Referat fra kredsstyrelsesmøde april 2012

boernehaveklasseforeningen.dk

Referat fra kredsstyrelsesmøde april 2012

1. Hvordan forløb

generalforsamlinge

n

2. Konstituering

3. Adresse liste , mail

og telefon

Dagsorden til møde i Børnehaveklasseforeningen kreds 5b

Mandag den 16 april.kl.18.00-21.00

Hos Susanne Fællesejevej 28 4700 Næstved (tlf 61267820)

Dejligt mange til stede. Selvom runden tager lang tid er det rart at høre hvad

der rør sig i de forskellige kommuner.

God forplejning. Bestilles igen til næste år.

Modtage post : Susanne modtage post fra DLF, kreds 60 og 61 og BH.kl for,

opdatering af maillister, ind og udmeldelser

Økonomi : Berith

Sekretær : Ena

Blad : Helle. Der tager kontakt til Lise for at høre hvordan det foregår.

Udkommer inden sommerferien og til jul

Ena ringer til Anne Tvilling for at høre hvordan det foregår med pasning af

vores afsnit på hjemmesiden. Hvem gemmer referater osv og hvor længe.

Ena giver besked om konstituering både til DLF og BH.Kl.Leder Foreningen

Berith Schiøtt Hansen

Jørslevvej 18

4653 Karise

Tlf 56788677

bs@bavneskolen.dk

Mona Møller

Elverhøjvej 3 b

4684 Holmegård

tlf

Mona.Moeller9@skolekom.dk

Susanne Kold

Fællesejevej 28

4700 Næstved

Tlf 61267820

suskold@gmail.com

Marlene Engelbrechtsen

Tlf 28308431

Fam.engelbrechtsen@sol.dk

Helle Hejlskov

Dadelvej 25

4700 Næstved

Tlf 55773818/ 51704859

Helle.Hejlskov@skolekom.dk


Ena Christensen

Søpark Alle 40

4171 Glumsø

Tlf 57646337/22161184

Enax0018@gmail.com

4. Økonomi Vi har fået tilskud fra Bh.kl.for på kr. 4280,- (dækker medlemstilskud,

refusion af frimærker og grundbeløb)

5. Kursus

eftermiddag

På konto er der lige nu kr. 6152,- og kr. 1200,- i rede penge.

CFU som i februar 2012. Vi vil afvikle en lignende eftermiddag i april 2013

6. Sakskøbing Vandrehjemmet skal have kr. 775,- pr. døgn.

Vi opkræver for kurset kr. 975,-

Dato den 25 og 26 oktober 2012 (vandrehjemmet er bestilt).

I år prøver vi at give øl/vand/vin efter maden (til aften hyggen). Tages op på

januar mødet.

Kl. 15.00-16.00 ankomst kaffe/te/kage, der bydes velkommen

Kl. 16.00-17.00 sidste nyt fra os

Kl. 17.00-18.30 musik i børnehaveklassen v/ Janni Erbs (både fortælle og

noget praktisk )

Spisning

Pædagogisk udstilling

Fredag;

Kl.08.00-09.00 morgenmad

Kl 09.00-12.00 Natur/teknik v/Iben Berith spørger

Inklusion v/ Bergbjerg reserve

Kl.12.00-13.00 opsamling/evaluering

Kl.13.00-14.00 mad og afrejse

Tilmelding til Berith

7. Eventuelt

8. Næste møde

Marlene laver indbydelse og indlæg til bladet

DLF møde med Ulla Koch Sørensen den 26/3.12:

Godt møde, få tilmeldt men der dukkede flere op. Vi bringer forslaget om at

flytte mødet til efteråret(august/september). Det ligger meget tæt på

generalforsamlingen.

Ulla talte om den nye Børnehaveklasseleder uddannelse. Uddannelsen

udbydes i første omgang fra Ålborg. Den bliver delt op i emner og de vil

muligvis kunne købes af kommunerne. Tilbuddet er til eksisterende

børnehaveklasseledere.

Endnu engang blev der sagt, pas på med at tage job tilskudspersoner ind i

klasserne.

BLAD:

Deadline 1 juni 2012-05-06 indhold;

Kredsstyrelsen (EC), Mødet med Ulla Koch (Mona), reklame for Sakskøbing

(Marlene), referat /reklame for CFU dag (Marlene/Susanne) opsamling på

utrygheder/forskelligheder i jobsituationerne (EC)

Torsdag den 30 august 2012 kl.18.00 hos Mona Elverhøjvej 3b Fensmark

Punkter; CFU

Sakskøbing

Økonomi

Blad


Alle medlemmer af Børnehaveklasselederforeningen SKAL huske at give

besked til foreningen når der skiftes skole.

Hilsen Ena

More magazines by this user
Similar magazines