læs her - De Grafiske

degrafiske.dk

læs her - De Grafiske

2

Hvor skal vi hen, du...?

Mere lokal end de fleste

Årsmøde i Ribe

April 2010


grafisk fremtid

87. årgang

Medlemsblad for De Grafiske &

Danske Lokalaviser

ISSN 1904-1454

Redaktion / Annoncer

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Redaktion:

Anni Kjær Nielsen (Ansv.) og Jytte Ø. Mikkelsen

Annoncer:

Jørgen Lauge Laugesen, tlf. 2162 6006

Sats og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Omslag Multiart Silk 170 g og

indvendig Multiart Silk 130 g fra Papyrus.

Udsendes gennem postvæsenet.

De Grafiske

Sekretariat:

Røgelvej 1 . 8220 Brabrand

Tel. 8625 5977 . Fax 8625 5978

kontakt@degrafiske.dk . www.degrafiske.dk

Sekretariatsleder Poul Frederiksen

Konsulent Jytte Østergaard Mikkelsen

Sekretær Tove Pedersen

De Grafiske’s Sygeløns- og Barselsordning:

Tel. 8625 5977

Bestyrelse:

Formand:

Anni Kjær Nielsen, AnniK Grafik

anni@aabybroposten.dk

Næstformand:

Stefan Mark Petersen, Mark & Storm Grafisk A/S

stefan@mark-storm.dk

Kasserer:

Folmer Bækkegaard, OTM Avistryk A/S

folmer@otm.dk

Peter V. Franzen, Østhimmerlands Folkeblad A/S

pvf@oesthim-folkeblad.dk

Kim Pedersen, Egetryk

kp@egetryk.dk

Kim Henriksen, Lyhnes Specialtryk ApS

kim@specialtryk.dk

Flemming Andersen, Kolind Bogtrykkeri

kbtryk@kbtryk.dk

Danske Lokalaviser

Sekretariat:

Røgelvej 1 . Postboks 2656 . 8220 Brabrand

Tlf. 8625 1301 . fax 8625 1321

Annoncechef Ole Kristensen

www. danske-lokalaviser.dk

ok@danske-lokalaviser.dk

Bestyrelse:

Formand: Thorkil Christensen

Aars Avis, tlf. 9862 1711

Næstformand og sekretær:

Torben Steen Jensen

Provins-Trykkeriet ApS, tlf. 5537 1666

Kasserer: Villy Jensen

Brande Bladet, tlf. 9718 2838

Lisbet Gaaie

Midtvendsyssel Avis, Hjallerup, tlf. 9828 1199

Tommy Eriksen

Videbæk Bogtrykkeri, tlf. 9717 1122

Thomas Schomann

Sydsjællands Tidende, tlf. 5537 0009

Bjarne Nilsson

Bjerringbro Avis, tlf. 8668 1755

2 grafisk fremtid · april 2010

Selvom maj er lysegrøn

er den fyldt med udfordringer

Maj måned er noget særligt. Det er den også blevet for de to foreninger »De Grafiske«!

og »Danske Lokalaviser«!. For netop et år siden besluttede vi at »slå pjalterne sammen«

og holde fælles årsmøde, ud fra at der bl.a. var stort sammenfald i vores medlemskredse.

Erfaringerne herfra var så positive, at begge bestyrelser var enige om at fortsætte

samarbejdet. Derfor glæder det mig, at vi igen i år kan mødes til både en alvorlig

del, men også en kollegial og festlig del, hvor vi for en stund kan glemme, de vanskeligheder

mange af os står i. Jeg er sikker på, at Ribe med sine historiske rødder er det

rette sted at mødes. Og skulle nogen i sidste øjeblik komme i tanker om, at det kunne

være et velgørende afbræk i dagligdagen med et par majdage i det idylliske Ribe, så er

det bare at fatte telefonen og ringe til Røgelvej i Brabrand.

Den alvorlige del af vores årsmøde vil helt sikkert være i lyset af den finansielle

krise, som har ramt vores del af verdenen – og der er ingen af os gået ramt forbi. Når

private og offentlige virksomheder bliver angrebet på deres indtægtsgrundlag og

tvunget til at se på deres omkostningsniveau, så er fokus selvfølgelig rettet mod de

omkostningsfaktorer, hvor man her-og-nu kan spare penge. Det er netop de ydelser,

vi lever af at kunne tilbyde. Besparelse på personaleomkostninger derimod er først

noget, som vil kunne slå igennem efter et ½ års tid. Det er et dilemma og en realitet,

vi selvfølgelig må lære at leve med. Omvendt ved vi også, at skal der ske fremskidt

og igen komme gang i økonomien, så er det markedsføringsinitiativer og -investeringer,

der for en stor dels vedkommende skal trække læsset. At de så måske skifter

karakter fra de produkter, som vi i en årrække har vænnet os til og levet af, det er en

hel anden sag. Så meget større bliver vores udfordring om at være med i denne nye

udvikling.

Det er helt sikkert, at vi kommer til at se helt nye og andre medier taget i brug i en

kick-start af økonomien. Nogle kender vi allerede, men nye vil komme til og kun

fantasien sætter grænser herfor. Dermed ikke sagt, at det papirbårne medie har udspillet

sin rolle. Slet ikke, men det kommer til at leve side-om-side med mange nye

tiltag. Man må f.eks. ikke glemme, at medier som Google og Facebook i dag har et

langt større økonomisk potentiale end noget papirbåret medie nogensinde har haft.

Der er ikke grund til at sidde med hænderne i skødet. Vi må bare – for at bruge et

lidt fortærsket udtryk – »komme ud over stepperne«! Kreativitet, opfindsomhed,

vovemod og uddannelse bliver vores overlevelsesmulighed. Derfor skal alle vores

antenner være ude, både i forhold til vores kunders behov, men også hvad vi tror

de har af behov. Vi skal være åbne for, at hvad der sker i vores branche, men også i

alle andre brancher. Et godt udgangspunkt vil være at tage med De Grafiske på Ipex

messen i Birmingham her i maj.

Vel mødt til årsmødet i Ribe og Ipex i Birmingham.

Anni Kjær Nielsen

Indhold

Hvor skal vi hen, du...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Mere lokal end de fleste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Nu kan vi lære det, kan vi... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Sidste udkald! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Generalforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Hver dag møder mange tusinde hende... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ultimate Web A/S blandt de 4 bedste - kåret af BNY . . . . . . . . . . . . . . . 18

Trykkeriet Friheden kom ud af 2009 med et flot resultat . . . . . . . . . . . . . 18


OFFS FSET ET DIGITAL STORFORM R AT WORKFLOW

Jet Press 720

B2 sheet-fed

digital press

2.700 B2 ark i timen. Ægte oset kvalitet.

Standard B2 coated papir. Ingen indretning. Variable data.

Gutenberg ville ha’ været stolt

Ved at kombinere det bedste fra oset, som papir håndtering og

pasning, med det nyeste indenfor inkjet teknologi, vil JetPress

720 levere fantastisk kvalitet med uovertruen hastighed.

Besøg os på IPEX og se hvordan denne maskine vil revolutionere.

Gutenberg ville sandelig have været stolt. Ring eller mail og aftal

tid med vores danske personale for demo på Ipex.

Email: fujilm@fujilm.dk

eller besøg www.powertosucceed.eu/jetpress

POWER TO SUCCEED

Spørg Fuji!

45 66 22 44


Hvor skal vi hen, du...?

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

Måske husker du overskriftens ord

fra den landeplage, som denne tegneseriesætning

var for snart mange år

siden. I dag ville den passe meget

godt som dækning for det spørgsmål,

som befolkningerne verden over stiller…

og desværre så er vores indgangstekst

fra forrige nummer af bladet,

hvor vi pegede på eksperternes

udsagn om, at 2010 mest vil blive

gråvejr og modvind i løbet af første

kvartal, blevet bekræftet særdeles bastant.

Vores branche, medierne totalt set,

har i dette første kvartal været ude i

absolut stormvejr verden over, og de

trykte aviser har aldrig før været ude

for en sådan oplagsnedgang, der efter

de sidste tal fra slutningen af marts

måned viste, at 94% dagblade på internationalt

plan har vigende salgstal.

Der er så heldigvis bedre vejr, når det

gælder lokalaviser, ja der er herhjemme

oven i købet nystartede lokalaviser.

Inden vi går over til at læse

nogle af de aktuelle »glimt« fra ude

og hjemme, så læg mærke til, når du

læser, at der er meget lidt fra den tidligere

så livlige »gratisavisfront«, og

det gælder også ude i den store internationale

medieverden…

En analyse fra USA, hvor Boston Universitetet

har spurgt et stort udsnit af

unge studerende på landets skoler,

om deres holdning til avislæsning,

svarer over 80%, at de læser købeaviser,

når de læser avis og helt bevidst

fravælger gratisaviserne, fordi disse

ikke udviser nogen bestemt holdning,

hvilket de studerende oplever som

manglende respekt for læserne!

God holdning, ikke? – og det giver da

et håb om muligheden for at få fat på

den unge læsergeneration, for eksempel

ved at gå i en mere direkte dialog

med dem…!

Og så over til…

Vil du læse, så koster det... Ja, fra juni

måned er det slut med at læse gratis

netnyheder fra de to mest læste en-

4 grafisk fremtid · april 2010

gelske dagblade The Times og søndagsudgaven

Sunday Times. Og det

bliver en ændring, der kan mærkes,

idet det fra gratis går over til at koste

et pund om dagen eller to pund for

en uge at læse nyheder på nettet. Aviserne

ejes af Rupert Murdocks koncern

News Corp. hvorfra man i

skarpe udtryk har kritiseret blandt

andet Google for at »stjæle« netnyheder

og dermed indtægter. Der regnes

med at stadig flere aviser i årets løb

verden over, vil nedlægge gratismodellen

i lighed med Murdock.

Den økonomiske nedtur varer lang tid...

Ja, ifølge overvismand og professor

Hans Jørgen Whitta Jacobsen fra

Københavns Universitet, mener en

række førende økonomer, at det

under de bedst tænkelige vilkår først

bliver i 2013 at vores bruttonationalprodukt

vil kunne nå det niveau der

var, da krisen startede. Det betyder, at

den nuværende krise bliver den længstvarende

i 40 år. Og når krisen er

lukket, vil der ifølge vismanden gå

flere år før vores velstandshul i statsfinanserne

på 85 mia. kr. er i balance

igen.

Når vi nu er i de røde tal, så er der

desværre flere sammenhængende udviklinger,

der peger ned… Vi skal over

20 år tilbage, før der var tilsvarende

procentudvikling i antal konkurser,

som dem vi har nu. Kreditvurderingsselskabet

Soliditet viser i deres sidste

undersøgelse, at omkring 1580 virksomheder

bukkede under i 2010’s

første kvartal, en stigning på 14%

sammenlignet med 2009. På en enkelt

dag i marts i år gik 55 virksomheder

konkurs, hvilket er ny rekord for

et enkelt døgn. Månedstal for marts

vil grundet påsken først være klar fra

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i slutningen

af april. Den 30. marts var der

registreret 568 konkurser.

Russisk samler af engelske aviser, kan

man vel kalde Aleksander Lebedev,

russisk oligark og tidligere KGB-agent.

Denne gang har han overtaget den


økonomiske trængte The Independent for den runde sum

af 1 pund. For ca. et år siden købte han for samme generøse

sum Evening Standard, som han siden har lavet til en

gratisavis uden den store succes, så sig ikke at aviser er alt

for dyre…!

Sorte tal hos Syddanske medier, blev resultatet i årsregnskabet,

idet det - trods mediemarkedet totalt set er under

pres - lykkedes at komme i hus med et overskud på 5,5

mio. kr. Driftsresultatet lyder på minus 4,3 mio. kr., men

Syddanske medier kom alligevel i land med 5,5 mio. kr.

efter skat, hvilket skyldes urealiserede kursgevinster på

værdipapirer samt andel i overskuddet i Dansk Avis

Omdeling.

Berlingske og miljø er et område, som læserne fremover

vil opleve som et autoritetsgodkendt produkt med hensyn

til miljø. Koncernens 4 avistrykkerier, der trykker en lang

række dagblade og lokalaviser, er blevet cer-tificeret i henhold

til standarden ISO 14001.

Venstres medieudspil har ifølge »Journalisten« nogle

meget debatskabende ændringsforslag til den nuværende

medie-støtteordning. Venstres medieordfører Ellen Trane

Nørby ønsker blandt andet, at man revurderer, om en

formiddagsavis som Ekstrabladet, der - som hun ser det

- »efterhånden ligner Se og Hør så meget, at man kan

spørge, hvorfor de overhovedet skal have støtte«. Stærke

ord, … som chefredaktør Poul Madsen da også har udtalt

sig meget kraftigt om.

Detailhandelskrig giver omsætning hos dagbladene, det

viser tal fra DRRB Mediaindex. Den meget aggressive prissætning

indenfor detailhandlen står bag denne for dagbladene

mærkbare annoncesøgning. Som et eksempel er

Bilka igen blevet en af de store annoncører, der er vendt

tilbage til dagbladene. Trenden forventes at fortsætte på

dette område, så længe den store arbejdsløshed holder sig,

hvor den er nu.

Bording vokser... idet man har købt 30% af KLS Grafisk

Hus. Samtidig outsourcer Bording sin arkproduktion til

landets første CO2-neutrale trykkeri KLS. Bording venter

ikke at samarbejdet vil få væsentlig indvirkning på koncernens

2010 indtjening grundet de nødvendige afviklingsomkostninger,

- men fra 2011 forventer man en positiv

indtjeningsfremgang via det nye koncept.

Avispapir sælges billigt... Som følge af den internationale

nedgang i avisernes oplagstal, er der opstået en øget konkurrence

på papirsiden, hvilket har medført, at Pressens

Fællesindkøb forventer ca. 14% prisfald i løbet af 2010 i

forhold til 2009. Hertil kommer, at priserne indenfor de

seneste to år allerede er faldet ca. 8%.

Dyrt kundebesøg... det var, hvad reklamebureauet

FrontalLab har oplevet, og bureauet er af samme årsag

i dag tæt på konkurs. Ifølge Nordjyske skyldes denne ud-

vikling et »samarbejde« med direktør for tyggegummifirmaet

MediGum, Henning Sørensen, der skylder reklamebureauet

265.000 kr. for en reklamekampagne. Det er

desværre ikke første gang, at Henning Sørensen har lavet

aftaler, der nær har kostet andre virksomheder livet.

Henning Sørensen har selv direkte været involveret i 13

aftaler med konkurs eller tvangsopløsning til følge.

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har oplevet en

stigning på 11% i år af unge, der ønsker en uddannelse.

Journalistlinien fik alene 1178 ansøgninger, 10% mere end

sidste år. Grafisk design oplevede, som det eneste studium,

en tilbagegang fra 411 ansøgere sidste år til 393 i år.

Guld til Scheufelen-kalender... det var, hvad der skete

den 21. januar, hvor Scheufelen fik årets Internationale

Calender Show’s fineste pris i en konkurrence, hvor lidt

over 1300 virksomheder havde indsendt deres kalender til

bedømmelse. »Think Big« kalenderen, som vi skrev om

her i forrige nummer af bladet, fik nogle meget store rosende

ord ved begrundelsen af dommerudvalgets beslutning.

Hermed slut for denne gang, og da dette jo kun er en brøkdel

af, hvad der er sket i vores del af erhvervslivet, så er der

allerede trængsel ved indgangen til 2. kvartal.


Tjen2.000kr.


10minutter

tjen2000paa10.dk

grafisk fremtid · april 2010 5


Mere lokal end de fleste

Det handler både om stordriftsfordele og om at være lokal, når redaktør og udgiver

af Uge-Avisen i Svenstrup,Annette Aachmann, sender avisen ud i fire lokaludgaver.

Af Knud Erik Jensen

Det giver lidt stordriftsfordele, og så

kan vi sælge helt lokalt. Med opdelingen

rammer vi byer, som har deres

eget handelsliv, og foreninger, som

kun har behov for at dække deres

egne medlemmer. Fordelen for de lokale

annoncører er, at de får en lavere

millimeterpris. Fordelen for os er, at

vi samlet set får en højere millimeterpris

ved at sælge i flere områder, så på

trods af en merudgift til trykning kan

det godt betale sig.

Sådan forklarer Annette Aachmann,

redaktør og udgiver af Uge-Avisen

med hjemsted i Svenstrup syd for

Aalborg, hvorfor hendes avis udgives

i fire lokalområder i et samlet oplag

på 36.000 eksemplarer. De fire lokalområder

er Svenstrup og syv andre

landsbyer med tilhørende opland,

Støvring (den gamle Støvring Kommune),

en del af Aalborg og Østhimmerland,

og fra område til område

udskiftes for-, bag- og midtersider,

som således trykkes i fire forskellige

udgaver, mens resten af siderne er

ens hele vejen rundt.

– På den måde behøver de lokale annoncører

ikke flytte med og komme

ud i områder, de ikke har interesse i

at dække. Annoncørerne kan vælge

ét, to eller alle fire lokalområder, men

ikke tre – ganske enkelt fordi det ikke

kan betale sig at nøjes med tre, siger

Med opdelingen rammer vi

byer, som har deres eget

handelsliv, og foreninger,

som kun har behov for at

dække deres egne medlemmer.

6 grafisk fremtid · april 2010

Ud over Uge-Avisen i fire lokaludgaver udgiver Annette Aachmann også hvert år en erhvervskalender

med annoncører.

Annette Aachmann, der ikke er bekendt

med andre ugeaviser, som griber

det an på samme måde.

Men sådan har man altid gjort det på

Uge-Avisen. Rent faktisk var der tale

om syv lokalområder, da avisen blev

grundlagt i 1972 af Annette Aachmanns

forældre, Ivan og Esther Eriksen,

og det har altid været en »rimelig

succes«, som hun udtrykker det. Året

før havde forældrene startet deres

eget trykkeri, Erla Offset & Bogtryk,

og det var på opfordring fra lokale

handlende, at Uge-Avisen kom til

verden. Man savnede et lokalt medie

at annoncere i og til at dække de lokale

begivenheder.

»Berlinerformatet«

De første to numre blev trykt i offset

på egne maskiner, men hver gang tog


det hele natten, så meget hurtigt skiftede

man til Fjerritslev Tryk og til

»Berlinerformatet« 435 mm i højden

plus en ekstra spalte i bredden, som

var det eneste avisformat, trykkeriet

kunne trykke i.

I 2003 døde Ivan Eriksen, og da Esther

Eriksen valgte at gå på efterløn

et par år senere, overlod hun Uge-

Avisen til sin datter og trykkeriet til

hendes bror. Annette Aachmann flyttede

i 2004 trykningen væk fra Fjerritslev

Tryk til Trykcentralen i Viby

for at komme over i tabloidformat.

Næste flytning fandt sted i 2008, da

hun flyttede avisen til de nuværende

lokaler på Godthåbsvej i Svenstrup.

Og i september sidste år skete endnu

et skifte, idet trykningen blev overladt

til Mediehuset Morsø, som havde

fået nye trykmaskiner og – siger

Annette Aachmann – »kunne

præstere et flot tryk«.

Heldigvis synes annoncørerne

at have erkendt, at de

har behov for at annoncere

og skærer ikke ned på annonceringen

som i starten

af finanskrisen.

En »ansigtsløftning«

Også på en anden front skete der

markante ændringer med Uge-Avisen

i 2009. Hen over året fik avisen en

»ansigtsløftning« med nyt logo, nyt

layout og mere fokus på billeder.

Annette Aachmann lavede det hele

selv sammen med sine medarbejdere.

Det var en gennemgribende modernisering,

der skete, og i det store og

hele har både læsere og annoncører

taget godt imod det nye. Selvfølgelig

har vi også fået lidt kritik, men sådan

vil det vel altid være, når man laver

om på ting, siger Annette Aachmann,

som ikke er i tvivl om, at folk gerne

vil have hendes avis. Svigter et bud

med omdelingen, kommer reaktionen

prompte. Det er den bedste målestok

for læserinteresse, mener hun.

Mange ugeaviser

– Lokalt stof og annoncer med gode

tilbud er en god kombination og

»spændingsmoment« nok til, at man

ikke altid ved, hvad man finder i avisen.

Det får folk til at lukke avisen op,

hvilket altid er vigtigt, men absolut

ikke en selvfølge her i området, hvor

der er så mange ugeaviser. Ud over

Uge-Avisen er der fem andre, som

helt eller delvist kommer i vores

dækningsområde. Vi har et fornuftigt

samarbejde med dem alle og sender

annoncemateriale frem og tilbage

mellem bladene. Det fungerer fint.

Som jeg oplever det, er holdningen,

at der er plads til alle. Også selv om

to af ugeaviserne udgives af Nordjyske

Medier. Konkurrencen er hård,

og det har været svært at holde prisen

det sidste par år, men det tilskriver

jeg nu primært finanskrisen. Kunder i

dag er ikke tro som før i tiden, og det

er de i deres gode ret til ikke at være.

Markedet er frit. Heldigvis synes annoncørerne

at have erkendt, at de har

behov for at annoncere og skærer

ikke ned på annonceringen som i

starten af finanskrisen, lyder det fra

Annette Aachmann, som holder skindet

på næsen, selv om det sidste par

år ikke har været jubelår rent økonomisk.

Sorte tal

– Trods alt har vi sorte tal, og jeg kan

kun sige, at det går fornuftigt. Men

herfra, hvor vi har befundet os det

sidste par år, kan det kun gå fremad,

konstaterer hun.

De seneste seks måneder har man

gennemsnitligt sendt 24 sider på

gaden pr. udgave med 20 og 32 sider

som yderpunkterne. Set over en

årrække har udviklingen været endog

meget positiv. I 2004, da man droppede

»Berlinerformatet«, blev der

trykt 8-12 sider om ugen, og siden er

der blevet udvidet med fire sider i

flere omgange til de nuværende 24.

Typisk sender man 32-34 sider til tryk

for at lave de 24 sider, som den enkelte

læser får ind ad brevsprækken.

Bogholder Else-Marie Kvist tager imod kunderne, når de kigger inden for på Uge-Avisens kontor i

Svenstrup.

grafisk fremtid · april 2010 7


Erhvervskalender

Ud over Uge-Avisen udgives hvert år i

uge 53 en erhvervskalender med annoncører,

der som noget nyt fra i år

bliver lagt ind i avisen og ydermere er

en del af avisen i form af annoncer,

der indrykkes minimum 10 gange i

løbet af året. Indholdet i annoncerne

er en telefontavle over annoncørerne.

– Omkring 10 pct. af vores omsætning

kommer fra andre tryksager, og

vi samarbejder med min brors trykkeri,

når det gælder trykning. Dog

har vi digitalt tryk i eget hus. Også

opsætning af blade laver vi for trykkeriet,

ligesom vi både laver layout

og opsætning for egne kunder, siger

Annette Aachmann.

Nyt koncept på internettet

Noget, der er meget fokus på for

tiden og vil være det det næste års

tid, er Uge-Avisens hjemmeside. Den

skal udvikles og fornyes. I dag indeholder

den data og medieoplysninger

og en internet-udgave af avisen,

og hjemmesiden er med Annette

Aachmanns ord »kun en udgift«.

8 grafisk fremtid · april 2010

Vi vil være på forkant med

udviklingen og forsøge at

få fat i de helt unge, der

ikke læser den trykte avis

i samme udstrækning som

de lidt ældre.

– Vi er i den spæde opstart til at få

lavet et nyt koncept, der skal gøre det

muligt at se en masse nye ting på

hjemmesiden. Ting, der ikke er så

almindelige på avisers hjemmesider,

forklarer hun. Hvad det er for nye

ting, vil hun ikke ud med, men hun

siger videre:

– Vi vil være på forkant med udviklingen

og forsøge at få fat i de helt

unge, der ikke læser den trykte avis

i samme udstrækning som de lidt

ældre. Derfor vil vi være mere på nettet,

have en mere aktiv hjemmeside

og i øvrigt sælge til nettet. Det betyder

ikke, at jeg ikke tror på den trykte

udgave i fremtiden. Tværtimod. Den

trykte avis vil altid være noget specielt,

og at få sit billede i avisen er

noget andet end at printe det ud fra

en hjemmeside. Det er et fysisk bevis

på, at man »har været i avisen«. I det

spil er internettet mere diffust. Andre,

som internettet betyder meget for, er

folk, der er flyttet væk fra området og

kun ad den vej kan følge med i, hvad

der sker på deres gamle hjemegn.

Går aldrig af mode

Lokalt er papirudgaven vigtig, mener

Annette Aachmann. Lige så vigtig

som det lokale indhold i avisen.

– Jeg tror aldrig, det går af mode at

læse om det lokale, om det der foregår

i ens egen andedam, om lilleputterne

har vundet eller tabt i fodbold

i denne uge, om naboens Kristian

der nu skal konfirmeres osv. Og det

er fysisk mere nærværende at få det

på tryk, siger hun.

Selvstændig inden for

37 timer om ugen

Annette Aachmann er udlært som

typotekniker i sine forældres firma,


men var på et tidspunkt lidt træt af al

den avissnak i hjemmet. Så hun ville

være kok. Imidlertid var kok et modefag

på det tidspunkt, og en læreplads

kunne hun ikke opdrive. Derfor blev

det alligevel forældrenes firma, og det

er hun glad for i dag. Uden at hun af

den grund gør som dem.

– Jeg har et motto, som siger, at hvis

jeg ikke kan være selvstændig inden

for 37 timer om ugen, så skal jeg

finde noget andet at lave. Livet er

ikke bare arbejde, der skal også være

plads til andet, primært min mand og

to børn. Mine egne forældre fandt

sjældent tid til at tage med min bror

og jeg til fodbold og den slags. Det vil

jeg have tid til. Man skal leve livet, og

arbejde er ikke værd at få stress af.

Heller ikke, selv om man har sit eget

firma, siger hun.

I hverdagen skriver hun artikler til

avisen og tager billeder ved siden af

at ordne alt med indkøb, mails, forespørgsler

og andre lignende opgaver.

Desuden står hun for udvikling af

avisen og sørger for at have fingeren

på pulsen, når det gælder læserne, og

hvad der interesserer dem. Annoncesalget

tager konsulent Bent Sørensen

sig af, og der er yderligere to medarbejdere

på Uge-Avisen – dtp’er Lone

Jensen og bogholder Else-Marie Kvist.

– Godt 20 år er den korteste ansættelse,

der er tale om blandt mine tre

medarbejdere. Den længste er 32 år,

så man kan vist godt sige, at Uge-

Avisen er en arbejdsplads, som medarbejderne

ikke bare forlader i tide

og utide, siger Annette Aachmann

med et smil.

Jeg har et motto, som siger,

at hvis jeg ikke kan være

selvstændig inden for 37

timer om ugen, så skal jeg

finde noget andet at lave.

Formand for erhvervsforening

Hun er også aktiv uden for avisregiet.

Som formand for Svenstrup-

Godthåb Erhvervsforening er hun

med til at lave forskellige arrangementer

for erhvervslivet og borgerne

i Svenstrup-området. Det typiske

medlem er ikke de store virksomheder,

men derimod håndværkere og

butikker.

– Gennem formandsjobbet får jeg

andre ting at gå op i end blot mit

daglige arbejde. Desuden vil jeg gerne

gøre et stykke arbejde for byen ikke

kun kommercielt, som det er tilfældet

på avisen, men også socialt. Og så er

det en måde at vise ansigt på, at repræsentere

avisen på, for naturligvis

er det vigtigt, at folk her omkring

ved, hvem jeg er, lyder det ærligt fra

Annette Aachmann.

Og der er udfordringer nok at tage op

i erhvervsforeningen. Således lider

detailhandlen i Svenstrup voldsomt

under konkurrencen fra det handelsmæssige

kraftcenter i Aalborg-bydelen

City Syd, der som Annette Aachmann

udtrykker det har »stjålet«

mange butikker i Svenstrup gennem

årene.

– Svenstrup sprudler ikke just. Vi har

en del supermarkeder og dagligvarebutikker,

men der er ikke mange specialbutikker

tilbage. Der arbejdes

med planer om byfornyelse og om at

komme opfattelsen af Svenstrup som

soveby og opland til Aalborg til livs.

Der skal være »mere centrum« i bymidten,

ske noget mere, og Svenstrup

skal igen blive en selvstændig

by med det hele. En by som har sit

eget liv. Også eget forretningsliv,

siger hun.

Heldigvis

På trods af konkurrencen fra City Syd,

der kun ligger nogle få kilometer væk,

er der, konstaterer Annette Aachmann,

heldigvis stadigvæk nogen,

ikke mindst unge mennesker, som

brænder for at have sit eget. Og heldigvis

er der også fortsat kunder, som

foretrækker at bruge små butikker

frem for de store. Set med udgiverøjne

er det absolut positivt.

grafisk fremtid · april 2010 9


Nu kan vi lære det, kan vi...

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

En ny Kirsten Rask bog... »Sprogets

kreative resurser – skriv så det synger!«

hedder denne bog, der skal få os til at

udnytte sproget mere kompetent og

overbevisende - både skriftligt og verbalt.

Der er sikkert en række meninger om,

hvordan man vil få mest muligt ud af

at læse bogen.

Derimod kan der ikke blive uenighed

om, at den virker som en personlig

udfordring uanset læserens alder.

Mit eget møde med bogens 96 sider,

fik mig til at vælge, at det ikke alene

var en bog jeg sad med – men en

værktøjskasse, der kunne give mig

mulighed for reparationer og opdatering

af min kommunikationsform,

samtidig med, at jeg ikke skulle skæve

til, hvordan du vil anvende bogen, -

vi ved sgu’ da nok, hvem vi er, og vil

opfattes som!!! Eller gør vi?

Lad os tale sammen, når du har læst

bogen.

Sprogets kreative resurser -

skriv så det synger!

96 sider

A4 paperback

300,- kr.

Grafisk Litteratur

V I E R F L Y T T E T

10 grafisk fremtid · april 2010

sprogets

kreative

resurser

– skriv så det synger!

En håndbog i stilistik

Af Kirsten Rask

lydenes musik · ordvalget · ordklassernes magi ·

sætningernes puls · rim og rytme i prosa · stilistiske/stiliserede

figurer – sproglige ciseleringer ·

teksteksempler med kommentarer · lydenes musik ·

ordvalget · ordklassernes magi · sætningernes

puls · rim og rytme i prosa · stilistiske/stiliserede

figurer – sproglige ciseleringer · teksteksempler

med kommentarer · lydenes musik · ordvalget · ordklassernes

magi · sætningernes puls · rim og rytme

i prosa · stilistiske/stiliserede figurer – sproglige

ciseleringer · teksteksempler med kommentarer

· lydenes musik · ordvalget · ordklassernes magi ·

sætningernes puls · rim og rytme i prosa · stilistiske/stiliserede

figurer – sproglige ciseleringer ·

teksteksempler med kommentarer · lydenes musik ·

ordvalget · ordklassernes magi · sætningernes

puls · rim og rytme i prosa · stilistiske/stiliserede

figurer – sproglige ciseleringer · teksteksempler

med kommentarer · lydenes musik · ordvalget · ord-

grafiske litteratur

- ikke så langt i luftlinie fra det gamle og hyggelige trykkeri på Odensevej

til nye lokaler på Industrivej 16 i Ringe.

Mentalt og fysisk har vi »flyttet« os rigtig meget. Vi er gået imod krisen og

har investeret i større lokaler, ny trykmaskine, nyt højteknologisk workflow

og nye medarbejdere - så vi nu er klar til at betjene kunderne endnu bedre.

Derfor holder vi

R E C E P T I O N

onsdag den 19. maj

kl. 13.00-17.00

Venlig hilsen

Mark & Storm Grafisk


Her er en nyhed,

din avis kan

bringe før alle

andre: Bliv

svanemærket.

At miljøet trænger til en hjælpende hånd er der ikke

noget nyt i. Men det vil være en klima-og miljømæssig

nyhed af dimensioner, hvis din avis går forrest i

kampen om at blive Danmarks første svanemærkede

avis.

Det behøver ikke være så svært, som det lyder. Allerede

nu er der f.eks. over 90 trykkerier (herunder også et

par avistrykkerier), som har taget de ”grønne briller”

på og gentænkt deres arbejdsgange, så de nu lever op

til Svanemærkets skrappe krav. Uden at det er gået ud

over kvaliteten – eller kundetilgangen. Tværtimod.

Miljømærkning Danmark, tel 72 30 04 50, info@ecolabel.dk

Flere og flere tryksagskunder, annoncører og medarbejdere

har fået øjnene op for miljø og sundhed

som en væsentlig parameter.

Vi er sikre på, at også læserne vil hilse jeres engagement

velkommen med et ”Ja, tak”.

P.S. Har du brug for lidt hjælp til komme i gang,

tilbyder ”De Grafiske” netop nu deres medlemmer

konsulentbistand.

Kontakt Jytte Mikkelsen

på jytte@degrafiske.dk

grafisk fremtid · april 2010 11


Husk at reservere og tilmelde jer til den 28. og 29. maj 2010

De Grafiske og

Danske Lokalaviser

afholder igen i år fælles årsmøde og

generalforsamlinger på Hotel Dagmar, Ribe

De Grafiske og Danske Lokalaviser inviterer foreningernes medlemmer og ledsagere til et fælles årsmøde arrangement i

Ribe på Hotel Dagmar – lige midt på torvet i Danmarks ældste by.

»Den, der ikke har besøgt Ribe og sovet en nat på »Hotel Dagmar« og hørt kvarterslagene fra domkirken, kender ikke

Danmark« Således skrev engang den berømte journalist og forfatter Andreas Vinding.

Og mange giver ham ret.

»Hotel Dagmar« – med den 900 år gamle domkirke som genbo – med sine røde mure og det røde tegltag, betragtes tillige

som en historisk seværdighed i Danmarks ældste by.

Det oprindelige hus på Torvet blev i 1580 ødelagt af en brand, men rådmand – og senere borgmester – Laurids Thøgersen

lod i 1581 opføre en ny statelig gård. Efter at have været i den velstående Baggesen familiens eje, blev huset fra ca. 1700

bolig for Ribes skiftende præsidenter, en art overborgmestre, som byen kunne rose sig af i ca. 100 år af sin velmagtstid.

1788 ophævedes præsidentembedet, og fra omkring 1800 blev der gjæstgivergård, under navnet »Greisens Hotel« eller

»Gæstgivergården«. Navnet »Hotel Dagmar« opstod først i 1912 i forbindelse med en større renovering.

Ribe har fødselsdag

En af landets største fødselsdage bliver holdt i 2010, når Ribe fejres som Ribe

by fra år 710 til 2010. Det fejres igennem hele året og mere info kan ses på

www.ribe1300.dk. Ribes historie går helt tilbage til Vikingetiden og er sammen

med historien en gåtur værd igennem Ribes brostensbelagte gader med alle de

gamle velbevarede og fredede huse.

Hvis man derudover har lyst til et slag golf, så har Hotel Dagmar green-fee aftaler

med mere end 12 golfbaner i området. Ønsker man at forlænge opholdet

og forkæle sig lidt, så er der også mulighed herfor til en attraktiv pris – enten

torsdag eller lørdag.

Program

Fredag den 28. maj

Kl. 07.00 – 10.00 Morgenbuffet for overnattende gæster

Kl. 14.00 – 17.00 Check ind på hotellet fra kl. 14.00

Kl. 10.00 – 11.00 Generalforsamling De Grafiskes Sygeløns- og Barselsordning

Kl. 11.15 – 12.30 Generalforsamling i De Grafiske

Kl. 12.30 – 14.00 Generalforsamlings frokost

Kl. 14.00 – 16.00 Generalforsamling i Danske Lokalaviser

Kl. 19.00 Festaften på Hotel Dagmar, Ribe:

■ Velkomstdrink

■ Festmiddag med ledsagende musik

■ Dans og fri bar

■ Natmad

Lørdag den 29. maj

Kl. 07.00 – 10.00 Morgenbuffet og afrejse

Kl. 10.00 – 12.00 Check ud fra hotellet og farvel

Tilmelding

Ja, vi ønsker at deltage Overnatning

Virksomhed: Dobbeltvær. Enkeltvær.

Deltagere:

Generalforsamling De Grafiske Sygeløns- og Barselsordning

(kl. 10.00-11.00) Antal

Generalforsamling De Grafiske (kl. 11.15-12.30) Antal

Generalforsamling Danske Lokalaviser (kl. 14.00-16.00) Antal

Generalforsamlingsfrokost (kl. 12.30-14.00) Antal

Festmiddag, Hotel Dagmar: Antal

Priser (pr. deltager):

Hele arrangementet med én overnatning

i dobbeltværelse + festmiddag: 2.075,- kr.

Tillæg for enkeltværelse: 400,- kr.

Deltagelse i generalforsamlinger + festmiddag uden overnatning: 1.500,- kr.

Deltagelse i generalforsamlinger samt frokost

(uden overnatning og festmiddag): 250,- kr.

Tilmelding sendes til:

De Grafiskes sekretariat pr. post,

telefax (8625 5978) eller email

(kontakt@degrafiske.dk) eller

Danske Lokalavisers sekretariat

pr. post, telefax (8625 1321) eller

email (bs@danske-lokalaviser).

Tilmelding senest mandag

den 12. april 2010.

Yderligere overnatninger

i forbindelse med arrangementet, kontakt sekretariaterne snarest og senest

den 16. marts 2010:

Ekstra overnatning torsdag og/eller

lørdag i dobbeltværelse pr. person 575,- kr.

Ekstra overnatning torsdag og/eller

lørdag i enkeltværelse pr. person 925,- kr.

Vægtermiddag – 3 retters menu torsdag aften (excl. drikkevarer) 305,- kr.

12 grafisk fremtid · april 2010

Sidste udkald!

Husk at reservere og tilmelde jer til den 28. og 29. maj 2010

De Grafiske og

Danske Lokalaviser

afholder igen i år fælles årsmøde og

generalforsamlinger på Hotel Dagmar, Ribe

Tilmelding

Ja, vi ønsker at deltage Overnatning

Virksomhed: Dobbeltvær. Enkeltvær.

Deltagere:

Generalforsamling De Grafiske Sygeløns- og Barselsordning

(kl. 10.00-11.00) Antal

Generalforsamling De Grafiske (kl. 11.15-12.30) Antal

Generalforsamling Danske Lokalaviser (kl. 14.00-16.00) Antal

Generalforsamlingsfrokost (kl. 12.30-14.00) Antal

Festmiddag, Hotel Dagmar: Antal

Tilmelding sendes til:

De Grafiskes sekretariat pr. post, telefax (8625 5978) eller email

(kontakt@degrafiske.dk) eller Danske Lokalavisers sekretariat

pr. post, telefax (8625 1321) eller email (bs@danske-lokalaviser).

Tilmelding senest fredag den 7. maj 2010.

Tilmelding!


Grafiske efteruddannelseskurser

på Københavns Tekniske Skole

VersaWorks Basis, CTP - Computer to plate,

Billedbehandling, Layout, Flash, Avanceret

webdesign, Webshop, Digital foto, Billedbehandling,

RAW-konvertering, Intro til storformatprint,

Bindsamler og forgylderpresse,

Offsettrykning, Ide og konceptudvikling,

Produktion af storformatprint, VersaWorks

Rutine, Emballage Design, Medieprofilering

i VersaWorks, Farvestyring, Færdiggørelse og

materialer, Produktion af softcover, Kvalitetsstyring

i offsettryk, Anvendelse af farveprofiler

i offsettryk, Stencilfremstilling, Garnhæfter

klæbebinder og 3-kniv, Serigrafisk tryk og serigrafiske materialer, Anvendelse af farveprofiler

i offsettryk, Færdiggørelse og materialer, Produktion af softcover, Kvalitetsstyring

i offsettryk, Produktion af storformatprint, og meget meget mere.

Tilmelding kan foregå via skolens hjemmesiden,

eller ved at kontakte Helle Højbjerg

på telefon 3586 3398 eller hhoe@kts.dk

Med en sundhedsforsikring er dine medarbejdere hurtigere tilbage ved sygdom

Sunde medarbejdere er ubetalelige. Derfor handler en sundhedsforsikring om mere

end god personalepleje og 0msorg. Bl.a. undgår dine medarbejdere unødig ventetid

og kommer hurtigt i behandling. De Grafiske har en forsikringsaftale med Tryg.

Ring til Finn Lind Hansen på telefon 20 58 60 86 og hør mere.

grafisk fremtid · april 2010 13


14 grafisk fremtid · april 2010

De Grafiske’s Sygeløns- og Barselsordning 14. ordinære

Generalforsamling

afholdes fredag den 28. maj 2010 kl. 10.00 på Hotel Dagmar, Ribe

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest onsdag

den 28. april 2010.

Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer.

5. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af

bidragsprocenter, samt bidragssats for

ejere/ledende medarbejdere.

6. Valg af bestyrelse. Valget gælder for 2 år.

På valg er:

Anders Jensen, Svendborg (ønsker ikke genvalg)

Hovedforeningens kasserer er født medlem af

bestyrelsen.

Dagsorden

Generalforsamling

7. Valg af 1 suppleant. Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Stefan Mark Pedersen, Ringe

8. Valg af revisor. Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Villy Guldbrand Jensen, Brande

Revisionsfirmaet BDO, Hjallerup.

9. Eventuelt.

afholdes fredag den 28. maj 2010 kl. 11.15 på Hotel Dagmar, Ribe

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens

virksomhed.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest

onsdag den 28. april 2010.

Bestyrelsen vil fremlægge justerede vedtægtsændringer.

5. Fastsættelse af kontingenter.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valget gælder for 3 år.

På valg er:

Anni Kjær Nielsen, Aabybro

Folmer Bækkegaard, Ikast

7. Valg af 2 suppleanter. Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Gitte Hagsholm, Hammershøj

Hother Hennings, Hornslet.

De Grafiske’s 93. ordinære

Dagsorden

8. Valg af 2 kritiske revisorer, hvoraf den ene skal

være statsautoriseret revisor.

Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Villy Guldbrand Jensen, Brande

Revisionsfirmaet BDO, Hjallerup.

9. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Valget gælder for 1 år.

På valg er:

Esben Ihle Simonsen, Broager

Revisionsfirmaet Erik Ø. Wulff A/S, Svendborg.

10. Næste års generalforsamling og mødested.

11. Eventuelt.


Generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling for

Danske Lokalaviser – Provinsens Distriktsblade.

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab

for 2009.

4. Fastsættelse af kontingenter samt

optagelsesgebyr.

5 Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

Følgende er på valg: Bjarne Nilsson, Bjerringbro

Avis, Thomas Schomann, Sydsjællands Tidende

og Thorkil Christensen, Aars Avis.

Runde fødselsdage

60 år

Lisbeth Gaaei

Hjallerup Bogtryk og Offset

60 år – 10. maj 2010Fredag den 28. maj 2010 kl. 14.00

på Hotel Dagmar, Ribe

Dagsorden

7. Valg af en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer, hvoraf den ene skal være

statsautoriseret eller registreret revisor, samt

suppleanter for disse.

9. Eventuelt.

Yderligere information og program for årsmødet

udsendes i løbet af kort tid.

Selvklæbende

etiketter

Leverandør til danske

trykkerier, når det gælder...

Etiketter i 1-6 farver på rulle,

i ark eller zig-zag falset

EDB-etiketter

Neutrale etiketter

Stort lager af stanseforme til

rådighed for vore kunder

Kontakt os omkring din næste

etiket-opgave

Ecco Print as

Dalsagervej 10 I 9850 Hirtshals

T: 98 94 44 99 I F: 98 94 31 31

www.eccoprint.dk

grafisk fremtid · april 2010 15


Hver dag møder

mange tusinde hende...

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

Denne artikel hører vel ind under

bladets firmaprofil-område, men er

ikke historien om en virksomhed

med mange ansatte eller stort teknikudstyr.

Alligevel er det en væsentlig faktor, at

denne virksomhedstype i dag findes

indenfor den grafiske side af medieverdenen.

Inden vi begynder vores samtale, så

vil jeg præsenterer dig for virksomhedens

hovedperson og ejer: Maj Ribergård,

grafisk designer, med tegnestue

i Nordsjælland, hvor hun arbejder

fortrinsvis med avis- og magasindesign.

Tak for at du fandt det kunne være af

interesse, at vi taler lidt om, hvordan du

oplever udviklingen indenfor avis- og

Horsens Folkeblad - Mandag den 8. marts 2010

mødte Horsens Folkeblad sine 46.000 daglige

læsere med et nyt look. Den danske lokalavis er

nu broadsheet og tabloid på samme tid: Del 1

beholder det store format, mens del 2 og 3 -

med lokale nyheder og sport - er »krympet«.

En ny farveskala, ny typografi (Publico og Argo)

samt et bladhoved der har fået en ansigtsløftning

er dele af det ny design, som er skabt af

Ribergård & Munk i samarbejde med redaktør

Sven Grønborg.

16 grafisk fremtid · april 2010

magasinområdet i Skandinavien, set fra

dine vinduer her i denne meget smukke

gamle tidligere stationsbygning, hvor du

har tegnestue.

Først vil jeg spørge dig om man får

»faste kunder«, når man har valgt dette

specielle område og er en »lille virksomhed«?

M.R.: Ja, det får man, men jeg forstår

godt at du spørger, for jeg husker da

selv, hvor spændt jeg var, da jeg arbejdede

med mine første opgaver, om

det kun ville blive engangskunder, -

men i dag kan jeg se tilbage på en

lang række faste samarbejdsforhold,

ja der er aviser, jeg har samarbejdet

med i 12 år nu, altså lige siden jeg

startede.

Her skal du så vide, at dette enten at

nydesigne eller re-designe en avis

eller et magasin jo i virkeligheden

ikke er en engangsopgave, - jeg har

for eksempel altid en aftale med kunden

om at der efterfølgende skal ske

en revaluering løbende sammen med

kunden, og her, skal jeg love dig, sker

konstant noget i tiden, der stiller krav

til udgiveren, såfremt dennes avis

skal opleves som nutidig og nærværende

af læserne.

Har det altid været aviser og magasiner,

du har villet arbejde med og i så fald:

Hvorfor…?

M.R.: Ja, det må jeg sige, idet jeg husker,

hvordan jeg allerede da jeg kom

ind på Den Grafiske Højskole, hvor

jeg studerede i 1985-1987, hurtigt begyndte

at arbejde med opgaver, der lå

indenfor disse felter.

Det var også på den tid, jeg fik en

konkret opgave, idet jeg designede et

brancheblad »TEGL«, der i øvrigt stadig

udkommer.

Efter skolen gik vejen gennem et

mindre reklamebureau og Politiken,

indtil jeg begyndte min egen tegnestue.

Avislayout og redigering - er en lærebog fra

Avisen i Undervisningen skrevet og tilrettlagt

af Ribergård & Munk. Bogens er skrevet til de

ældste klasser i folkeskolen, men målgruppe

har vist sig at være en del større. Bogen bliver

brugt som introdution til nyansatte redigerende

journalister rundt omkring på de danske avisredaktioner.

Er der noget specielt ved dagblade og

magasiner, der har fået dig til at vælge

dette arbejdsområde så tidligt, når man

tænker på, hvor bredt printmarkedet jo

er…?

M.R.: Det spørgsmål har jeg fået undervejs

nogle gange, blandt andet fra

gamle medstuderende fra Den Grafiske

Højskole, så jeg har da haft det

»oppe og vende«.

Der er selvfølgelig en række udfordringer,

der er ens for alle grafiske designopgaver,

herunder spørgsmålet

om, hvem der er slutbrugeren af produktet.

Og her på dette område oplever

jeg, at avisen eller magasinet får

en helt speciel betydning i forholdet

til den såkaldte slutbruger, her læseren,

- for her er mediet jo også læserens

slutprodukt. Det er læseren, der

skal føle sig »tryg og i kontakt« med

produktet (avisen).

Det bedste jeg kan beskrive dette

med, er noget min kollega Ole, der

har tegnestue her ved siden af mig,

engang sagde; Uanset hvad en redaktion

og en designer gør, så er det altafgørende

at avisens sjæl skal følge

med.

Når du arbejder med disse omfangsmæssigt

set store opgaver, som avisdesign jo

er, og du samtidig arbejder alene; Hvor-


dan har du det så med netværk, og hvordan

oplever kunderne denne arbejdsform?

M.R.: Det er rigtigt, at der ofte, ja så

godt som altid på et tidspunkt i processen,

bliver behov for flere med i

arbejdet. Men da vi altid begynder

med et flerdages team-arbejdsprogram,

enten på bladet, eller her i stationshuset,

er det kun ind imellem

jeg er alene i startperioden.

Mine opgave har indtil nu været nogenlunde

ligeligt fordelt mellem norske,

svenske og danske lokalaviser, så

der er ofte en del rejser mellem aviserne

og tegnestuen, og dette gælder

begge veje.

Du spurgte før om jeg har oplevet

væsentlige forskelle mellem de skandinaviske

lokalaviser og deres struktur…

Nej, det har jeg ikke, derimod er

der utallig mange punkter, hvor redaktionerne

er enige i deres evige

søgen efter at være opdaterede i forhold

til, hvad der sker i lokalbefolk-

Kommunen - Den danske avis Kommunen der

udkommer hver fjortende dag i tabloidformat,

blev redesignet af Ribergård & Munk i 2009.

Avisens primære målgruppe er beslutningstagere

i det danske samfund, først og fremmest i

kommunerne (borgmestre, byrådsmedlemmer,

kommunale chefer mv).Typografien i det ny

design kombinerer Christian Schwartz’ skriftfamilie

Guardian Egyptian, som ikke tidligere er

anvendt i nogen dansk publikation, med skriftfamilien

Corpid, tegnet af Lucas de Groot.

Kommunen er blandt prisvinderne i SNDS’ konkurrence

Årets Nordiske Nyhedsdesign. Om

medaljen er af guld, sølv eller bronze vil blive

af-sløret ved SNDS-konferencen i Oslo den

22.-24. april.

Maj Ribergård fotograferet ved hendes fernisering på galleri »Katrinelund«. Maleriet er en stor inspirationskilde,

føler hun.

ningen, og hele tiden at være næsten

i personlig kontakt med læserne. Derfor

er det så væsentlig, at man som

designer både er tæt på redaktionen,

men også på bladets læsere, før man

begynder den rent fysiske del af et

eventuelt redesign af »deres« avis.

Du talte tidligere om, at der var vokset

andre arbejdsområder op undervejs med

avisopgaverne?

M.R.: Nåh ja,… den ene er kurser,

noget der blev nærmest et naturligt

behov for hos en række aviser, hvorfor

jeg i samarbejde med nogle fra

netværket, blandt andet Ole, tilrettelagt

disse. Kurserne, der er for avisfolk,

foregår enten på avisen eller her

i stationshuset, og har udviklet sig til

at blive tilbagevendende for nogle af

aviserne, men jeg skal også sige, at

det giver os undervisere masser af inspiration.

Det andet er en bog om lay-out, som

Danske Dagblades Forening har udgivet,

og som fra kun at være beregnet

til brug på dagbladene, nu også indgår

i foreningens skoleundervisningssæt;

»Avisen i undervisningen«.

Noget, der har givet en række utroligt

spændende »aviser« fremstillet af skoleelever.

Personligt tror jeg også, at

det er med til at den nye unge avislæsergruppe

vokser.

Her til slut, hvor tror du din type virksomhed

er i den grafiske medieverden om 5 år?

Det kan ingen vel være helt sikker på,

så var det for nemt… men da vi, det

vil sige mine kolleger og jeg selv, allerede

i dag deltager nærmest løbende

med udvikling af »vores« avisers netudgaver,

så bliver det nok mest et

spørgsmål om eventuelt de forskydninger

i opgaveområderne, der vil

skyldes læsernes behov og ønsker til

deres avis. Jo, jeg tror, der stadig vil

være nogle tusinde, som jeg skal hilse

på også om 5 og 10 år.

Tak for at vi måtte komme på besøg her

på »stationen« og vi tales ved igen, når

næste tog ankommer!

Kejserens nye klæder - er en illustration til

KOM magasinet – magasin for forbundet

Kommunikation og sprogs. Maj Ribergård

har i en årrække illustreret til bladet.

grafisk fremtid · april 2010 17


Ultimate Web A/S blandt

de 4 bedste - kåret af BNY

Ultimate Web A/S blev indstillet af en af deres kunder

og blev valgt blandt de 4 største talenter inden for IT og

Administration.

Berlingske Media afholder 1 gang om året en talentkonference,

hvor der sættes fokus på fremtidens ledere. Det

er 7. år i træk af konferencen afholdes. Talenterne indstilles

af kunder, samarbejdspartner og eventuelle ledere i

højere stillinger.100 talenter udvælges ud fra geografi,

virksomheder, alder osv. Det er redaktionen på Berlingske,

der enerådigt udvælger, hvem der skal sættes fokus på.

Der udvælges i følgende kategorier:

Finans og økonomi, HR og kommunikation, Design og

innovation, Administration og projektledelse, Salg og

marketing, Produktion og logistik, Forretningsudvikling,

IT og administration, Direktører, Rådgivning.

Troels Vest Jensen, 26 år og medejer og -stifter af Aalborgvirksomheden

Ultimate Web, er kåret som et af de fire

største talenter inden for it og administration i Danmark.

Det er den klassiske succeshistorie i en nordjysk udgave,

hvor to teenagere begyndte at fremstille nogle hjemmesider,

og en virksomhed blev skabt. Troels Vest Jensen

startede virksomheden sammen med den jævnaldrende

Dennis Hostrup, allerede da de mødte hinanden på htx.

De begyndte med at eksperimentere med at designe

hjemmesider og nu kan de hver især skrive direktør på

visitkortet.

»Det var egentlig lidt af en tilfældighed, at vi kom i

gang,« fortæller Troels Vest Jensen. »Vores gamle skolelærer

ville gerne stille op som borgmesterkandidat, og

han spurgte, om vi kunne hjælpe med en hjemmeside.

Det gik meget godt. Han blev i hvert fald valgt,« fortæller

Troels Vest Jensen.

I dag har Ultimate Web A/S fem ansatte, der udvikler

og producerer CMS-systemer (Content Management

Systems) til at vedligeholde hjemmesider for virksomheder.

Se mere på www.ultimate-web.dk

Troels Vest Jensen og Dennis Hostrup fra Ultimate Web.

18 grafisk fremtid · april 2010

Trykkeriet Friheden kom ud

af 2009 med et flot resultat

Johs Lund Larsen og

Oluf Immersen fra

Trykkeriet Friheden

på Drupa messen.

Det kan lade sig gøre for mindre virksomheder at få et

godt årsresultat. Trykkeriet Friheden i Thisted kom ud med

et resultat på 702.000 kr. før skat og det baseret på en omsætning

på omkring 5 millioner kr.

I november 2004 havde vi her i bladet en artikel om Trykkeriet

Friheden, hvor de to ejere, Oluf Immersen og Johs

Lund Larsen så kombinationen af tøroffset og CTP som et

stærkt udgangspunkt for at øge omsætningen de kommende

år. Og det holdt stik.

Trykkeriet Friheden ligger i den nordvestjyske landsby,

Nors, og er beliggende på byens hovedgade. Indtil 1996

stod der Statoil på skiltet ud til Hanstholmvej, men siden

har de tidligere tankstationsbygninger dannet ramme om

et moderne trykkeri med en ejer, der på sin stille facon

»tør hvor andre tøver«.

Oluf Immersen er svoren tilhænger af tøroffset eller vandfri

offset. Han er blandt pionererne herhjemme inden for

tøroffset, og selv om mange trykkerier kollegialt har

»hånet« ham og kaldt hans investering for »vanvittig«, har

han ikke et sekund fortrudt skiftet til tøroffset. At flere

store trykkerier siden også har »set lyset« og droppet vandpjaskeriet

(som Oluf Immersen med et glimt i øjet kalder

traditionel offset), påpeger han for god ordens skyld.

Trykkeriet Friheden blev startet i 1991 af Oluf Immersen.

Oluf havde da arbejdet som tryktekniker gennem 8 år,

men havde fået lyst til at starte egen virksomhed. Gennem

årene er opgaverne vokset, og er blevet mere krævende.

Oluf har produktion og teknik som sine væsentligste opgaver.

I september 2003 indtrådte Johs Lund Larsen som

partner og medejer af virksomheden. Johs er oprindelig

ØK-uddannet og har arbejdet indenfor den grafiske industri

i såvel Indonesien som Sydafrika. I det daglige står

Johs for marketing og salg.

Trykkeriet Friheden har tre faste medarbejdere og fire-seks

andre, som hjælper til lejlighedsvis. Man trykker alt fra visitkort

til brochurer, hæfter, plakater og bøger. Virksomheden

arbejder i A2 format i offset. Små oplag klares digitalt,

mens trykkeriets storebror, en 4-farve Shinohara, tager sig

af større sager. Se mere på www.trykkerietfriheden.dk.


Holmen Premium 80 –

et nyt og rigtig godt valg

Holmen Premium 80 er det nye SC-papir,

som er en udmærket erstatning for mange

LWC-kvaliteter.

Papiret har høj hvidhed og glans, hvilket gør

det velegnet til mange forskellige tryksager:

magasiner af høj kvalitet, adresserede

reklamer, kataloger m.m.

Annmari Johansson

Sales Manager

annmari.johansson@holmenpaper.com

Susanne Ling

Inside Sales

susanne.ling@holmenpaper.com

Holmen Paper AB - Nordic Sales - SE-601 88 Norrköping

Tlf. +46 11-23 50 00 - www.holmenpaper.com

Holmen Premium 80

Kvalitet: SC-papir

Hvidhed: 80

Vægt: 51, 54 og 57 gsm


NY Rough Munken

Munken Design sortimentet er nu udvidet med tre NYE rå kvaliteter i de kendte nuancer – som

komplementerer vores eksisterende design papir. Den nye Munken Polar Rough, Munken Lynx Rough

og Munken Pure Rough tilbyder dig de samme superb trykresultater, men med en mere rå følelse.

Med disse nye kvaliteter, har vi forsynet dig med endnu flere valgmuligheder på din vej til nyt design.

Ønsker du at bestille prøver eller gratis dummies til dit næste projekt, bestil direkte fra

www.arcticpaper.com/dk/dummyshop.

ARCTIC PAPER DANMARK A/S INFO-DK@ARCTICPAPER.COM www.arcticpaper.com

More magazines by this user
Similar magazines