læs her - De Grafiske

degrafiske.dk

læs her - De Grafiske

Hvor skal vi hen, du...?

Af Mogens Darhauge, M.G.K.

Måske husker du overskriftens ord

fra den landeplage, som denne tegneseriesætning

var for snart mange år

siden. I dag ville den passe meget

godt som dækning for det spørgsmål,

som befolkningerne verden over stiller…

og desværre så er vores indgangstekst

fra forrige nummer af bladet,

hvor vi pegede på eksperternes

udsagn om, at 2010 mest vil blive

gråvejr og modvind i løbet af første

kvartal, blevet bekræftet særdeles bastant.

Vores branche, medierne totalt set,

har i dette første kvartal været ude i

absolut stormvejr verden over, og de

trykte aviser har aldrig før været ude

for en sådan oplagsnedgang, der efter

de sidste tal fra slutningen af marts

måned viste, at 94% dagblade på internationalt

plan har vigende salgstal.

Der er så heldigvis bedre vejr, når det

gælder lokalaviser, ja der er herhjemme

oven i købet nystartede lokalaviser.

Inden vi går over til at læse

nogle af de aktuelle »glimt« fra ude

og hjemme, så læg mærke til, når du

læser, at der er meget lidt fra den tidligere

så livlige »gratisavisfront«, og

det gælder også ude i den store internationale

medieverden…

En analyse fra USA, hvor Boston Universitetet

har spurgt et stort udsnit af

unge studerende på landets skoler,

om deres holdning til avislæsning,

svarer over 80%, at de læser købeaviser,

når de læser avis og helt bevidst

fravælger gratisaviserne, fordi disse

ikke udviser nogen bestemt holdning,

hvilket de studerende oplever som

manglende respekt for læserne!

God holdning, ikke? – og det giver da

et håb om muligheden for at få fat på

den unge læsergeneration, for eksempel

ved at gå i en mere direkte dialog

med dem…!

Og så over til…

Vil du læse, så koster det... Ja, fra juni

måned er det slut med at læse gratis

netnyheder fra de to mest læste en-

4 grafisk fremtid · april 2010

gelske dagblade The Times og søndagsudgaven

Sunday Times. Og det

bliver en ændring, der kan mærkes,

idet det fra gratis går over til at koste

et pund om dagen eller to pund for

en uge at læse nyheder på nettet. Aviserne

ejes af Rupert Murdocks koncern

News Corp. hvorfra man i

skarpe udtryk har kritiseret blandt

andet Google for at »stjæle« netnyheder

og dermed indtægter. Der regnes

med at stadig flere aviser i årets løb

verden over, vil nedlægge gratismodellen

i lighed med Murdock.

Den økonomiske nedtur varer lang tid...

Ja, ifølge overvismand og professor

Hans Jørgen Whitta Jacobsen fra

Københavns Universitet, mener en

række førende økonomer, at det

under de bedst tænkelige vilkår først

bliver i 2013 at vores bruttonationalprodukt

vil kunne nå det niveau der

var, da krisen startede. Det betyder, at

den nuværende krise bliver den længstvarende

i 40 år. Og når krisen er

lukket, vil der ifølge vismanden gå

flere år før vores velstandshul i statsfinanserne

på 85 mia. kr. er i balance

igen.

Når vi nu er i de røde tal, så er der

desværre flere sammenhængende udviklinger,

der peger ned… Vi skal over

20 år tilbage, før der var tilsvarende

procentudvikling i antal konkurser,

som dem vi har nu. Kreditvurderingsselskabet

Soliditet viser i deres sidste

undersøgelse, at omkring 1580 virksomheder

bukkede under i 2010’s

første kvartal, en stigning på 14%

sammenlignet med 2009. På en enkelt

dag i marts i år gik 55 virksomheder

konkurs, hvilket er ny rekord for

et enkelt døgn. Månedstal for marts

vil grundet påsken først være klar fra

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i slutningen

af april. Den 30. marts var der

registreret 568 konkurser.

Russisk samler af engelske aviser, kan

man vel kalde Aleksander Lebedev,

russisk oligark og tidligere KGB-agent.

Denne gang har han overtaget den

More magazines by this user
Similar magazines