hent brochure - Tommerup Kister

tommerup.kister.dk

hent brochure - Tommerup Kister

Design by Jacob Jensen


Tommerup Kister og Jacob Jensen Design har i fællesskab

sammensmeltet 100 års erfaring i begravelsesbranchen med

50 års designtradition. Diamant er en serie universelle kister

og urner, der på én gang repræsenterer et afgørende

brud med det traditionelle og en videreførelse af

traditionerne. I Diamant-serien forenes form

og følelse til en værdig afsked med livet.


Tommerup Kister og Jacob Jensen Design har i fællesskab sammensmeltet

100 års erfaring i begravelsesbranchen med 50 års

designtradition. Diamant er en serie universelle kister og

urner, der på én gang repræsenterer et afgørende

brud med det traditionelle og en videreførelse af

traditionerne. I Diamant-serien forenes form

og følelse til en værdig afsked med livet.


Diamant - Design by Jacob Jensen - Form og følelse

Jacob Jensen Design har ladet sig inspirere af diamantens

form - symbolet på det uforgængelige, det rene, det ophøjede.

Kistens højeste punkt er placeret på linje med den afdødes

hjerte, og diamantens traditionelle topflade giver mulighed for

placering af en enkelt symbolsk blomst på netop dette sted.

De helt rene linjer og kontrasten mellem lys og mørke er Jacob

Jensen Designs umiskendelige fingeraftryk. Lyset får lov at

spille i diamantens klassiske facetter, og på trods af de skarpe

kanter får kisten et harmonisk, skulpturelt udtryk, der gør den

til et smukt monument i sig selv uden behov for ekstra pynt.

Kisten udstråler en klassisk renhed, der giver ro i sindet.

Diamant produceres i tre varianter: Diamant 14, Diamant

26 og Diamant 32. Navnet henviser til det antal facetter,

designet indeholder.


Diamant 32 leveres med hvid eller sort silke-lakering, og kan desuden leveres i special højglans-version.


Diamant 26 leveres med hvid eller sort silke-lakering.


Diamant 14 leveres med hvid eller sort silke-lakering.


Alle varianter er beklædt indvendigt med bomuld, der med sit

enkle, grafiske mønster giver en smuk og naturlig kontrast til

de rene udvendige linjer. Inspirationen til det indvendige udtryk

kommer fra naturen omkring tegnestuen i Hejlskov. Her trækker

Limfjorden sit vandspejl lige udenfor vinduerne, mens vilde siv

og rørskove tegner lodrette streger i horisontlinjen.

Diskrete sommerfugle er indføjet som symbol på sjælen,

der forlader legemet, og sammen med det ydre diamantudtryk

skaber natur-motivet en helhed, der rummer både det

forgængelige og det evige.


Diamant-urnerne er udsprunget af de samme tanker og hensyn, som kendetegner kisterne. Deres formudtryk supplerer dermed hinanden på fornemmeste vis. Urnerne leveres i hvid og sort silke-lakering.


Tommerup Kister & Jacob Jensen Design

I 1910 producerede Anton Schärfe sin første kiste i sit

lille snedkerværksted på Kirkebjerg i Tommerup på Fyn.

Herfra drev han også begravelsesforretning, og i dag - 100

år og fire generationer senere - driver familien Schärfe

stadig kisteproduktion og begravelsesforretning videre

efter Anton Schärfes principper. Det lille snedkerværksted

på Kirkebjerg er vokset til at blive en af Danmarks førende

kisteproducenter under navnet Tommerup Kister, men

ærligheden og respekten for faget er den samme som for

100 år siden. Gennem årerne har virksomheden desuden

udviklet en stadig større miljøbevidsthed, så bæredygtighed

i dag er et grundlæggende princip i alt fra arbejdsmiljø

til produktionsprocesser hos Tommerup Kister.


I 1998 overtog oldebørnene John, Kent og Jeanette

Schärfe sammen med deres respektive ægtefæller Jenny,

Jette og Ulrich i fællesskab ledelsen af virksomheden,

og i 2009 indledte Tommerup Kister et samarbejde med

det verdensberømte danske designfirma Jacob Jensen

Design. Ideen var at sammensmelte 100 års tradition og

erfaring inden for begravelsesbranchen med det absolut

ypperste inden for skandinavisk design og derigennem fejre

virksomhedens 100 års jubilæum i 2010 med lanceringen af

en ny og unik kiste i en branche, der er båret af traditioner.

“Vores overvejelser gik først og fremmest på, at vi skulle

bruge et langtidsholdbart design. I vores branche ændrer

tendenserne sig meget langsomt - måske over 30-40 år - og

netop Jacob Jensen Design har gennem de seneste årtier

bevist, at de formår at skabe tidløse designs. Vores foretrukne

kister i dag er designet i 70’erne, og nu ville vi skabe en serie

kister, der formmæssigt kunne holde de næste 30-40 år,”

siger direktør i Tommerup Kister, Ulrich Nielsen. Samtidig

ønskede man at udvikle en kiste med et formsprog, der kunne

vinde genklang også uden for Danmark grænser.

På Jacob Jensen Design’s tegnestue i Hejlskov ved

Limfjorden gjorde man sig også en del overvejelser omkring

samarbejdet.

“Det er jo en opgave, der kræver stor ærbødighed

og respekt, men jeg syntes, at det klassiske og enkle

formsprog, Jacob Jensen Design har stået for gennem 50

år, passede rigtig godt til opgaven. Derfor var jeg sikker

på, at vi kunne skabe noget unikt og langtidsholdbart med

behørig respekt for traditionerne,” siger Timothy Jacob

U L r I c H B O E N I E L S E N , J O H N S c H ä r F E O G K E N T S c H ä r F E F r A T O M M E r U P

K I S T E r O G T I M OT H Y J A c O B J E N S E N F r A J A c O B J E N S E N D E S I G N .

Jensen, der i 1990 overtog ledelsen af Jacob Jensen Design

fra sin legendariske far, Jacob Jensen.

“Designmæssigt var der nogle grundlæggende krav, der

skulle overholdes. Vi kaldte det kistens DNA. Beskueren

skulle umiddelbart kunne genkende kisten som en kiste, og

vi måtte derfor arbejde inden for nogle mere snævre rammer,

end vi er vant til. Alligevel viste der sig flere og flere facetter

og formmæssige muligheder, efterhånden som vi prøvede os

frem. Sammen med Tommerup Kister var vi vidt omkring, før

vi fandt den rette form, men jeg synes i al beskedenhed, at

resultatet er blevet en enkel og respektfuld fornyelse af hele

den måde, vi oplever kister på,” siger Timothy Jacob Jensen.

Diamant-serien bryder på klassisk Jacob Jensen-vis med

gængse forestillinger, men vækker samtidig umiddelbar

genkendelse. På den måde er de et udtryk for den filosofi, der

har båret Jacob Jensen Design siden Margretheskålen og

de første B&O-designs i begyndelsen af 60’erne. En filosofi

og et formsprog, der rækker tilbage til den europæiske

Bauhaus-bevægelse, men som også har indarbejdet de

amerikanske designprincipper ‘Less Is More’ og ‘Most

Advanced Yet Acceptable’. Jacob Jensen Design bevæger

sig altid helt ud på kanten af det nytænkende, men holder

sig på den acceptable side. Eller som Jacob Jensen selv

siger: “Anderledes, men ikke mærkeligt.”

Med Diamant-serien har Jacob Jensen Design føjet endnu

et produkt til de mere end 700 designs fra tegnestuen,

der gennem tiden er sat i produktion. Listen omfatter alt

fra køkkener- og brændeovne til ure, briller, vejrstationer,

møbler, køkkenudstyr og -service til arkivskabe, vindmøller

og biler. Alle Jacob Jensen-designs er kendetegnet

ved det efterhånden ikoniske formsprog, der er vandret

fra generation til generation både på tegnestuen og i

danskernes hjem siden begyndelsen af 60’erne. Et udtryk,

som har indbragt tegnestuen et utal af internationale

priser og hædersbevisninger, og som mere end noget

andet design har været med til at åbne verdens øjne for

den stille skandinaviske skønhed. Gennem sin unikke

sammensmeltning af form og funktion har Jacob Jensen

Design gennem fem årtier formået at skabe nytænkende

designs og samtidig bevare den kontinuitet, der gør, at du

kan genkende et Jacob Jensen-design på lang afstand.


Krengerupvej 84 5620 Glamsbjerg Denmark Tel: +45 6372 0005 info@tommerupkister.com www.tommerupkister.com

Similar magazines