Nr. 2 2008 - Silkeborg og Omegns Husflidsforening - Dansk ...

silkeborg.husflid.dk

Nr. 2 2008 - Silkeborg og Omegns Husflidsforening - Dansk ...

Nr. 2 2008

Husflidsnyt

19. årgang

Læs om:

⇒ Karens stol

⇒ Tur til Koldinghus

⇒ Ølkageopskrift

1


Dansk Husflidsselskab

Århus Amts Husflidskreds

Vi er medlem af

Århus Amts Husflidskreds bestyrelsesmedlemmer, revisorer, formænd, redaktører og webmaster.

Formand Inge Astrup, Dyreparken 8, Søften, 8382 Hinnerup 86 98 81 51 / 40 88 24 02

ingeastrup.collie@mail.tele.dk

Næstformand Niels Knygberg, Ranunkelvej 16, 8653 Them 86 84 85 75 / 20 43 80 32

nielsknygberg@hotmail.com

Kasserer Conny Alsted, Pilegårdsvej 114 C, 8361 Hasselager 86 28 38 47

calsted@mail.dk

Sekretær Tine Mikkelsen, Strandskadevej 9, 8250 Egå 86 24 10 35 / 30 26 10 10

tines@biltek.dk

Skoleleder Marianne Nielsen, Skolevej 2, 8410 Rønde 86 37 22 36 / 20 32 96 36

mn@post.tele.dk

Hovedstyrelsen Grethe Juul Nielsen, Vestergade 13, 8900 Randers 23 67 42 06

gjuul@webspeed.dk

Medlem Karin Gustafsen, Romaltvej 94, 8900 Randers 26 20 46 05

gustafsen@fiberflex.dk

Suppl. Bente Widmer, Ellemosevej 18, 8370 Hadsten 86 98 16 27

wibepost@hotmail.com

Suppl. Kurt Nieslsen, Hans Olsens Vej 4, 8250 Egå 86 22 80 04 / 29 80 58 48

Revisor

Elsabeth Høgh, Nyvej 3, 8362 Hørning 86 92 12 73

Revisor

Grethe Berg, Brunmosevej 14, Pindstrup, 8550 Ryomgård 86 39 69 62

gbpok@wanadoo.dk

2


Revisorsuppleant

Alma Bastrup, Skovbrynet 18, 8670 Låsby 86 95 16 14

alma@os.dk

Revisorsuppleant

Karen Holst, Hans Olsensvej 4, 8250 Egå 86 22 80 04

Formand for Silkeborg Husflidsforening

Lisbeth Størzer, Ekkodalen 10, 8600 Silkeborg .86 83 63 85 / 28 60 27 31

lisbeth.stoerzer@teliamail.dk

Formand for Hasselager Husflidsforening

Jørn Gleesborg, Buggegårdsvej 43, 8260 Viby 86 28 10 06

jmgleesborg@mail.dk

Formand for Ry Husflidsforening

Svend Åge Skov, Nyvej 20, Gl. Ry, 8680 Ry 86 89 80 84

Formand for Randers Husflidsforening

Grethe Berg, Brunmosevej 14, Pindstrup, 8550 Ryomgård 86 39 69 62

gbpok@wanadoo.dk

Redaktører

Karen Holst og

Kurt Nielsen, Hans Olsensvej 4, 8250 Egå 86 22 80 04

blad@zamo.dk

Webmaster

Alma Bastrup Eriksen 86 95 16 14

Skovbrynet 18

8670 Låsby

alma@os.dk

Redaktør på dette blad Gynter Astrup 86 98 72 07

gunde@kabelmail.dk

Se hjemmesiden for Århus Amt Husflidskreds på www.aarhusamt.husflid.dk

Silkeborg Husflidsforening www.silkeborg.husflid.dk

Randers Husflidsforening www.randers.husflid.dk

Hasselager Husflidsforening www.hasselager.husflid.dk

Deadline til næste blad er 01. juni 2009. Bladet udkommer på hjemmesiden 1.august 2009

Se bladet på www.aarhusamt.husflid.dk

3


Nyt fra bestyrelsen

Så er vi kommet godt igennem efteråret 2008, snart er det jul og nytår, og så skal der tages hul på

forårssæsonen 2009. Alle steder er vi godt i gang med de spændende aktiviteter.

I februar er der planlagt udstilling i Vejlby-Risskov hallen. Den er ikke helt planlagt endnu, så

mere om det på hjemmesiden.

Om vi bliver inviteret til Gl.Estrup i 2009 ved vi ikke. Der er ikke offentliggjort en dato for

husflidsdag.

Arbejdsgruppen for udstillingen i sept. har afholdt 2 møder.

Vi har endnu nogle løse ender, så derfor har jeg indkaldt til et bestyrelsesmøde 11.12.2008.

Nyt om udstillinger m.mere vil komme på hjemmesiden.

Hermed vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Vi ses igen i det nye år.

Kærlige husflidshilsner fra Inge

Generalforsamling i Århus Amts Husflidskreds

Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag den 27.04.2009 kl. 19.00

I formningslokalet på Hasselager Skole, Koltvej 17, Hasselager

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

5. Indkomne forslag. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde inden den

15.04.2009

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Inge Astrup på valg

Næstformand Niels Knygberg

Kasserer Conny Alsted

Sekretær Tine Mikkelsen på valg

Skoleleder Marianne Nielsen

Medlem Grethe Juul Nielsen på valg

Medlem Karin Gustafsen

Suppleant Bente Widmer på valg

Suppleant Kurt Nielsen på valg

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter

Revisor Elsabeth Høgh på valg

Revisor Grethe Berg

Revisorsuppleant Alma Bastrup på valg

Revisorsuppleant Karen Holst på valg

8. Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet.

9. Evt.

Amtskredsen er vært ved en kop kaffe / the og kage.

Husk at medbringe nogle af dine arbejder til vores udstilling denne aften.

Venlig hilsen bestyrelsen

4


Randers & omegns Husflidsforening

Aktiviteter for foråret 2009.

6. jan. Trædrejning v. Leo Goos Bahnson træværkstedet

Vævning v. Grethe Berg lerværkstedet

13.jan. Krakkelering v. Dorthe Andersen lerværkstedet

m. dekupage

20. jan. Vævning v. Grethe Berg lerværkstedet

Krakkelering v. Dorthe Andersen lerværkstedet

m.dekupage

27. jan. Teposekort v. Anette Thomsen sølvværkstedet

Krakkelering v. Dorthe Andersen lerværkstedet

m. dekupage

3. feb. Æsker v. Helle Neergaard lerværkstedet

10. feb. Æsker v. Helle Neergaard lerværkstedet

17. feb. Orkis v. Astrid Sørensen lokale nr. 10.

24. feb. Blomsterbinding v. Sonja Nielsen lerværkstedet

fra kl. 18:15

3. marts Påsketing i træ v. Arne & Thor træværkstedet

Syede bamser v. Karin lokale nr. 10.

10. marts Påsketing i træ v. Arne & Thor træværkstedet

Syede bamser v. Karin lokale nr. 10.

17. marts Orkis v. Astrid Sørensen lokale nr. 10.

Påsketing i træ v. Arne & Thor

træværkstedet

24.marts Generalforsamling v. bestyrelsen Løvsalen

31. marts Afslutning v. bestyrelsen Løvsalen

Hver tirsdag aften fra kl. 18.00 til 21.45.

Desuden laves der eventyrlige små ting til miniature dukkehuse, det foregår i systuen. I

sølvværkstedet er der altid et par stykker, der sidder og laver noget spændende. Træfolkene er og

aktive og vil gerne hjælpe. Der laves også knive, slibes og poleres i horn el. ben. Og meget mere.

Der syes, strikkes, kniples, orkeres, væves og jeg kunne blive ved, så mød op og tag det med som I

går og pusler med derhjemme.

5


Silkeborg og Omegns Husflidsforening

Foreningen holder til på Hvinningdal Skole, Eidervej 50, Silkeborg. I skolens sløjdlokal og

billedkunst lokalet samles foreningens medlemmer hver onsdag aften fra klokken 19.00 til 22.00.

Der er mulighed for at komme ind i lokalerne fra 18.00 efter nærmere aftale med formanden.

Her har du mulighed for at arbejde og mødes med andre husflidsfolk, som har interesse i gammelt

og nyt hobbyhåndværk. Vi snakker, arbejder og udveksler erfaringer.

Blandt andet arbejdes der meget med:

Knivmageri

Træskæring

Trædrejning

Filtning

Skulpturel filtning af dukker, trolde og nisser og beklædning som sko, støvler, hatte, huer,

veste m.m.

Papirfletning

Og meget andet som er oppe i tiden

Du kan arbejde med det du har lyst til, og det der interesserer dig. Du bestemmer helt selv, hvad det

skal være.

En af husflidens dyder er bl.a. at vi hjælper hinanden.

I løbet af aftenen får vi en kop kaffe eller the. Medbring derfor et krus, kaffe eller the efter eget

ønske.

Hvis nogle har lyst til at byde på hjemmebagt brød i pausen, er man velkommen til det.

Kom og vær med til en Onsdag aften på Hvinningdalskole,

Eidervej 50, Silkeborg

Ferie

Første gang efter juleferien er

Onsdag d. 7. januar 2009.

Den 11. februar 2009 er der lukket på grund af skoleferie.

Vi holder sommerferie fra d. 5. april 2009.

Første gang efter sommerferien er d. 2. september 2009.

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling onsdag d. 11. marts 2009 kl. 19.30.

Aktiviteter i Foråret 2009

Vi strikker videre med Jonna

6


Instruktør: Jonna Larsen

Tid: Onsdag d. 21. og 28. Januar 2009

kl. 19.00 -21.30

Sted: Hvinningdalskolens Billedkunstlokale

Pris: gratis: for medlemmer af Silkeborg og Omegns Husflidsforening eller Dansk

Husflidsselskab.

kr. 40,-

Sidste tilmelding 14. januar 2009

Vi strikker videre med Jonna med udgangspunkt i efterårets arrangement.

Løbbinding – lukket og åbent løb

Instruktør: Anne Birgitte Beyer

Tid: Onsdag d. 4. og 18. februar 2009 kl. 18.45 – 21.30 = 6 timer i alt

Sted: Hvinningdalskolens Billedkunstlokale

Pris: kr. 180,-

+ materialepris fra 90,- kr. Både for begyndere og øvede.

Sidste tilmelding d. 21. januar 2009

En kurveteknik i papirgarn.

Krukker, kurve, tasker og skåle. Det er forunderligt at binde løb!

Der kan laves utallige former og størrelser; mønstre og strukturer.

Personlige og unikke ting med eller uden låg.

Løbbinding er kurvebinding. En enkel teknik tilbage fra vores kulturelle

rødder brugt til fremstilling af alverdens

brugsting.

Herhjemme er teknikken bedst kendt som ”halmbinding”.

Kursets tema er ”lukket og åbent løb” og der arbejdes med

”moderne” materialer som hør- og papirgarner, sisal, cykelslanger og

stofstrimler

( ikke halm ).

Løbbinding kombineret med træ, en lille træskålebund, vil også være

en mulighed.

Synes du pileflet er for hårdt, så er løbbinding måske en teknik for

dig.

Se www.loebbinding.dk - ”lukket og åbent løb”.

Indstrikning af perler

Instruktør: Inger Andersen

Tid: Onsdag d. 18 marts 2009 kl. 19.00-21.30

Sted: Hvinningdalskolens Billedkunstlokale

Pris: gratis: for medlemmer af Silkeborg og Omegns Husflidsforening eller Dansk

Husflidsselskab.

kr. 40,- .

Sidste tilmelding d. 4. marts 2009

Inger vil vise os hvorledes at man indstrikker perler.

Medbring selv garn, perler og strikkepinde.

7


Blomsterbinding – Påske

Instruktør: Birthe Lind

Tid: Onsdag d. 25. marts 2009 kl. 19.00-21.30

Sted: Hvinningdalskolens Billedkunstlokale

Pris: kr. 40,-

Sidste tilmelding d. 11. marts 2009

Aftenens tema vil være påske ting m.m. med udgangspunkt i brug af følgende materialer:

birkegrene, kyllingetråd, mos, løg og æg.

Du må medbringe materialer til eget forbrug. Der kan købes materialer hos instruktøren og som

afregnes med hende.

Udflugt til Trapholt, Koldinghus og Sankt Nicolai Kirke

Tid: Lørdag d. 4. april 2009, afgang parkeringspladsen

ved Shell/Kvikly kl. 8.30. Forventer at være til-

bage i Silkeborg ca. kl. 18.00

Pris pr. person: Entre /transport i alt 150,00. Skal betales ved

tilmelding.

Sidste tilmelding d. 18. marts 2009

Transport vil foregå i private biler.

De der lægger bil til vil få dækket udgifterne til brændstof.

Medbring madpakke, kaffe eller the til eget forbrug til hele dagen.

Foreningen giver et rundstykke på udturen.

Trapholt:

Trapholt er Danmarks eneste museum, hvor du både kan se billedkunst, kunsthåndværk,

møbeldesign - og Arne Jacobsens Kubeflex-sommerhus.

Museets samling viser dansk billedkunst, kunsthåndværk og møbeldesign efter år 1900.

Samlingen omfatter bl.a. Anna Ancher, Olaf Rude, Aksel Jørgensen, Erik Hoppe, Søren Hjorth

Nielsen, Franciska Clausen, Preben Hornung, Egill Jacobsen og Richard Mortensen, samt værker af

førende danske keramikere.

Desuden en stor samling dansk møbeldesign med stole af bl.a. Kaare Klint, Hans J. Wegner,

Mogens Koch og Børge Mogensen.

Skiftende særudstillinger - se www.trapholt.dk under udstillinger.

8


Koldinghus:

Prægtige, vejrbidte bygninger fra fem århundrede, der bl.a. rummer en riddersal, slotskirke og

bibliotekssal samt en dyster fangekælder. Fra Kæmpetårnets top er der en storslået udsigt over

Kolding by og Slotssøen.

For yderlige oplysning besøg www.koldinghus.dk

Vi vil starte med en times rundvisning på Koldinghus.

Sankt Nicolai Kirke:

Kirken er fra omkring 1250, men flere restaureringer har ændret dens udseende. Dens nuværende

udvendige skikkelse er fra 1885-86, og indvendigt er den især præget af en restaurering 1753-58.

Renæssance-inventar:

Den seværdige altertavle fra 1589-90 blev bekostet af lensmand på Koldinghus, Casper Markdaner

(lensmand 1585-1617). Tavlens billeder er skabt efter forlæg af den nederlandske kobberstikker

Hendrick Goltzius.

Prædikestol med lydhimmel fra 1591 med Casper Markdaners våbenskjold og G.M.B, der er

forkortelser for Markdaners valgsprog: Gott mein Beistand

Døbefonten med evangelistsymboler fra 1619-20 er udført af Chr. IV´s stenmester på Koldinghus

Claus Lauridsen

Fontehimlen er fra 1636

Andet:

I kirkens korvinduer ses glasmalerier skabt af professor Kræsten Iversen og opsat 1950. De tidligere

vinduer blev ødelagt ved en bombesprængning marts 1945.

Adskellige epitafier og gravsten vidner om kirkens brug igennem århundreder. Der er to såkaldt

åbne begravelser i sideskibenes vestender.

Tilmelding til aktivitetsaftener skal ske til formanden: Lisbeth Störzer enten på telefon eller

mail eller på vores mødeaftner.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

Generalforsamling

d. 11. marts 2009 kl. 19.30

Hvinningdalskolen

Billedkunstlokalet

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formanden

9


3. Aflæggelse og godkendelse af reviderede regnskaber for

forening kassereren

4. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Valg af bestyrelses medlemmer og 2 suppleant.

Formand Lisbeth Störzer

Næstformand/sekretær Kirsten Klode

Kasserer Alma Bastrup Eriksen (på valg)

Bestyrelsesmedlem Valg

Bestyrelses medlem Valg

1. Suppleant: Margit Silberg (på valg)

2. Suppleant: Jonna Larsen (på valg)

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Revisor Gunnar Nielsen

Revisor Bent Agerskov Sørensen (på valg)

Suppleant: (på valg)

8. Eventuelt.

Forslag til punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Løbbinding i Silkeborg

10


Hasselager Husflidsforenings Aktiviteter forår 2009

For alle medlemmer af Dansk Husflid er der hver mandag i vinterhalvåret gratis adgang.

Aktiviteterne foregår på Hasselager Skole, Koltvej 17, Hasselager i tidsrummet 19.00-21.45.

PS. Hvis skolen har lukket p.g.a. vejret, så har vi også aflyst.

05.01.2009 Ben og horn Jørn

12.01.2009 Flet i frisk pil Mette Stor udendørs urtepotte m/ jord, grensaks

Tilmelding senest 5/1 og vindseltråd

19.01.2009 Flet i frisk pil Mette

26.01.2009 Mini bogreoler Pia & Ellen Billedramme, sort karton, hvidt papir,

saks, limstift og bogkatalog

02.02.2009 Kalligrafi Tommy

09.02.2009 Ferielukket – men der er besøg på Læderriet, Mossøvej, Risskov

16.02.2009 Mini bogreoler fortsat

23.02.2009 Strikkanter Mette & Dorthe Garn og strikkepinde

02.03.2009 Strikkanter Mette & Dorthe Garn og strikkepinde

09.03.2009 Digitalfotografering Asger

16.03.2009 Origamipåskekort Ellen kort, theposer, limstifter og saks

23.03.2009 Vikingestrik i metaltråd Dorthe

30.03.2009 Vikingestrik i metaltråd Dorthe

06.04.2009 Afslutning – theposer Pia kort, theposer, limstift, saks

20.04.2009 Generalforsamling på skolen kl. 19.00 i formningslokalet

Weekendkurser

Kursuskalenderen er ikke klar endnu, men et enkelt kursus er aftalt:

Læderkursus med tekstilhåndværker Emmy Hansen

16.+17. maj 2009 begge dag kl. 9.00 – 16.00

Pris 550 kr.

Læs mere om kurset på hjemmesiden www.hasselager.husflid.dk i januar mdr.

Jørgen med sin drejede skål i hånden

11


Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i Hasselager Husflidsforening

Hasselager Skole 20.04.2009 kl.19.00

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder.

3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for Hasselager Husflidsforening.

4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab for aftenskolen.

5. Drøftelse af program for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i det kommende år.

6. Indkomne forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Formand Jørn Gleesborg på valg

Næstformand Tommy Astrup

Aktivitetsleder Sonja Sørensen på valg

Kasserer Else Frentz

Sekretær Ellen Jørgensen

Suppleant Rosa Johanesson på valg

Suppleant Mogens Christophersen på valg

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Ole Madsen på valg

Revisor Conny Alsted

Revisorsuppleant Karen Holst på valg

9. Eventuelt.

Vi, Tommy og Inge, er på besøg hos Karen i hendes nye hjem.

Vi har aftalt at mødes for at se og snakke om hendes fine stol. Nu er der jo mange mennesker, der

har en fin stol, men denne stol er noget særligt.

Karen går på sløjdholdet i Hasselager Husflidsforening, og der har hun lavet denne helt specielle

stol.

Vi får lige en rundvisning i det spændende hus, som er helt nyt. Karen er flyttet ind for nylig, og

er der jo mange ting, der skal tages stilling til. Hvad gør jeg ved stumtjeneren – reparation, maling

o.s.v., hvad med stolene – kan jeg gøre noget selv?

Så er det tid til en kop kaffe, så vi går op i stuen og hygger os, tager nogle billeder og kommer så til

at snakke om stolen. Vi vil jo gerne have hele historien om den.

12


Stolen har Karen fundet i sit sommerhus for flere år siden. Stolen skulle restaureres, så den kunne

komme til ære og værdighed igen.

Karen ville gerne reparere stolen på sløjdkurset, men desværre var stolen så medtaget af orm og

ælde, at den ikke kunne repareres.

Tommy ( underviser på sløjdholdet ) foreslog derfor, at stolen blev model for en ny udgave.

Stolen blev så skilt helt ad. Alle dele blev målt op, for derefter at blive tegnet op på pap.

Alle papdelene blev så tegnet op på træ. Karen valgte mahognitræ, så stolen kunne komme til at

passe til de øvrige møbler i stuen.

Derefter skulle alle dele saves ud. Der skulle så laves tapper og taphuller.

Alle dele skulle derefter pudses med sandpapir i flere forskellige kornstørrelser, indtil der blev en

flot glat overflade uden sliberidser.

Stolen blev samlet og behandlet med Danish Oil, som giver en rigtig flot og lækker overflade.

Hvor lang tid tog det så at lave en ny stol helt fra bunden?

Karen brugt hele efterårssæsonen og forårssæsonen på projektet.

Det helt specielle ved denne stol er, at den også kan bruges som en trappestige med 3 trin!!!

Den fungerer i dag som siddeplads for nogle af Karens dejlige bamser.

Karen er utrolig kreativ. Hun syr de dejligste bamser, laver ting i træ, laver ting af pels og så bliver

der også tid til en masse patchwork.

Tillykke med stolen Karen. Det er et rigtig flot stykke håndværk.

Dansk Husflids regionsmøde Østjylland

Referat fra regionsmødet tirsdag den 4.november 2008

Der var 9 deltagere + fra Daglig ledelse landsformand Finn Glibstrup og økonomisk ansvarlig Lissi

Kjær.

1. Velkomst og præsentation af DHS´s daglige ledelse.

2. Præsentation af deltagerne, som fortalte, hvem de er, og hvor de kommer fra.

3. Orientering om regionsrådene.

Landsformanden orienterede om regionerne og regionsrådene – hvordan de kan fungere,

hvad meningen er med dem, og puljerne, der kan søges.

Regionsrådsmedlemmerne vil blive inviteret til et fælles møde evt. i uge 3 2009.

Regionerne får udbetalt 10.000 kr. til kørsel for regionsrådet + møder og adm.

Der stilles forslag til den nye hovedbestyrelse om, at der vælges et puljeudvalg til fordeling

af regionspuljen.

Regionerne skal have plads på DHS´s hjemmeside.

Forretningsudvalget udgør fremover landsformanden, næstformanden, den økonomisk

ansvarlige og et hovedstyrelsesmedlem valgt af hovedstyrelsen

Regionsrådet skal bestå af mindst 2/3 DHS medlemmer.

Lokalmedlemmer kan stemme til regionsrådet.

13


4. Ønsker og ideer fra medlemmerne

Vi vil gerne mødes med andre/nye i amtskredsen og lære den at kende

( Der skulle vist stå regionen ! rettet af redaktøren. )

5. Valg af hovedstyrelsesmedlem

Forslag: Grethe Juul Nielsen

Valgt: Grethe Juul Nielsen

Der er hovedstyrelsesmøde lørdag den 22.november 2008

6. Valg af suppleant til hovedstyrelsen

Forslag: Inge Astrup

Valgt: Inge Astrup

7. Valg af regionsråd

Forslag:

Grethe Juul Nielsen

Karin Gustafsen

Inge Astrup

Niels Knygberg

Valgt:

Grethe Juul Nielsen

Karin Gustafsen

Inge Astrup

Niels Knygberg

8. Valg af suppleant til regionsrådet

Forslag:

Bente Widmer

Marianne Nielsen

Valgt:

Bente Widmer

Marianne Nielsen

9. Andre sager

Deltagerliste med mailadresser sendes til deltagerne

Regionsrådets navne og mailadresser lægges på hjemmesiden

Amtskredsen Århus fortsætter som forening

Sydslesvig er sammen medSydjylland

Sydslesvig vil gerne samarbejde med andre foreninger nord for grænsen

Hold kurser hvor der kommer mange folk

Få fat i børnene – de kommer igen senere i livet

Skals Håndarbejdsskole har aktiviteter for børn – en stor succes

Bedsteforældre vil gerne have børnene med på højskole

Lav evt. aktivitetskalender for hele regionens foreninger

Lokalforeningen kan opkræve lokalkontingent fra medlemsrefusionen fra DHS til

lokalkontingentet

Meldinger om at bladet Husflid er elendigt, for proffessionelt, ikke for folk på ”gulvet” – en

anden melding end den vi plejer at høre

Der mangeler opskrifter på husflidsarbejder i bladet

Send mail eller ring til Bladmageren og oplys om emner til artikler til bladet

Danske husflidsfolk er ikke ”ensporede”, de skal prøve noget nyt

Vi skal bruge det netværk, Husflid giver os

Sortekilde kan ikke få byggetilladelse igennem. Vi ved ikke, hvordan det går. De har dog en

rimelig lejeindtægt.

14


En marketingsmand har udarbejdet en rapport. Vi skal have en ny hjemmeside med stor

trafik

Vil gerne kunne bladre i kursuskataloget. Det er i Netop´s regi

Brug maskiner, der ”larmer”, på udstillinger. Det trækker folk til.

Ref. Lissi Kjær 04.11.2008

Opskrift på pladsens bedste hundekiks.

1 pakke (500 g) hakket lever og spæk

2 æg

1 dl vand

2 dl knækkede rugkerner

2 dl rugmel

samt hvedemel til at samle det hele

Bland alle ingredienser, og sæt dejen på en bageplade som klatkager.

Bag kagerne 20 min. ved 150 grader, sænk varmen til 70-100 grader til kagerne er hårde og sprøde

som hundekiks.

Sakset fra nettet.

500 g mørk farin

500 g mel

3 tsk. ingefær

3 tsk. Natron

3 tsk. Kanel

3 tsk. stødte nelliker

1 hvidtøl

Alt blandes og hældes i en rugbrødsform

Bages 1 time ved 180 grader midt i ovnen

Serveres lun med koldt smør

På opfordring kommer her Inges ølkage

Dertil kan evt. serveres Valnøddesnaps

1 håndfuld valnøddekerner

1 håndfuld mørke rosiner

1 fl. Brøndum snaps

Læg valnødder og rosiner i en fl. Eller et glas. Hæld snapsen over og lad det trække indtil

valnødderne begynder at smage igennem ( ca. 8-14 dage ). Så fjernes valnødderne. Lad rosinerne

blive i snapsen til den er tilpas sød og rund i smagen.

God fornøjelse.

15


Sakset fra dr.dk/formiddag

Johannes fra sløjdholdet i Hasselager har lavet denne fine vejrhane

Bedre end Celine Dion?

16 årige Charice fra Filipinerne har været en af de mest sete på You Tube. Det er er ikke uden

grund! . Efter at have været vist på både Oprah show og Ellen Genera show i USA fik denne unge

sangstjerne sit livs drøm opfyldt, da hun fik lov til at synge sammen med Celine Dion på Madison

Square Garden foran 18.000 tilskuere. Se Celine Dion falde bagover af respekt for den unikke pige

på dette filmklip, hvor hun synger ”Because you love me”.

http://www.oprah.com/media/20080919_tows_charice

Hun har også en officiel hjemmeside der hedder: www.charicepempengco.com/

16

More magazines by this user
Similar magazines