Præsentation - Trafikdage.dk

trafikdage.dk

Præsentation - Trafikdage.dk

RETTIDIGHED

- FREKVENSINFORMATION PÅ SKINNER

Cand. Psych Malene Foldager

1


KOMMUNIKATION ULTRA KORT

Budskab Besked Tolkning

statistik

90 %

rettidighed

????????

3


DSB’S DEFINITION

”Et tog er defineret som rettidigt, når det er

ankommet til en registreringsstation med mellem

0 til 5 min. og 59 sek. forsinkelse”

4


BESKEDEN: 90 % RETTIDIGHED

Alle forsinkelser uanset

årsag.

Målt på togbasis

Forsinkelser som selskabet

er ansvarlige for.

Målt på togbasis

Alle forsinkelser uanset

årsag.

Målt på passagerbasis

DSB DSB Øresund Arriva

rettidighed kunderettidighed Produktregularitet

Passagerrettidighed

Operatørrettidighed Arrivas regularitet

tidsgrænse 5:59 4:59 4:59

5


90 %

rettidighed

????????

6


HVAD KAN MAN VÆRE I TVIVL OM?

90 % rettidighed

hvornår er noget rettidigt?

- afgang eller ankomst?

- hvor for sent er for sent?

90 % af hvad?

Referenceproblem!

7


REFERENCEPROBLEM

Når man bruger en procentsats men ikke ekspliciterer hvad

den referere til.

Anekdote

Af

patienterne

30-40 % risiko

3-4 ud af 10 patienter

Af mine

oplevelser

8


90 PROCENT AF HVAD?

Forklaring 90 % svarer til

% af strækningerne

% af togene

% af passagererne

% af dagene

på 10 % af skinnenettet/strækningerne oplevede man

forsinkede tog.

At 10 % af togene ankommer forsinket

At 10 % af passagererne ankom forsinket

At der 10 % af dagen (144 minuttet) var problemer med

forsinkede tog.

9


SPØRGSMÅL

90 % rettidighed

hvornår er noget rettidigt?

- afgang eller ankomst?

- hvor for sent er for sent?

90 % af hvad?

DSB’s ekstra spørgsmål

hvad er mest brugbart?

10


DE 3 STRÆKNINGER

Høje Tåstrup – Vordingborg (125)

Aalborg – Aarhus (131)

Høje Tåstrup – Odense (125)

I alt 381 togrejsende

11


FORSTÅELSEN AF RETTIDIGHED

% af besvarelser

80

70

60

50

40

30

20

10

0

når du tænker rettidighed, tænker du så

afgang ankomst begge dele

12


IMPLIKATIONER

Oplever forsinkelser som DSB ikke tæller med

Tog forsinket på station, når at indhente det

Information virker fremmed

”hvorfor så meget snak om ankomst, det handler jo

om afgang”

13


HVOR FOR SENT ER FOR SENT

3:. Hvis et tog ifølge køreplanen skal ankomme kl.

13:00,

hvornår tror du så, at toget senest skal ankomme til

stationen, for at DSB betegner det som rettidigt?

1 3 : : (timer : min. : sekunder)

14


% af besvarelser

30

25

20

15

10

5

0

Hvornår er DSB’s rettidighedsgrænse

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 31 55 60

minutter

tidsgrænse

15


FAKTORER DER PÅVIRKER BESVARELSEN

”Viden”

DSB’s men også andre selskaber eller rejsegaranti

Image/forventninger

””burde være 13:00:00, men forestiller mig at DSB

tillader sig at ankomme for sent”

”burde”

skema 162, Aarhus, svaret 13:05:00

”det burde være det her, men kender DSB, så er det

sikkert meget senere"

Skema 309, Odense, svaret 13:00:00

16


KONSEKVENSERNE

Hvordan modtageren forstår informationen

Men også i hvor høj grad modtageren kan

genkende informationen

”jeg har over en tre måneders periode skrevet

forsinkelser med dette tog ned, i stedet for 90 %

rettidighed, oplevede jeg forsinkelser på 73 % af

rejserne (alt fra 2 min. til en time).

Skema 309, Odense

17


% af besvarelser

70

60

50

40

30

20

10

0

Pendlerstatus

samlet Vordingborg Aarhus Odense

strækning

pendler

ikke-pendler

18


% af besvarelser

Pendlere har mere strikse forventninger end ikke

pendlere.

30

25

20

15

10

5

0

Pendlerstatus og tid

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 31 55 60

Minutter forsinket

Pendler

Ikke-pendler

19


REFERENCEPROBLEM?

2: Rettidighed angives som et procenttal. Nedenfor

er 4 mulige forklaringer på hvad det betyder, at

”DSB i går havde en rettidighed på 90 %”.

___ At 90 % af passagererne ankom rettidigt.

___ At togene kørte rettidigt på 90 % af alle

strækningerne.

___ At 90 % af togene ankom rettidigt.

___ At togene ankom rettidigt 90 % af dagen.

Blev bedt om at rangordne ud fra hvor sandsynlige

de forskellige forklaringer var 20


REFERENCEPROBLEM?

2: Rettidighed angives som et procenttal. Nedenfor

er 4 mulige forklaringer på hvad det betyder, at

”DSB i går havde en rettidighed på 90 %”.

___ At 90 % af passagererne ankom rettidigt.

___ At togene kørte rettidigt på 90 % af alle

strækningerne.

___ At 90 % af togene ankom rettidigt.

___ At togene ankom rettidigt 90 % af dagen.

Blev bedt om at rangordne ud fra hvor sandsynlige

de forskellige forklaringer var 21


% af besvarelserne

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Den mest og mindst sandsynlige referencegruppe

mest sandsynlig mindst sandsynlige

rangordning

passager

strækning

tog

dag

22


% af besvarelser

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Den mest og mindst sandsynlige referencegruppe

Opdelt efter strækning

Vordingborg Aarhus Odense Vordingborg Aarhus Odense

Mest sandsynlige reference Mindst sandsynlige reference

passager

strækning

tog

dag

23


HVORFOR TOG OG STRÆKNINGER?

Fordi de kan lide begge to

Fordi de ikke skelner mellem det

Men i hvert fald 2 sandsynlige referencegrupper

Og 25 % der vælger enten passagerer eller tiden

24


PASSAGERNE MENER:

Tid:

Deltagerne troede DSB’s grænse var lavere end den

er

Særligt pendlere,

Ankomst eller afgang

Flest tænker ”både og”, men flere tænker ”afgang”

end ”ankomst”

Referencegruppe

Det er enten 90 % af togene eller af strækningerne

Der er altså 2 mulige referencegrupper.

25


DSB’S EKSTRA SPØRGSMÅL

4: Vurdering af brugbarheden

A: Togrettidigheden var i går 90 %.

B: Passagerrettidigheden var i går 90 %.

C: Togene var i gennemsnit 1 min. og 20 sek.

forsinkede i går.

D: Passagererne var i gennemsnit 1 min. og 20 sek.

forsinkede i går.

26


OG FOR DE VISUELLE

% af besvarelser

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Brugbarhedsvurdering

mest brugbar mindst brugbar

vurdering

tog i %

tog i min

passagerer i %

passagerer i min

27


Tak for i dag.

malene_foldager@hotmail.com 28


Forklaring Fokus 90 % svarer til

% af strækningerne Alle strækninger vægtes ens,

uanset hvor befærdede (målt ud

fra tog eller passagerer)

% af togene Alle togankomster vægtes lige ens,

uanset strækningstravlhed eller

passagerantal

% af passagererne Herved tages der hensyn til, at der

ikke er lige mange passagerer i alle

tog.

% af dagene Der opgøres, om der på landsbasis

har været forsinkelser indenfor

forskellige tidsrum

på 10 % af

skinnenettet/strækningerne

oplevede man forsinkede tog.

At 10 % af togene ankommer

forsinket

At 10 % af passagererne ankom

forsinket

At der 10 % af dagen (144

minuttet) var problemer med

forsinkede tog.

29


% af besvarelser

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Vurderingerne af sandsynlige referencegruppe

mest næst mest næst mindst mindst

De forskellige sandsynlighedsvurderinger

passager

strækning

tog

dag

30


% af besvarelser

70

60

50

40

30

20

10

0

Pendlerstatus

samlet Vordingborg Aarhus Odense

strækning

pendler

ikke-pendler

31


Gennemsnitlig forsinkelse af

Tog, i %

Procentsats for

Togrettidighed, i min

Procentsats for

Passagerrettidighed, i %

Gennemsnitlig forsinkelse af

Passagerer , i min

Mest Brugbar Mindst Brugbar

39,9 11,4

33,2 24,7

16,3 27,2

10,6 36,7

32

More magazines by this user
Similar magazines