Mit Hjem - LivingHarmony.dk

livingharmony.dk

Mit Hjem - LivingHarmony.dk

Pods vinh

y+. f-

.&&&g8*qJ& i-[

IY t fi tilbudt en stor og dejlig

andelslejlighed ti1

naesten ingen penge skete

L

for Feng Shui-eksperten

Lilan Kops, da hun for 12

k siden sagde ja tak ti1

l-n 154 m2 store lejlighed pi 0sterbro i

"-

~gbenhavn. "Lejligheden fik jeg, fordi min

I

familie har boet i ejendommen i generationer",

fortdler Lilan. Hendes farmor har gjort tje-

=-x

neste her som pige i huset, dengang hun var

ung. Hun arbejdede for det fine borgerskab og

har serveret for kongelige gzster. "Det er

Ikd ovt for rnin farmor at komme pi besgg og

in g. Hun kan slet ikke forsd, at

'at bo her alene," smiler Lilan. I

rsammen med sin s@n Oliver pi 13

me to katte, Sofus og Sidse.

eden rummer fern vzrelser, spise- )


P

. I , . . A .

kekken og et stort badevaerelse. Overalt er der

nojt ti1 loftet, og lyset stromrner ind fra de

store vinduer. Der er en skon udsigt ti1 en af

Dsterbros hyggeligste butiksgader. "Jeg flytter

ddrig fra Bsterbro. Her er alt, vi har brug for.

Vi er tret pSI city, kan huaigt cykle ud ti1

Charlottenlund og bade og gA tw pA Lange-

Linie," fortreller Ljlan.

Da L b og hendm davaerende mand

.. L

overtog lejligbcden, var den i nogenlunde

stand. De har sat vaev op alle vegne, renset

stuk, og alt trsevsrk er b1evet debet og malet.

Kokkenets oprindeli@ modtuler er bevaret, og

der er lagt fliser pH bordphden. Der gik seks

&, for turen kom ti1 renovering af badevrerelset.

"Der var orangefarvede vaegge, og ternsogulvet

var spmkket, sH der l$b vmd ned ti1

underboen," fortseller Lilan. I dag ser rurnrnet

helt anderledes ud. Gulvet er belagt rned store

fliser, og det lange bord med vask er bygget af

LlDE AT BO LlDT

BARNLIGT"

Overalt er der blomster, stearinlys og

funklende lyskzeder. Senge og sofaer er belagt

med masser af blomstrende vampper og

puder i alskens farver og menstre. Religiose

motiver og figurer pryder kame og reoler. Alt

sammen indrettet efter hendes egen smag og

suppleret med gode riid og tips fra Feng Shui.

At Lilan blev Feng Shui-ekspert, var ikke

planlagt. "Jeg har altid vaeret glad for det alter- )


"JEG HAR ALTlD ".": giF 4@.

-7 r

VERET GLAD FOR mil

DET ALTERNATIVE"

mke rnin interesse og foresl~g, at jeg tog

uddannelm. lleg kunne stdm mxke.helt inde

i'maven, at deit yar noget for mig. Feng Shui

hadler &Ice kun am indretning, men ogsd om

pmsonligherl~ud~~ikling og om at rense energier.

Det hda faldt s% naturligt, sd jeg gennemfpirte

tm&timelle uddannelse pd den

klassiske Feng Shui-skole," beretter hun. I

dag har hun sit eget firma, Living Harmony,

hvor hun rddgiver andre om Feng Shui.

"Deter ikke, fordi der er sket de store omvaltninger

i lejligheden, siden jeg blev uddannet

i Feng Shui. Der er fjemet et par smking

her og der og sat lys pH nogle af de omrdder af

I

lejligheden, som skulle oplyses. Feng Shui er

ikke en bestemt indretningsfilosofi, men det

gC ud pH at indrette sin bolig og arbejdsplads,

sd energieme stetter mest muligt og giver harmoni,

balance og glade. Derfor har jeg fx

I valgt at bruge vores tidligere spisestue ti1

arbejdsvarelse, da energierne for arbejde ligger

i netop det rum i lejligheden. b


HVOR SLAPPER

DU MEST AF?

jeg har det bedst i min sofa,

hvor jeg ligger og kigger op

pi himlen, laeser beger eller

ser fiernsyn.

HVOR SHOPPER

DU OG HVAD

INSPIRERER DIG?

Alt! Jeg $r meget pi loppemarkeder

og i genbrugsbutikker.Jeg

laser boligblade

og ser fjernsyn. Alle

de forskellige indtryk, saettes

sammen ti1 mit eget

r-+ *.

HVAD VlLLE DU

ALDRIG WBE?

Jeg vil aldrig sige aldrig med

noget. Alting er i udvikling.

Men lige nu vil jeg nok ikke

kmbe rogfarvede glasplader

ti1 fx et sofabord.

HVAD ER DIT

NESTE PROJEKT

I HJEMMET?

Mit naeste projekt er at

rive vzggen ned mellem

kekkenet og et af vaerelserne,

sd vi fir et st~rrre

Lil-.. . ops. 40 br, Feng Shui-ekspert kekkenalrum. Nu har jc

. '-

/ A

Ved at ~ t tfoh~ e pfi og arbejde ud fra de

ni livsodder, der Wgger 1 din bolig, kan nye

m~ligheder %bibne sig. Overardnet er d e n at

indrette sig pO via Feng Shui-ideologiep

meget identisk rned vorewturlige instinkfew

b

Det er bare ikke alwat vi lytter ti1 dern, og

derfor kan vi bruge noget hjzlp fra Feng

jo indtaget spisestuen ril I

arbejdsvarelse, sd vi kunne

godt bruge et smrre kek-

ken og heist med et stort

fladskaerms-tv, jeg elsker I

at se fjernsyn.

KONTAKT

Hvis du vil vide mere om

Feng Shui-indretning, kan

du kontakte Lilan Kops pi lilan@livingharmony. dk,

eller du kan ringe for

en personlig snak pi

28 97 34 85. Se mere pi ~ww.livingharmony.dl

I

More magazines by this user
Similar magazines