Brochure 2013.pdf - Center for Ernæring og Terapi

cetcenter.dk

Brochure 2013.pdf - Center for Ernæring og Terapi

ernæringsterapeut

En 3-årig uddannelse i ernæringsterapi og menneskekundskab

Seriøs viden, der virker

Center for Ernæring og Terapi


Velkommen til

Center for Ernæring og Terapi

Vi er glade for at præsentere vores brochure for uddannelsen til ernæringsterapeut ved

Center for Ernæring og Terapi. Vi har foretaget en revision af uddannelsens form,

som giver en større fleksibiltet særligt for de studerende, der bor i andre lande og

landsdele. Som du kan læse i det følgende, vil der på en del af kurserne være mulighed

for at følge undervisningen som interaktiv fjernundervisning.

Det glæder vi os til at få erfaringer med!

Det faglige indhold er fortsat af samme høje kvalitet, og måske endnu mere studieven-

ligt, da vi fra og med hold 16 supplerer lærebøgerne med et dansksproget kompendium,

forfattet direkte til CETs ernæringsterapeutuddannelse.

Vedlagt denne brochure er der indlæg med detailplaner for kurserne og datoer for næste

planlagte hold.

Læs brochuren, lad dig friste af emnerne, kom til et af vores informationsmøder eller

kontakt os for yderligere oplysninger – eller tilmeld dig IDAG til dit livs uddannelse.

Vi ser frem til at byde dig velkommen!

Mia Damhus

Karen Kaae


Ernæringsterapeut

iformidling

ivejledning af individuelle

klienter

iundervisning

ikonsulentvirksomhed

isundhedscoaching

iforebyggelse

Titlen er ikke beskyttet, men

ernæringsterapeuter uddannet

med et fælles højt fagligt niveau

er organiseret i foreningen

Danske Ernæringsterapeuter

(www.detforening.dk). Titlen

ernæringsterapeut DET angiver

medlemskab af foreningen.

Functional medicine

...lidt om ernæringsterapi

Ved at inddrage grundfagene biokemi og mikrobiologi og se på tværs af fysiologi

og sygdomslære, bliver det i ernæringsterapien muligt at få overblik over komplekse

tilstande, der ellers vanskeligt lader sig behandle. Kosten, som er ernæringsterapeutens

fornemste værktøj, bidrager med en lang række biokemiske faktorer, som direkte eller

indirekte påvirker kropslige funktioner.

Nutrigenomics er et hastigt voksende forskningsområde, der beskriver, hvordan hele

fødevarer og enkeltkomponenter heraf påvirker det genetiske udtryk, altså hvordan

valg af mad og livsstil spiller sammen med arvelanlæg om at forme vores helbred.

Kostvejledning hos en ernæringsterapeut bygger således idag på et særdeles solidt

videnskabeligt fundament. Og ved at integrere forståelsen af helheden bliver

grundfag som biokemi og mikrobiologi logiske og forståelige bindeled mellem

kost, krop og helbred.

Denne samlende disciplin kaldes Functional medicine.

Functional medicine - begrebet og tilgangen

Vi bruger her betegnelsen Functional medicine på engelsk, idet det ikke direkte

lader sig oversætte: medicine dækker på engelsk behandling snarere end medicin.

Functional medicine har som grundantagelse, at kroniske sygdomme næsten altid

er et resultat af nedsatte funktioner i en eller flere af kroppens systemer.

At hjælpe mennesker tilbage til sundhed kræver en markant forbedring af de

specifikke dysfunktioner, der har ført til sygdom.

For hver af os er vores krops måde at fungere på resultatet af livslang interaktion

mellem miljø, livsstil og genetiske dispositioner. Hvert individ repræsenterer derfor

en unik, kompleks og sammenflettet mængde af påvirkninger, som har lagt

grunden for udvikling af sygdom eller vedligeholdelse af sundhed.

ien dynamisk tilgang til at vurdere, forebygge og behandle komplekse, kroniske sygdomme

iværktøjer til at kunne identificere fysiske, biokemiske og mikrobiologiske dysfunktioner i menneskekroppen

iveje til at genoprette optimal funktion


...og lidt om uddannelsen

Uddannelsen til ernæringsterapeut ved Center for Ernæring og Terapi sigter på at give det bredest mulige billede af

ernæring og funktionsregulering.

De ialt 28 kursusmoduler (66 dage og 3 eksamensdage) er fordelt på to parallelle forløb: Ernæringsteori og Menneskekundskab.

Der indgår dels en skriftlig, dels en mundtlig eksamen undervejs. Det samlede forløb afsluttes med en skriftlig projektopgave,

som fremlægges ved en mundtlig eksamen. Uddannelsen lever op til Skats krav til momsfritagelse af alternative behandlere og

kvalificerer, gennem medlemsskab af foreningen Danske Ernæringsterapeuter, til titlen Registreret Alternativ Behandler.

Ernæringsteori

Ernæringsteori er et forløb med

43 kursusdage.

Undervisningen i teori foregår

som weekendkurser

(lørdag kl. 10-18 og søndag kl. 9-17)

hos Center for Ernæring og Terapi.

Bor du langt fra København,

er der mulighed for at følge en

del af teoriundervisningen

via skærm i eget hjem.

Du får

i øget bevidsthed om egen sundhed og ressourcer

i dyb forståelse for kroppens signaler

i indsigt i valg af fødevarer og hvordan de påvirker

vores selvoplevede helbred

Functional Medicine

Grundlæggende teori

om kroppens biokemi

og funktionalitet.

i redskaber til helhedsorienteret og individuel behandling

i udvidet viden om terapeut/klientforholdet og din rolle i det

Evidensbasis for kostens

funktionsregulerende

virkning.

Mellem kurserne:

Opgaver

Studiegrupper

Lydfiler til repetition af undervisning

Klinisk anvendelse

Fra teori til praktisk anvendelse:

Symptomer ved funktionsforstyrrelser,

effekt af specifikke ændringer

Metodik

Cases

Brobygning

Formidling

Der er også tid til...

Ajourføring

Spørgetid

Spisning

Videns-søgning

Helhedsforståelse


...menneskekundskab

Hos CET anser vi de psykologiske aspekter for sideordnede med andre faktorer, der påvirker helbredet.

Heldigvis er forskningen også med os på dette område! Vi kalder fagområdet Menneskekundskab.

Menneskekundskab strækker sig over ialt 23 dage fordelt på 8 kurser, et 5-dages retreat med mulighed for faste,

et 3-dages internat om blodsukker, fem 3-dages eksternatkurser, fredag og lørdag kl. 10.00 -18.00 - og søndag kl. 9.00 - 17.00.

I Menneskekundskab indgår personligt arbejde med dialog i gruppen, teoretiske oplæg, terapeutiske øvelser og supervision

af terapeutrollen. Gennem terapeutiske øvelser bliver du klar til at rumme din egen historie og dermed dine klienters.

Ernæringsterapeutuddannelsen ved CET adskiller sig fra andre lignende forløb, idet det personlige og kropslige arbejde tæt

følger den teoretiske indlæring. Gennem oplevelsesorienteret undervisning lærer kroppen, ikke bare hovedet.

Målet er at forstå og opleve interaktionen mellem det fysiske og det psykiske. Vi bruger en unik terapiform - Kerneterapi

- som vil give dig indblik i, hvordan din krop helt ned på celleplan indeholder din historie, og hvordan du har mulighed

for at ændre gemte, gamle blokeringer, der kunne stoppe dig i din udvikling.

Du får selv erfaring med Kerneterapi gennem 6 individuelle fordybelser, inkluderet i kursusprisen.

Bliv en bedre terapeut - kend din egen historie

Har du i forvejen en behandleruddannelse, eksempelvis sygeplejerske, biopat eller zoneterapeut,

kan du følge Menneskekundskab, som et selvstændigt forløb.

Generelt om lærebøgerne

Textbook of Functional Medicine

En fremragende ny tekstbog indenfor fagområdet. Forfatterpanelet er højt kvalificeret

og bogen er fuldt dækket af originalreferencer. Bogen er skrevet som en grundbog til

medicinstudiet og efteruddannelse af sundhedsfagligt personale.

Encyclopedia of Natural Medicine

Et velunderbygget og brugervenligt opslagsværk til behandling, lindring og forebyggelse

af sygdomme og ubalancer.

Det levendes kemi

Kortfattet grundbog i biokemi, som er et hjælpefag til forståelsen af ernæringsterapien.

Ernæringsterapi og functional medicine - et kompendium

CET´s eget dansksprogede kompendium.

i

Power Points fra undervisningen udleveres ved kurserne.


...lidt om underviserne

Mia Damhus (f. 1961)

Ernæringsterapeut DET, cand. pharm., brygmester.

Arbejdet 10 år i bryggeriindustrien med produktionsledelse, projektering, kvalitetsudvikling,

management training og konsulentvirksomhed i ind- og udland. Sideløbende uddannet til

ernæringsterapeut og siden 1997 holdleder på ernæringsterapeutuddannelsen.

Forfatter til bøgerne “Harmoniske hormoner”, Klitrose 2000, “Problemer med maven”,

Hovedland 2002 og “Hovedpine” Hovedland 2002.

Karen Kaae (f. 1954)

Psykoterapeut MPF og fysioterapeut.

Arbejdet i privat og offentlig sektor, herunder 10 år som overfysioterapeut på

psykiatrisk hospital. Uddannelser i tegneterapi og bioenergi. Fungeret som supervisor

for ledergrupper i sundhedssektoren med fokus på krop og psyke.

Privatpraktiserende og undervisende psykoterapeut de seneste 20 år, herunder arrangør

af talrige forløb indenfor personlig udvikling.

Ledende psykoterapeut på ernæringsterapeutuddannelsen siden 1997.

Turi Rye Thomsen (f. 1955)

Psykoterapeut (D.I.G.), cand. phil. i samfundsfag

Sideløbende uddannet som massagelærer i healingmassage og terapeutisk berøring.

Praktiserende og undervisende terapeut.

Forfatter og medforfatter til bøgerne “Astma og Allergi. En vej til større forståelse,

balance og udvikling” (1991) og “Ungdom 80. Ungdom som social bevægelse” (1982).

Grethe Lous (f.1965)

Ernæringsterapeut (DET), sygeplejerske, Reiki-healer.

Aktiv som privatpraktiserende ernæringsterapeut, foredragsholder og underviser.

Beskæftiget i helsekostbutik bl.a med ansvar for personaleuddannelse.

Arbejder desuden med antroposofisk homøopatisk medicin.


Kirsten Skjerbæk (f.1957)

Ernæringsterapeut DET, cand.pharm.

Har lige fra min studietid som farmaceut også studeret filosofi og videnskabsteori. Har arbejdet

på apotek og i homøopatisk virksomhed med ansvar for kvalitetsstyringen. Interesseret i antro-

posofi og biodynamisk landbrug og holder af at recitere digte. Er privatpraktiserende ernæ-

ringsterapeut og underviser. Holder kurser og foredrag i ernæring og dertil relaterede emner.

Marianne Fjordgaard (f. 1956)

Ernæringsterapeut DET, farmakonom og kostvejleder.

Egen praksis siden 1994. Tilbyder kostvejledning, ernæringsterapi, undervisning, foredrag,

kurser og konsulentvirksomhed. Mangeårig undervisningserfaring.

Forfatter til bøgerne ”Spis dig glad. Depression og vinterdepression” og ”Psoriasis - Nej Tak!”

og medforfatter til “Fordøjelse - en fornøjelse”, alle udgivet på forlaget Klitrose.

Ditte Marie Kjær Lomholt (f. 1977)

Ernæringsterapeut DET, cand. scient. i biokemi.

Afholder kurser og foredrag for bl.a. personale i børneomsorgen og forældregrupper.

Bosat i Sverige. Privatpraktiserende ernæringsterapeut med virke i både Danmark

og Sverige.

Derudover vil du på uddannelsen møde gæsteundervisere i bl.a. klassisk homøopati, fytoterapi og biologisk medicin.

Andre gæsteinstruktører har hjulpet os ved firewalking og shamanistiske rejser - så nu er du forberedt på en bred vifte af spændende undervisere.


...optagelseskrav og lidt praktisk

Ønsker du at uddanne dig til ernæringsterapeut er adgangsbetingelserne:

300 timer anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Der tilbydes kursuspakker, der netop dækker dette.

Du skal være villig til at læse faglitteratur på engelsk.

Følgende uddannelser er på grund af deres indhold af disse fag direkte adgangsgivende:

professionsbachelor i sundhed og ernæring

sygeplejerske zoneterapeut farmaceut læge tandlæge

lægesekretær biopat fysioterapeut ergoterapeut jordemoder

kinesiolog afspændingspædagog

Ønsker du at følge Menneskekundskab med henblik på en større personlig og faglig indsigt

i psykologiske/følelsesmæssige forhold, skal du have en behandleruddannelse i forvejen.

Yderligere information

Vi afholder info-møder både i København og Århus efterår og forår.

Følg med på vores hjemmeside www.cetcenter.dk hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Center for Ernæring og Terapi

Ryesgade 27, Baghuset, 1. sal , 2200 København N - Telefon 38 33 10 99

CET er som skole medlem af Sundhedsrådet.

www.cetcenter.dk

www.westend4.dk 2012

More magazines by this user
Similar magazines