Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 30.08.2011 kl. 18.30 hos ...

dch.vesthimmerland.dk

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 30.08.2011 kl. 18.30 hos ...

Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 30.08.2011 kl. 18.30 hos Gert

Til stede: Birgit Fauerskov (BF), Gert Rueholm Kristensen (GRK), Dorthe Ellegaard Nielsen (DE),

Lotte Frost (LF) og Tonny Johannsen (TJO)

1. Nyt fra formanden

1.1. Energi Nord – ForeningsEl

BF har fået foldere. Vi bruger hver et par timer når vi er gået over til lørdagstræning.

BF 8-10-11 Kl. 10-11

GRK 24-9-11 Kl. 10-11 + 13-14

DE 8-10-11 Kl. 13-14

LF 8-10-11 – Tager rundtur på holdene for at gøre opmærksom på muligheden

TJO 8-10-11 Kl. 11-13

1.2. Har modtaget nyhedsbrev fra Agility Udvalget vedr. dommer aspiranter.

Vi mener at vores HF pt. er for uerfarne til at de kan indstilles til dommeraspiranter.

1.3. Har modtaget en mail fra Kultur og udviklingskonsulent, som ønsker vore hjælp til at få

lavet en markedsføring af aktiviteter i Vesthimmerlands kommune i forbindelse med

frivilligheds året. De efterspørger bla. frivillige der har lyst til at fortælle om deres egen

erfaring som frivillig. BF ovevejer om vi evt. har en eftersøger der kunne tænke sig dette.

1.4. Er blevet kontaktet af Gunderup fiskesø vedr. afholdelse af Pigeaften. Der afholdes den 6-9-

11 fra 19-21 et arrangement med repræsentanter fra Pinewood og Seeland. BF laver opslag.

1.5. Har modtaget oplæg fra Uddannelsesudvalget om ny uddannelsesstruktur. Vi afventer

tilbagemelding fra Kredsens uddannelsesudvalg.

1.6. Kredsformanden har sendt mail vedr Kingsmore, med tilbud om at klubberne kan tegne en

sponsor aftale med Kingsmore. Der vil være et beløb til klubben (20,- pr sæk) som skal

bruges til udvikling af klubben. Vi har pt. aftale med Michael, som vi ikke ønsker at lave

om på.

2. Nyt fra kassereren

2.1. 25 års jubilarer (Mette J.)

BF har talt med Mette og afventer svar vedr. foretrukken dato.

2.2. Opfølgning på runde fødselsdage

Gennemgang af kommende runde dage.

2.3. Betaling af kontingent og registrering af medlemmer (ref. nyhedsbrev fra landskasserer)

BF kontakter Landskasserer for yderligere præcision

2.4. Er blevet kontaktet af Sparekassen Himmerland vedr. vores nye CVR nummer, der kræver

ny fuldmagt mv.

LF tager kontakt til Sparekassen Farsø for at høre om det samme er gældende hos dem.

2.5. Har modtaget BBR meddelelses. BF opbevarer

2.6. Gennemgang af regnskab uden kommentarer.

2.7. Endnu engang eksempler på at vi har medlemmer til at gå, som ikke har betalt. Det giver

problemer med flere faktorer, derunder forsikring, antal HF på holdene og økonomi.

3. Målsætning

Bestyrelsen opfordres til at udarbejde en målsætning for arbejdet i DcH Vesthimmerland

med titlen: Mål og midler og dertil hørende strategiplan.

3.1. Gennemgang af oplæg til spørgeskema.

Vi prøver at runddele det til trænere og medlemmer og håber så at der er nogen der vil brug

tid på at give os gode tilbagemeldinger.

3.2. Gennemgang af Flyer. Runddeles sammen med spørgeskema.


4. Fastsættelse af dato for generalforsamling

Bestyrelsesmøde med gennemgang af regnskab og planlægning af generalforsamling 29-11-11,

kl. 18.30 hos Birgit.

Revision af regnskab – Finder LF sammen med revisorer

General forsamling 12-12-11

5. Alkohol politik

Vi ser pt. ingen behov for at lave en alkohol politik, men skulle der opstå et behov vil vi læne os

op ad landsforeningens Orientering nr. 13.

6. Hjælper gave

Vi ser alle på muligheder og tager det via mail

7. Renovering af klubhus

7.1. Renovering af klubhus

Der er konstateret råd i gavlen ved det udendørs toilet, i hjørnet ved tilbygning og på

facaden. Der er behov for håndværker til det meste. BF har haft kontakt til vores forsikring,

som desværre ikke dækker skaderne.

BF tager kontakt til håndværker for at indhente tilbud. BF og TJO mødes med håndværker

for at gennemgå opgave.

7.2. Terrasse. Super flot løsning efter en stor indsats fra mange frivillige.

8. Udvalgene

8.1. Uddannelses og Trænerudvalg

Har lige startet hvalpe hold op og starter snart et familie hold. Mange af de nye forsætter

hunde er ikke kommet til træning efter sommerferien.

8.2. Arrangementsudvalg

Helle har spurgt om det er muligt at flytte lokalkonkurrence og fest. Det er desværre ikke

muligt da dommere mf. Har planlagt efter aktuel dato.

8.3. Hus og Materialeudvalg

Ref. Punkt 7

8.4. Konkurrenceudvalg

E-hundedag blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Skal snart til at have set på lokalkonkurrence

8.5. Køkken/Rengøringsudvalg

Vi har stadig behov for en gruppe der vil varetage opgaverne for udvalgene. Vi vil prøve at

lave en ”prikkerunde”.

8.6. Hjemmeside/Nyhedsbrev

8.6.1. GRK indfører ny struktur så snart der bliver tid.

8.6.2. DE ved Google søgning på ”dch aars” kommer man ind på en organisationsplan fra

2010

9. Evt. herunder næste møde

9.1. Gennemgang af aktivitetsliste

9.2. Næste møde

Tirsdag d. 11. oktober 2011 kl. 18.30 hos Dorthe

Referent: Tonny

More magazines by this user
Similar magazines