Bilag E (Delaftale 1) Kravspecifikation.pdf

ethics.dk

Bilag E (Delaftale 1) Kravspecifikation.pdf

Bilag E

Kravspecifikation

Rammeaftale 06.01

Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

Indholdsfortegnelse

1. Kravspecifikation ............................................................................................................................ 3

1.1. Varer .......................................................................................................................................... 3

2. Delaftale 1 – tankkort til tankstationer ........................................................................................ 4

2.1. Mindstekrav pr. produkt ......................................................................................................... 4

2.2. Mindstekrav - Delaftale 1 ....................................................................................................... 4

Bilag E Kravspecifikation, version 1.0

Side 2 af 6


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

1. Kravspecifikation

Formålet med denne kravspecifikation er at give leverandøren et overblik over de krav, som skal

opfyldes for at blive leverandør på rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie. Kravene er defineret

på baggrund af ønsker fra SKIs kunder, således at leverandørerne opfylder kundernes krav og

ønsker.

Nærværende kravspecifikation er krav til forhold, der skal overholdes i Rammeaftalens

løbetid.

Rammeaftalens Bilag H CSR indeholder også mindstekrav, der skal overholdes.

Opfyldelse af kravene er indeholdt i Leverandørens priser.

1.1. Varer

Rammeaftalen omfatter indkøb af benzin og diesel med tankkort på tankstationer

Leverandøren er forpligtet til at levere alle de efterspurgte produkter.

Bilag E Kravspecifikation, version 1.0

Side 3 af 6


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

2. Delaftale 1 – tankkort til tankstationer

2.1. Mindstekrav pr. produkt

Alle produkter skal overholde gældende Norm:

Produkt Beskrivelse EN norm Reference til

”Tilbudsliste”

Benzin 92 Med lovpligtigt indhold af bioethanol EN 228 D1a

Benzin 95 Med lovpligtigt indhold af bioethanol EN 228 D1b

Diesel Med lovpligtigt indhold af biodiesel EN 590 D1c

2.2. Mindstekrav - Delaftale 1

Leverandøren skal have mindst 20 tankstationer i Region Hovedstaden

Leverandøren skal have mindst 15 tankstationer i Region Nordjylland

Leverandøren skal have mindst 20 tankstationer i Region Midtjylland

Leverandøren skal have mindst 20 tankstationer i Region Syddanmark

Leverandøren skal have mindst 20 tankstationer i Region Sjælland

Leverandøren skal tilbyde en løsning med tankkort til tankstationer

(betalingskortsløsning).

Løsningen med tankkort til tankstationer må ikke indeholde krav til et bestemt antal

kort.

Tankkort til tankstationer skal være uden gebyrer af nogen art, herunder men ikke

begrænset til:

o Kortoprettelse

o Årsafgift

o Lukning af kort

o Udstedelse af erstatningskort

o Faktureringsgebyr etc.

Nye kort skal kunne bestilles pr. mail, telefon eller internet.

Bilag E Kravspecifikation, version 1.0

Side 4 af 6


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

Tankkort skal kunne spærres pr. mail eller pr. telefon.

Ved bestilling af nye kort, skal kunden kunne angive individuelle informationer, der

skal påføres, fx virksomhed, navn, afdeling, registreringsnummer etc.

Kunden skal kunne vælge om det enkelte kort skal kunne bruges til at tanke ”diesel”

eller ”benzin og diesel”.

Der må ikke kunne købes kioskvarer på tankkortet.

Kortløsning skal kunne håndtere, at der anvendes pinkode ved tankning.

Leverandøren skal tilbyde key account services inkluderende:

o En overordnet kontraktansvarlig fra Leverandøren for SKI Rammeaftalen for

brændstof og fyringsolie

o En kontraktansvarlig fra Leverandøren per Kunde, som har relation til den

kontraktansvarlige hos Kunden

Leverandøren skal kunne håndtere den kontoplansstruktur som Kunden til en hver tid

måtte have, fx antallet af konti, hvor der skal faktureres til.

Leverandøren skal uden omkostning for kunden levere input til en årlig Miljø/CO2

opgørelse i form af specifikation af kundens forbrug pr. produkt.

Leverandøren skal uden omkostning for kunden kunne levere et online system til

Kunden.

Leverandøren skal uden omkostning for kunden hjælpe Kunden med at opsætte og

implementere online systemet.

Online systemet skal som minimum kunne vise nedenstående informationer pr.

tankning:

o Dato

o Tidspunkt

o Sted

o Produkt

o Antal liter

o Listepris

o Rabat

o Kilometer stand (hvis indtastet af bruger)

o Kort nr.

o (Standerpris, såfremt denne er mindre end Listepris minus Rabat)

Elektronisk faktura skal som minimum indeholde nedenstående informationer pr.

tankning:

o Dato

o Tidspunkt

Bilag E Kravspecifikation, version 1.0

Side 5 af 6


Rammeaftale 06.01 Brændstof og fyringsolie

Delaftale 1 (tankkort til tankstationer)

o Sted

o Produkt

o Antal liter

o Listepris

o Rabat

o Kilometer stand (hvis indtastet af bruger)

o Kort nr.

o (Standerpris, såfremt denne er mindre end Listepris minus Rabat)

Bilag E Kravspecifikation, version 1.0

Side 6 af 6

More magazines by this user
Similar magazines