26.07.2013 Views

Produktkatalog 2013 - Helge Lønhart A/S

Produktkatalog 2013 - Helge Lønhart A/S

Produktkatalog 2013 - Helge Lønhart A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Produktkatalog

2013aPrIl


Kontakt

Åbningstider:

Mandag til torsdag fra kl. 6.30 til kl. 16.15

Fredag fra kl. 6.30 til kl. 15.00

Telefonbetjening:

Telefonerne er åbne fra kl. 6.00 til kl. 16.15

Fredag fra kl. 6.00 til 15.00

Tlf. 4494 7722 · Fax 4484 9121

Butikschef:

Jakob L. Sørensen m: 2780 3047 jas@lonhart.dk

Intern:

Michael Lange Jauch mjl@lonhart.dk

Miki Djinovic md@lonhart.dk

Lars Bernau Christiansen lbc@lonhart.dk

Lone Rainer lr@lonhart.dk

Ekstern:

Lars Vergo m: 4040 6049 lv@lonhart.dk

Jesper Engmann m: 2365 1415 je@lonhart.dk

Michael Holmboe m: 4045 4510 mh@lonhart.dk

Michael Lønhart m: 4015 7662 ml@lonhart.dk

Yderligere information

kan findes på www.lonhart.dk

Helge Lønhart A/S

Skovlunde Byvej 100

2740 Skovlunde


Indholdsfortegnelse

Kloakrør og formstykker 110 mm - 160 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kloakrør og formstykker 200 mm - 400 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Ultra Rib 2 kloakrør og formstykker ............................................ 14

Opti-Rib afløbsrør og formstykker .............................................. 21

Tagnedløbsbrønde, rendestensbrønde og tørbrønde ............................ 27

Rense- og inspektionsbrønde, opføringsrør mv. ................................. 29

Påboringsæt, påboringstætninger, renove ringsovergange og krympemuffer ...... 37

PEH afløbsrør og formstykker .................................................. 44

PE trykrør og formstykker ..................................................... 45

Plastspændfittings ............................................................. 47

Støbejernsafløbsrør og formstykker ............................................ 50

Drænrør og formstykker ....................................................... 52

Kabelrør og formstykker ....................................................... 57

Nedsivningsanlæg mv. ......................................................... 60

Pumper og pumpebrønde ...................................................... 61

HT afløbsrør og formstykker ................................................... 63

Bolig- og industriafløb ......................................................... 66

Højvandsslukker, kontraventiler, rottesikringer mv. ............................. 72

Linieafvanding ................................................................. 76

Kegler, dæksler og topringe .................................................... 80

Brøndkarme, dæksler, rørbrøndkarme, rendestenskarme mv. ................... 83

Glidemiddel ................................................................... 96

Geotekniske produkter ........................................................ 96

Cement, gulvbeton, grus mv. .................................................. 97

Armeringsnet og kamstål ...................................................... 98

Grundmursplader og tilbehør .................................................. 99

Haveredskaber ............................................................... 101

Afspærringsmateriel .......................................................... 103

Dækbånd .................................................................... 106

El-artikler .................................................................... 107

Handsker og værnemidler .................................................... 107

Stiger ........................................................................ 108

Rørskærer .................................................................... 108

Mursnor og befæstigelsesprodukter ........................................... 109

Håndværktøj ................................................................. 110

Arbejdsbeklædning mv. ....................................................... 114


PVC kloakrør SN4 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191044050 PVC kloakrør SN4 110 x 500 mm LGD. 75,00

191044100 PVC kloakrør SN4 110 x 1000 mm LGD. 91,75

191044200 PVC kloakrør SN4 110 x 2000 mm LGD. 149,00

191044300 PVC kloakrør SN4 110 x 3000 mm LGD. 199,00

191046100 PVC kloakrør SN4 160 x 1000 mm LGD. 174,00

191046200 PVC kloakrør SN4 160 x 2000 mm LGD. 256,00

191046300 PVC kloakrør SN4 160 x 3000 mm LGD. 363,00

PVC kloakrør SN8 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191144100 PVC kloakrør SN8 110 x 1000 mm LGD. 129,00

191144200 PVC kloakrør SN8 110 x 2000 mm LGD. 211,00

191144300 PVC kloakrør SN8 110 x 3000 mm LGD. 303,00

191144600 PVC kloakrør SN8 110 x 6000 mm LGD. 486,00

191146100 PVC kloakrør SN8 160 x 1000 mm LGD. 225,00

191146200 PVC kloakrør SN8 160 x 2000 mm LGD. 397,00

191146300 PVC kloakrør SN8 160 x 3000 mm LGD. 574,00

191146600 PVC kloakrør SN8 160 x 6000 mm LGD. 967,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

5


6

PP kloakrør SN4 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195011100 PP kloakrør SN4 110 x 1000 mm LGD. 96,25

195011200 PP kloakrør SN4 110 x 2000 mm LGD. 159,00

195011300 PP kloakrør SN4 110 x 3000 mm LGD. 213,00

195011600 PP kloakrør SN4 110 x 6000 mm LGD. 406,00

195015100 PP kloakrør SN4 160 x 1000 mm LGD. 178,00

195015200 PP kloakrør SN4 160 x 2000 mm LGD. 262,00

195015300 PP kloakrør SN4 160 x 3000 mm LGD. 372,00

195015600 PP kloakrør SN4 160 x 6000 mm LGD. 726,00

PP kloakrør SN8 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195031100 PP kloakrør SN8 110 x 1000 mm LGD. 136,00

195031200 PP kloakrør SN8 110 x 2000 mm LGD. 220,00

195031300 PP kloakrør SN8 110 x 3000 mm LGD. 324,00

195031600 PP kloakrør SN8 110 x 6000 mm LGD. 547,00

195035100 PP kloakrør SN8 160 x 1000 mm LGD. 229,00

195035200 PP kloakrør SN8 160 x 2000 mm LGD. 414,00

195035300 PP kloakrør SN8 160 x 3000 mm LGD. 591,00

195035600 PP kloakrør SN8 160 x 6000 mm LGD. 991,00

PP bøjninger 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195057110 PP bøjning 110 mm 15° STK. 39,25

195055110 PP bøjning 110 mm 30° STK. 39,25

195053110 PP bøjning 110 mm 45° STK. 39,25

195051110 PP bøjning 110 mm 88,5° STK. 48,75

195057160 PP bøjning 160 mm 15° STK. 108,00

195055160 PP bøjning 160 mm 30° STK. 108,00

195053160 PP bøjning 160 mm 45° STK. 108,00

195051160 PP bøjning 160 mm 88,5° STK. 139,00

PP reduktion 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195073157 PP reduktion 160/110 mm STK. 93,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP grenrør 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195063110 PP grenrør 110/110 mm 45° STK. 82,50

195063157 PP grenrør 160/110 mm 45° STK. 193,00

195063160 PP grenrør 160/160 mm 45° STK. 250,00

PVC grenrør 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191861110 PE grenrør 110 mm til septiktank STK. 493,00

191860160 PVC grenrør 160 mm til septiktank STK. 1.311,00

PP muffer 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195081110 PP samlemuffe 110 mm STK. 48,75

195081160 PP samlemuffe 160 mm STK. 107,00

195085110 PP skydemuffe 110 mm STK. 48,75

195085160 PP skydemuffe 160 mm STK. 107,00

PUR gennemføringer 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192741110 PUR gennemføring 110 x 110 mm - kort model - sort STK. 171,00

192734110 PUR gennemføring 110 x 240 mm - lang model - sort STK. 298,00

192724000 PUR gennemføring 110 x 110 mm med grusbelægning

kort model STK. 298,00

192711810 PUR forlængerstykke 110 x 60 mm

til gennemføring 110 x 240 mm STK. 121,00

192741160 PUR gennemføring 160 x 115 mm - kort model - sort STK. 192,00

192736160 PUR gennemføring 160 x 240 mm - lang model - sort STK. 364,00

192711816 PUR forlængerstykke 160 x 60 mm

til gennemføring 160 x 240 mm STK. 229,00

PP propper 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195077110 PP prop 110 mm STK. 78,00

195077160 PP prop 160 mm STK. 124,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

7


8

PE propper 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192817110 PE beskyttelsesprop 75/110 mm STK. 30,25

192818160 PE beskyttelsesprop 160 mm STK. 38,00

PP vandlåse og fodbøjninger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192855110 PP fodbøjning 110 mm 87,5° kort model STK. 171,00

192854110 PP fodbøjning 110 mm 87,5° lang model STK. 214,00

192881110 PP P-vandlås 110 mm STK. 403,00

192884110 PP S-vandlås 110 mm STK. 418,00

In-situ koblinger 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192567110 In-situ kobling 110 mm x 60 mm

Borehul: 127 mm STK. 159,00

192774110 In-situ kobling L965 - 110 mm

Borehul: 127 mm STK. 159,00

192774160 In-situ kobling L965 - 160 mm

Borehul: 177 mm STK. 304,00

193959110 PP in-situ kobling 110 mm

Borehul: 127 mm STK. 226,00

193959115 PP in-situ kobling 110 mm oliebestandig

Borehul: 127 mm STK. 651,00

193959160 PP in-situ kobling 160 mm

Borehul: 177 mm STK. 528,00

193959165 PP in-situ kobling 160 mm oliebestandig

Borehul: 177 mm STK. 1.116,00

PP renserør 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195091110 PP renserør 110 mm STK. 726,00

195091160 PP renserør 160 mm STK. 4.969,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP overgange 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195090110 PP overgang 110 mm til betonmuffe

inkl. GT tætningsring STK. 219,00

195089110 PP overgang 110 mm til betonspids - kort model STK. 151,00

195090160 PP overgang 160 mm til betonmuffe

inkl. GT tætningsring STK. 391,00

195089160 PP overgang 160 mm til betonspids STK. 244,00

PVC overgangsstykker 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192524000 PVC overgangsstykke 110 mm

fra 100 mm støbejernsspidsende STK. 183,00

192526000 PVC overgangsstykke 160 mm

fra 150 mm støbejernsspidsende STK. 333,00

192656000 PVC overgangsstykke 160 mm til 150 mm lermuffe STK. 391,00

Læbetætningsringe 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192945111 Læbetætningsring 110 mm - olie- og benzinbestandig

med klemring STK. 29,25

192945161 Læbetætningsring 160 mm - olie- og benzinbestandig

med klemring STK. 36,00

Svampegummiringe 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

6095606 Svampegummiring 110 mm STK. 75,00

192693110 Svampegummiring 110 mm med orange stribe STK. 126,00

192693160 Svampegummiring 160 mm med orange stribe STK. 184,00

GT tætningsringe 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192691110 GT tætningsring 110 mm STK. 73,50

192691160 GT tætningsring 160 mm STK. 106,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

9


10

PVC kloakrør SN4 200 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191048100 PVC kloakrør SN4 200 x 1000 mm LGD. 306,00

191048200 PVC kloakrør SN4 200 x 2000 mm LGD. 537,00

191048300 PVC kloakrør SN4 200 x 3000 mm LGD. 739,00

PVC kloakrør SN8 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191148100 PVC kloakrør SN8 200 x 1000 mm LGD. 414,00

191148200 PVC kloakrør SN8 200 x 2000 mm LGD. 640,00

191148300 PVC kloakrør SN8 200 x 3000 mm LGD. 886,00

191150300 PVC kloakrør SN8 250 x 3000 mm LGD. 1.594,00

191151300 PVC kloakrør SN8 315 x 3000 mm LGD. 2.659,00

191152300 PVC kloakrør SN8 400 x 3000 mm LGD. 4.395,00

PP/PVC bøjninger 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195057200 PP bøjning 200 mm 15° STK. 564,00

195055200 PP bøjning 200 mm 30° STK. 564,00

195053200 PP bøjning 200 mm 45° STK. 564,00

195051200 PP bøjning 200 mm 88,5° STK. 1.036,00

191290000 PVC bøjning 250 mm 15° STK. 1.575,00

191270000 PVC bøjning 250 mm 30° STK. 2.424,00

191250000 PVC bøjning 250 mm 45° STK. 2.658,00

191210000 PVC bøjning 250 mm 87,5° STK. 3.256,00

191291000 PVC bøjning 315 mm 15° STK. 2.781,00

191271000 PVC bøjning 315 mm 30° STK. 4.089,00

191251000 PVC bøjning 315 mm 45° STK. 4.669,00

191211000 PVC bøjning 315 mm 87,5° STK. 5.490,00

191292000 PVC bøjning 400 mm 15° STK. 5.620,00

191272000 PVC bøjning 400 mm 30° STK. 7.704,00

191252000 PVC bøjning 400 mm 45° STK. 8.121,00

191212000 PVC bøjning 400 mm 87,5° STK. 17.212,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP/PVC grenrør 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195063195 PP grenrør 200/110 mm 45° STK. 835,00

195063198 PP grenrør 200/160 mm 45° STK. 1.008,00

195063200 PP grenrør 200/200 mm 45° STK. 1.312,00

191570000 PVC grenrør 250/110 mm 45° STK. 1.908,00

191572000 PVC grenrør 250/160 mm 45° STK. 2.392,00

191573000 PVC grenrør 250/200 mm 45° STK. 2.448,00

191574000 PVC grenrør 250/250 mm 45° STK. 4.149,00

191575000 PVC grenrør 315/110 mm 45° STK. 2.779,00

191577000 PVC grenrør 315/160 mm 45° STK. 3.355,00

191578000 PVC grenrør 315/200 mm 45° STK. 3.703,00

191579000 PVC grenrør 315/250 mm 45° STK. 5.589,00

191581000 PVC grenrør 400/110 mm 45° STK. 4.782,00

191583000 PVC grenrør 400/160 mm 45° STK. 5.754,00

191584000 PVC grenrør 400/200 mm 45° STK. 6.522,00

191585000 PVC grenrør 400/250 mm 45° STK. 7.953,00

191586000 PVC grenrør 400/315 mm 45° STK. 8.754,00

191587000 PVC grenrør 400/400 mm 45° STK. 8.941,00

PP/PVC muffer 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195081200 PP samlemuffe 200 mm STK. 549,00

192430000 PVC samlemuffe 250 mm STK. 1.227,00

192431000 PVC samlemuffe 315 mm STK. 1.959,00

192432000 PVC samlemuffe 400 mm STK. 3.598,00

195085200 PP skydemuffe 200 mm STK. 549,00

192450000 PVC skydemuffe 250 mm STK. 1.195,00

192451000 PVC skydemuffe 315 mm STK. 1.968,00

192452000 PVC skydemuffe 400 mm STK. 3.598,00

PUR gennemføringer 200 mm - 315 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192741200 PUR gennemføring 200 x 115 mm - kort model STK. 484,00

192741250 PUR gennemføring 250 x 110 mm - kort model STK. 759,00

192741315 PUR gennemføring 315 x 140 mm - kort model STK. 993,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

11


12

PP/PVC propper 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192250000 PVC prop 250 mm STK. 958,00

192251000 PVC prop 315 mm STK. 1.815,00

192252000 PVC prop 400 mm STK. 2.253,00

PVC overgangsstykker 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192598000 PVC overgangsstykke 200 mm

fra Ø 20 cm GT,EURO,IG beton- eller lerspidsende STK. 366,00

192618000 PVC overgangsstykke 200 mm

til Ø 20 cm GT,EURO,IG betonmuffe STK. 577,00

192600000 PVC overgangsstykke 250 mm

fra Ø 25 cm GT,EURO,IG beton- eller lerspidsende STK. 739,00

192630000 PVC overgangsstykke 250 mm

til Ø 25 cm GT,EURO,IG betonmuffe STK. 1.008,00

192601000 PVC overgangsstykke 315 mm

fra Ø 30 cm GT,EURO beton- eller lerspidsende STK. 1.195,00

192631000 PVC overgangsstykke 315 mm

til Ø 30 cm GT,EURO,IG betonmuffe STK. 1.411,00

192602000 PVC overgangsstykke 400 mm

fra Ø 40 cm GT,EURO beton- eller lerspidsende STK. 2.257,00

192602400 PVC overgangsstykke 400 mm

fra Ø 40 cm IG beton- eller lerspidsende STK. 2.310,00

192632000 PVC overgangsstykke 400 mm

til Ø 40 cm GT,EURO betonmuffe STK. 2.196,00

192632401 PVC overgangsstykke 400 mm

til Ø 40 cm IG-betonmuffe STK. 2.185,00

PP/PVC reduktioner 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195073198 PP reduktion 200/160 mm STK. 448,00

192181000 PVC reduktion 250/200 mm STK. 1.071,00

192186000 PVC reduktion 315/250 mm STK. 2.248,00

192192000 PVC reduktion 400/315 mm STK. 3.756,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


GT tætningsringe 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192691200 GT tætningsring 200 mm STK. 143,00

192691250 GT tætningsring 250 mm STK. 176,00

192691315 GT tætningsring 315 mm STK. 289,00

192691400 GT tætningsring 400 mm STK. 343,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

13


14

PP Ultra Rib 2 kloakrør 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191175300 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 200 x 3000 mm LGD. 727,00

191175600 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 200 x 6000 mm LGD. 1.500,00

191176300 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 250 x 3000 mm LGD. 1.101,00

191176600 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 250 x 6000 mm LGD. 2.070,00

191177300 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 315 x 3000 mm LGD. 1.590,00

191177600 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 315 x 6000 mm LGD. 3.009,00

191178300 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 450 x 3000 mm LGD. 3.225,00

191178600 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 450 x 6000 mm LGD. 6.360,00

191179300 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 560 x 3000 mm LGD. 4.072,00

191179600 PP Ultra Rib 2 kloakrør SN8 560 x 6000 mm LGD. 7.447,00

PP Ultra Rib 2 bøjninger 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191358200 PP Ultra Rib 2 bøjning 200 mm 15° STK. 498,00

191356200 PP Ultra Rib 2 bøjning 200 mm 30° STK. 510,00

191354200 PP Ultra Rib 2 bøjning 200 mm 45° STK. 498,00

191351200 PP Ultra Rib 2 bøjning 200 mm 90° STK. 1.131,00

191358250 PP Ultra Rib 2 bøjning 250 mm 15° STK. 1.264,00

191356250 PP Ultra Rib 2 bøjning 250 mm 30° STK. 1.270,00

191354250 PP Ultra Rib 2 bøjning 250 mm 45° STK. 1.264,00

191351250 PP Ultra Rib 2 bøjning 250 mm 90° STK. 4.398,00

191358315 PP Ultra Rib 2 bøjning 315 mm 15° STK. 1.996,00

191356315 PP Ultra Rib 2 bøjning 315 mm 30° STK. 1.996,00

191354315 PP Ultra Rib 2 bøjning 315 mm 45° STK. 1.996,00

191351315 PP Ultra Rib 2 bøjning 315 mm 90° STK. 6.306,00

191358450 PP Ultra Rib 2 bøjning 450 mm 15° STK. 5.553,00

191356450 PP Ultra Rib 2 bøjning 450 mm 30° STK. 6.660,00

191354450 PP Ultra Rib 2 bøjning 450 mm 45° STK. 7.476,00

191358560 PP Ultra Rib 2 bøjning 560 mm 15° STK. 7.690,00

191356560 PP Ultra Rib 2 bøjning 560 mm 30° STK. 9.202,00

191354560 PP Ultra Rib 2 bøjning 560 mm 45° STK. 10.537,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP Ultra Rib 2 grenrør 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191637195 PP Ultra Rib 2 grenrør 200/110 mm 45° STK. 802,00

191637198 PP Ultra Rib 2 grenrør 200/160 mm 45° STK. 987,00

191636200 PP Ultra Rib 2 grenrør 200/200 mm 45° STK. 1.221,00

191637243 PP Ultra Rib 2 grenrør 250/110 mm 45° STK. 1.767,00

191637246 PP Ultra Rib 2 grenrør 250/160 mm 45° STK. 1.881,00

191636248 PP Ultra Rib 2 grenrør 250/200 mm 45° STK. 2.313,00

191636250 PP Ultra Rib 2 grenrør 250/250 mm 45° STK. 3.097,00

191637306 PP Ultra Rib 2 grenrør 315/110 mm 45° STK. 2.764,00

191637309 PP Ultra Rib 2 grenrør 315/160 mm 45° STK. 3.160,00

191636311 PP Ultra Rib 2 grenrør 315/200 mm 45° STK. 3.933,00

191636313 PP Ultra Rib 2 grenrør 315/250 mm 45° STK. 4.098,00

191636315 PP Ultra Rib 2 grenrør 315/315 mm 45° STK. 5.107,00

191637441 PP Ultra Rib 2 grenrør 450/160 mm 45° STK. 7.077,00

191636443 PP Ultra Rib 2 grenrør 450/200 mm 45° STK. 7.591,00

191636450 PP Ultra Rib 2 grenrør 450/450 mm 45° STK. 17.330,00

191637549 PP Ultra Rib 2 grenrør 560/160 mm 45° STK. 9.982,00

191636551 PP Ultra Rib 2 grenrør 560/200 mm 45° STK. 10.454,00

191636560 PP Ultra Rib 2 grenrør 560/560 mm 45° STK. 19.592,00

PP Ultra Rib 2 muffer 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192437200 PP Ultra Rib 2 dobbeltmuffe 200 mm STK. 510,00

192437250 PP Ultra Rib 2 dobbeltmuffe 250 mm STK. 979,00

192437315 PP Ultra Rib 2 dobbeltmuffe 315 mm STK. 1.476,00

192437450 PP Ultra Rib 2 dobbeltmuffe 450 mm STK. 3.009,00

192437560 PP Ultra Rib 2 dobbeltmuffe 560 mm STK. 4.035,00

192457200 PP Ultra Rib 2 skydemuffe 200 mm STK. 510,00

192457250 PP Ultra Rib 2 skydemuffe 250 mm STK. 984,00

192457315 PP Ultra Rib 2 skydemuffe 315 mm STK. 1.476,00

192457450 PP Ultra Rib 2 skydemuffe 450 mm STK. 3.009,00

192457560 PP Ultra Rib 2 skydemuffe 560 mm STK. 4.035,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

15


16

PP Ultra Rib 2 propper 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192257200 PP Ultra Rib 2 prop 200 mm med tætningsring STK. 214,00

192257250 PP Ultra Rib 2 prop 250 mm med tætningsring STK. 693,00

192257315 PP Ultra Rib 2 prop 315 mm med tætningsring STK. 2.209,00

192257450 PP Ultra Rib 2 prop 450 mm med tætningsring STK. 3.195,00

192257560 PP Ultra Rib 2 prop 560 mm med tætningsring STK. 7.275,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP Ultra Rib 2 overgange 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192612200 PP Ultra Rib 2 overgang 200 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 20 cm betonrørsspidsende STK. 807,00

192612250 PP Ultra Rib 2 overgang 250 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 25 cm betonrørsspidsende STK. 1.407,00

192612315 PP Ultra Rib 2 overgang 315 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 30 cm betonrørsspidsende STK. 2.289,00

192612450 PP Ultra Rib 2 overgang 450 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 40 cm GT betonrørsspidsende STK. 5.319,00

192612451 PP Ultra Rib 2 overgang 450 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 40 cm IG betonrørsspidsende STK. 5.218,00

192612561 PP Ultra Rib 2 overgang 560 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 50 cm IG betonrørsspidsende STK. 5.522,00

192639200 PP Ultra Rib 2 overgang 200 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 20 cm betonrørsmuffe STK. 519,00

192639250 PP Ultra Rib 2 overgang 250 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 25 cm betonrørsmuffe STK. 762,00

192639315 PP Ultra Rib 2 overgang 315 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 30 cm betonrørsmuffe STK. 1.248,00

192639450 PP Ultra Rib 2 overgang 450 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 40 cm GT betonrørsmuffe STK. 5.446,00

192639451 PP Ultra Rib 2 overgang 450 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 40 cm IG betonrørsmuffe STK. 5.446,00

192639560 PP Ultra Rib 2 overgang 560 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 50 cm GT betonrørsmuffe STK. 5.522,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

17


18

PP Ultra Rib 2 overgange 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192639561 PP Ultra Rib 2 overgang 560 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende

til Ø 50 cm IG betonrørsmuffe STK. 5.522,00

192516195 PP Ultra Rib 2 overgang 200 mm med tætningsring

fra Ultra Rib 2 muffe til glat spidsende 110 mm STK. 361,00

192516198 PP Ultra Rib 2 overgang 200 mm med tætningsring

fra Ultra Rib 2 muffe til glat spidsende 160 mm STK. 498,00

192512200 PP Ultra Rib 2 overgang 200/200 mm

fra glat muffe til Ultra Rib 2 spidsende STK. 495,00

192512250 PP Ultra Rib 2 overgang 250/250 mm

fra glat muffe til Ultra Rib 2 spidsende STK. 532,00

192512315 PP Ultra Rib 2 overgang 315/315 mm

fra glat muffe til Ultra Rib 2 spidsende STK. 1.195,00

192512450 PP Ultra Rib 2 overgang 450/400 mm

fra glat muffe til Ultra Rib 2 spidsende STK. 1.795,00

192512560 PP Ultra Rib 2 overgang 560/500 mm

fra glat muffe til Ultra Rib 2 spidsende STK. 3.682,00

192522450 PP Ultra Rib 2 overgang 450/400 mm

fra Ultra Rib 2 spidsende til Ultra spidsende STK. 6.724,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP Ultra Rib 2 reduktioner 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191979246 PP Ultra Rib 2 brøndreduktion 250/160 mm

fra Ultra Rib 2 muffe til glat spidsende

med tætningsring STK. 1.303,00

191979309 PP Ultra Rib 2 brøndreduktion 315/160 mm

fra Ultra Rib 2 muffe til glat spidsende

med tætningsring STK. 2.497,00

191979311 PP Ultra Rib 2 brøndreduktion 315/200 mm

med tætningsring STK. 2.512,00

191979445 PP Ultra Rib 2 brøndreduktion 450/250 mm

med tætningsring STK. 5.673,00

191979555 PP Ultra Rib 2 brøndreduktion 560/315 mm

med tætningsring STK. 7.575,00

192520248 PP Ultra Rib 2 reduktion med tætningsring

fra Ultra Rib 2 muffe 250 mm

til Ultra Rib 2 spidsende 200 mm STK. 1.012,00

192520313 PP Ultra Rib 2 reduktion med tætningsring

fra Ultra Rib 2 muffe 315 mm

til Ultra Rib 2 spidsende 250 mm STK. 2.605,00

192520447 PP Ultra Rib 2 reduktion med tætningsring

fra Ultra Rib 2 muffe 450 mm

til Ultra Rib 2 spidsende 315 mm STK. 5.848,00

192520558 PP Ultra Rib 2 reduktion med tætningsring

fra Ultra Rib 2 muffe 560 mm

til Ultra Rib 2 spidsende 450 mm STK. 7.669,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

19


20

Ultra Rib 2 tætningsringe 200 mm - 560 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192954200 Ultra Rib 2 tætningsring 200 mm STK. 28,00

192954201 Ultra Rib 2 tætningsring 200 mm

olie- og benzinbestandig STK. 133,00

192954250 Ultra Rib 2 tætningsring 250 mm STK. 53,50

192954251 Ultra Rib 2 tætningsring 250 mm

olie- og benzinbestandig STK. 207,00

192954315 Ultra Rib 2 tætningsring 315 mm STK. 88,50

192954316 Ultra Rib 2 tætningsring 315 mm

olie- og benzinbestandig STK. 457,00

192954450 Ultra Rib 2 tætningsring 450 mm STK. 256,00

192954451 Ultra Rib 2 tætningsring 450 mm

olie- og benzinbestandig STK. 1.240,00

192954560 Ultra Rib 2 tætningsring 560 mm STK. 466,00

192954561 Ultra Rib 2 tætningsring 560 mm

olie- og benzinbestandig STK. 1.581,00

Ultra Rib 2 anboringsmanchetter 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

193584110 Ultra Rib 2 anboringsmanchet 110 mm

for 315 mm, 400 mm, 450 mm og 560 mm Ultra rør

Borehul: 125 mm STK. 186,00

193584160 Ultra Rib 2 anboringsmanchet 160 mm

for 400 mm, 450 mm og 560 mm Ultra rør

Borehul: 174 mm STK. 432,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP Opti-Rib afløbsrør 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195217200 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 200 x 2000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 525,00

195217300 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 200 x 3000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 669,00

195217600 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 200 x 6000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 1.323,00

195221200 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 250 x 2000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 684,00

195221300 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 250 x 3000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 1.014,00

195221600 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 250 x 6000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 1.893,00

195223200 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 315 x 2000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 1.035,00

195223300 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 315 x 3000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 1.486,00

195223600 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 315 x 6000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 2.719,00

195225200 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 400 x 2000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 1.647,00

195225300 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 400 x 3000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 2.337,00

195225600 PP Opti-Rib afløbsrør SN 8 400 x 6000 mm

ekskl. tætningsring LGD. 4.324,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

21


22

PP Opti-Rib bøjninger 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195236200 PP Opti-Rib bøjning 200 mm 15° med 2 muffer STK. 495,00

195234200 PP Opti-Rib bøjning 200 mm 30° med 2 muffer STK. 510,00

195232200 PP Opti-Rib bøjning 200 mm 45° med 2 muffer STK. 498,00

195230200 PP Opti-Rib bøjning 200 mm 88,5° med 2 muffer STK. 1.131,00

195236250 PP Opti-Rib bøjning 250 mm 15° med 2 muffer STK. 1.270,00

195234250 PP Opti-Rib bøjning 250 mm 30° med 2 muffer STK. 1.270,00

195232250 PP Opti-Rib bøjning 250 mm 45° med 2 muffer STK. 1.264,00

195230250 PP Opti-Rib bøjning 250 mm 88,5° med 2 muffer STK. 4.398,00

195236315 PP Opti-Rib bøjning 315 mm 15° med 2 muffer STK. 1.996,00

195234315 PP Opti-Rib bøjning 315 mm 30° med 2 muffer STK. 1.996,00

195232315 PP Opti-Rib bøjning 315 mm 45° med 2 muffer STK. 1.996,00

195230315 PP Opti-Rib bøjning 315 mm 88,5° med 2 muffer STK. 6.306,00

195236400 PP Opti-Rib bøjning 400 mm 15° med 2 muffer STK. 2.179,00

195234400 PP Opti-Rib bøjning 400 mm 30° med 2 muffer STK. 2.179,00

195232400 PP Opti-Rib bøjning 400 mm 45° med 2 muffer STK. 2.179,00

195230400 PP Opti-Rib bøjning 400 mm 88,5° med 2 muffer STK. 6.948,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP Opti-Rib grenrør 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195256195 PP Opti-Rib grenrør 200/110 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 802,00

195256198 PP Opti-Rib grenrør 200/160 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 987,00

195255200 PP Opti-Rib grenrør 200/200 mm 45° med 3 muffer STK. 1.221,00

195256243 PP Opti-Rib grenrør 250/110 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 1.767,00

195256246 PP Opti-Rib grenrør 250/160 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 1.881,00

195255248 PP Opti-Rib grenrør 250/200 mm 45° med 3 muffer STK. 2.313,00

195255250 PP Opti-Rib grenrør 250/250 mm 45° med 3 muffer STK. 3.097,00

195256306 PP Opti-Rib grenrør 315/110 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 2.764,00

195256309 PP Opti-Rib grenrør 315/160 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 3.160,00

195255311 PP Opti-Rib grenrør 315/200 mm 45° med 3 muffer STK. 3.933,00

195255313 PP Opti-Rib grenrør 315/250 mm 45° med 3 muffer STK. 4.098,00

195255315 PP Opti-Rib grenrør 315/315 mm 45° med 3 muffer STK. 5.107,00

195256389 PP Opti-Rib grenrør 400/110 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 4.411,00

195256392 PP Opti-Rib grenrør 400/160 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 4.983,00

195255394 PP Opti-Rib grenrør 400/200 mm 45° med 3 muffer STK. 5.430,00

195256394 PP Opti-Rib grenrør 400/200 mm 45° med 3 muffer

til glat spidsende STK. 5.650,00

195255396 PP Opti-Rib grenrør 400/250 mm 45° med 3 muffer STK. 5.556,00

195255398 PP Opti-Rib grenrør 400/315 mm 45° med 3 muffer STK. 6.720,00

195255400 PP Opti-Rib grenrør 400/400 mm 45° med 3 muffer STK. 8.371,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

23


24

PP Opti-Rib muffer 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195270200 PP Opti-Rib dobbeltmuffe 200 mm STK. 510,00

195270250 PP Opti-Rib dobbeltmuffe 250 mm STK. 979,00

195270315 PP Opti-Rib dobbeltmuffe 315 mm STK. 1.476,00

195270400 PP Opti-Rib dobbeltmuffe 400 mm STK. 1.582,00

195274200 PP Opti-Rib skydemuffe 200 mm STK. 510,00

195274250 PP Opti-Rib skydemuffe 250 mm STK. 984,00

195274315 PP Opti-Rib skydemuffe 315 mm STK. 1.476,00

195274400 PP Opti-Rib skydemuffe 400 mm STK. 1.582,00

PP Opti-Rib propper 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195291200 PP Opti-Rib prop 200 mm til muffe STK. 214,00

195291250 PP Opti-Rib prop 250 mm til muffe STK. 693,00

195291315 PP Opti-Rib prop 315 mm til muffe STK. 2.209,00

195291400 PP Opti-Rib prop 400 mm til muffe STK. 2.397,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP Opti-Rib overgange 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195288200 PP Opti-Rib overgang 200 mm

fra Opti-Rib spidsende til Ø 20 cm betonspids STK. 807,00

195288250 PP Opti-Rib overgang 250 mm

fra Opti-Rib spidsende til Ø 25 cm betonspids STK. 1.407,00

195288315 PP Opti-Rib overgang 315 mm

fra Opti-Rib spidsende til Ø 30 cm betonspids STK. 2.289,00

195287200 PP Opti-Rib overgang 200 mm

fra Opti-Rib spidsende til Ø 20 cm IG betonmuffe STK. 519,00

195287250 PP Opti-Rib overgang 250 mm

fra Opti-Rib spidsende til Ø 25 cm IG betonmuffe STK. 762,00

195287315 PP Opti-Rib overgang 315 mm

fra Opti-Rib spidsende til Ø 30 cm IG betonmuffe STK. 1.248,00

195287400 PP Opti-Rib overgang 400 mm

fra Opti-Rib spidsende til Ø 40 cm IG betonmuffe STK. 6.415,00

195287401 PP Opti-Rib overgang 400 mm

fra Opti-Rib spidsende til

Ø 40 cm GT, EURO betonmuffe STK. 6.474,00

195286250 PP Opti-Rib overgang 250/250 mm

fra Opti-Rib spidsende til glat muffe STK. 532,00

195286315 PP Opti-Rib overgang 315/315 mm

fra Opti-Rib spidsende til glat muffe STK. 1.195,00

195286400 PP Opti-Rib overgang 400/400 mm

fra Opti-Rib spidsende til glat muffe STK. 3.070,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

25


26

PP Opti-Rib reduktioner 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195267195 PP Opti-Rib reduktion 200/110 mm

til glat spidsende STK. 361,00

195267198 PP Opti-Rib reduktion 200/160 mm

til glat spidsende STK. 498,00

195266248 PP Opti-Rib reduktion 250/200 mm

excentrisk STK. 1.012,00

195266311 PP Opti-Rib reduktion 315/200 mm

excentrisk STK. 2.512,00

195266313 PP Opti-Rib reduktion 315/250 mm

excentrisk STK. 2.605,00

195266394 PP Opti-Rib reduktion 400/200 mm

excentrisk STK. 6.402,00

195266396 PP Opti-Rib reduktion 400/250 mm

excentrisk STK. 6.450,00

195266398 PP Opti-Rib reduktion 400/315 mm

excentrisk STK. 6.634,00

Opti-Rib tætningsringe 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195294200 Opti-Rib tætningsring 200 mm STK. 30,00

195294201 Opti-Rib tætningsring 200 mm

oliebestandig STK. 106,00

195294250 Opti-Rib tætningsring 250 mm STK. 58,50

195294251 Opti-Rib tætningsring 250 mm

oliebestandig STK. 234,00

195294315 Opti-Rib tætningsring 315 mm STK. 96,00

195294316 Opti-Rib tætningsring 315 mm

oliebestandig STK. 418,00

195294400 Opti-Rib tætningsring 400 mm STK. 262,00

195294401 Opti-Rib tætningsring 400 mm

oliebestandig STK. 1.408,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PVC/PP tagnedløbsbrønde

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192924195 PVC tagnedløbsbrønd 200/110 mm Wavin

med 15 liter sandfang og vandlås STK. 1.671,00

192925195 PVC tagnedløbsbrønd 200/110 mm Wavin

med 15 liter sandfang, vandlås og bøjning STK. 1.726,00

192925306 PVC tagnedløbsbrønd 315/110 mm Wavin

med 35 liter sandfang og vandlås STK. 2.161,00

192926306 PVC tagnedløbsbrønd 315/110 mm Wavin

med 35 liter sandfang, vandlås og drejelig top STK. 2.842,00

195500306 PP tagnedløbsbrønd 315/110 mm Uponor

med lige tilgang og drejelig top STK. 2.515,00

195502306 PP tagnedløbsbrønd 315/110 mm Uponor

med fast top STK. 2.161,00

192928389 PVC central tagnedløbsbrønd 425/110 mm Wavin

med 70 liter sandfang, vandlås og 3 tilløb STK. 4.237,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

27


28

PVC/PP rendestensbrønde

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

193116110 PVC rendestensbrønd 315/110 mm Wavin

med 35 liter sandfang og vandlås STK. 1.803,00

193118110 PVC rendestensbrønd 315/110 mm Wavin

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 1.971,00

193116160 PVC rendestensbrønd 315/160 mm Wavin

med 35 liter sandfang og vandlås STK. 2.332,00

193118160 PVC rendestensbrønd 315/160 mm Wavin

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 2.529,00

193119110 PVC rendestensbrønd 425/110 mm Wavin

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 3.088,00

193119160 PVC rendestensbrønd 425/160 mm Wavin

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 3.435,00

195507331 PP rendestensbrønd 315/110 mm Uponor

med 35 liter sandfang og vandlås STK. 1.803,00

195507731 PP rendestensbrønd 315/110 mm Uponor

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 1.971,00

195507336 PP rendestensbrønd 315/160 mm Uponor

med 35 liter sandfang og vandlås STK. 2.332,00

195507736 PP rendestensbrønd 315/160 mm Uponor

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 2.529,00

195507741 PP rendestensbrønd 425/110 mm Uponor

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 3.088,00

195507746 PP rendestensbrønd 425/160 mm Uponor

PP tørbrønde

med 70 liter sandfang og vandlås STK. 3.435,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

195504306 PP tørbrønd 315/110 mm Uponor

med skråstillet bund STK. 1.402,00

195504309 PP tørbrønd 315/160 mm Uponor

med skråstillet bund STK. 2.055,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP rense- og inspektionsbrønde 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192011110 PP rense- og inspektionsbrønd 315/110 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 1.606,00

192011160 PP rense- og inspektionsbrønd 315/160 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 2.101,00

192021110 PP rense- og inspektionsbrønd 425/110 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 1.935,00

192021160 PP rense- og inspektionsbrønd 425/160 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 1.987,00

192012110 PP rense- og inspektionsbrønd 315/110 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 1.689,00

192012160 PP rense- og inspektionsbrønd 315/160 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 2.259,00

192022110 PP rense- og inspektionsbrønd 425/110 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 2.317,00

192022160 PP rense- og inspektionsbrønd 425/160 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 2.392,00

192013110 PP rense- og inspektionsbrønd 315/110 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 1.641,00

192013160 PP rense- og inspektionsbrønd 315/160 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 2.206,00

192023110 PP rense- og inspektionsbrønd 425/110 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 2.086,00

192023160 PP rense- og inspektionsbrønd 425/160 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 2.232,00

192014110 PP rense- og inspektionsbrønd 315/110 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 1.641,00

192014160 PP rense- og inspektionsbrønd 315/160 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 2.206,00

192024110 PP rense- og inspektionsbrønd 425/110 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 2.086,00

192024160 PP rense- og inspektionsbrønd 425/160 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 2.232,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

29


30

PP rense- og inspektionsbrønde 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192011200 PP rense- og inspektionsbrønd 315/200 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 3.132,00

192021200 PP rense- og inspektionsbrønd 425/200 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 2.466,00

192021250 PP rense- og inspektionsbrønd 425/250 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 2.857,00

192021315 PP rense- og inspektionsbrønd 425/315 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 3.165,00

192021400 PP rense- og inspektionsbrønd 425/400 mm Uponor

type 1 - lige gennemløb STK. 6.795,00

192012200 PP rense- og inspektionsbrønd 315/200 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 4.197,00

192022200 PP rense- og inspektionsbrønd 425/200 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 2.701,00

192022250 PP rense- og inspektionsbrønd 425/250 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 8.752,00

192022315 PP rense- og inspektionsbrønd 425/315 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 10.648,00

192022400 PP rense- og inspektionsbrønd 425/400 mm Uponor

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 12.100,00

192013200 PP rense- og inspektionsbrønd 315/200 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 3.837,00

192023200 PP rense- og inspektionsbrønd 425/200 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 2.503,00

192023250 PP rense- og inspektionsbrønd 425/250 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 6.436,00

192023315 PP rense- og inspektionsbrønd 425/315 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 7.660,00

192023400 PP rense- og inspektionsbrønd 425/400 mm Uponor

type 3 - venstre tilløb STK. 10.738,00

192014200 PP rense- og inspektionsbrønd 315/200 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 3.817,00

192024200 PP rense- og inspektionsbrønd 425/200 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 2.503,00

192024250 PP rense- og inspektionsbrønd 425/250 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 6.405,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP rense- og inspektionsbrønde 200 mm - 400 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192024315 PP rense- og inspektionsbrønd 425/315 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 7.660,00

192024400 PP rense- og inspektionsbrønd 425/400 mm Uponor

type 4 - højre tilløb STK. 10.738,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

31


32

PVC/PP opføringsrør og forlængerrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192926496 PVC forlængerrør 200 x 500 mm Wavin

med muffe til tagnedløbsbrønd STK. 528,00

192926498 PVC forlængerrør 315 x 895 mm Wavin

med muffe til opføringsrør STK. 697,00

191928125 PVC opføringsrør 315 x 1250 mm Wavin

uden muffe LGD. 843,00

191928300 PVC opføringsrør 315 x 3000 mm Wavin

med muffe LGD. 2.098,00

191928602 PVC opføringsrør 315 x 6166 mm Wavin

med muffe LGD. 3.979,00

192926499 PVC forlængerrør 425 x 1000 mm Wavin

med muffe til opføringsrør STK. 811,00

191961300 PVC opføringsrør 425 x 3000 mm Wavin

med muffe LGD. 3.250,00

191961601 PVC opføringsrør 425 x 6116 mm Wavin

med muffe LGD. 6.430,00

192029130 PP opføringsrør 315 x 895 mm Uponor

med muffe LGD. 697,00

192029131 PP opføringsrør 315 x 1250 mm Uponor

uden muffe LGD. 843,00

192029133 PP opføringsrør 315 x 3000 mm Uponor

med muffe LGD. 2.098,00

192029136 PP opføringsrør 315 x 6000 mm Uponor

med muffe LGD. 3.979,00

192029141 PP opføringsrør 425 x 1250 mm Uponor

uden muffe LGD. 1.267,00

192029143 PP opføringsrør 425 x 3000 mm Uponor

med muffe LGD. 3.250,00

192029146 PP opføringsrør 425 x 6000 mm Uponor

med muffe LGD. 6.430,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Diverse tilbehør til brønde

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191927315 PP brøndbund 315 mm inkl. tætningsring Wavin STK. 607,00

191927425 PP brøndbund 425 mm inkl. tætningsring Wavin STK. 876,00

195509830 PP endebund til opføringsrør 315 mm Uponor

inkl. tætningsring STK. 607,00

195509840 PP endebund til opføringsrør 425 mm Uponor

inkl. tætningsring STK. 876,00

191928615 PP låg med håndtag 315 mm for korrugeret rør Wavin

inkl. teleskop-/dækselring STK. 1.183,00

191928625 PP låg med håndtag 425 mm for korrugeret rør Wavin

inkl. teleskop-/dækselring STK. 1.983,00

193171315 PVC teleskoprør 315 x 375 mm for Wavin

korrugeret rør inkl. teleskop-/dækselring STK. 748,00

193171425 PVC teleskoprør 425 x 375 mm for Wavin

korrugeret rør inkl. teleskop-/dækselring STK. 1.285,00

193181398 PVC reduktion 425/315 mm for Wavin korrugeret rør

inkl. 1 stk. 425 mm teleskop-/dækselring STK. 1.993,00

193939315 PVC dobbeltmuffe 315 mm Wavin inkl. gummiringe

for (indvendig) samling af korrugeret opføringsrør STK. 994,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

33


34

Diverse tætningsringe

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222785320 Teleskop-/dækselring 315/315 mm L948 STK. 159,00

222785425 Teleskop-/dækselring 425/415 mm L948 STK. 360,00

191939315 Teleskop-/dækselring 315 mm Wavin

for korrugeret opføringsrør STK. 190,00

191939425 Teleskop-/dækselring 425 mm Wavin

for korrugeret opføringsrør STK. 432,00

191929315 Tætningsring 315 mm Wavin

for korrugeret opføringsrør STK. 189,00

191929320 Tætningsring 315 mm Wavin oliebestandig

for korrugeret opføringsrør STK. 316,00

191929425 Tætningsring 425 mm Wavin

for korrugeret opføringsrør STK. 430,00

191929430 Tætningsring 425 mm Wavin oliebestandig

for korrugeret opføringsrør STK. 629,00

192029730 Tætningsring 315 mm Uponor

til PP opføringsrør 315 mm STK. 189,00

192029731 Tætningsring 315 mm Uponor oliebestandig

til PP opføringsrør 315 mm STK. 316,00

192029740 Tætningsring 425 mm Uponor

til PP opføringsrør 425 mm STK. 430,00

192029741 Tætningsring 425 mm Uponor oliebestandig

til PP opføringsrør 425 mm STK. 625,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP Tegra rensebrønde 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191931160 PP Tegra rensebrønd 600/160 mm

type 1 - lige gennemløb STK. 4.158,00

191932160 PP Tegra rensebrønd 600/160 mm

type 1 - 30°/150° gennemløb STK. 4.179,00

191933160 PP Tegra rensebrønd 600/160 mm

type 1 - 60°/120° gennemløb STK. 4.158,00

191934160 PP Tegra rensebrønd 600/160 mm

type 1 - 90° gennemløb STK. 4.179,00

191934616 PP Tegra rensebrønd 600/160 mm

type 2 - lige gennemløb med to 90° tilløb STK. 4.495,00

191935160 PP Tegra rensebrønd 600/160 mm

type 3 eller 4 - lige gennemløb med et 90° tilløb STK. 4.314,00

Tilbehør til Tegra brønde

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

191930600 PP Tegra brøndbund 600 mm - uden tilslutninger

lukket STK. 3.828,00

191939601 PP Tegra opføringsrør 600 x 1000 mm - rød

uden muffe LGD. 1.507,00

191939602 PP Tegra opføringsrør 600 x 2000 mm - rød

uden muffe LGD. 2.880,00

191939603 PP Tegra opføringsrør 600 x 3000 mm - rød

uden muffe LGD. 4.251,00

191939633 PP Tegra opføringsrør 600 x 3500 mm - rød

med muffe LGD. 4.833,00

191939606 PP Tegra opføringsrør 600 x 6000 mm - rød

uden muffe LGD. 8.284,00

191939664 Tegra topafslutningsring 600 mm STK. 1.191,00

191939660 Tegra gummiring 600 mm

for korrugeret rør STK. 433,00

191939600 Tegra Teleskop-/dækselring 600 mm

for korrugeret rør STK. 448,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

35


36

PP Uponor rensebrønde 200 mm - 315 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192017120 PP rensebrønd 600/200 mm Uponor IQ

type 1 - lige gennemløb STK. 4.657,00

192017125 PP rensebrønd 600/250 mm Uponor IQ

type 1 - lige gennemløb STK. 5.640,00

192017132 PP rensebrønd 600/315 mm Uponor IQ

type 1 - lige gennemløb STK. 5.889,00

192017220 PP rensebrønd 600/200 mm Uponor IQ

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 5.772,00

192017225 PP rensebrønd 600/250 mm Uponor IQ

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 6.993,00

192017232 PP rensebrønd 600/315 mm Uponor IQ

type 2 - venstre og højre tilløb STK. 7.440,00

192017320 PP rensebrønd 600/200 mm Uponor IQ

type 3 - venstre tilløb STK. 5.292,00

192017325 PP rensebrønd 600/250 mm Uponor IQ

type 3 - venstre tilløb STK. 6.495,00

192017332 PP rensebrønd 600/315 mm Uponor IQ

type 3 - venstre tilløb STK. 6.828,00

192017420 PP rensebrønd 600/200 mm Uponor IQ

type 4 - højre tilløb STK. 5.292,00

192017425 PP rensebrønd 600/250 mm Uponor IQ

type 4 - højre tilløb STK. 6.495,00

192017432 PP rensebrønd 600/315 mm Uponor IQ

type 4 - højre tilløb STK. 6.828,00

Tilbehør til Uponor brønde

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

193048600 PP slutmuffe til opføringsrør 600 mm Uponor STK. 1.984,00

192019303 PP opføringsrør 600 x 3000 mm Uponor IQ - sort

uden muffe LGD. 4.251,00

192019306 PP opføringsrør 600 x 6000 mm Uponor IQ - sort

uden muffe LGD. 8.284,00

192017620 Tætningsring 600/684 mm Uponor IQ STK. 433,00

222785635 Teleskop-/dækselring 600/590 mm L948 STK. 388,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Forsheda påboringssæt og -tætninger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192785050 Forsheda påboringstætning F-910 - 50 mm

Borehul: 75 mm STK. 106,00

192785075 Forsheda påboringstætning F-910 - 75 mm

Borehul: 101 mm STK. 120,00

192785110 Forsheda påboringstætning F-910 - 110 mm

Borehul: 138 mm STK. 126,00

192785160 Forsheda påboringstætning F-910 - 160 mm

Borehul: 186 mm STK. 155,00

192785200 Forsheda påboringstætning F-910 - 200 mm

Borehul: 226 mm STK. 169,00

192785250 Forsheda påboringstætning F-910 - 250 mm

Borehul: 276 mm STK. 212,00

192785315 Forsheda påboringstætning F-910 - 315 mm

Borehul: 341 mm STK. 256,00

192785400 Forsheda påboringstætning F-910 - 400 mm

Borehul: 426 mm STK. 314,00

192786200 Forsheda påboringstætning F-938 - 200 mm

til Ultra Rib 2 rør

Borehul: 226 mm STK. 201,00

192786250 Forsheda påboringstætning F-938 - 250 mm

til Ultra Rib 2 rør

Borehul: 276 mm STK. 296,00

192786315 Forsheda påboringstætning F-938 - 315 mm

til Ultra Rib 2 rør

Borehul: 341 mm STK. 343,00

192766450 Forsheda påboringstætning F-938 - 450 mm

til Ultra Rib 2 rør

Borehul: 476 mm STK. 517,00

192769200 Forsheda påboringstætning F-941 - 200 mm

til Opti-Rib rør

Borehul: 226 mm STK. 217,00

192769250 Forsheda påboringstætning F-941 - 250 mm

til Opti-Rib rør

Borehul: 276 mm STK. 248,00

192769315 Forsheda påboringstætning F-941 - 315 mm

til Opti-Rib rør

Borehul: 341 mm STK. 331,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

37


38

Forsheda påboringssæt og -tætninger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192769400 Forsheda påboringstætning F-941 - 400 mm

til Opti-Rib rør

Borehul: 426 mm STK. 386,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Wavin/Forsheda renoveringsovergange

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192541010 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 1

110 mm - 132-149 mm (støbejern/beton) STK. 1.140,00

192541020 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 2

110 mm - 122-137 mm (ler) STK. 1.102,00

192541030 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 3

110 mm - 106-113 mm (støbejern/rustfri stål) STK. 1.056,00

192541040 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 4

110 mm - 156-176 mm (beton/ler) STK. 1.392,00

192541050 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 5

160 mm - 190-216 mm (beton) STK. 1.482,00

192541060 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 6

160 mm - 172-191 mm (ler) STK. 1.413,00

192541070 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 7

160 mm - 160-166 mm (støbejern/rustfri stål) STK. 1.309,00

192541080 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 8

200 mm - 250-279 mm (beton/ler) STK. 1.680,00

192541090 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 9

200 mm - 228-250 mm (ler/støbejern) STK. 1.524,00

192541100 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 10

200 mm - 212-220 mm (støbejern) STK. 1.849,00

192541110 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 11

200 mm - 273-298 mm (beton) STK. 1.941,00

192541130 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 13

250 mm - 306-334 mm (beton) STK. 2.877,00

192541140 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 14

250 mm - 284-306 mm (ler) STK. 2.028,00

192541150 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 15

315 mm - 354-388 mm (beton) STK. 2.091,00

192541160 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 16

315 mm - 334-371 mm (ler) STK. 2.014,00

192541170 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 17

200 mm Opti-Rib/Ultra - 201-230 mm (beton) STK. 1.851,00

192541180 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 18

200 mm Opti-Rib/Ultra - 186-209 mm (beton) STK. 2.184,00

192541190 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 19

200 mm Opti-Rib/Ultra - 166-188 mm (ler) STK. 2.392,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

39


40

Wavin/Forsheda renoveringsovergange

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192541200 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 20

250 mm Opti-Rib/Ultra - 259-290 mm (beton) STK. 2.361,00

192541210 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 21

250 mm Opti-Rib/Ultra - 236-270 mm (beton/ler) STK. 2.745,00

192541220 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 22

315 mm Opti-Rib/Ultra - 299-342 mm (beton) STK. 2.352,00

192541230 Wavin/Forsheda renoveringsovergang nr. 23

315 mm Opti-Rib/Ultra - 281-321 mm (ler) STK. 2.995,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Fernco renoveringsovergange

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192545010 Fernco renoveringsovergang 110 mm

98/115 mm - 98/115 mm (støbejern) STK. 482,00

192545013 Fernco renoveringsovergang 110 mm

98/115 mm - 114/123 mm (støbejern) STK. 718,00

192545020 Fernco renoveringsovergang 160 mm

145/168 mm - 145/168 mm (støbejern) STK. 718,00

192545030 Fernco renoveringsovergang 200 mm

200/221 mm - 200/221 mm (støbejern) STK. 972,00

192545040 Fernco renoveringsovergang 250 mm

245/267 mm - 245/267 mm (støbejern) STK. 1.150,00

192545050 Fernco renoveringsovergang 315 mm

308/328 mm - 308/328 mm (ler) STK. 1.344,00

192545060 Fernco renoveringsovergang 110 mm

98/115 mm - 120/136 mm (ler) STK. 630,00

192545065 Fernco renoveringsovergang 110 mm

98/115 mm - 145/168 mm (ler) STK. 917,00

192545070 Fernco renoveringsovergang 160 mm

145/168 mm - 175/193 mm (ler) STK. 807,00

192545080 Fernco renoveringsovergang 200 mm

200/221 mm - 220/250 mm (ler) STK. 1.281,00

192545090 Fernco renoveringsovergang 250 mm

250/275 mm - 260/289 mm (ler) STK. 1.412,00

192545091 Fernco renoveringsovergang 250 mm

250/275 mm - 300/325 mm (ler) STK. 1.562,00

192545110 Fernco renoveringsovergang 110 mm

98/115 mm - 135/152 mm (beton) STK. 642,00

192545120 Fernco renoveringsovergang 160 mm

145/168 mm - 200/221 mm (beton) STK. 804,00

192545130 Fernco renoveringsovergang 200 mm

200/221 mm - 260/289 mm (beton) STK. 1.423,00

192545150 Fernco renoveringsovergang 315 mm

305/325 mm - 405/421 mm (beton) STK. 2.115,00

192545163 Fernco renoveringsovergang 110 mm

75/88 mm - 98/115 mm (PVC/støbejern) STK. 589,00

192545320 Fernco renoveringsovergang 250 mm (Ultra Rib 2)

235/267 mm - 235/267 mm (ler) STK. 1.425,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

41


42

Fernco renoveringsovergange

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192545321 Fernco renoveringsovergang 200 mm (Ultra Rib 2)

200/221 mm - 260/289 mm (beton) STK. 1.889,00

192545325 Fernco renoveringsovergang 315 mm (Ultra Rib 2)

295/328 mm - 295/328 mm (ler) STK. 1.586,00

192545355 Fernco renoveringsovergang 315 mm (Ultra Rib 2)

295/328 mm - 319/339 mm (beton) STK. 2.334,00

Renoveringskoblinger type KE

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192577137 Renoveringskobling type KE 110 mm

118-137/110 mm - (100 mm ler) STK. 1.175,00

192577150 Renoveringskobling type KE 110 mm

130-150/110 mm - (100 mm beton) STK. 1.347,00

192577165 Renoveringskobling type KE 160 mm

140-165/150 mm - (150 mm strømpe) STK. 1.191,00

192577200 Renoveringskobling type KE 160 mm

175-200/150 mm - (150 mm ler) STK. 1.586,00

192577225 Renoveringskobling type KE 160 mm

200-225/150 mm - (150 mm beton) STK. 2.006,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


HL krympemuffer

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

192468110 PVC HL rørbøsning 110 mm STK. 165,00

192468160 PVC HL rørbøsning 160 mm STK. 240,00

192463110 PVC HL muffe 110/94 mm

længde 250 mm STK. 148,00

192467112 PVC HL muffe 110/138 mm

til 100 mm støbejernsrør STK. 199,00

192467114 PVC HL muffe 110/154 mm

til 100 mm lerrør STK. 199,00

192467118 PVC HL muffe 110/169 mm

til 100 mm betonrør STK. 199,00

192463160 PVC HL muffe 160/145 mm STK. 231,00

192467162 PVC HL muffe 160/212 mm

til 150 mm lerrør STK. 291,00

192467164 PVC HL muffe 160/238 mm

til 150 mm betonrør STK. 291,00

192465188 PVC HL muffe 200/188 mm

totallængde 300 mm STK. 390,00

192469110 HL pakning til HL muffe 110/138 mm STK. 29,00

192469310 HL pakning til HL muffe 110/154 mm STK. 29,00

192469210 HL pakning til HL muffe 110/169 mm STK. 32,75

192469315 HL pakning til HL muffe 160/212 mm STK. 36,25

192469215 HL pakning til HL muffe 160/238 mm STK. 40,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

43


44

PEH afløbsrør 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

184011510 PEH Coes afløbsrør 110 x 5000 mm LGD. 545,00

184011530 PEH Coes afløbsrør 160 x 5000 mm LGD. 1.145,00

PEH bøjninger 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

184040510 PEH Coes bøjning 110 mm 15°

til el-muffe svejsning STK. 599,00

184038510 PEH Coes bøjning 110 mm 30°

til el-muffe svejsning STK. 599,00

184036510 PEH Coes bøjning 110 mm 45°

til el-muffe svejsning STK. 81,50

184034510 PEH Coes bøjning 110 mm 88,5°

til el-muffe svejsning STK. 94,75

184036530 PEH Coes bøjning 160 mm 45°

til el-muffe svejsning STK. 311,00

184034530 PEH Coes bøjning 160 mm 88,5°

til el-muffe svejsning STK. 301,00

PEH grenrør 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

184056510 PEH Coes grenrør 110/110 mm 45°

til el-muffe svejsning STK. 110,00

184056527 PEH Coes grenrør 160/110 mm 45°

til el-muffe svejsning STK. 455,00

PEH muffer 110 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

184113510 PEH Coes elektro-muffe 110 mm STK. 72,00

184113530 PEH Coes elektro-muffe 160 mm STK. 176,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PE-100 trykrør 75 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

070700040 PE-100 rør 40 mm PN 10 - 6 m længde - sort M 31,00

070700050 PE-100 rør 50 mm PN 10 - 6 m længde - sort M 43,75

070700063 PE-100 rør 63 mm PN 10 - 6 m længde - sort M 61,75

070700075 PE-100 rør 75 mm PN 10 - 6 m længde - sort M 92,75

070700090 PE-100 rør 90 mm PN 10 - 6 m længde - sort M 126,00

070700110 PE-100 rør 110 mm PN 10 - 6 m længde - sort M 191,00

070700160 PE-100 rør 160 mm PN 10 - 6 m længde - sort M 387,00

Plasson El-bøjninger 75 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

076308378 Plasson El-bøjning 75 mm 45° PN 16 STK. 493,00

076306378 Plasson El-bøjning 75 mm 90° PN 16 STK. 493,00

076308393 Plasson El-bøjning 90 mm 45° PN 16 STK. 639,00

076306393 Plasson El-bøjning 90 mm 90° PN 16 STK. 639,00

076308413 Plasson El-bøjning 110 mm 45° PN 16 STK. 924,00

076306413 Plasson El-bøjning 110 mm 90° PN 16 STK. 871,00

076308463 Plasson El-bøjning 160 mm 45° PN 16 STK. 2.049,00

076306463 Plasson El-bøjning 160 mm 90° PN 16 STK. 2.049,00

Plasson El-muffer 75 mm - 160 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

076323378 Plasson El-muffe 75 mm PN 16 STK. 182,00

076323393 Plasson El-muffe 90 mm PN 16 STK. 212,00

076323413 Plasson El-muffe 110 mm PN 16 STK. 278,00

076323463 Plasson El-muffe 160 mm PN 16 STK. 496,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

45


46

PEM rør 25 mm - 63 mm i ruller

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

070613029 PEM rør 25 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

50 m rulle blå M 35,50

070612029 PEM rør 25 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

100 m rulle blå M 31,75

070613036 PEM rør 32 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

50 m rulle blå M 53,50

070612036 PEM rør 32 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

100 m rulle blå M 49,75

070613044 PEM rør 40 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

50 m rulle blå M 81,50

070612044 PEM rør 40 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

100 m rulle blå M 75,00

070613054 PEM rør 50 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

50 m rulle blå M 126,00

070612054 PEM rør 50 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

100 m rulle blå M 120,00

070613067 PEM rør 63 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

50 m rulle blå M 185,00

070612067 PEM rør 63 mm PN 10 - PE-80 WehoAqua

100 m rulle blå M 177,00

070638036 PEM rør 32 mm PN 6,3 - PE-80 WehoPipe

100 m rulle - sort med brun stribe M 38,50

070638044 PEM rør 40 mm PN 6,3 - PE-80 WehoPipe

100 m rulle - sort med brun stribe M 56,25

070638054 PEM rør 50 mm PN 6,3 - PE-80 WehoPipe

100 m rulle - sort med brun stribe M 86,25

070638067 PEM rør 63 mm PN 6,3 - PE-80 WehoPipe

100 m rulle - sort med brun stribe M 130,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Plasson samlemuffer

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

073600025 Plasson PP samlemuffe 25 mm STK. 77,25

073600032 Plasson PP samlemuffe 32 mm STK. 99,00

073600040 Plasson PP samlemuffe 40 mm STK. 162,00

073600050 Plasson PP samlemuffe 50 mm STK. 221,00

073600063 Plasson PP samlemuffe 63 mm STK. 346,00

Plasson bøjninger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

073620025 Plasson PP bøjning 25 mm 90° STK. 78,50

073620032 Plasson PP bøjning 32 mm 90° STK. 102,00

073620040 Plasson PP bøjning 40 mm 90° STK. 176,00

073620050 Plasson PP bøjning 50 mm 90° STK. 244,00

073620063 Plasson PP bøjning 63 mm 90° STK. 331,00

Plasson teer

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

073630025 Plasson PP tee 25 mm STK. 118,00

073630032 Plasson PP tee 32 mm STK. 161,00

073630040 Plasson PP tee 40 mm STK. 249,00

073630050 Plasson PP tee 50 mm STK. 331,00

073630063 Plasson PP tee 63 mm STK. 516,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

47


48

Plasson overgange

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

073654025 Plasson PP overgang 25 mm

med ¾" udvendigt gevind STK. 44,00

073654032 Plasson PP overgang 32 mm

med 1" udvendigt gevind STK. 58,00

073654033 Plasson PP overgang 32 mm

med 1¼" udvendigt gevind STK. 58,00

073654040 Plasson PP overgang 40 mm

med 1¼" udvendigt gevind STK. 102,00

073654041 Plasson PP overgang 40 mm

med 1½" udvendigt gevind STK. 102,00

073654042 Plasson PP overgang 40 mm

med 2" udvendigt gevind STK. 102,00

073654049 Plasson PP overgang 50 mm

med 1¼" udvendigt gevind STK. 123,00

073654050 Plasson PP overgang 50 mm

med 1½" udvendigt gevind STK. 123,00

073654062 Plasson PP overgang 63 mm

med 1½" udvendigt gevind STK. 201,00

073654063 Plasson PP overgang 63 mm

med 2" udvendigt gevind STK. 201,00

073656026 Plasson PP overgang 25 mm

med 1" indvendigt gevind STK. 45,25

073656031 Plasson PP overgang 32 mm

med ¾" indvendigt gevind STK. 58,00

073656032 Plasson PP overgang 32 mm

med 1" indvendigt gevind STK. 58,00

073656033 Plasson PP overgang 32 mm

med 1¼" indvendigt gevind STK. 81,50

073656039 Plasson PP overgang 40 mm

med 1" indvendigt gevind STK. 113,00

073656040 Plasson PP overgang 40 mm

med 1¼" indvendigt gevind STK. 113,00

073656041 Plasson PP overgang 40 mm

med 1½" indvendigt gevind STK. 113,00

073656050 Plasson PP overgang 50 mm

med 1½" indvendigt gevind STK. 142,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Plasson overgange

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

073656051 Plasson PP overgang 50 mm

med 2" indvendigt gevind STK. 142,00

073656062 Plasson PP overgang 63 mm

med 1½" indvendigt gevind STK. 226,00

073656063 Plasson PP overgang 63 mm

med 2" indvendigt gevind STK. 226,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

49


50

MA afløbsrør 75 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150634300 MA afløbsrør 75 x 3000 mm STK. 1.404,00

150638300 MA afløbsrør 110 x 3000 mm STK. 1.684,00

MA bøjninger 75 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150709065 MA bøjning 75 mm 15° STK. 209,00

150707065 MA bøjning 75 mm 30° STK. 191,00

150705065 MA bøjning 75 mm 45° STK. 238,00

150701065 MA bøjning 75 mm 88,5° STK. 251,00

150709100 MA bøjning 110 mm 15° STK. 389,00

150707100 MA bøjning 110 mm 30° STK. 387,00

150705100 MA bøjning 110 mm 45° STK. 342,00

150701100 MA bøjning 110 mm 88,5° STK. 356,00

MA grenrør 75 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150725065 MA grenrør 75/75 mm 45° STK. 402,00

150725098 MA grenrør 110/75 mm 45° STK. 573,00

150725100 MA grenrør 110/110 mm 45° STK. 593,00

MA fodbøjning og vandlås 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150845100 MA fodbøjning 110 mm 88° STK. 1.569,00

150853100 MA P-vandlås 110 mm STK. 4.004,00

MA propper 75 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150763065 MA prop 75 mm STK. 107,00

150763100 MA prop 110 mm STK. 198,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


MA renserør 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150748100 MA renserør 110 mm STK. 920,00

MA bryststykker 75 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150778065 MA bryststykke 75 mm STK. 1.913,00

150778100 MA bryststykke 110 mm STK. 2.667,00

MA reduktion 110/75 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150761098 MA reduktion 110/75 mm STK. 202,00

MA rottespærre 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150753100 MA rottespærre 110 mm STK. 518,00

MA støttebøsninger 75 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150781065 MA støttebøsning 75 mm til tykvæggede plastrør STK. 131,00

150781100 MA støttebøsning 110 mm til tykvæggede plastrør STK. 167,00

150782065 MA støttebøsning 75 mm til tyndvæggede plastrør STK. 44,50

150782100 MA støttebøsning 110 mm til tyndvæggede plastrør STK. 51,00

MA jetkoblinger 75 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

150681065 MA jetkobling 75 mm rustfri stål STK. 133,00

150681100 MA jetkobling 110 mm rustfri stål STK. 133,00

150683065 MA jetkobling 75 mm rustfri og syrefast STK. 453,00

150683100 MA jetkobling 110 mm rustfri og syrefast STK. 642,00

150686065 MA jetkobling (VonRoll) 75-78 mm STK. 582,00

150686100 MA jetkobling (VonRoll) 110-114,3 mm STK. 711,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

51


52

PVC drænrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

197001005 PVC drænrør 60/50 mm Wavin - 50 m rulle M 20,50

197004005 PVC drænrør 75/65 mm Wavin - 50 m rulle M 29,00

197007005 PVC drænrør 92/80 mm Wavin - 50 m rulle M 37,00

197011005 PVC drænrør 126/113 mm Wavin - 50 m rulle M 57,75

197013005 PVC drænrør 160/145 mm Wavin - 50 m rulle M 97,75

PE drænrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

10196060 PE drænrør 50/41,5 mm - 50 m rulle - sort M 20,50

198930060 PE drænrør 60/50 mm - 50 m rulle - sort M 23,50

10196065 PE drænrør 80/66 mm - 50 m rulle - sort M 29,00

198906050 PE drænrør 100/84 mm - 50 m rulle - sort M 37,00

PVC drænrør med kunststoffilter

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

197071005 PVC drænrør med kunststoffilter 60/50 mm Wavin

50 m rulle M 32,25

197074005 PVC drænrør med kunststoffilter 75/65 mm Wavin

50 m rulle M 47,25

197077005 PVC drænrør med kunststoffilter 92/80 mm Wavin

50 m rulle M 55,50

197081005 PVC drænrør med kunststoffilter 126/113 mm Wavin

50 m rulle M 80,50

197083005 PVC drænrør med kunststoffilter 160/145 mm Wavin

50 m rulle M 145,00

PVC drænrør med kokosfilter

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

197060005 PVC drænrør med kokosfilter 92/80 mm Wavin

50 m rulle M 79,50

197062005 PVC drænrør med kokosfilter 126/113 mm Wavin

50 m rulle M 128,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Dræn-samlemuffer

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

198401000 PVC dræn-samlemuffe 50/45 mm STK. 22,75

197235000 PVC dræn-samlemuffe 60/50 mm STK. 28,50

197235065 PVC dræn-samlemuffe 75/65 mm STK. 30,75

198403000 PVC dræn-samlemuffe 80/73 mm STK. 48,25

197236000 PP dræn-samlemuffe 92/80 mm STK. 47,25

10196115 PE dræn-samlemuffe 100/84 mm STK. 63,00

197237000 PVC dræn-samlemuffe 126/113 mm STK. 60,25

197239000 PVC dræn-samlemuffe 160/145 mm STK. 157,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

53


54

Dræn-grenrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

198201000 PVC dræn-grenrør 50/45 mm - 50/45 mm 90° STK. 125,00

197210000 PVC dræn-grenrør 60/50 mm - 60/50 mm 90° STK. 104,00

197210065 PVC dræn-grenrør 75/65 mm - 75/65 mm 90° STK. 106,00

198203000 PVC dræn-grenrør 80/73 mm - 80/73 mm 90° STK. 144,00

197212000 PP dræn-grenrør 92/80 mm - 92/80 mm 90° STK. 101,00

10196155 PE dræn-grenrør 100/84 mm - 100/84 mm STK. 144,00

197213000 PVC dræn-grenrør 126/113 mm - 126/113 mm 90° STK. 159,00

197213145 PVC dræn-grenrør 160/145 mm - 160/145 mm 90° STK. 292,00

Dræntilslutninger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

193957106 PVC dræntilslutning 110 mm - 75/65 mm STK. 85,75

10196177 PE dræntilslutning 110 mm - 80/66 mm STK. 189,00

193957107 PVC dræntilslutning 110 mm - 80 /73 mm STK. 136,00

193957108 PP dræntilslutning 110 mm - 92 /80 mm STK. 85,00

10196178 PE dræntilslutning 110 mm - 100/84 mm STK. 117,00

193957110 PVC dræntilslutning 110 mm - 126/113 mm STK. 97,50

193957159 PVC dræntilslutning 160 mm - 160/145 mm STK. 163,00

Dræn-propper

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

197240000 PVC dræn-slutmuffe 60/50 mm STK. 31,75

197240065 PVC dræn-slutmuffe 75/65 mm STK. 42,25

197241000 PP dræn-slutmuffe 92/80 mm STK. 52,00

197242000 PVC dræn-slutmuffe 126/113 mm STK. 79,50

197243000 PVC dræn-slutmuffe 160/145 mm STK. 104,00

198441000 Plast dræn-prop D.B.I. 76 - 50/45 mm STK. 7,50

198443000 Plast dræn-prop D.B.I. 97 - 80/73 mm STK. 17,25

198444000 Plast dræn-prop D.B.I. 115 - 100/84 mm STK. 21,00

PE dobbeltvægget drænrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

198600110 PE dobbeltvægget drænrør 110/94 mm - sort

fuldslidsede, 3 m længde M 45,75

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Strabusil topslidsede drænrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199305100 Strabusil drænrør 120/100 mm type MZ

topslidset - 6 m længde med muffe

inkl. gummiring M 32,00

199305150 Strabusil drænrør 175/150 mm type MZ

topslidset - 6 m længde med muffe

inkl. gummiring M 60,00

199305200 Strabusil drænrør 235/200 mm type MZ

Strabusil bøjninger

topslidset - 6 m længde med muffe

inkl. gummiring M 140,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199315100 Strabusil bøjning 100 mm 45°

ekskl. gummiringe STK. 165,00

199325150 Strabusil bøjning 150 mm 15°

inkl. gummiringe STK. 133,00

199315200 Strabusil bøjning 200 mm 45°

Strabusil grenrør

inkl. gummiringe STK. 231,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199330100 Strabusil grenrør 100/100 mm 45°

ekskl. gummiringe STK. 243,00

199330150 Strabusil grenrør 150/150 mm 45°

inkl. gummiringe STK. 257,00

199330200 Strabusil grenrør 200/200 mm 45°

inkl. gummiringe STK. 3.585,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

55


56

Strabusil overgange

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199318100 Strabusil overgang 100/110 mm

ekskl. gummiring

til glat muffe STK. 84,00

199318150 Strabusil overgang 150/160 mm

inkl. gummiring

til glat muffe STK. 114,00

199318200 Strabusil overgang 200/200 mm

inkl. gummiring

til glat muffe STK. 290,00

Strabusil tætningsringe

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199317100 Strabusil profiltætningsring 100 mm STK. 33,50

199317150 Strabusil profiltætningsring 150 mm STK. 37,50

199317200 Strabusil profiltætningsring 200 mm STK. 45,50

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PEH dobbeltvægget kabelrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199611055 PE dobbeltvægget kabelrør DVK 50 - 50/42 mm

med en samlemuffe og i 6 m længde - rød M 25,75

199611075 PE dobbeltvægget kabelrør DVK 75 - 75/63 mm

med en samlemuffe og i 6 m længde - rød M 36,75

199611115 PE dobbeltvægget kabelrør DVK 110 - 110/94 mm

med en samlemuffe og i 6 m længde - rød M 53,50

199611165 PE dobbeltvægget kabelrør DVK 160 - 160/135 mm

med en samlemuffe og i 6 m længde - rød M 100,00

199616050 PE dobbeltvægget kabelrør DVR 50 - 50/42 mm

med træksnor og i 50 m rulle - rød M 22,75

199616075 PE dobbeltvægget kabelrør DVR 75 - 75/63 mm

med træksnor og i 50 m rulle - rød M 38,25

199618110 PE dobbeltvægget kabelrør DVR 110 - 110/94 mm

med træksnor og i 50 m rulle - rød M 58,00

PEH to-delt kabelrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199665115 PEH to-delt kabelrør PS - 110/100 mm

3 m længde - rød M 243,00

199665165 PEH to-delt kabelrør PS - 160/138 mm

3 m længde - rød M 543,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

57


58

PE fleksible bøjninger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199638050 PE fleksibel bøjning 50 mm - 0-90°

med en samlemuffe - rød

til dobbeltvægget kabelrør STK. 55,50

199638075 PE fleksibel bøjning 75 mm - 0-90°

med en samlemuffe - rød

til dobbeltvægget kabelrør STK. 92,00

1050158 PE fleksibel bøjning 110 mm - 0-90°

med en samlemuffe - sort

til dobbeltvægget kabelrør STK. 211,00

1050159 PE fleksibel bøjning 160 mm - 0-90°

med en samlemuffe - sort

til dobbeltvægget kabelrør STK. 337,00

PE samlemuffer til kabelrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199641050 PE samlemuffe 50 mm til kabelrør STK. 82,00

199641075 PE samlemuffe 75 mm til kabelrør STK. 127,00

199641110 PE samlemuffe 110 mm til kabelrør STK. 149,00

199641160 PE samlemuffe 160 mm til kabelrør STK. 191,00

199643050 PE vandtæt samlemuffe 50 mm - sort

inkl. 2 stk. tætningsringe STK. 76,50

199643075 PE vandtæt samlemuffe 75 mm - sort

inkl. 2 stk. tætningsringe STK. 152,00

199643110 PE vandtæt samlemuffe 110 mm - sort

inkl. 2 stk. tætningsringe STK. 131,00

199643160 PE vandtæt samlemuffe 160 mm - sort

inkl. 2 stk. tætningsringe STK. 227,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PE endestop til kabelrør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199645075 PE endestop 75 mm

til DVK dobbeltvægget kabelrør STK. 47,75

199645110 PE endestop 110 mm

til DVK dobbeltvægget kabelrør STK. 53,50

199645160 PE endestop 160 mm

Afstandsholder

til DVK dobbeltvægget kabelrør STK. 43,50

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199694110 Afstandsholder D 110/8 - 110 mm til 8 rør STK. 99,50

199694160 Afstandsholder D 160/8 - 160 mm til 8 rør STK. 386,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

59


60

Regnvandskassette

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

360014 Regnvandskassette 420 x 600 x 1200 mm - sort

Opsamlingskapacitet: 285 liter STK. 1.174,00

360015 Regnvandskassette 420 x 600 x 1200 mm - sort

med inspektionskanal.

Opsamlingskapacitet: 285 liter STK. 2.028,00

230010 Regnvandstunnel 1200 x 800 x 510 mm - sort

Opsamlingskapacitet: 300 liter STK. 990,00

231004 Regnvandstunnel endeplader SÆT 277,00

410094 Samlepinde til dobbelt regnvandstunnel

pose á 6 stk. PS. 204,00

Nedsivningsanlæg og tilbehør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

223288102 Uponor trekammertank PE5 - 2 m³ til gravitation

inkl. opføringsrør. Til anvendelse sammen med

seperat pumpebrønd eller fordelerbrønd STK. 13.426,00

223288210 Uponor fordelerbrønd til gravitation STK. 1.780,00

223288610 Sivestreng 110 mm komplet til gravitation

til Uponor trekammertank. Komplet 1 x 15 m STK. 1.818,00

223288002 Uponor trekammertank PE5 - 2 m³ til tryk

komplet med integreret pumpebrønd og

Grundfos pumpe AP.12.40.06.A1 og opføringsrør STK. 19.097,00

223286240 Sivestreng 40 mm - grå - komplet for

trykfordeling til Uponor trekammertank

komplet - 2 x 16 m STK. 3.010,00

223193113 Watercare trekammertank 3 KF 5 PE til tryk

inkl. pumpebrønd, Flygt pumpe DX35-5, dæksel

0,5 m opføringsrør, PPHT sivestrenge og geotekstil STK. 17.700,00

223190028 Sivestreng 40 mm PE komplet for trykfordeling

inkl. spændfittings og geotekstil (2 x 15 m) STK. 1.991,00

223193130 Watercare trekammertank 3 KI 5 PE til gravitation

integreret fordelerbrønd, 0,5 m opføringsrør,

dæksel, PE sivestrenge Ø 110 mm og geotekstil STK. 14.964,00

223190027 Sivestreng 110 mm komplet til gravitation

til Watercare trekammertank. Komplet 1 x 15 m STK. 1.646,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Minirensenseanlæg

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

005SOP New Line Minirenseanlæg type 5 PE/SOP STK. 37.000,00

Staring pumper

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

OMA-3 Pumpe type OMA-3 til gråt spildevand

Maks. løftehøjde 7,5 m og kapacitet 190 ltr./min.,

10 m kabel og afgang 1.¼" indv. rørgevind STK. 4.175,00

POMA Pumpe type POMA-2 til gråt spildevand

Maks. løftehøjde 5,5 m og kapacitet 250 ltr./min.,

10 m kabel og afgang 2" indv. rørgevind STK. 4.175,00

RXM2/20 Pumpe type RXM2/20 til gråt spildevand

Maks. løftehøjde 6,5 m og kapacitet 180 ltr./min.,

5 m kabel og afgang 1.¼" indv. rørgevind STK. 2.713,00

HS3.75S Pumpe type HS3.75S entreprenørpumpe

Maks. løftehøjde 18 m og kapacitet 330 ltr./min.,

10 m kabel og afgang 3" udv. rørgevind STK. 8.625,00

LB-480 Pumpe type LB-480 entreprenørpumpe

Maks. løftehøjde 11 m og kapacitet 230 ltr./min.,

10 m kabel og afgang 2" udv. rørgevind STK. 5.825,00

LSC1.4S Pumpe type LSC1.4S

Maks. løftehøjde 11 m og kapacitet 170 ltr./min.,

10 m kabel og afgang 1" udv. rørgevind STK. 9.463,00

HS2.4S-52 Tsurumi pumpe type HS2.4S-52 STK. 4.875,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

61


62

Grundfos pumper

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

391215116 Grundfos kælderpumpe type KP 150 AV-1 automatisk

og vertikal med niveauafbryder og 10 m kabellængde

230 v - 50 Hz med 300 w tilført effekt STK. 3.225,00

391215016 Grundfos kælderpumpe type KP 150 A-1

automatisk med niveauafbryder og 10 m kabellængde

230 v - 50 Hz med 300 w tilført effekt STK. 3.060,00

391215126 Grundfos kælderpumpe type KP 250 AV-1 automatisk

og vertikal med niveauafbryder og 10 m kabellængde

230 v - 50 Hz med 480 w tilført effekt STK. 3.745,00

391215026 Grundfos kælderpumpe type KP 250 A-1

automatisk med niveauafbryder og 10 m kabellængde

230 v - 50 Hz med 480 w tilført effekt STK. 3.570,00

391270312 Grundfos afløbspumpe type AP 35B.50.06.A1V

5 m kabellængde, 50 Hz, 1 x 230 V - 0,66 kW STK. 4.120,00

Watercare pumpebrønde

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

223190402 Watercare pumpebrønd 400 x 2000 mm

til drænvand, med dæksel

Grundfos pumpe KP250.A1 STK. 7.765,00

223190402-3,0 Watercare pumpebrønd 400 x 3000 mm

til drænvand, uden dæksel

Grundfos pumpe KP250.A1 STK. 9.145,00

223190601 Watercare pumpebrønd 600 x 2000 mm

til gråt spildevand, med dæksel

Grundfos pumpe AP35B.5006.A1 STK. 10.033,00

223190635 Watercare pumpebrønd 600 x 3000 mm

til gråt spildevand, uden dæksel

Grundfos pumpe AP35B.5006.A1 STK. 16.056,00

223190605 Watercare pumpebrønd 600 x 2000 mm

til sort spildevand, med dæksel

Flygt pumpe DXGM25-11 230 V STK. 26.450,00

223190607 Watercare pumpebrønd 600 x 3000 mm

til sort spildevand, uden dæksel

Flygt pumpe DXGM - 230 V STK. 34.405,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP HT afløbsrør 32 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

186020100 PP HT afløbsrør 32 x 1000 mm med muffe LGD. 101,00

186020200 PP HT afløbsrør 32 x 2000 mm med muffe LGD. 173,00

186021100 PP HT afløbsrør 40 x 1000 mm med muffe LGD. 121,00

186021200 PP HT afløbsrør 40 x 2000 mm med muffe LGD. 199,00

186022100 PP HT afløbsrør 50 x 1000 mm med muffe LGD. 122,00

186022200 PP HT afløbsrør 50 x 2000 mm med muffe LGD. 206,00

186024100 PP HT afløbsrør 75 x 1000 mm med muffe LGD. 176,00

186024200 PP HT afløbsrør 75 x 2000 mm med muffe LGD. 280,00

186027050 PP HT afløbsrør 110 x 500 mm med muffe LGD. 196,00

186027100 PP HT afløbsrør 110 x 1000 mm med muffe LGD. 325,00

186027200 PP HT afløbsrør 110 x 2000 mm med muffe LGD. 531,00

PP HT bøjninger 32 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

186174032 PP HT bøjning 32 mm x 15° STK. 41,00

186164032 PP HT bøjning 32 mm x 30° STK. 41,50

186154032 PP HT bøjning 32 mm x 45° STK. 40,25

186114032 PP HT bøjning 32 mm x 87,5° STK. 40,25

186174040 PP HT bøjning 40 mm x 15° STK. 44,00

186164040 PP HT bøjning 40 mm x 30° STK. 43,75

186154040 PP HT bøjning 40 mm x 45° STK. 43,50

186114040 PP HT bøjning 40 mm x 87,5° STK. 42,75

186174050 PP HT bøjning 50 mm x 15° STK. 43,50

186164050 PP HT bøjning 50 mm x 30° STK. 43,50

186154050 PP HT bøjning 50 mm x 45° STK. 43,50

186114050 PP HT bøjning 50 mm x 87,5° STK. 43,50

186174075 PP HT bøjning 75 mm x 15° STK. 61,00

186164075 PP HT bøjning 75 mm x 30° STK. 61,00

186154075 PP HT bøjning 75 mm x 45° STK. 60,25

186114075 PP HT bøjning 75 mm x 87,5° STK. 61,25

186174110 PP HT bøjning 110 mm x 15° STK. 114,00

186164110 PP HT bøjning 110 mm x 30° STK. 114,00

186154110 PP HT bøjning 110 mm x 45° STK. 113,00

186114110 PP HT bøjning 110 mm x 87,5° STK. 113,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

63


64

PP HT grenrør 32 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

186381032 PP HT grenrør 32/32 mm 45° STK. 57,75

186381040 PP HT grenrør 40/40 mm 45° STK. 69,75

186381050 PP HT grenrør 50/50 mm 45° STK. 87,00

186381075 PP HT grenrør 75/75 mm 45° STK. 122,00

186381106 PP HT grenrør 110/50 mm 45° STK. 136,00

186381108 PP HT grenrør 110/75 mm 45° STK. 148,00

186381110 PP HT grenrør 110/110 mm 45° STK. 169,00

PP HT muffer 32 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

186553032 PP HT dobbeltmuffe 32 mm STK. 50,75

186553040 PP HT dobbeltmuffe 40 mm STK. 57,50

186553050 PP HT dobbeltmuffe 50 mm STK. 62,75

186553075 PP HT dobbeltmuffe 75 mm STK. 81,00

186553110 PP HT dobbeltmuffe 110 mm STK. 109,00

186543032 PP HT skydemuffe 32 mm STK. 51,25

186543040 PP HT skydemuffe 40 mm STK. 57,25

186543050 PP HT skydemuffe 50 mm STK. 62,75

186543075 PP HT skydemuffe 75 mm STK. 81,00

186543110 PP HT skydemuffe 110 mm STK. 109,00

PP HT propper 32 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

186523032 PP HT prop 32 mm til muffe STK. 29,75

186523040 PP HT prop 40 mm til muffe STK. 33,75

186523050 PP HT prop 50 mm til muffe STK. 35,00

186523075 PP HT prop 75 mm til muffe STK. 50,00

186523110 PP HT prop 110 mm til muffe STK. 95,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


PP HT reduktioner 50 mm - 110 mm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

186510048 PP HT reduktion 50/32 mm

excentrisk kort model STK. 47,75

186510073 PP HT reduktion 75/50 mm

excentrisk kort model STK. 61,25

186510106 PP HT reduktion 110/50 mm

excentrisk kort model STK. 90,75

186510108 PP HT reduktion 110/75 mm

excentrisk kort model STK. 90,00

186511039 PP HT reduktion 40/32 mm

excentrisk lang model STK. 57,25

186511048 PP HT reduktion 50/32 mm

excentrisk lang model STK. 49,50

186511049 PP HT reduktion 50/40 mm

excentrisk lang model STK. 49,75

186511071 PP HT reduktion 75/32 mm

excentrisk lang model STK. 58,25

186511072 PP HT reduktion 75/40 mm

excentrisk lang model STK. 61,25

186511073 PP HT reduktion 75/50 mm

excentrisk lang model STK. 64,75

186511106 PP HT reduktion 110/50 mm

excentrisk lang model STK. 77,75

186511108 PP HT reduktion 110/75 mm

excentrisk lang model STK. 97,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

65


66

Blücher boligafløb til beton-/klinkegulve

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153327113 BM boligafløb type 110 til beton-/klinkegulv

med 75 mm vandret udløb

justerbar 115-145 mm STK. 819,00

153327213 BM boligafløb type 111 til beton-/klinkegulv

med 75 mm vandret udløb og 3 sideindløb

justerbar 175-185 mm STK. 1.209,00

153321116 BM boligafløb type 150 til beton-/klinkegulv

med 110 mm lodret udløb

justerbar 152-182 mm STK. 797,00

153321216 BM boligafløb type 151 til beton-/klinkegulv

med 110 mm lodret udløb og 3 sideindløb

justerbar 167-197 mm STK. 1.165,00

153333116 BM boligafløb type 160 til beton-/klinkegulv

med 110 mm lodret udløb STK. 435,00

153333416 BM boligafløb type 161 til beton-/klinkegulv

med 110 mm lodret udløb og 2 sideindløb STK. 715,00

153490110 BM miniafløb type 181 til beton-/klinkegulv

med 32 mm vandret udløb STK. 526,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Blücher boligafløb til vinylgulve

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153614113 BM boligafløb type 210 til vinylgulv

med 75 mm vandret udløb

justerbar 123-153 mm STK. 906,00

153614213 BM boligafløb type 211 til vinylgulv

med 75 mm vandret udløb og 3 sideindløb

justerbar 184-194 mm STK. 1.298,00

153612116 BM boligafløb type 250 til vinylgulv

med 110 mm lodret udløb - justerbar 161-191 mm STK. 858,00

153612216 BM boligafløb type 251 til vinylgulv

med 110 mm lodret udløb og 3 sideindløb

justerbar 176-206 mm STK. 1.235,00

153610316 BM boligafløb type 260 til vinylgulv

med 110 mm lodret udløb STK. 478,00

153610416 BM boligafløb type 261 til vinylgulv

med 110 mm lodret udløb og 2 sideindløb STK. 797,00

153492110 BM miniafløb type 281 til vinylgulve

med 32 mm vandret udløb STK. 714,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

67


68

Blücher boligafløb til gulve med membran

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153587113 BM boligafløb type 310 for gulv med smøremembran

med 75 mm vandret udløb

justerbar 120-150 mm STK. 1.130,00

153587313 BM boligafløb type 311 for gulv med smøremembran

med 75 mm vandret udløb og 3 sideindløb

justerbar 181-211 mm STK. 1.485,00

153328113 BM boligafløb type 312 for gulv med membrandug

med 75 mm vandret udløb

justerbar 133-188 mm STK. 1.251,00

153328213 BM boligafløb type 313 for gulv med membrandug

med 75 mm vandret udløb og 3 sideindløb

justerbar 199-264 mm STK. 2.188,00

153585116 BM boligafløb type 350 for gulv med smøremembran

med 110 mm lodret udløb

justerbar 158-188 mm STK. 1.141,00

153585316 BM boligafløb type 351 for gulv med smøremembran

med 110 mm lodret udløb og 3 sideindløb

justerbar 173-203 mm STK. 1.480,00

153323116 BM boligafløb type 352 for gulv med membrandug

med 110 mm lodret udløb

justerbar 171-226 mm STK. 1.176,00

153323216 BM boligafløb type 353 for gulv med membrandug

med 110 mm lodret udløb og 3 sideindløb

justerbar 237-302 mm STK. 2.049,00

153584116 BM boligafløb type 360 for gulv med smøremembran

med 110 mm lodret udløb

justerbar 142-157 mm STK. 788,00

153584316 BM boligafløb type 361 for gulv med smøremembran

med 110 mm lodret udløb og 2 sideindløb

justerbar 195-210 mm STK. 1.094,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Tilbehør til Blücher boligafløb

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153415526 BM indbygningsvandlås til boligafløb STK. 259,00

153884140 BM rist med skruehuller 140 x 140 mm

til boligafløb STK. 144,00

153884503 BM rist 3 mm med skruehuller 140 x 140 mm

til boligafløb STK. 366,00

Blücher industriafløb til beton-/klinkegulve

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153000116 BM industriafløb type 760.40 til beton-/klinkegulv

200 x 200 mm med 110 mm lodret udløb STK. 1.380,00

153000316 BM industriafløb type 760.40 til beton-/klinkegulv

300 x 300 mm med 110 mm lodret udløb STK. 2.471,00

153000318 BM industriafløb type 760.40 til beton-/klinkegulv

300 x 300 mm med 160 mm lodret udløb STK. 2.471,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

69


70

Blücher tilbehør til industriafløb

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153539125 BM gitterrist 168 x 168 mm til industriafløb

belastning 1350 kg STK. 645,00

153539135 BM gitterrist 268 x 268 mm til industriafløb

belastning 1600 kg STK. 1.306,00

153539145 BM ribberist 25 mm 168 x 168 mm til industriafløb

belastning 6000 kg STK. 1.224,00

153539155 BM ribberist 25 mm 268 x 268 mm til industriafløb

belastning 8400 kg STK. 2.340,00

153539163 BM rist 3 mm 168 x 168 mm til industriafløb

belastning 1500 kg STK. 424,00

153539173 BM rist 3 mm 268 x 268 mm til industriafløb

belastning 1500 kg STK. 816,00

153539110 BM spalterist 10 mm 168 x 168 mm til industriafløb

belastning 5000 kg STK. 1.234,00

153539120 BM spalterist 10 mm 268 x 268 mm til industriafløb

belastning 1500 kg STK. 2.364,00

153019920 BM sikurv til 200 mm industriafløb STK. 569,00

153019930 BM sikurv til 300 mm industriafløb STK. 766,00

153019520 BM vandlås til 200 mm industriafløb

med 110/160 mm lodret-/vandret udløb STK. 595,00

153019530 BM vandlås til 300 mm industriafløb

med 110/160 mm lodret-/vandret udløb STK. 1.037,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


JO Flex afløbsskåle til beton-/klinkegulv

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153447016 JO Flex afløbsskål til beton-/klinkegulv

med 110 mm lodret udløb STK. 194,00

153445016 JO Flex afløbsskål til beton-/klinkegulv

med 110 mm lodret udløb og 4 sideindløbsstudse

justerbar 230-330 mm STK. 399,00

153451016 JO Flex afløbsskål til beton-/klinkegulv

med 110 mm lodret udløb og 4 sideindløbsstudse og

med tragt og 1¼" rørgevind STK. 399,00

153445116 JO Flex underskål med 110 mm lodret udløb

og 4 sideindløbsstudse STK. 246,00

153485932 JO Mini-klinke afløbsskål til beton-/klinkegulv

med 32 mm vandret udløb og forkromet ABS

rist og ramme STK. 322,00

153485962 JO Mini-klinke afløbsskål til beton-/klinkegulv

med 32 mm vandret udløb og rustfri rist og ramme STK. 306,00

Tilbehør til JO Flex afløbsskåle

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

153453126 JO Flex forhøjelsesramme 10 mm STK. 45,50

153453127 JO Flex forhøjelsesramme 30 mm STK. 88,75

153448546 JO Flex indbygningsvandlås med lugtstop og

gasventil (hvid) STK. 421,00

153453526 JO Flex indbygningsvandlås (grøn)

universal model til udskiftning i gamle

eksisterende gulvafløb STK. 229,00

153453546 JO FlexNeptun indsatsvandlås STK. 229,00

153872941 JO Flex rist og ramme 154 x 154 mm i rustfrit stål STK. 190,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

71


72

Højvandslukker og kontraventiler

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

154141016 PVC højvandslukke Staufix FKA 110 mm

til sort spildevand og indbygning i gulv

med dæksel til flisebelægning STK. 23.031,00

154072046 PP gulvafløb Kessel 110 mm - lav model

med 3 sideindløb, indbygget højvandslukke, vandlås

slamfang og 200 x 200 mm rist i rustfri stål STK. 2.672,00

153940110 Højvandslukke 100 mm med svømmer - rustfri

for 110 mm PVC rør og Ø 100 mm betonrør STK. 2.449,00

153940160 Højvandslukke 150 mm med svømmer - rustfri

for 160 mm PVC rør og Ø 150 mm betonrør STK. 2.706,00

158055010 Ria kontraventil 110 mm med klap til plast STK. 2.569,00

158055016 Ria kontraventil 160 mm med klap til plast STK. 3.046,00

158056010 Ria kontraventil 110 mm med svømmer til plast STK. 3.938,00

158056016 Ria kontraventil 160 mm med svømmer til plast STK. 4.815,00

153938011 Kontraventil 110 x 250 mm til PVC rør

galvaniseret STK. 1.757,00

153938016 Kontraventil 160 x 300 mm til PVC rør

galvaniseret STK. 2.238,00

153971000 TH kontraventil til lange PVC/beton afløbsskåle

med 100 mm betonrør + støbejernsrør indv. mål

110 mm plastrør udv.mål STK. 507,00

153973000 TH kontraventil til lange rustfri afløbsskåle

med 110 mm Blûcherrør STK. 507,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


ACO højvandslukker

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

154172110 ACO gulvafløb type Junior

med højvandslukke STK. 1.530,00

154172800 ACO forhøjerstykke 130 mm til Junior gulvafløb STK. 128,00

154176310 ACO højvandslukke Triplex K-2 110 mm

til gråt spildevand og montering i gulv STK. 5.858,00

154176110 ACO højvandslukke Triplex K-2 110 mm

til gråt spildevand og montering i brønd STK. 2.498,00

154176160 ACO højvandslukke Triplex K-2 160 mm

til gråt spildevand og montering i brønd STK. 3.152,00

154177310 ACO højvandslukke Quatrix K 110 mm

til sort spildevand og montering i gulv STK. 22.172,00

154177110 ACO højvandslukke Quatrix K 110 mm

til sort spildevand og montering i brønd STK. 18.093,00

154177160 ACO højvandslukke Quatrix K 160 mm

til sort spildevand og montering i brønd STK. 18.463,00

154174800 ACO forhøjerstykke 100 mm til Triplex og

Quatrix højvandslukke STK. 427,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

73


74

Rottesikringer

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

154392016 Rottesikring for Ø 100/110 mm TX11 universal

til beton- og plast brønde

vendbart spjæld - rustfri stål syrefast STK. 2.581,00

154392018 Rottesikring for Ø 150/160 mm TX11 universal

til beton- og plast brønde

vendbart spjæld - rustfri stål syrefast STK. 2.893,00

154390801 Monteringsstang til rottesikring TX11 - 1 meter

rustfri stål syrefast STK. 186,00

154390802 Forlængerstang til rottesikring TX11 - 1 meter

rustfri stål syrefast STK. 186,00

154361110 Rottesikring for Ø 10 cm beton rør

rustfri stål STK. 1.162,00

154361150 Rottesikring for Ø 15 cm beton rør

rustfri stål STK. 1.500,00

154362110 Rottesikring for 110 mm PVC rør

rustfri stål STK. 1.162,00

154362150 Rottesikring for 160 mm PVC rør

Afspærringsballoner

rustfri stål STK. 1.500,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199700004 Afspærringsballon 100 mm sort - 1 bar STK. 854,00

199700006 Afspærringsballon 150 mm sort - 0,75 bar STK. 1.264,00

199701004 Lærred afspærringsballon 100 mm - 0,75 bar STK. 327,00

199701006 Lærred afspærringsballon 150 mm - 0,75 bar STK. 377,00

199701008 Lærred afspærringsballon 200 mm - 0,25 bar STK. 406,00

199701010 Lærred afspærringsballon 250 mm - 0,25 bar STK. 517,00

199701012 Lærred afspærringsballon 300 mm - 0,25 bar STK. 617,00

199701016 Lærred afspærringsballon 400 mm - 0,20 bar STK. 1.159,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Afspærringspropper

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

199710004 Afspærringsprop 100 mm - 94/108 mm STK. 159,00

199710006 Afspærringsprop 150 mm STK. 221,00

199710008 Afspærringsprop 200 mm STK. 605,00

199710009 Afspærringsprop 225 mm STK. 625,00

199710010 Afspærringsprop 250 mm STK. 810,00

199710012 Afspærringsprop 300 mm STK. 1.093,00

199710015 Afspærringsprop 375 mm STK. 2.812,00

199710016 Afspærringsprop 400 mm STK. 2.986,00

199710020 Afspærringsprop 500 mm STK. 5.588,00

199710024 Afspærringsprop 600 mm STK. 8.228,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

75


76

Sapo rende system A10

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221412400 Sapo rende A10 nr. 0.0 med Easy Lock

uden fald - 100 cm STK. 416,00

221411101 Sapo rende A10 nr. 1 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411102 Sapo rende A10 nr. 2 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411103 Sapo rende A10 nr. 3 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411104 Sapo rende A10 nr. 4 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411105 Sapo rende A10 nr. 5 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221412405 Sapo rende A10 nr. 5.0 med Easy Lock

uden fald - 100 cm STK. 416,00

221411106 Sapo rende A10 nr. 6 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411107 Sapo rende A10 nr. 7 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411108 Sapo rende A10 nr. 8 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411109 Sapo rende A10 nr. 9 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221411110 Sapo rende A10 nr. 10 med Easy Lock

og indbygget fald (1,0%) - 100 cm STK. 416,00

221412410 Sapo rende A10 nr. 10.0 med Easy Lock

uden fald - 100 cm STK. 416,00

Sapo kombirende system A10

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221411805 Sapo kombirende A10 nr. 5.1 med Easy Lock

uden fald - 50 cm STK. 348,00

221411810 Sapo kombirende A10 nr. 10.1 med Easy Lock

uden fald - 50 cm STK. 348,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Sapo gavle system A10

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221416110 Sapo lukket gavl A10 nr. 10.10

med kunststofkant STK. 103,00

221416111 Sapo lukket gavl A10F nr. 10.10F

med støbejernskant STK. 144,00

221416205 Sapo gavl A10 nr. 12.05 med 110 mm udløb STK. 118,00

221416210 Sapo gavl A10 nr. 12.10 med 110 mm udløb STK. 118,00

221416206 Sapo gavl A10F nr. 12.05F med støbejernskant

og 110 mm udløb STK. 244,00

221416211 Sapo gavl A10F nr. 12.10F med støbejernskant

og 110 mm udløb STK. 244,00

Sapo sandfang system A10

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221415190 Sapo sandfang A10 nr. 90.50 med slamspand - 50 cm STK. 1.107,00

Sapo spalteriste system A10

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221418400 Sapo spalterist A10 nr. 40.00A - galvaniseret

100 cm - klasse A STK. 120,00

221418405 Sapo spalterist A10 nr. 40.50A - galvaniseret

50 cm - klasse A STK. 92,00

221418440 Sapo spalterist A10 nr. 44.00C - galvaniseret

100 cm - klasse C STK. 326,00

221418445 Sapo spalterist A10 nr. 44.50C - galvaniseret

50 cm - klasse C STK. 221,00

Sapo støbejernsriste system A10

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221418515 Sapo støbejernsrist A10 nr. 51.50C

50 cm - klasse C STK. 268,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

77


78

Sapo støbejernskarm og -rist system A10

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221417566 Sapo støbejernsrist A10 nr. 52.50 E/F med

Easy Lock og låsebolt - 50 cm - klasse F STK. 360,00

221418605 Sapo støbejernskarm A10F nr. 55.55 - 50 cm STK. 222,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Recyfix linieafvanding

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

4640231 Recyfix rende standard 100 nr. 01

100 cm - uden fald. Inkl. galvaniseret

spalterist kl. A150 og ristelåse STK. 452,00

4640261 Recyfix rende standard 100 nr. 0105

50 cm - uden fald. Inkl. galvaniseret

spalterist kl. A150 og ristelås STK. 344,00

4640281 Recyfix galv 100 lukket, forberedt til Ø 75 mm

udløb. Til render system standard 100

nr. 01/0105 STK. 62,00

4644000 Recyfix Top rende 100 cm uden fald

Inkl. galvaniseret spalterist kl. A15 STK. 227,00

4644050 Recyfix Top rende 100 cm uden fald

Inkl. HD-PE kunststof maskerist kl. A15 STK. 192,00

4644100 Recyfix Top tilbehørssæt bestående af:

2 stk. lukket gavle, 1 stk. studs med skruer

samt nedlægningsanvisning SÆT 138,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

79


80

Betonkegler

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

352000 Betonkegle 200 mm med udsparring STK. 249,00

353000 Betonkegle 315 mm STK. 199,00

353100 Betonkegle 315 mm med udsparring STK. 332,00

354000 Betonkegle 425 mm STK. 362,00

356002 Betonkegle 600 mm STK. 717,00

Betondæksler

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

352500 Betondæksel 200 mm STK. 135,00

353500 Betondæksel 315 mm STK. 198,00

353502 Betondæksel 315 mm med afskåret kant STK. 235,00

353550 Betondæksel 315 mm med armering STK. 284,00

354500 Betondæksel 425 mm STK. 351,00

354550 Betondæksel 425 mm med armering STK. 519,00

250604 Betondæksel 600 mm x 4,5 cm - type 1 "let"

10 kN hjultryk STK. 619,00

250610 Betondæksel 600 mm x 9,5 cm - type 2 "fals"

Beton topringe

100 kN hjultryk STK. 955,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

353705 Beton topring 315 x 50 mm STK. 144,00

353710 Beton topring 315 x 100 mm STK. 144,00

354705 Beton topring 425 x 50 mm STK. 239,00

354710 Beton topring 425 x 100 mm STK. 239,00

289050 Beton topring 600 x 50 mm STK. 224,00

289100 Beton topring 600 x 100 mm STK. 224,00

289150 Beton topring 600 x 150 mm STK. 243,00

289200 Beton topring 600 x 200 mm STK. 260,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Plastkegler og plastdæksler

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

225586315 Plastkegle 315 mm med fals STK. 615,00

225586425 Plastkegle 425 mm med fals STK. 1.376,00

225585315 Plastdæksel 315 mm med fals 3,5 T STK. 393,00

225585425 Plastdæksel 425 mm med fals 3,5 T STK. 822,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

81


82

Plast topringe

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

225595033 Plast topring 320 x 30 mm med fals STK. 213,00

225595035 Plast topring 320 x 50 mm med fals STK. 271,00

225595036 Plast topring 320 x 100 mm med fals STK. 387,00

225595040 Plast topring 435 x 15 mm med fals STK. 211,00

225595043 Plast topring 435 x 30 mm med fals STK. 260,00

225595045 Plast topring 435 x 50 mm med fals STK. 345,00

225595046 Plast topring 435 x 100 mm med fals STK. 403,00

225595063 Plast topring 605 x 30 mm med fals STK. 241,00

225595065 Plast topring 605 x 50 mm med fals STK. 339,00

225595066 Plast topring 605 x 100 mm med fals STK. 471,00

225595080 Plast topring 800 x 15 mm med fals STK. 423,00

225595085 Plast topring 800 x 50 mm med fals STK. 665,00

Kombi-Ringe

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222761310 Kombi-ring 325 mm - plan - (sort)

tykkelse 10 mm STK. 94,00

222761320 Kombi-ring 325 mm - skrå - (hvid)

tykkelse 5/15 mm STK. 94,00

222761410 Kombi-ring 425 mm - plan - (sort)

tykkelse 10 mm STK. 101,00

222761420 Kombi-ring 425 mm - skrå - (hvid)

tykkelse 5/15 mm STK. 101,00

222761610 Kombi-ring 600 mm - plan - (sort)

tykkelse 10 mm STK. 119,00

222761620 Kombi-ring 600 mm - skrå - (hvid)

tykkelse 5/15 mm STK. 119,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Lønhart rendestenskarme firkantet med Modulrist

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222230130 Rendestenskarm fast med Modulrist 40 tons

karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 1.938,00

222230280 Rendestenskarm fast med Modulrist 40 tons

med skørt for 300 mm betonbrønd.

Karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.449,00

222230315 Rendestenskarm fast med Modulrist 40 tons

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.449,00

Lønhart rendestenskarme firkantet med buet Modulrist

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222231130 Rendestenskarm fast med buet Modulrist 40 tons

karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 1.938,00

222231280 Rendestenskarm fast med buet Modulrist 40 tons

med skørt for 300 mm betonbrønd

Karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.449,00

222231315 Rendestenskarm fast med buet Modulrist 40 tons

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.449,00

Lønhart rendestenskarme firkantet med Moduldæksel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222232130 Rendestenskarm fast med Moduldæksel 40 tons

karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 1.938,00

222232280 Rendestenskarm fast med Moduldæksel 40 tons

med skørt for 300 mm betonbrønd.

Karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.449,00

222232315 Rendestenskarm fast med Moduldæksel 40 tons

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Karmhøjde 130 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.449,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

83


84

NV brøndkarme

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221102306 NV brøndkarm rund fast type 60222

karmhøjde 50 mm - fremstillet i gråjern STK. 975,00

221102316 NV brøndkarm rund fast type 60200

karmhøjde 100 mm - fremstillet i gråjern STK. 1.208,00

221102326 NV brøndkarm rund fast type 60300

karmhøjde 150 mm - fremstillet i gråjern STK. 1.508,00

221105306 NV brøndkarm rund flydende type 60800

fremstillet i gråjern STK. 2.442,00

221127770 NV brøndkarm firkantet type NV 10

karmhøjde 100 mm - fremstillet i gråjern STK. 2.339,00

NV brønddæksler og rist

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221103305 NV brønddæksel 5 tons type 60252

fremstillet i gråjern STK. 1.108,00

221103315 NV brønddæksel 15 tons type 60253

fremstillet i gråjern STK. 1.561,00

221103340 NV brønddæksel 40 tons type 60255

fremstillet i gråjern STK. 2.274,00

221104325 NV brøndrist 25 tons type 60262

fremstillet i gråjern STK. 1.698,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


NV spulebrøndkarme, dæksler og riste

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221113332 NV spulebrøndkarm rund fast type 60377

for 315 mm betonkegle - karmhøjde 100 mm

fremstillet i gråjern STK. 958,00

221113343 NV spulebrøndkarm rund fast type 60378

for 425 mm betonkegle - karmhøjde 100 mm

fremstillet i gråjern STK. 1.368,00

221105303 NV spulebrøndkarm rund flydende type 60689

med skørt for 315 mm opføringsrør.

fremstillet i gråjern STK. 1.279,00

221110342 NV spulebrøndkarm rund flydende type 60670

med skørt for 425 mm opføringsrør.

Fremstillet i gråjern STK. 1.947,00

221116332 NV spulebrøndkarm firkantet type 60379

med skørt for 315 mm opføringsrør

fremstillet i gråjern STK. 1.793,00

221116343 NV spulebrøndkarm firkantet type 60380

med skørt for 425 mm opføringsrør.

fremstillet i gråjern STK. 2.287,00

221111344 NV dæksel 40 tons type 60691

til 315 mm spulebrøndkarm

fremstillet i gråjern STK. 660,00

221111340 NV dæksel 40 tons type 60677

til 425 mm spulebrøndkarm

fremstillet i gråjern STK. 942,00

221112332 NV rist 40 tons type 60692

til 315 mm spulebrøndkarm

fremstillet i gråjern STK. 854,00

221112340 NV rist 40 tons type 60675

til 425 mm spulebrøndkarm

fremstillet i gråjern STK. 982,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

85


86

Ulefos brøndkarme

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221120306 Ulefos brøndkarm rund fast type U/6 X

karmhøjde 60 mm - fremstillet i SG-jern STK. 1.525,00

221120310 Ulefos brøndkarm rund fast type U/10 X

karmhøjde 100 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.105,00

221120315 Ulefos brøndkarm rund fast type U/15 X

karmhøjde 150 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.433,00

221127310 Ulefos brøndkarm flydende type UFX

fremstillet i SG-jern STK. 3.319,00

221127370 Ulefos brøndkarm firkantet type UK/10

karmhøjde 100 mm - fremstillet i SG-jern STK. 3.119,00

221120309 Ulefos brøndkarm rund fast type U80/9

karmhøjde 90 mm - fremstillet i SG-jern STK. 4.916,00

222483384 Ulefos brøndkarm firkantet type UKL/80

m/skørt - fremstillet i SG-jern STK. 6.229,00

222483382 Ulefos brøndkarm flydende type UFL/80

karmhøjde 150 mm - fremstillet i SG-jern STK. 5.466,00

Ulefos dæksler og rist

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221129302 Ulefos brønddæksel 2,5 tons type U 60 C

fremstillet i gråjern STK. 1.750,00

221129315 Ulefos brønddæksel 15 tons type U 60 B

fremstillet i gråjern STK. 2.508,00

221129340 Ulefos brønddæksel 40 tons type U 60 A

fremstillet i SG-jern STK. 2.946,00

221129342 Ulefos brønddæksel 40 tons type U 60 AX

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 3.096,00

221129331 Ulefos brønddæksel tæt 40 tons type UN 60 A

fremstillet i SG-jern STK. 3.074,00

221129346 Ulefos brøndrist 40 tons type UR 60 AX

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 3.223,00

221129380 Ulefos brønddæksel tæt 40 tons type UN 80 A

fremstillet i SG-jern STK. 6.070,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Ulefos rørbrøndkarme, dæksler og riste

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222483330 Ulefos rørbrøndkarm flydende type UFL/30

med skørt for 300 mm betonrør.

Fremstillet i SG-jern STK. 1.668,00

222483322 Ulefos rørbrøndkarm flydende type UFL/31,5

med skørt for 315 mm Wavin teleskoprør.

Fremstillet i SG-jern STK. 1.464,00

222483324 Ulefos rørbrøndkarm flydende type UFL/31,5 LS

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Fremstillet i SG-jern STK. 2.233,00

222483340 Ulefos rørbrøndkarm flydende type UFL/40

med skørt for 400 mm betonrør.

Fremstillet i SG-jern STK. 2.406,00

222483338 Ulefos rørbrøndkarm flydende type UFL/42,5

med skørt for 425 mm Wavin teleskoprør.

Fremstillet i SG-jern STK. 2.947,00

222483342 Ulefos rørbrøndkarm flydende type UFL/42,5 LS

med skørt for 425 mm opføringsrør.

Fremstillet i SG-jern STK. 2.901,00

222476330 Ulefos rørbrøndkarm firkantet type UKL/30

med skørt for 300 mm betonrør.

Karmhøjde 80 mm - fremstillet i SG-jern STK. 1.985,00

222476332 Ulefos rørbrøndkarm firkantet type UKL/30 LS

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Karmhøjde 80 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.828,00

222476340 Ulefos rørbrøndkarm firkantet type UKL/40

med skørt for 400 mm betonrør.

Karmhøjde 80 mm - fremstillet i SG-jern STK. 2.645,00

222476342 Ulefos rørbrøndkarm firkantet type UKL/40 LS

med skørt for 425 mm opføringsrør.

Karmhøjde 80 mm - fremstillet i SG-jern STK. 3.572,00

222484330 Ulefos dæksel tæt 40 tons - type UTL 30

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 1.200,00

222484332 Ulefos dæksel tæt 40 tons - type UTL 31,5

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 981,00

222484340 Ulefos dæksel tæt 40 tons - type UTL 40

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 1.674,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

87


88

Ulefos rørbrøndkarme, dæksler og riste

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222486330 Ulefos rist 40 tons - type URL 30

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 1.294,00

222486332 Ulefos rist 40 tons - type URL 31,5

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 1.062,00

222486340 Ulefos rist 40 tons - type URL 40

med fjederlås - fremstillet i SG-jern STK. 1.865,00

Ulefos rendestenskarme med rist

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222061310 Ulefos rendestenskarm fast med rist 40 tons

type 103030 - karmhøjde 100 mm

fremstillet i SG-jern STK. 1.756,00

222061313 Ulefos rendestenskarm fast med rist 40 tons

type 133030 - karmhøjde 130 mm

fremstillet i SG-jern STK. 1.784,00

222074359 Ulefos rendestenskarm fast med buet rist 15 tons

type 132929N - karmhøjde 130 mm

fremstillet i smedejern STK. 2.314,00

222240390 Ulefos rendestenskarm flydende med rist 40 tons

type UFR 90 - med skørt for 300 mm betonbrønd.

Fremstillet i SG-jern STK. 1.511,00

222240391 Ulefos rendestenskarm flydende med rist 40 tons

type UFR 90 LS - med skørt for 315 mm

opføringsrør. Fremstillet i SG-jern STK. 2.349,00

222240330 Ulefos rendestenskarm flydende med rist 40 tons

type UFR 2000 - med skørt for 300 mm betonbrønd.

Fremstillet i SG-jern STK. 1.853,00

222240331 Ulefos rendestenskarm flydende med rist 40 tons

type UFR 2000 LS - med skørt for 315 mm

opføringsrør. Fremstillet i SG-jern STK. 2.656,00

222230330 Ulefos rendestenskarm fast med rist 40 tons

type UFR 2000FK - karmhøjde 160 mm

bundplade med styretappe - fremstillet i SG-jern STK. 2.013,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Brøndkarm

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221213060 Brøndkarm rund fast med sandlås

Brønddæksler

karmhøjde 60 mm - 55-serien

fremstillet i gråjern STK. 900,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221215002 Brønddæksel tæt med løftering 2,5 tons

55-serien - fremstillet i gråjern STK. 1.144,00

221330104 Brønddæksel 10 tons - 575 mm

fremstillet i gråjern STK. 1.731,00

Brøndkarme inkl. dæksler

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222030602 Dæksel 600 mm 1,5 tons inkl. betonring

Karmhøjde 100 mm STK. 1.626,00

222030601 Dæksel 600 mm 1,5 tons inkl. firkantet karm

Karmhøjde 35 mm STK. 1.435,00

JU pumpebrøndsdæksel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

221655010 JU dæksel 810 x 810 mm (2-delt) 10 tons

med fast karm, højde 110 mm

fremstillet i galvaniseret stål STK. 15.529,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

89


90

JU rendestenskarme med rist eller dæksel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222250000 JU rendestenskarm fast med rist 25 tons

karmhøjde 60 mm - fremstillet i smedejern STK. 919,00

222277100 JU rendestenskarm fast med rist 40 tons

karmhøjde 100 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.243,00

222277130 JU rendestenskarm fast med rist 40 tons

karmhøjde 130 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.277,00

222292180 JU rendestenskarm fast med rist 40 tons

karmhøjde 180 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.742,00

222641000 JU rendestenskarm fast med buet rist 40 tons

karmhøjde 100 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.530,00

222641155 JU rendestenskarm fast med buet rist 40 tons

karmhøjde 150 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.593,00

221701000 JU rendestenskarm fast med dæksel 1,5 tons

karmhøjde 60 mm - fremstillet i smedejern STK. 666,00

221723010 JU rendestenskarm fast med dæksel 25 tons

karmhøjde 100 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.471,00

221710000 JU rendestenskarm fast med dæksel 2,5 tons

karmhøjde 150 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.300,00

222648280 JU rendestenskarm fast med rist 25 tons

med rund flange og skørt for 280 mm opføringsrør.

Karmhøjde 100 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.730,00

222648315 JU rendestenskarm fast med rist 25 tons

med rund flange og skørt for 315 mm opføringsrør.

Karmhøjde 100 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.730,00

222649280 JU rendestenskarm fast med dæksel 25 tons

med rund flange og skørt for 280 mm opføringsrør.

Karmhøjde 100 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.530,00

222649315 JU rendestenskarm fast med dæksel 25 tons

med rund flange og skørt for 315 mm opføringsrør

Karmhøjde 100 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.530,00

222658315 JU rendestenskarm fast med rist 25 tons

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Karmhøjde 65 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.138,00

222658425 JU rendestenskarm fast med rist 25 tons

med skørt for 425 mm opføringsrør.

Karmhøjde 65 mm - fremstillet i smedejern STK. 2.421,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


JU rendestenskarme med rist eller dæksel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222657315 JU rendestenskarm fast med dæksel 2,5 tons

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Karmhøjde 65 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.012,00

222657425 JU rendestenskarm fast med dæksel 2,5 tons

med skørt for 425 mm opføringsrør.

Karmhøjde 65 mm - fremstillet i smedejern STK. 1.979,00

222644280 JU rendestenskarm flydende med rist 40 tons

med skørt for 280 mm opføringsrør.

Fremstillet i smedejern STK. 1.591,00

222644315 JU rendestenskarm flydende med rist 40 tons

med skørt for 315 mm opføringsrør.

Fremstillet i smedejern STK. 1.591,00

222655000 JU rendestenskarm flydende med aftagelig rist

40 tons - med skørt for 300 mm betonbrønd.

Fremstillet i smedejern STK. 1.530,00

222365000 JU afvandingskarm fast med rist og 108 mm studs

40 tons - karmhøjde 85 mm - højde ialt 260 mm

fremstillet i smedejern STK. 3.170,00

221750025 JU nedløbskasse med sideindløb 25 tons

karmhøjde 180 mm - fremstillet i smedejern STK. 3.060,00

222471020 JU rørbrøndkarm firkantet med dæksel 2,5 tons

med skørt for 200 mm opføringsrør.

Karmhøjde 65 mm - fremstillet i smedejern STK. 878,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

91


92

Rørbrøndkarme, dæksler og riste

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222700000 Rist rund 125 mm type 3C

Fremstillet i gråjern STK. 93,00

222701000 Rist rund 150 mm type 4C

Fremstillet i gråjern STK. 116,00

222702000 Rist rund 205 mm type 6C

Fremstillet i gråjern STK. 192,00

222703000 Rist rund 258 mm type 8C

Fremstillet i gråjern STK. 304,00

222704000 Rist rund 305 mm type 10C

Fremstillet i gråjern STK. 312,00

222705000 Rist rund 375 mm type 12C

Fremstillet i gråjern STK. 403,00

222401000 Rørbrøndkarm rund med let dæksel

med 120 mm skørt - totalhøjde 60 mm

Fremstillet i gråjern STK. 305,00

222402000 Rørbrøndkarm rund med let dæksel

med 190 mm skørt - totalhøjde 70 mm

Fremstillet i gråjern STK. 549,00

222403000 Rørbrøndkarm rund med let dæksel

med 245 mm skørt - totalhøjde 70 mm

Fremstillet i gråjern STK. 588,00

222405000 Rørbrøndkarm rund med let dæksel

med 315 mm skørt - totalhøjde 80 mm

Fremstillet i gråjern STK. 716,00

222501000 Rørbrøndkarm rund med let rist

med 120 mm skørt - totalhøjde 60 mm

Fremstillet i gråjern STK. 305,00

222502000 Rørbrøndkarm rund med let rist

med 190 mm skørt - totalhøjde 70 mm

Fremstillet i gråjern STK. 549,00

222503000 Rørbrøndkarm rund med let rist

med 245 mm skørt - totalhøjde 70 mm

Fremstillet i gråjern STK. 588,00

222505000 Rørbrøndkarm rund med let rist

med 315 mm skørt - totalhøjde 80 mm

Fremstillet i gråjern STK. 716,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Rørbrøndkarme, dæksler og riste

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222511100 Rørbrøndkarm rund 100 mm

med 96 mm skørt - totalhøjde 60 mm

Fremstillet i gråjern STK. 235,00

222511401 Rørbrøndkarm rund 200 mm

med 172 mm skørt - totalhøjde 80 mm

Fremstillet i gråjern STK. 556,00

222511600 Rørbrøndkarm rund 315 mm

med 313 mm skørt - totalhøjde 100 mm

Fremstillet i gråjern STK. 626,00

222511700 Rørbrøndkarm rund 425 mm

med 425 mm skørt - totalhøjde 185 mm

Fremstillet i gråjern STK. 898,00

222515100 Rørbrøndkarm firkantet 100 mm

med 96 mm skørt - totalhøjde 60 mm

Fremstillet i gråjern STK. 273,00

222515401 Rørbrøndkarm firkantet 200 mm

med 172 mm skørt - totalhøjde 80 mm

Fremstillet i gråjern STK. 556,00

222515600 Rørbrøndkarm firkantet 315 mm

med 313 mm skørt - totalhøjde 100 mm

Fremstillet i gråjern STK. 802,00

222515700 Rørbrøndkarm firkantet 425 mm

med 425 mm skørt - totalhøjde 185 mm

Fremstillet i gråjern STK. 1.028,00

222715100 Dæksel rund til rørbrøndkarm 100 mm

Fremstillet i gråjern STK. 108,00

222715200 Dæksel rund til rørbrøndkarm 200 mm

Fremstillet i gråjern STK. 142,00

222715305 Dæksel rund til rørbrøndkarm 315 mm

Fremstillet i gråjern STK. 346,00

222715420 Dæksel rund til rørbrøndkarm 425 mm

Fremstillet i gråjern STK. 496,00

222711100 Rist rund til rørbrøndkarm 100 mm

Fremstillet i gråjern STK. 67,50

222711200 Rist rund til rørbrøndkarm 200 mm

Fremstillet i gråjern STK. 73,75

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

93


94

Rørbrøndkarme, dæksler og riste

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

222711305 Rist rund til rørbrøndkarm 315 mm

Fremstillet i gråjern STK. 260,00

222711420 Rist rund til rørbrøndkarm 425 mm

Fremstillet i gråjern STK. 435,00

145600000 Stophanedæksel "lille" 78 mm

Fremstillet i gråjern STK. 260,00

145601000 Stophanedæksel "stor" 120 mm

Fremstillet i gråjern STK. 492,00

145628250 Underlagsplade til stophanedæksel STK. 146,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Brøndstiger og topbeslag

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

223462004 Brøndstige med 4 trin - længde 910 mm

fremstillet i galvaniseret stål STK. 880,00

223462006 Brøndstige med 6 trin - længde 1410 mm

fremstillet i galvaniseret stål STK. 1.277,00

223462008 Brøndstige med 8 trin - længde 1910 mm

fremstillet i galvaniseret stål STK. 1.645,00

223462010 Brøndstige med 10 trin - længde 2410 mm

fremstillet i galvaniseret stål STK. 1.952,00

223462012 Brøndstige med 12 trin - længde 2910 mm

fremstillet i galvaniseret stål STK. 2.352,00

223476090 Brøndstige til ophæng på flydende karm

længde 900 mm - fremstillet i galvaniseret stål STK. 766,00

223463002 Forlængerelement til brøndstige - med 2 trin

længde 500 mm - fremstillet i galvaniseret stål STK. 659,00

223463004 Forlængerelement til brøndstige - med 4 trin

længde 1000 mm - fremstillet i galvaniseret stål STK. 924,00

223478002 Forlængerelement til ophængt brøndstige

længde 600 mm - fremstillet i galvaniseret stål STK. 440,00

223478004 Forlængerelement til ophængt brøndstige

223461000 Topbeslag - lige

længde 900 mm - fremstillet i galvaniseret stål STK. 581,00

fremstillet i galvaniseret stål STK. 316,00

223460000 Topbeslag - buet - inkl. bolte

fremstillet i galvaniseret stål STK. 398,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

95


96

Glidemiddel og PVC lim

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

297060210 Glidemiddel i spand á 1 kg SP. 138,00

061721004 Glidemiddel spray i dåse á 400 ml DS. 66,75

061700005 PVC lim spaltflydende i tube á 150 ml TUBE 133,00

Fibertex geotextiler

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

244901030 Fibertex geotextil type F-20 - 0,3 x 100 m

100 g/m² M² 11,75

244901050 Fibertex geotextil type F-20 - 0,5 x 100 m

100 g/m² M² 11,75

244901100 Fibertex geotextil type F-20 - 1,0 x 100 m

100 g/m² M² 9,75

244901220 Fibertex geotextil type F-20 - 2,0 x 25 m

100 g/m² M² 13,50

244901500 Fibertex geotextil type F-20 - 5,0 x 100 m

100 g/m² M² 7,50

244903200 Fibertex geotextil type F-25 - 2,0 x 100 m

130 g/m² M² 12,50

244903400 Fibertex geotextil type F-25 - 4,0 x 100 m

130 g/m² M² 9,75

244903500 Fibertex geotextil type F-25 - 5,0 x 100 m

Geonet og signalnet

130 g/m² M² 9,75

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

4520000 Signalnet Plurima - 4,0 x 62,5 m M² 7,25

G3030395 Geonet PP 30/30 - 3,95 x 50 m M² 27,50

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Cement, tørbeton, grus og limmørtel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

8321663 Basis cement i sæk á 25 kg SÆK 63,00

Cement, gulvbeton, grus og limmørtel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

2257050 Tørbeton med kornstørrelse 0-4 mm

i sæk á 25 kg SÆK 73,00

2207640 Brøndbeton i sæk á 20 kg

Opbevares frostfrit SÆK 145,00

2160133 Ellekildegrus - kornstørrelse 0-3 mm

i pose á 15 liter PS. 53,50

2160144 Murergrus med kornstørrelse 0-4 mm

i pose á 15 liter PS. 48,50

2004414 LIP limmørtel - Frostsikker

i pose á 25 kg PS. 105,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

97


98

Armeringsnet og kamstål

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

698241 Armeringsnet 2500 x 2150 mm BST500

maskestørrelse: 150 x 150 x 6 x 6 mm

IKKE Dansk Standard STK. Dagspris

1153188 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 100 x 100 x 6 x 6 mm STK. Dagspris

890525 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 100 x 100 x 8 x 8 mm STK. Dagspris

1117589 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 100 x 100 x 10 x 10 mm STK. Dagspris

1198035 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 100 x 100 x 12 x 12 mm STK. Dagspris

431148 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 150 x 150 x 6 x 6 mm STK. Dagspris

330936 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 150 x 150 x 8 x 8 mm STK. Dagspris

917252 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 150 x 150 x 10 x 10 mm STK. Dagspris

950816 Armeringsnet 5000 x 2350 mm DS/EN 10080

maskestørrelse: 150 x 150 x 12 x 12 mm STK. Dagspris

791715 Kamstål B550B 8 mm DS/EN 10080 - 12 m længde M Dagspris

741827 Kamstål B550B 10 mm DS/EN 10080 - 6 m længde M Dagspris

791723 Kamstål B550B 10 mm DS/EN 10080 - 12 m længde M Dagspris

1190529 Kamstål B550B 12 mm DS/EN 10080 - 6 m længde M Dagspris

793877 Kamstål B550B 12 mm DS/EN 10080 - 12 m længde M Dagspris

2417194 Kamstål B550B 14 mm DS/EN 18080 - 6 m længde M Dagspris

794420 Kamstål B550B 16 mm DS/EN 10080 - 12 m længde M Dagspris

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Vejsalt

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

130025 Vejsalt Pioner Strada grov - pose á 25 kg PS. 40,00

Asfaltprodukter

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

11020 Asfalt Potmix Repair i spand á 20 kg. SP. 293,00

342-010 Bygningsasfalt 5 liter SP. 257,00

342-011 Bygningsasfalt 10 liter SP. 421,00

Grundmursplader og tilbehør

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

7000100 BG-grundmursplade 1,0 x 20 m RL. 751,00

7000200 BG-grundmursplade 1,5 x 20 m RL. 1.127,00

7000300 BG-grundmursplade 2,0 x 20 m RL. 1.503,00

7001001 BG-kantliste 2,5 m til BG-grundmursplade STK. 111,00

7001002 BG-stålsøm til BG-grundmursplade

pakke á 250 stk. PK. 363,00

7001012 BG-plastskiver til BG-stålsøm

Vintermåtte

pakke á 250 stk. PK. 189,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1263742 Vintermåtte Rockwool 300 - 50 x 1000 x 3000 mm

2 stk. pr. rulle RL. 421,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

99


100

Sika produkter

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

103652 Sika-1 vandtætningsmiddel 1 kg

Tilsætningsstof til beton og cementmørtel FL. 225,00

103654 Sika-2 lækagestop 1 kg FL. 237,00

103656 Sika-4A vandtætningsmiddel 1 kg FL. 269,00

119363 Sikasil-C silikonefugemasse - klar patron STK. 72,75

73986 Sikasil-E silikonefugemassse - klar patron

elastisk 1-komponent STK. 72,75

122905 SikaBoom-S brøndskum 250 ml

ekspanderende 1-komponent STK. 43,00

103728 SikaBoom-S brøndskum 750 ml

Plastfolie

ekspanderende 1-komponent STK. 97,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

60207 Plastfolie 70 my - 2 x 50 m RL. 411,00

60210 Plastfolie 100 my - 2 x 50 m RL. 584,00

60215 Plastfolie 150 my - 2 x 50 m RL. 828,00

Presenninger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

59563 Presenning 3,0 x 5,0 m STK. 70,00

59564 Presenning 4,0 x 6,0 m STK. 94,00

59565 Presenning 5,0 x 8,0 m STK. 176,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Skovle

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

90050222 Drænskovl 120 x 340 mm med tråd STK. 212,00

2928240 Graveskovl Zinck-Lysbro 107KVH med tråd STK. 279,00

1312438 Graveskovl Zinck-Lysbro 103K STK. 207,00

Spader

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1312834 Drænspade Zinck-Lysbro 194 STK. 495,00

4034278 Drænspade Zinck-Lysbro 194KO - med kort blad STK. 479,00

90004 Drænspade 155 x 400 mm med 1750 mm skaft STK. 938,00

3178282 Entreprenørspade Zinck-Lysbro 54 STK. 415,00

1312784 Havespade Zinck-Lysbro 155 STK. 319,00

1312792 Havespade Zinck-Lysbro 155L STK. 335,00

Haveriver

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1312065 Haverive Zinck-Lysbro 35/14 med 14 tænder STK. 191,00

1312073 Haverive Zinck-Lysbro 35/16 med 16 tænder STK. 207,00

52-14-40 Høstrive Birkely 52 cm med 14 tænder STK. 268,00

60-16-40 Høstrive Birkely 60 cm med 16 tænder STK. 283,00

Entreprenørgreb

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1313188 Entreprenørgreb Zinck-Lysbro 281 STK. 551,00

1313212 Stengreb Zinck-Lysbro 286/10 STK. 551,00

Pælespade og -bor

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1313832 Pælespade Zinck-Lysbro 520 STK. 399,00

7741952 Pælebor Zinck-Lysbro Ø 140 mm STK. 367,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

101


102

Koste og skafter med gevind

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

2020-2 Gadekost med 14 x 5 rækker

med gevind STK. 66,00

2019-2 Gadekost med 16 x 5 rækker

med gevind STK. 68,75

2032-2 Gadekost med 20 x 4 rækker

med gevind STK. 82,25

3227 Kosteskaft i ulakeret træ med supergevind, 153 cm

Vandslanger

til gadekost, 153 cm STK. 49,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

2052020-0130 Vandslange Criflex ½" klar - i 50 meter rulle

PVC slange med væv, arbejdstryk 12 bar RL. 1.175,00

2052020-0190 Vandslange Criflex ¾" klar - i 50 meter rulle

Mørtelbør

PVC slange med væv, arbejdstryk 10 bar RL. 1.750,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

141450 Mørtelbør 100 l - med galvaniseret kasse

Sækkevogne

lastkapacitet: 250 kg STK. 1.109,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

145350 Sækkevogn med bæreplade

lastkapacitet: 250 kg STK. 1.366,00

145250 Sækkevogn med udfaldsramme

lastkapacitet: 250 kg STK. 1.526,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Advarselsstavler A

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

201245 Tavle A 39 - 70 cm

Vejarbejde

Vigepligtstavler B

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 293,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

201361 Tavle B 18 - 70 cm

Forbudstavler C

Hold tilbage for modkørende

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

201501 Tavle C 11.1 - 70 cm

Højresving forbudt

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

201504 Tavle C 11.2 - 70 cm

Venstresving forbudt

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

201556-60 Tavle C 55 - 70 cm

60 km - hastighedsbegrænsning

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

201564 Tavle C 59 - 70 cm

Ophør af forbud

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

201567 Tavle C 61 - 70 cm

Standsning forbudt

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

201571 Tavle C 62 - 70 cm

Parkering forbudt

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

103


104

Påbudstavler D

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

201161 Tavle D 15.2 - 70 cm

Påbudt passage

Vejvisningstavler F

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 474,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

223336 Tavle F 14 - 23,5 x 80 cm

Pilevejviser gul/sort

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 361,00

Kant- og baggrundsafmærkning

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

202322M Baggrundsafmærkning O 43.2

Størrelse: 50 x 250 cm - med kroge til ophæng

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 1.200,00

202323M Baggrundsafmærkning O 43.3

Størrelse: 50 x 250 cm - med kroge til ophæng

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 1.200,00

202324M Baggrundsafmærkning O 45

Størrelse: 50 x 250 cm - med kroge til ophnæg

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 1.200,00

202254 Kantafmærkningsplade N 42.2

Størrelse: 110 x 25 cm

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 306,00

202263 Kantafmærkningsplade N 42.3

Størrelse: 110 x 25 cm

Enkelt sidet - reflekstype 3 STK. 306,00

202299 Kantafmærkningsplade N 42.2/3

Størrelse: 110 x 25 cm

Dobbelt sidet - reflekstype 3 STK. 415,00

202300 Kantafmærkningsplade N 42.3/3

Størrelse: 110 x 25 cm

Dobbelt sidet - reflekstype 3 STK. 415,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Afspærringsmateriel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

101103 Afspærringsbuk rød/hvid STK. 119,00

800108 Afspærringsfolie 500 meter - rød/hvid

i karton med bærehåndtag STK. 114,00

800720 Afspærringsguirlande rød/hvid - 25 meter

med bløde plastbrikker STK. 58,25

101101 Afspærringslægte 400 cm rød/hvid STK. 67,25

800710 Godsafmærkningscylinder STK. 77,75

101209 Landmålerstok 1,6 meter rød/hvid

i træ med stålspids STK. 39,50

193306000 Lygteholder enkelt - 120 cm

sortlakeret jern STK. 184,00

300421 Lygteholder dobbelt - 120 cm

rødlakeret tenderstål STK. 53,00

600195 Blinklygte Junior med keglebeslag

til 6 volt batteri med fjeder STK. 113,00

600101 Blinklygte med gul linse og nylon bærehank

til 6 volt batteri med skrue

Godkendt til maks. 40 km/t. STK. 103,00

600102 Blinklygte med gul linse, nylon bærehank og beslag

til 6 volt batteri med skrue

Godkendt til maks. 40 km/t. STK. 115,00

600560 Blinklygte Trafi-lite gul - dobbelt inkl. beslag

Godkendt til hastighhed


106

Afsætningspinde

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1005 Afsætningspind 25 x 25 mm - 60 cm

sælges i bundter á 50 stk. STK. 4,50

1009 Afsætningspind 25 x 25 mm - 80 cm

sælges i bundter á 50 stk. STK. 6,25

1013 Afsætningspind 25 x 25 mm - 100 cm

sælges i bundter á 50 stk. STK. 7,75

1015 Afsætningspind 25 x 25 mm - 120 cm

sælges i bundter á 50 stk. STK. 9,25

Afmærkningsmateriel

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

70051X Mærkekridt - gul, grøn, blå m.fl. STK. 12,25

107X Mærkespray - neon rød, gul, blå m.fl.

flourescerende DS. 68,75

800681 Opmålingshjul Nestle med støttefod

og ekstra kraftig tælleværk med tolerance på 0,05%

Sammenklappelig model STK. 1.231,00

700215 Sprøjtehåndtag til mærkespray - lang model - 80 cm

Dækbånd

med 1 hjul STK. 630,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

800502 Dækbånd blå (herunder vand)

5 cm x 500 meter RL. 274,00

800504 Dækbånd grøn (herunder kloak)

5 cm x 500 meter RL. 254,00

800501 Dækbånd gul (gas)

10 cm x 500 meter RL. 483,00

800508 Dækbånd lilla (Pas på! Herunder fjernvarme)

5 cm x 500 meter RL. 280,00

199611000 Dækbånd rød (Pas på! Herunder stærkstrømskabel)

10 cm x 50 meter RL. 496,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Kabeltromler

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1025 Kabeltromle Karat med 25 m ledning

230 V med jord STK. 744,00

Kaffemaskine, kaffe mv.

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1653 Kaffe Merrild Aroma - 500 g PS. 55,00

5319 Kaffefiltre 1 x 4 - 200 stk. PK. 28,50

5572 Plastbægre 21 cl - hvid

Handsker

pose á 100 stk. PS. 28,25

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

00228X Handske i oksehud Dollar 228 rød str. 8- 11 PAR 105,00

589100 Strikhandske med dotter Polygrip 89 str. 10 PAR 7,25

589120 Strikhandske med dotter Polygrip 89 str. 12 PAR 7,25

810X Strikhandske Micro-Tech str. 8 -11 grå

halvdyp med PU-belægning PAR 22,50

34872X Strikhandske Ninja Maxim str. 8 - 11 grå

halvdyp med PU/nitrilbelægning PAR 36,25

34705X Strikhandske 1st Touch str. 8 - 10 sort/orange

med nitrilbelægning PAR 36,25

874X Vinterhandske Cobra Soft 874 str. 8 - 11 orange

halvdyppet med microbelægning og termofor PAR 39,00

871X Gummihandske Gripper 871 grøn str. 8½ - 10½

Sikkerhedshjelme

strik med gummibelægning PAR 30,75

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

110410 Sikkerhedshjelm EVO Lite - hvid

med ventilationshuller

Godkendelse: EN 397, EN 50365 STK. 215,00

110810 Sikkerhedshjelm EVO3 - hvid

Godkendelse: EN 397, EN 50365 STK. 103,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

107


108

Høreværn

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

209500 Høreværn Muffy All-round PAR 81,25

236000 Ørepropper Right Foam i blødt skum PAR 2,50

234200 Ørepropper Right på letvægtsbøjle STK. 64,25

Sikkerhedsbrille

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

381900 Sikkerhedsbrille Pyremex Integra med klar linse

beskytter mod UV-stråler

godkendt iht. EN166 PAR 52,50

318000 Sikkerhedsbrille, goggle med klar linse PAR 30,00

2946020 Øjenskyller Plum 500 ml flaske STK. 254,00

Forbindingskasse

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

0984100 Forbindingskasse STK. 460,00

Stiger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1300/E Enkeltstige 3 m med 10 riflede og skridsikre trin STK. 790,00

AK250.2 Kombistige 2-delt med 2 x 8 skridsikre trin

stigelængde: 2,10/4,20 m - arbejdshøjde: 5,30 m STK. 1.990,00

AK336.2 Kombistige 2-delt med 2 x 11 skridsikre trin

Rørskærer

stigelængde: 3,30/5,00 m - arbejdshøjde: 6,10 m STK. 2.690,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

2225100 Rørskærer Ritmo 110 mm komplet

i værktøjskasse STK. 2.725,00

2225200 Rørskærer Ritmo 160 mm komplet

i værktøjskasse STK. 3.521,00

55029 Skær til rørskærer 110/160 mm STK. 445,00

55019 Skær til rørskærer 110/160 mm

ekstra kraftige STK. 633,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Mursnor

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

352/6-6 Mursnor 6/6 hvid - nylon - 90 m rulle RL. 22,00

353/6-8 Mursnor 6/8 pink - nylon - 110 m rulle RL. 20,25

365/50 Mursnor 1 mm grøn - PP - 50 m på vindsel STK. 37,25

432/1-50 Mursnor 1,0 mm hvid - nylon - 50 m på vindsel STK. 36,00

432/1-100 Mursnor 1,0 mm hvid - nylon - 100 m på vindsel STK. 0,00

432/1,5 Mursnor 1,5 mm hvid - nylon - 220 m rulle RL. 132,00

432/2,0 Mursnor 2,0 mm hvid - nylon - 220 m rulle RL. 157,00

Befæstigelsesprodukter

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

088700180 Patentbånd 17,0 x 0,8 mm rustfri syrefast

10 m rulle STK. 663,00

088700181 Patentbånd 26,0 x 1,0 mm rustfri syrefast

10 m rulle STK. 1.300,00

000731300 Gevindstang M 10 - 1000 mm - galvaniseret STK. 21,00

018547575 Rørophæng M 10 - 108-114 mm

Ratio S 2000 STK. 55,25

018547583 Rørophæng M 10 - 159-170 mm

Ratio S 2000 STK. 77,00

Køkkenrulle og toiletpapir

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

607601 Køkkenrulle Neutral 2-lags - hvid RL. 8,75

602501 Toiletpapir Classic 2-lags - hvid RL. 4,50

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

109


110

Hulsave

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

9703127.0 Hulsav HSS BI-METAL 127 mm STK. 449,00

9703177.0 Hulsav HSS BI-METAL 177 mm STK. 1.057,00

9701A10 Hulsavsholder A10 STK. 150,00

9701C1 Bor til holder A 10 for hulsave STK. 95,75

192697116 Hulsav 127 mm - skæredybde 90 mm STK. 1.760,00

192697110 Hulsav 138 mm - skæredybde 90 mm STK. 1.965,00

192697160 Hulsav 186 mm - skæredybde 90 mm STK. 2.172,00

192697800 Hulsavholder E2 til hulsav med centerbor

Diverse

6,3 x 150 mm STK. 302,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

35292600 Dickofil holder 260 mm inkl. klinge STK. 335,00

35262600 Klinge til Dickofil holder STK. 104,00

825596 Stroptang Rigid 2-5.½"

Maks. rørdiameter Ø 135 mm STK. 748,00

1067230 Stroptang Rigid 12"

Maks. rørdiameter Ø 300 mm STK. 1.551,00

Båndmål og tommestokke

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

355451 Båndmål Hultafors, stål 30 meter - YL STK. 779,00

355551 Båndmål Hultafors, stål 50 meter - YL STK. 976,00

G59-2-12 Tommestok Hultafors nylon 59-12, 2 m (kort) STK. 90,00

G59-2-10 Tommestok Hultafors nylon 59-10, 2 m (lang) STK. 87,50

59-2-10 Tommestok Hultafors 59-10, 2m (lang) STK. 55,25

59-2-12 Tommestok Hultafors 59-12, 2m (kort) STK. 59,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Knive

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

2444 Kniv Bahco 210 mm - rustfri stål STK. 35,75

KB09-01 Kniv Bahco 9 mm

med forskydeligt bræk-af blad STK. 30,50

KB18-01 Kniv Bahco 18mm

med forskydeligt bræk-af blad STK. 38,00

KSBG09-10P Knivblade til Bahco kniv 9 mm PK. 21,25

KSBG18-10P Knivblade til Bahco kniv 18 mm PK. 22,75

Save

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

2600-22-XT-HP Håndsav Bahco Superior 2600 22" STK. 270,00

NP-22-U7/8-HP Håndsav Bahco 22" - PrizeCut STK. 66,25

268 Nedstryger Bahco Junior 268 mm STK. 114,00

325-1 Nedstrygerbue Bahco 325 mm Ergo STK. 416,00

Hamre

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

821004 Bænkhammer Hultafors AB 200 - 200 g STK. 160,00

821005 Bænkhammer Hultafors AB 300 - 300 g STK. 176,00

821006 Bænkhammer Hultafors AB 400 - 400 g STK. 199,00

820065 Lægtehammer Hultafors KP 750 med Hickory skaft STK. 275,00

Rørtænger

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

141 Rørtang Bahco 141 for 1" rør STK. 420,00

142 Rørtang Bahco 142 for 1.½" rør STK. 567,00

143 Rørtang Bahco 143 for 2.½" rør STK. 925,00

65144 Rørtang Bahco 144 for 3.½" rør STK. 1.380,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

111


112

Koben

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

824010 Koben Hultafors 109 - 20" - rød stål STK. 416,00

824011 Koben Hultafors 109 - 25" - rød stål STK. 504,00

824013 Koben Hultafors 109 - 36" - rød stål STK. 860,00

Skruetrækkere

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

BE-9882 Skruetrækkersæt Bahco 9882 - 6 stk. SÆT 295,00

BE-9885 Skruetrækkersæt Bahco 9885 Torx - 5 stk. SÆT 295,00

BE-9886 Skruetrækkersæt Bahco 9886 - 6 stk. SÆT 364,00

BE-8577 Bitsskruetrækker Bahco uden bits STK. 146,00

59/S31 Bitsbox Bacho 31 dele STK. 106,00

Værktøjskasser

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

PTB101440 Værktøjskasse Bahco plast - 440 x 260 x 260 mm STK. 250,00

PTB2026602 Værktøjskasse Bahco plast - 660 x 270 x 290 mm STK. 397,00

Vaterpas

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

402501 Rørlæggervaterpas Hultafors APK 100 STK. 1.491,00

402804 Snorvaterpas Hultafors UZ 8 STK. 63,50

405831 Vaterpas Hultafors 30 cm - aluminium type SM STK. 127,00

405841 Vaterpas Hultafors 40 cm - aluminium type SM STK. 143,00

405851 Vaterpas Hultafors 60 cm - aluminium type SM STK. 161,00

405921 Vaterpas Hultafors 120 cm - aluminium type SM STK. 251,00

405951 Vaterpas Hultafors 200 cm - aluminium type SM STK. 376,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Skæreskiver

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

66752812 Diamantskæreskive Hitachi 125 mm - grøn

752812 - type Laser til beton, armeret beton

og byggematerialer STK. 172,00

66752802 Diamantskæreskive Hitachi 125 mm - grøn

752802 - type UNI, all-round skive STK. 61,00

66752815 Diamantskæreskive Hitachi 230 mm - grøn

752815 - type Laser til beton, armeret beton

og byggematerialer STK. 373,00

66752805 Diamantskæreskive Hitachi 230 mm - grøn

752805 - type UNI, all-round skive STK. 177,00

79401223 Skæreskive Hitachi 115 mm til stål STK. 17,50

79401613 Skæreskive Hitachi 230 mm til stål STK. 45,00

66752515 Skæreskive Hitachi 230 mm til metal STK. 26,25

66752512 Skæreskive Hitachi 752512 125 mm til metal STK. 20,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

113


114

Mascot arbejdstøj

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

71947017888X Buks Olinda gul/antracit str. C 48 - 56

T-shirts og sweatshirts

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

0510-X T-shirt T-Time str. S - XXL hvid

100% bomuld STK. 45,50

0510-XX T-shirt T-Time str. S - XXL i flere farver

100% bomuld STK. 45,50

0600-XX Sweatshirt Game str. S - XXL i flere farver

Diverse beklædning

fluorescerende med reflekser, EN 471 PAR 388,00

5079-010 Buks Lerida str. 42 - 56 i flere farver

polyester/bomuld/canvas med stretcheffekt PAR 584,00

5042319108X Hættetrøje Altea grå-meleret str. M - XXL

80% bomuld/20% polyester STK. 304,00

5035-025 Pilotjakke Mataro str. XS - XXL i flere farver

åndbar, vind- og vandtæt canvas STK. 936,00

080051591X Softshell Calgary str. M - XXL gul / orange

Fluorescerende og med refleks, EN 471 STK. 640,00

bomuld/polyester STK. 122,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

1-87-61-XXL Trafikvest str. XXL - flourescerende gul

100 % polyester, EN471 Klasse 2 STK. 67,00

1-87-06-XXL Trafikvest str. XXL - flourescerende orange

100 % polyester, EN471 Klasse 2 STK. 67,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Regntøj

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

20-542099 Regnjakke flourecerende orange str. S - 3XL

EN 471 og med refleks STK. 524,00

20-54129 Regnbuks flourecerende orange str. S - 3XL

EN 471 og med refleks PAR 336,00

20-54139 Regnoverall flourecerende orange str. S - 3XL

Sikkerhedsfodtøj

EN 471 og med refleks PAR 414,00

Nummer Beskrivelse Enhed Salgspris

AXE Sikkerhedssko Axe str. 40 -47 sort med gul

godkendelse: EN ISO 20345 S3 HRO PAR 1.218,00

409SP Sikkerhedsstøvlet Supporter 409SP str. 39 - 47sort

godkendt iht. EN ISO 20345 S3 HRO PAR 1.264,00

895X Tøffeltræsko Flex LBS str. 41 - 47 sort

med SB tåværn PAR 608,00

DUNLOP Sikkerhedsgummistøvle Dunlop str. 41 - 47 grøn

godkendelse: EN ISO 20345 S5 PAR 666,00

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

115


116

Salgs- og leveringsbetingelser

§ 1. Betingelsernes område og fravigelse

Nedenstående betingelser gælder for samtlige Helge Lønhart

A/S’s leverancer, medmindre andet er oplyst eller tiltrådt

af Helge Lønhart A/S i det skriftlige aftalemateriale

eller på faktura.

Nedenstående betingelser gælder fuldtud, uanset at kundens

ordre eller øvrige materiale måtte indeholde eller

henvise til herfra afvigende almindelige eller specielle betingelser,

idet sådanne almindelige eller specielle bestemmelser

ikke uden skriftlig tiltrædelse er bindende for Helge

Lønhart A/S.

§ 2. Oplysninger og beskrivelser

Alle oplysninger om pris, vægt, dimensioner, kapacitet,

styrke og andre tekniske specifikationer i kataloger, prospekter,

cirkulærer, annoncer, brochurer, billedmateriale

og prislister m.v. er omtrentlige og kun bindende for

Helge Lønhart A/S, såfremt der i det skriftlige aftalemateriale

er udtrykkeligt henvist til dem.

§ 3. Accept

Medmindre andet er aftalt, er tilbud fra Helge Lønhart

A/S kun bindende 14 dage efter deres afgivelse, således

at ordren må være Helge Lønhart A/S i hænde senest 14

dage efter tilbudets dato.

Afgivne tilbud er kun åbne for accept, såfremt accepten

omfatter samtlige de i tilbudet angivne elementer, herunder

de anførte kvanta.

§ 4. Priser

Medmindre andet er aftalt, er de af Helge Lønhart A/S

opgivne priser kontantpriser ekskl. moms, emballage og

fragt.

Priserne er baseret på de på opgivelsestidspunktet gældende

valutakurser, told- og afgiftssatser samt dagspriser

fra Helge Lønhart A/S’s egne leverandører, hvorfor

Helge Lønhart A/S forbeholder sig ret til at foretage sådanne

reguleringer i de opgivne priser, som måtte følge

af senere, inden leveringen indtrufne, ændringer i det

anførte grundlag for priserne.

Helge Lønhart A/S yder kun sådanne rabatter, som udtrykkeligt

fremgår af det skriftlige aftalegrundlag.

For mindre leverancer kan prisen tillægges et ekspeditionsgebyr.

§ 5. Betaling og renter

Betalingsbetingelserne er netto kontant, således at betaling

skal finde sted ved kundens modtagelse af Helge

Lønhart A/S’s faktura, medmindre andet fremgår af

fakturaen.

Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes morarente i

overensstemmelse med renteloven.

Renten tilskrives saldoen månedsvis.

§ 6. Levering og forsendelse

Levering sker til det aftalte leveringstidspunkt af Helge

Lønhart A/S’s lager, og forsendelsen sker for kundens

regning og risiko frem til bestemmelsesstedet. Helge

Lønhart A/S sørger for transporten frem til det af kunden

anviste bestemmelsessted, hvortil der er adgang ad

farbar vej.

Helge Lønhart A/S er forpligtet til, såfremt en overskridelse

af leveringstiden for materialeleverancer kan forudses,

straks at underrette kunden herom.

§ 7. Forsinkelse

I tilfælde af overskridelse af leveringstiden er kunden

kun berettiget til at annullere ordren, såfremt overskridelsen

beror på Helge Lønhart A/S’s forhold og udgør en

væsentlig overskridelse af leveringstiden i henhold til § 6

på mindst 14 dage.

Kunden er kun berettiget til erstatning, såfremt, at det

dokumenteres, at forsinkelsen skyldes en hos Helge

Lønhart A/S begået fejl, der foruden at være årsag til det

tab, for hvilket kunden kræver erstatning, er udtryk for

et groft uagtsomt forhold fra Helge Lønhart A/S’s side.

Helge Lønhart A/S er dog i intet tilfælde ansvarlig for

driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab

som følge af forsinkelsen, herunder for de rentetab, som

kunden måtte blive udsat for.

For de af kundens tab, for hvilke Helge Lønhart A/S er

ansvarlig, kan erstatningen ikke overstige 5% af de forsinkede

leverancers fakturaværdi ekskl. moms, dog højst

1/2% for hver hele uge, som leveringstiden er blevet

overskredet.

§ 8. Mangler

Som mangler anses kun dokumenterede konstruktions-,

fabrikations- og materialefejl ved de leverede varer,

herunder manglende overholdelse af aftalte eller i øvrigt

gældende normer eller standarder, men ikke efter leveringen

opståede defekter eller funktionssvigt, der skyldes

fejlagtig behandling, betjening, befordring, opbevaring,

montering eller anden form for forsømmelse hos andre

end Helge Lønhart A/S.

Helge Lønhart A/S er uden ansvar for varens egnethed

til det brug, som kunden vil gøre af den, bortset fra sådanne

tilfælde, hvor Helge Lønhart A/S gennem udarbejdelse

af projekt eller af beregninger eller på anden måde

måtte have ydet en særskilt skriftlig rådgivning herom til

en kunde, som ikke er i besiddelse af den til selvstændig

vurdering af spørgsmålet nødvendige sagkundskab.

Kunden skal straks efter levering undersøge varen, og

kunden kan kun påberåbe sig sådanne konstaterbare

mangler ved den leverede vare, hvorom Helge Lønhart

A/S fra kunden har modtaget skriftlig meddelelse senest

8 dage efter varens modtagelse og for kvantums mangler

tillige telefonisk reklamation umiddelbart efter modtagelsen.

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722


Kunden kan kun påberåbe sig efter leveringen opståede

mangler, såfremt manglerne viser sig inden 1 år efter leveringen,

og Helge Lønhart A/S tillige inden denne frists

udløb fra kunden har modtaget skriftlig meddelelse om

manglen.

Kunden kan i tilfælde af mangler ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser

gældende end krav om afhjælpning

af manglerne, foretaget omgående og vederlagsfrit af

Helge Lønhart A/S ved udbedring af selve de pågældende

mangler eller omlevering til erstatning for de mangelfulde

varer.

Helge Lønhart A/S hæfter i intet tilfælde for den med

udbedringen eller omleveringen forbundne opgravning

eller retablering.

Helge Lønhart A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab,

tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab som

følge af manglerne, herunder for de dagbods- eller andre

konventionalbodskrav og for de rentetab, som kunden

måtte blive udsat for.

§ 9. Byggeleveranceklausul

For så vidt - og kun i det omfang - leverede varer anvendes

i byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende

byggeleveranceklausul, der er formuleret af boligministeriets

byggestyrelse.

Helge Lønhart A/S’s ansvar for mangler ved leverancer

ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen

indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg

ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til

kunden.

Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende

mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor

vanskelighed - kan gennemføres mod Helge Lønhart

A/S’s kunde eller efterfølgende købere, anerkendes det,

at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod Helge

Lønhart A/S. Også i sådanne tilfælde kan Helge Lønhart

A/S kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang Helge

Lønhart A/S’s egen leverance er mangelfuld og endvidere

kun i det omfang, der følger af Helge Lønhart A/S’s eget

kontraktforhold med kunden.

Helge Lønhart A/S anerkender dog i alle tilfælde at

kunne sagsøges sammen med kunden eller efterfølgende

købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen

behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 10. Produktansvar

I det omfang det er foreneligt med Produktansvarslovens

ufravigelige bestemmelser, begrænser Helge Lønhart A/S

sit produktansvar, som det fremgår af følgende.

Helge Lønhart A/S er uden ansvar for oversvømmelsesskader

og er kun ansvarlig for andre skader, som den

solgte vare forvolder, hvis det dokumenteres, at skaderne

skyldes fejl, begået af Helge Lønhart A/S eller af

Produktkatalog · Alle opgivne priser er gældende dagspriser i DKK ekskl. moms

HELGE LØNHART A/S · TELEFON 4494 7722

Helge Lønhart A/S’s medarbejdere ved et forhold, der

kan karakteriseres som groft uagtsomt.

Helge Lønhart A/S hæfter dog aldrig for driftstab, tidstab,

avancetab eller andet direkte tab. Helge Lønhart A/S’s

ansvar for skade på fast ejendom og ting kan dog ikke

overstige kr. 500.000,00. Helge Lønhart A/S hæfter kun i

ét år fra varens overgivelse til kunden.

Såfremt Helge Lønhart A/S måtte blive pålagt ansvar i

forbindelse med den brug, som kunden måtte gøre af

den solgte vare - herunder videresalg - er kunden pligtig

til at skadesløsholde Helge Lønhart A/S for det ansvar,

som Helge Lønhart A/S måtte blive pålagt, i det omfang

ansvaret går ud over de ovenfor fastsatte grænser. Kunden

er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol,

som behandler erstatningskrav imod Helge Lønhart A/S i

anledning af de solgte varer.

§ 11. Force majeure

Helge Lønhart A/S er berettiget til ansvarsfrit at frigøre

sig for sine leverings- og afhjælpningsforpligtelser, i

det omfang de forhindres af brand, eksplosion, naturkatastrofe,

epidemi, krig, oprør, uroligheder, undtagelsestilstand,

mobilisering eller tilsvarende militære

foranstaltninger, beslaglæggelse, valuta restriktioner,

im- eller eksportforbud, strejke, lockout eller andre omstændigheder

af tilsvarende karakter udenfor Helge Lønhart

A/S’s herredømme, hvad enten de gør sig gældende

hos Helge Lønhart A/S selv eller hos Helge Lønhart A/S’s

leverandører.

§ 12. Returnering

Returnering af fejlfrie varer kan kun ske efter forudgående

aftale, der forudsætter, at kunden angiver det

fakturanummer, hvorpå Helge Lønhart A/S har leveret

varerne.

Kunden krediteres i givet fald fakturabeløbet med fradrag

af et gebyr på 20% heraf, men kun såfremt kunden har

kunnet oplyse det fakturanummer, hvorpå Helge Lønhart

A/S har leveret varerne.

Returnering sker for kundens regning og risiko.

Returnering kan ikke foretages af særligt fremstillede

varer, løse gummiringe eller andre varer, som ikke er

lagervarer hos Helge Lønhart A/S, eller af varer, som er

blevet taget i brug eller beskadiget hos kunden.

§ 13. Samhandelsaftaler

Samhandelsaftaler med Helge Lønhart A/S er gældende

for et kalenderår, medmindre andet aftales. Begge parter

i samhandelsaftalen kan dog opsige denne med 14 dages

varsel til ophør med udgangen af en måned.

§ 14. Værneting

Tvistigheder mellem kunden og Helge Lønhart A/S afgøres

af Sø- og Handelsretten i København, jfr. dog § 9,

stk. 4, ovenfor.

117


Helge lønhart a/S

Skovlunde Byvej 100

2740 Skovlunde

tlf. 44 94 77 22

Fax 44 84 91 21

www.lonhart.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!