Download - Marselisborg

marselisborg.org

Download - Marselisborg

Profil

proFIl er oversat og bearbejdet efter gpp-I gordon personal profile-Inventory.

copyright © 1992 leonard v. gordon; copyright fornyet © 1984, 1981af leonard v. gordon.

copyright © 1992 by leonard v. gordon; copyright renewed © 1984, 1981 by leonard v. gordon.

all rights reserved.

© 2011 hogrefe psykologisk Forlag a/s

vejledningen er udarbejdet af marselisborg Uddannelse i samarbejde

med hogrefe psykologisk Forlag a/s.

konsulent: lisa Junge Jensen

Forlagsredaktion: christian aarestrup-michaelsen

grafisk opsætning: marselisborg – center for Beskæftigelse, kompetence & viden/henriette dissing

varenummer: 0437-01

1. udgave, 1. oplag

hogrefe psykologisk Forlag a/s er medlem af:

International

test commission

mangfoldiggørelse af indholdet i denne vejledning eller dele heraf er en overtrædelse af

dansk lov om ophavsret uden forudgående skriftlig tilladelse fra hogrefe psykologisk Forlag a/s.

dette gælder enhver form for mangfoldiggørelse i trykte eller digitale medier.

Forord

Indhold

Hvad indeholder PROFIL-redskabet 9

Testresultatet 10

BeskrIvelse

Inddeling i tre hovedgrupper 12

socIale kompetencer

Følelsesmæssig stabilitet/ligevægt 14

Udadvendthed/social aktivitet 14

Personlige relationer/indstilling til andre 15

ForandrIngsBeredskaB

Selvsikkerhed/interesse i at øve indflydelse 16

Energi/tempo og udholdenhed 17

proBlemtIlgang/IndlærIngsevne

Ansvarlighed/pligtfølelse og selvdisciplin 18

Forsigtighed/risikoaversion 18

Kreativ tænkning/intellektuel nysgerrighed 19

tIlBagemeldIng/FortolknIng

Tilbagemelding: Eksempeler på fortolkning 21

Fortolkning: Korrelationer mellem personlighedstrækkene 22

cases

Case 1: Nicolai 19 år 37

Case 2: Hanne 27 år 45

Case 3: Frank 52 år 53

Case 4: Kirsten 57 år 61

appendIks

Appendiks 1: Udsagn fordelt på personlighedstrækkene 68

Appendiks 2: Normgrundlaget for PROFIL 75

Appendiks 3: Spørgsmål til testpersonen 79

3

More magazines by this user
Similar magazines