Download - Marselisborg

marselisborg.org

Download - Marselisborg

Profil

Forord

f orord

Marselisborg Uddannelse har i arbejdet med forskellige samarbejdspartnere oplevet en stigende

efterspørgsel efter konkrete redskaber til beskæftigelsesmæssig afklaring og matchning

mellem ledige borgere og virksomheder. Marselisborg har derfor udviklet et koncept, som

henvender sig til aktører inden for beskæftigelsesområdet.

Til brug for afklaring og matchning har Marselisborg via Hogrefe Psykologisk Forlag A/S fået

adgang til en erhvervstest, der specifikt kan anvendes som et dialogredskab i forbindelse med afklaring

af den enkelte borgers situation. Testen er på den måde et supplement til udarbejdelse af bl.a.

Kompetence- eller Ressourceprofiler.

PROFIL er baseret på den amerikanske test Gordon Personal Profile-Inventory og er i samarbejde

med Hogrefe Psykologisk Forlag A/S blevet tilpasset og navngivet PROFIL. Denne tilpasning har

forenklet sproget i testen, så kommunernes jobcentre og andre aktører kan anvende PROFIL til

deres forskellige målgrupper.

PROFIL er et dialogredskab og anvendes til at opnå sammenhæng mellem testresultatet, borgerens

forsørgelseshistorik og fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Den er relevant, kort og personlig

uden at være nærgående. PROFIL-redskabet giver en vurdering af borgerens personlighedstræk og

sætter dem i relation til forskellige personlighedsprofiler, som er ønskelige i forskellige typer erhverv,

arbejdsfunktioner eller uddannelser. Fx kan PROFIL give en indikation på en persons tilpasning

til nye miljøer. PROFIL er også meget nyttig i vurderingssituationer, der kræver detaljerede beskrivelser

af, hvordan en person vil agere i relationer, og hvordan personen motiveres til at præstere i

jobsammenhæng. Derved belyses den enkeltes udsigt til at opnå succes i en specifik stilling eller

jobtype.

PROFIL-redskabet kvalificerer og målretter dialogen mellem borgeren og sagsbehandleren/jobkonsulenten.

PROFIL medvirker således til at fastholde fokus på borgerens evne til at håndtere

forandringer, vedkommendes problemtilgang/arbejdsstil samt sociale kompetencer. Derved kan

sagsbehandleren/jobkonsulenten i samarbejde med borgeren få afdækket dennes personlige kompetencer

og ressourcer på et empirisk og konkret grundlag.

4 5

Forord

More magazines by this user
Similar magazines