Hent og læs PDF med hele prospektet her - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

Hent og læs PDF med hele prospektet her - Velkommen til Business ...

Det danske selskab AgroCon Soil Invest A/S, som investorerne køber aktier i, stifter et rumænsk

datterselskab, kaldet AgroCon Soil Invest S.R.L. Det rumænske datterselskab er 100 % ejet af det danske

selskab. Det rumænske datterselskab opkøber jorden og videreudlejer/bortforpagter den til AC S.R.L.,

der er juridisk og økonomisk uafhængig af AgroCon Soil Invest A/S.

Investor


Investor


AgroCon Soil

Invest A/S

Investor


Selskabskapital DKK 150 mio.

Stifter datterselskab med en

nominel selskabskapital på 87,4 mio. RON


AgroCon Soil Invest S.R.L

Selskabskapital RON 87,4 mio.

(DKK 153 mio.)

Køber jorden og udlejer denne til AC S.R.L.

3

AgroCon Aps

(AC DK)


AgroCon S.R.L.

(AC S.R.L.)

Driftsselskabet AC S.R.L. lejer jord, betaler

forpagtning plus køber løbende aktier af AgroCon

Soil Invest A/S.

More magazines by this user
Similar magazines