brochure skoler 13.14 - Kulturskolerne

kulturskolerne.dk

brochure skoler 13.14 - Kulturskolerne

Kulturpakker

2013 - 2014

Gentofte Kommune

sKoler


2

Kulturpakker til skoler 2012 - 2013

Skoler Kunstart Klassetrin Pris Kalenderoversigt Sted Side

Indskoling

Som fisken i vandet …

(1 dag)

Karlen og høstkællingen

(1 dag)

Come on – stomp!

(1 dag)

Billedkunst,

medier

0. - 1. klasse Kr. 600 2013: Sept. uge 39

2014: Mar. uge 11

Kulturarv 0. - 1. klasse Kr. 400 2013: Sept. - dec.

2014: Jan. - maj

Musik 0. - 2. klasse Kr. 500 2013: Sept. uge 39

2014: Maj uge 18

Breakdance ( 1dag) Dans 0. - 3. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 40, nov. uge 48

2014: Mar. uge 13

Regnbuefarvedag

(1 dag)

Billedkunst 0. - 3. klasse Kr. 500 2013: Nov. uge 40, 48

2014: Feb. uge 10

Balletskole (1 dag) Dans 0. - 1. klasse Kr. 500 2013: Sept. uge 37

2014: Jan. uge 3

Små komponister

(2 dage)

Musik 1. - 3. klasse Kr. 800 2013: Nov. uge 46, 47, 48

2014: Jan. uge 2, 3, 4

Kulturskolerne 4

På egen skole 5

På egen skole 6

Kulturskolerne 6

Kulturskolerne 7

Kulturskolerne 8

Kulturskolerne 9

Forfatterdag med

klassen (1 dag)

Indskoling/Mellemtrin

Litteratur 1. - 3. klasse Kr. 600 2014: Apr. uge 14, 15 Kulturskolerne 10

Lydcollager (2 dage)

Mellemtrin

Musik 3. - 4. klasse Kr. 800 2013: Jan. uge 4, 5, 6 Kulturskolerne 11

En dag på tændstik- Kulturarv 4. - 5. klasse Kr. 500 2013: Nov. uge 46

Kulturskolerne 12

fabrikken (1 dag)

2014: Mar. uge 11

Linoleumstryk (1 dag) Billedkunst 4. - 6. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 41

2014: Feb. uge 8

Gospel (1 modul) Musik 4. - 6. klasse Kr. 400 2013: Nov. - dec.

2014: Jan. - mar.

Designer for en dag

(1 dag)

Forfatterdag med

klassen (1 dag)

Billedkunst, håndarbejde,

design

Mellemtrin, udskoling

Man Ray (1 dag) Dansk og billedkunst

4. - 6. klasse Kr. 500 2013: Nov. uge 46

2014: Feb. uge 9

Litteratur 4. - 6. klasse Kr. 800 2013: Nov. uge 45, 48

2014: Mar. uge 10, 11

Kulturskolerne 13

Kulturskolerne 14

Kulturskolerne 15

Kulturskolerne 16

6. - 9. klasse Kr. 600 2013: Okt. uge 44 Øregaard Museum,

Kulturskolerne

Pick’n mix (1 dag) Dans 4. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 48

2014: Mar. uge 13

Bønder under

Bernstorff (1 dag)

Street art (1 dag) Billedanalyse,

dansk, billedkunst

Kulturarv 5. - 6. klasse Kr. 400 2013: Aug. - nov.

2014: Jan. - maj

5. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 40

2014: Apr. uge 15

Udskoling

Stand up (1 dag) Drama 7. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 40

2014: Mar. uge 13

Hamlet (1 dag) Drama, dansk 7. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 43

2014: Mar. uge 10

Forfatterdag med

klassen – computerspil

(1 dag)

Finn Juhl og hans hus

(1 dag)

Litteratur 7. - 9. klasse Kr. 800 2013: Nov. uge 47

2014: Mar. uge 9, 12

Arkitektur og

design

17

Kulturskolerne 18

I Bernstorffsparken

og på Kulturskolerne

6. - 9. klasse Kr. 500 2013: Dec. uge 49 Ordrupgaard

Museum

Skoletjenesten Garderhøjfortet

Vær fortberedt (1 dag) Kulturarv 0. - 6. klasse Kr. 27 2013: Uge 43-51

pr. elev 2014: Uge 1-6 samt uge 9-25

Soldat for en dag

(1 dag)

Kulturarv 4. - 6. klasse

dog

mindst

kr. 500

2013: Uge 43-51

2014: Uge 1-6 samt uge 9-25

Rigets overlevelse Kulturarv 7. - 9. klasse pr. 2013: Uge 43-51

(1 dag)

klasse 2014: Uge 1-6 samt uge 9-25

19

Kulturskolerne 20

På egen skole 21

Kulturskolerne 22

Kulturskolerne 23

24

Garderhøjfortet 25

Garderhøjfortet 26

Garderhøjfortet 27


Kunst og kultur til Gentoftes børn og unge

I Gentofte Kommune ønsker vi, at vores børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag.

Derfor har vi udviklet et bredt kulturtilbud, der spænder lige fra børnekulturugerne, undervisning

på musik-, drama- og billedskolen til bibliotekernes mange tilbud.

Kulturpakkerne er et af disse mange kulturtilbud, hvor børnene og de unge møder kunsten og

kulturen. Kulturpakkerne er kreative undervisningsforløb og oplevelser inden for musik, billedkunst,

dans, drama, litteratur og lokal kulturarv. Kulturpakkerne er udviklet af Kulturskolerne i

samarbejde med skolerne og lokale kulturinstitutioner. De følger folkeskolens trinmål, og er

tænkt som et supplement til den daglige undervisning, hvor kreativitet, kunst og leg indgår

som et vigtigt element.

Forskning viser, at børn og unge får et stort udbytte både følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt

ved at møde kunstnere og kunst i undervisningen. Kulturpakkerne tilbyder en bred pallet

af klassiske og helt nye kunstudtryk, der kan udvikle kreativitet, skabende evner og fællesskab

hos kommunens børn og unge. Underviserne er professionelle og udøvende kunstnere,

som er blandt de bedste på deres område.

Vi glæder os til at byde jer og jeres elever velkomne – og håber, at det vil danne basis for

gode oplevelser med kunst, kultur, læring og kreativitet.

Med venlig hilsen

Hans Toft

Borgmester

3


4

som fisken i vandet eller fuglen på himlen

– en animationsworkshop

Børnene er filminstruktører for en dag og skal lave deres egen film. Børnene arbejder med enten fisk eller fugle

som tema. Vi undersøger forskellige fiske/fuglearter og deres forskellige omgivelser og omsætter det i collagebilleder.

Børnene får mulighed for at lave billeder ud af alverdens forskellige materialer. Fiskene/fuglene skal iscenesættes

i en scenografi, hvori der kan udspille sig en historie, som animeres som stopmotion under kameraet.

Børnene får en oplevelse af, hvordan en animationsfilm bliver til. Instruktøren redigerer filmen færdig og lægger

lydside på filmen, som børnene er blevet enige om på dagen. Filmen bliver lagt på YouTube.

Klassetrin

0. - 1. klasse

Hvor

Kulturskolerne, billedkunst 1 og billedkunst 2

varigHed

Én dag kl. 9 - 12

Periode

Sept. uge 39 i 2013 og mar. uge 11 i 2014

Forberedelse

• Børnene vælger, om de vil arbejde med fugl eller fisk. Vi vil

have forskellige bøger til rådighed om emnet, I er også velkomne

til at medbringe egne fotos.

Forløbet

Vi afslutter dagen med at se dagens råfilm tilsat forskellige lyde

og forskellig musik, for at undersøge, hvordan fiske/fugle-dramaet

bliver båret bedst frem af lydsiden.

Collage-billederne kan derfor være fisk i havet, eller fisk der bliver

fanget ind af en fiskekutters net, en lystfisker eller fisk der

bliver ædt af andre fisk i det dybe hav. Collage-billederne kan,

hvis emnet er fugle fortælle noget om hvor fuglene bor, hvad de

spiser, om de er fri eller i fangenskab. Fuglene kan være på træk

til de varme lande o.s.v.

Formål

At introducere film-mediet i børnehøjde. Det er intentionen, at

børnene skaber deres eget filmværk, og det vil sige, at der skabes

et rum til deres egne frie billedfortolkninger indenfor emnet.

idéer til undervisningsForløb

Arbejdet med billedcollager af alverdens materialer kan inspirere

billedmageri og ordlege og begrebsforståelse i hverdagen. Workshoppen

er et inspirerende supplement til sproglig opmærksomhed.

Fag

Billedkunst, medier, dansk, natur og teknik

underviser

Animations-instruktør Rikke Hallund.

Filmeksempler kan ses på www.hundestedfilmskole.dk

Pris

600 kr.

trinmål (0.-1. Klasse)

Sproget:

• Fortælle situationsuafhængige historier ud fra billeder eller

hørte historier

• Videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse

• Lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme,

sproglyde og ord

• Have kendskab til bogstavernes navn, form og lyd

• Lege og eksperimentere med sætnings- og orddannelse

Det praktiske musiske:

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog

• Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker.

trinmål (0.-1. Klasse)

Dansk:

• Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive

viden om enkle emner

• Bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk

• Kende enkle sproglige virkemidler

• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form

Natur og teknik:

• Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende

deres navne og henføre dem til grupper

• Kende udvalgte planter og dyr også fra andre verdensdele

• Kende naturområder hvor navngivne planter og dyr lever


Karlen og høstkællingen

– om livet på gården i gamle dage

For 100 år siden var Gentofte en landbrugskommune med mange gårde. Hvordan mon det var at vokse op på en

gård? Børnene starter i en „historiestue“ med historiske billeder og fortællinger om livet på landet. Vi tager udgangspunkt

i det sted, hvor skolen ligger og fortæller om, hvilken gård, der engang lå her. Børnene hører om landbruget,

arbejdet på gårdene, høsten, og hvordan det var at være barn på en gård. Historierne er enkle og illustreres

af enkle rekvisitter, f.eks. legetøj, og vi drager paralleller til noget de kender, f.eks. Emil fra Lønneberg. Efter

historiestuen prøver børnene at blive klædt ud som børn på en gård for ca. 100 år siden, de maler korn til mel, og

til sidst leger vi lege fra gamle dage, som gerne foregår udendørs. Vi laver sækkeløb, triller med tøndebånd og

leger gamle sanglege. Alle børn får mulighed for at prøve det hele. Dagen afsluttes fælles med fedtemadder. Vi

snakker om forskellen på mad i dag og for ca. 100 år siden og evaluerer dagen.

Klassetrin

0. - 1. klasse

Hvor

På egen skole indendørs og udendørs

varigHed

Én dag kl. ca. 9 - 12

Periode

Aug. - dec. i 2013 og jan. - maj i 2014. Aftales individuelt

Forberedelse

Ingen

Formål

Børnene får en forståelse af og fortrolighed med deres kulturarv.

De får indblik i, hvordan deres by og lokalområde engang har set

ud, og i hvordan det var at være barn på landet. Workshoppen vil

vække børnenes naturlige nysgerrighed og interesse for, hvordan

deres egen hverdag og liv smager, lugter og føles.

Fag

Dansk

underviser

To medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv.

Pris

400 kr.

trinmål (0. Klasse)

• Videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse.

trinmål (1. Klasse)

Dansk:

• Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne

veksle mellem at lytte og at ytre sig

• Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk

• Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst

• Vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige

fra vores tids tekster

• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form

5


6

Come on – stomp!

Energi, fantasi, leg og humor skal bruges til at skabe vores fælles musikværk! Vær med til at STOMPE med

spande, koste, bolde, kroppen og alt muligt andet. Men pas på! Det er svært at lade være med at grine, svært

ikke at koncentrere sig og blive helt opslugt af musikken. Heldigvis!

Klassetrin

0. - 2. klasse

Hvor

På egen skole

varigHed

3 timer. Én dag kl. 9 - 12. Tidspunktet kan aftales individuelt.

Periode

Sept. uge 39 i 2013 og apr./maj uge 18 i 2014

Forberedelse

• Det er en god ide, hvis børnene er i tøj og sko, som de nemt

kan bevæge sig i.

Forløbet

Børnene vil opleve at lege, bruge fantasien og koncentrere sig

i det store fællesskab. Vi spiller, synger og danser. Børnene kan

opleve, hvad tillid til hinandens ideer kan føre til, når de til slut

oplever glæden og respekten for det fælles værk.

Formål

At give børnene nye udfordringer omkring og med musikken.

Vise børnene veje til selv at skabe musik og bevægelse.

Udvikle deres nysgerrighed overfor lyd, rytmer, remser og bevægelse.

Breakdance

Fag

Musik

underviser

Komponist og musikpædagog Kirsten Juul Seidenfaden.

www.sangdansogspil.dk og www.ligeioeret.dk

Pris

500 kr.

trinmål (0.-1. Klasse)

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale og skriftsprog

• Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed

trinmål (0.-1. Klasse)

Musik:

• Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse

• Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske

figurer

• Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i

skabende musikalsk arbejde

• Udføre enkle improvisationer med ledsagelse af grundpuls

• Kende forskel på puls og rytme

• Forstå, at der er forskellige musikgenrer

Hvad har kroppen af udtryksmuligheder? Det er børn og unge, der udtrykker energien og pulsen i de nye udtryksformer

i storbyen. Gennem dans, fysisk teater og akrobatik oplever vi dansens muligheder. Der afprøves forskellige

breakdance-moves og eksperimenteres med dynamisk koreografi. Inspirationen tager udgangspunkt i urbane

danseformer.

Klassetrin

0. - 3. klasse

Hvor

Kulturskolerne, store sal

varigHed

Én dag, kl. 9 - 12

Periode

Okt. uge 40, nov. uge 48 i 2013 og mar. uge 13 i 2014

Forberedelse

• Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og

noget at drikke

• Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at

alle er med fra starten. Opvarmningen varer ca. 30 - 45 min.

Forløbet

Vi starter med opvarmning af hele kroppen og udforskning af

bevægelser.

Introduktion til grundlæggende breakdance-moves og akrobatiske

elementer, som alle kan være med på. Vi har det sjovt med at

danse sammen og slutter med at vise, hvad vi kan for hinanden.

Formål

At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse,

hvor eleverne kan opleve glæden ved at bruge kroppen som

fortæller, træne sanser og fantasi og styrke deres energi og koncentration.

Fag

Idræt, musik

underviser

Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk

Pris

500 kr.

trinmål

Idræt:

• Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

• Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk

bevægelse

• Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik

• Udføre forskellige danse og koreografier

• Skabe og udføre egne danse og koreografier

• Fortælle abstrakte historier med kroppen

• Kende til tidens dansemæssige udtryksformer

Musik:

• Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse

• Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer

• Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og

dramatisering i fællesskab med andre

• Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer


egnbuefarvedag

En dag hvor eleverne oplever, mærker og udforsker farvens muligheder

Vi afprøver alle regnbuens farver, laver farveblandinger, farveregnestykker og maler vores egen regnbue.

Klassetrin

0. - 3. klasse

Hvor

Kulturskolerne, billedkunst 1

varigHed

Én dag, kl. 9 - 13

Periode

Nov. uge 40, 48 i 2013 og feb. uge 10 i 2014

Forberedelse

• Det er en god ide, at børnene er i arbejdstøj, og at de evt.

medbringer en gammel skjorte.

• Praktisk hjælp undervejs

Forløbet

Vi starter med et stort fælles billede, hvor alle maler med hænderne,

mærker konsistensen og oplever, hvordan farverne glider

sammen i alle regnbuens farver.

Dette billede får klassen med hjem enten i mindre dele til hver

elev eller til en væg i klassen.

Vi laver farveregnestykker, arbejder med primær farver og blander

så mange farver, vi kan. Vi tilføjer hvidt, ser hvad der sker,

blander en sort – måske eller næsten, hvis vi er heldige.

Vi maler en regnbue.

Til slut klipper vi en by i silhuet til vores regnbue og klistrer den

oven på regnbuen, når den er tør.

Formål

At give børnene en glæde og oplevelse ved farver.

At inspirere børnene til at udforske og eksperimentere med farver.

Fag

Billedkunst, natur og teknik

ideer til undervisningsForløb

Projektet egner sig til samarbejde med GFO’en.

underviser

Billedkunstner Hanne Ravn Hermansen. www.kromosom.dk

Pris

500 kr.

trinmål (0. Klasse)

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale og skriftsprog

• Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed

trinmål (1. Klasse)

Billedkunst:

• anvende enkle farveblandinger

• beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler

• undersøge og vurdere egne og andres billeder

• anvende billedet som kommunikationsmiddel

• anvende visuelle udtryk i fælles projekter

• præsentere egne og andres billeder

7


8

Balletskole

– Et Folkesagn af August Bournonville

Vi danser fortællinger som trolde fra balletten Et Folkesagn. Det er en eventyrlig og folkelig historie. Vi bruger kun kroppen

til at udtrykke os med, for i ballet siger man ikke et ord. Vi skal prøve at bruge ballettens sprog, som er mime og

gestik. Vi skal lytte til historier, og spille skuespil, mime, tegne, lege trolde og danse efter musikken til den gamle ballet.

Klassetrin

0. - 1. klasse

Hvor

Kulturskolerne, store sal

varigHed

Én dag, kl. 9 - 12

Periode

Okt. uge 37 i 2013 og mar. uge 3 i 2014

Forberedelse

• Børnene må gerne være klædt ud som trolde.

• Medbring noget at drikke og lidt at spise.

• Balletten blev skabt i romantikken i 1854. Et Folkesagn er historien

om to forbyttede børn. Den ene, Hilda, den smukke som

er fra en meget fin familie vokser op i troldehulen, hvor Viderik

den onde trold og Diderik den gode trold bor, mens Birte, den

hysteriske (som er trold) vokser op i den fine familie.

Forløbet

1. Hvis man skal danse ballet skal man være meget smidig,

have stærke fødder, have lige ben, have lange ben, have en

høj vrist, være musikalsk og kunne danse til takten og meget

mere … pu-ha ! Vi kigger på, hvad vores krop kan gennem en

lille danseballettime.

2. Vi sminker os som trolde. Vi hører om trolde og troldehistorier

og mimer og danser trolde fra forestillingen Et Folkesagn. Vi

er nede i troldehulen.

3. Vi møder Birthe den hysteriske trold hos den fine familie.

4. Vi slutter workshoppen af med at tegne vores oplevelser.

Formål

At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse,

hvor eleverne kan opleve glæden ved at bruge kroppen som fortæller,

træne sanser og fantasi og styrke deres energi og koncentration.

Fag

Idræt, musik

underviser

Balletdanser Karina Elver

Pris

500 kr.

trinmål (0. Klasse)

Natur og naturfænomener:

• Kende kroppen og være bevidst om forskellige kropsfunktioner

Det praktisk/musiske:

• Opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog

Bevægelse og motorik:

• Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed

• Kombinere sproglige aktiviteter med fysiske handlinger

Samvær og samarbejde:

• Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå

arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og

opstille enkle mål for eget arbejde

• Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget

• Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i

større og mindre grupper

• Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har

nået de fastsatte mål

trinmål (1.-3. Klasse)

Musik:

• Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse

• Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer

• Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og

dramatisering i fællesskab med andre

• Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer

Dansk:

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel

• Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og

tekst samt i dramatisk form

Idræt:

• Kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest

gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje

• Bruge spænding og afspænding

• Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer

• Udtrykke forskellige figurer kropsligt

• Dramatisere enkle historier

• Kende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og

andre

Natur og teknik:

• Undersøge enkle kropsfunktioner, herunder bevægeapparatet


små komponister

Prisbelønnet i 2011 for bedste musikformidling til børn!

Tegn din musik og spil den. Inde i alle børn er der fyldt med musik! I mødet med komponisten bliver den hørt.

Børn ved selv, hvad de ved, og med fantasi tegner og maler de symboler for det, de har inden i sig og skaber under

vejledning deres eget musikalske værk. Professionelle musikere fra Figura Ensemble spiller børnenes kompositioner

for og med dem. Musikken optages og sendes til klassen.

Klassetrin

1. - 3. klasse

Hvor

Kulturskolerne, 2. sal

varigHed

Én workshop forløber over to dage, kl. 9 - 13

Periode

Nov. uge 46, 47, 48 i 2013 og jan. uge 2, 3, 4 i 2014

Forberedelse

• Eleverne medbringer selvbyggede instrumenter. Se links på

www.kulturskolerne.dk/kulturpakker

• Eleverne skal være tunet ind på at lytte til musik.

• Eleverne kan have malet til ét af følgende musikstykker:

Prokofiev – Romeo og Julie, Mussorgsky – Udstillingsbilleder,

Stravinsky – Ildfuglen, Debussy – La Mer.

• Eleverne skal medbringe tegningen til denne lytteøvelse:

Åbn vinduet og lyt 1 min. til gårdens eller gadens „symfoni”.

Vælg én lyd, beskriv den og tegn den.

Forløbet

Børnene præsenteres for komponisten fra den klassiske verden

og hører musik, som han har komponeret. Børnene komponerer

selv ud fra leg med lyd og lærer, hvordan lyd kan vises med

skriftlige tegn. Børnene spiller egne kompositioner for hinanden.

Børnenes kompositioner opføres af professionelle musikere på

den anden undervisningsdag.

Formål

Eleverne deltager i legende musikalsk udfoldelse og indgår i

sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer. De bruger

krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i det skabende

musikalsk arbejde og producerer lydillustrationer og klangkulisser

over egne fortællinger. De lytter opmærksomt til korte musikstykker.

Eleverne får mulighed for at opleve og vurdere kunstnerisk

kvalitet.

ideer til videre undervisningsForløb

Der kan laves en photostory med baggrundsmusik. Hvis læreren

tager billeder af partiturerne og børnene i forløbet, kan børnene

hjemme på skolen lære at lave en photostory med baggrundsmusik.

Fag

Musik, billedkunst

underviser

Komponist og musiker Jesper Egelund Pedersen.

Komponist og musiker Peter Bruun.

Pris

800 kr.

trinmål

Musik:

• Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse

• Følge og holde en puls

• Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske

figurer

• Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder

i skabende musikalsk arbejde

• Producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser,

eventyr eller egne fortællinger

• Komponere små rim, remser og sange

• Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer

til noget konkret

• Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse

• Kende forskel på puls og rytme og høre forskel på dur og

mol

Billedkunst:

• Fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier

og iagttagelser

• Tegne og male med vægt på fortælling

9


10

Forfatterdag med klassen

Sproget i kroppen, når sproget svinger – poesi, rytme og rap

Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet! Sprog er også lækre lyde, skøre lege, en lyst i munden og en

puls i kroppen. Marianne Iben Hansen er forfatter til en række rimede/rappede billedbøger, bl.a. Axel elsker biler.

Hendes sproglige stil er fuld af tempo, humor og rytme. Med udgangspunkt i egne bøger og arbejdsmetoder

giver hun et levende indblik i en forfatters arbejde og tager børnene med på en sproglig inspirationstur. Dagen

munder ud i at klassen skriver sin egen rap.

Klassetrin

1. - 3. klasse

Hvor

Kulturskolerne, musik 0

varigHed

Èn dag kl. 9 - 13

Periode

Apr. uge 14 og uge 15 i 2014

Forberedelse

• Børnene skal have stiftet bekendtskab med forfatterskabet.

• Som introduktion til rap-fortællingen anbefales især læsning

af: „Axel elsker biler“, „Fikkedik og Falderina“ og „Palle P og

perlen“.

• Som udgangspunkt for at arbejde med sproglig rytme og lyd

anbefales: „A, B, kom og C“ og „Fino badino badulle“.

Forløbet

Hvordan er en forfatters liv ? Marianne læser op og fortæller om

det allerførste børnerim fra 3. klasse, om ideerne, hvor de kommer

fra, og hvordan de bliver til bøger. Vi skal lege med sproget

og opleve at det „går i kroppen“ gennem fokus på lækre lyde,

bogstavrim, forskellige ordkvaliteter og hjemmelavede ord. Og

vi skal fornemme rytmen ved at sætte motor på ordene, lave

ordkor mm.

På denne basis vil vi sammen skabe og lave lydoptagelse af

„klassens rap“. Der vil være forskellige forslag til, hvordan læreren

kan bringe arbejdet videre. I er meget velkommen til at

kontakte Marianne for en uddybelse af dette.

Formål

At åbne for børnenes sprogbegejstring. At give plads til en undersøgende

sanselig tilgang til sproget, hvor ordenes lyd, klang

og rytme er lige så vigtig som deres betydning. At mærke hvor

sjovt og rigt sproget er!

Hvis der er mere tid eller hjemme på skolen: Hvert barn laver

et lille rim om sig selv. Børnene illustrerer deres rim hjemme på

skolen og alle børnenes rim + tegninger samles af læreren til en

klassebog, hvor også klassens rap bliver skrevet ind. Der kan

også laves koreografi til rap-omkvædet.

Fag

Dansk

underviser

Børnebogsforfatter Marianne Iben Hansen.

Marianne modtog Gyldendals Børnebogspris 2011.

Pris

800 kr.

trinmål

Det talte sprog

• bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne

veksle mellem at lytte og at ytre sig

• udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk

• fremlægge, referere, fortælle og dramatisere

• give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive

viden om enkle emner

• læse enkle tekster op med god artikulation

• lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle

indholdet

• improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme

og computerens muligheder

Det skrevne sprog

• skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd

til forskellige formål

• stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster

• udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst

• bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker

Sprog og kommunikation

• bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk

• kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk

sprog

• vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog

• kende betydningen af de vigtigste ord og begreber

• udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem

genre, sprog, indhold og situation

• være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed

i egne og andres tekster

• samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud

fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til

faglige begreber

• kende enkle sproglige virkemidler

• kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg

• forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke

holdninger og værdier

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form


lydcollager

– Umiddelbar musik

Tænk at være med i et rigtigt orkester. Med violiner og trompeter, trækbasuner og cello, slagtøj og klarinet. Og

det er lige præcis, det du kommer til at opleve i denne kulturpakke. Dirigent og komponist Jakob Høgsbro introducerer

alle de klassiske symfoniorkester instrumenter, og bagefter får eleven lov til at vælge et instrument. Når alle

har et instrument, laver vi musik efter dirigentens tegn og optager til sidst en CD.

alder

3. - 4. Klasse

Hvor

Kulturskolerne, store sal

antal

25 børn/en klasse

varigHed

2 dage fra kl. 9.00 – 13.00

Periode

Jan. uge 4, 5, 6 i 2014

Forberedelse

• Lyt til klassisk musik, se en koncert på youtube med en dirigent

og et symfoniorkester.

• Snak om hvad instrumenterne hedder.

• Eleverne skal have papir/hæfte og blyant med

• Og have navneskilte klistret på brystet

• De skal have en historie med, som eleverne selv har lavet og

som vi kan sætte musik til

• Det vil være godt hvis der kunne komme en pædagog med

udover læreren.

Forløb

På 1. dagen præsenteres instrumenterne og eleverne spiller på

dem. På 2. dagen skal eleverne tage „Tredje klasses store udvidede

musikorkester prøve“, en multiple-choice prøve (som er

meget nem).

Efter den prøve får eleverne „Tredje klasses store udvidede musikorkester

diplom“ for veludført teoretisk og praktisk kunnen.

Formål

At opleve hvad det vil sige at spille i orkester. At opleve den

skabende proces i et musikstykke At få præsenteret musik børn

måske ikke lytter til normalt At få præsenteret og prøvet instrumenter

At samarbejde, respektere og anerkende hinanden At

følge en dirigent og få kendskab til grundlæggende musikalske

begreber.

Fag

Musik

underviser

Dirigent, komponist og saxofonist Jakob Høgsbro.

www.jakobhogsbro.dk

trinmål

Musik:

• Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse

• Følge og holde en puls

• Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske fi

gurer

• Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i

skabende musikalsk arbejde

• Producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser,

eventyr eller egne fortællinger

• Komponere små rim, remser og sange

• Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til

noget konkret

• Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse

• Kende forskel på puls og rytme og høre forskel på dur og

mol

11


12

en dag på tændstikfabrikken

Kulturpakken giver eleverne en indsigt i den lokale kulturarv gennem et historisk rollespil om industrialiseringen i

Danmark omkring 1900. Workshoppen giver udover en indsigt i lokalhistorien også eleverne erfaring med forskellige

skuespilteknikker.

Klassetrin

4. - 5. klasse

Hvor

Kulturskolerne, store sal

varigHed

To dage, en dag med introduktion til kulturarv og industrialiseringen

(2 timer) i klassen, og derefter en dag med rollespil fra kl.

9 - 13 på Kulturskolerne

Periode

Nov. uge 46 i 2013 og mar. uge 11 i 2014

Forberedelse

• Lærer- og elevvejledning til workshop tilsendes

• Til rollespillet skal eleverne selv sørge for udklædning og

madpakker fra 1900

Forløb

Eleverne indlever sig i livet og hverdagen på Hellerup Tændstikfabrik.

Herigennem får de et indblik i arbejderens dag på fabrikken,

på børnearbejde, afstraffelse, lønforskelle og den spæde

start på arbejderbevægelsen og fagforeningerne. Eleverne vil

både ”møde” direktøren, fagforeningsmanden, fabriksarbejderen,

arbejdsdrengen/pigen og deres familier. Rollespillet

indeholder små dramatiske hændelser, som arbejdsdrengen der

kommer ud for en ulykke, familien der bliver sat på gaden af

fogeden, og arbejderen der bliver fyret.

Formål

Kulturpakken giver børnene en forståelse af deres egen historie,

og er med til at gøre begreberne fortid, nutid og fremtid forståelige.

Der bliver arbejdet med drama og historiefortælling.

Fag

Historie og dansk

underviser

Historiker fra Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte og skuespiller

Pernille Carlsen.

Pris

500 kr.

trinmål

Historie:

• Fortælle om familie, slægt og fællesskaber, og berette om

episoder, der har haft betydning for familiens liv

• Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive

dem i tegning og dramaform

• Gengive historiske fortællinger fra dansk historie

• Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden

• Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og

hverdagsliv

Dansk:

• Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden

• Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel


linoleumstryk

– efter Picassometoden

Kunst i tiden har genfundet linoleumstrykket og træsnittet. Det har været lidt ude i kulden, men er nu meget aktuelt

i samtidskunsten og mange kunstnere benytter og eksperimenterer med teknikkerne.

Grafik er ikke reproduktion, det er skabt til at være, det det ER.

Klassetrin

4. - 6. klasse

Hvor

Kulturskolerne, billedkunst 2, 2. sal

varigHed

Én dag, kl. 9 - 13

Periode

Okt. uge 41 i 2013 og feb. uge 8 i 2014

Forberedelse

• Det er en god ide, at eleverne er i arbejdstøj.

• Eleverne kan med fordel introduceres til kunstnere, der arbejder

i linoleum som Dürer – Picasso – Henry Heerup – Palle

Nielsen – Knud Odde – Tal.R blot for at nævne nogle.

• Praktisk hjælp undervejs.

Forløb

I indføres i forskellige trykteknikker, afprøvning og fremstilling af

linoleumstryk, hvor der arbejdes i sort hvid med kontraster og i

den specielle Picasso teknik, hvor der arbejdes med flere farver

men kun én plade.

Gennem skærerarbejdet i Picassoteknikken forandres pladen

gradvist. De lyseste farver trykkes først og baggrunden skæres

væk. Der trykkes i ny farve, og således vokser hovedmotivet

frem af flere trykgange med den mørkeste sidst.

Det, der skæres væk, kan ikke lægges til igen, så det kræver

planlægning, og der opstår uventede ting. En meget eksperimenterende

proces som kunstneren vil guide eleverne gennem.

Formål

At afprøve grafiske teknikker – lave linoleumssnit.

Fag

Billedkunst

ideer til undervisningsForløb

Kulturpakken kan være en igangsætter for læreren og klassen til

arbejdet med linoleumstryk.

underviser

Billedkunstner Hanne Ravn Hermansen. www.kromosom.dk

Pris

500 kr.

trinmål

Billedfremstilling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet

sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

• udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde

• anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt

i plant, rumligt og digitalt billedarbejde

• anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om

formsproglige elementer som form, farve og komposition i

billedarbejde

• vælge form, metode og materialer i forhold til indhold

• eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative

metoder

• anvende enkle teknikker, materialer og værktøjer i plant

billedarbejde inden for tegning, grafik, maleri og collage

Billedkundskab

• undersøge og vurdere egne og andres billeder

Visuel kommunikation

• anvende billedet som kommunikationsmiddel

• anvende visuelle udtryk i fælles

13


14

Gospel

Gospelmusik er den amerikanske sorte kirkes musik, og mange af de R&B sangere, vi ser i dag, har baggrund i

gospelmusikken.

Gospelmusik er fuld af energi og man kan næsten kun blive glad i låget, så her er muligheden for at være med til

at skabe et swingende, sejt og supercool gospelkor.

Klassetrin

4. - 6. klasse. Der kan deltage 3 - 4 klasser (en årgang) ad gangen

Hvor

På egen skole

varigHed

1 modul (aftales individuelt), kl. 8.00 - 9.30 eller 10.00 - 11.30

Periode

Nov. - dec. i 2013 og jan. - mar. i 2014 (aftales individuelt med

musikerne)

Forberedelse

• Reservering af et egnet lokale med klaver og aftale tidspunkt

med kunstneren

• Det er vigtigt, at det er lærere, der kender børnene, der er

med i workshoppen. Det betyder alt, at underviser og akkompagnatør

kan koncentrere sig fuldt og helt om det faglige

indhold

Forløbet

Der vil blive arbejdet med krop og bevægelse, groove, rap og

selvfølgelig sang for fulde gardiner. Sangene vil være på engelsk.

Ingen forudsætninger er nødvendige, kun lysten til at gi’ den gas

og være fælles om et fedt kor.

Formål

Eleverne vil få trænet stemmen og øret og lære, hvordan de

bruger kroppen og stemmen på en god måde. Der synges på

engelsk.

Fag

Musik og engelsk

underviser

Sofie Hermind og Anders Rose.

Pris

400 kr.

trinmål

Musik:

• Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i

fælles musikalsk udfoldelse

• Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale

i mindre grupper

• Fastholde en enkel over- eller understemme sammen med

andre i flerstemmig sang

• Synge et repertoire af nye og ældre danske sange og

salmer samt sange på andre sprog, først og fremmest

engelsk

• Deltage i flerstemmig sang med opmærksomhed på det

musikalske udtryk

• Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre

klangkilder i skabende musikalsk arbejde

• Vise kendskab til musik fra andre kulturer

Engelsk:

• Udtale de engelske ord, der arbejdes med

• Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige

formåen ikke slår til


Designer for en dag

– designprocessen fra idé til produkt

Eleverne arbejder som designere og får et indblik i en designers arbejdsproces.

Hvordan kan et blad og en møtrik blive forvandlet til et mønster på en tallerken?

Som designer beskæftiger man sig med formgivning. Men hvordan skaber man en unik form? Med afsæt

i naturen designer eleverne deres helt egne, nye og spændende former! Med trykteknik overfører vi dem til

trætallerkner, så eleven kommer hjem med sit helt eget gennemdesignede produkt.

Klassetrin

4. - 6. klasse

Hvor

Kulturskolerne, billedkunst 1, 2. sal

varigHed

Én dag, kl. 9 - 14

Periode

Nov. uge 46 i 2013 og jan. uge 9 i 2014

Forberedelse

• Eleverne medbringer naturmaterialer blomster, blade, grene,

agern, kogler, småsten mm

• Inspiration kan hentes i kunsthåndværkeren Thorvald Bindesbølls

keramiske arbejder fra 1880’erne. Han er stadigvæk en

af Danmarks mest markante designere på ornamentikkens

område med en unik evne til at udfylde en flade dekorativt.

Forløbet

inspiration – Naturens og industriens former. Eleverne tegner

forskellige naturgenstande; blade, agern, grene osv. samt geometriske

former som møtrikker, skruer, mønter.

Derigennem udforskes forskellige formsprog fra det organiske til

det geometriske.

ideudvikling – 1 organisk og 1 geometrisk form udvælges, som

eleven synes kunne være interessant at arbejde videre med.

Med udgangspunkt i disse to former eksperimenteres der med

at tegne forskellige stiliserede former.

udførelse – Formerne skæres ud i skumpap og de sammensættes

til forskellige mønstre og farvesammensætninger.

Færdiggørelse – Ét af mønstrene udvælges og overføres til en

rund trætallerken.

Formål

At eleverne bliver i stand til at overskue samspillet mellem idé,

planlægning og udførelse og udvikle færdighed i at fremstille

produkter med æstetisk og funktionel værdi.

Fag

Billedkunst, sløjd, håndarbejde/design og produkt

underviser

Billedkunstner og designer Annika Oyrabø. www.annikaoyrabo.dk

Pris

500 kr.

trinmål

Design og produkt:

• Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration

og ideer, planlægning, udførelse og evaluering

• Formgive med personligt præg

• Bruge omverdenen som inspirationskilde

• Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk,

funktionel og kommunikativ synsvinkel

• Sætte ord på designprocessen

• Udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder

• Medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i

arbejdsprocessen

• Give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har

indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og

anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk

• Vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse

og bæredygtighed

15


16

Forfatterdag med klassen

– at skrive novelle eller billedroman

Eleverne møder forfatter og illustrator Hanne Kvist til et forløb der handler om at fortælle en god historie med udgangspunkt

i hverdagen omkring os. Har man øjne og ører åbne, vil man opdage små og store dramaer over alt:

Du bliver uvenner med din bedste ven, dit marsvin dør, du ser nogen der prøver at løbe fra billetkontrolløren

i toget – eller det stormer og kælderen bliver oversvømmet. En forfatter arbejder med alle de ting der sker lige

omkring os – og det skal vi også gøre på denne dag med udgangspunkt i både egne oplevelser og avisoverskrifter.

Klassetrin

4. - 6. klasse

Hvor

Kulturskolerne

varigHed

Én dag, kl. 9.00 - 13.30

Periode

Nov. uge 45, 48 i 2013 og mar. uge 10, 11 i 2014

Forberedelse

• Eleverne skal have læst billeromanen „Jeg er Frede“ (klassesæt

på fællessamlingen). Desuden er „Hund i himlen“

(filmatiseret i 2012), „Hr. Lykke“ og „Drengen med sølvhjelmen“

(filmatiseret som „Der var engang en dreng som fik en

lillesøster med vinger“) egnede til mellemtrinnet.

• Bøgerne om forfatterskabet: „Fandango 3“ af Trine May (Gyldendal),

og „Trappen der gik ovenpå“ af Anna Skyggebjerg

(Dansklærerforeningens forlag), egner sig også til forberedelse

og indeholder noveller og tekstuddrag.

• Eleverne må meget gerne forberede spørgsmål til forfatteren.

Forløbet

Hanne Kvist præsenterer sine bøger og fortæller om sin arbejdsdag

og om hvordan historier opstår - om inspiration og research.

Med udgangspunkt i slides fra Jeg er Frede fortæller hun om

samarbejdet med en illustrator og om selv at illustrere sine bøger.

I skriveværkstedet vil eleverne komme til at skrive små historier

ud fra konkrete øvelser. Vi tager udgangpunkt i realistiske

hændelser, men historierne kan ende som fantasy, realisme

eller gys. Forløbet kan evt lægge op til at eleverne færdiggør

teksterne som billedromaner i klassen og illustrerer hinandens

historier.

Formål

Forfatterskolen skal medvirke til, at eleverne får endnu mere lyst

til at læse og skrive. At eleverne får åbnet for deres fantasi, tør

tænke egne tanker og bruge sproget til at formulere egne meninger

og problemer.

De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og

indsigt i litteratur og anden fiktion.

Fag

Dansk

underviser

Forfatter Hanne Kvist. www.hannekvist.dk

Pris

800 kr.

trinmål

Dansk:

• Læse sikkert og med passende hastighed

• Skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer

• Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi,

viden og følelser i en kronologisk form

• Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé

til færdig tekst

• Bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i

korrekt bøjningsform i egne tekster

• Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og

komma samt markere replikker i egne tekster

• Skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift

med passende hastighed

• Give respons på andres tekster og modtage respons på

egne tekster efter vejledning

• Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

egne og andres tekster

• Kende betydningen af sproglige virkemidler

• Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt

andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og

begyndende analytisk forståelse i samspil med andre

• Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation,

komposition og fortælleforhold

• Fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer

i samspil med andre


Man ray

Eleverne får en introduktion til Øregaard Museums udstilling med den surrealistiske kunstner Man Ray (1890 –

1976), der spillede en central rolle i udviklingen af surrealismen og dens forløber, dadaismen, i 1920’ernes Paris.

Eleverne bliver præsenteret for de forskellige typer af værker, som Man Ray arbejdede med – fotografi, surrealistiske

objekter, maleri, film, lyddigt og collage – og vi ser på, hvordan han udnytter egenskaber ved de forskellige

typer af værker til at frembringe et surrealistisk udtryk.

Efter introduktionen bliver eleverne inddelt i grupper, hvor de med vejledning fra de to undervisere selv skal analysere

et udvalgt værk efter bestemte analysemodeller. Som afslutning på besøget på Øregaard præsenterer grupperne

deres analyser for hinanden.

På værkstedet på Kulturskolerne arbejder eleverne med billedserier over egne selvvalgte temaer.

Klassetrin

6. - 9. klasse

Hvor

Øregaard Museum og Kulturskolerne

varigHed

Èn dag, kl. 9.00 - 14.00

Periode

Okt. uge 44 i 2013

læreroPgaver

Ingen

Forløbet

Vi mødes på Øregaard Museum kl. 9.00. Her er klassen i halvanden

time, hvorefter vi går over på kulturskolerne til den kreative

del af kulturpakken.

Der arbejdes kreativt med sprog og associationer i en selvstændig

billedopgave, som også er en indgang til at arbejde med det

ubevidste i en efterfølgende fotocollage.

Formål

Eleverne får indblik i grundlæggende billedanalytiske værktøjer

og bliver præsenteret for forskellige billedsprog, som de kan

genkende fra den visuelle virkelighed, der omgiver os i dag. Børnene

bliver trænede i at aflæse komplekse billedlige udtryk . Billedfagligt

arbejdes der med farver, komposition, lys og skygge,

strukturer sammenhænge og kontraster.

Fag

Dansk, historie, billedkunst

underviser

Museumsinspektør Marie Louise Helveg Bøgh www.oremus.dk

og billedkunstner Mette Wille www.mettewille.dk

Pris

600 kr.

trinmål eFter 6. Klasse

Billedkunst:

• arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder

størrelsesforhold og placering

• fremstille værker i et samarbejde med andre.

• genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske

perioder og kulturer

• anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige

rum og internet i eget billedarbejde

Dansk:

• Lytte aktivt og følge op med spørgsmål

• Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse

• forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke

holdninger og værdier

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form

• samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar

oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende

analytisk forståelse

trinmål eFter 9. Klasse

• fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer

ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk

forståelse

• gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og

stilistiske virkemidler

• vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i

andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner

samt i dramatisk form

• udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd

• udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en

sammenhængende og disponeret form

• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset

efter genre og kommunikationssituation

• lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende

til andres mundtlige fremstilling

17


18

Pick’n mix

– swing’n break

Vild med dans ? Så er det, her det sker. Der er gang i den fra start til slut, når Uppercut Danseteater kombinerer

gadens breakdance-moves med swingdance fra de etablerede ballrooms. Vi skal afprøve elementer fra breakdansens

rytmiske og energibårne basisbevægelser og lære grundtrin fra swingdansen.

Klassetrin

4. - 9. klasse

Hvor

Kulturskolerne, store sal

varigHed

Èn dag, kl. 9.00 - 12.00

Periode

Nov. uge 48 i 2013 og mar. uge 13 i 2014

Forberedelse

• Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og

noget at drikke

• Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget at

alle er med fra starten. Opvarmningen varer ca. 35-40 min.

Forløb

Vi starter med opvarmning af hele kroppen og udforskning af

bevægelser.

Introduktion til grundlæggende trin indenfor de to stilarter. Eleverne

finder deres eget urbane solo danseudtryk, hvorefter der

stilles koreografiske opgaver, som klassen løser to og to eller i

grupper på fire.

Der danses til fed HipHop musik og jazz fra 40’erne.

Formål

At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse,

hvor eleverne kan opleve glæden ved, at bruge kroppen som

fortæller, træne sanser og fantasi og styrke deres energi og koncentration.

At udfordre eleverne til at turde åbne op for mere kropskontakt

med hinanden og sætte fokus på samarbejde.

Fag

Idræt, musik

underviser

Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk

Pris

500 kr.

trinmål

Idræt:

• Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling

• Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk

bevægelse

• Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik

• Udføre forskellige danse og koreografier

• Skabe og udføre egne danse og koreografier

• Fortælle abstrakte historier med kroppen

• Kende til tidens dansemæssige udtryksformer

Musik:

• Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse

• Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer

• Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og

dramatisering i fællesskab med andre

• Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer


Bønder under Bernstorff

– læringsrollespil om medborgerskab

Kulturpakken giver eleverne en indsigt i den lokale kulturarv, og i hvordan de demokratiske spilleregler fungerer

gennem et historisk læringsrollespil om Bernstorffs jordreformer i 1765. Forløbet belyser hvordan historiske fortællinger

kan binde et lokalt fællesskab sammen i et stærkt medborgerskab.

Spillet fokuserer på bøndernes angst og bekymring for de nye reformer og foregår omkring den skæbnesvangre

lodtrækning på Bernstorff Slot i 1765, hvor de for første gang skulle prøve det nye liv som frie bønder.

Klassetrin

5. - 6. klasse

Hvor

I Bernstorffsparken og på Kulturskolerne

varigHed

To dage, en dag med introduktion til kulturarv og Bernstorffs

landboreformer (2 timer), og derefter en dag med rollespil fra

9.00 - 13.00

Periode

Aug. - nov. i 2013 og jan. - maj i 2014

Forberedelse

Ingen

Forløb

Den første dag (i Bernstorffsparken) introduceres eleverne til

Bernstorff og bønderne gennem fortællinger og undersøgelse

af historiske spor i Bernstorffsparken. På den anden dag – under

spillet (på Kulturskolerne) – lever eleverne sig ind i livet og

hverdagen i 1700-tallets Gentofte. Herigennem får de et indblik

i bøndernes vilkår, reformernes betydning og den meget spæde

start på en demokratisk udvikling i Danmark.

Indhold

• Forskellen på rig (godsejer) og fattig (bønderne).

• Landbrugssamfund – lidt om dyrkningen af jorden.

• Hverdagslivet med eksempler

Eleverne skal opleve reformerne:

• Reformerne og den store landbrugsrevolution, hvor landsbyfællesskabet

blev ophævet, jorden opdelt og gårdene udflyttet,

bønderne blev selvejere.

• Selve lodtrækningen på Bernstorff Slot

• Hvordan opfattede bønderne reformerne? Angste, bekymrede,

ønskede ikke reformerne, så de gik til kongen for at få det

ændret.

• Hvorfor ville bønderne ikke have reformerne? Før var det

skæbnen eller godsejeren, der afgjorde ens skæbne, efter

reformerne skulle det være en selv!

Eleverne skal perspektivere bøndernes reaktioner til demokratisering

og medborgerskab i dag.

Formål

Kulturpakken giver børnene en forståelse af deres egen historie,

og er med til at gøre begreberne fortid, nutid og fremtid forståelige,

og introducerer begreberne demokrati og medborgerskab.

Fag

Historie og dansk

ideer til undervisningsForløb

Eleverne arbejder videre med landboreformerne og bøndernes

liv og vilkår, evt. med besøg på Frilandsmuseet.

underviser

Historiker fra Lokalhistorisk Arkiv og rollespilsinstruktør Jonas

Trier-Knudsen

Pris

400 kr.

trinmål

Historie:

• Fortælle om familie, slægt og fællesskaber, og berette om

episoder, der har haft betydning for familiens liv

• Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive

dem i tegning og dramaform

• Gengive historiske fortællinger fra dansk historie

• Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden

• Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

Dansk:

• Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden

• Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel

19


20

street Art

Street Art er en folkelig kunstform, som i stigende grad indtager byrummet og får os til at stoppe op og tænke.

Vi skal lade os inspirere af Street Artens underfundige kunstneriske teknikker og udtryk og selv prøve dem af i

praksis. Vi forestiller os, at vi har fået til opgave at udsmykke en gammel bygning eller mur, og derefter slipper vi

ellers fantasien løs. Hvis det er muligt, vil det være oplagt at udstille det færdige værk på skolen.

alder

5. - 9. klasse, niveauet rettes til efter alderstrin

varigHed

Én dag, kl. 9 - 14

Periode

Sept. uge 40 i 2013 og apr. uge 15 i 2014

Forberedelse

• Det er en god ide, at eleverne er i arbejdstøj.

• De voksne indgår som praktisk hjælp undervejs.

• Find ud af om der er mulighed for at udstille elevernes værker

et sted på skolens udearealer, rækværk, gange mm.

Forløb

Inspiration

Vi skal bl.a. lade os inspirere af danske kunstnere, som „Husk

mit navn“, „Armsrock“ og „Mormor“, men også se på udenlandsk

streetart; Banksy og BLU. Eleverne bliver præsenteret for

forskellige arbejdsmetoder, materialer og et overordnet tema,

som de skal arbejde ud fra. Der vil indgå fotos af forskellige bymure

mm. som inspiration.

Idéfase

Vi brainstormer i plenum for at få så mange mulige såvel som

umulige ideer på banen til vores Street Art projekt. Til slut udvælger

eleverne parvis en ide og et område, som de vil arbejde

med.

Det arbejdende værksted

Ideerne udføres i praksis, og der arbejdes med metoder som

stencils og opklistrede figurer (stickers).

Præsentation

Grupperne præsenterer deres værker for resten af klassen. Til

slut klipper vi en by i silhuet og klistrer alle værkerne op på den.

Forhåbentligt vil værket få en plads på en af skolens gange eller

mure, hvor rigtig mange forbipasserende vil få øje på det.

Formål

At få øjnene op for, hvad gadekunsten kan og vil.

At tale om denne kunstform og selv udforske området ved praktisk

arbejde.

At involvere børn og unge i den kunstneriske proces, og derved

opnå ny erfaring.

Fag

Billedkunst, dansk

underviser

Billedkunstner og formidler Camilla Grell

Pris

500 kr.

trinmål (5. Klasse)

Visuel kommunikation:

• Anvende billeder som kommunikationsmiddel

• Anvende visuelle udtryk i fælles projekter

Billedkundskab:

• Samtale om billeder

• Anvende billederfaringer fra offentlige rum og internet i

eget arbejde

Billedfremstilling:

• Vælge form, metode og materialer i forhold til indhold

• Eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative

metoder

• Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt

og globalt

trinmål (6.-9. Klasse)

Visuel kommunikation:

• Kommunikere betydninger, meninger og holdninger i visuelle

udtryk

• Præsentere egne visuelle projekter mundtligt og ved udstillinger

i det offentlige rum

Billedkundskab:

• Iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder

• Undersøge samtidskunstens funktion og potentialer i samfundet

Billedfremstilling:

• Eksperimentere med billedudtryk og benytte kombinationer


stand up

Der arbejdes med genren komik, med hvordan man får andre til at lytte og med at turde stille sig op foran et publikum.

Eleverne skriver egne tekster og får mulighed for at udtrykke SIG i eget sprog. Der veksles mellem teori,

øvelser og Thomas Wivels egne eksempler.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Hvor

På egen skole

varigHed

Én dag, kl. 9.00 – 13.00

Periode

Sept.-okt. uge 40 i 2013 og mar. uge 13 i 2014

Forberedelse

• Eleverne skal forberede en sjov/pinagtig historie fra deres eget

liv på en 2-3 min.

Forløbet

Den mundtlige fremstilling og ud på gulvet

Intro til genren comedy. Thomas Wivels egen historik og tilgang

til emnet.

Opvarmningsøvelser

Teori: Mundtlig fremstilling kontra skriftlig, skriveteknikker og

scenefornemmelse. Hvad gør en sjov historie sjov?

Øvelse: Eleverne får til opgave at udvikle deres medbragte

historie i grupper, hvor Thomas coacher inden fremførelser for

klassen.

Forskellige former for stand up

Teori: Standuppens mange nuancer og forskellige former for humor

som observationshumor, politisk humor, surrealistisk humor,

den personlige indadvendte humor, mikrofonteknik og analyse af

rum og publikum.

Øvelse: Ud fra aviser, objekter, reklameblade arbejdes med humoristiske

vinkler med henblik på at fremføre resultaterne for

hinanden. Der coaches undervejs.

Opsummering og show

Eleverne optræder for hinanden. Der evalueres og opsummeres.

Formål

At eleverne får lyst og mod til at stille sig op og udtrykke sig

mundtligt overfor andre og at eleverne får åbnet for deres fantasi,

tør tænke egne tanker og bruge sproget til at formulere

egne meninger og problemer.

Fag

Dansk

underviser

Stand up komiker Thomas Wivel www.thomaswivel.dk

Pris

500 kr.

trinmål

Det talte sprog:

• Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd

• Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende

form

• Lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpassetefter

genre og formål

Sprog og kommunikation:

• Bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning

og formidling af viden

• Vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog

til kunstneriske udtryksformer

• Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det

skrevne sprog og kunne karakterisere dem

• Forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation

• Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og

andres tekster

• Kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler

• Vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterskabers

særpræg

• Finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn

og i tekster og andre udtryksformer

• Søge information på en systematisk og kritisk måde

• Forstå samspillet mellem sprog og kultur og betydningen af

sproglig mangfoldighed

21


22

Hamlet

– dramatik til forståelse af klassikerne

Drama bruges her til at bygge bro mellem eleven som læser og værket. Lysten til at spille scenen afføder lyst til

at vide mere! Eleverne vil opleve at få lyst til at forstå teksten indefra og have det sjovt med den. Vi undersøger,

hvad det er, der gør Hamlet til en klassiker ved at iscenesætte teksten. Når vi spiller teater, sætter vi os i rollernes

situation. Vi siger og gør, det de gør. Det er sjovt. Vi lærer og forstår teksten på en anden måde og finder ud af,

på hvilken måde historien berører os i dag.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Hvor

Kulturskolerne, store sal og lille sal

varigHed

Én dag, kl. 9 - 14

Periode

Okt. uge 43 i 2013 og mar. uge 10 i 2014

Forberedelse

• Klassesæt af Hamlet i illustreret udgave. Den Hamlet udgave, I

skal læse, er William Shakespeares Hamlet genfortalt af Oscar

K og illustreret af Dorte Karrebæk udgivet af Dansklærerforeningen.

(Serien Illustreret Verdenslitteratur)

• I læser bogen, som kan lånes på fællessamlingen.

• I taler om historien, og om hvad de enkelte roller gennemlever

i stykket.

Det er en fordel, hvis I har styr på „hvem der er hvem“, når I

kommer. Hvilken relation rollerne har til hinanden.

• I vælger nogle scener, som I synes er centrale. Hvad det er for

en situation ? Hvem er med? Hvad sker der? Hvad ønsker den

enkelte rolle sig af de andre? Hvordan forsøger de at opnå det,

de ønsker? Hvad er deres relation til hinanden? osv

Forløbet

Skuespillere er afhængige af at skulle kunne en masse udenad.

Vi skal snuse lidt til, hvordan man kan arbejde for at kunne dét.

Vi taler om historien, de enkelte roller, hvordan det kan være de

gør, som de gør. Hvilken fortid og hvilke relationer den enkelte

har. Derefter får I nogle enkle redskaber, så I er i stand til at lave

en scene. Gruppevis laver I scenen, som vises i fællesforum, og

vi taler om det, vi har set.

Formål

At vække lyst og nysgerrighed til forståelse og ejerskab af klassiske

værker

At give eleverne redskaber til at åbne umiddelbart svære dramatiske

tekster i fælleskab

At guide eleverne til at finde „the loopholes“ hvor de kan identificere

sig med personer i værket

Fag

Dansk, drama

underviser

Marita Dalsgaard er skuespiller og videreuddannet indenfor

ledelse og læring. Marita har lavet andre projekter med dansk

og teater. http://www.youtube.com/watch?v=U9wO3DmXhb0

http://www.youtube.com/watch?v=QqFmdogEkeE

Pris

500 kr.

trinmål (eFter 9. Klasse)

Dansk:

• lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende

til andres mundtlige fremstilling

• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset

efter genre og kommunikationssituation

• anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad

• vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til

kunstneriske udtryksformer

• karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det

skrevne sprog

• gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold

og situation

• forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og

sprogrigtighed i egne og andres tekster

• vise indsigt i – og kunne anvende et bredt udsnit af genrer

• fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer

ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk

forståelse

• gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og

stilistiske virkemidler

• gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg

• vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i

andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer

• anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne

og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner

samt i dramatisk form

trinmål (eFter 8. og 9. Klasse)

Dramatisk praksis:

• fortælle en historie i dramatisk samspil

• anvende dramatiske virkemidler

• gestalte en figur i et fiktivt rum

• udføre dramatisk improvisation

• indgå i samarbejde om dramaturgiske valg og deres udmøntning.

• analysere og vurdere eget og andres dramaudtryk

• omsætte analyse af dramaudtryk i ny dramapraksis


Forfatterdag med klasse – computerspil

Hvordan skriver man egentligt et manuskript til et computerspil? Michael Valeur har 15 års erfaring i arbejdet med

computerspil og flerstrenget skrivning. Gennem et forløb der veksler mellem eksempler og (sjove) skriveøvelser,

prøver han at vise eleverne, hvordan man skriver historier på en ny måde, for et nyt medie.

Klassetrin

7. - 9. klasse

Hvor

Kulturskolerne

varigHed

Én dag, kl. 9 - 14

Periode

Nov. uge 47 i 2013, feb. uge 9 og mar. uge 12 i 2014

Forberedelse

• Eleverne behøver ikke at have en stor viden om computerspil,

inden de starter. Lidt erfaring er selvfølgelig en fordel, men

workshoppen vil ikke komme i nærheden af noget, der har

med programmering eller den slags at gøre. Vi holder os til

manuskriptet.

• Eleverne skal bare have lyst til at skrive og være nysgerrige

efter nye måder at gøre det på. Så det eneste der kræves, er

lyst til at formulere sig skriftligt.

Forløbet

Der vil blive arbejdet med, hvordan man beskriver handling, karakterer,

baner og missioner i et spil. Mange af de begreber der

bruges er nye, men de vil blive præsenteret så håndgribeligt som

muligt, og der vil være eksempler fra rollespil, brætspil, film og

computerspil undervejs. Michael Valeur har undervist i mange

år og har fået lavet øvelser, der forklarer de sværeste ting på en

måde, så det både er udfordrende og sjovt på samme tid.

Formål

At give eleverne en bredere forståelse af historiebegrebet.

At give dem lyst til at arbejde anderledes og eksperimentere

med tekst og historie.

At give eleverne indblik i hvordan historier kan forstås og skrives

med udgangspunkt i andre dramaturgier end den traditionelle

berettermodel.

At forstå hvad der rent skrivermæssigt ligger bag de fiktioner de

beskæftiger sig med når de spiller computerspil eller rollespil.

Fag

Dansk (Workshoppen kan også bruges af sproglæreren som

model)

underviser

Forfatter og spildesigner Michael Waleur. Michael vandt sammen

med Mads Salicath i 2012 Gyldendals store konkurrence

om produktion af interaktive digitale børnebøger.

www.michaelvaleur.dk

Pris

800 kr.

trinmål

Det talte sprog:

• Tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til

situationen

• Anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

Det skrevne sprog:

• Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse

• Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form

• Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til

genre og situation

Sprog , litteratur og kommunikation:

• Udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden

• Gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og

situation

• Gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer,

fortælleteknikker og virkemidler

23


24

Finn Juhl og hans hus

– arkitektur og møbeldesign

Finn Juhl og hans hus er et udsøgt eksempel på dansk modernisme. Finn Juhl tegnede huset og alle møblerne

– Poeten, Græshoppen, Høvdingestolen og Pelikanen. Møblerne er skulpturer i sig selv og er berømte

i hele verden. Overalt i huset er der kunst. I skal se alt dette og være møbelarkitekter for en dag.

Klassetrin

6. - 9. klasse.

Hvor

Ordrupgaard Museum

varigHed

Én dag, kl. 9 - 14

Periode

Dec. uge 49 i 2013

Forberedelse

• Introduktion til den epokegørende bevægelse, Danish Modern,

der varede fra 1930-1960’erne. Evt. kendskab til navne som

Hans Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm, Kaare Klint,

Mogens Koch og Børge Mogensen

Forløbet

Vi mødes kl. 9 og slutter kl.14 i portnerboligen ved Ordrupgaard,

Vilvordevej 110 A, 2920 Charlottenlund. Efter rundvisning i huset

på Kratvænget 15 udvælges én ting til skitsearbejde.

Den undersøges med hensyn til form og linier. I annekset tegner

og modellerer eleverne deres eget siddemøbel i forskellige materialer

til en nærmere bestemt person.

Eleverne bliver gjort bekendt med grundbegreber indenfor design,

og de skal kunne argumentere for deres endelige valg.

Formål

At få eleverne til at bruge deres fantasi.

At udfordre dem i at arbejde med kombinationen af organiske

former, fine detaljer og behagelig siddekomfort.

At åbne øjne og sanser hos eleverne for verden omkring dem

og give dem en oplevelse af, at de er en del af den og kan tage

stilling til den.

At eleverne får mulighed for at mærke efter og vurdere, hvornår

noget er godt eller skidt.

Fag

Billedkunst, matematik, dansk, sløjd

ideer til undervisningsForløb

Videre temaarbejde hjemme omkring modernisme, reklamer og

design, tidens samtidssyn og stil.

Videre arbejde i sløjd.

underviser

Billedkunstner Hanne Ravn Hermansen. www.kromosom.dk

Pris

500 kr.

trinmål

Billedkunst:

• Kende til enkle arkitektur- og designudtryk, først og fremmest

i bygninger og brugsting

• Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser,

holdninger og ved direkte iagttagelser

• Eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer

• Anvende kunst, arkitektur og design bl. a. ved udformning

af enkle modeller

• Hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre

kulturer og i forskellige miljøer

• Anvende billederfaringer fra offentlige rum i eget billedarbejde

Matematik:

• Forskellige kulturers kunst, arkitektur, udsmykning og design

indgår i arbejdet med udvalgte emner fra geometrien

Dansk:

• Udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret

verden

• Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i

andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer

• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner

samt i dramatisk form

Sløjd slutmål:

• Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration

og ideer, planlægning, udførelse og evaluering

• Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde

• Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer

• Formgive med personligt præg

• Bruge omverdenen som inspirationskilde

• Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og

funktion

• Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk,

funktionel og kommunikativ synsvinkel

• Sætte ord på designprocessen


Vær Fortberedt

Garderhøjfortet

Ikke langt fra Jægersborg station i Gentofte finder du Garderhøjfortet, der er det største fort i Københavns Landbefæstning.

Men ikke kun den imponerende størrelse adskiller Garderhøjfort fra resten af befæstningen. Fortet havde

en ganske usædvanlig begyndelse, fordi politikerne ikke kunne enes om finansiering af fortet og af Københavns Befæstning.

Derfor tog en gruppe borgere selv affære. Almindelige danske borgere indsamlede den svimlende sum af

1,5 millioner kroner til fædrelandets forsvar - i en tid, hvor en øl kostede 5 øre – og fortet blev en realitet.

Fortet åbner i 2013 som formidlingscenter i samarbejde med Experimentarium og indeholder en del der er indrettet

som det autentiske fort og en del der er indrettet med en interaktiv udstilling.

Klassetrin

0 - 6. klasse

Hvor

Garderhøj Fortet, Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte. Ligger lige ved

Jægersborg Station.

varigHed

1½ time

Periode

2013: Uge 43 - 51

2014: Uge 1 - 6 samt uge 9 - 25

Forberedelse

Læreren læser en dramadokumentarisk historie op om Esben fra

en lille landsby i Jylland, der rejser til hovedstaden for at tjene

som soldat på Garderhøjfortet.

Historien berører den måde man kommunikerede på – så det

falder naturligt at træne morse inden besøget.

Forløbet

Klassen indrulleres på fortet og får hver sin soldaterbog. For at få

udfyldt soldaterbogen skal eleverne igennem forskellige opgaver

i fortets interaktive udstilling. De skal holde sig i form, så de kan

løbe hurtigt og bære tunge kanonkugler. De skal kunne morse

for det er måden forterne kommunikerer med hinanden. De

skal kunne affyre den store kanon og ramme rigtigt. Og de skal

kunne læse kort og sende vand ud i de store voldgrave udenom

København.

Fag

Undervisningsforløbet understøtter Natur og Teknik, Historie og

Dansk.

ideer til undervisningsForløb

Når forløbet er blevet booket og godkendt, modtager klassens

lærer en lille vejledning omkring mulige undervisningsforløb.

Herunder historien der kan læses op og ideer til efterforløb på

skolen.

underviser

Formidlere fra Garderhøjfortet starter og slutter forløbet.

Pris

27 kr. pr. elev. Dog min. 550 kr. pr. klasse.

trinmål (0. Klasse)

Organisering:

• Vedtagne fælles regler for samvær og samarbejde indlæres,

bearbejdes og synliggøres i tekst, tegninger og rollespil

trinmål (1.-2. Klasse)

Dansk:

• skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster

• skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til

forskellige formål

trinmål (3.-4. Klasse)

Natur/teknik:

• give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer

og teknik

• beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters

udformning og anvendelse til forskellige tider

Historie:

• fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive

dem i tegning og dramaform

• gengive historiske fortællinger fra dansk historie

trinmål (5.-6. Klasse)

Natur/teknik:

• redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af

teknik, der har betydning for menneskers levevilkår

Historie:

• beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med

verden udenfor

• selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske

scenarier på baggrund af erhvervet viden

25

skoletjenesten

Garderhøjfortet


soldat for en dag

Et værkstedsforløb

Klassetrin

4. - 6. klasse

Hvor

Garderhøj Fortet, Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte. Ligger lige ved

Jægersborg Station.

varigHed

1½ time

Periode

2013: Uge 43 - 51

2014: Uge 1 - 6 samt uge 9 - 25

Forberedelse

På Skoletjenestens hjemmeside www.befaestningen.dk/skoletjenesten

kan du finde en lærervejledning der beskriver forløbets

indhold og ideer til før og efter bearbejdning i klassen

Forløbet

Velkommen i soldaternes lejr! I dette værkstedsforløb prøver

eleverne soldaternes hverdag på egen krop, når de indrulleres

som menige på Garderhøjfortet under Første Verdenskrig. Rammen

for forløbet er fortets autentisk indrettede rum. Der skrives

med blæk i opholdstuen, laves mad i køkkenet og meget mere.

Undervisningen varetages af skoletjenestens undervisere.

Fag

Historie og dansk

Formål

Befæstningen kan konkretisere alt det, eleverne på mellemtrinnet

læser i historie- og dansk bøgerne hjemme i klassen. Befæstningen

tilbyder et læringsrum med højt til loftet og plads til

bevægelse. Undervisningstilbuddet til mellemtrinnet tager afsæt

i at koble den faglige fortælling til det fysiske rum, hvor eleverne

aktivt får mulighed for at skabe ny viden efter princippet „oplevelse

før oplysning“.

skoletjenesten

Garderhøjfortet

26

Fag

Undervisningsforløbet understøtter trinmål i historie og dansk

ideer til undervisningsForløb

På hjemmeside (www.Befaestningen.dk/skoletjenesten) er der

udviklet undervisningsmateriale, så klassen kan arbejde videre

derhjemme. Forløbet kan både stå alene, men også kobles til

emnearbejde om for eksempel lokalhistorie, hverdagsliv, gamle

dage eller Danmarkshistorie i det 20. århundrede.

undervisere

Skoletjeneste medarbejder fra Garderhøjfortet

trinmål (eFter 4. Klasse)

Historie:

• Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive

dem i tegning og dramaform

• Gengive historiske fortællinger fra dansk historie

• Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om

episoder, der har haft betydning for familiens liv

• Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv

Dansk:

• Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons

trinmål (eFter 6. Klasse)

Historie:

• Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil

med verden udenfor

• Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske

scenarier på baggrund af erhvervet viden

• Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske

scenarier på baggrund af erhvervet viden

Dansk:

• Lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål


igets overlevelse

Garderhøjfortet

Klassetrin

7. - 9.klasse

Hvor

Garderhøjfortet

varigHed

1½ time

Periode

2013: Uge 43 - 51

2014: Uge 1 - 6 samt uge 9 - 25

læreroPgave

Der vil blive sendt en lærer/elev vejledning i forbindelse med

bookingen af forløbet. Her vil det blive forklaret, hvordan de forskellige

grupper skal inddeles, og hvordan læreren og eleverne

kan forberede sig.

Forløbet

Rigets Overlevelse

Rigets overlevelse er et live rollespil, hvor eleverne prøver kræfter

med forhandlinger, samarbejde, afstemninger og politiske

beslutninger. Forhandlingsevner og fantasi er i højsædet, og eleverne

oplever på egen krop det danske demokratis begyndelse,

når kampen om rigets overlevelse går i gang. For hvordan skal

den demokratiske indflydelse fordeles og pengene bruges?

Eleverne arbejder konkret med historiske begivenheder og samfundsfaglige

kerneområder, som provisorietid, systemskifte,

demokrati, sociale klasser og politiske interesser og forhandlinger.

Hvilket giver mulighed for at arbejde tværfagligt i historie

og samfundsfag, når der i klassen skal arbejdes med spillet og

elevernes oplevelser og erfaringer.

Fag

Undervisningsforløbet understøtter historie og samfundsfag

ideer til undervisningsForløb:

Når forløbet er blevet booket og godkendt, modtager klassens

lærer en lille vejledning omkring klassens forberedelse til spillet.

Endvidere kan der på vores hjemmeside:

(www.befaestningen.dk/skoletjenesten) rekvireres et gratis klassesæt

af vores undervisningsmateriale om systemskiftet, eller

man kan finde andre opgaver på siden, som klassen kan arbejde

videre med derhjemme.

underviser

Medarbejdere ved skoletjenesten Københavns Befæstning

trinmål (eFter 9. Klasse)

Historie:

• Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier

og holdninger kan forklare afgørende begivenheder og

samfundsforandringer

• Kende forskellige demokratiformer og tage stilling til, hvilke

rettigheder og pligter de giver den enkelte

Samfundsfag:

• Give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske

styreformer og aktionsformer

• Gøre rede for begrebet parlamentarisme og for hovedtræk

i grundlovens bestemmelser om styreformen i Danmark,

herunder magtens tredeling

27

skoletjenesten

Garderhøjfortet


Kulturpakker 2013 - 2014

Tilmelding

Klasserne kan indenfor deres trin frit ønske netop de forløb, der passer bedst til deres undervisning i øvrigt.

Kulturpakkerne bliver tildelt i den rækkefølge, som ønskerne indløber.

Det er et ønske fra skolerne, at tilmeldingsperioden forkortes, så man hurtigere kan få en tilbagemeldíng på,

hvilke Kulturpakker man har fået tildelt. Det betyder, at man kan få det med i sin planlægning af det kommende

skoleår.

Tilmeldingsperioden er derfor fra torsdag den 4. april 2013 kl. 15.00 til torsdag den 25. april kl.14.00

I vil modtage en bekræftelse på de tildelte workshops sammen med betalingsoplysninger senest 31. maj 2013

Tilmeldingen er bindende.

Tilmelding her:

www.kulturskolerne.dk/kulturpakker

Spørgsmål kan rettes til:

Anne-Grete Lænkholm

Afdelingsleder

39 98 50 83

annl@gentofte.dk

Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS

Duntzfelts Alle 8, 2900 Hellerup

Vi ses!

More magazines by this user
Similar magazines