26.07.2013 Views

brochure skoler 13.14 - Kulturskolerne

brochure skoler 13.14 - Kulturskolerne

brochure skoler 13.14 - Kulturskolerne

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kulturpakker<br />

2013 - 2014<br />

Gentofte Kommune<br />

sKoler


2<br />

Kulturpakker til <strong>skoler</strong> 2012 - 2013<br />

Skoler Kunstart Klassetrin Pris Kalenderoversigt Sted Side<br />

Indskoling<br />

Som fisken i vandet …<br />

(1 dag)<br />

Karlen og høstkællingen<br />

(1 dag)<br />

Come on – stomp!<br />

(1 dag)<br />

Billedkunst,<br />

medier<br />

0. - 1. klasse Kr. 600 2013: Sept. uge 39<br />

2014: Mar. uge 11<br />

Kulturarv 0. - 1. klasse Kr. 400 2013: Sept. - dec.<br />

2014: Jan. - maj<br />

Musik 0. - 2. klasse Kr. 500 2013: Sept. uge 39<br />

2014: Maj uge 18<br />

Breakdance ( 1dag) Dans 0. - 3. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 40, nov. uge 48<br />

2014: Mar. uge 13<br />

Regnbuefarvedag<br />

(1 dag)<br />

Billedkunst 0. - 3. klasse Kr. 500 2013: Nov. uge 40, 48<br />

2014: Feb. uge 10<br />

Balletskole (1 dag) Dans 0. - 1. klasse Kr. 500 2013: Sept. uge 37<br />

2014: Jan. uge 3<br />

Små komponister<br />

(2 dage)<br />

Musik 1. - 3. klasse Kr. 800 2013: Nov. uge 46, 47, 48<br />

2014: Jan. uge 2, 3, 4<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 4<br />

På egen skole 5<br />

På egen skole 6<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 6<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 7<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 8<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 9<br />

Forfatterdag med<br />

klassen (1 dag)<br />

Indskoling/Mellemtrin<br />

Litteratur 1. - 3. klasse Kr. 600 2014: Apr. uge 14, 15 Kultur<strong>skoler</strong>ne 10<br />

Lydcollager (2 dage)<br />

Mellemtrin<br />

Musik 3. - 4. klasse Kr. 800 2013: Jan. uge 4, 5, 6 Kultur<strong>skoler</strong>ne 11<br />

En dag på tændstik- Kulturarv 4. - 5. klasse Kr. 500 2013: Nov. uge 46<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 12<br />

fabrikken (1 dag)<br />

2014: Mar. uge 11<br />

Linoleumstryk (1 dag) Billedkunst 4. - 6. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 41<br />

2014: Feb. uge 8<br />

Gospel (1 modul) Musik 4. - 6. klasse Kr. 400 2013: Nov. - dec.<br />

2014: Jan. - mar.<br />

Designer for en dag<br />

(1 dag)<br />

Forfatterdag med<br />

klassen (1 dag)<br />

Billedkunst, håndarbejde,<br />

design<br />

Mellemtrin, udskoling<br />

Man Ray (1 dag) Dansk og billedkunst<br />

4. - 6. klasse Kr. 500 2013: Nov. uge 46<br />

2014: Feb. uge 9<br />

Litteratur 4. - 6. klasse Kr. 800 2013: Nov. uge 45, 48<br />

2014: Mar. uge 10, 11<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 13<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 14<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 15<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 16<br />

6. - 9. klasse Kr. 600 2013: Okt. uge 44 Øregaard Museum,<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne<br />

Pick’n mix (1 dag) Dans 4. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 48<br />

2014: Mar. uge 13<br />

Bønder under<br />

Bernstorff (1 dag)<br />

Street art (1 dag) Billedanalyse,<br />

dansk, billedkunst<br />

Kulturarv 5. - 6. klasse Kr. 400 2013: Aug. - nov.<br />

2014: Jan. - maj<br />

5. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 40<br />

2014: Apr. uge 15<br />

Udskoling<br />

Stand up (1 dag) Drama 7. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 40<br />

2014: Mar. uge 13<br />

Hamlet (1 dag) Drama, dansk 7. - 9. klasse Kr. 500 2013: Okt. uge 43<br />

2014: Mar. uge 10<br />

Forfatterdag med<br />

klassen – computerspil<br />

(1 dag)<br />

Finn Juhl og hans hus<br />

(1 dag)<br />

Litteratur 7. - 9. klasse Kr. 800 2013: Nov. uge 47<br />

2014: Mar. uge 9, 12<br />

Arkitektur og<br />

design<br />

17<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 18<br />

I Bernstorffsparken<br />

og på Kultur<strong>skoler</strong>ne<br />

6. - 9. klasse Kr. 500 2013: Dec. uge 49 Ordrupgaard<br />

Museum<br />

Skoletjenesten Garderhøjfortet<br />

Vær fortberedt (1 dag) Kulturarv 0. - 6. klasse Kr. 27 2013: Uge 43-51<br />

pr. elev 2014: Uge 1-6 samt uge 9-25<br />

Soldat for en dag<br />

(1 dag)<br />

Kulturarv 4. - 6. klasse<br />

dog<br />

mindst<br />

kr. 500<br />

2013: Uge 43-51<br />

2014: Uge 1-6 samt uge 9-25<br />

Rigets overlevelse Kulturarv 7. - 9. klasse pr. 2013: Uge 43-51<br />

(1 dag)<br />

klasse 2014: Uge 1-6 samt uge 9-25<br />

19<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 20<br />

På egen skole 21<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 22<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne 23<br />

24<br />

Garderhøjfortet 25<br />

Garderhøjfortet 26<br />

Garderhøjfortet 27


Kunst og kultur til Gentoftes børn og unge<br />

I Gentofte Kommune ønsker vi, at vores børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag.<br />

Derfor har vi udviklet et bredt kulturtilbud, der spænder lige fra børnekulturugerne, undervisning<br />

på musik-, drama- og billedskolen til bibliotekernes mange tilbud.<br />

Kulturpakkerne er et af disse mange kulturtilbud, hvor børnene og de unge møder kunsten og<br />

kulturen. Kulturpakkerne er kreative undervisningsforløb og oplevelser inden for musik, billedkunst,<br />

dans, drama, litteratur og lokal kulturarv. Kulturpakkerne er udviklet af Kultur<strong>skoler</strong>ne i<br />

samarbejde med <strong>skoler</strong>ne og lokale kulturinstitutioner. De følger folkeskolens trinmål, og er<br />

tænkt som et supplement til den daglige undervisning, hvor kreativitet, kunst og leg indgår<br />

som et vigtigt element.<br />

Forskning viser, at børn og unge får et stort udbytte både følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt<br />

ved at møde kunstnere og kunst i undervisningen. Kulturpakkerne tilbyder en bred pallet<br />

af klassiske og helt nye kunstudtryk, der kan udvikle kreativitet, skabende evner og fællesskab<br />

hos kommunens børn og unge. Underviserne er professionelle og udøvende kunstnere,<br />

som er blandt de bedste på deres område.<br />

Vi glæder os til at byde jer og jeres elever velkomne – og håber, at det vil danne basis for<br />

gode oplevelser med kunst, kultur, læring og kreativitet.<br />

Med venlig hilsen<br />

Hans Toft<br />

Borgmester<br />

3


4<br />

som fisken i vandet eller fuglen på himlen<br />

– en animationsworkshop<br />

Børnene er filminstruktører for en dag og skal lave deres egen film. Børnene arbejder med enten fisk eller fugle<br />

som tema. Vi undersøger forskellige fiske/fuglearter og deres forskellige omgivelser og omsætter det i collagebilleder.<br />

Børnene får mulighed for at lave billeder ud af alverdens forskellige materialer. Fiskene/fuglene skal iscenesættes<br />

i en scenografi, hvori der kan udspille sig en historie, som animeres som stopmotion under kameraet.<br />

Børnene får en oplevelse af, hvordan en animationsfilm bliver til. Instruktøren redigerer filmen færdig og lægger<br />

lydside på filmen, som børnene er blevet enige om på dagen. Filmen bliver lagt på YouTube.<br />

Klassetrin<br />

0. - 1. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, billedkunst 1 og billedkunst 2<br />

varigHed<br />

Én dag kl. 9 - 12<br />

Periode<br />

Sept. uge 39 i 2013 og mar. uge 11 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Børnene vælger, om de vil arbejde med fugl eller fisk. Vi vil<br />

have forskellige bøger til rådighed om emnet, I er også velkomne<br />

til at medbringe egne fotos.<br />

Forløbet<br />

Vi afslutter dagen med at se dagens råfilm tilsat forskellige lyde<br />

og forskellig musik, for at undersøge, hvordan fiske/fugle-dramaet<br />

bliver båret bedst frem af lydsiden.<br />

Collage-billederne kan derfor være fisk i havet, eller fisk der bliver<br />

fanget ind af en fiskekutters net, en lystfisker eller fisk der<br />

bliver ædt af andre fisk i det dybe hav. Collage-billederne kan,<br />

hvis emnet er fugle fortælle noget om hvor fuglene bor, hvad de<br />

spiser, om de er fri eller i fangenskab. Fuglene kan være på træk<br />

til de varme lande o.s.v.<br />

Formål<br />

At introducere film-mediet i børnehøjde. Det er intentionen, at<br />

børnene skaber deres eget filmværk, og det vil sige, at der skabes<br />

et rum til deres egne frie billedfortolkninger indenfor emnet.<br />

idéer til undervisningsForløb<br />

Arbejdet med billedcollager af alverdens materialer kan inspirere<br />

billedmageri og ordlege og begrebsforståelse i hverdagen. Workshoppen<br />

er et inspirerende supplement til sproglig opmærksomhed.<br />

Fag<br />

Billedkunst, medier, dansk, natur og teknik<br />

underviser<br />

Animations-instruktør Rikke Hallund.<br />

Filmeksempler kan ses på www.hundestedfilmskole.dk<br />

Pris<br />

600 kr.<br />

trinmål (0.-1. Klasse)<br />

Sproget:<br />

• Fortælle situationsuafhængige historier ud fra billeder eller<br />

hørte historier<br />

• Videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse<br />

• Lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme,<br />

sproglyde og ord<br />

• Have kendskab til bogstavernes navn, form og lyd<br />

• Lege og eksperimentere med sætnings- og orddannelse<br />

Det praktiske musiske:<br />

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,<br />

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog<br />

• Benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker.<br />

trinmål (0.-1. Klasse)<br />

Dansk:<br />

• Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive<br />

viden om enkle emner<br />

• Bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk<br />

• Kende enkle sproglige virkemidler<br />

• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form<br />

Natur og teknik:<br />

• Beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende<br />

deres navne og henføre dem til grupper<br />

• Kende udvalgte planter og dyr også fra andre verdensdele<br />

• Kende naturområder hvor navngivne planter og dyr lever


Karlen og høstkællingen<br />

– om livet på gården i gamle dage<br />

For 100 år siden var Gentofte en landbrugskommune med mange gårde. Hvordan mon det var at vokse op på en<br />

gård? Børnene starter i en „historiestue“ med historiske billeder og fortællinger om livet på landet. Vi tager udgangspunkt<br />

i det sted, hvor skolen ligger og fortæller om, hvilken gård, der engang lå her. Børnene hører om landbruget,<br />

arbejdet på gårdene, høsten, og hvordan det var at være barn på en gård. Historierne er enkle og illustreres<br />

af enkle rekvisitter, f.eks. legetøj, og vi drager paralleller til noget de kender, f.eks. Emil fra Lønneberg. Efter<br />

historiestuen prøver børnene at blive klædt ud som børn på en gård for ca. 100 år siden, de maler korn til mel, og<br />

til sidst leger vi lege fra gamle dage, som gerne foregår udendørs. Vi laver sækkeløb, triller med tøndebånd og<br />

leger gamle sanglege. Alle børn får mulighed for at prøve det hele. Dagen afsluttes fælles med fedtemadder. Vi<br />

snakker om forskellen på mad i dag og for ca. 100 år siden og evaluerer dagen.<br />

Klassetrin<br />

0. - 1. klasse<br />

Hvor<br />

På egen skole indendørs og udendørs<br />

varigHed<br />

Én dag kl. ca. 9 - 12<br />

Periode<br />

Aug. - dec. i 2013 og jan. - maj i 2014. Aftales individuelt<br />

Forberedelse<br />

Ingen<br />

Formål<br />

Børnene får en forståelse af og fortrolighed med deres kulturarv.<br />

De får indblik i, hvordan deres by og lokalområde engang har set<br />

ud, og i hvordan det var at være barn på landet. Workshoppen vil<br />

vække børnenes naturlige nysgerrighed og interesse for, hvordan<br />

deres egen hverdag og liv smager, lugter og føles.<br />

Fag<br />

Dansk<br />

underviser<br />

To medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv.<br />

Pris<br />

400 kr.<br />

trinmål (0. Klasse)<br />

• Videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse.<br />

trinmål (1. Klasse)<br />

Dansk:<br />

• Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne<br />

veksle mellem at lytte og at ytre sig<br />

• Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk<br />

• Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst<br />

• Vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige<br />

fra vores tids tekster<br />

• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form<br />

5


6<br />

Come on – stomp!<br />

Energi, fantasi, leg og humor skal bruges til at skabe vores fælles musikværk! Vær med til at STOMPE med<br />

spande, koste, bolde, kroppen og alt muligt andet. Men pas på! Det er svært at lade være med at grine, svært<br />

ikke at koncentrere sig og blive helt opslugt af musikken. Heldigvis!<br />

Klassetrin<br />

0. - 2. klasse<br />

Hvor<br />

På egen skole<br />

varigHed<br />

3 timer. Én dag kl. 9 - 12. Tidspunktet kan aftales individuelt.<br />

Periode<br />

Sept. uge 39 i 2013 og apr./maj uge 18 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Det er en god ide, hvis børnene er i tøj og sko, som de nemt<br />

kan bevæge sig i.<br />

Forløbet<br />

Børnene vil opleve at lege, bruge fantasien og koncentrere sig<br />

i det store fællesskab. Vi spiller, synger og danser. Børnene kan<br />

opleve, hvad tillid til hinandens ideer kan føre til, når de til slut<br />

oplever glæden og respekten for det fælles værk.<br />

Formål<br />

At give børnene nye udfordringer omkring og med musikken.<br />

Vise børnene veje til selv at skabe musik og bevægelse.<br />

Udvikle deres nysgerrighed overfor lyd, rytmer, remser og bevægelse.<br />

Breakdance<br />

Fag<br />

Musik<br />

underviser<br />

Komponist og musikpædagog Kirsten Juul Seidenfaden.<br />

www.sangdansogspil.dk og www.ligeioeret.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål (0.-1. Klasse)<br />

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,<br />

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale og skriftsprog<br />

• Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed<br />

trinmål (0.-1. Klasse)<br />

Musik:<br />

• Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse<br />

• Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske<br />

figurer<br />

• Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i<br />

skabende musikalsk arbejde<br />

• Udføre enkle improvisationer med ledsagelse af grundpuls<br />

• Kende forskel på puls og rytme<br />

• Forstå, at der er forskellige musikgenrer<br />

Hvad har kroppen af udtryksmuligheder? Det er børn og unge, der udtrykker energien og pulsen i de nye udtryksformer<br />

i storbyen. Gennem dans, fysisk teater og akrobatik oplever vi dansens muligheder. Der afprøves forskellige<br />

breakdance-moves og eksperimenteres med dynamisk koreografi. Inspirationen tager udgangspunkt i urbane<br />

danseformer.<br />

Klassetrin<br />

0. - 3. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, store sal<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 12<br />

Periode<br />

Okt. uge 40, nov. uge 48 i 2013 og mar. uge 13 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og<br />

noget at drikke<br />

• Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget, at<br />

alle er med fra starten. Opvarmningen varer ca. 30 - 45 min.<br />

Forløbet<br />

Vi starter med opvarmning af hele kroppen og udforskning af<br />

bevægelser.<br />

Introduktion til grundlæggende breakdance-moves og akrobatiske<br />

elementer, som alle kan være med på. Vi har det sjovt med at<br />

danse sammen og slutter med at vise, hvad vi kan for hinanden.<br />

Formål<br />

At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse,<br />

hvor eleverne kan opleve glæden ved at bruge kroppen som<br />

fortæller, træne sanser og fantasi og styrke deres energi og koncentration.<br />

Fag<br />

Idræt, musik<br />

underviser<br />

Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål<br />

Idræt:<br />

• Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling<br />

• Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk<br />

bevægelse<br />

• Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik<br />

• Udføre forskellige danse og koreografier<br />

• Skabe og udføre egne danse og koreografier<br />

• Fortælle abstrakte historier med kroppen<br />

• Kende til tidens dansemæssige udtryksformer<br />

Musik:<br />

• Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse<br />

• Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer<br />

• Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og<br />

dramatisering i fællesskab med andre<br />

• Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer


egnbuefarvedag<br />

En dag hvor eleverne oplever, mærker og udforsker farvens muligheder<br />

Vi afprøver alle regnbuens farver, laver farveblandinger, farveregnestykker og maler vores egen regnbue.<br />

Klassetrin<br />

0. - 3. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, billedkunst 1<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 13<br />

Periode<br />

Nov. uge 40, 48 i 2013 og feb. uge 10 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Det er en god ide, at børnene er i arbejdstøj, og at de evt.<br />

medbringer en gammel skjorte.<br />

• Praktisk hjælp undervejs<br />

Forløbet<br />

Vi starter med et stort fælles billede, hvor alle maler med hænderne,<br />

mærker konsistensen og oplever, hvordan farverne glider<br />

sammen i alle regnbuens farver.<br />

Dette billede får klassen med hjem enten i mindre dele til hver<br />

elev eller til en væg i klassen.<br />

Vi laver farveregnestykker, arbejder med primær farver og blander<br />

så mange farver, vi kan. Vi tilføjer hvidt, ser hvad der sker,<br />

blander en sort – måske eller næsten, hvis vi er heldige.<br />

Vi maler en regnbue.<br />

Til slut klipper vi en by i silhuet til vores regnbue og klistrer den<br />

oven på regnbuen, når den er tør.<br />

Formål<br />

At give børnene en glæde og oplevelse ved farver.<br />

At inspirere børnene til at udforske og eksperimentere med farver.<br />

Fag<br />

Billedkunst, natur og teknik<br />

ideer til undervisningsForløb<br />

Projektet egner sig til samarbejde med GFO’en.<br />

underviser<br />

Billedkunstner Hanne Ravn Hermansen. www.kromosom.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål (0. Klasse)<br />

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,<br />

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale og skriftsprog<br />

• Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed<br />

trinmål (1. Klasse)<br />

Billedkunst:<br />

• anvende enkle farveblandinger<br />

• beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler<br />

• undersøge og vurdere egne og andres billeder<br />

• anvende billedet som kommunikationsmiddel<br />

• anvende visuelle udtryk i fælles projekter<br />

• præsentere egne og andres billeder<br />

7


8<br />

Balletskole<br />

– Et Folkesagn af August Bournonville<br />

Vi danser fortællinger som trolde fra balletten Et Folkesagn. Det er en eventyrlig og folkelig historie. Vi bruger kun kroppen<br />

til at udtrykke os med, for i ballet siger man ikke et ord. Vi skal prøve at bruge ballettens sprog, som er mime og<br />

gestik. Vi skal lytte til historier, og spille skuespil, mime, tegne, lege trolde og danse efter musikken til den gamle ballet.<br />

Klassetrin<br />

0. - 1. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, store sal<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 12<br />

Periode<br />

Okt. uge 37 i 2013 og mar. uge 3 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Børnene må gerne være klædt ud som trolde.<br />

• Medbring noget at drikke og lidt at spise.<br />

• Balletten blev skabt i romantikken i 1854. Et Folkesagn er historien<br />

om to forbyttede børn. Den ene, Hilda, den smukke som<br />

er fra en meget fin familie vokser op i troldehulen, hvor Viderik<br />

den onde trold og Diderik den gode trold bor, mens Birte, den<br />

hysteriske (som er trold) vokser op i den fine familie.<br />

Forløbet<br />

1. Hvis man skal danse ballet skal man være meget smidig,<br />

have stærke fødder, have lige ben, have lange ben, have en<br />

høj vrist, være musikalsk og kunne danse til takten og meget<br />

mere … pu-ha ! Vi kigger på, hvad vores krop kan gennem en<br />

lille danseballettime.<br />

2. Vi sminker os som trolde. Vi hører om trolde og troldehistorier<br />

og mimer og danser trolde fra forestillingen Et Folkesagn. Vi<br />

er nede i troldehulen.<br />

3. Vi møder Birthe den hysteriske trold hos den fine familie.<br />

4. Vi slutter workshoppen af med at tegne vores oplevelser.<br />

Formål<br />

At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse,<br />

hvor eleverne kan opleve glæden ved at bruge kroppen som fortæller,<br />

træne sanser og fantasi og styrke deres energi og koncentration.<br />

Fag<br />

Idræt, musik<br />

underviser<br />

Balletdanser Karina Elver<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål (0. Klasse)<br />

Natur og naturfænomener:<br />

• Kende kroppen og være bevidst om forskellige kropsfunktioner<br />

Det praktisk/musiske:<br />

• Opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk<br />

• Udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang,<br />

drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale- og skriftsprog<br />

Bevægelse og motorik:<br />

• Beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed<br />

• Kombinere sproglige aktiviteter med fysiske handlinger<br />

Samvær og samarbejde:<br />

• Komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå<br />

arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og<br />

opstille enkle mål for eget arbejde<br />

• Tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget<br />

• Fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i<br />

større og mindre grupper<br />

• Tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har<br />

nået de fastsatte mål<br />

trinmål (1.-3. Klasse)<br />

Musik:<br />

• Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse<br />

• Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer<br />

• Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og<br />

dramatisering i fællesskab med andre<br />

• Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer<br />

Dansk:<br />

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel<br />

• Udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og<br />

tekst samt i dramatisk form<br />

Idræt:<br />

• Kontrollere grundlæggende bevægelser, først og fremmest<br />

gå, løbe, hoppe, hinke, vende og dreje<br />

• Bruge spænding og afspænding<br />

• Anvende rytmiske bevægelser til forskellige musikformer<br />

• Udtrykke forskellige figurer kropsligt<br />

• Dramatisere enkle historier<br />

• Kende og anerkende fysiske forskelle mellem sig selv og<br />

andre<br />

Natur og teknik:<br />

• Undersøge enkle kropsfunktioner, herunder bevægeapparatet


små komponister<br />

Prisbelønnet i 2011 for bedste musikformidling til børn!<br />

Tegn din musik og spil den. Inde i alle børn er der fyldt med musik! I mødet med komponisten bliver den hørt.<br />

Børn ved selv, hvad de ved, og med fantasi tegner og maler de symboler for det, de har inden i sig og skaber under<br />

vejledning deres eget musikalske værk. Professionelle musikere fra Figura Ensemble spiller børnenes kompositioner<br />

for og med dem. Musikken optages og sendes til klassen.<br />

Klassetrin<br />

1. - 3. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, 2. sal<br />

varigHed<br />

Én workshop forløber over to dage, kl. 9 - 13<br />

Periode<br />

Nov. uge 46, 47, 48 i 2013 og jan. uge 2, 3, 4 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Eleverne medbringer selvbyggede instrumenter. Se links på<br />

www.kultur<strong>skoler</strong>ne.dk/kulturpakker<br />

• Eleverne skal være tunet ind på at lytte til musik.<br />

• Eleverne kan have malet til ét af følgende musikstykker:<br />

Prokofiev – Romeo og Julie, Mussorgsky – Udstillingsbilleder,<br />

Stravinsky – Ildfuglen, Debussy – La Mer.<br />

• Eleverne skal medbringe tegningen til denne lytteøvelse:<br />

Åbn vinduet og lyt 1 min. til gårdens eller gadens „symfoni”.<br />

Vælg én lyd, beskriv den og tegn den.<br />

Forløbet<br />

Børnene præsenteres for komponisten fra den klassiske verden<br />

og hører musik, som han har komponeret. Børnene komponerer<br />

selv ud fra leg med lyd og lærer, hvordan lyd kan vises med<br />

skriftlige tegn. Børnene spiller egne kompositioner for hinanden.<br />

Børnenes kompositioner opføres af professionelle musikere på<br />

den anden undervisningsdag.<br />

Formål<br />

Eleverne deltager i legende musikalsk udfoldelse og indgår i<br />

sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer. De bruger<br />

krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i det skabende<br />

musikalsk arbejde og producerer lydillustrationer og klangkulisser<br />

over egne fortællinger. De lytter opmærksomt til korte musikstykker.<br />

Eleverne får mulighed for at opleve og vurdere kunstnerisk<br />

kvalitet.<br />

ideer til videre undervisningsForløb<br />

Der kan laves en photostory med baggrundsmusik. Hvis læreren<br />

tager billeder af partiturerne og børnene i forløbet, kan børnene<br />

hjemme på skolen lære at lave en photostory med baggrundsmusik.<br />

Fag<br />

Musik, billedkunst<br />

underviser<br />

Komponist og musiker Jesper Egelund Pedersen.<br />

Komponist og musiker Peter Bruun.<br />

Pris<br />

800 kr.<br />

trinmål<br />

Musik:<br />

• Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse<br />

• Følge og holde en puls<br />

• Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske<br />

figurer<br />

• Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder<br />

i skabende musikalsk arbejde<br />

• Producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser,<br />

eventyr eller egne fortællinger<br />

• Komponere små rim, remser og sange<br />

• Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer<br />

til noget konkret<br />

• Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse<br />

• Kende forskel på puls og rytme og høre forskel på dur og<br />

mol<br />

Billedkunst:<br />

• Fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier<br />

og iagttagelser<br />

• Tegne og male med vægt på fortælling<br />

9


10<br />

Forfatterdag med klassen<br />

Sproget i kroppen, når sproget svinger – poesi, rytme og rap<br />

Sprog skal opleves, ikke kun forstås med hovedet! Sprog er også lækre lyde, skøre lege, en lyst i munden og en<br />

puls i kroppen. Marianne Iben Hansen er forfatter til en række rimede/rappede billedbøger, bl.a. Axel elsker biler.<br />

Hendes sproglige stil er fuld af tempo, humor og rytme. Med udgangspunkt i egne bøger og arbejdsmetoder<br />

giver hun et levende indblik i en forfatters arbejde og tager børnene med på en sproglig inspirationstur. Dagen<br />

munder ud i at klassen skriver sin egen rap.<br />

Klassetrin<br />

1. - 3. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, musik 0<br />

varigHed<br />

Èn dag kl. 9 - 13<br />

Periode<br />

Apr. uge 14 og uge 15 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Børnene skal have stiftet bekendtskab med forfatterskabet.<br />

• Som introduktion til rap-fortællingen anbefales især læsning<br />

af: „Axel elsker biler“, „Fikkedik og Falderina“ og „Palle P og<br />

perlen“.<br />

• Som udgangspunkt for at arbejde med sproglig rytme og lyd<br />

anbefales: „A, B, kom og C“ og „Fino badino badulle“.<br />

Forløbet<br />

Hvordan er en forfatters liv ? Marianne læser op og fortæller om<br />

det allerførste børnerim fra 3. klasse, om ideerne, hvor de kommer<br />

fra, og hvordan de bliver til bøger. Vi skal lege med sproget<br />

og opleve at det „går i kroppen“ gennem fokus på lækre lyde,<br />

bogstavrim, forskellige ordkvaliteter og hjemmelavede ord. Og<br />

vi skal fornemme rytmen ved at sætte motor på ordene, lave<br />

ordkor mm.<br />

På denne basis vil vi sammen skabe og lave lydoptagelse af<br />

„klassens rap“. Der vil være forskellige forslag til, hvordan læreren<br />

kan bringe arbejdet videre. I er meget velkommen til at<br />

kontakte Marianne for en uddybelse af dette.<br />

Formål<br />

At åbne for børnenes sprogbegejstring. At give plads til en undersøgende<br />

sanselig tilgang til sproget, hvor ordenes lyd, klang<br />

og rytme er lige så vigtig som deres betydning. At mærke hvor<br />

sjovt og rigt sproget er!<br />

Hvis der er mere tid eller hjemme på skolen: Hvert barn laver<br />

et lille rim om sig selv. Børnene illustrerer deres rim hjemme på<br />

skolen og alle børnenes rim + tegninger samles af læreren til en<br />

klassebog, hvor også klassens rap bliver skrevet ind. Der kan<br />

også laves koreografi til rap-omkvædet.<br />

Fag<br />

Dansk<br />

underviser<br />

Børnebogsforfatter Marianne Iben Hansen.<br />

Marianne modtog Gyldendals Børnebogspris 2011.<br />

Pris<br />

800 kr.<br />

trinmål<br />

Det talte sprog<br />

• bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne<br />

veksle mellem at lytte og at ytre sig<br />

• udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk<br />

• fremlægge, referere, fortælle og dramatisere<br />

• give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive<br />

viden om enkle emner<br />

• læse enkle tekster op med god artikulation<br />

• lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle<br />

indholdet<br />

• improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme<br />

og computerens muligheder<br />

Det skrevne sprog<br />

• skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd<br />

til forskellige formål<br />

• stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster<br />

• udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst<br />

• bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker<br />

Sprog og kommunikation<br />

• bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk<br />

• kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk<br />

sprog<br />

• vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog<br />

• kende betydningen af de vigtigste ord og begreber<br />

• udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem<br />

genre, sprog, indhold og situation<br />

• være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed<br />

i egne og andres tekster<br />

• samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud<br />

fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til<br />

faglige begreber<br />

• kende enkle sproglige virkemidler<br />

• kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg<br />

• forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke<br />

holdninger og værdier<br />

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form


lydcollager<br />

– Umiddelbar musik<br />

Tænk at være med i et rigtigt orkester. Med violiner og trompeter, trækbasuner og cello, slagtøj og klarinet. Og<br />

det er lige præcis, det du kommer til at opleve i denne kulturpakke. Dirigent og komponist Jakob Høgsbro introducerer<br />

alle de klassiske symfoniorkester instrumenter, og bagefter får eleven lov til at vælge et instrument. Når alle<br />

har et instrument, laver vi musik efter dirigentens tegn og optager til sidst en CD.<br />

alder<br />

3. - 4. Klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, store sal<br />

antal<br />

25 børn/en klasse<br />

varigHed<br />

2 dage fra kl. 9.00 – 13.00<br />

Periode<br />

Jan. uge 4, 5, 6 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Lyt til klassisk musik, se en koncert på youtube med en dirigent<br />

og et symfoniorkester.<br />

• Snak om hvad instrumenterne hedder.<br />

• Eleverne skal have papir/hæfte og blyant med<br />

• Og have navneskilte klistret på brystet<br />

• De skal have en historie med, som eleverne selv har lavet og<br />

som vi kan sætte musik til<br />

• Det vil være godt hvis der kunne komme en pædagog med<br />

udover læreren.<br />

Forløb<br />

På 1. dagen præsenteres instrumenterne og eleverne spiller på<br />

dem. På 2. dagen skal eleverne tage „Tredje klasses store udvidede<br />

musikorkester prøve“, en multiple-choice prøve (som er<br />

meget nem).<br />

Efter den prøve får eleverne „Tredje klasses store udvidede musikorkester<br />

diplom“ for veludført teoretisk og praktisk kunnen.<br />

Formål<br />

At opleve hvad det vil sige at spille i orkester. At opleve den<br />

skabende proces i et musikstykke At få præsenteret musik børn<br />

måske ikke lytter til normalt At få præsenteret og prøvet instrumenter<br />

At samarbejde, respektere og anerkende hinanden At<br />

følge en dirigent og få kendskab til grundlæggende musikalske<br />

begreber.<br />

Fag<br />

Musik<br />

underviser<br />

Dirigent, komponist og saxofonist Jakob Høgsbro.<br />

www.jakobhogsbro.dk<br />

trinmål<br />

Musik:<br />

• Deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse<br />

• Følge og holde en puls<br />

• Deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske fi<br />

gurer<br />

• Anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i<br />

skabende musikalsk arbejde<br />

• Producere lydillustrationer og klangkulisser over rim, remser,<br />

eventyr eller egne fortællinger<br />

• Komponere små rim, remser og sange<br />

• Lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til<br />

noget konkret<br />

• Udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse<br />

• Kende forskel på puls og rytme og høre forskel på dur og<br />

mol<br />

11


12<br />

en dag på tændstikfabrikken<br />

Kulturpakken giver eleverne en indsigt i den lokale kulturarv gennem et historisk rollespil om industrialiseringen i<br />

Danmark omkring 1900. Workshoppen giver udover en indsigt i lokalhistorien også eleverne erfaring med forskellige<br />

skuespilteknikker.<br />

Klassetrin<br />

4. - 5. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, store sal<br />

varigHed<br />

To dage, en dag med introduktion til kulturarv og industrialiseringen<br />

(2 timer) i klassen, og derefter en dag med rollespil fra kl.<br />

9 - 13 på Kultur<strong>skoler</strong>ne<br />

Periode<br />

Nov. uge 46 i 2013 og mar. uge 11 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Lærer- og elevvejledning til workshop tilsendes<br />

• Til rollespillet skal eleverne selv sørge for udklædning og<br />

madpakker fra 1900<br />

Forløb<br />

Eleverne indlever sig i livet og hverdagen på Hellerup Tændstikfabrik.<br />

Herigennem får de et indblik i arbejderens dag på fabrikken,<br />

på børnearbejde, afstraffelse, lønforskelle og den spæde<br />

start på arbejderbevægelsen og fagforeningerne. Eleverne vil<br />

både ”møde” direktøren, fagforeningsmanden, fabriksarbejderen,<br />

arbejdsdrengen/pigen og deres familier. Rollespillet<br />

indeholder små dramatiske hændelser, som arbejdsdrengen der<br />

kommer ud for en ulykke, familien der bliver sat på gaden af<br />

fogeden, og arbejderen der bliver fyret.<br />

Formål<br />

Kulturpakken giver børnene en forståelse af deres egen historie,<br />

og er med til at gøre begreberne fortid, nutid og fremtid forståelige.<br />

Der bliver arbejdet med drama og historiefortælling.<br />

Fag<br />

Historie og dansk<br />

underviser<br />

Historiker fra Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte og skuespiller<br />

Pernille Carlsen.<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål<br />

Historie:<br />

• Fortælle om familie, slægt og fællesskaber, og berette om<br />

episoder, der har haft betydning for familiens liv<br />

• Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive<br />

dem i tegning og dramaform<br />

• Gengive historiske fortællinger fra dansk historie<br />

• Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden<br />

• Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og<br />

hverdagsliv<br />

Dansk:<br />

• Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden<br />

• Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons<br />

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel


linoleumstryk<br />

– efter Picassometoden<br />

Kunst i tiden har genfundet linoleumstrykket og træsnittet. Det har været lidt ude i kulden, men er nu meget aktuelt<br />

i samtidskunsten og mange kunstnere benytter og eksperimenterer med teknikkerne.<br />

Grafik er ikke reproduktion, det er skabt til at være, det det ER.<br />

Klassetrin<br />

4. - 6. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, billedkunst 2, 2. sal<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 13<br />

Periode<br />

Okt. uge 41 i 2013 og feb. uge 8 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Det er en god ide, at eleverne er i arbejdstøj.<br />

• Eleverne kan med fordel introduceres til kunstnere, der arbejder<br />

i linoleum som Dürer – Picasso – Henry Heerup – Palle<br />

Nielsen – Knud Odde – Tal.R blot for at nævne nogle.<br />

• Praktisk hjælp undervejs.<br />

Forløb<br />

I indføres i forskellige trykteknikker, afprøvning og fremstilling af<br />

linoleumstryk, hvor der arbejdes i sort hvid med kontraster og i<br />

den specielle Picasso teknik, hvor der arbejdes med flere farver<br />

men kun én plade.<br />

Gennem skærerarbejdet i Picassoteknikken forandres pladen<br />

gradvist. De lyseste farver trykkes først og baggrunden skæres<br />

væk. Der trykkes i ny farve, og således vokser hovedmotivet<br />

frem af flere trykgange med den mørkeste sidst.<br />

Det, der skæres væk, kan ikke lægges til igen, så det kræver<br />

planlægning, og der opstår uventede ting. En meget eksperimenterende<br />

proces som kunstneren vil guide eleverne gennem.<br />

Formål<br />

At afprøve grafiske teknikker – lave linoleumssnit.<br />

Fag<br />

Billedkunst<br />

ideer til undervisningsForløb<br />

Kulturpakken kan være en igangsætter for læreren og klassen til<br />

arbejdet med linoleumstryk.<br />

underviser<br />

Billedkunstner Hanne Ravn Hermansen. www.kromosom.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål<br />

Billedfremstilling<br />

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet<br />

sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at<br />

• udtrykke sig i plant, rumligt og digitalt billedarbejde<br />

• anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt<br />

i plant, rumligt og digitalt billedarbejde<br />

• anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om<br />

formsproglige elementer som form, farve og komposition i<br />

billedarbejde<br />

• vælge form, metode og materialer i forhold til indhold<br />

• eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative<br />

metoder<br />

• anvende enkle teknikker, materialer og værktøjer i plant<br />

billedarbejde inden for tegning, grafik, maleri og collage<br />

Billedkundskab<br />

• undersøge og vurdere egne og andres billeder<br />

Visuel kommunikation<br />

• anvende billedet som kommunikationsmiddel<br />

• anvende visuelle udtryk i fælles<br />

13


14<br />

Gospel<br />

Gospelmusik er den amerikanske sorte kirkes musik, og mange af de R&B sangere, vi ser i dag, har baggrund i<br />

gospelmusikken.<br />

Gospelmusik er fuld af energi og man kan næsten kun blive glad i låget, så her er muligheden for at være med til<br />

at skabe et swingende, sejt og supercool gospelkor.<br />

Klassetrin<br />

4. - 6. klasse. Der kan deltage 3 - 4 klasser (en årgang) ad gangen<br />

Hvor<br />

På egen skole<br />

varigHed<br />

1 modul (aftales individuelt), kl. 8.00 - 9.30 eller 10.00 - 11.30<br />

Periode<br />

Nov. - dec. i 2013 og jan. - mar. i 2014 (aftales individuelt med<br />

musikerne)<br />

Forberedelse<br />

• Reservering af et egnet lokale med klaver og aftale tidspunkt<br />

med kunstneren<br />

• Det er vigtigt, at det er lærere, der kender børnene, der er<br />

med i workshoppen. Det betyder alt, at underviser og akkompagnatør<br />

kan koncentrere sig fuldt og helt om det faglige<br />

indhold<br />

Forløbet<br />

Der vil blive arbejdet med krop og bevægelse, groove, rap og<br />

selvfølgelig sang for fulde gardiner. Sangene vil være på engelsk.<br />

Ingen forudsætninger er nødvendige, kun lysten til at gi’ den gas<br />

og være fælles om et fedt kor.<br />

Formål<br />

Eleverne vil få trænet stemmen og øret og lære, hvordan de<br />

bruger kroppen og stemmen på en god måde. Der synges på<br />

engelsk.<br />

Fag<br />

Musik og engelsk<br />

underviser<br />

Sofie Hermind og Anders Rose.<br />

Pris<br />

400 kr.<br />

trinmål<br />

Musik:<br />

• Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i<br />

fælles musikalsk udfoldelse<br />

• Synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale<br />

i mindre grupper<br />

• Fastholde en enkel over- eller understemme sammen med<br />

andre i flerstemmig sang<br />

• Synge et repertoire af nye og ældre danske sange og<br />

salmer samt sange på andre sprog, først og fremmest<br />

engelsk<br />

• Deltage i flerstemmig sang med opmærksomhed på det<br />

musikalske udtryk<br />

• Anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre<br />

klangkilder i skabende musikalsk arbejde<br />

• Vise kendskab til musik fra andre kulturer<br />

Engelsk:<br />

• Udtale de engelske ord, der arbejdes med<br />

• Turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige<br />

formåen ikke slår til


Designer for en dag<br />

– designprocessen fra idé til produkt<br />

Eleverne arbejder som designere og får et indblik i en designers arbejdsproces.<br />

Hvordan kan et blad og en møtrik blive forvandlet til et mønster på en tallerken?<br />

Som designer beskæftiger man sig med formgivning. Men hvordan skaber man en unik form? Med afsæt<br />

i naturen designer eleverne deres helt egne, nye og spændende former! Med trykteknik overfører vi dem til<br />

trætallerkner, så eleven kommer hjem med sit helt eget gennemdesignede produkt.<br />

Klassetrin<br />

4. - 6. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, billedkunst 1, 2. sal<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode<br />

Nov. uge 46 i 2013 og jan. uge 9 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Eleverne medbringer naturmaterialer blomster, blade, grene,<br />

agern, kogler, småsten mm<br />

• Inspiration kan hentes i kunsthåndværkeren Thorvald Bindesbølls<br />

keramiske arbejder fra 1880’erne. Han er stadigvæk en<br />

af Danmarks mest markante designere på ornamentikkens<br />

område med en unik evne til at udfylde en flade dekorativt.<br />

Forløbet<br />

inspiration – Naturens og industriens former. Eleverne tegner<br />

forskellige naturgenstande; blade, agern, grene osv. samt geometriske<br />

former som møtrikker, skruer, mønter.<br />

Derigennem udforskes forskellige formsprog fra det organiske til<br />

det geometriske.<br />

ideudvikling – 1 organisk og 1 geometrisk form udvælges, som<br />

eleven synes kunne være interessant at arbejde videre med.<br />

Med udgangspunkt i disse to former eksperimenteres der med<br />

at tegne forskellige stiliserede former.<br />

udførelse – Formerne skæres ud i skumpap og de sammensættes<br />

til forskellige mønstre og farvesammensætninger.<br />

Færdiggørelse – Ét af mønstrene udvælges og overføres til en<br />

rund trætallerken.<br />

Formål<br />

At eleverne bliver i stand til at overskue samspillet mellem idé,<br />

planlægning og udførelse og udvikle færdighed i at fremstille<br />

produkter med æstetisk og funktionel værdi.<br />

Fag<br />

Billedkunst, sløjd, håndarbejde/design og produkt<br />

underviser<br />

Billedkunstner og designer Annika Oyrabø. www.annikaoyrabo.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål<br />

Design og produkt:<br />

• Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration<br />

og ideer, planlægning, udførelse og evaluering<br />

• Formgive med personligt præg<br />

• Bruge omverdenen som inspirationskilde<br />

• Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk,<br />

funktionel og kommunikativ synsvinkel<br />

• Sætte ord på designprocessen<br />

• Udnytte kendskab til andre relevante materialers anvendelsesmuligheder<br />

• Medtænke miljø, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i<br />

arbejdsprocessen<br />

• Give eksempler på naturgivne og kulturelle forhold, der har<br />

indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og<br />

anvendelse af håndværksmæssige produkter og udtryk<br />

• Vælge materialer ud fra overvejelser om ressourceudnyttelse<br />

og bæredygtighed<br />

15


16<br />

Forfatterdag med klassen<br />

– at skrive novelle eller billedroman<br />

Eleverne møder forfatter og illustrator Hanne Kvist til et forløb der handler om at fortælle en god historie med udgangspunkt<br />

i hverdagen omkring os. Har man øjne og ører åbne, vil man opdage små og store dramaer over alt:<br />

Du bliver uvenner med din bedste ven, dit marsvin dør, du ser nogen der prøver at løbe fra billetkontrolløren<br />

i toget – eller det stormer og kælderen bliver oversvømmet. En forfatter arbejder med alle de ting der sker lige<br />

omkring os – og det skal vi også gøre på denne dag med udgangspunkt i både egne oplevelser og avisoverskrifter.<br />

Klassetrin<br />

4. - 6. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9.00 - 13.30<br />

Periode<br />

Nov. uge 45, 48 i 2013 og mar. uge 10, 11 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Eleverne skal have læst billeromanen „Jeg er Frede“ (klassesæt<br />

på fællessamlingen). Desuden er „Hund i himlen“<br />

(filmatiseret i 2012), „Hr. Lykke“ og „Drengen med sølvhjelmen“<br />

(filmatiseret som „Der var engang en dreng som fik en<br />

lillesøster med vinger“) egnede til mellemtrinnet.<br />

• Bøgerne om forfatterskabet: „Fandango 3“ af Trine May (Gyldendal),<br />

og „Trappen der gik ovenpå“ af Anna Skyggebjerg<br />

(Dansklærerforeningens forlag), egner sig også til forberedelse<br />

og indeholder noveller og tekstuddrag.<br />

• Eleverne må meget gerne forberede spørgsmål til forfatteren.<br />

Forløbet<br />

Hanne Kvist præsenterer sine bøger og fortæller om sin arbejdsdag<br />

og om hvordan historier opstår - om inspiration og research.<br />

Med udgangspunkt i slides fra Jeg er Frede fortæller hun om<br />

samarbejdet med en illustrator og om selv at illustrere sine bøger.<br />

I skriveværkstedet vil eleverne komme til at skrive små historier<br />

ud fra konkrete øvelser. Vi tager udgangpunkt i realistiske<br />

hændelser, men historierne kan ende som fantasy, realisme<br />

eller gys. Forløbet kan evt lægge op til at eleverne færdiggør<br />

teksterne som billedromaner i klassen og illustrerer hinandens<br />

historier.<br />

Formål<br />

Forfatterskolen skal medvirke til, at eleverne får endnu mere lyst<br />

til at læse og skrive. At eleverne får åbnet for deres fantasi, tør<br />

tænke egne tanker og bruge sproget til at formulere egne meninger<br />

og problemer.<br />

De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og<br />

indsigt i litteratur og anden fiktion.<br />

Fag<br />

Dansk<br />

underviser<br />

Forfatter Hanne Kvist. www.hannekvist.dk<br />

Pris<br />

800 kr.<br />

trinmål<br />

Dansk:<br />

• Læse sikkert og med passende hastighed<br />

• Skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer<br />

• Skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi,<br />

viden og følelser i en kronologisk form<br />

• Indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé<br />

til færdig tekst<br />

• Bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i<br />

korrekt bøjningsform i egne tekster<br />

• Bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og<br />

komma samt markere replikker i egne tekster<br />

• Skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift<br />

med passende hastighed<br />

• Give respons på andres tekster og modtage respons på<br />

egne tekster efter vejledning<br />

• Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres<br />

egne og andres tekster<br />

• Kende betydningen af sproglige virkemidler<br />

• Fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt<br />

andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og<br />

begyndende analytisk forståelse i samspil med andre<br />

• Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation,<br />

komposition og fortælleforhold<br />

• Fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer<br />

i samspil med andre


Man ray<br />

Eleverne får en introduktion til Øregaard Museums udstilling med den surrealistiske kunstner Man Ray (1890 –<br />

1976), der spillede en central rolle i udviklingen af surrealismen og dens forløber, dadaismen, i 1920’ernes Paris.<br />

Eleverne bliver præsenteret for de forskellige typer af værker, som Man Ray arbejdede med – fotografi, surrealistiske<br />

objekter, maleri, film, lyddigt og collage – og vi ser på, hvordan han udnytter egenskaber ved de forskellige<br />

typer af værker til at frembringe et surrealistisk udtryk.<br />

Efter introduktionen bliver eleverne inddelt i grupper, hvor de med vejledning fra de to undervisere selv skal analysere<br />

et udvalgt værk efter bestemte analysemodeller. Som afslutning på besøget på Øregaard præsenterer grupperne<br />

deres analyser for hinanden.<br />

På værkstedet på Kultur<strong>skoler</strong>ne arbejder eleverne med billedserier over egne selvvalgte temaer.<br />

Klassetrin<br />

6. - 9. klasse<br />

Hvor<br />

Øregaard Museum og Kultur<strong>skoler</strong>ne<br />

varigHed<br />

Èn dag, kl. 9.00 - 14.00<br />

Periode<br />

Okt. uge 44 i 2013<br />

læreroPgaver<br />

Ingen<br />

Forløbet<br />

Vi mødes på Øregaard Museum kl. 9.00. Her er klassen i halvanden<br />

time, hvorefter vi går over på kultur<strong>skoler</strong>ne til den kreative<br />

del af kulturpakken.<br />

Der arbejdes kreativt med sprog og associationer i en selvstændig<br />

billedopgave, som også er en indgang til at arbejde med det<br />

ubevidste i en efterfølgende fotocollage.<br />

Formål<br />

Eleverne får indblik i grundlæggende billedanalytiske værktøjer<br />

og bliver præsenteret for forskellige billedsprog, som de kan<br />

genkende fra den visuelle virkelighed, der omgiver os i dag. Børnene<br />

bliver trænede i at aflæse komplekse billedlige udtryk . Billedfagligt<br />

arbejdes der med farver, komposition, lys og skygge,<br />

strukturer sammenhænge og kontraster.<br />

Fag<br />

Dansk, historie, billedkunst<br />

underviser<br />

Museumsinspektør Marie Louise Helveg Bøgh www.oremus.dk<br />

og billedkunstner Mette Wille www.mettewille.dk<br />

Pris<br />

600 kr.<br />

trinmål eFter 6. Klasse<br />

Billedkunst:<br />

• arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder<br />

størrelsesforhold og placering<br />

• fremstille værker i et samarbejde med andre.<br />

• genkende enkle stilarter og formsprog fra forskellige historiske<br />

perioder og kulturer<br />

• anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige<br />

rum og internet i eget billedarbejde<br />

Dansk:<br />

• Lytte aktivt og følge op med spørgsmål<br />

• Bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse<br />

• forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke<br />

holdninger og værdier<br />

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form<br />

• samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar<br />

oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende<br />

analytisk forståelse<br />

trinmål eFter 9. Klasse<br />

• fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer<br />

ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk<br />

forståelse<br />

• gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og<br />

stilistiske virkemidler<br />

• vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i<br />

andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer<br />

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner<br />

samt i dramatisk form<br />

• udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd<br />

• udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en<br />

sammenhængende og disponeret form<br />

• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset<br />

efter genre og kommunikationssituation<br />

• lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende<br />

til andres mundtlige fremstilling<br />

17


18<br />

Pick’n mix<br />

– swing’n break<br />

Vild med dans ? Så er det, her det sker. Der er gang i den fra start til slut, når Uppercut Danseteater kombinerer<br />

gadens breakdance-moves med swingdance fra de etablerede ballrooms. Vi skal afprøve elementer fra breakdansens<br />

rytmiske og energibårne basisbevægelser og lære grundtrin fra swingdansen.<br />

Klassetrin<br />

4. - 9. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, store sal<br />

varigHed<br />

Èn dag, kl. 9.00 - 12.00<br />

Periode<br />

Nov. uge 48 i 2013 og mar. uge 13 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Medbring tøj man kan bevæge sig i, indendørs kondisko og<br />

noget at drikke<br />

• Læreren er med under opvarmningen. Det betyder noget at<br />

alle er med fra starten. Opvarmningen varer ca. 35-40 min.<br />

Forløb<br />

Vi starter med opvarmning af hele kroppen og udforskning af<br />

bevægelser.<br />

Introduktion til grundlæggende trin indenfor de to stilarter. Eleverne<br />

finder deres eget urbane solo danseudtryk, hvorefter der<br />

stilles koreografiske opgaver, som klassen løser to og to eller i<br />

grupper på fire.<br />

Der danses til fed HipHop musik og jazz fra 40’erne.<br />

Formål<br />

At tilbyde et supplerende tilbud indenfor sundhed og bevægelse,<br />

hvor eleverne kan opleve glæden ved, at bruge kroppen som<br />

fortæller, træne sanser og fantasi og styrke deres energi og koncentration.<br />

At udfordre eleverne til at turde åbne op for mere kropskontakt<br />

med hinanden og sætte fokus på samarbejde.<br />

Fag<br />

Idræt, musik<br />

underviser<br />

Uppercut Danseteater. www.uppercutdance.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål<br />

Idræt:<br />

• Kende til principper for opvarmning, udstrækning og nedkøling<br />

• Anvende forskellige stilarter og genrer inden for rytmisk<br />

bevægelse<br />

• Sammensætte rytmiske bevægelsesforløb til musik<br />

• Udføre forskellige danse og koreografier<br />

• Skabe og udføre egne danse og koreografier<br />

• Fortælle abstrakte historier med kroppen<br />

• Kende til tidens dansemæssige udtryksformer<br />

Musik:<br />

• Deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse<br />

• Deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer<br />

• Sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og<br />

dramatisering i fællesskab med andre<br />

• Fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer


Bønder under Bernstorff<br />

– læringsrollespil om medborgerskab<br />

Kulturpakken giver eleverne en indsigt i den lokale kulturarv, og i hvordan de demokratiske spilleregler fungerer<br />

gennem et historisk læringsrollespil om Bernstorffs jordreformer i 1765. Forløbet belyser hvordan historiske fortællinger<br />

kan binde et lokalt fællesskab sammen i et stærkt medborgerskab.<br />

Spillet fokuserer på bøndernes angst og bekymring for de nye reformer og foregår omkring den skæbnesvangre<br />

lodtrækning på Bernstorff Slot i 1765, hvor de for første gang skulle prøve det nye liv som frie bønder.<br />

Klassetrin<br />

5. - 6. klasse<br />

Hvor<br />

I Bernstorffsparken og på Kultur<strong>skoler</strong>ne<br />

varigHed<br />

To dage, en dag med introduktion til kulturarv og Bernstorffs<br />

landboreformer (2 timer), og derefter en dag med rollespil fra<br />

9.00 - 13.00<br />

Periode<br />

Aug. - nov. i 2013 og jan. - maj i 2014<br />

Forberedelse<br />

Ingen<br />

Forløb<br />

Den første dag (i Bernstorffsparken) introduceres eleverne til<br />

Bernstorff og bønderne gennem fortællinger og undersøgelse<br />

af historiske spor i Bernstorffsparken. På den anden dag – under<br />

spillet (på Kultur<strong>skoler</strong>ne) – lever eleverne sig ind i livet og<br />

hverdagen i 1700-tallets Gentofte. Herigennem får de et indblik<br />

i bøndernes vilkår, reformernes betydning og den meget spæde<br />

start på en demokratisk udvikling i Danmark.<br />

Indhold<br />

• Forskellen på rig (godsejer) og fattig (bønderne).<br />

• Landbrugssamfund – lidt om dyrkningen af jorden.<br />

• Hverdagslivet med eksempler<br />

Eleverne skal opleve reformerne:<br />

• Reformerne og den store landbrugsrevolution, hvor landsbyfællesskabet<br />

blev ophævet, jorden opdelt og gårdene udflyttet,<br />

bønderne blev selvejere.<br />

• Selve lodtrækningen på Bernstorff Slot<br />

• Hvordan opfattede bønderne reformerne? Angste, bekymrede,<br />

ønskede ikke reformerne, så de gik til kongen for at få det<br />

ændret.<br />

• Hvorfor ville bønderne ikke have reformerne? Før var det<br />

skæbnen eller godsejeren, der afgjorde ens skæbne, efter<br />

reformerne skulle det være en selv!<br />

Eleverne skal perspektivere bøndernes reaktioner til demokratisering<br />

og medborgerskab i dag.<br />

Formål<br />

Kulturpakken giver børnene en forståelse af deres egen historie,<br />

og er med til at gøre begreberne fortid, nutid og fremtid forståelige,<br />

og introducerer begreberne demokrati og medborgerskab.<br />

Fag<br />

Historie og dansk<br />

ideer til undervisningsForløb<br />

Eleverne arbejder videre med landboreformerne og bøndernes<br />

liv og vilkår, evt. med besøg på Frilandsmuseet.<br />

underviser<br />

Historiker fra Lokalhistorisk Arkiv og rollespilsinstruktør Jonas<br />

Trier-Knudsen<br />

Pris<br />

400 kr.<br />

trinmål<br />

Historie:<br />

• Fortælle om familie, slægt og fællesskaber, og berette om<br />

episoder, der har haft betydning for familiens liv<br />

• Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive<br />

dem i tegning og dramaform<br />

• Gengive historiske fortællinger fra dansk historie<br />

• Etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden<br />

• Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv<br />

Dansk:<br />

• Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden<br />

• Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons<br />

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel<br />

19


20<br />

street Art<br />

Street Art er en folkelig kunstform, som i stigende grad indtager byrummet og får os til at stoppe op og tænke.<br />

Vi skal lade os inspirere af Street Artens underfundige kunstneriske teknikker og udtryk og selv prøve dem af i<br />

praksis. Vi forestiller os, at vi har fået til opgave at udsmykke en gammel bygning eller mur, og derefter slipper vi<br />

ellers fantasien løs. Hvis det er muligt, vil det være oplagt at udstille det færdige værk på skolen.<br />

alder<br />

5. - 9. klasse, niveauet rettes til efter alderstrin<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode<br />

Sept. uge 40 i 2013 og apr. uge 15 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Det er en god ide, at eleverne er i arbejdstøj.<br />

• De voksne indgår som praktisk hjælp undervejs.<br />

• Find ud af om der er mulighed for at udstille elevernes værker<br />

et sted på skolens udearealer, rækværk, gange mm.<br />

Forløb<br />

Inspiration<br />

Vi skal bl.a. lade os inspirere af danske kunstnere, som „Husk<br />

mit navn“, „Armsrock“ og „Mormor“, men også se på udenlandsk<br />

streetart; Banksy og BLU. Eleverne bliver præsenteret for<br />

forskellige arbejdsmetoder, materialer og et overordnet tema,<br />

som de skal arbejde ud fra. Der vil indgå fotos af forskellige bymure<br />

mm. som inspiration.<br />

Idéfase<br />

Vi brainstormer i plenum for at få så mange mulige såvel som<br />

umulige ideer på banen til vores Street Art projekt. Til slut udvælger<br />

eleverne parvis en ide og et område, som de vil arbejde<br />

med.<br />

Det arbejdende værksted<br />

Ideerne udføres i praksis, og der arbejdes med metoder som<br />

stencils og opklistrede figurer (stickers).<br />

Præsentation<br />

Grupperne præsenterer deres værker for resten af klassen. Til<br />

slut klipper vi en by i silhuet og klistrer alle værkerne op på den.<br />

Forhåbentligt vil værket få en plads på en af skolens gange eller<br />

mure, hvor rigtig mange forbipasserende vil få øje på det.<br />

Formål<br />

At få øjnene op for, hvad gadekunsten kan og vil.<br />

At tale om denne kunstform og selv udforske området ved praktisk<br />

arbejde.<br />

At involvere børn og unge i den kunstneriske proces, og derved<br />

opnå ny erfaring.<br />

Fag<br />

Billedkunst, dansk<br />

underviser<br />

Billedkunstner og formidler Camilla Grell<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål (5. Klasse)<br />

Visuel kommunikation:<br />

• Anvende billeder som kommunikationsmiddel<br />

• Anvende visuelle udtryk i fælles projekter<br />

Billedkundskab:<br />

• Samtale om billeder<br />

• Anvende billederfaringer fra offentlige rum og internet i<br />

eget arbejde<br />

Billedfremstilling:<br />

• Vælge form, metode og materialer i forhold til indhold<br />

• Eksperimentere med billeder og kunstneriske kreative<br />

metoder<br />

• Hente inspiration i den visuelle kultur og billedkunst, lokalt<br />

og globalt<br />

trinmål (6.-9. Klasse)<br />

Visuel kommunikation:<br />

• Kommunikere betydninger, meninger og holdninger i visuelle<br />

udtryk<br />

• Præsentere egne visuelle projekter mundtligt og ved udstillinger<br />

i det offentlige rum<br />

Billedkundskab:<br />

• Iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder<br />

• Undersøge samtidskunstens funktion og potentialer i samfundet<br />

Billedfremstilling:<br />

• Eksperimentere med billedudtryk og benytte kombinationer


stand up<br />

Der arbejdes med genren komik, med hvordan man får andre til at lytte og med at turde stille sig op foran et publikum.<br />

Eleverne skriver egne tekster og får mulighed for at udtrykke SIG i eget sprog. Der veksles mellem teori,<br />

øvelser og Thomas Wivels egne eksempler.<br />

Klassetrin<br />

7. - 9. klasse<br />

Hvor<br />

På egen skole<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9.00 – 13.00<br />

Periode<br />

Sept.-okt. uge 40 i 2013 og mar. uge 13 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Eleverne skal forberede en sjov/pinagtig historie fra deres eget<br />

liv på en 2-3 min.<br />

Forløbet<br />

Den mundtlige fremstilling og ud på gulvet<br />

Intro til genren comedy. Thomas Wivels egen historik og tilgang<br />

til emnet.<br />

Opvarmningsøvelser<br />

Teori: Mundtlig fremstilling kontra skriftlig, skriveteknikker og<br />

scenefornemmelse. Hvad gør en sjov historie sjov?<br />

Øvelse: Eleverne får til opgave at udvikle deres medbragte<br />

historie i grupper, hvor Thomas coacher inden fremførelser for<br />

klassen.<br />

Forskellige former for stand up<br />

Teori: Standuppens mange nuancer og forskellige former for humor<br />

som observationshumor, politisk humor, surrealistisk humor,<br />

den personlige indadvendte humor, mikrofonteknik og analyse af<br />

rum og publikum.<br />

Øvelse: Ud fra aviser, objekter, reklameblade arbejdes med humoristiske<br />

vinkler med henblik på at fremføre resultaterne for<br />

hinanden. Der coaches undervejs.<br />

Opsummering og show<br />

Eleverne optræder for hinanden. Der evalueres og opsummeres.<br />

Formål<br />

At eleverne får lyst og mod til at stille sig op og udtrykke sig<br />

mundtligt overfor andre og at eleverne får åbnet for deres fantasi,<br />

tør tænke egne tanker og bruge sproget til at formulere<br />

egne meninger og problemer.<br />

Fag<br />

Dansk<br />

underviser<br />

Stand up komiker Thomas Wivel www.thomaswivel.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål<br />

Det talte sprog:<br />

• Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd<br />

• Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende<br />

form<br />

• Lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål<br />

• Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpassetefter<br />

genre og formål<br />

Sprog og kommunikation:<br />

• Bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning<br />

og formidling af viden<br />

• Vise kendskab til sprogets spændvidde fra hverdagssprog<br />

til kunstneriske udtryksformer<br />

• Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det<br />

skrevne sprog og kunne karakterisere dem<br />

• Forklare samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation<br />

• Vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og<br />

andres tekster<br />

• Kende betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler<br />

• Vise kendskab til både genrers og enkelte forfatterskabers<br />

særpræg<br />

• Finde og forholde sig til udtryk for værdier i andres udsagn<br />

og i tekster og andre udtryksformer<br />

• Søge information på en systematisk og kritisk måde<br />

• Forstå samspillet mellem sprog og kultur og betydningen af<br />

sproglig mangfoldighed<br />

21


22<br />

Hamlet<br />

– dramatik til forståelse af klassikerne<br />

Drama bruges her til at bygge bro mellem eleven som læser og værket. Lysten til at spille scenen afføder lyst til<br />

at vide mere! Eleverne vil opleve at få lyst til at forstå teksten indefra og have det sjovt med den. Vi undersøger,<br />

hvad det er, der gør Hamlet til en klassiker ved at iscenesætte teksten. Når vi spiller teater, sætter vi os i rollernes<br />

situation. Vi siger og gør, det de gør. Det er sjovt. Vi lærer og forstår teksten på en anden måde og finder ud af,<br />

på hvilken måde historien berører os i dag.<br />

Klassetrin<br />

7. - 9. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne, store sal og lille sal<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode<br />

Okt. uge 43 i 2013 og mar. uge 10 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Klassesæt af Hamlet i illustreret udgave. Den Hamlet udgave, I<br />

skal læse, er William Shakespeares Hamlet genfortalt af Oscar<br />

K og illustreret af Dorte Karrebæk udgivet af Dansklærerforeningen.<br />

(Serien Illustreret Verdenslitteratur)<br />

• I læser bogen, som kan lånes på fællessamlingen.<br />

• I taler om historien, og om hvad de enkelte roller gennemlever<br />

i stykket.<br />

Det er en fordel, hvis I har styr på „hvem der er hvem“, når I<br />

kommer. Hvilken relation rollerne har til hinanden.<br />

• I vælger nogle scener, som I synes er centrale. Hvad det er for<br />

en situation ? Hvem er med? Hvad sker der? Hvad ønsker den<br />

enkelte rolle sig af de andre? Hvordan forsøger de at opnå det,<br />

de ønsker? Hvad er deres relation til hinanden? osv<br />

Forløbet<br />

Skuespillere er afhængige af at skulle kunne en masse udenad.<br />

Vi skal snuse lidt til, hvordan man kan arbejde for at kunne dét.<br />

Vi taler om historien, de enkelte roller, hvordan det kan være de<br />

gør, som de gør. Hvilken fortid og hvilke relationer den enkelte<br />

har. Derefter får I nogle enkle redskaber, så I er i stand til at lave<br />

en scene. Gruppevis laver I scenen, som vises i fællesforum, og<br />

vi taler om det, vi har set.<br />

Formål<br />

At vække lyst og nysgerrighed til forståelse og ejerskab af klassiske<br />

værker<br />

At give eleverne redskaber til at åbne umiddelbart svære dramatiske<br />

tekster i fælleskab<br />

At guide eleverne til at finde „the loopholes“ hvor de kan identificere<br />

sig med personer i værket<br />

Fag<br />

Dansk, drama<br />

underviser<br />

Marita Dalsgaard er skuespiller og videreuddannet indenfor<br />

ledelse og læring. Marita har lavet andre projekter med dansk<br />

og teater. http://www.youtube.com/watch?v=U9wO3DmXhb0<br />

http://www.youtube.com/watch?v=QqFmdogEkeE<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål (eFter 9. Klasse)<br />

Dansk:<br />

• lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende<br />

til andres mundtlige fremstilling<br />

• bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset<br />

efter genre og kommunikationssituation<br />

• anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad<br />

• vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til<br />

kunstneriske udtryksformer<br />

• karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det<br />

skrevne sprog<br />

• gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold<br />

og situation<br />

• forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og<br />

sprogrigtighed i egne og andres tekster<br />

• vise indsigt i – og kunne anvende et bredt udsnit af genrer<br />

• fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer<br />

ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk<br />

forståelse<br />

• gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og<br />

stilistiske virkemidler<br />

• gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers særpræg<br />

• vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i<br />

andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer<br />

• anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne<br />

og om, at litteratur afspejler den tid, den er blevet til i<br />

• udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner<br />

samt i dramatisk form<br />

trinmål (eFter 8. og 9. Klasse)<br />

Dramatisk praksis:<br />

• fortælle en historie i dramatisk samspil<br />

• anvende dramatiske virkemidler<br />

• gestalte en figur i et fiktivt rum<br />

• udføre dramatisk improvisation<br />

• indgå i samarbejde om dramaturgiske valg og deres udmøntning.<br />

• analysere og vurdere eget og andres dramaudtryk<br />

• omsætte analyse af dramaudtryk i ny dramapraksis


Forfatterdag med klasse – computerspil<br />

Hvordan skriver man egentligt et manuskript til et computerspil? Michael Valeur har 15 års erfaring i arbejdet med<br />

computerspil og flerstrenget skrivning. Gennem et forløb der veksler mellem eksempler og (sjove) skriveøvelser,<br />

prøver han at vise eleverne, hvordan man skriver historier på en ny måde, for et nyt medie.<br />

Klassetrin<br />

7. - 9. klasse<br />

Hvor<br />

Kultur<strong>skoler</strong>ne<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode<br />

Nov. uge 47 i 2013, feb. uge 9 og mar. uge 12 i 2014<br />

Forberedelse<br />

• Eleverne behøver ikke at have en stor viden om computerspil,<br />

inden de starter. Lidt erfaring er selvfølgelig en fordel, men<br />

workshoppen vil ikke komme i nærheden af noget, der har<br />

med programmering eller den slags at gøre. Vi holder os til<br />

manuskriptet.<br />

• Eleverne skal bare have lyst til at skrive og være nysgerrige<br />

efter nye måder at gøre det på. Så det eneste der kræves, er<br />

lyst til at formulere sig skriftligt.<br />

Forløbet<br />

Der vil blive arbejdet med, hvordan man beskriver handling, karakterer,<br />

baner og missioner i et spil. Mange af de begreber der<br />

bruges er nye, men de vil blive præsenteret så håndgribeligt som<br />

muligt, og der vil være eksempler fra rollespil, brætspil, film og<br />

computerspil undervejs. Michael Valeur har undervist i mange<br />

år og har fået lavet øvelser, der forklarer de sværeste ting på en<br />

måde, så det både er udfordrende og sjovt på samme tid.<br />

Formål<br />

At give eleverne en bredere forståelse af historiebegrebet.<br />

At give dem lyst til at arbejde anderledes og eksperimentere<br />

med tekst og historie.<br />

At give eleverne indblik i hvordan historier kan forstås og skrives<br />

med udgangspunkt i andre dramaturgier end den traditionelle<br />

berettermodel.<br />

At forstå hvad der rent skrivermæssigt ligger bag de fiktioner de<br />

beskæftiger sig med når de spiller computerspil eller rollespil.<br />

Fag<br />

Dansk (Workshoppen kan også bruges af sproglæreren som<br />

model)<br />

underviser<br />

Forfatter og spildesigner Michael Waleur. Michael vandt sammen<br />

med Mads Salicath i 2012 Gyldendals store konkurrence<br />

om produktion af interaktive digitale børnebøger.<br />

www.michaelvaleur.dk<br />

Pris<br />

800 kr.<br />

trinmål<br />

Det talte sprog:<br />

• Tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til<br />

situationen<br />

• Anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd<br />

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form<br />

Det skrevne sprog:<br />

• Læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse<br />

• Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst<br />

• Udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form<br />

• Skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til<br />

genre og situation<br />

Sprog , litteratur og kommunikation:<br />

• Udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden<br />

• Gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og<br />

situation<br />

• Gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer,<br />

fortælleteknikker og virkemidler<br />

23


24<br />

Finn Juhl og hans hus<br />

– arkitektur og møbeldesign<br />

Finn Juhl og hans hus er et udsøgt eksempel på dansk modernisme. Finn Juhl tegnede huset og alle møblerne<br />

– Poeten, Græshoppen, Høvdingestolen og Pelikanen. Møblerne er skulpturer i sig selv og er berømte<br />

i hele verden. Overalt i huset er der kunst. I skal se alt dette og være møbelarkitekter for en dag.<br />

Klassetrin<br />

6. - 9. klasse.<br />

Hvor<br />

Ordrupgaard Museum<br />

varigHed<br />

Én dag, kl. 9 - 14<br />

Periode<br />

Dec. uge 49 i 2013<br />

Forberedelse<br />

• Introduktion til den epokegørende bevægelse, Danish Modern,<br />

der varede fra 1930-1960’erne. Evt. kendskab til navne som<br />

Hans Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm, Kaare Klint,<br />

Mogens Koch og Børge Mogensen<br />

Forløbet<br />

Vi mødes kl. 9 og slutter kl.14 i portnerboligen ved Ordrupgaard,<br />

Vilvordevej 110 A, 2920 Charlottenlund. Efter rundvisning i huset<br />

på Kratvænget 15 udvælges én ting til skitsearbejde.<br />

Den undersøges med hensyn til form og linier. I annekset tegner<br />

og modellerer eleverne deres eget siddemøbel i forskellige materialer<br />

til en nærmere bestemt person.<br />

Eleverne bliver gjort bekendt med grundbegreber indenfor design,<br />

og de skal kunne argumentere for deres endelige valg.<br />

Formål<br />

At få eleverne til at bruge deres fantasi.<br />

At udfordre dem i at arbejde med kombinationen af organiske<br />

former, fine detaljer og behagelig siddekomfort.<br />

At åbne øjne og sanser hos eleverne for verden omkring dem<br />

og give dem en oplevelse af, at de er en del af den og kan tage<br />

stilling til den.<br />

At eleverne får mulighed for at mærke efter og vurdere, hvornår<br />

noget er godt eller skidt.<br />

Fag<br />

Billedkunst, matematik, dansk, sløjd<br />

ideer til undervisningsForløb<br />

Videre temaarbejde hjemme omkring modernisme, reklamer og<br />

design, tidens samtidssyn og stil.<br />

Videre arbejde i sløjd.<br />

underviser<br />

Billedkunstner Hanne Ravn Hermansen. www.kromosom.dk<br />

Pris<br />

500 kr.<br />

trinmål<br />

Billedkunst:<br />

• Kende til enkle arkitektur- og designudtryk, først og fremmest<br />

i bygninger og brugsting<br />

• Fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser,<br />

holdninger og ved direkte iagttagelser<br />

• Eksperimentere med teknikker, materialer og værktøjer<br />

• Anvende kunst, arkitektur og design bl. a. ved udformning<br />

af enkle modeller<br />

• Hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre<br />

kulturer og i forskellige miljøer<br />

• Anvende billederfaringer fra offentlige rum i eget billedarbejde<br />

Matematik:<br />

• Forskellige kulturers kunst, arkitektur, udsmykning og design<br />

indgår i arbejdet med udvalgte emner fra geometrien<br />

Dansk:<br />

• Udvikle sproglig og kulturel kompetence til brug i en globaliseret<br />

verden<br />

• Vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i<br />

andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer<br />

• Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner<br />

samt i dramatisk form<br />

Sløjd slutmål:<br />

• Forstå kreative designprocesser, hvori der indgår inspiration<br />

og ideer, planlægning, udførelse og evaluering<br />

• Udtrykke sig gennem skabende håndværksmæssigt arbejde<br />

• Fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer<br />

• Formgive med personligt præg<br />

• Bruge omverdenen som inspirationskilde<br />

• Eksperimentere med materialer, teknikker, farver, form og<br />

funktion<br />

• Forholde sig til det færdige produkt ud fra en æstetisk,<br />

funktionel og kommunikativ synsvinkel<br />

• Sætte ord på designprocessen


Vær Fortberedt<br />

Garderhøjfortet<br />

Ikke langt fra Jægersborg station i Gentofte finder du Garderhøjfortet, der er det største fort i Københavns Landbefæstning.<br />

Men ikke kun den imponerende størrelse adskiller Garderhøjfort fra resten af befæstningen. Fortet havde<br />

en ganske usædvanlig begyndelse, fordi politikerne ikke kunne enes om finansiering af fortet og af Københavns Befæstning.<br />

Derfor tog en gruppe borgere selv affære. Almindelige danske borgere indsamlede den svimlende sum af<br />

1,5 millioner kroner til fædrelandets forsvar - i en tid, hvor en øl kostede 5 øre – og fortet blev en realitet.<br />

Fortet åbner i 2013 som formidlingscenter i samarbejde med Experimentarium og indeholder en del der er indrettet<br />

som det autentiske fort og en del der er indrettet med en interaktiv udstilling.<br />

Klassetrin<br />

0 - 6. klasse<br />

Hvor<br />

Garderhøj Fortet, Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte. Ligger lige ved<br />

Jægersborg Station.<br />

varigHed<br />

1½ time<br />

Periode<br />

2013: Uge 43 - 51<br />

2014: Uge 1 - 6 samt uge 9 - 25<br />

Forberedelse<br />

Læreren læser en dramadokumentarisk historie op om Esben fra<br />

en lille landsby i Jylland, der rejser til hovedstaden for at tjene<br />

som soldat på Garderhøjfortet.<br />

Historien berører den måde man kommunikerede på – så det<br />

falder naturligt at træne morse inden besøget.<br />

Forløbet<br />

Klassen indrulleres på fortet og får hver sin soldaterbog. For at få<br />

udfyldt soldaterbogen skal eleverne igennem forskellige opgaver<br />

i fortets interaktive udstilling. De skal holde sig i form, så de kan<br />

løbe hurtigt og bære tunge kanonkugler. De skal kunne morse<br />

for det er måden forterne kommunikerer med hinanden. De<br />

skal kunne affyre den store kanon og ramme rigtigt. Og de skal<br />

kunne læse kort og sende vand ud i de store voldgrave udenom<br />

København.<br />

Fag<br />

Undervisningsforløbet understøtter Natur og Teknik, Historie og<br />

Dansk.<br />

ideer til undervisningsForløb<br />

Når forløbet er blevet booket og godkendt, modtager klassens<br />

lærer en lille vejledning omkring mulige undervisningsforløb.<br />

Herunder historien der kan læses op og ideer til efterforløb på<br />

skolen.<br />

underviser<br />

Formidlere fra Garderhøjfortet starter og slutter forløbet.<br />

Pris<br />

27 kr. pr. elev. Dog min. 550 kr. pr. klasse.<br />

trinmål (0. Klasse)<br />

Organisering:<br />

• Vedtagne fælles regler for samvær og samarbejde indlæres,<br />

bearbejdes og synliggøres i tekst, tegninger og rollespil<br />

trinmål (1.-2. Klasse)<br />

Dansk:<br />

• skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster<br />

• skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til<br />

forskellige formål<br />

trinmål (3.-4. Klasse)<br />

Natur/teknik:<br />

• give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer<br />

og teknik<br />

• beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters<br />

udformning og anvendelse til forskellige tider<br />

Historie:<br />

• fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive<br />

dem i tegning og dramaform<br />

• gengive historiske fortællinger fra dansk historie<br />

trinmål (5.-6. Klasse)<br />

Natur/teknik:<br />

• redegøre for eksempler på ressourcer og anvendelse af<br />

teknik, der har betydning for menneskers levevilkår<br />

Historie:<br />

• beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med<br />

verden udenfor<br />

• selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske<br />

scenarier på baggrund af erhvervet viden<br />

25<br />

skoletjenesten<br />

Garderhøjfortet


soldat for en dag<br />

Et værkstedsforløb<br />

Klassetrin<br />

4. - 6. klasse<br />

Hvor<br />

Garderhøj Fortet, Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte. Ligger lige ved<br />

Jægersborg Station.<br />

varigHed<br />

1½ time<br />

Periode<br />

2013: Uge 43 - 51<br />

2014: Uge 1 - 6 samt uge 9 - 25<br />

Forberedelse<br />

På Skoletjenestens hjemmeside www.befaestningen.dk/skoletjenesten<br />

kan du finde en lærervejledning der beskriver forløbets<br />

indhold og ideer til før og efter bearbejdning i klassen<br />

Forløbet<br />

Velkommen i soldaternes lejr! I dette værkstedsforløb prøver<br />

eleverne soldaternes hverdag på egen krop, når de indrulleres<br />

som menige på Garderhøjfortet under Første Verdenskrig. Rammen<br />

for forløbet er fortets autentisk indrettede rum. Der skrives<br />

med blæk i opholdstuen, laves mad i køkkenet og meget mere.<br />

Undervisningen varetages af skoletjenestens undervisere.<br />

Fag<br />

Historie og dansk<br />

Formål<br />

Befæstningen kan konkretisere alt det, eleverne på mellemtrinnet<br />

læser i historie- og dansk bøgerne hjemme i klassen. Befæstningen<br />

tilbyder et læringsrum med højt til loftet og plads til<br />

bevægelse. Undervisningstilbuddet til mellemtrinnet tager afsæt<br />

i at koble den faglige fortælling til det fysiske rum, hvor eleverne<br />

aktivt får mulighed for at skabe ny viden efter princippet „oplevelse<br />

før oplysning“.<br />

skoletjenesten<br />

Garderhøjfortet<br />

26<br />

Fag<br />

Undervisningsforløbet understøtter trinmål i historie og dansk<br />

ideer til undervisningsForløb<br />

På hjemmeside (www.Befaestningen.dk/skoletjenesten) er der<br />

udviklet undervisningsmateriale, så klassen kan arbejde videre<br />

derhjemme. Forløbet kan både stå alene, men også kobles til<br />

emnearbejde om for eksempel lokalhistorie, hverdagsliv, gamle<br />

dage eller Danmarkshistorie i det 20. århundrede.<br />

undervisere<br />

Skoletjeneste medarbejder fra Garderhøjfortet<br />

trinmål (eFter 4. Klasse)<br />

Historie:<br />

• Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive<br />

dem i tegning og dramaform<br />

• Gengive historiske fortællinger fra dansk historie<br />

• Fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om<br />

episoder, der har haft betydning for familiens liv<br />

• Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv<br />

Dansk:<br />

• Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons<br />

trinmål (eFter 6. Klasse)<br />

Historie:<br />

• Beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil<br />

med verden udenfor<br />

• Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske<br />

scenarier på baggrund af erhvervet viden<br />

• Selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske<br />

scenarier på baggrund af erhvervet viden<br />

Dansk:<br />

• Lytte aktivt til andre og følge op med analytiske spørgsmål


igets overlevelse<br />

Garderhøjfortet<br />

Klassetrin<br />

7. - 9.klasse<br />

Hvor<br />

Garderhøjfortet<br />

varigHed<br />

1½ time<br />

Periode<br />

2013: Uge 43 - 51<br />

2014: Uge 1 - 6 samt uge 9 - 25<br />

læreroPgave<br />

Der vil blive sendt en lærer/elev vejledning i forbindelse med<br />

bookingen af forløbet. Her vil det blive forklaret, hvordan de forskellige<br />

grupper skal inddeles, og hvordan læreren og eleverne<br />

kan forberede sig.<br />

Forløbet<br />

Rigets Overlevelse<br />

Rigets overlevelse er et live rollespil, hvor eleverne prøver kræfter<br />

med forhandlinger, samarbejde, afstemninger og politiske<br />

beslutninger. Forhandlingsevner og fantasi er i højsædet, og eleverne<br />

oplever på egen krop det danske demokratis begyndelse,<br />

når kampen om rigets overlevelse går i gang. For hvordan skal<br />

den demokratiske indflydelse fordeles og pengene bruges?<br />

Eleverne arbejder konkret med historiske begivenheder og samfundsfaglige<br />

kerneområder, som provisorietid, systemskifte,<br />

demokrati, sociale klasser og politiske interesser og forhandlinger.<br />

Hvilket giver mulighed for at arbejde tværfagligt i historie<br />

og samfundsfag, når der i klassen skal arbejdes med spillet og<br />

elevernes oplevelser og erfaringer.<br />

Fag<br />

Undervisningsforløbet understøtter historie og samfundsfag<br />

ideer til undervisningsForløb:<br />

Når forløbet er blevet booket og godkendt, modtager klassens<br />

lærer en lille vejledning omkring klassens forberedelse til spillet.<br />

Endvidere kan der på vores hjemmeside:<br />

(www.befaestningen.dk/skoletjenesten) rekvireres et gratis klassesæt<br />

af vores undervisningsmateriale om systemskiftet, eller<br />

man kan finde andre opgaver på siden, som klassen kan arbejde<br />

videre med derhjemme.<br />

underviser<br />

Medarbejdere ved skoletjenesten Københavns Befæstning<br />

trinmål (eFter 9. Klasse)<br />

Historie:<br />

• Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier<br />

og holdninger kan forklare afgørende begivenheder og<br />

samfundsforandringer<br />

• Kende forskellige demokratiformer og tage stilling til, hvilke<br />

rettigheder og pligter de giver den enkelte<br />

Samfundsfag:<br />

• Give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske<br />

styreformer og aktionsformer<br />

• Gøre rede for begrebet parlamentarisme og for hovedtræk<br />

i grundlovens bestemmelser om styreformen i Danmark,<br />

herunder magtens tredeling<br />

27<br />

skoletjenesten<br />

Garderhøjfortet


Kulturpakker 2013 - 2014<br />

Tilmelding<br />

Klasserne kan indenfor deres trin frit ønske netop de forløb, der passer bedst til deres undervisning i øvrigt.<br />

Kulturpakkerne bliver tildelt i den rækkefølge, som ønskerne indløber.<br />

Det er et ønske fra <strong>skoler</strong>ne, at tilmeldingsperioden forkortes, så man hurtigere kan få en tilbagemeldíng på,<br />

hvilke Kulturpakker man har fået tildelt. Det betyder, at man kan få det med i sin planlægning af det kommende<br />

skoleår.<br />

Tilmeldingsperioden er derfor fra torsdag den 4. april 2013 kl. 15.00 til torsdag den 25. april kl.14.00<br />

I vil modtage en bekræftelse på de tildelte workshops sammen med betalingsoplysninger senest 31. maj 2013<br />

Tilmeldingen er bindende.<br />

Tilmelding her:<br />

www.kultur<strong>skoler</strong>ne.dk/kulturpakker<br />

Spørgsmål kan rettes til:<br />

Anne-Grete Lænkholm<br />

Afdelingsleder<br />

39 98 50 83<br />

annl@gentofte.dk<br />

Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS<br />

Duntzfelts Alle 8, 2900 Hellerup<br />

Vi ses!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!