Program for stormøde den 11. september 2012 - Vand i Byer

vandibyer.dk

Program for stormøde den 11. september 2012 - Vand i Byer

Vand i urbane områder – Partnerskab for klimatilpasning og innovation 2010 - 2014 Formiddag: Rejseholdets observationer og konklusioner Eftermiddag: Borgernes opgaver i klimatilpasningen Temadag tirsdag den 11. september 2012 kl. 9.30 – 16.00 Sanderumvej 16B, Odense, i Danish Water Services auditorium Rejseholdet under Naturstyrelsen har nu besøgt flere kommuner og er dermed i fuld gang med deres rejse. Hvilke problemstillinger har de mødt? Hvordan griber kommunerne klimatilpasningen an? Hvilke behov og løsninger tegner sig? Hvordan er det som kommune at få besøg? Der lægges op til videndeling og dialog. Hvad kan du bruge dine borgere til? Alle taler om borgerne, men hvordan er det egentlig de skal bidrage til klimatilpasningen. Få et idékatalog og hør om muligheden for at bruge sociale medier. Program formiddag: Task Force for Klimatilpasning (”Rejseholdet”) 09.00 Registrering og morgenmad 09.30 Klimatilpasning på dagsordenen. Præsentation af indholdet i økonomiaftalen, præsentation af statens krav og rammerne for udarbejdelsen af klimatilpasnignsplanerne v/ Lone Jansson, NST 09.50 Hvorfor og hvordan kom Glostrup i gang med klimatilpasning? v/ Bo Nørbjerg, Direktør og Bjarne Lange, Projektleder, begge Glostrup Forsyning A/S 10.10 Rejseholdets opgave. Status på rundrejsen. Hvordan går kommunerne til opgaven? Hvor tværfagligt arbejdes der? Hvor gode er kommunerne til at skabe løsninger der er i synergi med andre kommunale udviklingsformål? Hvor innovativt arbejdes der? Hvad er forventningerne til det efterfølgende forløb? v/ Rejseholdets Louise Grøndahl og Birgit Paludan 10.30 Rejseholdets fingeraftryk – klimatilpasningens indhold og organisering, v/ Mette Kajhøj, Projektchef i Faxe Forsyning og Poul-Erik Nielsen, Klimakoordinator, Faxe Kommune 10.50 Kaffepause 11.00 Workshop omkring udvalgte problemstillinger, med håb om udbytte af workshop for både Rejseholdet og Vand i Byer partnerskabet 11.45 Fælles drøftelse i plenum 12.15 Orientering om Fornyelsesfondens klimapartnerskaber v/ Mette Frimodt-Møller og Peter Dyhr Andreassen, Fornyelsesfonden 1


Vand i urbane områder – Partnerskab for klimatilpasning og innovation 2010 - 2014 12.30 – 13.15 Frokost Program eftermiddag: Smart brug af borgere… 13.15 Hvor er borgerne henne? Oplæg fra borgerundersøgelse v/ Lene Alsbjørn, der er Ph.d. i Vand i Byer med projektet Innovativ Klimatilpasning med borgerne Hvad tænker borgerne om klimatilpasning? Hvordan oplever borgerne forsyningen? Hvordan oplever forsyningen så borgerne? 13.35 Idékatalog om borgerne i klimatilpasningen v/ Birgitte Hoffmann, Lektor på AAU Hvor kan borgerne bidrage? Hvad er borgernes rolle i klimatilpasningen? Hvad med samarbejdet med Kommune og Forsyningen. Præsentation af idékatalog. 13.55 I grupper: Diskussion af idékataloget og eksempler Hvad er vigtigst? Hvad kan vi bruge? Hvad vil vi med vores borgere? 14.30 Kaffe og kage 14.50 Brugen af sociale medier til interaktion med borgerne v/ Birgitte Hoffmann Ny rapport fra Vand i Byer om brugen af sociale medier i klimatilpasingen Udleveres til deltagerne. 15.10 ”Shop’n Work” om sociale medier – lær om Tvitter, apps, Facebook mv. og udforsk hvad du kan bruge dem til i klimatilpasningen. 16.00 Tak for i dag 2

More magazines by this user
Similar magazines