Åben blad som PDF - IPA Danmark

ipa.dk.dk

Åben blad som PDF - IPA Danmark

M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k

nyt

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

Nr. 1 • 2011

Det nyeste familiemedlem - IPA Moldova

“Politihotellet i London”

Dansker i Cowboyland


INDHOLD

6 ØNSKEREJSE til Nordkap

11 DET NYESTE FAMILIEMEDLEM

- IPA Moldova

13 NORDISK MØDE

- i Tallinn

15 SOMMERENS BEDSTE TILBUD

- klassikere og nyheder...

16 SYD-KOREA

posoreport

18 ”POLITIHOTELLET

i London”

20 DANSKER i Cowboyland

22 TÆT PÅ ”U2”

23 NYT FRA IPA Kreds 3

24 IPA HOLSTEBRO

på tur til Prag

26 HEKSENES paradis

28 HUNDE OG KULTUR i Dublin

31 INDBYDELSE

på tur til Prag

32 POLITIBETJENT i Australien

34 LYNTUR til Edinburgh

34 FLYTTEMEDDELELSE

IPA-NYT

6

UDGIVES AF: International Police Association, Sektion Danmark

HJEMMESIDE www.ipa-dk.dk

E-MAIL mail@ipa-dk.dk

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Bjarne Davidsen

Syd- og Sønderjyllands Politi, Politigården, 6700 Esbjerg

Tlf. +45 2550 2010, e-mail: 2.vicepresident@ipa-dk.dk

REDAKTIONSSEKRETÆR Svend Sandberg

Vedbæksallé 76, 8700 Horsens

Tlf. +45 7564 3781, Mob. +45 2672 3781

e-mail: editor@ipa-dk.dk

ANNONCEEKSPEDITION

IPA-nyt, Agerbakken 21, 8362 Hørning, Tlf. 8793 3786

e-mail: info@ipa-nyt.dk

16

32

24

TRYK Zeuner • Eftertryk må kun ske med kildeangivelse.

Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis bladets

synspunkter, ligesom bladet ikke påtager sig ansvar for

priser, annoncer mv.

INDLÆG OG ARTIKLER til næste IPA-nyt 2/2011 skal indsendes

til redaktionssekretæren inden d. 29. april 2011.

FORSIDEBILLEDET Police Officer Joe Gemaldi, Houston

P.D. i Texas med sin shotgun, som altid medbringes i

patruljevognen.

IPA-nyt • nr. 1 2011

3


4

Damgade 79 • 6400 Sønderborg

Tlf. 74 43 26 12 • www.hi-maskinfabrik.dk

IPA-nyt • nr. 1 2011


IPA Danmark har i 2011 indgået aftale med en ny samarbejdspartner om medlemsbladet IPAnyt. Virksomheden FL-REKLAME vil

i fremtiden være ansvarlig for annoncetegning og trykning.

I forbindelse med kontraktforhandlingerne har sektionen mødt stor forståelse for vore ønsker om medlemsbladet. Vi kan se

frem til et konstruktivt, positivt og tæt samarbejde, som også i fremtiden vil give mange muligheder for i et godt samarbejde

at udvikle foreningen.

Fokus er naturligt rettet mod de høje omkostninger ved fremstilling og til distributionen af bladet. I forbindelse med forhandlingerne

om det fremtidige samarbejde har det været væsentligt at sikre, at vi også i fremtiden har fingeren på pulsen. Vi kan til

stadighed følge udviklingen og vælge de mest optimale muligheder for vore medlemmer.

Distributionen af IPAnyt vil ske i samarbejde med Post Danmark. Sektionen begrænser omkostningerne i forbindelse med distributionen,

og derfor udsendes medlemsbladet til alle læsere som magasinpost.

Mange annoncører har gennem årene støttet foreningen og samtidig vist stor forståelse for den frivillige indsats, der ydes i

International Police Association. Foreningens indtægter anvendes til arbejdet med unge mennesker, unge politiansatte samt til

de mange arrangementer, som afholdes i hele landet og under fremmede himmelstrøg.

Vi er taknemmelige for annoncørernes positive tilkendegivelser og håber, at I også i fremtiden vil tegne annoncer i IPAnyt og

dermed støtte aktiviteterne. Bladet udsendes til mere end 9.000 medlemmer, et medlemstal som er stigende, samt til deres

familier, til annoncørerne og til alle politistationer i Danmark.

IPAnyt er med til at tegne vores profil, og det er et fantastisk kommunikationsmiddel, som når ud til alle foreningens medlemmer.

Vi er alle ansvarlige for at brande IPA i en sådan grad, at vi fastholder interessen og tiltrækker nye medlemmer. Gennem artikler

og beretninger kan vi sikre kontinuiteten og balancen og dermed styrke grundlaget for foreningens arbejde og indsatsen for

IPA´s målsætning. Der vil altid være et behov for en bred fælles forståelse og dermed et fælles træk. Det skal vi være bevidste

om og styrke gennem en fælles indsats.

Husk, at det er altid sjovere at bygge vindmøller end læhegn, så ”rigtig god vind”.

René Hallin

generalsekretær

alle

Vi er

ansvarlige!

IPA-nyt • nr. 1 2011

L E D E R

5


6

Ønskerejse

til Nordkap

AF Jens Kristian Jensen, IPA København.

ForbereDeLserNe

Efter flere års ønsker, udskiftning af den 15 år gamle Toyota,

og flere måneders planlægning startede min hustru,

Lis og jeg fra København mandag den 5. juli 2010 mod

Nordkap. Det skulle vise sig at blive ”årets tur”.

Vi begyndte med planlægningen af turen, og ved hjælp

af FDMs kortmateriale ”Rundrejse til Nordkap”, FDM Tourplanner

via internettet, hotel-Booking og mange ”almindelige”

telefonsamtaler fik vi rejsen sammensat med antal

km. pr. dag og med et tidsinterval, der var afpasset til

vejens beskaffenhed, trafiktæthed o.s.v.

Ingen ordentlig ferie uden det rette udstyr til det valgte

område, så vi var på en indkøbstur efter regntøj, fleesejakker,

vandresko, myggenet og ”sovebriller” til de evigt

lyse sommernætter.

Bilen var naturligvis feriechecket hos FDMs testcenter og

forsynet med næsten nye sommerdæk. Der medbragtes

ekstra motorolie, reserve-benzin og sprinklervæske samt

en nylonsvamp til insekt-pletterne på frontruden.

stoCkhoLM

Endelig afgang med kurs mod Stockholm, en meget lang

køretur på 654 km, når man er vandt til max. at køre til

Hjørring på fire timer. Men Sverige er et skønt land med

meget fine motorveje på hele strækningen.

Afbrudt af passende pauser nåede vi frem til hotellet i

midtbyen sidst på eftermiddagen, og så fik vi det første

”kulturchok”, for hotellet ville have 390 kr. pr. døgn for

parkering. Vi valgte i stedet almindelig fortovsparkering

til ”bare” 300 kr. pr. døgn.

Stockholm er en moderne by, opført på mange øer og

IPA-nyt • nr. 1 2011


Midnatssolen ved Nordkap

med mange broer, så farvandet mellem øerne ligner kanaler. Der

var flere turbåde og så var der havnerundfart med kajplads lige

uden for hotellet.

Kongeslottet, Domkirken, Rigsdagen, Operaen og hele Gamla

Stan samt Havnerundfarten blev besøgt under vores 1½ dag

i byen med strålende solskin, og sammen med mange andre

udenlandske og svenske turister. Der var rent og herskede god

orden overalt i byen. Svenskerne kan med rette være stolte af

deres hovedstad.

GeNNeM FINLAND

Vi forlod Stockholm med kurs mod Umeå, en strækning på 638

km, som det tog os næsten 7½ time at tilbagelægge ad de meget

fine veje med flere strækninger udlagt som motorvej eller

motortrafikvej.

I Umeå var der lokale havnefester i den blide sommeraften, men

der var også myg ved restauranterne langs vandet, så vi valgte at

spise på en græsk restaurant i midtbyen og derefter tidligt i seng.

Man kan godt blive lidt træt i hovedet af den lange kørsel.

Turen videre nordpå mod Haparanda var lige så overraskende

med gode veje og jævn færdsel, så vi nåede hurtigt den finske

grænse og videre mod næste stop i byen Rovaniemi i Finland.

De gode veje fortsatte, men der er lokale hastighedsbegrænsninger

og mange ”stærekasser” til overvågning af trafikanternes

adfærd. Det er ikke muligt at se, om der er kamera i kassen, men

forvarslingen er tydelig, så ingen kan sige, at de ikke var advaret.

Sverige har næsten samme hastighedsgrænser som Danmark,

men i Finland på rute E75, der er som en dansk landevej, var

hastighedsbegrænsningen 100 km/t, selvom der var mange sideveje,

uoverskuelige vejkurver og private udkørsler med dårlige

oversigtsforhold.

Vi var noget forundret over, at vores helt nye kortmateriale ikke

var opdateret med de gode motor- og trafikveje, ligesom turens

længde varierede i forhold til det oplyste. Det betød, at vi kom

hurtigere frem end planlagt.

Derhjemme havde vi booket ind på ”et billigt hotel” i Rovaniemi

- det eneste med ledige værelser. Men efter indlogeringen konstaterede

vi, at der i hvert fald også var plads på ”Hotel Scandic”,

så ved næste ferieplanlægning ringer vi til det ønskede hotel i

stedet for at bruge det centrale booking-system.

I Rovaniemi passerede vi ”Polar-cirkelen”. Det gøres der et stort

turist-nummer ud af med en ”Santa Claus By” med mange souvenir-boder,

legepladser og restauranter. På hovedvejen er stedet

markeret med en portal over vejen, så alle er klar over, at nu kører

man ind i ”Polarland”.

Nu mødte vi rensdyr, der vandrede rundt i naturen ligesom vores

rådyr. Der er anlagt nyere og meget lige vejstrækninger gennem

lave skovområder til den stigende turiststrøm mod de nordligste

egne.

Selvom det er temmelig kedeligt at køre på sådanne vejstrækninger,

kom vi hurtigt frem til den finsk-norske grænse ved Karasjok.

Det nordlige Norge er jo stadig ”Samer-land” og samernes kultur

er stadig synlig i form af telte, rensdyrflokke og søer med fiskedamme

i både gammel og moderne stil.

Via flotte vejanlæg og en næsten ny tunnel mellem fastlandet og

Magerøya, nåede vi til hotellet i Honningsvåg, hvorfra Nordkap

skulle udforskes.

MIDNAtssoLeN

Selve Nordkap-området er beliggende på et højtliggende plateau

ca. 35 km nord for Honningsvåg. Bjergvejen dertil er meget snoet

og kun få steder forsynet med ”rækværk” som autoværnet kaldes

IPA-nyt • nr. 1 2011

>>

7


8

Jens Kristian

ved Nordkap

på norsk. Den første dag var det så tåget, at vi valgte at returnere

til hotellet. Her blev det oplyst, at der ville være klart på toppen

ved midnatstid. Så vi forcerede skydækket og holdt på p-pladsen

på plateauet i stærk tåge fra kl. 2330. I løbet af ½ time sank tågen

ned mod havets overflade og den flotteste midnatssol sås ud over

havdisen, som på en dejlig forårsmorgen.

Vi nød denne helt fantastiske naturoplevelse i de næste par timer,

hvor sollyset blev mere og mere klart. Der var rigtig mange mennesker

fra alle mulige steder i verden. Alle smilede og var glade,

og der blev optaget digitale fotos og video i lange baner. Vi var

ca. 800 meter over havoverfladen, og det føltes som at være

ombord på en stor rumstation, der fløj hen over det solbeskinnede

skydække.

Det var også meget mærkeligt, at se solen i den meget lave højde

over horisonten i stik nordlig retning. Vi har jo lært at solen står

op i øst!

Da vi mættet af indtryk kørte tilbage til hotellet, var det svært at

falde til ro, selvom det var langt over midnat.

Vi var opsatte på at gentage oplevelsen næste dag. Billetten til

området gælder i to døgn, så vi var på pletten i klart vejr allerede

kl. 1600.

En skøn tur ad snoede bjergveje op til plateauet i klart vejr med

flotte skyformationer. Nu kunne vi også se havet, der dagen forinden

havde været indhyllet i tætte tågebanker og lavt hængende

skyer. Fra plateauet kunne vi se havet 800 meter nede, hvor vi dagen

før kun kunne se et tæppe af skyer. Ved aftenstide begyndte

det at regne og skyerne trak ned over området.

Selvom der var ophold i bygerne med en vis opklaring blev der

ikke mere solskin den aften. Stemningen var lidt trykket, da vi

forlod området kl. 0115. Men vi havde heldigvis vores fantastiske

oplevelse fra natten forinden klart i erindringen.

IPA-nyt • nr. 1 2011

Atlanterhavsvejen

Hele plateauet på Nordkap er et stort oplevelsesområde med udstillinger,

videobio, cafeteria, restaurant og sågar et internationalt

kirkerum. Der kunne købes souvenirs og postkort, som kunne

afsendes og stemples på det lokale postkontor med positionen

”71 gr. 10 min. 21 sek. Nord”.

Det siges, at man næsten altid møder gamle venner på Nordkap,

og vi havde den store fornøjelse at møde en god kollega og hans

hustru. Vi havde en dejlig aften sammen, og kunne alle med begejstring

berette om vores store oplevelser på turen.

Midnatssolen skal ses med egne øjne!

hjeMAD GeNNeM ”VestLANDet”

Fra Honningsvåg tog vi med ”Hurtigruten” til Tromsø, en sejltur

på 18 timer. Der var tid til at fordøje oplevelserne fra Nordkap,

men på det store skib var der masser at tage sig til, udsigten i

panoramasalonen, restauranten og en snak med andre turister

som os. Der var god service ombord, og selvom skibet lægger

til i forskellige havne, stod bilen klar til udkørsel ved ankomsten

til Tromsø.

Thon-hotellet i Tromsø var helt nyopført og taget i brug få måneder

forinden. Der var ikke selvstændig parkeringshus, men

henvisning til et ”parkeringsområde” 50 meter fra indgangen.

Parkeringsområdet er et helt parkeringshus, der er sprængt ind i

et bjerg midt i byen, og her kan holde mere end 1.000 biler.

Udkørselen modsat hovedgaden udmundende i et helt labyrintsystem

af tunneller med en rundkørsel og 3–4 udkørsler. Parkeringsafgiften

kan ikke overstige 100 kr. pr. døgn, så det var jo

billigt i forhold til vores oplevelser i Stockholm.

Tromsø er Norges 3. største by, og der er meget at se på i byen og

den flotte omegn, hvor Ishavskatedralen, Skihejsen, havneområdet

og højbroen nok er det mest bemærkelsesværdige.

Desværre var vejret ikke det bedste, så efter fire dage kørte vi

videre mod Lofoten.

I Svolvær boede vi på et helt nyt hotel, hvor bl.a. garageanlægget

og flere altaner og terrasser endnu ikke var færdigmonterede. Vi

fik set det meste af øgruppen ”Lofoten” fra Moskaness i syd til

Harstad i nord. Der er overalt gode asfaltveje med god afmærkning

og skiltning, så det er nemt at finde rundt.

En særlig delikatesse i den norske madkultur fås i ”Cafe Maren

Anna” i byen Sørvågen, hvor der serveres nybagte vafler med


Her passeres Polarcirklen ved Rovaniemi

smør, romma og syltetøj. Vaffeljernet er varmt og dejen rørt, og så

kan gæsterne selv bage vaflerne, eller de flinke servitricer bager

dem for dig. Uhm!

Vi var også på sejltur til Troldkløften, hvor det skulle være muligt

at se havørne og store vandfald. Men det var en blandet fornøjelse,

da havørnen (der var kun én) skulle ses gennem kikkert for

overhovedet at kunne få øje på den. Til gengæld var vandfaldene

store og flotte, og vejret var klart med sol.

Svolvær er en driftig by med mange gode hoteller, restauranter

og hytteudlejning. Der er mange turister og byen summer af liv

og glade dage til ud på de små timer.

Fra Lofoten sejlede vi med ”Hurtigruten” i 1½ døgn og lagde til i

Thronheim en tidlig morgen, hvor alle endnu sov morgensøvn. Vi

rundede den enorme og flotte Domkirke udendørs, samt bymidten,

inden turen gik sydover mod Atlanterhavsvegen.

Atlanterhavsvegen er godt 8 km lang og består af otte broer mellem

småøer og skær samt Atlanterhavstunnellen på næsten 6 km

under Bremsnesfjorden. Det er et usædvanlig flot vejstykke, der

har fået flere internationale priser for både udseende og funktion,

ligesom det er et yndet turistmål også for lystfiskere. Anlægget

er ligesom mange andre anlæg i Norge bomfinansieret, altså

brugerbetalt. Når vejstykket eller tunnellen er betalt fjerner man

betalingsanlægget og vejen kan benyttes uden betaling – smart

og praktisk – typisk norsk.

Vores næste mål var Åndalsnes, hvor Troldstigen begynder. Vi

overnattede på et ”billigt” hotel og var klar fra morgenstunden

til opstigningen ad Troldstigen – en meget stejl og smal bjergvej,

der snor sig op mod et udsigtsplateau med udsigt over hele dalen

og det flotte vejstykke man lige havde passeret.

På toppen er der mange turistfaciliteter og souvenir-butikker.

Også her kan man købe vafler og kaffe, men de når næppe kvaliteten

og friskheden fra oplevelsen hos Maren Anna på Lofoten.

Troldstigen er lukket for færdsel i vinterperioden, da det er for

farligt at befærde den i sne og stærk kulde.

Næste stop på turen var Geianger. Nedturen fra fjeldtoppen mod

byen, der ligger helt inde i bunden af fjorden, var lige så flot som

Troldstigen, men dobbelt så lang og mindst lige så skøn.

Vi blev i Geianger i fire dage, og her er noget af den flotteste

natur, vi har set på hele turen. På den højeste fjeldtop havde

man netop åbnet et turistparadis med udsigtsbalkoner, souve-

Fantastisk udsigt over

Geianger Fjord

nirboder, cafeteria og en stor parkeringsplads. Vejen var på det

sidste stykke ikke forsynet med ”rækværk” og kørebanen endnu

ikke asfalteret, men bomstationen var intakt, så der bliver snart

råd til at færdiggøre projektet. Desværre var der så tåget på toppen,

at vi måtte vente på en lokal bus, der kunne ”vise vej” på

nedturen ad den ufærdige vej. Sådan er man altid afhængig af

naturens luner, når man holder ferie i de nordiske lande, men

naturen er rigtig flot.

På en lokal turbåd kan man se hele sceneriet fra vandsiden og

sejle tæt på de store krydstogtsskibe, der hver dag anløber fjorden

og sætter passagerer i land med små motorbåde. Geiangerfjorden

er også skøn fra vandsiden, men vi vil nok taget en biltur

op til Jøstedalsbræen i stedet for bådturen, hvis vi skal vælge en

anden gang.

FLINke NorDMæND

Det var lidt vemodigt, at forlade Geianger og det skønne ”Hotel

Union”, der var sidste stop på vores forunderlige rejse. Ad den

flotte østlige serpentinevej begav vi os mod Oslo for at nå DFDSs

”Crown of Scandinavia” mod København.

Norge er det skønneste land at holde ferie i. Nordmændene er meget

flinke og glade for danske turister og vores ”sære” spørgsmål.

De har gode hoteller, fine overnatningshytter, ferielejligheder og

campingpladser, så der er lidt for enhver smag og pengepung.

Det norske sprog er let forståeligt, selvom det i den nordlige del

af landet kan knibe med det nynorske fra den yngre generation.

Så slår man naturligt over i engelsk, så det med ”skandinavisk”

har trange kår, når det kniber med forståelsen.

Det var også i Norge vi kørte på det bedste vejnet, og på det

sidste stykke syd for Lillehammer mod Oslo var der en lang strækning,

hvor der snart kommer motorvej med de nyeste og mest

moderne faciliteter.

På ”Crown of Scandinavia” kan man stadig få brugt sine sidste

euro eller svenske- og norske kroner i ”Det forjættede land” (det

toldfrie supermarked) og i restauranterne, eller bare slappe af i

en dejlig kabine oven på en fantastisk ferieoplevelse.

Vores tur varede i 21 dage. Vi rullede 4.975 km, passerede 47 tunneller

og havde kun fem dage med regnvejr. Turen kan meget

varmt anbefales.

IPA-nyt • nr. 1 2011

9


10

IPA-nyt • nr. 1 2011

Skolegade 29

6700 ESBJERG

Telefon

75 12 27 51

L a Scala

Åbningstider:

Tirs-tors + søn kl. 17.00

Fre-lør kl. 12.00 • Mandag lukket

Smedegade 11 • 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 60 30 • www.lascalaesbjerg.dk


Det nyeste familiemedlem

AF præsident Michael Boolsen,

IPA Sektion Danmark

Ved IEC-mødet i Paris blev Moldova optaget som

det nyeste medlem i den store familie af IPAlande.

Mange spørger sig selv, når de hører navnet

Moldova, hvor landet ligger, og hvilket land

det egentlig er. Ja, Moldova ligger i det østlige

Europa og kan på mange måder sammenlignes

med Danmark. Der er ca. 4,3 mio. indbyggere i

Moldova, som dækker ca. 33.000 km 2 . Landet er

primært et landbrugsland med en meget stor vinproduktion

– så stor, at Moldova, der tidligere var

Den Moldoviske Sovjetrepublik, var Sovjetunionens

vinkælder. Jeg tænkte flere gange undervejs

faktisk, at vores begrænsede kendskab til Moldova

og den aktuelle historie efter oprettelsen af

staten Moldova sætter vores undren over andres

begrænsede kendskab til Danmark i relief.

Ved IEC-mødet fik jeg god kontakt med medlemmer

af den moldoviske delegation, og da gæstfrihed

er et moldovisk varemærke, blev jeg inviteret

til Moldova. Det er jo interessant at rejse andre

steder end der, hvor alle andre rejser, så jeg slog

til. Det viste sig relativt hurtigt, at den tidsmæssige planlægning

var sådan, at mit besøg kunne falde sammen med tyveåret for

oprettelsen af det moldoviske politi. Jeg blev derfor inviteret til

at deltage i højtideligholdelsen af dette som præsident for IPA

Danmark.

Jeg var ikke alene, idet også en delegation med den franske IPA

præsident havde meldt sin ankomst, og jeg deltog i de forskellige

arrangementer med franskmændene.

sIkkerheDsPoLItIet

Vores første officielle besøg gjaldt det moldoviske sikkerhedspoliti

(nærmest at sammenligne med vores AKS), hvor vi ud over en

interessant rundvisning på den kaserne, hvor sikkerhedspolitiet

er stationeret, deltog som æresgæster i den parade, der afholdes

i forbindelse med optagelsen af og edsaflæggelsen for nye medlemmer

af sikkerhedspolitiet. Som en særlig gunstbevisning blev

vi honorært optaget i sikkerhedspolitiet med legitimationskort

og æresbevisning. Det var bestemt to stive timer i bidende kulde

værd. Særligt når det tages i betragtning, at der efterfølgende var

reception med god moldovisk cognac. Som et særligt kuriosum

blev vores nyvundne hædersbevisning i overensstemmelse med

traditionen lagt ned i et glas og overhældt med cognac, hvorefter

vi skulle tømme glasset!

sPæNDeNDe LAND

Sektionen sørgede i bedste IPA-ånd for os og viste os mange

spændende ting. I den forbindelse er det særligt værd at nævne

et besøg i verdens største vinkælder. Umiddelbart uden for hovedstaden

Chisinau er der et kæmpemæssigt underjordisk tunnelsystem,

hvor der opbevares millioner af hektoliter af dejlig

- IPA Moldova

Gaveoverrækkelse

moldovisk vin. Vi

fik lejlighed til at

prøvesmage disse

pragtfulde vine,

der er særdeles

anbefalelsesværdige.

På dagen for tyveårsjubilæet

deltog

Optagelsesceremoni

i bidende kulde

jeg sammen med den franske delegation som æresgæst i paraden

i anledning af jubilæet, hvor vi havde lejlighed til at lægge kranse

og blomster ved forskellige mindesmærker og grave for kolleger,

der er døde i tjenesten. Et særligt minde for det moldoviske politi

er de 89 kolleger, der døde i kampene om udbryderrepublikken

Transnistrien. Vi blev endvidere vist den ære at overvære edsaflæggelsen

for nye kolleger som æresgæster, hvilket – fik vi siden

at vide – oven i købet blev vist på moldovisk TV.

Jeg besøgte også sektionens kontor. Selv om sektionen set i forhold

til den danske indtil videre er ganske lille med ca. 900 medlemmer,

har man indrettet sig med et fast kontor, hvor man har

ansat en business operation manager, der tager sig af sektionens

daglige forretninger og af at hjælpe medlemmerne. Jeg kunne

forestille mig, at særligt vores assisterende generalsekretær synes,

at der er interessante aspekter i denne ordning.

Mine erfaringer med vores nye familiemedlem er de bedste. Vores

venner i den moldoviske sektion lever i allerhøjeste grad op

til IPA’s motto og bidrager på alle måder positivt til samarbejdet.

Moldova er et spændende land, der absolut er et besøg værd. Jeg

kan varmt anbefale Moldova som et anderledes, men spændende

rejsemål, hvor man kan forvente stor støtte fra vennerne i IPA.

IPA-nyt • nr. 1 2011

11


12

Tommys Auto

Som dit lokale AutoMester værksted går vi meget

langt for vores kunder, vi hjælper gerne hele vejen

IPA-nyt • nr. 1 2011

Åbningstider

Mandag - Torsdag: 07.00 - 16.00

Fredag: 07.00 - 12.00

Engvej 18 • 6200 Aabenraa •

Tlf. 74 62 29 87 • www.tommys-auto.dk

John S. Bruhn

Indehaver - bemanding/ansættelser

Tlf. 20 74 14 14 . john@jkvs.dk

www.jkvs.dk

Jysk Kontrollør & vagtservice

Erik Eriksensvej 27 . 7100 Vejle . Tlf. 28 68 11 30 . mail info@jkvs.dk


Nordisk møde - i tallinn

AF præsident Michael Boolsen, IPA Sektion Danmark

Danmark skal være vært for det nordiske møde i år. Men

det nordiske møde er ikke kun et nordisk møde i år, men

derimod et Baltisk Møde, hvor også Estland, Letland og

Litauen deltager. Dette kræver måske lidt forklaring.

Siden jeg tiltrådte som præsident i 2007 har jeg gjort mig

til talsmand for, at det vil gavne den danske sektion, hvis

vi har en meget aktiv profil på flere fronter. Som man kan

se på arbejdsprogrammet for 2011, som var omtalt i den

seneste udgave af IPA Nyt, arbejdes der på flere forskellige

emner inden for forskellige temaer. Men IPA er jo

ikke mindst en international organisation, og det er min

opfattelse, at vi også har meget at byde på i forhold til det

bredere internationale samarbejde.

Det er selvfølgelig en større proces at få sat i værk i forhold

til den brede skare af IPA-lande. Derfor har jeg foreslået og

fået mine øvrige nordiske kollegers tilslutning hertil, at vi

starter med at udvide kredsen for de nordiske møder til et

baltisk forum. Vi dækker ganske vist ikke hele det baltiske

område, idet det jo også ville fordre, at vi inddrog Polen,

Rusland og Tyskland.

ARBEJDS SIKKERHEDS MATERIEL • JNC-SAFETY

Tlf. 44 84 14 11

www.arsima.dk • mail@arsima.dk

Når den danske sektion vælger at holde mødet i Tallinn –

som jo faktisk betyder danskerbyen på estisk – er det ud

over en klar markering af det baltiske forum for at give

vore kolleger fra de baltiske lande mulighed for at deltage

uden væsentlige omkostninger for dem selv. Dette er der

økonomisk fornuft i, da omkostningsniveauet er lavere

her, end hvis vi skulle have holdt mødet i Danmark.

Et væsentligt formål med denne udvidelse er at få inddraget

de baltiske lande i det allerede velfungerende samarbejde,

vi har inden for de nordiske lande. Jeg finder, at

det vil være til gavn og glæde for både de nordiske og de

baltiske lande. Et sådant samarbejde vil give mulighed for

at udvide alles horisont og skabe bedre og bredere muligheder

for medlemmerne i de forskellige sektioner.

Samtidig må vi huske på at sektionerne i de baltiske lande

er ganske unge sektioner, mens de nordiske sektioner

alle har nået en vis alder. Det er min overbevisning, at

der i krydsfeltet mellem disse yderpunkter ligger en god

mulighed for dynamik, som blot skal dyrkes.

Jeg ser derfor meget frem til ikke Det Nordiske Møde, men

derimod Det Baltiske Forum i slutningen af maj i år.

SØBO BYG

Kongensgade 20 • 6200 Aabenraa • Tlf. 74 61 32 72 • www.soebopavilloner.dk

Åmosevænget 48 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 46 80 20 • www.hjelm-vinimport.dk

IPA-nyt • nr. 1 2011

13


14

Fabriksparken 58 | 2600 Glostrup

Tlf. +45 70 10 16 17 | Fax +45 43 26 09 99

lindpro@lindpro.dk

www.lindpro.dk

Krebseparken 1 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 10 24 42 • www.wecosped.dk

A/S

IPA-nyt • nr. 1 2011

RÅSTOFFER

AABENRAA GRANIT

granitskærver - kantsten - brosten - chaussesten - piksten - pyntesten

A/S E. Krag

Skibbroen 16

Postboks 37

6200 Aabenraa

Tlf.: 74 63 01 02

Fax: 74 63 01 17

mail@ekrag.com

www.ekrag.com

STEN - GRU S - GRANIT - NA T URSTEN - KA LK - TRA NSPORT - SHI PPING

Skibbroen 16 - 6200 Aabenraa - Tlf. 7462 5363 / 7463 0102 - Fax 7463 0117

Arkitektrma

Gudnitz & Partnere A/S

86 17 12 22

www.gudnitz-tegnestue.dk

MIDJYSK

KLOAK

SERVICE APS

Kombineret højtryksspuler og slamsuger • Spuling med

genbrugsbil • Tømning/rensning af olietanke • Transport af

kemikalie affald • Rodskæring af kloaledninger • Boring af

faldstammer • Sandfyldning af nedlagte kloakledninger m.m.

• Udlejning af toiletvogne • Tv-inspektion af kloakledninger

VI SVARER DØGNET RUNDT

Vinkelvej 58 - 8800 Viborg Tlf. 86 64 30 31 - 86 67 16 33

Aut. kloakmester

Biobrændsel & Rådgivning

Søndergade 8 - DK-7673 Harboøre

T: 96 90 88 88 - W: cilaj-energi.dk


Sommerens bedste tilbud

– klassikere og nyheder…

IPA’s sommertilbud til dig, der er mellem 9 og 18 år,

og er barn af et IPA-medlem.

IPA tilbyder i år

• 1 uge i IPA-center Esbjerg for de små

• 1 uge på M/S Bien (Sydfyn Rundt) for de lidt større

• 1 uge med sjove aktiviteter i Tjekkiet for de store

• 1 uge i Norge

Er du fyldt 9 år og under 13 år, kan du i perioden fra søndag den

26. juni til lørdag den 2. juli 2011 tage med på sommerlejr i IPAcenter

esbjerg, hvor der er plads til cirka 25 børn.

IPA-center Esbjerg ligger bare 200 meter fra stranden, så der

bliver rig mulighed for at bade, bygge sandslotte og spille bold

på stranden. Derudover bliver der arrangeret udflugter til spændende

steder, så har du lyst til en spændende og sjov uge, så skal

du sætte kryds i kalenderen og få afsendt en tilmelding.

Der er mindst 5 voksne turledere med til at sørge for, at I alle

sammen får et rigtigt fedt ophold. Og så koster det kun 750 kr.

Her skal jeg dog nævne, at du selv skal sørge for lidt lommepenge

samt transportudgiften til og fra Esbjerg.

Er du fyldt 13 år og under 16 år, så var det måske en kanon

oplevelse i perioden fra søndag den 17. juli til lørdag den 23. juli

2011 at deltage i sejlturen ”sydfyn rundt” med M/s bien, hvor

der er plads til 20 rigtige teenagere. På turen kommer du til at

deltage i alt normalt forefaldende arbejde om bord – her kan jeg

nævne navigation, styre skibet, sætte sejl, lave mad, vaske op og

rydde op. Der bliver også tid til badeture og fiskeri, og skulle der

blive lidt tid til overs, er der mulighed for at spille kort, fortælle

vittigheder og sove under anderledes forhold end hjemme. Du

får helt sikkert knyttet nye venskaber på denne tur.

Da du ikke skal stå med hele ansvaret selv, så er der udover besætningen

mindst 4 voksne turledere med. og så koster det

kun 800 kr. Her skal du så lige lægge mærke til, at du selv skal

betale for transport til og fra Korsør samt medbringe lidt lommepenge.

Er du fyldt 15 år og under 19 år, så kan IPA igen i år fra søndag

den 26. juni til lørdag den 2. juli 2011 tilbyde en aktivitetstur

til tjekkiet. Vi skal de første tre dage bo på et hyggeligt lille

sportshotel, og der bydes på et væld af aktiviteter, som udfordrer

dig både fysisk og psykisk. Vi skal blandt andet klatre, køre på

mountainbikes i bjergene, riverrafte og holde grisefest. Den sidste

overnatning bliver i Prag, hvor vi får halvanden dag til shopping

og sightseeing. Der er plads til 35 unge på denne tur, og der

er mindst 4 voksne turledere med. turen er alkoholfri og koster

kun 1.500 kr. Herudover skal du selv sørge for lidt lommepenge

og transport til bussens opsamlingssted i Fredericia.

Er du fyldt 15 år og under 18 år, så kan du blive en af de 5 deltagere,

som sammen med 1 voksen skal på en uges aktivitetstur til

Norge, hvor der holdes en nordisk samling. I skrivende stund (16.

januar) kendes termin og pris ikke, men klik ind på IPA’s hjemmeside,

hvor nærmere oplysninger vil være tilgængelige.

Tilmelding til turene indgives via hjemmesiden www.ipa-dk.dk

Tilmeldingsblanketterne bliver tilgængelig ultimo marts, og tilmeldingen

skal indgives senest 17. april 2011.

De, der ikke kommer i betragtning til den/de ansøgte ture, får

meddelelse herom senest 18. april 2011. De, der bliver udtaget

som deltagere, får meddelelse herom direkte fra turlederne inden

den 19. maj 2011.

Søren Dam Mortensen,

KTC-Syd i Fredericia,

tlf. 75 62 63 00 lok. 9229 eller 20 10 89 27.

E-mail: youth.travel@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 1 2011

15


16

syd-korea

the 4th Multi-National korean Law-enforcement symposium

Artiklen er fra det norske IPA-magasin og skrevet af Kurt Kim Stige, Ålesund Politistation.

Danske Maja Larsen udnævnes til medlem af KNPA.

Det er uhøfligt at se en overordnet i øjnene.

Fra 1. – 7. november 2009 var 16 polititjenestemænd fra 10 nationer

samlet i Seoul, Syd-Korea.

Vi var alle inviteret af Korean National Police Agency (KNPA). Deltagerlandene

var Australien, Brazilien, Canada, Danmark, Mexico,

New Zealand, Rusland, Spanien, USA og Norge.

Kriteriet for deltagelse er, at man er polititjenestemand og har

koreansk oprindelse. Alle deltagerne havde deres koreanske forældre

med undtagelse af Maja fra Danmark og mig selv, vi er

begge adopterede.

Formålet med samlingen er at fremme internationalt politisamarbejde,

samt at varetage koreanske borgere, som bor udenfor

Syd-Korea. Der bor ca. 7 mill. sydkoreanere udenfor landegrænserne.

LANDet

Landet blev som bekendt delt i to efter 2. Verdenskrig. Nord-

Korea kommunistisk stat og Syd-Korea republik. Syd-Korea har et

areal på ca. 98.000 km² (ca. 3 gange mindre end Norge). Det har

omtrent 49 mill. indbyggere og ca. 10 mill. af dem bor i hovedstaden

Seoul. I Soul og det omkringliggende land bor der ca. 20

mill. mennesker, altså næsten halvdelen af landets indbyggere.

Og det sætter sit præg på byen, hvor der er fuldt af både mennesker

og ikke mindst biler.

Syd-Korea er en af verdens hurtigst voksende økonomier, og

fra at være et af verdens fattigste lande i 1950-erne er det i dag

at regne som et højindtægtsland. Stålindustri, skibsbygning og

ikke mindst satsningen på højteknologi og uddannelse har bragt

landet til, hvad det økonomisk er i dag

IPA-nyt • nr. 1 2011

Alle deltagere fik en national klædedragt af KNPA.

bAGGruND

En novemberdag for 42 år siden landede jeg som 11 måneder

gammel baby på norsk jord – med fly fra Seoul i Syd-Korea og til

mine norske adoptivforældre. Et par uger senere kom min søster.

Vi er ikke biologiske søskende, men er vokset op som tvillinger,

min søster er bare en måned ældre end jeg.

Ingen af os har oplysninger om vort biologiske ophav, kun at vi

opholdt os på et børnehjem i Seuol, før vi kom til Norge. Det har

aldrig været et problem eller noget særligt tema for mig. Jeg har

haft en fantastisk opvækst og dejlige forældre.

Lige fra jeg nåede en alder, da man kan skelne form og farver,

har jeg jo set, at ligheden med mine forældre ikke var direkte

slående. Under opvæksten var mine forældres yndlingshistorie

fortællingen om, hvor højt vi var ønsket og forventningerne indtil

vi kom til Norge. Ikke mindst var det, at vi kom med fly en vigtig

detalje, fordi ikke særligt mange havde været med et fly for 42 år

siden. At jeg intet husker fra flyveturen er af absolut underordnet

betydning. Men gennem min opvækst var jeg svært bevidst om,

at jeg ikke var født på kedelig traditionel vis, men var kommet til

verden med et fly.

tureN

Søndag den 1. november landede jeg på Seoul´s Internationale

Flyveplads, og jeg må indrømme, at det kriblede lidt i maven. Det

var trods alt 42 år siden jeg sidst var i landet.

Blev hentet af en koreansk kollega og bragt til et førsteklasses

hotel i centrum af byen. Første punkt på programmet var en

uformel velkomst middag på hotellet for at hilse på hinanden.


Spændingen var stor før mødet med politifolk fra hele 10 forskellige

nationer. Men det viste sig hurtigt, at ”politi er politi”, uanset

hvor de måtte befinde sig i verden. Der gik ikke mange minutter

før samtalen gik livligt omkring bordet. Emnerne var selvfølgelig

meget fag relateret til at begynde med, men efterhånden som

aftenen skred frem skiftede samtalerne karakter og det var omtrent

som at være til en hvilken som helst ”politifest”.

Første dag var vi samlet i KNPA´s hovedkvarter, hvor der var en

højtidelig åbning af konferencen. Åbningen blev foretaget af den

øverste leder af ”Foreign affairs Bureau”, Director General Lee

Myong Gyoo. Efter hans velvalgte ord, var det vores tur.

Halvdelen af gruppen skulle præsentere sit lands politi, og den

anden halvdel skulle sige noget om et tema, som vi havde fået

tilsendt på forhånd. Frit oversat var temaet, ”Hvordan skal vi bekæmpe

kriminalitet mod udlændinge så vel som kriminalitet

begået af udlændinge?” Mit foredrag omhandlede sidstnævnte

tema. Og efter at have hørt på de andre, er jeg ikke i tvivl om, at

Norge trods alt er en fredelig plet på jorden – noget som man

for så vidt godt vidste.

De næste dage gik med rundvisning i forskellige afdelinger i hovedkvarteret

og på lokale politistationer. Jeg skal ikke gå i detaljer

her, så vil artiklen blive for lang, men nogle ting må nævnes.

Operationscentralen 112 (samme alarmnummer som i Norge)

havde 420 kameraer til rådighed, placeret rundt omkring i byen.

Disse kameraer blev centralt styret af politiet. Store dele af bykernen

blev overvåget, og kvaliteten var så god, at nummerpladerne

på biler kunne aflæses uden problemer. Men kameraerne måtte

ikke bruges til at filme ind gennem vinduer, selv om det teknisk

lod sig gøre – det var ikke lovligt. Operationscentralen var delt

i to, idet de havde en tilsvarende central, som kun styrede trafikmeldinger.

Den var udstyret med TV- og radiostudio, hvor de

dagligt og ved behov havde direkte udsendelser. Set i forhold

til trafikkulturen i Seoul, tror jeg de havde mere en nok at tage

vare på.

Noget andet, som er lidt specielt for Korea er, at alle borgere

bliver registreret med fingeraftryk, når de fylder 17 år (alle 10

fingre), hvilket sker som et led i udstedelse af ID-kort og tildeling

af personnummer. Dette register kan bruges til opklaring af kriminelle

handlinger, og afdelingen som bestyrer registeret består af

ca. 250 personer. Alle efterforskere og politipatruljer var udstyret

med et mobiltelefon-lignende apparat med fingeraftrykslæser, og

Kurt Kim Stige fra Ålesund (th) sammen med chefen for politi (m) og chefen for udlændingeafdelingen (tv). Trafikovervågning i Soul.

kunne når som helst kontrollere en persons identitet i registeret.

Samme apparat kunne selvfølgelig også bruges til forespørgsler

i andre aktuelle registre. Da jeg forklarede en politimand, at vi i

Norge må kalde op til operationscentralen for at få ejerforhold på

et køretøj eller lignende, var han ved at besvime af overraskelse

og sagde, ”Er Norge da ikke en af verdens rigeste lande?”

Ellers gik ugen med meget og fantastisk godt koreansk mad og

anden kultur i form af muséer, paladser og lignende, samt en tur

til Hunday for at se på bilproduktion.

I slutningen af ugen fik vi lejlighed til at møde den øverste leder

af det koreanske politi, Commisioner General Kang Hee Rak. Det

var et meget højtideligt møde, hvor vi alle blev udnævnt til æres

politi af det koreanske politikorps. Vi fik også udleveret hver vores

”Hanbok” (traditionel koreansk klædedragt).

Den sidste aften var der afskedsmiddag med en række indbudte

koreanske politifolk. Her blev der spist, drukket, sunget og danset

til langt ud på natten.

På afrejsedagen må jeg indrømme, at jeg følte et vist vemod,

samtidig med at jeg glædede mig til at komme hjem til kone og

barn med ”sækken fuld” af billeder, historier og gaver.

Til slut vil jeg bare sige, at turen nok bare har forstærket følelsen

af, at mine rødder er Norge. Korea vil for mig altid være et eksotisk

land langt borte, men jeg håber en dag at kunne rejse tilbage

på ferie sammen med min familie. Koreaner er jeg vist bare de

gange, jeg ser mig selv i spejlet!

IPA-nyt • nr. 1 2011

17


18

”Politihotellet i

London” AF hobbysekretær Christian Harre, Sektion Danmark.

Den første weekend i december drog John Lindberg Olsen og

jeg mod London for at besøge City of London Police og ”prøvebo”

politihotellet i London. Vi havde booket os ind på ”Bernard

Morgan House”, som ligger forholdsvis centralt i London lige op

og ned af en undergrundsstation. Vores ophold skulle være fra

torsdag til og med mandag, hvor vi skulle hjem om aftenen.

Transporten var arrangeret med fly fra København, hurtigtog fra

Heathrow til Paddington, hvor man skiftede til undergrunden.

Hurtigtoget er en dyr løsning 150 kroner hver vej – men absolut

pengene værd – transporttid 15 minutter mod omkring 1½ time

i et overfyldt undergrundstog.

”PoLItIhoteLLet”

Vi ankom sent om aftenen til Bernard Morgan House, blev vel

modtaget i receptionen og fik tildelt vores værelser. Hotellet er

bygget i 50’erne, har ca. 120 værelser og det bærer præg af nogen

slid. Værelserne er spartanske men med det væsentligste – en

god seng at sove i – og så er der endvidere en håndvask. Bad og

toilet er fælles på gangen – men var absolut ikke overrendt i den

periode vi var der. Det anbefales at få værelserne på 5. sal, selv om

trafikken om natten ikke er noget at snakke om i området.

IPA-nyt • nr. 1 2011

Prisen for at bo på hotellet er særdeles rimelig set i forhold til

prisniveauet i London - 500,- kroner pr. nat for et dobbelt værelse

incl. morgenmad. Morgenmaden kan man selv have lidt

indflydelse på, enten ”Full breakfast” eller ”Full continental”. Full

breakfest består af to spejlæg, et par stykker typisk engelsk pølse,

lidt bacon, baked beans, tomat og et par stykker toast, samt kaffe,

te og juice. Continental består af cornflakes eller lignende med

mælk, fire skiver toast med marmelade, smør m.v., kaffe, te og

juice – rigeligt til at blive mæt. Morgenmaden serveres i hotellets

lille kantine.

Skal du se London og være i byen hele dagen, så der ikke er brug

for hotellet til hygge og socialt samvær, vil jeg på det varmeste

anbefale hotellet. Personalet i receptionen er til dels ansatte ved

City of London Police og kan give råd og vejledning i flere henseender.

Hotellet ligger på adressen Bernard Morgan House, City of London

Police Section House, 43 Golden Lane, London, EC1Y 0RS

(tæt på Barbican Tube Station) Telefon +44 (0)20 7164 8000, Email:

BernardMorganHouse2@city-of-london.pnn.police.uk eller

bmh@city-of-london.pnn.police.uk .

Lundagervej 2

8722 Hedensted

Tlf. 75 89 20 33

www.pmlast.dk


Christian og John foran “Bernard Morgan House”

Vi troede London var julepyntet og festlig - men det var stort set

kun Oxford Street der var pyntet.

Dagene i London gik med kontakter til forskellige etablissementer

som f. eks. Royal Observatory in Greenwich og tidsmedianen,

Tower og Tower Bridge og forskellige politier.

Vi skulle til møde med Force Supply officer Tim Highan m.fl. ved

City of London Police på Snow Hill station mandag kl. 1000. På

grund af et voldsomt snevejr nord for London, gik dette møde lidt

i vasken, idet dem vi skulle mødes med ikke kunne komme frem.

Det lykkedes dog at få et kort møde med personalet i ekspeditionen,

der beredvilligt oplyste om politiets virke m.v. Senere vendte

vi tilbage og fik et kort møde med Tim Highan, der dog virkede

utrolig stresset – noget med personale og vejrsituation.

MINDste PoLItIDIstrIkt

“City of London Police” er Englands mindste politidistrikt. Distriktets

historie går tilbage til romer tiden, og dets egentlige

“Bishopsgate´s Policestation”

Christian sammen med to betjente

fra ”City of London Police”

oprindelse er Wood Street, hvor den første politistation lå som

en del af et gammelt fæstningsanlæg. Først i 1839 fik det betegnelsen

”City of London Police”. Distriktet består af de tre politistationer

Bishopsgate, Snow Hill og Wood Street, hver med sin

stationsleder.

Stationerne betjener i alt 8.000 borgere fordelt på ca. 4.500 husstande

i det centrale London. Der er 1.200 ansatte, hvoraf de 883

er egentligt politipersonale. Distriktet ligger midt i London, og

kan vel sammenlignes lidt med det tidligere Frederiksberg Politi,

der lå midt i København. Resten af London, der omkranser City of

London samt Mitter og Inner Temple, betjenes af Metropolitan

Police.

City of London gennemstrømmes daglig af over 300.000 biler og

300.000 personer samt et ukendt antal turister.

Mike Browon er øverste chef for de tre stationer, men afløses i

foråret 2011 af Adrian Leppard.

IPA-nyt • nr. 1 2011

19


Police Officer Joe Gemaldi

20

MIt DANske bLoD I texAs

Efter at nogle af mine perifere familiemedlemmer havde gravet

godt og grundigt i historiebøgerne, fandt de frem til, at de

havde familie i Danmark. De valgte derfor at holde en stor ”family

reunion”, som skulle foregå i McAllen, Texas, og vi var inviteret.

Nu ville min familie og jeg ikke tage til Texas udelukkende for en

weekend, så vi valgte at tage to uger derovre, og hvorfor så ikke

besøge en politistation, når man alligevel var der?

Via IPA Texas kom jeg i kontakt med Clarence Hightower (president,

Texas IPA Region 36 – veteran of the Houston P.D.), som i

første omgang sørgede for, at jeg fik brochurer og turistguides

for hele Texas samt nyhedsbrev fra ”The Retired Badge”, som han

var en del af. Deri blev det også nævnt, at en dansk politibetjent

ville besøge politiet i Texas. Han viderestillede mig efterfølgende

til Joseph Pennington, Senior Officer of Houston Police Department,

og Pennington arrangerede, at jeg skulle med på patrulje

eftermiddag og nat lørdag den 16. oktober 2010.

DANsker I CowboyLAND

Da Houston er en storby med mere end 2 mio. indbyggere, og

da offentlig transport stort set ikke eksisterer i byen, insisterede

Pennington på at hente mig på hotellet, hvorefter vi kørte til

Houston P.D. Undervejs sludrede Pennington og jeg om ligheder

og forskelle mellem Dansk Politi og Houston P.D. Formreglerne

for anholdelse er ikke helt de samme, og i mindre sager, skal man

ikke nødvendigvis oplyse rettigheder til sigtede personer.

Standser man en bil uden forsikring, slipper de med bøde og

kører videre – heller ikke helt det samme som herhjemme.

IPA-nyt • nr. 1 2011

Senior Officer Joseph Pennington og Mathias.

Dansker i

AF Mathias Holm Rasmussen, IPA København.

Politiuddannelsen i Texas varer i alt et år, de seks

måneder på ”the academy” og efterfølgende seks

måneder under oplæring på gaden – sådan tilstræbes

det i hvert fald. Efter et år er man uddannet politier,

men ikke sikret arbejde. Når man skal på arbejde som

politibetjent i Texas, tager man hjemme fra iført uniform

og føringsmidler, og man bærer i det hele taget

altid sin pistol som betjent.

For Pennington var det meget uforståeligt, at politi i Danmark

ikke bærer tjenestevåben uden for arbejdstiden, og at man i det

hele taget ikke tager det med sig hjem?! I Texas har stort set alle

folk skydevåben, og en stor del af befolkningen har tilladelse til

at bære skydevåben på offentlige steder – så længe det er synligt.

Har man gjort sig skyldig i en ”federal offence”, har man dog ikke

lov til at bære skydevåben et vis stykke tid. Så politifolk i Texas

bærer altid skydevåben – enten de er på arbejde eller ej!

DeteCtIVe IN the us

Efter en halv times kørsel fra hotellet ankom vi til Houston P.D.,

hvor jeg blev præsenteret for Detective Winn, som jeg skulle køre

med om eftermiddagen.

Som ”detective” kører man meget ligesom efterforskningen i

Danmark, dog foregår det i almindelig uniformeret patruljebil

– en mand pr. bil.

I første omgang viste Winn, hvordan en amerikansk patruljebil

så ud. Hver patruljebil har tilknyttet en bærbar computer, hvor

man, udover at slå folk op i diverse systemer, kan skrive beskeder

internt med de andre patruljer. Derudover kan man skrive hændelser

ind med det samme, så man ikke behøver at køre ind på

stationen eller kalde op til den ”vagthavende”, hvilket

sparer dem for en masse arbejde.

Bagefter viste Winn mig rundt i

området, og ligesom

man ser i

Joe´s patruljebil

Display til patruljebilens fire cameraer.


cowboyland

f.eks. København, har Houston også sine betændte områder, bl.a.

et mindre kvarter, der sluttede ved en vej kaldet ”Denmark” (pudsigt

nok). Her ligger en velkendt narkobule, og for et par uger

siden, var et lig blevet smidt i vejkanten. Sagen efterforskes.

Ved spisetid tog vi på restaurant. Ikke noget med at tage maden

med ind på stationen og sidde med kollegaerne, nej, hellere tage

ud at spise, så man sidder blandt befolkningen.

I løbet af vagten talte Winn og jeg om forberedelser til div. opgaver.

Bl.a. havde Winn et par handsker med små indbyggede

kevlarplader på fingrene og en mindre sandsæk på håndryggen.

Handskerne brugte han hovedsageligt, hvis han vidste, at han

skulle ud til en opgave, som kunne trække op til slagsmål. Man

skulle jo nødigt komme til skade.

Efter nogle timer på en meget rolig eftermiddagsvagt med Detective

Winn, kørte vi ind, så han kunne få fri.

Derefter mødtes jeg med Police Officer Joe Gamaldi, som lagde

ud med at fastslå, at eftersom jeg havde kørt med en ”detective”,

havde jeg nok ikke oplevet meget om eftermiddagen, så nu skulle

jeg nok få at se, hvordan en almindelig politipatrulje passer sit

arbejde i Houston, Texas.

eFtersætteLse ”AMerICAN styLe”

Efter et par timers kørsel besluttede vi at tage et kig på, hvordan

Houstons fotovogne så ud indeni. Ligesom andre lande (dog ikke

Danmark) havde de biler, som mens de kørte rundt,

automatisk tog billeder af alle nummerplader,

de kørte forbi – både

foran, til siden og

Mathias sammen med helikopterpiloten.

bagud. Bilerne

søgte samtidig automatisk

på nummerpladerne, om der

var betalt forsikring, om de var stjålet osv. Fire

kameraer i bilerne med tilhørende fire skærme.

Mens jeg fik forevist bilen nøje, kom der en melding over radioen

om en eftersættelse nærmest lige ved siden af, hvor vi var, så vi

sprang ind i bilerne og fulgte med.

Efter få minutter lå vi lige bag gerningsmanden og fulgte efter

i hastigt tempo. Han kørte hurtigt ud på motorvejen, hvor vi

6-7 patruljebiler fulgte efter, og farten kom flere gange op på

over 120 mph (ca. 195 km/t). For at forsøge at standse gerningsmanden

kørte en bil helt op bag ham, en bil på hver side og en

bil foran ham. Den forreste bremsede ned, så gerningsmanden

var tvunget til det samme, men flere gange formåede han at

undvige.

Efter ca. 15 minutters eftersættelse kørte gerningsmanden af motorvejen

og ned ad mindre gader, hvor han til sidst blev standset

og anholdt. Det viste sig, at han var beruset, og dette var tredje

gang, så nu ville det betyde en ”federal offence”, som han gerne

ville undgå. Men at forsøge at flygte fra politiet er også en ”federal

offence”, så han fik to af slagsen på samme tid.

LuFteNs heLte

Efter endt eftersættelse og en lille snak om måden at gøre det

på, tog vi ud for at spise, og efterfølgende, ca. kl. 03, blev jeg sat

af på hotellet.

Dagen efter havde jeg aftalt, at Pennington skulle vise Houstons

politihistoriske museum, hvor man bl.a. mindes de betjente, som

var blevet dræbt i tjenesten. I Houston bliver der i gennemsnit

dræbt en betjent om året i tjenesten.

Gerningsmanden overmandes

Hektiske minutter under

eftersættelsen

Efter turen på museum

tog vi til helikopterafdelingen,

som havde lokaler i den gamle internationale

lufthavn. Houston P.D. havde næsten konstant en helikopter

i luften, og det korte stykke tid, de ikke var i luften, var de

i beredskab og kunne komme i luften på få minutter.

Da helikopterafdelingen startede, brugte de gamle militærpiloter

til at styre helikopterne, men man fandt hurtigt ud af, at militæret

styrede helikopterne som om byen var en slagmark, hvorfor

politiet nu selv uddanner deres helikopterpiloter fra bunden. På

den måde kan de også bedre uddanne piloterne præcist til den

slags opgaver, som politiet kan komme ud for.

Alt i alt en spændende rundvisning med alt, hvad der tilhører

Houston Police Department.

IPA-nyt • nr. 1 2011

21


22

”Uno dos

tres” startede

Bono med at skråle ud

til publikum. Fra da af var festen

i gang med fede U2 sange både hos de

80.000 tilskuere i Buenos Aires og for os. Vi sad i

Planetariet med 3D briller og oplevede en U2 koncert på

tætteste hold.

IPA København havde nemlig fredag den 1. oktober 2010 inviteret

sine medlemmer, og 56 forventningsfulde IPA venner var

mødt op til en anderledes koncertoplevelse med det legendariske

rockband U2. Jeg vil løfte sløret med det samme, fordi det var

uden tvivl en rigtig stor koncertoplevelse til trods for, at man ikke

fysisk var til stede i Buenos Aires.

Filmen, der var skudt under U2´s Vertigo Tour i 2006, er den første

digitale live 3D-film nogensinde. Resultatet med Bono på 3D-lærredet

var næsten bedre end den dyreste VIP-billet. Hvordan det,

tænker du formentlig. Men til biografkoncerten blev man både

taget med ud blandt publikum, op på scenen og 360 grander

rundt i U2´s koncertsfære i et rasende tempo, ført an af et kamera,

Vi passer godt på

dig og din bil

- og din økonomi.

Gammel jern købes og afhentes

IPA-nyt • nr. 1 2011

Brugsjern sælges

Ring og få

et godt

tilbud !

Jan Bæk

Værkfører

Direkte

Mail

Internet

AF Jonas Muff, IPA København

SKJERN PRODUKTFORRETNING ApS

Ringkøbingvej 17 • 6900 Skjern

Telefon 97 35 09 05

96 23 60 26

service@hosbond.dk

www.hosbond.dk

Brdr. Hosbond A/S

Frederikshavnsvej 325

9800 Hjørring

Telefon

Telefax

98 92 58 33

98 92 22 50

- de bedste handler til erhverv

og privat

der angiveligt

ingen

grænser kendte. Derudover

var der en helt utrolig

god lyd i Planetariets biografsal. Den

har en særlig geometri, hvor lærredets

placering i forhold til sæderne

og billedets størrelse gav oplevelsen af at være med i filmen, og

biografsalen er således en perfekt ramme for en 3D-film.

Kvartetten med Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen

hamrede i 85 minutter deres hitparader af, såsom ”Beautiful

Day”, ”Sunday Bloody Sunday” og ”One”, ud over det hysterisk

tændte latinamerikansk publikum. For mit vedkommende var

højdepunktet for koncerten, da Bono med en utrolig intensitet

og nerve sang det flotte nummer ”Miss Sarajevo”. Derudover

var ekstranummeret ”With or Without You” også lige i ærmet.

Skulle jeg give stjerner for koncertoplevelsen, så ville jeg give fem

stjerner – kun fem, for til trods for, at man sad godt i Planetariets

bløde sæder, manglede man lige et par fadbamser og nogle ståpladser.

Det var nemlig meget svært at sidde stille i Planetariet

under koncerten.

Heldigvis gav IPA København en fadøl efter koncerten, - så da

koncerten var overstået, gik hovedparten af os ned på Streckers

og fortsatte den hyggelige aften. Alt i alt havde vi en herlig stund

fuld af god musik og godt humør.

Oensvej 48 – 8700 Horsens

Telefon 70 15 99 09

www.hatting-ks.dk


Nyt fra IPA kreds 3

Kredsforeningen har den 4. januar 2011 afholdt møde på Holstebro Politigård med deltagelse af alle lokalforeningsformænd i

kredsen.

- Orientering om, at IPA huset Røde Mølle lukker den 31. dec. 2011, og IPA huset Atriumgården lukker den 31. dec. 2012.

- Muligheden for samspil mellem ”Blue Knights ® International Law Enforcement Motorcycle Club” og IPAs MC-klubber blev drøftet.

Sagen undersøges.

- Muligheden for et eventuelt campingbesøg på ”Schloss Gimborn” blev drøftet.

- Kredsformanden (Erik Kristensen) orienterede om risikoen ved ”hjemmelavede” udlandsture, hvor man af og til glemmer at arrangementet

skal gælde hele vejen hjemmefra. Han opfordrede til at benytte sig af eller rådføre sig med professionelle. Han

havde selv meget fine erfaringer med f.eks. ”Riis Rejser”.

- Nogle muligheder for studierejser blev drøftet. Der opfordres til, at man søger studierejsefonden i Sprogforbundet, ligesom der

er mulighed for at søge studierejser i ”Cepol” (under EU).

- Diverse andre emner - herunder IPA-bladets fremtid og IPA-landsmødet i marts 2011 – blev også drøftet.

AF Anton O. Pedersen, pensionistrepræsentant i Midt- og Vestjylland.

Lokalforeningen i Skive vil arrangere og invitere til travaften på Skive Travbane mand. den 23. maj 2011, tilsvarende tidligere år.

Invitationen gælder alle ansatte i Midt- og Vestjyllands Politi.

- Deltagerne mødes ved travbanens hovedindgang kl. 1715, og efterfølgende er der rundvisning i staldene samt ”staldtips” til

spillende deltagere.

- Efterfølgende går man op i restaurationen, hvor der er stort og veltilberedt ta´ selv-buffet!

- Tilstede vil også være en spille-guide, der vil indvie de tilstedeværende i, hvordan man spiller på hestene via Dan Toto/Danske

Spil, ligesom arrangementet også indbefatter en lyn V5-kupon til en værdi af 50 kroner (og den kan blive mange penge værd !).

- Der er 8-10 travløb sådan en aften, der forventes afsluttet mellem kl. 21.30 og 22.00.

Hele arrangementet koster ca. 260 kroner pr. person. Mere detaljeret information om tilmeldingen, priser m.m. udsendes via de

lokale IPA-foreninger.

Lokalforeningen i Viborg arrangerer en tur til London i uge 36 - 2011. Nærmere oplysninger ved lokalforeningen.

323

IPA-nyt • nr. 1 2011

Lokalforeningen i Herning arrangerer en 8 dages tur til Skotland i uge 36 - 2011.

Turen er arrangeret i samarbejde med ICE Travel til det skotske højland med start og slut i Edinburgh og omfatter blandt andet sejltur

på Lock Nees, sejltur til Wripools ud for kysten, besøg på gamle slotte, ”landrovers drivers”-kursus, besøg på flere whisky destillerier

og masser af skotsk højlandsstemning. 30 deltagere var forventet, men i skrivende stund er over 40 tilmeldte.

Eventuelt nærmere ved lokalforeningen.

Lokalforeningen i Holstebro har afholdt generalforsamling den 28. januar 2011 på Holstebro Politigård.

Om aktiviteterne oplystes:

- At lokalforeningen afholder møde på Politigården den 13. april 2011 kl. 1900, hvor Georg Sørensen fra Messecenter Herning

kommer og fortæller om sit livsværk i Herning.

- Der laves muligt i maj en udendørs aktivitet i Klosterhede skov med besøg dels i militære installationer og dels i naturområdet

med bævere m.m.

- Til sommer forsøges lavet en oplevelsestur til Le Mans-banerne i Frankrig samt et dykkerkursus i lokalområdet.

Yderligere tiltag overvejes, og nærmere udsendes senere fra lokalforeningen.

Den 20. januar 2012 har lokalforeningen 25 års jubilæum, og det skal fejres den 21. januar 2012 i Borbjerg Sognegård.

Nærmere orientering udsendes af lokalforeningen.

Efter generalforsamlingen var der arrangeret et lækkert ”ta´ selv-bord”, der absolut faldt i deltagernes smag.

Efterfølgende fortalte lokalforeningens formanden Kjeld Nedergaard om sine spændende oplevelser som Rotary-teamleder på en

tur til New Zealand i april - maj 2010.

Turen - der medførte rejseaktivitet på ca. 38.940 km - blev levende beskrevet, ledsaget af spændende foto´s (kan ses på www.NZ2010.

dk )

Alt i alt en ”once in a lifetime”-oplevelse, som formanden afsluttede sit foredrag.


24

AF Lone Eriksen, lokalforeningen IPA Holstebro.

Vi skulle med bus fra Holstebro en søndag morgen i september.

Vores to søde hunde var afleveret hos mine forældre i Ringkøbing.

Mens vi var ved at pakke kufferterne spurgte jeg min mand

Kaj, om han ville tjekke vejret i Prag for ligesom at vide, hvilken

slags tøj vi skulle have med.

Han gik på DMI på Internettet og skrev Prag i søgefeltet i højre

hjørne og frem kom nedenstående alarmerende meldinger:

• Mindst 88 omkomne i europæiske oversvømmelser. Særligt

den tjekkiske hovedstad Prag, som netop i disse uger er et yndet

udflugtsmål for danske skoleklasser på lejr, er blevet ramt af de

store vandmasser. Prags vandmasser tvinger 50.000 på flugt.

• De voldsomme regnmængder, som de seneste uger har væltet

ned over store dele af Europa, sender nu tusinder på flugt i Tjekkiet,

skriver det britiske nyhedsbureau Reuters. Det ser dog ud til,

at der er tørrere tider i sigte, mener DMI’s vagtchef.

• Prags borgmester Igor Nemec beordrede sent mandag aften

op mod 50.000 af indbyggerne i hans by til at være parat til

evakuering tidligt tirsdag morgen. ”Vi lader sirenen lyde mellem

klokken seks og klokken syv som signal for næste fase af

evakueringen. De mennesker, som det gælder, skal forberede

sig på at være væk i op til fire dage,” sagde han mandag på en

pressekonference i Tjekkiets hovedstad.

Vi havde haft en meget travl uge og dårligt haft tid til at se TV

avisen. Men det undrede mig da, at min far ikke havde nævnt det,

da vi afleverede hundene. Mine forældre havde lovet at passe

hundene mens vi var på ferie og han læser Jyllands Posten grundigt

og ser en del nyheder. Vi ledte efter en dato på ovennævnte

IPA-nyt • nr. 1 2011

tekst og fandt den da også til sidst, men sikke mange tanker der

farer igennem hovedet, når man tjekker vejrudsigten mens man

pakker kufferter.

Vi overnattede i Berlin den første nat på et dejligt nyt hotel nær

lufthavnen.

Der blev tid til en lille byrundtur i bussen. Vi var ude at gå ved

Brandenburger Tor og ved Den Jødiske Mindeplads. Nogle af os

nåede endda at se det museum, som er indrettet under mindepladsen,

og som fortæller om jødernes trængsler under krigen.

Næste dag var vi i Theresienstadt og blev vist rundt af en guide.

Jeg tror, det var den værste, de havde. Hun talte hele tiden, som

om hun skældte ud. En lille skrap kvinde med et vanskeligt forståeligt

engelsk, så det var ikke så nemt at forstå hende

hele tiden. Hun startede med at sætte vores guide til at

løbe hen i biografen og bestille plads til os. Hun sagde,

han skulle skynde sig. Vi skulle efter rundvisningen se

en propaganda film om, hvor ”godt” jøderne havde

det i Theresienstadt under krigen. Under hele seancen

skyndede hun på os, da vi jo skulle nå at se filmen til

tiden. Hvis vi ikke var i Biografen til tiden, ville de vise

filmen til andre hold før os og måske kunne vi så ikke

nå at se filmen. Men vi nåede det.

I Prag boede vi på Hotel Belvedere. Det er et udmærket

hotel, der ligger 20 minutters gang fra centrum.

Dejlig gåtur. Maden var ok. Dog lagde vi mærke til at

deres drys til yoghurten stod fremme hele døgnet i

lokalet, hvor vi spiste. De lagde bare et stykke køkkenrulle

over.

Rejsedeltagerne


IPA Holstebro på

tur til Prag

Den første aften i Prag var til fri disposition.

Kaj og jeg gik til byen. Vejret var dejligt, næsten

sommerligt. Vi besøgte tårnet i den Gamle By´s

Rådhus tæt ved det astronomiske ur. Det er 59

meter højt og så er der elevator.

Derefter gik vi gennem byen til Karlsbroen. Her var

endnu et tårn på broen, vi lige skulle bestige. Min

filosofi er, at det altid er godt at starte i et tårn, når

man kommer til en by, man ikke har set før. Det

giver et godt overblik over området. Kaj havde

højdeskræk, da vi mødtes for seks år siden, men

han har efterhånden været med i så mange tårne,

at det er gået over. Der var en rigtig flot udsigt fra

tårnet og nær toppen var en lille udstilling med

blandt andet ridderrustninger. På toppen måtte

man gå lidt skævt, da man gik langs taget. Der var

heldigvis et rækværk, så man ikke falder ned.

På Karlsbroen var en helt speciel dejlig stemning.

Med boder, musik og glade mennesker. Man kunne

se turbådene sejle hen til broen.

Næste dag tog vi alle med sporvogn til byen og blev guidet af

Frede fra Riis Rejser på en rundtur i Prags gamle bydel. Vi så det

astronomiske ur med spil og dukker, der kom frem. Det var der

rigtig mange andre mennesker der også gjorde. Derefter gik vi til

en turbåd, hvor vi spiste frokost mens vi sejlede ned af Moldau.

Der var en musikant med harmonika ombord og han skabte en

rigtig hyggelig stemning med sin musik.

Efter sejlturen gik vi (Kaj og jeg) til Prags Eiffeltårn, eller næsten

helt derop. Der går en kabelbane noget af vejen, så den tog vi.

Prags Eiffeltårn er en lille imitation af Eiffeltårnet i Paris - kun 60

meter højt, men det kompenseres af den høje beliggenhed. Udsigtspavillonen

er 51 meter over jorden og der er 199 trappetrin

- det trætter lidt, trods alt.

Borgen udenfor Prag.

Vi havde returbillet til sporvognen, som vi prøvede at nå, da vi

skulle tilbage til hotellet. Den var sat i gang men holdt og ventede,

så vi regnede med at komme med. Men vi blev klogere.

Når først dørene er lukkede, bliver der ikke lukket flere ind. Heller

ikke selv om man render ind foran sporvognen og efterfølgende

banker på døren. Det var ellers en dag, hvor vi havde gået rigtig

meget, så benene var noget trætte. Men der var ikke noget at

gøre, vi måtte gå, og da vi godt trætte ankom til hotellet, sad vores

søde kollega Torben i baren og skraldgrinede, idet han sagde,

det godt nok var morsomt, at se os stå og banke på sporvognens

dør. Han sad indeni, da vi forsøgte at komme ombord.

En af aftenerne var vi inde at se fontæneshow – Krizikova Springvandet.

Prags bedst kendte springvand. Det var rigtig flot. Forestillingen

var med dejlig musik og springvand, der ”hoppede” i

takt til musikken. Der blev danset ballet foran vandsøjlerne og

vist film med vandsøjlerne som lærred.

Vi så Tycho Brahes gravplads i Tynkirken. Han kom til Prag i 1599

og døde i 1601.

Der er et borgområde ved Prag med den gyldne gade. Den gyldne

gade var under renovering, så den så vi ikke. Vi kunne komme

ind og se nogle udstillinger derude, men vi valgte at tage tårnet

i St. Vitus Katedralen. Tårnet er et af Prags bedste udsigtspunkter.

Man kommer 55 meter op ad 287 trin. Det må lige siges, at

tårnet er rundt og der er ingen pausesteder på vej op, så turen

op føles uendelig.

Har nogen hørt om det gule marked, så var vi også der. De sælger

alt muligt ved masser af små boder. Det minder om Låsby marked.

Bare meget større. Det er nu noget opreklameret efter min

mening, og ikke mange af os købte noget.

En af de sidste dage kørte vi ud og så en borg. Jeg kan ikke huske,

hvad den hedder. Vi besøgte en krystalfabrik (Rückl) på vejen

derud. Det var meget spændende at se, hvordan de laver glas.

Bagefter besøgte vi borgen. Dejlig gåtur gennem en skov og

det går godt opad. På nedturen købte mange af os krystalglas.

Endelig var priserne rimelige. I Prag er krystalglas lidt dyre, men

kommer man udenfor byen er det billigere. En af kvinderne fra

vores selskab købte så mange glas at butikken måtte lukke til de

havde skaffet flere glas.

Jeg havde hørt, at man skulle prutte om prisen. Det gjorde jeg

så, og et af stederne endte det med,, at sælgeren sagde ”Mama

Mia”. Så der fik vi vist handlet billigt.

Under hjemturen gjorde vi holdt i Dresden. Her var vi oppe i det

nye kirketårn. Gangene er øverst uden trapper som Rundetårn i

København. En tur i tårnet kan anbefales. Der er en skøn udsigt

og Dresden er en rigtig flot by. Den blev udbombet under krigen

så det meste er nyt.

Vi handlede lidt ved grænsen på hjemvejen og nåede velbeholdent

Holstebro efter en rigtig fin tur.

IPA-nyt • nr. 1 2011

25


26

Heksenes

Paradis

AF Hans Ole Jasper, IPA Odense.

Da IPA-Odense udbød en bustur til Harzen, tog det mindre end

to dage at få solgt turen. Prisen var jo nok den rigtige, så der

blev lavet en venteliste. Der blev afholdt et orienteringsmøde på

Politigården i Odense, hvor turlederne Bruno Holtum Nielsen og

Erling Thomassen redegjorde for den planlagte tur.

Humøret var vanen tro højt, og søndag 26. september 2010 tidligt

om morgenen drog vi afsted allerede 10 min. før planmæssig

afgang. Vi var noget bedagede og mere eller mindre en gråhåret

flok der deltog. Stort set alle havde adskillige IPA-ture bag sig, og

som én udtrykte sig – nærmest et ”rejsehold”.

Ganske passende kørte vi med ”De Grå Busser”, som nu er gule

og hedder CentrumTurist. Vores guide var Linda, og chaufføren

Chris – en rigtig lun himmerlænding.

Han forklarede om ”De Grå Busser”, at det nu er et administrationsselskab,

og at Tiger Rejser og CentrumTurist er fusioneret

under navnet Centrum Turist. Det er familien Jørgensen, der

VOGNMAND

Niels Klintø Davidsen

Nefeskovvej 7 • 6230 Rødekro

Tlf. 74 66 99 44

IPA-nyt • nr. 1 2011

Hexentantzplatz

gennem 90 år har drevet busselskabet, og senest tilkomne familiemedlem

er Martin Jørgensen, der jo er kendt fra alverdens og

AGFs fodboldbaner.

I det sydlige Jylland startede regnen, og det fortsatte de næste

to dage med at vælte ned. Eneste tidspunkt med tørvejr var i

Elb-tunnelen, hvor der heldigvis var en smule kø.

Sidst på dagen nåede vi Hotel Achtermann, der ligger midt i

Braunlage i Harz. Et hyggeligt hotel med 52 værelser.

Næste dag – i silende regn – kørte vi i de smukke våde omgivelser

ind i det tidligere DDR til byen Wernigerode – en fantastisk flot

by med nogle pragtfulde huse.

Nibe Pizza og Grillhus

Stenvej 6 • 9240 Nibe

Telefon 98 35 30 66

BENTS MØBLER A/S

Vejlevej 79 – 8700 HORSENS

Tlf. 75 64 36 66

Vi sætter pris på trykte og digitale medier

Bugattivej 8, 7100 Vejle · Telf. 7585 7788

www.vejleamtsfolkeblad.dk


Byen undgik bombardement i foråret 1945, da stadskommandanten,

oberst Gustav Petri, meddelte de allierede styrker, at man for

at undgå ødelæggelse, ville trække de tyske tropper væk.

Gustav Petri blev kort før freden skudt for faneflugt.

tIL bLoksbjerG MeD PArAPLy

Vi blev sat af på en stor p-plads og kørte med ”Bimmelbahn”

– dvs. en traktor, klædt ud som lokomotiv med vogne efter, til

Wernigerode Slot, hvis historie går tilbage til 1216.

Slottet, der er beliggende højt over byen, blev i 1800-tallet restaureret

af greve Otto von Stolberg-Wernigerode, der for øvrigt var

fætter til Otto von Bismarck og udenrigsminister under krigen i

1864. Vi blev mindet om, at nogle af Dybbøls kanoner blev støbt

ind i sejrssøjlen i Berlin. Ak ja.

Slottet var kostbart og flot restaureret, og vi fik en rundvisning

med tysk guide samt vores Linda, der så vidt muligt simultantolkede.

Ved siden af grevens kontor var der et rum med en ret stor seng.

Guiden fortalte, at greven tit arbejdede sent, og da han ikke ville

forstyrre grevinden, kunne han sove dér. Der kom selvfølgelig

et forsigtigt spørgsmål, om ikke nogle af slottets tjenestepiger

måske også havde haft deres gang til sengen, men guiden så helt

forskrækket ud – hvordan kunne vi dog tro noget sådan.

Der var tid til at finde spisesteder i byen, og vi købte paraplyer i

stor stil. De fleste var taget hjemmefra med en mere optimistisk

mundering.

Afsted med bussen til ”Drei Annen Hohe” – en jernbanestation.

Der findes tre smalsporsbaner i Harz – alle med damplokomotiver.

Vi skulle med toget de 14 km til Brocken – alias Bloksbjerg.

Pigerne var beroliget med, at der p.g.a. vejret var flyveforbud.

Det tog ca. en time at køre til bjergtoppen, hvor i sin tid både

militær og Stasi havde lytteposter. Men det stormede og

regnede, så der kun var en sigtbarhed på ca. 50 m. Så desværre

retur med samme tog uden at have set noget.

Heldigvis blev der åbnet en barvogn på hjemturen, og så steg

stemningen betragteligt.

Igen en regnvejrsdag den næste dag. Vi kørte gennem Clausthal-Zellerfeldt

til Goslar, hvor der var fire timer til fri disposition.

Det er en utroligt smuk by, og da der også fandtes et lokalt bryggeri,

måtte produkterne jo lige prøves.

På 3. dagen blev det endelig tørvejr og solen dukkede frem. Vi

kørte igen ind i det tidligere DDR til byen Quidlinburg, der er på

UNESCO´s liste over særligt bevaringsværdige byer.

Vi havde et par timer til rådighed og tog bl.a. en ”Bimmelbahn”

rundt blandt tusindvis af flotte bindingsværkshuse. Der blev restaureret

på livet løs efter DDR-tiden, men alligevel var vi vidne til

600 års bygningskultur. Byen var i middelalderen kejserby.

Herefter til Thale og op til ”Hexentanz-platz” et højt beliggende

plateau over byen med en fantastisk udsigt.

Det er virkelig en turistmagnet, og selve Hexentanz-platz er indrettet

med broncefigurer af Fanden samt forskellige hekse og

dæmoner.

Det væltede ind med grupper, og vi så guider, der var klædt ud

som (eller måske var) hekse.

Sagnet siger, at heksene samledes hos Fanden på Valburgisaften

– dvs. 30. april – hvor de bliver afkrævet udsagn om, hvorvidt de

havde været onde eller gode hekse.

De gode hekse smed fanden ned ad bjerget, mens de onde kunne

forlyste sig med ham og herefter flyve til Brocken på en medbragt

kost.

De fleste spiste på hotellet om aftenen, og senere deltog alle i

hotellets kælder, hvor der blev hygget med lokale produkter og

sunget nogle af vort hjemlands vemodige sange.

Sidste dag afgang 0830. Vi holdt ved et udsigtspunkt, hvor alle fik

set Brocken i solskin – men dog på nogen afstand.

Erling og Bruno med påhæng havde købt brød og pålæg og på

en rasteplads på hjemturen, blev et bord trukket ud af bussens

bagagerum. Der kom mad på bordet og – tro det eller ej – det

var tørvejr.

Vi var i Odense ved 18-tiden efter en særdeles vel tilrettelagt tur.

Vi havde ikke kontakt til det lokale politi, men IPA-ånden blev

dyrket i stor stil gennem det sociale samvær.

Skønt damplokomotiv

på de smalle spor.

Rådhuset i

Wernigerode.

IPA-nyt • nr. 1 2011

Blomstersmykket

byhus i Quidlenburg.

27


28

Pansret Landrover i garagen i Dublin.

IPA-nyt • nr. 1 2011

Paul Conroy med een af sine hunde.

Hunde

Kaare Dalslet og Thomas Friis fra Politiets Hundeafdeling i Hørsholm har fremsendt

en 11 sider lang beretning om deres ”studietur” med IPA til Dublin i august 2010.

Her bringes et redigeret uddrag af beretningen.

Tidligt op og møde i lufthavnen kl. 0615 for indlevering af bagagen.

Efter et voldsomt regnvejr var flere køreveje til Kastrup spærret,

men alle nåede frem og kom godt om bord i flyet til Dublin.

Ved ankomst til hotellet fik vi at vide, at værelserne først var klar

kl. 15, hvorfor der var arrangeret bustur med guide, så vi kunne

få et første indtryk af Dublin.

Guiden lagde ud med, at vi var velkomne, og vores adfærd for

1000 år siden var glemt. Man havde dog låst alle kirker i Dublin,

da man fik at vide vi kom.

Guiden var en pensioneret kollega. Han oplyste, at betjentene i

Dublin er ubevæbnede, kun de civile kolleger bærer våben. Men

for et par år siden fik alle udleveret pepperspray.

Vi besøgte bl.a. den park, hvor den irske præsident bor, og bemærkede

at stedet ikke er bevogtet. Præsidenten kan gå på pub

uden problemer og tale med alle uden at blive forulempet.

Den Amerikanske Ambassade ligger også i parken, og heller ikke

her var der bevogtning. Det var vældig fascinerende og overraskende,

at der ikke er behov for beskyttelse af sådanne steder.

I parken var et stort kors, hvor paven for nogle år siden holdt

prædiken for ca. 1.000.000 mennesker. Under hans prædiken

afgik en ældre mand ved døden, og samtidig fødtes et barn, så

antallet holdt.

Næste dag blev selskabet delt i to grupper. Vi, der er ”hundechauffører”,

skulle se den irske hundesektion.

Resten af gruppen drog med Declan O`Byrne til fods over

Ha´Penny-Bridge og via Temple Bar området til en politistation

tæt ved Dublin Castle, hvor færdselspolitiet huserer.

På stationen var parkeret en del Yamaha politi-mc´er og forskellige

patruljevogne. Sidstnævnte er udstyret med en interessant

anordning, der enkelt fortalt giver en meddelelse, når patruljevognen

passerer et køretøj med efterlyste nummerplader.

Fra stationen gik vi til mindeparken, ”Garda Memorial Garden”,

hvor der er opsat mindetavler for 78 politifolk, der var omkommet

i tjenesten. Ved siden af mindeparken lå et velindrettet politimuseum,

indrettet i et gammelt tårn i ”Dublin Castle”.

Efter dette interessante besøg, gik turen sammen med O´Byrne

til en politistation, nabo til Dublins Hovedbrandstation.

Træningstrailer i hundeafdelingen.

I marketenderiet indtog vi et større lasagne-måltid, inden vi begav

os til politistationen på Harcourt Street, hvor O´Byrne gør

tjeneste.

Her så vi bl.a. et lokale, indrettet med omkring 30 overvågningsskærme

fra web-cams, opsat forskellige steder i byen. På skærmene

kan man følge mistænkelige personer eller køretøjer, og

der kan zoomes voldsomt ind på objekterne.

huNDeAFDeLINGeN

”Plutopiloterne” blev afhentet kl. 1000 af en irsk kollega, der i

patruljevogn kørte os til ”Garda Dog Unit”, hvor vi mødte Paul

Conroy, som er træningsleder på stedet.

Hundeafdelingen er indrettet i en ældre bygning, nabo til en

kirkegård og et nedlagt hospital med et udmærket grønt område

på et par tønder land, velegnet til hundetræning. Der var aldrig

klager over gøen.

Paul Conroy udviste stort engagement vedrørende hundesagen,

og vi havde en konstruktiv udveksling af idéer og træningsmetoder.

Det virkede som om at vi var enige om træningsmetoder, hvor

det hvilede på positive principper.

Måske er den danske hundesag lidt længere fremme end den

irske, set i lyset af at de irske kolleger alle har to hunde, hvor vi

kun har en hund. Når man har to hunde, kan man aldrig få begge

hunde til at fungere 100% optimalt.

Som vi forstod det, var der 15 mand til at dække hele Irland bortset

fra den engelske del af landet.

Hver af dem har som nævnt to hunde, hvor den ene er en ”normal

patruljehund”. Vi blev aldrig helt klar over, hvad en ”normal

patruljehund” må lave, fordi den anden trænes som angrebshund,

sporhund, eftersøgningshund, narkohund eller sprængstofhund.

Hvilke opgaver er der så tilbage til deres ”normale

patruljehund”?

Vi fik oplyst, at de kører i nærområdet, og kommer der en opgave,

kører de efter den.

Også i Irland vejer økonomien tungere end politiarbejdet. De er

også låst af regler, der har meget lidt med virkeligheden at gøre.

Paul viste tydelige tegn på frustrationer, som vi selv kender alt

for godt.

Den veludstyrede

Mitsubishi.


og k i Dublin

Han havde en kvindelig hundefører på sporopgave nogle 100 km

væk. Kort før vi forlod stedet, kom hun tilbage. Hendes sporhund,

en labrador der vejede mindst 5 kg. for meget, så meget træt ud

efter at have været på opgave. Den havde ikke fundet noget,

men hvis man kommer halsende to timer efter ”det er sket”, så

mindskes mulighederne.

Vi fik ikke mulighed for at se nogen af deres hunde, for de var alle

i marken, eller havde fri.

Deres køretøjer er indrettet som enmandsvogne til to hunde. Til

træning har de en trailer

Vi aftalte med Paul, at han kunne søge om at komme på studietur

på vores hundeskole i Danmark. Det var han meget interesseret

i, så der er sat nogle kontakter i værk.

beLFAst

Efter en hyggelig aften, skulle vi næste dag med bus til Belfast.

Efter ca. 75 km. passerede vi grænsen til engelsk område. Vi kørte

i en lille Mercedes bus, der noget stønnende og lejepibende

kæmpede sig af sted.

Sædeafstanden var ikke lavet til politier, ansat efter de gamle

normer med krav om en bestemt minimumshøjde, men knæskallerne

fik fin massage.

Vi ankom til Belfast, hvor flaghejsning tydeligt viser, hvilket tilhørsforhold

beboerne i de aktuelle områder har.

Vi besøgte Castlerigh Politistation og fik forevist vognparken, der

bestod af Land Rover, Range Rover, en masse MC´er af japansk

herkomst samt en del Ford biler.

Land Roverne var armerede som pansrede kampvogne uden

kanoner. De var vældig ramponerede, og havde tydeligt været

udsat for diverse kasteskyts og måske det der var grovere.

En Mitsubishi var monteret med alt muligt ekstraudstyr, så ethvert

hankønsvæsen over 5 år vil kigge en ekstra gang.

I bagagerummet var monteret to tv skærme, hvor den mindste

viste oplysningsfilm om ulykker og årsager. Det var saftige ting

– intet var overladt til fantasien, og nogle film kunne få svage

maver til at gøre oprør.

Den store skærm på nok 40” var en spillekonsol, hvor man kunne

spille nogle spil for at komme i kontakt med unge mennesker.

På den måde forsøgte man at få dem til at tænke sig om, før de

kørte som sindssyge.

Selvom bilen var peppet op, var den fuldt lovlig og forsvarlig. Igen

et signal til de unge om, at man godt kan lave en rigtig ”fed bil”

som stadig er helt lovlig.

En engelsk kollega oplyste, at de via bilen fik rigtig god kontakt

til de unge mennesker.

Så fortsatte vi til ”Police Service of Northern Ireland Headquarters”,

hvor der var et lille museum med en del interessante ting

udstillet i form af våben brugt mod politiet i forbindelse med

kampene, som havde huseret i området. F.eks. havde opfindsomme

unge mennesker monteret en 10 rørs granatkaster på

en traktor.

Efter besøget på museum besøgte vi en mindelund for politifolk,

der var døde i tjenesten. Lunden var lagt ud med mindeplader for

kollegaer, og fordelt i to sektioner, hvor den ene del var forbehold

de, som var døde af naturlige årsager, og den anden del for de

der var døde i aktioner under deres arbejde.

En stor mindeplade beskriver navnene på de kolleger som døde

mellem 1970 og 1979 med rang, navn og dødsdato for hver enkelt.

I dette årti mistede 139 kollegaer livet i tjenesten og 129

døde af andre årsager.

Efter at have set mindelunden, vil man nok tænke sig om to gange,

før man melder sig som politiaspirant.

Efter frokost kørte vi til politistationen ”Police Service, Northern

Ireland”, nærmest en borg med et 15 meter højt hegn omkring.

Vi parkerede udenfor og så flere patruljevogne køre ud bl.a. pansrede

Land Roverere. Ganske vist var vi duperede over skaderne

på Land Roverne i Dublin, men de var nu pæne i forhold til dem

vi nu så.

Vi var ikke inde på politistationen og kollegaerne i bilerne var ikke

ligefrem smilende, da vi hilste.

Foran politistationen holdt et køretøj, der åbenbart var i ”bad

standing” hos nogle af de lokale. Lidt sejt at de var gået til den

lige foran politiet. De unge kunne godt vise lidt respekt.

Vi gik en tur i Belfast i de nærmeste gader og bemærkede flere

markeringer med flagning, der tydeligt viste om man var pro

England eller pro Irland.

Planen var herefter at køre gennem de noget belastede kvarterer

i Belfast. Men det turde chaufføren dog ikke, fordi vi havde været

inde på flere politistationer og holdt udenfor den sidste. Han

var bange for at spioner fra de kæmpende grupper havde spottet

bussen, og ville overfalde den, hvis vi kørte ind i de aktuelle

områder.

Resten af turen havde et mere privat forløb og sluttede med en

festaften på ”Garda Police Headquarter” – en club, hvor kollegaerne

kan mødes og have social omgang med hinanden.

IPA-nyt • nr. 1 2011

29


30

Susåvænget 10 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 27 16 79 15 • www.ljernaeringscoach.dk

IPA-nyt • nr. 1 2011

Så er du hurtigt videre!

Norgesvej 11 • 8700 Horsens

Tlf. 75 62 26 44 • www.quickpot.dk

Revisor

Carlo Andreasen

Torvevænget 10 - 8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 11 27 16

TRANSLATØR SERVICE

Statsaut. translatør og tolk i Hollandsk/Flamsk

Åvangen 35 B - 8444 Balle - Tlf. 86 33 74 66

www.vingerhoets.dk

Aabenraa Gulvafslibning & Gulvmontering

Nørretoft 15, Løjt Kirkeby

6200 Aabenraa

Tlf. 74 62 01 69

Ballingvej 4 • 7800 Skive

Tlf. 97 52 61 36 • www.mbn-byg.dk

Gammel Kongevej 91

1610 København V

Tlf. 33 23 17 46

www.restaurant-sultan.dk

DE BLÅ BUSSER

Jimmy & Teddy V. Hansen • Snedkervej 4 • 6700 Esbjerg V

Tlf. 75 15 00 88 • Fax: 75 15 62 87 • E-mail: post@blaabusser.dk


estyrelsen for Arresøhus inviterer hermed til:

FAMILIEDAG i ARRESØHUS

Arresødalsvej 101

3300 Frederiksværk.

Grundlovsdag, søndag den 5. juni 2011 kl. 1430, hvor huset vil byde på kaffe og småkager.

Vi følger herefter op på den gamle tradition og starter grillen op ca. kl. 1600,

mad medbringer man selv.

Drikkevarer sælges til politivenlige priser. priser.

Alle er velkomne – her er en oplagt mulighed for børnefamilierne for at komme i skoven.

Vi håber at komme til se rigtig mange af jer.

Breinholt VVS

Skyttevænget 37 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 75 11 74 72

Hans Just A/S

Århusgade 88 – 2100 KØBENHAVN Ø

Telefon 35 26 72 00

På bestyrelsens vegne

Bent Sørensen

formand

T & C

Totalkontor

Håndværkervej 10 • 6710 Esbjerg

Tlf. 75 15 74 00 • totalkontor@mail.dk

IPA-nyt • nr. 1 2011

31


32

Politibetjent i Australien

AF Bent Sørensen, formand IPA København.

Steen Bjerre med barnet, sammen med australske kolleger.

IPA-nyt • nr. 1 2011

Tlf. 76 13 13 73

Tømrevej 5 • 6710 Esbjerg V

www.ostergaard-entreprise.dk

Vinduesmestrene ApS

Niels Steensens Vej 2 • 7500 Holstebro

Tlf. 97 40 34 66

Mads Eg Damgaardsvej 52 • 7400 Herning

Tlf. 97 12 02 22 • www.a-hoejfeldt.dk

Onsdag den 24. november 2010 var vi samlet 44

personer i IPA Københavns lokaler på Frederiksberg

Brandstation for at høre om politiassistent

Steen Bjerre´s oplevelser i Australien.

Han er til daglig tjenestegørende på station City,

og kort efter politireformen, hvor han blev flyttet

fra Frederiksberg til Station City, talte han

med en kollega som havde fået job som betjent

i Australien.

Det syntes Steen lød spændende og efter et familiesamråd,

besluttede han at søge en tilsvarende

stilling.

Han blev indkaldt til en optagelsesprøve i London

sammen med ansøgere fra mange andre lande.

Prøven gik godt, så kort tid efter drog han sammen

med hustru og deres lille dreng af sted til

Perth, der ligger langt mod syd i den sydvestlige

del af Australien.

Efter ankomsten skulle familien først finde sig til

rette. De skulle finde et sted at bo, gerne et hus

med stor terrasse og en grill, som er noget af det

APL Skilte & Reklame

Håndværkervej 30 • 6710 Esbjerg V

Tlf. 28 24 10 09

Jerne Malerrma

Mukkerten 2, Tarp • 6715 Esbjerg N

Tlf. 75 15 84 47

www.esbjergtransport.com

Malervej 12 • 6710 Esbjerg V • Tlf. 42 12 36 00


Utrolige bjergformationer udenfor Perth.

vigtigste i Australien. Her går det meste af fritiden med at grille

på terrassen sammen med venner og kollegaer, og hvis det bliver

for ensformigt, tager man på ture ud i byens parker som netop er

indrettet til at mødes med andre mennesker og grille.

De skulle nødvendigvis også have en bil, og selvom Steen syntes

han købte en stor en, måtte han sande, at bilerne kunne fås

meget større.

Inden han startede jobbet i politiet, tog familien på en flere ugers

tur i bil rundt i omegnen af Perth. Det er et kæmpe område, som

det vil tage mange måneder at komme igennem, så familien

nåede kun at udforske særligt udvalgte steder i det store land.

Steen fortalte om de kilometerlange hvide sandstrande uden

mennesker, og en gold natur som bare fortsatte og fortsatte.

Men det var underligt at opleve, at selvom man kom ud i en ellers

meget lille by, havde der næsten altid været en dansker på besøg

tidligere og på en eller anden måde gjort sig bemærket.

Der kæles for patruljevognen.

Efter en forholdsvis lang ferie, startede

et ca. tre måneders ophold på

Perth´s egen politiskole, og her fik

Steen flittigt brug af sine engelske

kundskaber. Flere af deltagerne var

rigtig dårlige til engelsk, men da

de var asiater, havde man brug for

dem, fordi store områder i og omkring

Perth bebos af asiater

Men med den danske politiuddannelse

i rygsækken, så kom Steen

godt igennem skolen og kunne bryste

sig med nu at være uddannet og

godkendt australsk politimand.

Først derefter begyndte den daglige

tjeneste med at køre patrulje.

Det var en ganske særlig oplevelse,

fordi boligkvartererne i Perth er meget

forskellige. Her lever mennesker

fra hele verden, hvor mange havde

samlet sig i deres eget kvarter som

en slags ghetto.

Særligt arbejdet i det asiatiske kvarter,

samt de store problemer med

Australiens oprindelige befolkning

”The Originals”, krævede stor situationsfornemmelse,

da alle ikke

skulle behandles på samme måde.

Steen fortalte meget om omstillingen

fra det danske samfund til

det helt anderledes Australske samfund,

om den meget høje temperatur

og om at få hjemvé – noget som

dog hurtigt forsvandt igen.

Han fortalte om hvor dejligt det var

at få besøg hjemmefra, og hvordan

man hurtig socialt indretter sig, og

opbygger en ny vennekreds, som man kan hygge sig med, grille

og drikke en kold øl.

Man tilpasser sig også hurtigt naturen, den skarpe sol, strømmen

på stranden og hvordan man gebærder sig med insekter

og andre dyr.

En fascinerede beretning om en fantastisk natur som Steen vidste

rigtig meget om.

Efter 1½ år var der melding om en kommende familieforøgelse,

og samtidig var Steen ved at være træt af rutinerne med patruljetjeneste,

som ikke ændrede sig meget. Så de valgte at tage

hjem igen.

Mange af deltagerne til foredraget var unge danske politifolk som

var meget interesseret i også at prøve tilværelsen som politibetjent

i Australien, og jeg er sikker på Steen vil vejlede dem, hvis

de henvender sig til ham.

IPA-nyt • nr. 1 2011

33


Edinburgh Tattoo.

34

Lyntur til Edinburgh

AF Tove Kragh, IPA København.

Sidste år i maj var en del af vor rejsegruppe til 50 års-jubilæum

hos IPA-Lüneburg. Her traf vi et IPA-medlem fra Skotland, Neil

Bain. Han arrangerer safari-ture i højlandet fra Braemer. Vi blev inspireret

til en Skotlandstur, hvor vi kunne komme op i højlandet,

og samtidig ønskede vi at komme til Edinburgh Tattoo.

En gruppe på 6 IPA-medlemmer med ægtefæller fra Klub-Frederiksberg

tog så til Skotland mandag den 16. august med billigbilletter

fra Norwegian. Vi havde bestilt hotelophold på Edinburgh

First at the University. Fly og hotel blev allerede booket (og betalt)

i november 2009. Billetterne til Tattooet blev købt kort efter.

Inden vi skulle af sted, fik vi kontakt til Steven Lilley, IPA-sekretær

i Lothian og Border Police. Han hentede os i lufthavnen og bragte

os til hotellet efter at have kørt os på sightseeing i Edinburgh. På

et af værelserne fik vi udvekslet gaver, inden Steven skulle videre.

Han havde formidlet et besøg på CCTV (overvågningsfirma) for

os til om fredagen, men da han ikke selv kunne tage med, havde

han aftalt, at et andet IPA-medlem, Tom, ville hente os og følge

os til CCTV.

Overvågningsvirksomheden har til huse i kælderen i the Town

Chamber på the Royal Mile. Selskabet har et godt samarbejde

med politi og redningskorps. CCTV begyndte for godt 10 år siden

✂ ✂

Flyttemeddelelse

Navn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postnr.: ……………………… By: ………………………………………………………………………………………………………

Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Notér venligst navn og adresse som anført på adresselabelen på bagsiden af IPA-nyt)

Meddeler hermed at jeg pr. ………………………. flytter til:

Korrekt navn: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Gade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postnr.: ……………………………………… By: ………………………………………………………………………………………

Tjenestested: ………………………………………………………………………………………………………………………………

(Notér venligst det korrekte navn og adresse)

Fremsendes til: Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund, E-mail: ass.sec.general@ipa-dk.dk

IPA-nyt • nr. 1 2011

Whisky-smagning

er et must i Skotland.

med nogle få kameraer. Nu er der næsten 300 kameraer fordelt

over hele byen som en naturlig del af bybilledet. Det var et meget

interessant besøg. Bagefter gik vi over på den anden side af

the Royal Mile, hvor vi besøgte den lokale politistation. Det var

samtidig et lille politimuseum. Rundt om i byen så vi en del mørkegrønne

lukkede ”telefonbokse”. Det var gamle mødesteder for

politiet. Her mødte de, når de skulle begynde deres tjeneste, og

her kunne de få kontakt med politistationen og få at vide, hvad

de skulle lave den dag. Disse bygninger er vel bevaringsværdige,

men bruges ikke mere.

Tattooet var en dejlig oplevelse, og vi havde heldigvis godt vejr.

Da vi ikke ønskede at leje biler, tog vi på heldagsbusture i oplandet.

Highlands-safari hos Neil blev det ikke til denne gang,

men vi fik set mange flotte scenarier på busturene, som bl.a. gik

til Oban, højlandet og Loch Ness og til et whisky-destilleri. Ellers

gik tiden med at udforske Edinburgh og omegn. Meget kunne

nås til fods eller med de lokale busser. En busbillet kostede 1,20

£, og en én-dagsbillet 3 £.

Mandag den 23. august begyndte med silende regn, så nu var

det på tide at tage hjem. Turen var ligesom de andre, vi har været

på – interessant og uforglemmelig. Det er en dejlig måde at rejse

på, når man får lokale IPA-kontakter.

Bybillede

fra Edinburgh.


Forsikringer

til politiansatte

Du kan se forsikringer og præmier på popermo.dk

Popermo Forsikring g/s

C. F. Tietgens Boulevard 38

DK-5220 Odense SØ

Telefon 66 12 94 48

popermo@popermo.dk

Popermo Forsikring g/s

Al henvendelse til: IPA-nyt, c/o Erling Kjær, Politistationen, Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund

MMP ID-NR. 46558

More magazines by this user
Similar magazines