Budgettering - Gutfelt & Partnere A/S

gutfelt.partnere.dk

Budgettering - Gutfelt & Partnere A/S

Forhøjelse af

fratrædelsesalder

Folketinget har vedtaget en ændring af forskelsbehandlingsloven,

således at den pligtmæssige

fratrædelsesalder hæves fra 65 år til

70 år fra 1. januar 2008.

Lovændringen medfører, at vilkår i ansættelsesaftaler

om ansættelsens automatiske

ophør, når den ansattes alder er mindre end

70 år, er ugyldige fra 1. januar 2008. P.t. er

sådanne vilkår ugyldige, hvis den ansattes

alder er mindre end 65 år.

Forhøjelse af aftalt

fratrædelsesalder

En forhøjelse af aftalt fratrædelsesalder fra

65 år til 70 år betragtes ikke som en væsentlig

vilkårsændring. Den ansatte må acceptere,

at en vilkårsændring om forhøjelse

af aftalt fratrædelsesalder foretages inden

1. januar 2008.

Indsættelse af fast

fratrædelsesalder

Hvis en arbejdsgiver ønsker at indføre en

fast fratrædelsesalder for ansatte, der ikke

i dag har et vilkår om fast fratrædelsesalder

på 65 år eller derover, kan fratrædelsesalder

kun fastsættes til 70 år eller derover.

Vilkåret kan kun indføres med et varsel,

svarende til den ansattes individuelle opsigelsesvarsel.

Hvis den ansatte ikke ønsker

at acceptere ændringen, er den ansatte

berettiget til at anse ansættelsesforholdet

for opsagt af arbejdsgiveren (med saglig begrundelse).

Ophævelse af fast

fratrædelsesalder

Ønsker en arbejdsgiver ikke længere at

have aftaler om fast fratrædelsesalder, skal

ansatte med sådant vilkår have meddelelse

herom. Meddelelse behøver ikke at være givet

inden den 1. januar 2008. Ophævelse

af fast fratrædelsesalder vil hverken før eller

efter 1. januar 2008 blive betragtet som

en væsentlig vilkårsændring.

Arbejdsgiver bør være opmærksom på, at

ændringer i ansættelsesforholdet skal være

meddelt den ansatte inden én måned efter

ændringens gennemførelse. Da aftalt fratrædelsesalder

under 70 år vil være ugyldig

fra 1. januar 2008, skal arbejdsgiver senest

den 31. januar 2008 give de ansatte skriftlig

meddelelse om, at der ikke længere er

en fast fratrædelsesalder i deres ansættelsesforhold.

Søg advokatbistand, hvis ovennævnte problemstillinger

er aktuelle i virksomheden.

Skattenedslag til

64-årige i arbejde

Til 64-årige, der har været ”fuldtidsbeskæftigede”

de seneste fem år, gives

et skattenedslag på op til 100.000

kr. i form af tilbagebetaling af en del

af det betalte arbejdsmarkedsbidrag.

Beløbet reguleres fra og med 2009

svarende til reguleringen af grænserne

i lovgivningen vedrørende indkomstbeskatning.

Ordningen gælder for personer med

et gennemsnitligt årligt grundlag for

arbejdsmarkedsbidraget på under

550.000 kr. (2008-niveau) i de tre

indkomstår, hvor personen fylder henholdsvis

57 år, 58 år og 59 år.

Kravet om ”fuldtidsbeskæftigelse”

opfyldes dels ved et lønkrav (arbejdsmarkedsbidragsgrundlag),

dels ved et

timekrav (baseret på ATP). Timekravet

gælder alene for lønmodtagere, idet

der ikke foreligger oplysninger om beskæftigelsesomfanget

for selvstændigt

erhvervsdrivende og honorarmodtagere

(beskæftigede uden fast arbejdsgiver).

More magazines by this user
Similar magazines