Corel Ventura - BATCH064.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

fed.dk

Corel Ventura - BATCH064.CHP - Forsikrings- og Erstatningsretlig ...

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

grov, og det tiltrædes derfor, at han er fundet erstatningsansvarlig

for de ved eksplosionen skete skader

på ejendommen, og at der ikke er grundlag for at

lade ansvaret bortfalde eller nedsætte.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Thi kendes for ret:

Gentofte rets dom af 15. marts 2005 stadfæstes.

20. oktober 2006 - endnu ikke optrykt i FED XIV

Tryg Forsikring A/S skal betale 70.000 kr. i sagsomkostninger

for landsretten til B til dækning af udgifter

til advokatbistand.

A skal betale 76.584,74 kr. i sagsomkostninger

for landsretten til Tryg Forsikring A/S, heraf 70.000

kr. til dækning af udgifter til advokatbistand og

6.584,74 kr. for udgifter til fremstilling af ekstrakter.

De idømte beløb skal betales inden 14. dage.

More magazines by this user
Similar magazines