Blikkenslageren - Maj 2011 - Blik- og Rørarbejderforbundet

blikroer.dk

Blikkenslageren - Maj 2011 - Blik- og Rørarbejderforbundet

HOLSTEBRO

NYKØBING M

SKIVE

HERNING

VIBORG

SILKEBORG

HJØRRING

FREDERIKSHAVN

AALBORG

RANDERS

ÅRHUS

Maj 2011

Guldnål – se side 9 Svendeprøve – se side 4

Seniorklubben – se side 7


2

Adresseliste

KREDSKONTOR

Blik og Rørarbejderforbundet,

Nord-/Midtjylland

Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg

Tlf. 98 16 08 66 / 36 38 35 10

Fax 98 16 34 20

E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk

Åbningstider:

Mandag 10-12 og 13.30-17

tirsdag-torsdag 10-12

onsdag og fredag LUKKET

Kredsformand:

Finn Guldbech

Mobil: 20 61 70 49

Dir: 36 38 35 11

fgo@blikroer.dk

Faglig medarbejder:

Thomas Christensen

Mobil: 23 48 34 68

Dir: 36 38 35 12

thc@blikroer.dk

Faglig medarbejder/opmåler:

Gert Zacho Andersen

Mobil: 23 48 34 67

Dir: 36 38 35 13

gza@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler:

Connie Weber

Tlf. 98 16 08 66

Dir: 36 38 35 14

cow@blikroer.dk

Kontor for A-kasse

og filialkontor Viborg

Lundborgvej 3

8800 Viborg

Tlf: 86 61 26 60 / 36 38 35 10

Fax: 86 61 48 97

E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk

Åbningstider:

A-kassen Mandag til onsdag kl. 10-13

Tlf: 86 61 20 33

Kredskasserer/A-kassen

Leo Nielsen

Mobil: 20 20 71 97

Dir: 36 38 35 16

lnl@blikroer.dk

Faglig medarbejder:

Bjarne B. Kristensen

Mobil: 20 20 71 98

Dir: 36 38 35 15

bbk@blikroer.dk

Filialkontor Aarhus:

Sonnesgade 9

8100 Aarhus C

Tlf: 86 12 76 33/86 12 72 10 / 36 38 35 10

Fax: 86 19 34 60

E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk

Faglig medarbejder:

Hans Hovmand-Olsen

Mobil: 23 32 91 20 • Dir: 36 38 35 18

hho@blikroer.dk

Opmåler:

Esben Malling

Mobil: 21 70 30 38 • Dir: 36 38 35 19

esm@blikroer.dk

Metalopmåler:

Finn Sørensen

Mobil: 40 28 8267

fis@blikroer.dk

A-kasse sagsbehandler:

Per Nielsen

Tlf. 86 12 72 10 • Dir: 36 38 35 20

pen@blikroer.dk

SKORSTENSFEJERNES

JYLLANDS AFDELING

Formand: Freddy Nielsen

Tlf. 86 95 18 04

Kasserer: Poul Erik Grubbe

Tlf. 86 55 60 08

Sikkerhedsrepræsentant:

Bjarne Rasmussen

Tlf. 98 88 34 08

AALBORG AFDELING:

Formand: Thomas Christensen

Tlf. 23 48 34 68

Kasserer: Finn Guldbech

Tlf. 20 61 70 49

HJØRRING AFDELING:

Formand: Niels Ole Hjermitslev

Tlf. 98 92 69 06

Kasserer: Flemming Hansen

Tlf. 98 92 98 72

FREDERIKSHAVN AFDELING:

Formand: Bjarne Friis

Tlf. 30 13 92 81

Kasserer: Søren H. Jensen

Tlf. 30 22 84 89

B L I K O G R Ø R • M A J 2 0 1 1

NYKØBING MORS AFDELING:

Formand: Michael Wadmann

Tlf. 97 91 21 23

Kasserer: Finn H. Eriksen

Tlf. 97 92 49 34

HERNING AFDELING:

Åbningstider:

Hver torsdag 16.15-17

Formand: Carsten Hansen

Tlf. 97 12 37 07

Kasserer: Kurt Olesen

Tlf. 97 21 62 36

VIBORG AFDELING:

Per Trier Klausen

Tlf. 86 62 82 33

Kasserer: Flemming Trier Klausen

Tlf. 86 67 27 94

HOLSTEBRO AFDELING:

Formand: Carsten Ringsted

Tlf. 20 64 00 55

Kasserer: Jens Ole Nielsen

Tlf. 97 48 50 85

SKIVE AFDELING:

Poul H. Laursen

Tlf. 97 52 33 15

Kasserer: Per Kristiansen

Tlf. 97 57 44 64

ÅRHUS AFDELING:

Formand: Hans Hovmand-Olsen

Privat tlf. 86 21 96 03

Mobil 23 32 91 20

Kasserer: Hans V. B. Mikkelsen

Tlf. 86 29 14 57

RANDERS AFDELING:

Formand: Erling Petersen

Tlf. 29 86 64 65

Kasserer:

Kim Brun Andersen

Tlf.

SILKEBORG AFDELING:

Formand:

Arne Gottenborg Jensen

Tlf. 86 85 35 38

Kasserer: Poul Erik Niebuhr

Tlf. 86 82 99 96

INDHOLDSFORTEGNELSE

Adresseliste 2

Leder 3

Afdelingsmedarbejdere 4

Lærlinge 5

Afdelingssider 7

Kredssider 15

Det kredsblad du nu modtager

er et fælles kredsblad for

Blik og Rør – Nord-Midtjylland

Redaktion:

Ansvarshavende

Finn Guldbech

Kredsformand

Bjarne Kristensen

Faglig medarbejder

Hans Hovmand-Olsen

Faglig medarbejder

Udkommer i 2.700 eksemplarer

Deadline for næste nummer

2. august 2011

GRAFISK PRODUKTION:

Huset Venture

Leder

Lønforhandlingerne

Lønforhandlingerne der startede her i foråret er ikke rigtigt kommet i gang,

det kan der være flere årsager til.

Beskæftigelsen har ikke været særlig god, i kredsen har der været ca. 11-12

procent ledige her i foråret, vi kan se, nu begynder vores ledige at komme i

arbejdet igen.

Der er nogle af virksomhederne der sidste år har haft et underskud, men der

er også mange virksomheder der har tjent penge sidste år.

I øjeblikket har vi kun her i kredsen oplysninger på et enkelt firma som er

kommet i gang med lønforhandlingerne, de har ikke forhandlet færdig, men

er tilbudt en tier til grundlønnen så den kommer på 170,00 kr.

En god ting inden man skal ind og forhandle løn, er at man er godt forberedt,

hvor meget skal man forlange mere i timen, og man skal aldrig stille ultimative

krav så er det tilbøjeligt at forhandlingerne går i hårknude, - hvis du arbejder

i en virksomhed der er et A/S selskab kan kredsen være behjælpeligt

med at se på virksomhedens regnskab.

Tekniq regner med en vækst i år på ca. 1 procent, og næste år en vækst på ca.

3,6 procent.

Du kan altid kontakte kredsen, som vil være behjælpeligt med dine lønforhandlinger.

Overenskomsten for de offentlige ansatte.

Status på overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

Det overordne resultat er nul procent i lønstigning i 2011 og en beskeden

lønstigning i 2012.

Derudover blev der kun forhandlet mindre emner som udvidelse af

pensions ordningen, gruppelivsforsikring, organisationsaftaler, seniordage/

seniorbonus og forhøjelse af ATP- satsen.

Den offentlige gruppe anbefaler at stemme ja til overenskomsten.

Brev til Tekniq virksomheder.

På et sekretærmøde i forbundet blev det besluttet at kredsene skulle sende

brev ud til alle VVS firmaer der er medlem hos Tekniq, hvor vi beder om af

få udleveret lokalaftale hvis de har en sådan i firmaet. Det er i henholdt til

overenskomsten mellem Blik & Rør og Tekniq at vi beder om at få lokalaftalen

udleveret.

I brevet står der at virksomheden skulle svare inden 8 dage, og vi forbeholder

os retten til at indbringe sagen for arbejdsretten, hvis ikke kredsen hører

fra virksomheden.

Kredsen udsendte til 257 virksomheder. Modtaget svar fra 164 virksomheder

34 har lokalaftaler / 130 har ingen lokalaftaler / 93 der ikke har svaret

Der bliver arbejdet videre med den faglige aktion, når alle kredse har deres

resultat.

Reaktionerne fra virksomhederne var utroligt stor da de modtog vores brev.

Blik og Rørarbejderforbundet havde varskoet Tekniq, at vi lavede denne faglige

aktion over hele landet.

Du og din familie ønskes en rigtig god sommer.

B L I K O G R Ø R • M A J 2 0 1 1

3


4

Kredskontor Aalborg

Kjellerupsgade 22, 9000 Aalborg

Tlf. 98 16 08 66

E-mail: nordmidtjylland@blikroer.dk

Formand

Finn Guldbech

Personale • Kredsrepræsentantskabet

Kredsbestyrelsen (ansv.) • HB/ FU

Konkurs/Feriepengesager • LO

Kredsblad (ansv.) • PU-Møder • Faglige

sager/mæglingsmøder/Voldgift • LLU-

Tekniske Skole • Censor • Overflytninger/

Grænsesagser • Opsøgende arbejde •

Værkstedsgodkendelser • Pensionsordninger

• Afd. generalforsamlinger • Kredsen

for off. Ansatte. • Arbejdsskadesager

BAT – Jylland • FIU- kurser/tilmeld

Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Overenskomstforhandlinger

VVS

Faglig medarbejder

Thomas Christensen

Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen

• Referat fra kredsbestyrelsen (ansv.)

LLU- Tekniske Skole (ansv.) • Censor/

værkstedsgodkendelser • Opsøgende

arbejde • AT- Kontakt • Arbejdsmiljø/

Byggepatruljer • FIU- Kurser/Tilmelding

Tilid/ Sikkerhedsrepr. • Medlemsinfo.

Formidling af arbejde • Lærlingearbejde

(ansv.) • Skorstensfejerkredsen (ansv.)

Overenskomstforhandling Skorstensfejerne

Organisering (ansv.) • Afd.-generalforsamling

• Tilsyn Blokhus • Slettelister/Restancer

• Efteruddannelse.( ansv.)

Opmåler

Gert Zacho

Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen

• LLU- Tekniske Skole • Censor

Opsøgende arbejde • Byggepatruljer

Akkordholder/Sjakbejs • Opmålerordningen

(ansv.) • afd. generalforsamling

Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Medlemsinfo

Rørklubber

HJØRRING

FREDERIKSHAVN

AALBORG

kredskontor

NYKØBING M

Kreds Nord-Midtjylland

SKIVE

VIBORG

RANDERS

HOLSTEBRO

HERNING

SILKEBORG ÅRHUS

Filialkontor Viborg

Lundborgvej 3, 8800 Viborg

Tlf: 86 61 26 60

A-kasse sagsbehandler:

Connie Weber

Kasserer

Leo Nielsen

A-kasse-administration • Kontingent/

Restancer (ansv.) • Indmelding/sletning af

medlemmer • Overflytninger administrativt

• Sommerhusadministration

Bogholderi, regnskab, budget/PU

Udbetaling af løntabsgodtgørelse

Lønningsbogholderi • A-kassebladudvalg

Revision • EDB/ IT (ansv.) • Forsikringer

Kontortider i afd. • Censor/værkstedsgodkendelser

• LLU- Tekniske Skole

Afd. Generalforsamling • Kredsbestyrelsen

• Kredsrepræsentantskabet

Faglig medarbejder

Bjarne Kristensen

Kredsrepræsentantskabet • Kredsbestyrelsen

• LLU- Tekniske Skole (ansv.)

Censor/værkstedsgodkendelser

Opsøgende arbejde • AT- Kontakt

Arbejdsmiljø/Byggepatrulje (ansv.)

Konkurs/ Feriepengesager • Lærlingearbejde

• FIU- Kurser/ Telmeld (ansv.)

Tillid/ Sikkerhedsrepr. • Faglige sager/

mægling/Voldgift • Medlemsinfo

Formidling af arbejde • Ventilationskredsen

(ansv.) • BAT-styregruppe

Arbejdsskadesager ( ansv.) • Afd. Generalforsamling

• Tilsyn sommerhuse • LO

B L I K O G R Ø R • M A J 2 0 1 1

Filialkontor Aarhus:

Sonnesgade 9, 8100 Aarhus C

Tlf: 86 12 76 33/86 12 72 10

Faglig medarbejder

Hans Hovmand

Kredsrepræsentantskabet• Kredsbestyrelsen•

LU- Tekniske Skole (ansv.)

Censor/værkstedsgodkendelser

Opsøgende arbejde• T- Kontakt (ansv.)

Arbejdsmiljø/byggepatrulje • Konkurs/

Feriepengesager • Lærlingearbejde

FIU- kurser/ Tilmeld. • Tillid/ Sikkerhedsrepr.

• Lønstatistik (ansv.) • Medlemsinfo

Formidling af arb. • Jernkredsen (ansv.)

Afd. Generalforsamlinger • LO

Faglige sager/mæglingsmøder/Voldgift

Arbejdsskadesager • Slettelister/Restancer

Opmåler

Esben Malling

Kredsbestyrelsen • LLU- Tekniske Skole

Censor • Opsøgende arbejde • Byggepatruljer

• Akkordholder/Sjakbejs

Opmålerordningen (ansv.) • afd. generalforsamling

• Tillid/Sikkerhedsrepr.

Medlemsinfo. • Rørklubber

A-kasse sagsbehandler:

Per Nielsen

Kredsen er en sammenlægning af

kredsene Nordjylland, Vestjylland og

Østjylland. Kredsens hovedkontor

placeres i Aalborg, men har filialkontorer

i Viborg og Århus.

Kredsen har 2515 medlemmer. Heraf er

189 af dem skorstensfejere, mens lærlingene

udgør 371 af kredsens medlemmer.

11 nye VVS Energimontører og 4 nye energispecialister

bestod onsdag 30. marts 2011

svendeprøven på Herningsholm Erhvervsskole

I midten fra venstre: Henrik Riis Pedersen, Tjørring, Herning - Herning - VVS A/S, Herning • Joakim Weis Christensen -

VVS-Firmaet Lars Juhl Nielsen ApS, Horsens • Chris Juhl, Grenaa - Børge Lindgreens Eftf. V/ Henning Bjerre VVS ApS,

Bredstrup, Grenaa • Bjørn Aagaard Christensen, Rødkærsbro - Kjellerup VVS Service A/S, Kjellerup (Energispecialist) • Guillaume

Hyacinte Anochi, Fly, Skive - Overlund VVS ApS, Viborg

Forrest fra venstre: Dennis Ellegaard - Balle Blik & VVS ApS, Silkeborg • Dennis Steinmejer Pedersen - Møllgaard VVS ApS,

Horsens • Steffen Gude Larsen, Juelsminde - Hornsyld VVS & Blik ApS, Hornsyld • Elinor Sandra Susanne Lindwall - Vangvedvængets

VVS ApS, Voel, Silkeborg (Energispecialist)

L Æ R L I N G E • M A J 2 0 1 1

Bagerst fra venstre:

Kasper Rytter, Hedensted - Løsning VVS A/S, Løsning

Kasper Pau Toftager Blumensaadt, Slagballe, Brædstrup

- VVS Experten ApS, Brædstrup • Henrik Nielsen,

Mollerup, Spøttrup - Guldhammer A/S, Resen, Karup J

Kim Tang Sørensen - VVS-Installatør Bjarne Jespersen

K/S, Skive • Robin Drachmann, Holstebro

Børge Hansen A/S, Søby, Højslev (Energispecialist)

Johny Engholm, Ålum, Randers NV - ABC-VVS ApS,

Viborg (Energispecialist)

Onsdag 30. marts 2011

bestod 11 Tag- og facademontører svendeprøven

på Herningsholm Erhvervsskole

Bagerst fra venstre:

Martin Galsgaard Pedersen, Møborg, Bækmarksbro -

Ulfborg-Vemb VVS ApS, Vemb • Nicklas Munk Larsen

- ABC-VVS ApS, Viborg • Christian Henriksen,

Madum, Ulfborg - Viggo Mogensen & Søn A/S, Mejrup,

Holstebro • Niklas Guldborg Andresen, Fredericia -

Andresen’s VVS A/S, Erritsø, Fredericia • Bejamin

Hyldmar, Bording - Per Michalski A/S, Ikast • Dennis

Hugo Green Nielsen Halkjær - Billund VVS-Teknik

ApS, Billund • Anders Østergaard, Faglærer

Forrest fra venstre: Anders Thing Nielsen, Holstebro - CO Rør Blik & VVS ApS, Struer • Anders Sørensen - E Strangholt & Søn

V/ Kurt Strangholt, Hurup Thy • Prasanna Panchalingam, Herning - Gunnar Kristensen VVS A/S, Tjørring, Herning

Bøje Patrick Falsig, Mejrup, Holstebro - Blik & VVS Installatør V/ Gert Flæng, Idom, Holstebro • Emil Kanstrup Andersen, Tved - J

Handest & Sønner V/ Per Hartmann Handest, Thisted

5


6

Man tror det er løgn !

Her er et udpluk af nogle af de kedelige oplevelser, som en lærling anno 2011 kan blive udsat

for. Alle er fra det virkelige liv og hvis du kan genkende noget af det fra din egen hverdag, så

kontakt Blik & Rør.

Voksen lærling der skal være far, og får at vide

af mester, at fædre orlov er ikke noget man bruger

i firmaet.

• 2. års VVS lærling der ikke har haft ferie siden

han startede i lære for 1 ½ siden, fordi

mester fortalte at han ikke havde optjent ret

og penge til at holde ferie.

• 2. års Skorstensfejer lærling der havde kun

havde været på skole en gang på 2 år, fordi

mester udsatte skole opholdene hele tiden.

• 4. års VVS voksen lærling der aldrig have

fået indbetalt sin pension af sin arbejdsgiver

og havde 80.000 kr til gode.

• 4. års VVS lærling der havde fået forkert løn

igennem hele læretiden og havde 75.000 kr til

gode.

• 3. års VVS lærling der lavede smede arbejde

og kørte rendegraver det meste af sin læretid.

• 2. års VVS lærling der blev brugt til asbest

sanering, uden at vide hvor farligt det er.

• 3. års VVS lærling der arbejdede over næsten

hver uge uden at få overtids betaling.

• 2. års VVS lærling der skulle arbejde 1 maj og

grundlovsdag selv om det er betalte fridage.

• 3. års VVS lærling der blev sendt til psykolog

af mester, fordi han mente det var lærlingen

der var noget i vejen med, fordi han ikke

kunne tåle at blive kaldt uduelig fra morgen

til aften.

• 3. års skorstensfejer lærling der selv måtte

købe sine personlige værnemidler.

• 4. års VVS lærling der skulle tage en feriedag

for at få fri til session, selvom han havde ret

til den fornødne frihed med løn.

L Æ R L I N G E • M A J 2 0 1 1

• 4. års VVS lærling der blev afskediget på sin

første dag, som svend selvom han havde ret

til 10 dages opsigelses varsel.

• 1. års Skorstensfejer lærling der ikke fik udbetalt

sine befordrings penge ved skole ophold.

• 2. års VVS lærling der ikke fik sine vejpenge,

selvom han brugte 2 timer ekstra på transport

hver dag til udearbejdepladsen i 3 måneder.

• 4. års VVS voksen lærling i en Tekniq virksomhed

havde aldrig fået hans opsparings

konto på 1,1 % af årslønnen udbetalt.

• 1. års VVS lærling der ikke kunne få udleveret

sikkerheds sko.

• 2. års VVS lærling der var fyldt 20 år ved uddannelsens

start og ikke fik pension.

Blik og Rør Ungdom afholdte

deres første generalforsamling

i den nye kreds

fredag den 29. april 2011

og følgende personer

blev valgt til den nye bestyrelse

Formand Per Gresell

Næstformand Kasper Svendsen

Næstformand Daniel Pedersen

Bestyrelsesmedlem Anders Elstrøm

Bestyrelsesmedlem Stefan Nielsen

Bestyrelsesmedlem Søren Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem Anders Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Steffen Christensen

Vil hermed sige tak til alle som har været med

til at gøre denne dag til noget særligt, en helt

særlig aften med god, mad et godt orkester til

at underholde os, og vi kan kun sige igen som

der er sagt så mange gange før, dem der ikke

møder op til vores arrangementer går virkelig

glip af mange gode stunder med tidligere kollegaer.

Aalborg afd.

Seniorklubben

En særlig tak skal lyde til vore mange sponsorer

forskellige firmaer, fagforeningen, de af

vore medlemmer som har skaffet eller lavet

forskellige ting som har kunnet omsættes i

kontanter til vores bankospil eller Amrk. Lotterier.

Tak og hilsen til alle

og god sommer; H.C.A.

A F D E L I N G S S I D E R • M A J 2 0 1 1

7


8 9

Med Aalborg afdeling i Fårup Sommerland

lørdag den 13. august 2011 kl. 10,00

Oasen vil være til rådighed fra

kl. 11.00-13.30, hvor der serveres

stor grillbuffet. Dertil serveres

et stort glas sodavand

eller et mellem glas øl.

Hele arrangementet koster

kun 130 kr. pr. deltager og kun

for medlemmer med ledsager

og hjemmeboende børn.

Børn under 3 år har gratis adgang.

Billetter kan købes i kredsen

A F D E L I N G S S I D E R • M A J 2 0 1 1

eller bestilles på tlf. 98 16 08 66

fra torsdag den 23. juni 2011

kl. 10.00.

Bestilte billetter skal være afhentet

senest den 1. august

2010.

Blik & Rør Aalborg afdeling – Put and Take arrangement

Aalborg afdeling afholder gratis fiske arrangement søndag den 11. september 2011 kl. 9.15

i Himmerlands fiskepark Halkærvej 179, 9240 Nibe.

Arrangementet er for dig og din familie. Der skal medbringes fiskestænger og andet nødvendig grej.

Fiskekortet gælder fra kl 9.30 til kl 13.30.

Der er præmie for de 3 tungeste ørreder for voksne, samt præmie for de 3 tungeste ørreder fanget af

børn under 18 år.

Vi mødes ved parkeringspladsen ved fiskeparken, hvor i indskrives ved Gert og Thomas.

Vi har plads til 40 personer og det er først til mølle der gælder.

Afdelingen er vært ved et rundstykke og en basse, samt en øl og vand.

Tilmelding til kredskontoret på tlf. 98 16 08 66 senest den 24. august.

Håber vi får en hyggelig familie dag.

Holstebro afdelingens

70 års jubilæum

Der var mødt 60 personer op til jubilæet,

der blev holdt på Stor Å Dalen i Holstebro

Det var rigtigt flot at så mange mødte op,

både unge og ældre ,som forbundsformand

Max Meyer udtalte i sin jubilæumstale.

Her ses de muntre guldnåle indehavere fra

Holstebro afdeling til festen.

Egon Søndergaard Jensen får overrakt guldnålen

for 50 års medlemskab i Holstebro afd.

A F D E L I N G S S I D E R • M A J 2 0 1 1


Lønfolder 2 28/04/09 8:04 Side 1

10

Åbent Hus

Fredag den 1. juli 2011 fra kl. 12-15

på kredskontoret i Sonnesgade 9

8000 Aarhus C

Der serveres

grillpølser, øl og vand.

Kom og få en snak

med opmåler

Esben Malling

og faglige medarbejder

Hans Hovmand-Olsen

Tjek din

overenskomst

HUSK der er stadig billetter til Djurs sommerland søndag den 19. juni.

Indgangsbilletter pr. person 80 kr. – børn under 2 år gratis –

for venner og andre familiemedlemmer 180 kr.

Grill-buffet – voksen: 60 kr. – børn under 10 år: 40 kr. – børn under 6 år: 25 kr.

Det er altid en god idé at undersøge, hvad din overenskomst indeholder

og hvilke særlige lokalaftaler, der er forhandlet hjem på din arbejdsplads.

Hvis du er i tvivl, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt kredsen.

Aarhus / Silkeborg / Randers afholder torsdag den 1. september pensionistudflugt,

turen vil denne gang Blik- gå til og silkeborg Rørarbejderforbundet

hvor vi vil køre rundt i det smukke område.

Nærmere oplysninger vedr. bus klokkeslæt osv. fås ved tilmeldingen

Immerkær 42 • 2650 Hvidovre

da de sidste brikker stadig mangler at falde på plads.

Tilmelding Telefon til kredskontoret 3638 3638 SENEST fredag • Fax den 3638 8. juli. 3639

www.blikroer.dk • forbundet@blikroer.dk

A F D E L I N G S S I D E R • M A J 2 0 1 1

Har du tjek på

din lønseddel?

Tjek din lønseddel og gem den i fem år, før du smider den ud. Lønsedlen er den

eneste dokumentation, du har, hvis der skulle opstå problemer med f.eks. at få udbetalt

løn for overarbejde, feriepenge og pension. Husk også at gemme din lønseddel,

hvis du modtager den elektronisk.

Derfor skal du reagere, lige så snart du opdager fejl

eller mangler på din lønseddel. Kontakt den lønansvarlige

på din arbejdsplads, hvis ikke din lønseddel

opfylder kravene. Du er selv ansvarlig for at holde øje

med din egen lønseddel, men du kan altid få hjælp eller

vejledning af din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret.

Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mangler.

Blik- og Rørarbejderforbundet

Din lønseddel

er et vigtigt dokument


Guide til den gode lønseddel

Arbejdsgiver har pligt til at

inkludere følgende elementer på

lønsedlen:

• Arbejdsgivers navn, adresse,

CVR/SE-nr.

• Den ansattes navn, adresse,

CPR-nr./internt medarbejder-nr.

Herudover skal den gode

lønseddel indeholde:

Løn:

Det skal tydeligt fremgå på lønsedlen,

hvor mange timer du har arbejdet og

til hvilken sats pr. time. Arbejder du på

akkord, skal timetallet også oplyses,

ligesom et evt. akkordoverskud også skal

fremgå af lønsedlen.

Løn under sygdom:

Ved løn under sygdom, barns sygdom

m.m. skal du at huske tjekke i overenskomsten,

om du får den løn, du skal have.

Tillæg:

Der skal stå, hvilke tillæg du har fået, og

hvad satsen er pr. enhed. Det gælder alle

former for tillæg som f.eks. overarbejdstimer,

zonepenge, tillæg for smuds, skiftende

arbejdssted, service m.m.

Se i overenskomsten, hvilke tillæg du

er berettiget til.

Kørsel og zonepenge:

Din arbejdsgiver skal betale for nogle typer

af kørselsudgifter. Det er når du er

berettiget til zonepenge, eller hvis du

bruger egen bil i arbejdstiden.

Reglerne er ret indviklede, så kontakt

din lokale kreds, hvis du skal bruge de

præcise takster. Læs nærmere om reglerne

i din overenskomst.

Ferie:

Her skal stå, hvor mange feriepenge, du

har opsparet i alt og hvor mange feriepenge,

der blev trukket denne måned.

Pension:

Pension er et af de goder, som Blik- og

Rørarbejderforbundet har forhandlet sig

frem til gennem overenskomsterne. Indbetaling

af pension afhænger af din overenskomst.

Lønsedlen skal dokumentere,

hvor meget arbejdsgiver og du selv indbetaler

til pension. Hvis du indbetaler

ekstra til pension, skal det også fremgå.

Hovedparten af Blik- og Rørarbejderforbundets

medlemmer har deres

pensionsopsparing i PensionDanmark,

mens det for ansatte under DS-overenskomsten

er Industriens Pension, som

passer på opsparernes penge.

I firmaer med sundhedsordning skal

arbejdsgiverne indbetale ekstra 0,15

procent til pensionen.

Søgnehelligdagsbetaling:

Er en ekstra betaling for de helligdage,

der ikke falder på en søndag samt dine

5 feriefridage (til den sjette ferieuge).

Fritvalgs Lønkonto:

For ansatte i virksomheder under

DS-overenskomsten skal arbejdsgiver i

følge overenskomsten indbetale en procentdel

af den ferieberettigede løn på en

Fritvalgs Lønkonto. Medarbejderen kan

så selv vælge, om pengene skal bruges

på feriefridage, søgnehelligdagsbetaling

eller ekstra indbetaling til pension.

Tjek din overenskomst for at se, hvor

meget din arbejdsgiver skal indbetale.

Skat:

Lønsedlen er eneste måde at bevise,

at du har været i god tro, hvis

din arbejdsgiver ikke har indbetalt

til Skat.

Uden lønseddel kan du

risikere at skulle betale skat igen.

Både A-indkomst, bruttoløn,

AM-bidrag og trækprocenten

skal fremgå.

Konto:

Husk du selv skal sørge for,

at din arbejdsgiver har det

kontonummer, som svarer til

lønkontoen i din bank.

Arbejdstimer:

Det samlede antal timer du

har haft i det indeværende år.

Feriepenge

opsparing:

Beregning af din samlede

opsparing af feriepenge

skal fremgå af din lønseddel.

Feriepengene beregnes med 12,5

procent af din bruttoløn (din løn inden

der er trukket skat).

Søgnehelligdags betaling:

Det skal også fremgå af lønsedlen, hvor

meget du har opsparet til ekstra betaling

for de helligdage, der ikke falder på en

søndag samt dine 5 feriefridage (til den

sjette ferieuge).

Pension AMP:

Her kan du kontrollere om din arbejdsgiver

løbende indbetaler til din arbejdsmarkedspension

(AMP). Du kan sikre

dig, at AMP er korrekt beregnet på følgende

måde:

Ferieberettiget løn (A-indkomsten)

+

Feriepenge

+

SH betaling

De tre beløb i alt

Dernæst ganger du dette resultat med

din pensionsprocent. (Ofte står procenten

på din lønseddel).Til slut kan du se,

om tallet stemmer med det samlede

pensionsbeløb, som din arbejdsgiver har

angivet på lønsedlen.


Lønfolder 2 28/04/09 8:04 Side 1

Tjek din

overenskomst

Det er altid en god idé at undersøge, hvad din overenskomst indeholder

og hvilke særlige lokalaftaler, der er forhandlet hjem på din arbejdsplads.

Hvis du er i tvivl, så spørg din tillidsrepræsentant eller kontakt kredsen.

Blik- og Rørarbejderforbundet

Immerkær 42 • 2650 Hvidovre

Telefon 3638 3638 • Fax 3638 3639

www.blikroer.dk • forbundet@blikroer.dk

Kredskontorerne holder sommerferie

Uge 25 26 27 28 29 30 31

Faglig afdeling

Finn Guldbech

Bjarne Kristensen

Hans Hovmand-Olsen

Thomas Christensen

X X X

Uge

A-Kassen

25 26 27 28 29 30 31

Connie Weber

X X X

Leo Nielsen

X X

Per Nielsen X

X

Konkurs

Har

Vesthimmerlands

du

VVS er gået

tjek

konkurs i marts 2011


Hvis du forsætter i det nye firma, så er det det nye firma der skal betale dine feriepenge

og SH- betaling.

din lønseddel?

Hvis du derimod ikke forsætter i det nye firma, skal du rette henvendelse til kredsen,

der så vil hjælpe dig med at få dine feriepenge og SH-betaling, er du i tvivl kontakt kredsen.

Kredsrepræsentantskabsmøde

Tjek din lønseddel og gem den i fem år, før du smider den ud. Lønsedlen er den

eneste dokumentation, du har, hvis der skulle opstå problemer med f.eks. at få udbetalt

løn for overarbejde, feriepenge og pension. Husk også at gemme din lønseddel,

hvis du modtager den elektronisk.

Kredsen har afholdt det første kredsrepræsentantskabsmøde, som blev holdt i LO´S lokaler

i Aarhus, lørdag den 9. april kl. 13,00.

Ud af kredsrepræsentantskabets 58 medlem- Christensen og Bjarne Kristensen) samt én opmer

var der fremmødt 36 medlemmer, det måler (Esben Malling) er valgt i 2010.

store frafald kan være, at det blev afholdt en Kassereren (Leo Nielsen) og én faglige med-

lørdag.

arbejder (Hans Hovmand-Olsen) samt én

På repræsentantskabsmødet blev kredsens opmåler (Gert Zacho) er på valg i 2012.

vedtægter vedtaget med nogle få ændringer: Til at revidere kredsens regnskab blev der ved-

Som tydeliggørelse af valg af tillidsmænd i taget, at der er to bilagskontrol om året, samt at

kredsen.

der anvendes et anerkendt revisionsfirma til at

Valget perioden er 4 år, hvor formanden (Finn

Guldbech) og to faglige medarbejder (Thomas

reviderer kredsens regnskab.

Derfor skal du reagere, lige så snart du opdager fejl

eller mangler på din lønseddel. Kontakt den lønansvarlige

på din arbejdsplads, hvis ikke din lønseddel

opfylder kravene. Du er selv ansvarlig for at holde øje

med din egen lønseddel, men du kan altid få hjælp eller

vejledning af din tillidsrepræsentant eller på kredskontoret.

Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mangler.

Blik- og Rørarbejderforbundet

K R E D S S I D E R • M A J 2 0 1 1

X

X

X

Din lønseddel

er et vigtigt dokument

X

X

X

X

X

15


16

Ny formand i Aalborg afdeling

En af Blik- og Rørarbejderforbundets største

afdelinger har fået ny formand. På generalforsamlingen

i Aalborg afdeling i marts blev Thomas

Christensen valgt som formand.

Han afløser Kurt R. Nielsen, der med sine 63 år

syntes, at der skulle yngre kræfter til. Kurt har

været i afdelingens bestyrelse i 12 år, og heraf

de sidste 6 som formand.

Den nye formand er 40 år, og Thomas Christensen

har været med i afdelingens bestyrelse i 9

år.

Men Thomas er nok kendt af de fleste af medlemmerne

i det nordjyske, da han i de sidste 8

år har arbejdet på kredskontoret. Her var han

først opmåler og kasserer , i den nye stor Kreds

er Thomas valgt som faglig konsulent med

organisering, uddannelse, lærlinge og efteruddannelse,

som primære ansvarsområder,

desuden er han valgt til Forbundets hovedbestyrelse

på 6 år og er en del af VVS branchens

faglige udvalg.

Der var mødt 55 medlemmer op til generelforsamlingen

i Aalborg afdeling, og de takkede

den afgående formand for godt arbejde.

Afdelingen har godt 500 ordinære medlemmer.

Herudover er der 145 lærlinge og 127 efterlønnere

og pensionister.

Skorstensfejeroverenskomst 2012

For lige godt et år siden indgik vi overenskomst med Skorstensfejerlauget, som udløber

1. marts 2012, hvor vi så gerne skulle have forhandlet en ny overenskomst på plads.

Det betyder at vi allerede nu skal til at lægge hjernerne i blød angående forslag og ideer

til den nye overenskomst, til det, skal vi bruge jeres hjælp, da det jo er jer medlemmer der

bruger overenskomsten i jeres hverdag.

I har nu muligheden for at komme med nogle ønsker/krav, som i , vi skal tage med til forhandlingerne

i foråret 2012. Skal det være mere i lønningsposen, sociale goder eller begge

dele, blot skal man gøre sig klar, at det desværre ikke er et tag selv bord, men at vi typisk

vil få en lønramme at arbejde efter, så er det så op til os selv, hvad vi prioriterer højest og

det er der, i kan komme med gode ideer til hvad i syntes vi mangler og kan forbedre i vores

overenskomst.

Så vi håber at i vil diskuterer det igennem på værkstederne eller evt. til et klubmøde.

Hvis i har fundet nogle emner, som i syntes vi bør have med i vores forhandling, så er i

meget velkomne til at sende en mail til undertegnede på fejeren@mail.dk eller også sende

det pr. post til Freddy B Nielsen Kiltorn 34, 8670 Låsby.

Alle forslag vil blive behandlet seriøst af bestyrelsen og skal være modtaget senest d. 15 juni.

P.A.V.

Hilsen afdelingsformand

Freddy B. Nielsen

A F D E L I N G S S I D E R • M A J 2 0 1 1

Overskrift Ansættelseskontrakt

Det er meget vigtigt, at man har en ansættelses kontrakt, da den er dokumentation

for hvad man har aftalt med sin arbejdsgiver vedr løn, pension, arbejdstid

osv.

Desuden skal man medbringe den i A-kassen ved afskedigelse.

Der findes en lov om hvad en ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde:

• Navn og adresse på arbejdsgiver og medarbejder

• Arbejdsstedets beliggenhed

• Jobbeskrivelse og titel

• Dato for hvornår man starter

• Ansættelsens varighed og opsigelsesvarsel

• Rettigheder under ferie

• Hvad er lønnen, pension, tillæg, ved rejse arbejde, er der kost og

logi?

• Daglig arbejdstid og ugenlig arbejdstid

• Hvilken overenskomst arbejdes der under

Når man har skrevet under på en ansættelseskontrakt fanger bordet, så man skal

undersøge betingelserne først og evt henvende sig i fagforeningen og få et par råd

med på vejen.

Det er en god ide at tjekke om virksomheden har overenskomst, så man ved hvilke

rettigheder og krav man har ret til.

Sker der væsenlige ændringer i dine ansættelsesforhold har man krav på en tilføjelse

eller en helt ny kontrakt.

Hvis der ikke er lavet en ansættelseskontrakt inden 1 måned kan der rejses krav

om bod(erstatning) der typisk vil være 5.000,00 kr der tilfalder medarbejderen.

Hvis en arbejdsgiver ikke vil udleverer en ansættelses kontrakt inden afrejse til

udlandet, er der normalt noget lyssky i ansættelsesforholdene.

Så her blinker de RØDE lamper og man skal være påpasselig med at tage af sted.

Kontakt Blik & Rør

hvis du er i tvivl

BKLRIEK D OS SG I DR EØ R • • M A J 2 0 1 1

17


18 19

Udpluk af faglige sager

Skjoldborg VVS medlem der ikke havde fået

den rigtige SH sats i firmaet, kredsen regnede

ud at medlemmet manglede godt 17.000 kr.

Medlemmet var selv inde med sagen i firmaet,

der efterfølgende betalte de 17.000 kr.

Vi har en sag i arbejdsretten der er fra 2007 omkring

klausul aftaler mellem to virksomheder

CC & Co. og Uggerly Installation i Aalborg

1 svend fra Uggerly søger arbejde ved CC &

Co. bliver ansat, og starter på en akkord, efter

14. dage bliver han afskediget af afdelingschefen

Vagn Andresen som siger at med baggrund

i at der er en aftale mellem de 2 virksomheder

om, at de ikke antager svende fra

hinanden.

Vores svend optager samtalen på hans telefon.

2. svende fra CC & Co. søger arbejde ved

Ugger ly, men får at vide af afd. chefen at der er

en aftale med CC & Co. at de ikke antager folk

fra hinanden.Sagen skal i arbejdsretten på tirsdag

den 12. april 2011 hvor forbundet har indkaldt

de 3 som vidner.

P. Wahlberg VVS v/IB Andersen VVS omkring

fratrædelsesgodtgørelse (DS) på 8.000,00 kr.

Sagen blev sendt til fællesmøde i arbejdsretten.

Det hjalp, firmaet har nu betalt de 8.000,00 kr.

IB Andersen købte P. Wahlberg VVS i 2010.

Wahlberg blev udmeldt af DS efteråret 2010

med er underlagt DS overenskomsten indtil

overenskomstens udløb i 2012. Ellers skal der

laves en tilpasningsoverenskomst.

Sagen ved P. Hermansen. Som var nævnt i sidste

blad ang. manglende udbetaling af service

tillæg er løst med en aftrædelses godtgørelse.

Ved firmaet Hinnerup Blikkenslagerforretning

som også var nævnt i sidste blad, der har firmaet

stadig ikke indbetalt pension og bod som

de er dømt til i arbejdsretten. Der vil blive kørt

en fogedforretning.

Firmaet BR. Teknik A/S er i arbejdsretten dømt

for brud på overenskomsten og der vil og

blive kørt en fogedforretning.

Ved firmaet affald varme Aarhus teknik og miljø

er der opstået uenighed om tildeling af løntrin,

sagen er videreført

K R E D S S I D E R • M A J 2 0 1 1

Arbejdsmiljø

Regeringen, Radikale Venstre, Socialdemokratiet

og Dansk Folkeparti har aftalt en ny strategi

for forbedret arbejdsmiljøindsats frem til

2020. Målsætningen med den nye strategi er at

skabe et godt arbejdsmiljø med fokus på medarbejderens

sikkerhed og sundhed samt effektiviserede

gældende regler vedrørende tilsyn.

Hensigten er at

mindske sygefraværet

og at færre forladerarbejdsmarkedet

før tid på grund

af arbejdsskader.

Fra 1. januar 2012

indfører arbejdstilsynet

et risikobaseret

tilsyn i 2

spor, d.v.s at de

virksomheder der

har de største

problemer med

arbejdsmiljøet får

flere besøg, hvor

dem der ikke har

haft de store problemer

får færre

besøg. De helt små virksomheder med få

ressourcer skal fremover hjælpes mere af arbejdstilsynet

i form af øget vejledning.

Der har været færre dødsulykker på arbejdspladserne

i 2010, men ulykker for nyansatte,

altså de helt unge er katastrofalt, der er dobbelt

så mange ulykker for unge frem for ældre

medarbejdere.

Kontrol af stigers sikkerhed

Stiger som kan købes i almindelige varehuse,

er målet for en landsdækkende sikkerhedskontrol

der gennemføres af arbejdstilsynet. Baggrunden

er at ulykker med brud på stiger er

steget, arbejdstilsynet har en mistanke om at

det kan skyldes at stigerne ikke lever op til kravene

om stabilitet og styrke. For at være på

markedet skal stigerne leve op til de gældende

sikkerhedskrav. Kontrollen starter i april.

Du kan læse mere om reglerne for stiger på

arbejds tilsynets hjemmeside www.at.dk

Arbejdsmiljørepræsentanter

Det er blevet besluttet

i Arbejdsmiljøudvalget

at

besøge de arbejdsmiljørepræsentanter

der

måtte ønske dette.

Det vil komme til

at foregå i september

måned 2011. Er

man interesseret

vil det være en god

ide at kontakte

kredsen for at booke

sig ind . Arbejdsmiljørepræsentanterne

vil blive

kontaktet af kredsen i løbet af sommeren.

Husk at melde ind til kredsen hvis du er nyvalgt

eller genvalgt, valget gælder kun i 2 år,

men kan aftales med firmaet til 4 år. Dette er

for at beholde de rettigheder du har som arbejdsmiljørepræsentant.

K R E D S S I D E R • M A J 2 0 1 1


20

21

Nye regler for tilmelding til efteruddannelse

Skal du på et efteruddannelses kursus skal du

tilmelde dig elektronisk på www.efteruddannelse.dk.

Portalen giver dig overblik over det aktuelle

udvalg af kurser samt den nødvendige online

kursus tilmelding. Den nemmeste måde at finde

det valgte kursus på, er at søge på det fagnummer,

som fremgår af den udsendte kursus

Er din virksomhed organiseret?

Det skrev vi allerede i det sidste fagblad, og

hvilken konsekvens det kan have hvis virksomheden

ikke er organiseret.

Derfor har vi i kreds Nord - Midtjylland sat os

for, at undersøge hvor mange firmaer, der ikke

er organiseret, og der er ikke så lidt. Omkring

700 firmaer drejer det sig om. Vi ved at mange

er enkeltmands firmaer og derfor ikke organiseret,

men vi ved også at der i vores område er

en del der ikke er organiseret, og har ansatte,

uden du er klar over det. Tjek derfor dit ansættelsesbevis

som du skal have senest en måned

efter du er blevet ansat, og kontrollerer din lønseddel

om der indbetales pension. Hvis det er

indbetales til industriens pension er firmaet

oversigt, der var med fagbladet i december eller

download oversigten på www.vvskurser.

dk – og www.skorstensfejerkurser.dk

Er du i arbejde og vil på kursus er det din arbejdsgiver

der skal tilmelde dig på www.efteruddannelse.dk

så er det også er ham der kommer

til at betale deltager gebyr.

typisk organiseret ved Dansk Industri eller ved

DS. Håndværk og industri. Betales der til Pension

Danmark er firmaet formodentlig organiseret

ved Tekniq eller der er lavet en tiltrædelsesoverenskomst

med os. Du får en opgørelse

hvert år, men du har altid mulighed for at tjekke

din indbetaling løbende, ved det selskab du

indbetale til med et personligt login. Vi opfordre

jer derfor til at tage kontakt til jeres kredskontor

som har en komplet liste over firmaer

der ikke er organiseret, for at få tjekket om de

er organiseret, er dit firma ikke organiseret vil

vi lave en tiltrædelsesoverenskomst.

Vil de ikke har vi mulighed for at etablerer en

blokade.

”Ring et fagligt besøg”

Hvis du ønsker et besøg af en faglig medarbejder fra Kredsen på din arbejdsplads,

skal du blot ringe eller sende en mail med oplysninger om navn, arbejdssted

og telefon nummer, så vil du blive besøgt inden 14 dage.

Område Nordjylland - tlf. 98 16 08 66 - nord-midtjylland@blikroer.dk

Område Østjylland - tlf. 86 12 76 33 - nord-midtjylland@blikroer.dk

Område Vestjylland - tlf. 86 61 26 60 - nord-midtjylland@blikroer.dk

K R E D S S I D E R • M A J 2 0 1 1

Blik & Rørarbejderforbundets grundkurser 2011

Udbetaling af arbejdstab og rejsegodtgørelse

sker gennem forbundet.

Der vil på hvert kursusblive udleveret

Efteråret 2011

G-1 – uge 45 1010 11 00 16

Fra den 6.-11. november 2011

På LO – skolen i Helsingør

G-2 – uge 47 1020 11 00 16

Fra den 21.-25. november 2011

På LO – skolen i Helsingør

G-3 – uge 49 1030 11 00 16

Fra den 5.-9. december 2011

På LO – skolen i Helsingør

Har du husket at bruge

dit LO plus kort !

Dit medlemskort til Blik & Rør fungerer automatisk

som et fordelskort. Alle fordelene er samlet under

navnet Lo plus og du for rabatten ved at vise kortet.

Du kan se de forskellige virksomheder der er med i

rabat ordningen på www.loplus.dk

Kursus på Tech College Aalborg i 2011

Vi kører flg. kurser fra juni til oktober:

Eftersyn og service af fjernvarme den 18. 8.-26. 8. 2011 og den 26. 9-4. 10. 2011

Kontrol af fjernvarme den 10. 8-12. 8. 2011 og den 21. 9-23. 9. 2011

Indregulering af brugsvand og fjernvarme i etageejendomme den 12. 9-16. 9. 2011

Energitjek, tekniske installationer den 15. 8-16. 8. 2011

A-certikikat den 29. 8-19. 9. 2011

Praktik i udlandet

Som VVS og Skorstensfejer lærling har du mulighed for at tage en af eller flere af dine praktikperioder

i en virksomhed i udlandet med PIU-ordningen.

PIU står for praktik i udlandet og ordninger betyder at du kan få økonomisk hjælp til praktik

ophold i udlandet under din uddannelse. Opholdet er godkendt som en del af din uddannelse,

så længden af uddannelsen bliver ikke forlænget.

Under opholdet får du din almindelige løn og tilskud til udrejse, hjemrejse, ansættelses samtale

udgifter, flytning, boligudgifter osv. På alle erhvervsskoler er der en PIU koordinator, som

hjælper med at planlægge og skrive ansøgninger osv.

Hvis dette skulle have din interesse og du har lyst til yderligere info kan du henvende dig til

Ungdomsansvarlig Thomas Christensen i Kredsen på thc@blikroer.dk eller tlf. 98 16 08 66

K R E D S S I D E R • M A J 2 0 1 1


22 23

Nyt fra a-kassen Opmålerkontoret

Fra 1. maj begynder a-kassen at bruge Skats

Indkomstregister. Dette betyder, at Kredsen/akassen

ikke længere skal indhente lønsedler fra

medlemmer som bliver ledige eller søger om

efterløn. BF-a indhenter lønoplysninger fra

Indkomstregisteret, både til brug for indplace-

A - K A S S E N • M A J 2 0 1 1

ring, satsberegning og beregning af overskydende

timer. Fremover skal medlemmerne

være opmærksomme på, at der er overensstemmelse

mellem, hvad de har af timer, og

hvad de skriver på dagpengekortet.

BFA selvbetjening

Med BFA selvbetjening kan du indsende dagpengekort

og efterlønskort via nettet så gør det

nemt og spar portoen ved at indberette elektronisk.

Gå ind på WWW.BF-A.DK og under selvbetjening

bestiller du en kode ved at indtaste dit

cpr.nr. Koden bliver tilsendt i løbet af et par

dage. Du kan indtaste dit ydelseskort fra sidste

søndag i ydelsesperioden og frem til tirsdag og

pengene er på din konto næstfølgende fredag.

Ledighed ud fra medlemmer der er

tilmeldt Jobcenter den 29. april 2011

Afdeling Medlemmer Ledige % ledige

11 Frederikshavn 75 8 10,66%

12 Hjørring 82 8 9,76%

13 Aalborg 594 82 13,81%

14 Nykøbing Mors 27 5 18,52%

15 Skorstensfejere 155 5 3,23%

22 Skive 91 12 13,19%

23 Holstebro 91 12 13,19%

24 Viborg 105 8 7,62%

25 Herning 155 12 7,74%

31 Randers 100 9 9,00%

32 Aarhus 420 46 10,95%

33 Silkeborg 75 9 12,00%

Total 1970 216 10,96%

Der har gennemsnitlig i første kvartal været en akkordtimeløn på 275,58 kr. ved brug af opmålerordningen

her i kredsene i 2011. Følgende typer arbejde har givet en indtjening pr. time.

Nyt andet boligbyggeri .............................................................................................................. 337,59 kr.

Nyt ind. og værkstedsbyggeri ................................................................................................... 320,71 kr.

Nyt kontor- og handelsbyggeri ................................................................................................. 275,99 kr.

Nyt social- og uddann. byggeri ................................................................................................ 284,19 kr.

Gamle boliger. Beboet ................................................................................................................. 308,13 kr.

Gamle boliger. Tom ..................................................................................................................... 244,94 kr.

Gl. Industri og værkstedbyggeri. Beboet ..................................................................................350,11 kr.

Gl. kontor og handelsbyggeri. Beboet ...................................................................................... 219,22 kr.

Gl. kontor og handelsbyggeri. Tom .......................................................................................... 305,42 kr.

Gl. social og uddann. Byggeri. Beboet ..................................................................................... 276,17 kr.

Gl. social og uddann. Byggeri. Tom ......................................................................................... 247,52 kr.

Fjernvarme. Stikledninger ......................................................................................................... 267,88 kr.

Fjernvarme. Hovedledning ........................................................................................................ 343,44 kr.

Nyt blikkenslagerarbejde ........................................................................................................... 242,85 kr.

Gl. blikkenslagerarbejde............................................................................................................. 251,46 kr.

Hvis du har fået lyst til at arbejde på akkord efter prislisterne, så ring på kredskontoret efter opmåleren.

Nye prislister kan afhentes på kredskontoret. Husk: Ved voksen-lærling i akkorden skal

der træffes aftale særskilt om betaling for lærlingen, som indføres på akkordaftale-sedlen.

A - K A S S E N • M A J 2 0 1 1


BLIK OG RØR

Sonnesgade 9

8000 Århus C

Praktiske oplysninger

Understøttelse

Hvis du bliver ledig, skal du møde på

jobcenter den første dag. Arbejdsgiveren

skal betale de tre første ledighedsdage,

G-dage, med 766,00 kr. pr. dag. Husk at

påføre dem på den sidste ugeseddel.

Efter jobcenteret skal du møde på kontoret

og medbringe din fyreseddel og lønsedler

for samlet 1924 timer, eller fra du

sidst var ledig.

Maks. dagpenge er 3.830,00 kr. pr. uge.

For at kunne få maks. dagpenge skal du

have tjent mindst 122,75 kr. pr. time i de

sidste 12 uger før ledighed.

For nyudlærte, der ikke har haft 962

timers arbejde og ikke har været optaget

i a-kassen i 7 mdr., er maks. dagpenge

3.085,00 kr. pr. uge.

Dagpenge ved sygdom

Pr. uge 3.830,00 kr.

Pr. dag 766,00 kr.

Arbejdsgiveren skal betale dagpenge

ved sygdom de første tre uger, hvis du

har været ansat i det pågældende firma i

mere end otte uger og i den periode

været beskæftiget i mindst 74 timer. Anmeldelse

af sygdom skal ske til arbejdsgiveren

på første sygedag inden kl. 9,00

eller efter firmaets regler. Sygdom ud

over arbejdsgiverperioden skal anmeldes

til dagpengekontoret senest otte

dage efter arbejdsgiver periodens ophør.

I overenskomsterne er der bestemmelser

om en længere arbejdsgiver periode og

højere betaling. Det varierer i de forskellige

overenskomster. Kontakt kredsen,

hvis du er i tvivl.

Betaling ved arbejdsskade

Ved tilskadekomst på arbejdet betaler

arbejdsgiveren løn i indtil 6/9 uger,

enten med den personlige timeløn eller

efter løngennemsnit for det sidste kvartal.

Det varierer i de forskellige overenskomster.

Kontakt kredsen, hvis du er i tvivl, og

kontakt altid kredsen, hvis du har været

ude for en arbejdsskade. Det har stor

betydning, hvis der senere skal være en

erstatningssag.

Søgne-/helligdagsbetaling

og feriefridage Dansk VVS

Søgne-/helligdagsbetalingen er 7% af

den ferieberettigede løn og der udbetales

forskud pr. S/H-dag med 900,00 kr. til

voksenarbejder og 500,00 kr. til arbejder

under 18 år.

Kontoen for S/H- og feriefridage skal

opgøres hvert år, og et eventuelt ikkeopbrugt

beløb skal udbetales sammen

med den sidste løn for året.

Restbeløbet kan også indbetales som

ekstra beløb til pension, men det skal

være aftalt senest den 30. november.

DS Håndværk & Industri

Fritvalgskontoen i firmaer under denne

overenskomst udgør 7,50%.

Udbetaling pr. dag aftales, men der kan

ikke udbetales højere beløb, end det der

er stående på kontoen. Kontoen opgøres

ved ferieårets udløb, og restbeløb udbetales

ved første lønudbetaling i det

nye ferieår eller indbetales, efter aftale,

på feriekonto.

Dansk Industri

Fritvalgskontoen i firmaer under denne

overenskomst udgør 5%. Udbetaling pr.

dag aftales, men der kan ikke udbetales

højere beløb, end det der er stående på

kontoen. Kontoen opgøres ved ferieårets

udløb, og restbeløb ud betales ved første

lønudbetaling i det nye ferieår eller indbetales,

efter aftale, på feriekonto.

Arbejdsmarkedspension

Indbetaling til arbejdsmarkeds pension er

pr. 1. juli 2008 12% for Pension Danmark

og 12% pr. 1. juli 2009 for Industripension

og Smede- og Maskin pension. Pensionsindbetaling

skal beregnes af den skattepligtige

indkomst, og arbejdsgiveren skal

betale 2/3 og arbejdstager 1/3.

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse for benyttelse af eget

køretøj pr. 1. januar 2009:

Kørsel i bil og motorcykel:

Indtil 20.000 km pr. km 3,67 kr.

Over 20.000 km pr. km 2,00 kr.

Cykel / knallert pr. km 0,49 kr.

Kørsel mellem hjem og arbejdsplads

0-24 km intet fradrag

25-100 km pr. km 1,90 kr.

over 100 km pr. km 0,95 kr.

Skattefri rejsegodtgørelse

Logi pr. dag 195,00 kr.

Fortæring pr. dag 455,00 kr.

Tilstødende rejsetimer

pr. time 18,95 kr.

More magazines by this user
Similar magazines