Brev DK - EG A/S

eg.dk

Brev DK - EG A/S

EG Retail - www.eg.dk/retail

Brugervejledning

NewPOS 4.0.17


NewPOS Brugervejledning

Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003.

EG forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer uden varsel.

Copyright EG A/S.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne brugervejledning er uden skriftligt samtykke fra

EG forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Ajourført januar 2012.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 2 af 69


Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Indholdsfortegnelse

1 NewPOS generelt ................................................................................................................... 7

1.1 Forskellige skrifttyper .................................................................................................... 7

1.2 Flere tastekombinationer ............................................................................................... 7

1.3 Strømsparer .................................................................................................................. 7

1.4 Autorisation til visse funktioner i NewPOS ....................................................................... 7

1.5 Opsætning i NewPos Config ........................................................................................... 8

1.6 NewPOSLoad ................................................................................................................ 8

1.7 Godkend funktion .......................................................................................................... 8

1.8 Periodisk ekstra supervisorgodkendelser ......................................................................... 8

1.9 Funktionsmenu, knappen ............................................................................................... 8

1.10 Træningstilstand ........................................................................................................... 9

2 Tastatur ................................................................................................................................. 9

3 Til- og afmelding af kasserer ................................................................................................. 10

3.1 Tilmeld kasserer .......................................................................................................... 10

3.2 Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal ................................................................. 10

3.3 Afmeld kasserer uden optælling ................................................................................... 11

3.4 Automatisk afmelding af ekspedient ............................................................................. 11

3.5 Periodiske passwords .................................................................................................. 11

3.6 Kasseopgørelse ........................................................................................................... 12

3.7 Kasseoptælling u/nulstilling .......................................................................................... 13

3.8 Kassedifferencen er for stor ......................................................................................... 14

4 Til- og fraførsel af penge i kassen .......................................................................................... 15

4.1 Tilførsel af penge til kassen.......................................................................................... 15

4.2 Fraførsel af penge fra kassen ....................................................................................... 15

4.3 Slet linje ..................................................................................................................... 16

4.4 Annullér til-/eller fraførsel ............................................................................................ 16

5 Salg af varer ........................................................................................................................ 17

5.1 Salg på stregkode ....................................................................................................... 17

5.2 Salg på PLU-nummer ................................................................................................... 17

5.3 Salg på huskenummer / PLU-nummer .......................................................................... 17

5.4 Salg på forkodet PLU-nummertast ................................................................................ 17

5.5 Salg på varegruppetast ................................................................................................ 17

5.6 Salg af enkelt vare på varegruppenummer .................................................................... 18

5.7 Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer .................................................. 18

5.8 Salg af flerstyk ............................................................................................................ 18

5.9 Gentag forrige linje ..................................................................................................... 18

5.10 Spørg om pris ............................................................................................................. 19

5.11 Annullér Spørg Pris ...................................................................................................... 19

5.12 Salg af vare i betalingsbilledet ...................................................................................... 19

5.13 Ny pris ....................................................................................................................... 20

5.14 Slet linje ..................................................................................................................... 20

5.15 Annullér vare med Ny pris ............................................................................................ 20

5.16 Annullér bon ............................................................................................................... 21

5.17 Bonparkering .............................................................................................................. 21

5.18 Hent parkeret bon ....................................................................................................... 22

Side 3 af 69


5.19 Bonkopi ...................................................................................................................... 22

5.20 Åben skuffe ................................................................................................................ 22

5.21 Udskrift til/fra ............................................................................................................. 23

6 Salg af gavekort ................................................................................................................... 24

6.1 Salg af elektroniske gavekort ....................................................................................... 24

6.2 Salg af manuelle gavekort ........................................................................................... 24

7 Flaskeboner ......................................................................................................................... 25

7.1 Flaskebon, med stregkode ........................................................................................... 25

7.2 Flaskebon, uden stregkode .......................................................................................... 25

8 Returvarer............................................................................................................................ 26

8.1 Returvare, efterfulgt af køb .......................................................................................... 26

8.2 Returvare, selvstændig ekspedition .............................................................................. 27

8.3 Returvare midt i en salgsekspedition ............................................................................ 27

8.4 Debet, retur ................................................................................................................ 27

8.5 Annullér retur ............................................................................................................. 28

8.6 Retur på dankort ......................................................................................................... 28

9 Betaling ............................................................................................................................... 29

9.1 Tvungen subtotal ........................................................................................................ 29

9.2 Kontant ...................................................................................................................... 29

9.3 Kontant, forkodet ........................................................................................................ 29

9.4 Check ......................................................................................................................... 29

9.5 Dankort, terminal. Salg på beløbet ............................................................................... 30

9.6 Dankort, terminal. Salg af byttepenge .......................................................................... 30

9.7 Dankort, online signatur .............................................................................................. 31

9.8 Øvrige betalingskort .................................................................................................... 31

9.9 Kun betalingskort og kun på beløbet ............................................................................ 32

9.10 Gavekort, manuelle ..................................................................................................... 32

9.11 Elektroniske gavekort - PBS ......................................................................................... 33

9.12 Saldoforespørgsel på PBS gavekort............................................................................... 34

9.13 Gavekort, manuelle – PBS ............................................................................................ 34

9.14 Tilgodebevis ............................................................................................................... 34

9.15 Beløbstvang på betalingsmiddel ................................................................................... 36

9.16 Debet ......................................................................................................................... 36

9.17 Betalingssum i valuta, forespørgsel .............................................................................. 37

9.18 Fremmed valuta .......................................................................................................... 37

9.19 Mix betaling ................................................................................................................ 38

9.20 Slet betalingslinje ........................................................................................................ 38

9.21 Kunderabat ved kundekort ........................................................................................... 38

9.22 Subtotalrabat, fast procent .......................................................................................... 39

9.23 Subtotalrabat, variabel procent .................................................................................... 39

9.24 Subtotalrabat, slette linjen ........................................................................................... 40

9.25 Linjerabat, fast procent ............................................................................................... 40

9.26 Linjerabat, variabel procent ......................................................................................... 41

9.27 Linjerabat, slette linjen ................................................................................................ 41

9.28 Åbn pengeskuffe ......................................................................................................... 42

9.29 Debet oplysninger på bon ............................................................................................ 42

9.30 Returbeløb, negativ subtotal ........................................................................................ 42

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 4 af 69


9.31 Store beløb ................................................................................................................. 43

10 Finanstransaktioner .............................................................................................................. 44

10.1 Indbetaling på debetkonto ........................................................................................... 44

10.2 Udligning af indbetaling på DEBET ............................................................................... 44

10.3 Opsamling af bonus/personalerabat ............................................................................. 45

10.4 Udbetalinger, kontant .................................................................................................. 45

10.5 Retur på dankort, hævet for meget .............................................................................. 47

10.6 Veksling ...................................................................................................................... 47

11 Dankort ............................................................................................................................... 48

11.1 Ulæselige betalingskort ............................................................................................... 48

11.2 Ugyldigt kort ............................................................................................................... 48

11.3 Brug chipkort .............................................................................................................. 48

11.4 Kort kan ej anvendes ................................................................................................... 48

11.5 Brug magnetkort ......................................................................................................... 48

12 Offline ................................................................................................................................. 49

12.1 NewPOS Offline ........................................................................................................... 49

12.2 PBS gavekort i Offline tilstand ...................................................................................... 49

12.3 Dankort, Offline tilstand ............................................................................................... 49

12.4 Kasseopgørelse, Offline tilstand .................................................................................... 50

12.5 Genkald bon ved strømafbrud ...................................................................................... 50

13 Lommeregnerfunktion ........................................................................................................... 51

13.1 Lommeregner ............................................................................................................. 51

13.2 Annullér lommeregner ................................................................................................. 52

14 Fejl / Informationer .............................................................................................................. 52

14.1 Fejlmeddelelser ........................................................................................................... 52

15 Infokoder ............................................................................................................................. 52

16 Vensafe ............................................................................................................................... 53

16.1 Salg af Vensafe vare .................................................................................................... 53

16.2 Retur af Vensafe-vare .................................................................................................. 53

17 Cash Management (CM) systemer ......................................................................................... 54

17.1 Statusikoner ............................................................................................................... 54

17.2 Slå CM fra ................................................................................................................... 54

17.3 Rengøring af CM ......................................................................................................... 55

17.4 Frafør til kassette (min. niveau) - kun iCash og SafePay ................................................ 55

17.5 Frigør seddelkassette - kun iCash og SafePay ................................................................ 55

17.5.1 Frigør kassetten ............................................................................................. 55

17.5.2 Tømme til min. niveau inden frigørelse ............................................................ 55

17.5.3 Overfør til kassetten inden frigørelse ............................................................... 56

17.6 Nulstil møntoverløbtæller – kun iCash ........................................................................... 57

17.7 Tøm seddelbeholdning fuldstændigt - kun iCash og SafePay .......................................... 57

17.8 Genudskriv sidste CIT bon - kun iCash og SafePay ........................................................ 57

17.9 Udbetal startbeholdning - kun iCash og SafePay ............................................................ 58

17.9.1 Udbetal startbeholdning til kasse ..................................................................... 58

17.9.2 Udbetal startbeholdning til ekspedient ............................................................. 59

17.10 Indbetal kassebeholdning - kun iCash og SafePay ......................................................... 60

17.10.1 Indbetal kassebeholdning fra kasse ................................................................. 60

17.10.2 Indbetal kassebeholdning fra ekspedient ......................................................... 60

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 5 af 69


17.11 Åben seddellågen - (kun SafePay) ................................................................................ 60

17.12 Modtagelse af penge ................................................................................................... 61

17.13 Afslut salg ................................................................................................................... 61

17.14 Valuta - kun SafePay ................................................................................................... 61

17.15 Advarsler ved for få eller for mange sedler.................................................................... 62

17.15.1 Advarsel ved login .......................................................................................... 62

17.15.2 Advarsel efter ekspedition ............................................................................... 62

17.16 Manuel veksling - kun iCash og SafePay ....................................................................... 63

17.17 Fejlhåndtering – kun SafePay og Cash Guard ................................................................ 63

18 Smartbox ............................................................................................................................. 64

18.1 Sælg Smartbox ........................................................................................................... 64

18.2 Programmering af skannere ......................................................................................... 64

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 6 af 69


1 NewPOS generelt

1.1 Forskellige skrifttyper

For at gøre instruktionerne enkle har vi anvendt forskellige skrifttyper i NewPOS brugervejledningen.

ENTER

Denne skrifttype anvendes, når der henvises til fx. et faneblad på skærmen eller en tast på tastaturet.

I dette tilfælde ENTER.

FUNKTIONSMENU

Skrifttypen anvendes også altid, når der er tale om noget, der skal indtastes eller trykkes på. I dette

tilfælde ville der fx. stå ”Tryk på FUNKTIONSMENU”, det vil sige, at der her er tale om en specifik

knap på tastaturet.

ID og Kode

Denne skrifttype anvendes som normal typografi også, når der er tale om noget, der skal indtastes. I

dette tilfælde vil der stå ”Indtast ID og Kode”.

1.2 Flere tastekombinationer

Der er flere kombinationsmuligheder for brugen af taster i NewPOS. Generelt kan hver butik definere

placeringen af de enkelte taster og hvilken funktion tasterne skal have. Af pladshensyn har vi kun angivet

én vejledning under hver funktion i brugervejledningen, dog med enkelte undtagelser hvor vi

har valgt at beskrive to muligheder. Vi har taget udgangspunkt i en af EG Retail defineret opsætning.

1.3 Strømsparer

Det er muligt at lade skærmen gå på en pauseskærm i et defineret antal minutter og hermed spare

strøm. Funktionen sættes til i NewPOS Config under punktet Kassevedligeholdelse.

1.4 Autorisation til visse funktioner i NewPOS

Det er ikke sikkert, at en ekspedient har adgang til alle de beskrevne funktioner i denne brugervejledning,

fx. RETUR. Hvis du ikke har adgang til eksempelvis RETUR, vises password-dialog, og der

skal indtastes bruger ID og Kode. Dette kræver selvfølgelig, at den bruger, der indtaster brugernavn

og password, har adgang til funktionen. Tilkald en medarbejder med rettigheder til funktionen, som

kan godkende transaktionen.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 7 af 69


1.5 Opsætning i NewPos Config

Fra baggrundssystemet NewPos Config vedligeholder og opsætter du generelle rettigheder for New-

POS, herunder fx. ekspedientrettigheder og kasseopsætning. Når ændringerne er foretaget i NewPos

Config, skal de sendes til NewPOS, før de træder i kraft. For yderligere information se brugervejledningen

til NewPos Config.

1.6 NewPOSLoad

Kasseprogrammet hedder NewPOSLoad og er det program, du starter, når du skal til at sælge på

kassen. Når du møder om morgenen, står NewPOSLoad i Standby, og for at påbegynde salg skal man

trykke ENTER for at kunne tilmelde sig.

NewPOSLoad starter også Cash Management-produktet, hvis butikken benytter et sådant (iCash, safepay

m.fl.).

1.7 Godkend funktion

1. Indtast bruger ID

2. Tryk ENTER

3. Indtast Kode

4. Tryk ENTER.

Bemærk: ENTER er generelt lig med OK.

1.8 Periodisk ekstra supervisorgodkendelser

På alle rettigheder er det muligt at angive en værdi, der medfører at ekspedienten periodisk vil blive

bedt om supervisorgodkendelse, selvom ekspedienten normalt har ret til at udføre handlingen. Dette

sættes op i NewPOS Config.

1.9 Funktionsmenu, knappen

Du kan fra flere billeder aktivere Funktionsmenuen ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU på

tastaturet. Menuerne i funktionsmenuen er beskrevet løbende i denne brugervejledning.

Hvis man åbner Funktionsmenuen fra salgsbilledet, vil du få nogle forskellige valgmuligheder. Vælg

fx. 11 Sælg gavekort efterfulgt af ENTER, og du vil nu kunne sælge et gavekort.

Funktionsmenuen kan i alle billeder annulleres ved at trykke TILBAGE NEJ.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 8 af 69


1.10 Træningstilstand

Det er muligt at slå kassen over på træning, så de enkelte kasserere kan øve sig. Træning slås til og

fra via FUNKTIONSMENU.

Følgende handlinger kan ikke udføres i Træningstilstand:

Aktivering af DKTerminal, Udstedelse af Taletidskort, Indløsning af Taletidskort, Indløsning af Flaskebon,

Debet transaktioner(salg, indbetaling, udbetaling).

2 Tastatur

Det er muligt selv at definere sit layout på tastaturet. Dette gøres i baggrundssystemet NewPos Config

og sættes op af EG Retail. En tast kan have forskellige funktioner alt efter hvilket skærmbillede,

du står i. Denne brugervejledning tager udgangspunkt i at beskrive de mest anvendte funktioner, der

ligger bag ved de enkelte taster, set ud fra et standardtastatur, som EG Retail har defineret.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 9 af 69


3 Til- og afmelding af kasserer

3.1 Tilmeld kasserer

For at kunne logge på NewPOS er det nødvendigt at have fået tildelt et bruger ID og Kode.

1. Når terminalen står i NewPOS Standby: Tryk ENTER

2. Indtast ID og tryk ENTER

3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER.

Kassen er nu klar til salg.

3.2 Fejlbesked ved tilslutning til dankortterminal

Hvis der er problemer med at tilslutte dankortterminalen til kasseterminalen, når du starter New-

POSLoad, vises fejlmeddelelsen, ”FEJL PÅ DANKORT, GENSTART NewPOS”.

Hvis problemet ikke kan løses, og du er nødt til at sælge uden dankort, vælges følgende

1. Tryk ENTER for at logge på NewPOS. Det er nu ikke muligt at anvende dankort, men du kan

fortsat ekspedere kunder.

Trykker du alligevel på dankort i ekspeditionen, vil der komme en fejlmeddelelse, som du trykker

ENTER til for at annullere.

Hvis du derimod finder fejlen på dankortterminalen og får løst den, så skal du genstarte NewPOS, for

at få kontakt med terminalen igen. Det gør du på følgende måde

1. Vælg FUNKTIONSMENU for at afmelde dig

2. Vælg 99 Afmeld ekspedient efterfulgt af ENTER

3. Tryk FUNKTIONSMENU

4. Vælg 15 Afmeld efterfulgt af ENTER.

Tilmeld dig nu på normal vis igen og se, om NewPOS har forbindelse til dankortterminalen.

Dette ses, når du tilmelder dig på kassen, og terminalen skriver ”Terminal er klar, indlæs kort”.

Kontrollér i øvrigt altid, at dankortterminalen er tændt. Hvis den allerede er tændt, prøv da at slukke

den i mindst 10 sek. Tænd den herefter igen og sørg altid for, at stikket bagpå dankortterminalen

sidder helt fast

Hvis ovennævnte ikke hjælper, kontakt da EG Retail Supportcenter på tlf. 48 20 16 50.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 10 af 69


3.3 Afmeld kasserer uden optælling

Hvis du står i salgsbilledet og ønsker at afmelde dig uden at tælle kassen op, gør du følgende.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Vælg 99 efterfulgt af ENTER, ekspedienten er nu afmeldt

Hvis der forefindes parkerede boner skal følgende gøres.

3. Tryk TILBAGE NEJ

eller

4. Tryk ENTER for at hente valgt parkeret bon og dermed fortryde afmelding af kasserer.

3.4 Automatisk afmelding af ekspedient

I tilfælde af, at du forlader kassen uden at afmelde, kan du i NewPos Config sætte et kriterium op,

der sikrer, at NewPOS automatisk afmelder kassereren efter fx 3 minutter. I NewPos Config vælger

du menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her 0=Alle kasser eller én enkelt

kasse, og udfyld herefter Autoafmeld ekspedient efter antal minutter. Se også vejledningen for

NewPos Config.

3.5 Periodiske passwords

Der findes 2 typer passwords i NewPOS. Faste passwords kan ikke ændres på kassen, men vedligeholdes

i config/staff/varestyringssystemet (afhængig af butikkens setup). De periodiske passwords

kan sættes op til f.eks. at skulle skiftes med et bestemt interval og skal overholde visse regler. Passwords

af denne type kan skiftes på kassen.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 11 af 69


3.6 Kasseopgørelse

Det er muligt at lave kasseopgørelse eller kasseoptælling både fra "Hovedmenu" og fra kassefunktionsmenu:

Hvis du går via hovedmenuen skal du:

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Vælg 13 Kasseopgørelse og tryk ENTER

3. Tast ID og Kode efterfulgt af ENTER

Hvis du går via funktionsmenuen i salgsbilledet gør du følgende:

4. Tryk FUNKTIONSMENU

5. Vælg 15 Kassefunktioner og tryk ENTER

6. Vælg 16 Kasseopgørelse og tryk ENTER

Nu vises fanebladet Information

7. Vælg fanebladet Kontanter ved at trykke PIL OP

8. Tast antal 50 ører og tryk ENTER. Fortsæt med øvrige mønter og sedler. Ved brug af ENTER

kan du bevæge dig imellem felterne. Bemærk: Hvis du benytter et Cash Management-system

skal kontanter ikke optælles

9. Tryk PIL OP for at skifte til fanebladet Optælling

10. Indtast de optalte beløb for de øvrige betalingsmidler (Yderligere vejledning for dette faneblad vises

i højre side af skærmen)

11. Tryk PIL OP for at skifte til fanebladet Afstemning

Bemærk: Hvis du benytter et Cash Management-system vil der stå (CM) efter de linjer som er

blevet optalt automatisk.

12. Tryk PIL OP for at godkende

13. Tryk ENTER for at godkende opgørelsen

eller

14. Tryk TILBAGE NEJ hvis du ønsker at gå tilbage og redigere i optællingen

15. Tryk PIL OP for at acceptere kasseopgørelsen

16. Tryk ENTER for at afslutte kasseopgørelsen.

Du kan undervejs gå tilbage til tidligere faneblade ved at taste PIL NED

Bemærk: Hvis du har parkerede boner og alligevel ønsker at gennemføre din kasseopgørelse, så

kræver det først en godkendelse med en Supervisorkode (hvis du ikke selv har rettigheden), når

meddelelsen kommer frem på skærmen. Derefter fortsættes kasseopgørelsen på normal vis.

Primobeholdning

Kasseopgørelsen kan tage højde for et beløb, der er angivet som primobeholdning. Beløbet vil fremgå

på fanebladet Kontantoptælling, så det bliver en del af optællingen ved dagens afslutning.

Primobeholdningens størrelse tastes i NewPOS Config. Vælg her Kassevedligeholdelse, og udfyld

feltet Fast primobeholdning på kasseopgørelse eller på ekspedienten hvis du kører med flydende

kasserer.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 12 af 69


3.7 Kasseoptælling u/nulstilling

Det er muligt at lave en kasseoptælling, der ikke nulstiller kassen. Dette kræver dog, at ekspedienten

får rettigheden Optælling, som gives under Rettigheder i NewPOS Config

Kasseopgørelse u/nulstilling udføres pr. kasse eller pr. kasserer hvis der køres med flydende kasserer.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Tryk ENTER

3. Tryk 19 Kasseoptælling u/nulstilling

4. Tryk . ENTER

Eller

Stå i salgsbilledet

Tryk 15 Kassefunktion

Tryk ENTER

Tryk 17 Optælling kasse u/nulstilling

Tryk ENTER

Gennemføres som en almindelig kasseopgørelse se pkt. 3.5, den eneste forskel er at kassen ikke nulstilles.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 13 af 69


3.8 Kassedifferencen er for stor

Hvis differencen er større end tilladt, vises beskeden, ”Maksimum difference er overskredet”. Kassen

skal derfor tælles om, eller kassedifferencen skal godkendes af en Supervisor med ID og Kode.

1. Tryk ENTER for at fjerne beskeden

2. Tryk TILBAGE NEJ for at fjerne password-dialogen

3. Vælg med PIL NED fanebladet Optælling igen for at korrigere optællingen

Når optælling er rettet, fortsættes som beskrevet i punkt 3.5

På skærmen ses nu en oversigt over optællingen samt eventuelle differencer på det enkelte betalingsmiddel,

(hvis kassereren har rettighed til at få vist differencer).

Hvis differencen stadig er for stor, startes forfra på det foregående afsnit.

Hvis der bliver ved med at være for stor kassedifference, gøres følgende.

1. Beskeden "Maks. diff. er overskredet" kommer frem på skærmen

2. Tryk ENTER

3. Hvis kassereren har rettighed til at godkendes differencer, skal der ikke gøres mere, men hvis

rettigheden mangler vil en godkendelsesdialog komme frem på skærmen

Tryk ENTER for ja

Tryk Tilbage Nej for nej.

Herved afsluttes kassen og stiller sig NewPOS Standby billedet.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 14 af 69


4 Til- og fraførsel af penge i kassen

4.1 Tilførsel af penge til kassen

Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at tilføre penge, gør du følgende.

1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER

2. Indtast ID og tryk ENTER

3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER

4. Tryk FUNKTIONSMENU

5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER

6. Tryk FUNKTIONSMENU

7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER

8. Tast 13 Tilfør og tryk ENTER

9. Tast det ønskede beløb og tryk KONTANT

eller

10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT

11. Ønsker du at foretage flere tilførsler på samme bon gentages punkt 8

12. Tryk SUBTOTAL for at afslutte eller TILBAGE NEJ for at fortryde tilførsel.

Står du i Salgsbilledet og ønsker at tilføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet

tilførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet.

4.2 Fraførsel af penge fra kassen

Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at fraføre penge eller checks, gør du følgende.

1. Start NewPOS Standby ved at trykke ENTER

2. Indtast ID og tryk ENTER

3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER

4. Tryk FUNKTIONSMENU

5. Tryk 11 Sælge og tryk ENTER

6. Tryk FUNKTIONSMENU

7. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER

8. Tast 16 Frafør og tryk ENTER

9. Tast det ønskede beløb i det gule beløbsfelt og tryk KONTANT

eller

10. Benyt de forkodede knapper på tastaturet og tryk KONTANT

11. Ønsker du at foretage flere fraførsler på samme bon gentages punkt 8

12. Tryk SUBTOTAL for at afslutte eller TILBAGE NEJ for at fortryde fraførsel.

Står du i Salgsbilledet og ønsker at fraføre penge, så udfør punkt 4-11 som ovenfor. Efter at have afsluttet

fraførslen, vender du automatisk tilbage til Salgsbilledet.

Det er også muligt at fraføre valuta. Når du i punkt 9 herover har tastet beløbet, trykker du på

VALUTA og vælger den ønskede valuta. Herefter trykker du på KONTANT, og afslutter med at trykke

på SUBTOTAL. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med kontanter af den ønskede valuta i kassen, får

du denne meddelelse: "Der kan ikke fraføres det valgte beløb pga. manglende kassebeholdning.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 15 af 69


4.3 Slet linje

Det er muligt i fraførselsdialogen at slette en linje, hvis du ved en fejl har fået tastet forkert.

1. Markér med PIL NED eller PIL OP den linje, du ønsker slettet

2. Tryk SLET LINJE.

Linjen er nu slettet fra fraførselsdialogen og totalbeløbet ændrer sig i forhold til det slettede beløb.

4.4 Annullér til-/eller fraførsel

Hvis du under en til-/eller fraførsel fortryder, kan du forlade dialogen på følgende måde.

1. Tryk TILBAGE NEJ

2. Tryk ENTER for Ja.

Du vender nu tilbage til Salgsbilledet.

Bemærk: Rettighederne Tilfør byttepenge og Frafør byttepenge sættes op i NewPos Config. Vælg

menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper og dobbeltklik på den aktuelle Rettighedsgruppe.

Klik på feltet Adgang til og vælg den ønskede rettighed. Se også vejledningen for NewPos Config.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 16 af 69


5 Salg af varer

Når du står i NewPOS 4 billedet og skal påbegynde salg af varer, skal du først logge på kassen. Det

gør du ved at trykke på knappen FUNKTIONSMENU og vælge 11 Sælge. Tilmeld dig nu med din

tildelte ID og kode. Se også punkt 3.1 i denne vejledning.

5.1 Salg på stregkode

1. Skan varen

2. Fortsæt med næste vare.

5.2 Salg på PLU-nummer

1. Indtast PLU-nummer

2. Tryk ENTER

3. Fortsæt med næste vare.

5.3 Salg på huskenummer / PLU-nummer

1. Indtast huskenummer / PLU-nummer

2. Tryk ENTER

3. Fortsæt med næste vare.

5.4 Salg på forkodet PLU-nummertast

1. Tryk på tasten med den aktuelle vare

2. Fortsæt med næste vare.

5.5 Salg på varegruppetast

1. Tryk på den aktuelle varegruppetast

2. Indtast prisen på varen

3. Tryk ENTER

4. Fortsæt med næste vare.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 17 af 69


5.6 Salg af enkelt vare på varegruppenummer

1. Tast varegruppenummer i feltet med skannede stregkode

2. Tryk VAREGRUPPE

3. Indtast pris

4. Tryk ENTER

5. Fortsæt med næste vare.

5.7 Salg af varer med flerstykspris på varegruppenummer

1. Indtast antal i feltet med skannede stregkode

2. Tryk X

3. Tast nummeret på varegruppe eller vælg en fast varegruppetast

4. Tryk på den ønskede VAREGRUPPE

5. Indtast stykpris

6. Tryk ENTER.

5.8 Salg af flerstyk

1. Indtast antal enheder af varen og tryk X

2. Skan varen

eller

3. Tryk X og indtast antal og tryk ENTER.

4. Indtast PLU-nummer / huskenummer og tryk ENTER

5. Fortsæt med næste vare.

5.9 Gentag forrige linje

1. Tryk GENTAG.

Varen gentages nu på en ny linje.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 18 af 69


5.10 Spørg om pris

Hvis en vare ikke er prismærket, men kunden ønsker at kende pris inden køb, kan du foretage en

Prisforespørgsel. I billedet vises også eventuelle flerstyksrabatter.

1. Tryk SPØRG PRIS

2. Skan varen

eller

3. Indtast PLU-nummer / huskenummer

4. Tryk ENTER og prisen vises i skærmbilledet

5. Ønskes varen solgt tryk ENTER

eller

6. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde

7. Fortsæt med næste vare.

5.11 Annullér Spørg Pris

1. Er SPØRG PRIS aktiveret ved en fejl, tryk TILBAGE NEJ, eller tryk på SPØRG PRIS igen.

5.12 Salg af vare i betalingsbilledet

Når du står i betalingsbilledet og ønsker at sælge en vare, kan du skanne denne, når du står i feltet

Beløb.

1. Stil dig i feltet Beløb og skan varen.

Systemet vender nu automatisk tilbage til salgsbilledet og tilføjer den skannede vare til ekspeditionen.

Du fortsætter herefter ekspeditionen på normal vis.

Bemærk: Det er ikke muligt at taste PLU-numre eller stregkoder i feltet, kun at skanne varen.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 19 af 69


5.13 Ny pris

Hvis en vare bliver skannet til en forkert pris, og ekspedienten har rettighed til at angive en ny pris på

varen, kan dette foretages på følgende måde.

Bemærk: Ovenstående gælder kun, hvis rettigheden Ny pris er valgt i NewPos Config. Vælg menuen

Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper. Vælg her den ønskede rettighedsgruppe, dobbeltklik på

denne og vælg Adgang til. Her vælges rettigheden Ny pris.

1. Markér med PIL NED eller PIL OP den linje, du ønsker skal have ny pris

2. Tryk NY PRIS

3. Indtast i feltet den nye pris og tryk ENTER. Den gamle linje slettes nu fra betalingsdialogen og

den nye pris fremkommer på varen

eller

4. Tryk TILBAGE NEJ for at annullere og vende tilbage til betalingsdialogen.

5.14 Slet linje

Der kan kun slettes varer, der er solgt eller taget retur i den pågældende ekspedition.

1. Tryk PIL NED eller PIL OP for at markere den ønskede vare

2. Tryk SLET LINJE.

Den slettede vare bliver nu modposteret i salgsdialogen, men forbliver på skærmen. Således kan du

hele tiden følge med i, hvad du har slettet undervejs.

Bemærk: Med mindre bonsortering er slået fra på kassen, vises kun solgte varer. Bonsortering slås

til / fra i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Vælg her

0=Alle kasser eller én enkelt kasse, herefter bonsortering. Se også vejledningen for NewPos Config.

5.15 Annullér vare med Ny pris

Har du korrigeret prisen på en vare ved brug af NY PRIS, og det senere i ekspeditionen viser sig, at

kunden ikke ønsker at købe varen, kan den annulleres i bonen på følgende måde.

1. Tryk PIL NED eller PIL OP og markér den vare, der ønskes slettet

2. Tryk SLET LINJE for at slette den markerede vare.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 20 af 69


5.16 Annullér bon

Bonen kan annulleres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet, og du står inde i

Salgsbilledet. Står du i betalingsdialogen, skal du derfor trykke TILBAGE NEJ for at vende tilbage til

Salgsbilledet.

1. Tryk ANNULLÉR BON

2. Tryk ENTER for Ja til annullering af ekspedition

eller

3. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde annullering.

Den annullerede bon udskrives nu og kan eventuelt gemmes i kassen som dokumentation til senere.

Hvis du allerede har modtaget en del af betalingen på en bon, har du alligevel mulighed for at annullere

bonen:

1. Tryk ANNULLÉR BON. Du får nu vist en meddelelse: "Kunden har allerede betalt XXkr, og disse

skal returneres inden annulleringen." Tryk ENTER

2. Giv kunden det betalte beløb tilbage, og tryk SUBTOTAL

3. Marker linjen i betalingsbilledet

4. Tryk på knappen Slet linje

5. Returner til salgsbilledet og annuller bonen.

Bemærk: For at kunne annullere en bon, skal ekspedienten have tildelt rettigheden i NewPos Config.

Dette defineres på rettighedsgruppeniveau. Vælg menuen Vedligeholdelse/

Rettighedsgrupper, dobbeltklik her på den ønskede rettighedsgruppe og tildel rettigheden Annuller

bon.

5.17 Bonparkering

Bonparkering fungerer pr. ekspedient eller pr. kasse. Det afhænger af om butikken kører med flydende

kasserer eller ej. Flydende kasserer vil sige at ekspedienten medbringer egen pengeskuffe til en

vilkårlig kasse.

Parkerede boner kan hentes frem fra alle kasser, men ved afmelding/kasseopgørelse tjekkes kun for

boner parkeret af den enkelte ekspedient (eller parkeret på den enkelte kasse, hvis der køres uden

flydende kasserer).. Bonen kan parkeres på et vilkårligt tidspunkt, blot ekspeditionen ikke er afsluttet

eller der er foretaget delbetaling.

1. Tryk BONPARKERING.

På bonen vil der stå et nummer for selve parkeringen, og på bonen vil der være dannet en stregkode,

således at den aktuelle bon kan genkaldes på et senere tidspunkt blot ved at skanne den. Gem bonen

i kassen, til kunden kommer igen og ønsker at afslutte betaling.

Bemærk: Det er også muligt at parkere boner med taletidskort og PBS gavekort.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 21 af 69


5.18 Hent parkeret bon

En parkeret bon kan ikke hentes frem midt i en ekspedition, men skal hentes efter en afsluttet ekspedition.

1. Skan stregkode på parkeret bon eller tast stregkoden på bonen, efterfulgt af ENTER

eller

2. Tryk BONPARKERING. Nu vises en liste over alle parkerede boner i butikken.

3. Vælg den ønskede bon med PIL NED eller PIL OP og afslut med at trykke på ENTER

4. Fortsæt og afslut ekspeditionen på normal vis

eller

5. Tryk TILBAGE NEJ hvis du fortryder

Bemærk: Det er muligt at tilføje flere varer eller slette varelinjer i en parkeret bon. Efterfølgende afsluttes

bonen på normal vis.

5.19 Bonkopi

Du kan altid lave en bonkopi af en tidligere bon. Det vil sige, de sidste 50 ekspeditioner gemmes pr.

ekspedient. Der kan udskrives flere kvitteringer ved at gentage nedenstående vejledning.

1. Tryk BONKOPI

2. Vælg med PIL NED eller PIL OP den ønskede bon

3. Tryk ENTER for at udskrive.

Bemærk: Butikker, der har en Notaprinter tilsluttet sin kasse, vil efter at have trykket på knappen

ENTER skulle vælge, om bonen skal udskrives på Notaprinter.

5.20 Åben skuffe

Hvis kassen skal åbnes uden salg, benyttes menupunktet Åben skuffe,

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Vælg 16 Åben skuffe

3. Tryk ENTER

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 22 af 69


5.21 Udskrift til/fra

Menupunktet Udskrift til/fra kan midlertidigt slå bonudskrift til og fra , og derved ændre den opsætning,

der er lavet i NewPOS Config. På kasser, hvor udskrift er slået fra, bliver der vist et printerikon

med rød gennnemstregning. Ikonet er placeret ved siden af ikonet for Online.

1. Gå til FUNKTIONSMENU

2. Vælg 17 Deaktiver udskrift/Aktiver udskrift

3. Tryk ENTER

Bemærk: Det er samme menupunkt, der slår udskriften til og fra. Teksten ændres dog alt efter,

hvilken funktion der er aktiv.

Det er muligt for butikken at skjule menupunktet Aktiver/deaktiver udskrift. Ved at fjerne menupunktet,

sikrer butikken at udskrift ikke ved et uheld bliver slået fra. Kontakt EG Retails support hvis menupunktet

skal skjules.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 23 af 69


6 Salg af gavekort

6.1 Salg af elektroniske gavekort

Elektroniske gavekort er et tillæg, der som udgangspunkt ikke er en del af standardprogrammet. Det

er endvidere en udvidet funktionalitet af funktionen gavekort, der håndteres via PBS.

Fra NewPOS version 4.0.14 er det muligt at indgå en særskilt aftale med PBS om, at man kan optanke

et elektronisk gavekort, hvor der i forvejen er en saldo. Dette sættes op på Betalingskort i NewPos

Config.

Det er muligt at sælge og modtage elektroniske gavekort. Salget foregår som et almindeligt salg på

kassen og foregår via kommunikation med PBS. For at sælge et elektronisk gavekort på kassen gøres

følgende

1. Skan eller tast gavekortnummer eller kør kortet igennem i dankortterminalen

2. Indtast beløb på gavekort

3. Tryk ENTER

4. Vælg betalingsmiddel

5. Tryk ENTER

6. Tryk SUBTOTAL.

Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet, og gavekortet er programmeret.

Bemærk: Har man parkeret en bon med elektronisk gavekort, og genindlæser den på en kasse uden

dankortterminal, vil gavekortet slettes fra salgsbilledet samt fratrækkes subtotalen.

6.2 Salg af manuelle gavekort

Ønsker du at sælge et manuelt gavekort på kassen, gør du følgende.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Vælg 11 Sælg Gavekort

3. Tryk ENTER

4. Angiv beløb

5. Tryk KONTANT, DANKORT CHECK eller DEBET

6. Tryk SUBTOTAL.

Der udskrives nu en kvittering på salget af gavekortet.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 24 af 69


7 Flaskeboner

Hvis du har flaskeautomater med den nyeste Tomra Integration, så kan flaskebonerne kun skannes

én gang. Bliver flaskebonen parkeret på en bon med andre varer, er det dog muligt at skanne flaskebonen

og få pengene udbetalt, selvom denne er parkeret.

Forsøger du at skanne en flaskebon, der allerede er indløst, vil kasseekspedienten få følgende information

”Flaskebon er allerede indløst”, og det er derfor ikke muligt at indløse den igen.

Ved genkaldelse af en parkeret bon, hvorpå der tidligere var en flaskebon, vil der nu komme en information

på skærmen om, at flaskebonen allerede er indløst.

7.1 Flaskebon, med stregkode

1. Skan flaskebonen i ekspeditionen

eller

2. Indtast stregkoden på flaskebonen og tryk ENTER.

7.2 Flaskebon, uden stregkode

1. Tryk på knappen FLASKEBON og indtast beløbet, der står på flaskebonen, i dialogboksen.

Bemærk: Flaskeboner skal altid registreres i salgsbilledet og ikke i betalingsdialogen, fordi de betragtes

som en vare og ikke et betalingsmiddel.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 25 af 69


8 Returvarer

Returvarer kan registreres som en selvstændig ekspedition eller fratrækkes i en almindelig salgsekspedition.

Returvare, efterfulgt af køb

Den rabat, der eventuelt bliver givet ved kundens køb af varen, bliver ikke modregnet automatisk.

Dog kan NewPos Config sættes op til at benytte den aktuelle rabat ved returekspeditioner. Dette gøres

under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Dobbeltklik her på 0=Alle kasser.

Her sættes en markering i tjekboksen Rabatberegning på returvarer. Nu vil kassen automatisk

trække den aktuelle rabat, der måtte være på varen.

Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at

kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden.

Ved tryk på knappen RETUR i et tomt salgsbillede, vises nu en dialog, der forklarer, hvad man skal

trykke på for enten at lave en returbon, en returvare eller fortryde.

Når der er trykket på RETUR, for enten at lave en returbon eller tage en enkelt vare retur, vil baggrunden

blive farvet rød og teksten "Skan stregkode" ændres til enten Returbon eller Returner vare.

Bemærk: Butikker der ikke har farveskærme, vil se en grå farve i stedet for rød.

8.1 Returvare, efterfulgt af køb

1. Tryk RETUR

2. Tryk TILBAGE NEJ for almindelig returbon

3. Indtast PLU-nummer eller skan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i

skærmbilledet

4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER

5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER

6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt 1-5

eller

7. Sælg varer på normal vis

8. Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT.

Bemærk: Når du benytter ovenstående vejledning, kan du efter at have taget varer retur også sælge

varer på samme bon.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 26 af 69


8.2 Returvare, selvstændig ekspedition

Returvare, selvstændig ekspedition

Varen bliver fratrukket til den aktuelle pris inklusiv eventuel rabat eller den pris, der bliver indtastet.

Hvis NewPos Config er sat op til at lave en signaturbon, skal returekspeditionen afsluttes med, at

kunden underskriver den øverste bon, som butikken beholder. Nederste bon afleveres til kunden.

1. Tryk RETUR

2. Tryk ENTER

3. Indtast PLU-nummer eller skan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i

skærmbilledet

4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER

5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER

6. Fortsæt med næste returvare ved at gentage punkt 3-5

7. Afslut ved at trykke SUBTOTAL efterfulgt af KONTANT eller TILGODEBEVIS.

Bemærk: Benytter du ovenstående returmetode, kan du ikke sælge varer på samme bon. Punkt 1

og 2 indikerer, at bontypen kun er til returvarer.

8.3 Returvare midt i en salgsekspedition

1. Tryk RETUR

2. Indtast PLU-nummer eller skan varen som ved salg og aktuel pris fra priskartoteket vises i

skærmbilledet

3. Hvis prisen er ok, tryk ENTER

4. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER

5. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt 1-5

6. Fortsæt og afslut ekspeditionen som normalt.

8.4 Debet, retur

Hvis en debitor ønsker at returnere en eller flere varer, kan dette lade sig gøre ved at følge nedenstående

vejledning. Kundens konto vil ved en returekspedition blive krediteret.

1. Tryk RETUR

2. Tryk TILBAGE NEJ for returbon

3. Indtast PLU-nummer eller skan varen som ved salg, og aktuel pris fra priskartoteket vises i

skærmbilledet

4. Hvis prisen er ok, tryk ENTER

5. Hvis prisen ikke er ok, indtast ny pris og tryk ENTER

6. Hvis der er flere returvarer, gentag da punkt 1-5

7. Tryk SUBTOTAL

8. Tryk DEBET

9. Indtast kontonummer eller vælg med PIL OP eller PIL NED

10. Hvis ok, tryk DEBET. Hvis det ikke er ok, trykkes TILBAGE NEJ. Start eventuelt forfra.

Øverste bon underskrives af kunden og lægges derefter i kassen. Nederste bon afleveres til kunden.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 27 af 69


8.5 Annullér retur

1. Er retur aktiveret ved en fejl, tryk RETUR igen.

8.6 Retur på dankort

Du kan komme ud for at skulle returnere et beløb på dankort, hvis der fejlagtigt er blevet trukket for

mange penge på kundens dankort. Beløbet føres retur til kundens dankort på følgende måde.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Tryk 15 Kassefunktioner

3. Tryk 14 Udbetaling

4. Tryk ENTER

5. Indtast returbeløbet i det gule beløbsfelt og tryk DANKORT

6. Kunden isætter kortet, uden af taste sin pinkode

7. Dankorttransaktionen gennemføres nu og beløbet overføres til kundens kort.

Bemærk: For at kunne gennemføre en returbon på dankort kræver det, at opsætningen er foretaget

i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgruppe. Dobbeltklik her på den ønskede

medarbejdergruppe og tilføj rettigheden Udbetaling i feltet Adgang til.

Hvis en medarbejder ikke har autorisation til at lave en returbon, kræver det en Supervisor godkendelse,

efter at kunden har indlæst sit kort.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 28 af 69


9 Betaling

Inden betalingen påbegyndes, kan du trykke SUBTOTAL. Herved kan kunden se beløbet i displayet.

Subtotal kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt under ekspeditionen. Du kan vælge at fortsætte

med betaling eller at fortryde ved at trykke TILBAGE NEJ. Du vender da tilbage til salgsbilledet

og kan fortsætte med at sælge varer.

9.1 Tvungen subtotal

Du kan vælge altid at skulle trykke SUBTOTAL, før du kan afslutte ekspeditionen. Hvis du da forsøger

at afslutte ekspeditionen på kontant, vil der på kasseekspedientens skærm komme følgende besked

”SUBTOTAL skal benyttes før betalingen kan vælges”.

Bemærk

Dette sættes op i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Kasse vedligeholdelse. Dobbeltklik

på én enkelt kasse eller 0=Alle kasser. Sæt her en markering i tjekboksen Tvungen subtotal.

9.2 Kontant

1. Tryk SUBTOTAL

2. Indtast det modtagne beløb og afslut med at trykke KONTANT.

Du kan nu se eventuelt beløb til byttepenge.

9.3 Kontant, forkodet

Det er muligt at anvende betaling ved at trykke på én af de forkodede taster.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk på tast med ønsket forkodet beløb og eventuelt byttepengebeløb vil fremkomme.

eller

3. Tryk et tal, fx 4, og tryk derefter på knappen med det forkodede beløb, fx 100. Så udløser det

betaling på det forkodede beløb det angivne antal gange, i dette eksempel i alt 400 kr.

9.4 Check

1. Tryk SUBTOTAL

2. Indtast checkens pålydende i beløbsfeltet

3. Tryk CHECK og et eventuelt byttepengebeløb vil nu fremkomme.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 29 af 69


Bemærk: Det er muligt i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Betalingsmidler, herunder

fx. Check at vælge Indtast ID på betalingsmidlet Check. Det vil sige, at når du modtager betalingsmidlet,

indtastes fx., pas eller kørekortnummer bestående af max 10

karakterer. Det indtastede ID nummer bliver ikke vist på kundebonen, men kan fremsøges og ses

på bonen i NewRevision.

Check endosering

Check-endosering er mulig, hvis man har en notaprinter. I NewPOS Config kan det sættes op så den

kan endosere, altså printe butikkens oplysninger på bagsiden af checken:

1. Vælg Kassevedligeholdelse

2. Vælg 0=Alle kasser

3. Nederst i billedet står der Check endosering. Udfyld Firmanavn og konto nr.

9.5 Dankort, terminal. Salg på beløbet

1. Tryk SUBTOTAL (kun ved tvungen subtotal)

2. Tryk DANKORT, hvis dankortet anvendes på beløbet.

9.6 Dankort, terminal. Salg af byttepenge

Hvis kunden ønsker at hæve et bestemt beløb, der overstiger købsbeløbet, kan du sælge byttepenge.

1. Tryk SUBTOTAL (kun ved tvungen subtotal)

2. Indtast beløbet, kunden vil hæve, og tryk DANKORT. Byttepengebeløbet til kunden vil nu blive

vist.

I NewPOS Config under fanebladet Kassevedligeholdelse, kan der for de enkelte kasser angives,

om funktionaliteten sælge byttepenge skal benyttes. Hvis funktionaliteten er slået til, vil en dialogboks

blive vist, når der trykkes på knappen DANKORT. Her skal der vælges, om det indtastede beløb

skal trækkes direkte, eller om bonens subtotal skal lægges sammen med byttepengene. Her er et eksempel,

hvor subtotalen er kr. 31,25, og det indtastede beløb er 250 kr.:

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

.

Hvis ekspedienten trykker på knappen DANKORT, vil der bliver hævet fx 250 kr. i alt.

Hvis ekspedienten trykker på knappen ENTER, vil beløbet 281,25 blive hævet – altså 250 kr. over

subtotal.

Side 30 af 69


BEMÆRK: Det er også muligt at forenkle salg af byttepenge ved at få sat en ekstra knap til

DANKORT OVER på kasseapparatet. Knappen bruges, når en kunde ønsker at hæve et bestemt beløb

over købsbeløbet:

1. Tryk SUBTOTAL (kun ved tvungen subtotal)

2. Tryk på knappen DANKORT OVER

3. Indtast det beløb, kunden ønsker som byttepenge, og tryk på den knap, der er blevet defineret til

den nye funktion

Knappen DANKORT OVER er ikke sat op som standard. Kontakt EG Retails support, hvis du ønsker

at bruge denne funktion.

9.7 Dankort, online signatur

Hvis kunden har glemt sin pinkode, er det muligt at gennemføre betalingen med en online signatur.

Selve transaktionen gennemføres online, og kortet valideres hos PBS, men der bliver ikke tastet nogen

pinkode. I stedet skal kunden underskrive udskriftsbonen til sidst. Metoden kan sammenlignes

med den nu udgåede fluesmækker.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk DANKORT

3. Tryk DANKORT OFFINE

4. Vælg 12 Online signatur

5. Tryk ENTER

6. Sæt kortet i terminalen og afvent udskriftsbonen, som kunden skal underskrive

7. Tryk ENTER for at godkende underskriften

eller

8. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde.

9.8 Øvrige betalingskort

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk DANKORT, hvis kortet anvendes på beløbet

eller

3. Indtast beløb og tryk DANKORT, hvis kunden ønsker at hæve over beløbet. Byttepengebeløb til

kunden vil nu fremkomme.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 31 af 69


9.9 Kun betalingskort og kun på beløbet

Det er nu blevet muligt at sætte en kasse til kun at kunne modtage betalingskort. Betalingen skal være

på beløbet. Hermed undgår man helt at håndtere kontanter fra kassen. Hvis en kasserer prøver at

modtage andet end betalingskort eller vil ændre beløbet, kommer der en fejlmeddelelse.

Dette sættes op via Funktionsmenuen.:

1. Vælg FUNKTIONSMENU

2. Vælg 12 Kun kort på beløbet.

Det kan også sættes op som en standardopsætning på kassekortet for den enkelte kasse og derefter

kan det ændres efter behov på den enkelte kasse via funktionsmenuen. (Se brugervejledningen til

NewPOS Config. I NewStore Food opsættes det dog på kassekortet i feltet se Kassetype)

9.10 Gavekort, manuelle

Hvis en kunde ønsker at indløse et gavekort på 500 kr. og kun køber for 250 kr., så vil kassen automatisk

udstede et tilgodebevis på restbeløbet, når ekspeditionen afsluttes efter én af nedenstående

procedurer. Et gavekort kan sagtens være en del af en betaling.

Bemærk

Ovenstående gælder kun, hvis baggrundssystemet NewPos Config har defineret et minimum for tilgodebevis-beløb,

som er grænsen for, hvornår der udbetales byttepenge. Vælg menuen Vedligeholdelse/Kasse,

vælg 0=Alle kasser eller en enkelt kasse. Angiv her minimum tilgodebevisbeløbet.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tast gavekortes pålydende beløb i beløbsfeltet og tryk GAVEKORT

3. Hvis gavekortets værdi er højere end varekøbet, vil der blive udskrevet et tilgodebevis på

restbeløbet. Dette udleveres til kunden

eller

4. Tryk SUBTOTAL

5. Tast gavekortes pålydende beløb i beløbsfeltet og tryk GAVEKORT

6. Er gavekortets værdi mindre end varekøbet, betales restbeløbet på normal vis med andet

betalingsmiddel.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 32 af 69


9.11 Elektroniske gavekort - PBS

Bemærk: Elektroniske gavekort er et tillæg, der som udgangspunkt ikke er en del af standardprogrammet.

Det er endvidere en udvidet funktionalitet af funktionen gavekort, der håndteres via PBS.

Når du modtager et elektronisk gavekort i kassen, gør du følgende.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk GAVEKORT

3. Tast 11 PBS Gavekort

4. Tryk ENTER

5. Skan gavekortet eller indtast gavekortnummer

6. Tryk ENTER

7. Nu vises et forslag til beløbet der skal hæves samt gavekortets saldo

8. Hvis kunden ønsker at afslutte på beløbet, tryk ENTER

eller

9. Indtast det beløb kunden ønsker at hæve i stedet (overskriver i så fald det foreslåede beløb).

Der foretages nu et kald til PBS, hvor gavekortet valideres og saldo tjekkes. Hvis transaktionen gennemføres,

vil der blive udskrevet boner til kunden.

Hvis saldoen på gavekortet er mindre end det, der ønskes hævet, vil den komme med en fejl i en informationsdialog.

Gentag herefter betalingen igen med nyt beløb eller afslut betalingen på anden vis.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 33 af 69


9.12 Saldoforespørgsel på PBS gavekort

Du kan løbende foretage en forespørgsel på PBS gavekort ved at gøre følgende.

1. Tryk SPØRG PRIS

2. Skan gavekortet.

3. Der udskrives nu en saldobon til kunden.

9.13 Gavekort, manuelle – PBS

Hvis du har valgt tillægget Elektroniske gavekort, skal du benytte nedenstående vejledning til modtagelse

af manuelle gavekort.

Bemærk: Elektroniske gavekort er et tillæg, der som udgangspunkt ikke er en del af standardprogrammet.

Det er endvidere en udvidet funktionalitet af funktionen gavekort, der håndteres via PBS.

Når du modtager et manuelt gavekort i kassen, gør du følgende.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Indtast beløb og tryk GAVEKORT

3. Tryk 12 Manuelt gavekort

4. Tryk ENTER.

Kvittering udskrives nu til kunden.

Bemærk: Elektroniske gavekort kan både skannes og swipes (med magnetstriben) i dankortterminalen.

(Dette kræver PSAM kort med ver. 7x.xxx). Elektroniske gavekort skal være tilmeldt en såkaldt

whitelist hos Nets før disse kort kan swipes i dankortterminalen. Forretningen eller kædekontoret skal

derfor kontakte deres (Key)AccountManager hos deres indløser, for at få den nødvendige tilmelding.

9.14 Tilgodebevis

Hvis en kunde indløser et tilgodebevis på 400 kr. og kun handler for 150 kr., så vil kassen automatisk

udstede endnu et tilgodebevis på restbeløbet, når ekspeditionen afsluttes.

Bemærk: Ovenstående gælder kun, hvis baggrundssystemet NewPos Config har defineret et minimum

tilgodebevisbeløb, som er grænsen for, hvornår der udbetales byttepenge. Vælg menuen Vedligeholdelse/Kasse

vedligeholdelse, vælg 0=Alle kasser eller en enkelt kasse. Angiv her minimum

tilgodebevisbeløbet.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tast beløbet, der står på tilgodebeviset, og tryk TILGODEBEVIS

3. Hvis tilgodebevisets værdi er højere end varekøbet, udstedes endnu et nyt tilgodebevis, der kan

udleveres til kunden

4. Er tilgodebeviset mindre end varekøbet, betales restbeløbet på normal vis med kontanter eller

dankort.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 34 af 69


I forbindelse med retur er det også muligt at afslutte ekspeditionen på knappen TILGODEBEVIS.

Kunden får hermed et tilgodebevis i stedet for kontanter.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 35 af 69


9.15 Beløbstvang på betalingsmiddel

Det er muligt i NewPos Config at markere, om du vil have beløbstvang på dine betalingsmidler. Dette

defineres på enkelte betalingsmidler. Det betyder, at der skal indtastes et beløb i beløbsfeltet, inden

du kan afslutte ekspeditionen.

Vælg i NewPos Config menuen Vedligeholdelse/Betalingsmidler. Vælg her fx Kontant og sæt

en markering i tjekboksen Beløbstvang.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Indtast beløb i beløbsfeltet og tryk KONTANT eller andet betalingsmiddel.

9.16 Debet

Når du afslutter en ekspedition på debet, så er det hele totalbeløbet, der overføres til kundens konto.

Det betyder også, at du altid skal afslutte med debet, hvis debet er en del af betalingen. Vær også

opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage indbetaling i en ekspedition, hvor betalingsmidlet er

debet. Salg af PBS gavekort kan ligeledes også afsluttes på debet.

Bemærk

Hvis kassen kører Offline, kan debetbetaling ikke anvendes.

1. Tryk SUBTOTAL eller Skan kort

2. Tryk DEBET

3. Indtast kundenummeret (ved for eksempel at indtaste kundenummer 2, kommer alle der starter

med 2 frem)

eller

4. Tryk DEBET

5. Vælg herefter den ønskede konto med PIL OP eller PIL NED og tryk ENTER. Hvis den ikke er

korrekt, tryk TILBAGE NEJ og start forfra igen

6. Tryk DEBET

7. Indtast eventuelt Supervisor-nummer, hvis kundens kreditmaksimum er overskredet og tryk

ENTER

8. Indtast herefter kode og tryk ENTER

eller

9. Tryk TILBAGE NEJ hvis kunden ikke må overskride kreditmaksimum. Afslut herefter bon på

anden vis. Øverste bon underskrives af kunden og lægges derefter i kassen

10. Den nederste bon afleveres til kunden.

Bemærk: Antal boner, der ønskes printet, angives i NewPos Config. Vælg her menuen Tekster/Bonprint

– antal. Dobbeltklik for at vælge én kasse eller 0=Alle kasser. I kolonnen Kopier

skriver du fx 2 og der vil fremover blive printet to debetboner ved hvert debetsalg.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 36 af 69


9.17 Betalingssum i valuta, forespørgsel

Hvis du ønsker at se subtotalbeløbet i en bestemt valutaenhed, kan dette vises inden betalingen gennemføres

endeligt.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk VALUTA

3. Med PIL OP og PIL NED kan du bladre op og ned og se den ønskede valuta

4. Tryk TILBAGE NEJ for at vende tilbage til betalingsdialogen.

9.18 Fremmed valuta

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk VALUTA

3. Vælg valuta med PIL OP eller PIL NED

4. Indtast modtaget valutabeløb i heltal eller med decimaler og tryk KONTANT

eller

5. Tryk direkte på KONTANT, hvis der modtages lige penge. Bonen vil vise beløbet "At betale" i

både kroner og fremmed valuta.

Bemærk: Opsætningen for og valget af valutaenheder sættes op i NewPos Config. Vælg menuen

Vedligeholdelse/Valuta. Her kan du ændre valutakursen eller til-/fravælge en valuta.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 37 af 69


9.19 Mix betaling

1. Tryk SUBTOTAL

2. Indtast første beløb (fx 100 DKK)

3. Tryk på knap med betalingsform, DKK eller aktuel valuta og følg derefter den normale procedure

for betalingsmidlet

4. Gentag arbejdsgangen til beløbet er betalt. Hvis en del af beløbet betales som debet, trykkes

afslutningsvis på DEBET.

Det er ligegyldigt, i hvilken rækkefølge betalingsmidlerne indtastes, dog skal debet altid benyttes som

sidste betalingsmiddel i ekspeditionen. Kassen overfører automatisk restbeløbet til kunden, hvilket

dermed bliver kundens fakturabeløb.

Bemærk: Der sker en speciel afrunding af beløb, når elektronisk betalingsmidler bruges som delbetaling.

Da man aldrig må komme til at betale for meget, hvis der fx er. dankort involveret i betalingen,

må restbeløbet ikke oprundes. Hvis der har været brugt delbetaling med elektronisk betalingsmiddel,

bliver der derfor vist en ekstra informationslinje, så kassereren gøres opmærksom på, hvad

der skal betales i DKK. Her er et eksempel, hvor der er købt for 194,46 kr.. Der er betalt 100 kr med

elektronisk betalingsmiddel. Displayet vil vise:

Modtaget total 100,00 kr.

Restbeløb 94,46 kr.

Afrundet restbeløb 94,00 kr.

Bemærk: Du kan vælge at få vist dine betalingsmidler på én samlet linje på bonen, hvis du i NewPos

Config vælger menuen Tekster/Bontekster. Under Generelt sættes en markering i tjekboksen

Gruppér betalingsmidler.

9.20 Slet betalingslinje

Det er muligt i betalingsdialogen at slette en linje, hvis du ved en fejl har fået tastet forkert.

3. Markér med PIL NED eller PIL OP den linje, du ønsker slettet

4. Tryk SLET LINJE.

Linjen er nu slettet fra betalingsdialogen og restbeløbet ændrer sig i forhold til det slettede beløb.

Bemærk: Det er kun muligt at slette et betalingsmiddel, såfremt beløbet er mindre end totalbeløbet.

Bonen må ikke være afsluttet. Forsøger du at slette en dankort-betaling, vil transaktionen blive gennemført

på samme måde som en retur til kundens dankort. Se også punkt 9.4, herunder pkt. 4-6.

9.21 Kunderabat ved kundekort

Kundespecifikke rabatter som er tildelt kunden i varestyringssystemet, kan benyttes ude ved kassen,

men kun ved skanning af kundekort.

kundekortet kan skannes både i salgsbilledet eller i betalingsbilledet.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 38 af 69


9.22 Subtotalrabat, fast procent

Når du benytter funktionen Subtotalrabat procent i et salg, udløses den procentsats, der som standard

er sat op i NewPos Config. Opsætningen af rabatsatsen foretages under menuen Vedligeholdelse/Kasse

vedligeholdelse. Fast subtotal rabatprocent sættes som standard procentsats på enten

kasseniveau eller på 0=Alle kasser. Dobbeltklik for at vælge én kasse eller 0=Alle kasser. Find linjen

Fast subtotal rabatprocent og vælg her en ønsket procentsats.

Bemærk: Hvis du sætter Fast subtotal rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der

evt. står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for en enkelt kasse.

Subtotalrabat kan foretages midt i en ekspedition, og efterfølgende kan der sælges varer, som ikke

indgår i Subtotalrabatten. Dette benyttes fx., når medarbejdere skal have personalerabat eller ved

momsfri søndag.

Der kan maksimalt gives subtotalrabat én gang pr. ekspedition.

1. Skan varer

2. Tryk SUBTOTALRABAT

3. Fortsæt evt. med at sælge flere varer og afslut ekspeditionen på normal vis.

På bonen bliver Subtotalrabatten posteret der, hvor den er udløst.

9.23 Subtotalrabat, variabel procent

Såfremt ekspedienten har adgang til at ændre rabat i forhold til standard, skal du gøre følgende i

kassen.

1. Skan varer

2. Tast den ønskede rabatprocent og tryk efterfølgende SUBTOTALRABAT

3. Fortsæt evt. med at sælge flere varer og afslut ekspeditionen på normal vis.

På bonen bliver Subtotalrabatten posteret der, hvor den er udløst.

Hvis rabatprocenten er højere end den, som rettighedsgruppen har adgang til at give, spørges om

Supervisorkode og ID.

Ekspedienten skal have rettigheden Rabat tildelt i NewPos Config, under menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper,

samt adgang til evt. rettigheden Ændre rabat, hvis ekspedienten har lov til

at ændre en standard rabat.

Rabatsatsen på medarbejderen angives i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/

Ekspedienter. Her dobbeltklikkes på en medarbejder og i feltet Max rabat % angives den ønskede

rabatprocent.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 39 af 69


9.24 Subtotalrabat, slette linjen

Det er muligt at slette linjen subtotalrabat på bonen. Dette kan fx. være aktuelt, hvis kunden glemmer

at lægge alle varer frem og ekspedienten når at trykke subtotalrabat. Sker dette, vil det være

nødvendigt at slette subtotalrabatlinjen og efterfølgende foretage en ny subtotalrabat. Dette gøres på

følgende måde.

1. Markér linjen SUBTOTALRABAT

2. Tryk SLET LINJE

3. Skan de manglende varer

4. Tryk SUBTOTALRABAT.

Nu posteres en ny linje med en ny subtotalrabat.

9.25 Linjerabat, fast procent

Når du benytter funktionen Linjerabat procent i et salg, udløses den procentsats, der som standard er

sat op i NewPos Config. Opsætningen af rabatsatsen foretages under menuen Vedligeholdelse/Kasse

vedligeholdelse. Linje rabatprocent sættes som standard procentsats på enten kasseniveau

eller på 0=Alle kasser. Dobbeltklik for at vælge én kasse eller 0=Alle kasser. Find linjen Fast linje

rabatprocent og vælg her en ønsket procentsats.

Bemærk: Hvis du sætter Fast linje rabatprocent på 0=Alle kasser, overskrives den værdi, der evt.

står under de enkelte kasser. Du kan dog efterfølgende ændre værdien for en enkelt kasse.

Der kan maksimalt gives én gang Linjerabat pr. vare.

1. Skan varen

2. Tryk LINJERABAT

3. Fortsæt evt. med at sælge flere varer og afslut ekspeditionen på normal vis.

På bonen vil Linjerabatten følge varen og dermed blive vist på linjen under den rabatgivende vare

med teksten (eksempel): "Manuel rabat 5%".

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 40 af 69


9.26 Linjerabat, variabel procent

Såfremt ekspedienten har adgang til at ændre rabat i forhold til standard, skal du gøre følgende i

kassen.

1. Markér varen

2. Tast den ønskede rabatprocent og tryk efterfølgende LINJERABAT

3. Fortsæt evt. med at sælge flere varer og afslut ekspeditionen på normal vis.

På bonen vil Linjerabatten følge varen og dermed blive vist på linjen under den rabatgivende vare

med teksten (eksempel): "Manuel rabat 5%"

Hvis rabatprocenten er højere end den som rettighedsgruppen har adgang til at give, spørges om Supervisorkode

og ID.

Ekspedienten skal have rettigheden Rabat tildelt i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper,

samt adgang til evt. rettigheden Ændre rabat, hvis ekspedienten har lov til

at ændre en standard rabat.

Rabatsatsen på medarbejderen angives i NewPos Config under menuen Vedligeholdelse/

Ekspedienter. Her dobbeltklikkes på en medarbejder og efterfølgende i feltet Max rabat %.

9.27 Linjerabat, slette linjen

Såfremt du er kommet til at foretage en linjerabat på en forkert vare, er det muligt at slette varelinjen

og dermed linjerabatten igen. Dette gøres på følgende måde.

1. Markér rabatlinjen

2. Tryk SLET LINJE.

Bemærk: Hvis varelinjen markeres, bliver både varelinje og rabatlinje slettet.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 41 af 69


9.28 Åbn pengeskuffe

Skuffen åbnes som udgangspunkt altid efter afsluttet salg. Derudover åbner den også automatisk ved

tilmelding, afmelding, kasseopgørelse, indbetaling på kontant, udbetaling af byttepenge og når New-

POS afsluttes til Standby.

Ønsker du at åbne skuffen imellem to ekspeditioner, kan du gøre følgende.

1. Stå i et tomt salgsbillede

2. Tryk FUNKTIONSMENU

3. Tast 16 Åben skuffe.

Det er en forudsætning at kassereren har rettigheden "Åben skuffe uden salg".

Bemærk: Hvis funktionen Åbn pengeskuffe ønskes sat op på specifikke betalingsmidler, foretages

dette i NewPos Config. Vælg menuen Vedligeholdelse/Betalingsmiddel. Vælg her det ønskede

betalingsmiddel og sæt en markering i tjekboksen Åben skuffen.

9.29 Debet oplysninger på bon

Hvis du ønsker at få oplyst kundens saldo på debetkontoen inden betaling, kan du gøre som beskrevet

nedenfor.

Bemærk: Hvis kassen kører Offline, kan funktionen ikke anvendes.

1. Tryk DEBET

2. Indtast kontonummer. Nu vises kundens saldo

3. Tryk TILBAGE NEJ for at vende tilbage til Salgsbilledet.

9.30 Returbeløb, negativ subtotal

Ved returvarer eller indløsning af flaskeboner, kan subtotalbeløbet ende med at blive negativt. For at

kunne udbetale beløbet gøres følgende.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk KONTANT eller DANKORT.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 42 af 69


9.31 Store beløb

NewPOS kommer med en advarsel, hvis du forsøger at indtaste beløb over 4000 kr. på betalingsmiddel

eller på varegruppe, uanset om du har rettigheder til at overskride dette.

1. Tryk ENTER for Ja

2. Tryk TILBAGE NEJ for at fortryde og indtast derefter et nyt beløb/antal.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 43 af 69


10 Finanstransaktioner

10.1 Indbetaling på debetkonto

Indbetaling på debetkonto skal foretages som en selvstændig salgsekspedition. Når du står i Salgsbilledet,

skal du gøre følgende.

1. Tryk INDBETALING

eller

2. Tryk FUNKTIONSMENU og

3. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER

4. Tast 11 Indbetaling og tryk ENTER

5. Indtast kundenummer

6. Vælg den ønskede kunde med PIL NED eller PIL OP

7. Tryk INDBETALING

8. Indtast beløbet og tryk ENTER

9. Tilføj evt. flere indbetalinger fra samme kunde ved at skrive beløb

10. Tryk SUBTOTAL

11. Tryk på betalingsmiddel (KONTANT/DANKORT/CHECK m.m).

Der kommer nu to boner ud. Den ene skal kunden underskrive og den beholdes i butikken, den anden

får kunden med.

Efter endt indbetaling vender du tilbage til Salgsbilledet ved at trykke TILBAGE NEJ.

Bemærk: Kundesaldo og oplysninger om evt. "kun kontant" vises i indbetalingsbilledet.

10.2 Udligning af indbetaling på DEBET

Mulighed for at udligne en indbetaling på debet ved at lave en indbetaling med modsat fortegn.

1. Tryk på INDBETALING

eller

2. Tryk FUNKTIONSMENU og

3. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER

4. Tast 11 Indbetaling og tryk ENTER

5. Tryk på RETUR. Øverste venstre hjørne vil blive rødt. Det er tegn på, at beløbet nu registreres

som negativt beløb og altså trækkes fra kundens saldo

6. Tast/find Kundenummer

7. Tryk på INDBETALING

8. Indtast beløbet og tryk ENTER

9. Tilføj evt. flere indbetalinger fra samme kunde ved at skrive beløb

10. Tryk SUBTOTAL

11. Tryk på betalingsmiddel (KONTANT/DANKORT m.m).

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 44 af 69


10.3 Opsamling af bonus/personalerabat

Hvis du ønsker at give enkelte kunder eller dit personale fx. 10 % bonus, skal disse oprettes som en

debitorkunde i SVANEN. Følgende opsætninger kræves opsat i SVANEN på forhånd før det træder i

kraft i NewPOS.

Under menuen Vedligeholdelse/Tabeller, fanebladet Kundegruppe oprettes en kundegruppe

med den aktuelle bonussats.

Vælg menuen Vedligeholdelse/Kunder og sæt her en markering i tjekboksen ud for Ingen kredit.

Ligeledes skal den dertil oprettede kundegruppe sættes på i feltet Kundegruppe.

I menuen System/Systemopsætning, fanebladet Kunder kan der fravælges varegrupper, som du

ikke ønsker at give bonus på, fx. pant, porto, lotto etc.

I kassen gør du følgende.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk DEBET

3. Indtast det aktuelle kundenummer og tryk DEBET igen

4. NewPOS vender nu tilbage til betalingsbilledet og totalbeløbet står nu i debetfeltet

5. Afslut ekspeditionen på normal vis ved modtagelse af kontanter eller andet betalingsmiddel.

I SVANEN opspares der nu løbende en bonus, som kan udskrives og overføres til kunden eller medarbejderen,

sidstnævnte fx. inden lønkørsel, så de kommer til udbetaling der.

10.4 Udbetalinger, kontant

Hvis du står i NewPOS Standby billedet og ønsker at foretage en udbetaling, gør du følgende.

1. Start NewPOS 4 ved at trykke ENTER

2. Indtast ID og tryk ENTER

3. Indtast derefter Kode efterfulgt af ENTER

4. Tryk FUNKTIONSMENU

5. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER

6. Tast 14 Udbetaling og tryk ENTER

7. Indtast beløb og tryk KONTANT/DANKORT

8. Tryk SUBTOTAL for at afslutte udbetalingen

eller

9. Gentag punkt 3 for at indtaste flere beløb

10. Læg afslutningsvis kvitteringen i kassen.

Bemærk: i NewPOS Config kan laves en opsætning så det er muligt at indtaste bilagsnummer.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 45 af 69


Står du derimod i Salgsbilledet og ønsker at foretage en udbetaling, gør du følgende.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Vælg15 Kassefunktioner tryk ENTER

3. Tast 14 Udbetaling og tryk ENTER

4. Indtast beløb og tryk KONTANT/DANKORT

5. Tryk SUBTOTAL for at afslutte udbetalingen

eller

6. Gentag punkt 6 for at indtaste flere beløb

7. Læg afslutningsvis kvitteringen i kassen.

Bemærk: Ovenstående kan kun gennemføres, hvis ekspedienten har rettigheder til det i NewPos

Config. Dette vælges under menuen Vedligeholdelse/Rettighedsgrupper. Vælg feltet Adgang

til. Tilføj rettigheden Udbetaling.

Bemærk: Det er kun muligt at foretage en udbetaling fra kassen, hvis der er tilstrækkeligt med kontanter

i kassen. Hvis det ikke er tilfældet, bliver denne meddelelse vist: "Der kan ikke udbetales det

valgte beløb pga. manglende kassebeholdning."

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 46 af 69


10.5 Retur på dankort, hævet for meget

Hvis der ved en fejl er hævet for meget på dankort, kan du sætte beløbet ind på kundens dankort

igen.

1. Stå i salgsbilledet

2. Tryk FUNKTIONSMENU

3. Tast 15 Kassefunktioner og tast ENTER

4. Tast 15 Veksling og tast ENTER

5. Tast det beløb, der skal sættes ind på dankortet. Ved beløb over 100.000 kr. skal du godkende

med ENTER for at komme videre, eller trykke TILBAGE NEJ for at fortryde

6. Tryk KONTANT

7. Tryk SUBTOTAL

8. Kassen viser det beløb, der skal sættes ind på dankortet

9. Tryk DANKORT

10. Kunden sætter sit dankort i terminalen og afventer overførsel. Kunden skal ikke indtaste sin

pinkode her

11. Udlevér efterfølgende kvitteringen til kunden.

10.6 Veksling

Det er muligt at veksle fx en check til kontanter. I NewPOS Config angives, hvilke betalingsmidler, der

må indgå i en veksling.

1. Tryk på knappen FUNKTIONSMENU

2. Tast 15 Kassefunktioner

3. Tast 15 Veksling

4. Tast beløb

5. Tryk på betalingsmiddel

6. Tryk på knappen SUBTOTAL for at skifte

7. Tast beløb

8. Afslut med at trykke på betalingsmiddel

Det er også muligt at veksle valuta:

1. Tryk på knappen FUNKTIONMENU

2. Tast 15 Kassefunktioner

3. Tast 15 Veksling

4. Tast beløb

5. Tryk på knappen VALUTA

6. Vælg den relevante valuta med piletasterne

7. Tryk på knappen SUBTOTAL for at skifte

8. Tast beløb

9. Afslut med at trykke på betalingsmiddel

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 47 af 69


11 Dankort

Der vil kunne fremkomme nogle situationer, hvor dankortterminalen ikke er i stand til at registrere

det benyttede betalingskort korrekt. I sådanne tilfælde vil der altid komme en fejlbesked eller information

til ekspedienten om, hvad fejlen skyldes. Ligeledes vil fejl også blive vist i dankortterminalens

display.

11.1 Ulæselige betalingskort

Ved ulæseligt betalingskort, fx ved defekt chip på kundens dankort, vil man forsøg få en dialog på

kassen det tredje forsøg.

11.2 Ugyldigt kort

Hvis en kunde anvender kortet forkert, vil dette fremkomme på ekspedientens skærm. Samme information

vil fremkomme i displayet på dankortterminalen.

Fejlbeskeden vil være ”Ugyldigt kort”.

11.3 Brug chipkort

Hvis en kunde fejlagtigt kommer til at anvende magnetstriben i stedet for chip, vil der på ekspedientens

skærm stå ”Brug Chipkort”.

Samme information vil fremkomme i displayet på dankortterminalen.

11.4 Kort kan ej anvendes

Anvender kunden et for butikken ukendt kort, vil der komme en besked til ekspedienten om dette.

Fejlbeskeden på ekspedientens skærm vil være ”Kan ej anvendes”.

Afslut ekspeditionen på anden vis.

11.5 Brug magnetkort

Såfremt kunden anvender et kendt kort, hvor chippen er defekt, vil der på ekspedientens skærm stå

”Venter på app. Valg, Ugyldigt kort”.

Ekspedienten skal nu spørge kunden, om kortet er isat korrekt. Hvis dette er tilfældet, må chippen

være defekt, og man skal derfor gennemføre transaktionen med magnetstriben.

1. Kunden kører herefter kortet igennem magnetkortlæseren og terminalen skriver ”Brug chipkort”

2. Sæt kortet i chiplæseren og terminalen skriver nu ”Vent”

3. På ekspedientens skærm står der nu ”Er kortet isat korrekt?” Tryk ENTER hvis ja og terminalen

skriver nu ”Brug magnetkort”

4. Kortet køres igennem magnetkortlæseren, og ekspeditionen afsluttes på normal vis

eller

5. Tryk TILBAGE NEJ for nej til at kortet er isat korrekt. Forsøg herefter igen eller afslut

ekspeditionen på anden vis.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 48 af 69


12 Offline

Hvis der på en eller flere kasser står Offline nederst på skærmen, når du står i NewPOS 4 billedet, er

det fordi kassen ikke kan kommunikere med serveren. Du kan dog sagtens fortsætte salget i kassen.

Når kassen igen kommer Online, vil dette ingen betydning have for kasseekspedienten og salg i kassen.

Bemærk: Du kan i Offline tilstand ikke foretage et kreditsalg eller gøre kassen op. Og TOMRA skifter

til Offline mode, hvilket betyder, at priserne på flaskebonerne manuelt skal indtastes i kassen.

12.1 NewPOS Offline

I fejlsituationer kan det være nødvendigt at sælge uden dankort.

Hvis NewPOS mister forbindelsen til dankortterminalen, vil der i displayet på dankortterminalen fortsat

stå ”Terminalen er klar, Indlæs kort”.

Der vil vedblive at stå ”LUKKET” i displayet på dankortterminalen, hvis du fra NewPOS Standby starter

kassen.

Hvis én eller flere kasser går Offline, har det ingen betydning eller konsekvenser for at kunne ekspedere

kunder på normal vis.

1. Fortsæt ekspeditionerne som hidtil.

Når fejlen bliver løst, ændrer kassen selv status til Online igen og ekspeditionerne kan fortsætte

ubemærket.

12.2 PBS gavekort i Offline tilstand

I situationer hvor PBS forbindelsen afbrydes, fra det øjeblik hvor gavekortet er tilføjet i salgsbilledet til

betalingen gennemføres, vil den igangværende optankning af gavekortet blive lagret og gennemført,

når butikkens forbindelse til PBS er oppe igen.

12.3 Dankort, Offline tilstand

Det er stadig muligt at gennemføre dankorttransaktioner, selvom dankortterminalen er Offline.

Tilmeld dig på normal vis og se, om NewPOS har forbindelse til dankortterminalen. Dette ses, når du

tilmelder dig på kassen, og terminalen skriver ”Terminal er klar, indlæs kort”.

Kontrollér i øvrigt altid, at dankortterminalen er tændt. Hvis den allerede er tændt, prøv da at slukke

den i mindst 10 sek. Tænd den herefter igen. Sørg altid for at stikket bagpå dankortterminalen sidder

helt fast.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 49 af 69


Hvis ovennævnte ikke hjælper, kontakt da EG Retails Supportcenter på tlf. 48 20 16 50.

Bemærk: Hvis dankortterminalen har været slukket, skal NewPOS i Standby inden den igen kan benyttes.

For at gennemføre en dankorttransaktion i Offline tilstand, gør du følgende.

1. Tryk SUBTOTAL

2. Tryk DANKORT

3. Tryk DANKORT OFFLINE og der kommer til at stå Signatur Transaktion i billedet

4. Kunden sætter sit dankort i terminalen

5. Vent et øjeblik og tryk TILBAGE NEJ for at fjerne beskeden ”Er kortet spærret”

6. Signaturbon bliver nu udskrevet, den skal kunden underskrive og returnere

7. Tryk ENTER til at signaturen er godkendt.

Kundens varebon og dankortbon printes nu.

Bemærk: Al risiko i forbindelse med dankort offline transaktioner påhviler butikken. Der er således

ingen dækningsgaranti i offline tilstand. Ønsker butikken da at modtage dankort, vil det til hver en tid

være for egen risiko.

12.4 Kasseopgørelse, Offline tilstand

Hvis du forsøger at foretage en kasseopgørelse, når NewPOS er Offline, kommer der en informationsdialog,

der siger ”Der er pt. ikke kontakt med Backoffice. Du kan derfor ikke gøre din kasse op nu”.

Du er derfor nødt til at undlade at gøre kassen op og evt. forsøge senere.

12.5 Genkald bon ved strømafbrud

NewPOS kan genkalde en igangværende bon i tilfælde af strømafbrydelse. Hvis kassen slukker, vil

ekspedienten ved login automatisk få indlæst den igangværende bon. Er der foretaget betalinger, vil

NewPOS automatisk stille sig i betalingsdialogen, der hvor du sluttede, da kassen slukkede.

1. Efter strømafbrydelse logges på kassen igen med ID og Kode

2. NewPOS stiller sig nu i det billede, hvor du sluttede, da strømmen forsvandt

3. Afslut ekspeditionen på normal vis eller annullér bonen, hvis kunden har forladt butikken.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 50 af 69


13 Lommeregnerfunktion

13.1 Lommeregner

Dette er en funktion, der kun kan anvendes i NewPOS, hvis du ønsker at foretage en beregning eller

har brug for en konkret udregning af nogle varer eller antal.

Lommeregneren kan anvendes under en ekspedition, efter en afsluttet ekspedition, i antalsdialogen, i

kasseopgørelsen eller ude fra NewPOS 4 billedet.

Følgende taster kan bruges som udregningsknapper.

- ANTAL/X KNAPPEN = GANGE

- SLET SIDSTE = SLET LINJE

- DIVIDÉR = SPØRG OM PRIS

MINUS = RETUR

PLUS = ENTER

AFSLUT & OVERFØR = SUBTOTAL

AFSLUT = ANNULLÉR BON

AFSLUT & PRINT = KONTANT

PRINT = BONKOPI

Det er muligt at anvende taster med forkodet beløb.

Subtotalen kan undervejs følges øverst til højre for indtastningsfeltet.

Fra NewPOS 4 billedet gør du følgende.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Tryk 16 Lommeregner

3. Foretag beregning eller afslut Lommeregner ved at trykke TILBAGE NEJ.

Fra Salgsbilledet gøres følgende.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Tryk 13 Lommeregner

3. Foretag beregning eller afslut Lommeregner ved at trykke TILBAGE NEJ.

Hvis du bruger lommeregneren til udregning, kan udregningen overføres tilbage til salgsbilledet. Se

vejledning ovenfor.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 51 af 69


Fra antalsdialogen gøres følgende.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Tryk 11 Lommeregner

3. Foretag beregning eller afslut Lommeregner ved at trykke TILBAGE NEJ.

Fra Kasseopgørelsen gøres følgende.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Tryk 11 Lommeregner

3. Foretag beregning eller afslut Lommeregner ved at trykke TILBAGE NEJ.

13.2 Annullér lommeregner

1. Tryk TILBAGE NEJ hvis lommeregner er blevet aktiveret ved en fejl.

14 Fejl / Informationer

Fejlmeddelelser vises altid midt på skærmen efterfulgt af to bip.

14.1 Fejlmeddelelser

1. Tryk ENTER.

15 Infokoder

Infokoder bruges til at komme med beskeder til ekspedienten eller til at vise et indtastningsfelt, som

fx kan benyttes til at opsamle kundernes postnumre.

Infokoder kan enten dukke op ved afslutningen af en ekspedition eller ved scanning af bestemte varer,

og kan sættes op til at vises med bestemte intervaller.

Opsætningen af infokoder laves i varestyringssystemet.

Serienummer der er indtastet som infokode under ekspeditionen, bliver udskrevet på garantibeviset.

Bemærk: Ved flere ens garantivarer på samme bon, er det vigtigt at hver enkelt vare bliver skannet

for sig, og X tasten ikke benyttes.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 52 af 69


16 Vensafe

16.1 Salg af Vensafe vare

En Vensafe-vare kan sælges på to måder: Enten ved at skanne det fortrykte kort eller snippen fra

Vensafe touch, eller ved at benytte FUNKTIONSMENU.

Salg via fortrykt kort eller snip

1. Skan varen

2. Fortsæt med næste vare

Salg via FUNKTIONSMENU

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Vælg 18 Vensafe

3. Tryk ENTER

4. Vælg varegruppe ved hjælp af piletasterne

5. Vælg varen ved hjælp af piletasterne

6. Tryk ENTER for at hente varen over i salgsbilledet, eller tryk TILBAGE NEJ for at fortryde

7. Fortsæt med næste vare

Bemærk: Når en bon med en Vensafe-vare afsluttes, printes varen på bonen på samme måde som

andre varer - dog med en ekstra linje (EAN nr.) umiddelbart under varelinjen. Ud over dette printes

der en snip med en stregkode, som skal anvendes i Vensafe-maskinen, for at man kan få varen

udleveret. Der bliver printet én snip pr. vare; hver snip er unik.

16.2 Retur af Vensafe-vare

Hvis en vensafe-vare skal tages retur, før varen er blevet afhentet i automaten, skal man bruge den

kode, der står på bonen, for at kunne deaktivere varen i Vensafe-maskinen.

Bemærk: Ved retur skal snippen skannes, og varen deaktiveres i Vensafe-maskinen.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 53 af 69


17 Cash Management (CM) systemer

Det er muligt at tilkoble Cash Management systemer til NewPOS. Der findes flere typer, men pt. kan

både iCash, SafePay og Cash Guard bruges. Da mange af funktionerne er ens, vil der i vejledningen

stå CM i stedet for iCash, SafePay og Cash Guard. Dog er der en bemærkning i overskriften fx (kun

iCash), hvis funktionen ikke tilhører alle systemer.

17.1 Statusikoner

Nedenstående ikoner vil kunne ses i salgs- og betalingsbilledet, når et CM-system benyttes.

- CM er aktiv.

- CM er deaktiveret.

- CM tæller penge – arbejde i gang. Vent.

- CM kan modtage penge.

- CM er optaget og kan ikke modtage penge.

17.2 Slå CM fra

Hvis du vil slå CM fra midlertidigt, så kassen kan bruges med almindelig pengeskuffe eller som "kun

kortkasse", skal du gøre følgende.

12. Tryk på FUNKTIONSMENU

13. Tast 21 CM og tryk ENTER

14. Tast ID og kode og tryk ENTER

15. Tast 11 Slå CM fra og tryk ENTER.

Bemærk: Du slår CM til igen ved at logge helt ud af systemet og ind igen.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 54 af 69


17.3 Rengøring af CM

To dage før rengøring er påkrævet, vil der blive vist en advarsel, når du lukker NewPOS ned. Når du

har foretaget rengøringen, skal du logge på NewPOS igen for at registrere rengøringen.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 12 Rengøring foretaget og tryk ENTER.

17.4 Frafør til kassette (min. niveau) - kun iCash og SafePay

Du kan tømme overskydende sedler ned i seddelkassetten.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 14 Frafør til kassette og tryk ENTER

5. Tast 37 Tøm overskydende beholdning af sedler til kassette.

17.5 Frigør seddelkassette - kun iCash og SafePay

Du kan frigøre kassetten på tre måder: Ved blot at frigøre kassetten eller ved at overføre til kassetten

inden frigørelse:

17.5.1 Frigør kassetten

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 15 Frigør seddel kassette og tryk ENTER

5. Tast 37 Frigør seddel kassette og tryk ENTER eller TILBAGE NEJ for at for at afbryde.

17.5.2 Tømme til min. niveau inden frigørelse

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 15 Frigør seddel kassette og tryk ENTER

5. Tast 46 Frafør til kassetter min. niveau inden frigørelse og tryk ENTER

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 55 af 69


17.5.3 Overfør til kassetten inden frigørelse

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 15 Frigør seddel kassette og tryk ENTER

5. Tast 91 Overfør til kassetten inden frigørelse og tryk ENTER eller TILBAGE NEJ for at for

at afbryde.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 56 af 69


17.6 Nulstil møntoverløbtæller – kun iCash

iCash har en overløbsbakke, hvor problemmønter eller overskydende mønter opbevares. Man skal

manuelt tømme denne bakke, men for at få totalbeløb til at stemme, skal man huske at nulstille den

tæller, der holder styr på summen i bakken.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 iCash og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 16 Nulstil møntoverløbtæller og tryk ENTER

5. Tast 37 Nulstil møntoverløbtæller og tryk ENTER.

17.7 Tøm seddelbeholdning fuldstændigt - kun iCash og SafePay

Hvis du ønsker at tømme alle seddelbeholdere ned til kassetter, fx ved reparation, skal du gøre følgende:

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 17 Tøm CM beholdning komplet og tryk ENTER

5. Tast 37 Vil fjerne byttepenge fra CM og tryk ENTER

6. Tast 37 Tøm beholdning til nul og tryk ENTER.

17.8 Genudskriv sidste CIT bon - kun iCash og SafePay

For hver gang du har taget kassetten ud og tømt den, vil der blive printet en CIT bon. Det er muligt

at genudskrive den seneste CIT bon, hvis printeren fx ikke har printet bonen.

CIT er forkortelsen for Cash in Transit.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 18 Genudskriv sidste CIT bon og tryk ENTER

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 57 af 69


17.9 Udbetal startbeholdning - kun iCash og SafePay

Det er muligt at udbetale beholdning fra CM til en almindelig kasse. Udbetalingen kan sættes op til at

være pr. kasse og/eller flydende ekspedient. Derfor beskrives både udbetaling til kasse og udbetaling

til ekspedient nedenfor.

17.9.1 Udbetal startbeholdning til kasse

Bemærk: Hvis funktionen "Udbetal startbeholdning" benyttes i butikken, skal opsætningen af primobeholdningen

sættes = 0 i NewPOS Config.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 19 Udbetal startbeholdning til kasse og tryk ENTER

5. Tast nummeret på den kasse, der skal udbetales til, og tryk ENTER

6. Tryk ENTER eller TILBAGE NEJ for at fortryde

7. Kassen vil nu fortælle, hvis der er enheder, som ikke kan udbetales i det omfang, som man

ønsker, fx hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal 50'ere i maskinen. Selve opsætningen foretages i

NewPOS Config.

Tryk ENTER for at fortsætte med nedsat udbetaling eller TILBAGE NEJ for at fortryde

8. Uanset om man kan få den fulde eller den delvise beholdning udbetalt, vises det hvilke enheder

der bliver udbetalt.

9. Tryk på SUBTOTAL for at afslutte.

Bemærk: Startbeholdning sættes op i NewPOS Config under den enkelte kasse. Hvis feltet "Ventetid

mellem hver enhed ved udbetaling" her står til 0 sek,, skal ekspedienten taste KONTANT for hver

enkelt møntenhed.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 58 af 69


17.9.2 Udbetal startbeholdning til ekspedient

Bemærk: Hvis funktionen "Udbetal startbeholdning" benyttes i butikken, skal opsætningen af primobeholdningen

sættes = 0 i NewPOS Config.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 19 Udbetal startbeholdning til ekspedient og tryk ENTER

5. Tast nummeret på den ekspedient, der skal udbetales til og tryk ENTER

6. Tryk ENTER eller TILBAGE NEJ for at fortryde.

7. Kassen vil nu fortælle, hvis der er enheder, som ikke kan udbetales i det omfang, som man

ønsker, fx hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal 50'ere i maskinen. Selve opsætningen foretages i

NewPOS Config.

Tryk ENTER for at fortsætte med nedsat udbetaling eller TILBAGE NEJ for at fortryde

8. Uanset om man kan få den fulde eller den delvise beholdning udbetalt, vises det hvilke enheder

der bliver udbetalt.

9. Tryk på SUBTOTAL for at afslutte.

Bemærk: Startbeholdning sættes op i NewPOS Config under den enkelte kasse. Hvis feltet "Ventetid

mellem hver enhed ved udbetaling" her står til 0 sek,, skal ekspedienten taste KONTANT for hver

enkelt møntenhed.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 59 af 69


17.10 Indbetal kassebeholdning - kun iCash og SafePay

Det er muligt at indbetale en beholdning fra en anden kasse/ekspedient.

17.10.1 Indbetal kassebeholdning fra kasse

Bemærk: Hvis funktionen " Indbetal kassebeholdning " benyttes i butikken, skal opsætningen af primobeholdningen

sættes = 0 i NewPOS Config.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 20 Indbetal kassebeholdning fra kasse og tryk ENTER

5. Tast nummeret på den kasse, der skal indbetales fra, og tryk ENTER

6. Tryk ENTER eller TILBAGE NEJ for at fortryde.

7. Der vises nu et vindue, hvor du kan følge optællingen af de enheder, der indbetales

8. Tryk på SUBTOTAL for at afslutte, når indbetalingen er udført

9. Bon printes.

17.10.2 Indbetal kassebeholdning fra ekspedient

Bemærk: Hvis funktionen "Indbetal kassebeholdning" benyttes i butikken, skal opsætningen af primobeholdningen

sættes = 0 i NewPOS Config.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

3. Tast ID og kode og tryk ENTER

4. Tast 20 Indbetal kassebeholdning fra ekspedient og tryk ENTER

5. Tast nummeret på den ekspedient, der skal indbetales fra, og tryk ENTER

6. Tryk ENTER eller TILBAGE NEJ for at fortryde.

7. Der vises nu et vindue, hvor du kan følge optællingen af de enheder, der indbetales

8. Tryk på SUBTOTAL for at afslutte når indbetalingen er udført

9. Bon printes.

17.11 Åben seddellågen - (kun SafePay)

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 CM og tryk ENTER

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 60 af 69


17.12 Modtagelse af penge

CM kan modtage penge, så snart den første vare er skannet.

Bemærk: Ved delindbetalinger, fx ved forskellig valuta, kommer der nederst i billedet en indbetalingslinje

frem for hver indbetaling.

17.13 Afslut salg

Afslut salget ved at trykke på KONTANT.

17.14 Valuta - kun SafePay

Hvis en kunde vil betale med fremmed valuta, skal den specifikke valuta vælges før indbetaling.

1. Tast Valuta

2. Vælg den relevante valuta med piletasterne

3. Tryk på KONTANT

4. Kunden indfører penge i automaten

Bemærk: Hvis kunden vil indbetale mere end én type valuta, skal punkt 1-4 gentages.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 61 af 69


17.15 Advarsler ved for få eller for mange sedler

17.15.1 Advarsel ved login

Ved login kommer der en meddelelse, hvis der mangler eller er for mange sedler/mønter. Listen viser

nøjagtigt, hvilke sedler/mønter det drejer sig om.

17.15.2 Advarsel efter ekspedition

Efter hver ekspedition, hvor der har været udbetalt eller indbetalt penge på CM, kontrolleres CM-

beholdninger, og ekspedienten bliver advaret om eventuelle beholdningsproblemer. Advarslen vises

øverst i salgsbilledet.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 62 af 69


17.16 Manuel veksling - kun iCash og SafePay

Det er muligt at gennemføre en manuel veksling. Et eksempel kunne være en kunde, der skal have

vekslet en 50 kr. seddel til mønter for at få mønt til en vogn. Vekslingen foregår på CM-automaten,

hvor kunden kan lægge penge i automaten, og ekspedienten manuelt kan vælge, hvad der skal veksles

til.

1. Tryk på FUNKTIONSMENU

2. Tast 15 Kassefunktioner og tryk ENTER

3. Tast 18 Manuel veksling og tryk ENTER

4. Kunden indfører penge i automaten

5. Tast antal stk. i felterne. Hvis kunden fx kun skal bruge en 5'er og er ligeglad med, hvordan

resten af pengene kommer ud, er det tilstrækkeligt at skrive et 1-tal i feltet 5 Kroner. Så

bestemmer systemet, hvordan resten bliver udbetalt.

6. Tryk på SUBTOTAL for at starte udbetalingen.

Bemærk: Ved veksling af fremmed valuta i SafePay, skal valuta vælges først

17.17 Fejlhåndtering – kun SafePay og Cash Guard

Ved fejl eller nedbrud følges anvisningen på skærmen, fx kan du blive bedt om at trykke Fejl løst for

at nulstille CM systemet.

1. Tryk FUNKTIONSMENU

2. Tast 21 Fejl løst og tryk ENTER

3. Følg derefter anvisningerne på skærmen

Bemærk: Ved fx strømafbrydelse midt i en ekspedition, hvor kunden har nået at indbetale penge i

maskinen, udskrives der et tilgodebevis på de indbetalte penge, når bonen annulleres. Tjek om beløbet

på tilgodebeviset stemmer med beløbet i displayet på CM systemet.

Når CM systemet startes op igen, skal der laves et salg på en vare og derefter skal bonen annulleres,

for at sikre at maskinen ikke har registreret penge fra før nedbrudet.

Det kan være nødvendigt at nulstille Cash Guard ved hjælp af fjernbetjeningen, ved at trykke knapperne

X og O ned samtidig.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 63 af 69


18 Smartbox

NewPOS kan nu sælge Smartbox (oplevelsesgavekort). Hvis du er interesseret i dette, skal du selv

tage kontakt til denne kontaktperson:

Henrik Kepler

Smart&co

Frederiksberg Allé 52

1820 Frederiksberg C

Tlf: +45 70 26 41 00

Fax: +45 70 26 41 01

Dir: +45 88 88 78 77

www.smartbox.dk

Bemærk: Hvis du vil sælge Smartboxe, kræver det en programmering af skannere på

kasserne (til stregekode type code39). Butikken har selv ansvar for at skannerne bliver programmeret.

Se vejledningen herunder.

18.1 Sælg Smartbox

4. Stå i salgsbilledet, og skal varen. Billedet SMARTBOX kommer frem:

5. Skan Smartbox gavekortskode

6. NewPOS kommunikerer med webservice

7. Fortsæt med næste vare eller afslut salg.

Bemærk: Hvis kassen er offline, kan Smartbox ikke sælges/tages retur.

Bemærk: En bon kan ikke parkeres, hvis en Smartbox vare er på bonen.

18.2 Programmering af skannere

Du skal benytte bilagene med stregkoder på de næste sider. Det er vigtigt, at det rette bilag benyttes

til den rette type skanner, og at programmeringen foretages på alle kasser:

Bilag A – Programmering af skanner POLLUX (SCANTECH)

Bilag B – Programmering af skanner NCR

Bemærk: Hvis der er behov for assistance i forbindelse med programmering af skannerne, kan EG

Retail kontaktes, dog vil butikken blive faktureret for den tid der bruges.

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 64 af 69


Bilag A – Programmering af skanner POLLUX (SCANTECH)

8. Stå i salgsbilledet.

9. Skan nedenstående stregkoder.

10. Efter den sidste stregkode er skannet, kan der sælges fra kassen igen.

11. Samme procedure foretages på alle kasser med POLLUX.

OPEN PROGRAM MODE/

CLOSE PROGRAM MODE WITH UPDATE

RETURN TO FACTORY DEFAULT SETTING

OPEN PROGRAM MODE/

CLOSE PROGRAM MODE WITH UPDATE

PARITY ODD

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 65 af 69


7 DATABITS

1 STOP BIT

Code128 / EAN 128 On

Code 39 FULL ASCII on

OPEN PROGRAM MODE/

CLOSE PROGRAM MODE WITH UPDATE

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 66 af 69


Bilag B – Programmering af skanner NCR

1. Stå i salgsbilledet

2. Genstart skanner (tag strømstikket ud og sæt det i igen)

3. Skan nedenstående stregkoder

4. Efter den sidste stregkode er skannet, kan der sælges fra kassen igen

5. Samme procedure foretages på alle kasser med NCR.

Programming mode

Hex 1

Hex 4

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 67 af 69


Hex 1

Hex 8

Hex 1

Hex 0

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 68 af 69


Hex 0

Hex 0

Save and reset

Brugervejledning NewPOS 4.0.17 13012012

Side 69 af 69

More magazines by this user
Similar magazines