Kulturhistorisk rapport

sonderskov.dk

Kulturhistorisk rapport

Af håndgribelige fund er der særligt fremkommet keramikskår og flintgenstande. Keramikskårene er i visse

tilfælde ornamenterede med beviklet snor eller kamindtryk, og det er på basis af ornamentikken at den

forsænkede hustomt kan dateres til enkeltgravstid. I forsænkningsfyldet er der desuden fundet afslag og

blokke fra flinthugning. Der blev desuden fundet forkullede hasselnøddeskaller i fylden.

Figur 3 Stolpehul i det nordlige midtsulehus (Foto: Museet på Sønderskov)

Forsænkningen er lettere oval i udformningen og er 4,8 meter på længste led. Under forsænkningsfyldet

blev der fundet et forseglet stolpehul, som har hørt til konstruktionen. Desværre var bevaringsgraden

sådan, at det ikke er muligt at afgøre hvilken funktion den havde. Forsænkninger er generelt Ø-Vorienterede

og var antageligt også tilfældet her.

Midtsulehusene er 6,6 meter brede, hvor dette kan bestemmes, og de er optil 18 m lange. De er opbygget

af fire midtsuler, som er tagbærende, mens de resterende stolpehuller hovedsagligt er væg- eller

gavlstolper. Væggene har været lige, hvilket også har været tilfældet med gavlene. Alle tre midtsulehuse

har været Ø-V-orienterede.

Figur 4 Perspektiv- og tværsnittegning af midtsulehus (Illustration: Kulturarvsomvaerdi.dk)

5

More magazines by this user
Similar magazines