smart grid ikke kun handler om ny teknologi til elnettet, men også om ...

di.dk

smart grid ikke kun handler om ny teknologi til elnettet, men også om ...

Sekretariatet for Energitilsynet

Att.: Louise Bank

Carl Jacobsens Vej 35

DK-2500 Valby

Sendt per mail til post@energitilsynet.dk

DI takker for modtagelsen af Energitilsynets analyse, som vurderes til at være et

brugbart input til det kommende eftersyn af reguleringen af elsektoren.

Analysen koncentrerer sig omkring konkurrencesituationen på detailmarkedet for

el herunder den eksisterende forsyningspligtregulering, som konkluderes at være

en barriere for et velfungerende elmarked. Der gøres overvejelser omkring en ændring

og eventuelt en afskaffelse af den, for på den måde at aktivere forbrugerne i

forhold til køb af el og dermed skabe en mere effektiv konkurrence på detailmarkedet

for el. DI er enig i, at forsyningspligtreguleringen er én blandt flere ting, som

bør gennemgås i forhold til at bane vejen for et effektivt energimarked. Dog mener

DI, at det i første omgang er vigtigt at få gennemset og analyseret alternativerne til

den nuværende regulering af forsyningspligten, før der bliver lagt konkrete forslag

frem.

Analysen har en meget afgrænset opfattelse af, hvad smart grid og den øvrige teknologi

inden for energistyring indebærer og dermed kan benyttes til. Ud fra dette

konkluderes det, at potentialet for fleksibelt elforbrug muligvis ikke vil kunne indfries

på grund af manglende aktivering af forbrugerne. DI er af den opfattelse, at

smart grid ikke kun handler om ny teknologi til elnettet, men også om samspillet

med det øvrige energisystem, hvilket også bør afspejles i analysen. Med

tidsmæssig og geografisk differentierede prissignaler vil det være muligt at påvirke

forbrugerne til at flytte deres forbrug i forhold til elpriserne.

Hertil kommer at der findes en række teknologier, og flere er på vej, som uden forbrugernes

bevågenhed vil kunne regulere forbruget således, at det indpasses efter

priserne. Nye teknologier og serviceydelser kan være med til at effektivisere detailmarkedet

for el, og derfor bør man ikke på forhånd udelukke bestemte markedsmodeller.

3. september 2012

INOE


Fokus er rettet mod de mindre forbrugere og i særdeleshed husholdningsforbrugere.

Det ville være relevant at undersøge, om specielle forhold gør sig gældende for

erhverv i forhold til private forbrugere. Eksempelvis gælder det for mange mindre

erhvervsvirksomheder, at elindkøb fylder lige så meget i budgettet som for private

forbrugere, men muligheden for at flytte elforbruget foreligger omvendt ikke i

samme omfang som hos en privat forbruger.

Det er det danske el-detailmarked, analysen koncentrerer sig omkring. DI foreslår,

at man i forbindelse med diskussionen af konkurrencen på detailmarkedet for el

også gør sig overvejelser omkring eventuelle markedsintegrationer med andre lande

i fremtiden. Det er vigtigt, at forholdene på elmarkedet bliver indrettet således,

at markedsmodellen er fremtidssikret.

Med venlig hilsen

Ingeborg Ørbech

Konsulent

More magazines by this user
Similar magazines