Fremtidens videnskab - DIFØT

difoet.dk

Fremtidens videnskab - DIFØT

min vurdering af sagen hidrørte fra højere

magter.

Det som stadig nager mig er dog, hvor

let jeg havnede i den form for arrogance,

som jeg har arbejdet hårdt for at bekæmpe

både hos mig selv og andre. Måske er

det en af de dæmoner i tilværelsen, der

ikke kan viskes fuldstændigt væk, og

som for evigt kræver opmærksomhed.

Derfor er det måske på sin plads her at

minde læserne og andre, der arbejder

med anomaliteter og frontvidenskab,

om behovet for ydmyghed og kollegialt

sammenhold.

Tidsskriftet Journal of Scientific Exploration

har til formål omhyggeligt at behandle

empiriske og teoretiske teser, som

mange mennesker – inklusive bladets faste

læsere – har stærkt delte meninger

om. Bladets abonnenter er meget forskellige.

Det er en flok individualister

med forskellige uddannelsesmæssige og

videnskabelige baggrunde, med forskellige

interesser og holdninger og selvfølgelig

med varierende tolerancetærskler.

Jeg ved, at nogle af tidsskriftets læsere

har svært ved at acceptere andre læseres

interesser, og det finder jeg uheldigt. Jeg

så gerne, at alle JSE’s skribenter og læsere

på et eller andet tidspunkt har følt sig

flove over at reagere forhastet og negativt

på empiriske påstande, der for dem

har været grænseoverskridende. Jeg

forestiller mig, at de fleste af dem på et

tidspunkt har følt sig ramt af andres negative

og uunderbyggede eller forhastede

reaktioner over for egne holdninger.

Mange af dem har sandsynligvis oplevet

forskydninger i deres egne tolerancetærskler

svarende til dem, jeg selv har

beskrevet.

Jeg deler synspunkt med C. S. Peirce:

at af alle jordiske skabninger synes men-

diføt nyt 95.4

nesket at have en særlig tilbøjelighed til

at ville forstå verden omkring sig. Men

denne tilbøjelighed får os udelukkende

til at gøre videnskabelige og intellektuelle

fremskridt og udvikle stadig mere succesrige

teoridannelser. Vores evne til at

forstå giver os imidlertid på intet tidspunkt

en garanti for, at vi gør stedsevarende

og konfliktløse videnskabelige

fremskridt og forhindrer os i at løbe af

sporet for slet ikke at tale om, at vi når

frem til en slags tidløs sandhed, der rækker

ud over det verificerbare.

Så når jeg nu vender tilbage til INFOkonferencen,

er det der står tilbage, hvor

stort et indtryk, det gjorde på mig, at mødedeltagerne

var så forfriskende tolerante

og imødekommende. Jeg ved, hvordan

det åbne sind er foranderligt og kan

sygne hen for til sidst at ende i godtroenhed.

Men det adskiller sig ikke fra den

måde, kognitiv tilbageholdenhed eller

skepticisme kan forvandles til intellektuel

krystallisering og snæversyn. Bortset

fra forskellene mellem mine holdninger

eller teoretiske orientering og andre af

konferencedeltagernes havde jeg en

stærk fornemmelse af, at jeg på mange

måder var blandt åndsfæller. Det, som

jeg især beundrede hos dem jeg mødte,

var deres respekt for data, deres forståelse

af at data altid er genstand for varierende

fortolkninger og deres villighed

til at stille spørgsmål ved ikke alene andres

meninger, men også deres egne.

Artiklen blev bragt i Journal of Scientific Exploration

2, sommer 2009, s. 121-123. Forfatteren er

chefredaktør for tidsskriftet, der udgives med 4

numre om året af selskabet Society for Scientific

Exploration, www.scientificexploration.org.

13

More magazines by this user
Similar magazines