Views
5 years ago

hent brochure her - Hogrefe.dk

hent brochure her - Hogrefe.dk

hent brochure her -

MAT-prøverne • Eleverne testes med MAT-prøverne. • Her testes alle elever i forhold til Fælles mål, og du får en vurdering af klassens og de enkelte elevers standpunkt i forhold til andre klasser på samme klassetrin. • MAT-prøverne vurderer den enkelte elevs evner i forhold til resten af klassen for at undersøge, på hvilke områder det er nødvendigt med en ekstra indsats. Mat-elevplaner • Testresultaterne skrives ind i onlinesystemet. • systemet genererer individuelle elevplaner, og klassens faglige niveau vises i sammenhæng med faglige årsplaner. • MAT Elevplaner dokumenterer og kortlægger hver enkelt elevs standpunkt og er et redskab til – i samarbejde med elev og forældre – at planlægge en målrettet undervisning for den enkelte elev. • Bruges systemet gennem flere år, vises også elevens faglige progression fra år til år, inden for de 19 hovedområder. MAT-træningssystem • Med det helt nye MAT-træningssystem skabes individuelt træningsmateriale til alle elever, der har taget den diagnostiske MAT-prøve. • Træningshæfterne kan både genereres automatisk eller tilpasses efter lærerens vurdering. • Træningsmapperne indeholder udover elevplanen op til 80 sider med opgaver inden for alle områder i Fælles mål. • Træningsmapperne downloades som PDF-filer, som er lige til at skrive ud. KonTAKT os! Hvis du har spørgsmål til MAT prøver, elevplaner eller træningssystemet, er du velkommen til at kontakte os på 3538 1655 eller info@hogrefe.dk Kongevejen 155 · DK-2830 Virum Telefon +45 35 38 16 55 www.hogrefe.dk · info@hogrefe.dk Individuelle træningsmapper på nettet til 1.-9. klasse MAT Træningsopgaver Få individuelle træningsopgaver sammen med dine elevplaner. Af Rasmus Ulsøe Kær

Hent brochuren om råderet her - Domea
Hent brochuren her (.pdf) - Meyland-Smith
Hent vores brochure - Kamstrup A/S
Hent brochure blok 8.6 OG 8.7 - Margretheholm
Hent Mazda5 brochure - Mazda Motor Danmark
Hent brochuren her - Betonelement
der kan hentes her - ADHD: Foreningen
Hent notatet her (pdf) - Rigsrevisionen
Hent også vores brochure (Pdf)
Hent brochure - Kastanievang Maskinstation
Hent rapportsammenfatning - Center for Ungdomsforskning
Hent delrapport - Region Nordjylland
Hent kataloget for efteråret 2008 - Kursuscentret
Download Brochure - HE-VA
hent rapport (pdf) - Center for Ungdomsforskning
Askalon selskab brochure DANSK.pdf
Eller hent PDF her - Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev
Brochure - RIG-TIG by Stelton