2010 juni nr 5 side 1-11 - Christianshavneren

christianshavneren.dk

2010 juni nr 5 side 1-11 - Christianshavneren

Bydelsavis nr. 5 / Juni 2010 / 27. årgang

Hvorfor rejse udenlands...

Vi har jo det hele her...

endnu...

Natur på Volden og

i kirkehaver

Idylliske steder på

Christiania,

sejlermiljø i kanalen,

endnu.

Masser af kunst

Sankt Hans bål til

vands og

til lands, jazz i hus

og have....

Blomstrende ramsløg på

Volden...

Gå på opdagelse

efter Voldens forskellige

træer, th. herfor

en flot lind, der er

også kæmpe store

ahorn og herover

sågar et blomstrende

æbletræ. Tv.

blomstrende syren

og hvidtjørn.

fotos fra Volden:

Marie M.

Christianias gartnergruppe har anlagt

ny græsplæne. På skiltet herved

beder man mindeligt om, at man

lader græsset få fodfæste inden man

begynder at slide på det.

Foto: ole b.

Er man træt af det

grønne, kan man

tage ud på det blå...

Foto: ubo

Hemmelighedsfulde

steder ...

måske bor heksen nærved...

Både havnere og turister elsker en “tur i tårnet

Dette fine foto er taget af Mortan Jakobsen

Vi ønsker alle en

rigtig dejlig sommer,

vi ses til september.

Kærlig hilsen

Christianshavnerens

redaktionsgruppe


2 Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010

Huskat

Christianshavnerdagen

Den 4. september, første lørdag i måneden er

Christianshavnerdag. Den afholdes af Lokaludvalget på

sportspladsen ved Arsenalvej på Holmen.

Møde om Brugerinddragelse

på Biblioteket onsdag d. 16. juni kl. 19 - 21

se mere side 7

Hvem skal have

”Havnens Pris 2010” ?

Christianshavns Lokaludvalg vil på Christianshavnerdagen

den 4. september uddele ”Havnens Pris 2010”. Prisen

består foruden æren også af et kontant beløb på ca. 10.000

kr. Det præcise beløb er lig antallet af borgere i bydelen.

Prisen går til en person, en forening eller en institution der

har gjort en indsats til gavn for bydelen og borgerne.

Foredrag:

2 fly 3 tårne...

stadig ingen svar!

skal sandheden om 11. september frem?

Lektor i kemi, Niels Harrit holder foredrag om

terrorangrebet på World Trade Center.

9. juni kl 19.30 - 22.00

i Christianshavns Beboerhus

Dronningensgade 34 - Entré kr 25,-

Anbefalede sider: www.i11time.dk l www.911avisen.dk l www.patriotsquestion911.com

Sankt Hans Aften

...ses vi ved

Milepælen.

Igen i år

arrangerer

Beboerhuset

bålfest på Volden,

ved Milepælen i

Torvegade.

Se tidspunkter

på midtersiderne.

Fedtekælderen inviterer

til 50 års fødselsdagsfest

d. 1. september

Avisen er gået på nettet!

Nu kan du læse din egen bydelsavis på nettet, Christianshavneren

har nemlig fået en hjemmeside www.christianshavneren.dk

Den er stadig under opbygning, og da alt

arbejde på Christianshavneren bliver udført af frivillige og

ulønnede ildsjæle, går det ikke altid helt så hurtigt som vi

kunne tænke os.

Har du gode ideer til hjemmesiden er du velkommen til at

kontakte os – hvordan? - det kan du se på hjemmesiden.

Den har selvfølgelig

vores genkendelige logo

På forsiden kan du lige nu læse om Christianshavnermødet

d. 2.6. i Beboerhuset. Mødet omhandler blandt andet

emnet ”sikker by” og er arrangeret af Christianshavns Lokaludvalg.

Under nyheder kan du f.eks. læse om miljøbilen.

Det er også muligt at se annoncepriser og deadline for

stof, og så kan du læse avisen helt tilbage fra oktober 2003

og frem. Dog mangler der nogle af aviserne i de forskellige

årstal, men for 2010 ligger de der alle sammen.

Lige nu bliver der arbejdet på at lave en Galleriliste med

links, så man altid kan se hvor der er udstillinger lige nu.

Vi håber rigtig mange vil få glæde af hjemmesiden.

Miljøbilen

kommer den 21. juni på Torvet kl.19 til 20.

”Havnens Pris 2009” blev givet til Christianias gartnergruppe

for deres pleje at Christianshavns Vold.

Lokaludvalget har som noget nyt besluttet at alle kan komme

med forslag til hvem der skal have ”Havnens Pris 2010”.

Send en kort begrundelse for hvorfor din kandidat skal

modtage ”Havnens Pris 2010” til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk

eller med brev til: Christianshavns Lokaludvalg

Rådhuspladsen 77 st.tv. 1550 København V. Fristen

for indstilling af kandidater til prisen er den 15. august-

Fedtekælderen fylder

halvtreds år og vi vil

i den anledning gerne

invitere brugere, naboer,

erhvervsdrivende,

menige Christianshavnere

m.m. til åbent hus

1. sept. kl. 11-13.

Mellemskoledrengene

Den gruppe drenge, der i sin tid under festlige former forlod

Christianshavns Skoles gamle domicil i Dronningensgade

34 - det nuværende Beboerhus - for at starte den første mellemskoleklasse

i bygningen i Prinsessegade, mødes hvert

år på skolen den første fredag i juni, i år altså d. 4. juni.

Tovholder for arrangementet er Preben Mangart, som med

stor flid hjemsøger sit gamle Christianshavn meget ofte og

Erling Ekegren, Lokaludvalget Kirkens Korshærs varmestue

Fedtekælderen

flyttede i 1960 til Chri-

holder sammen på sine gamle drenge. Den gang var der

endnu ikke drenge og piger sammen i klasserne. Christianshavnerdrengene

er selvfølgelig spredt over hele verden,

og de fremmødtes antal skrumper langsomt ind, men de

Halvtolv bliver ti

stianshavn.Varmestuen har siden da haft

kommer altså d. 4. og tager turen rundt i bydelen samt afslutter

dagen med en fælles middag på et af de kendte ste-

Tiden flyver og A/B Halvtolv kan snart fejre sin tiårs

dag. Det sker lørdag den 28. august fra kl. 10 og der

vil ske ting og sager til lands, til vands– og hvem ved

til huse i bunden af Menighedshuset

Stanleys

Gård, Overgaden oven

der. Velkommen.

anvar tollan

måske også i luften

Stort til lykke Halvtolv, vi glæder os allerede

Deadline annoncer Deadline Christianshavnerens stof Omdeles redaktion

Torsdag kl. 16 Lørdag kl. 14 Fredag-lørdag

Vandet 6a. Fedtekælderen

besøgtes dengang af ’sprittere’

og det var i begyndelsen

kun mænd, der kom i

varmestuen. På nogle søndage

kunne der komme op

Ved samme lejlighed vil

man kunne se Pernelle Maegaards

fine kunstgulv, som

bliver lagt i Fedtekælderen i

løbet af juni måned.

Det er ikke nødvendigt at losse sit storskrald

så som køleskab, madras, computer

eller udknaldet TV, af i diverse kroge

af Christianshavn, Christiania har en

Christianshavnerens

21. januar 23. januar

produktionsplan 18. februar 20. 2010 februar

18. marts 20. marts

Deadline annoncer Deadline stof

22. april 24. april

Torsdag kl. 16 Lørdag kl. 14

27. maj 29. maj

19. august 21. august

21. januar 23. januar

23. september 25. september

18. februar 20. februar

21. oktober 23. oktober

18. marts 20. marts

25. november 27. november

22. april 24. april

29.-30. januar

26.-27. februar

26.-27. marts

Omdeles

30. april-1. maj

Fredag-lørdag

4.-5. juni

27.-28. august

29.-30. januar

1. 1.-2. - 2. september oktober

26.-27. februar

29.-30. oktober

26.-27. marts

3.-4. december

30. april-1. maj

til 120 mænd forbi for at få

te og fedtemad, som kostede

25 øre. Deraf kommer navnet

Fedtekælderen.

I dag serveres der ikke længere

fedtemadder da fedt

både er dyrt og usundt. Men

mon ikke man kan få sig en

højtbelagt fedtemad og lidt

at drikke på denne runde

dag?

Vi har modtaget 60.000 kr.

fra Statens Kunstfond og

5.000 kr. fra Christianshavns

apotek. Tak for det.

Vi mangler nu således kun

13.000 kr. Bidrag modtages

stadig. Henvendelse til Fedtekælderens

leder Sharon

Parker mobil 22863776.

storskraldsplads og den er åben for os alle:

Christiania Storskrald

åben alle dag 12.00 til 17.00

Her kan man også komme af med sine pizzaæsker,

som jo er fedtede og derfor ikke må komme i

papcontainerne

Venlig hilsen redaktionen

27. maj 29. maj 4.-5. juni

19. august 21. august 27.-28. august

23. e-mail: september christianshavneren@beboerhus.dk 25. september 1.-2. september

21. oktober 23. oktober 29.-30. oktober

25. november 27. november 3.-4. december

Avisens formål er at

oplyse og skabe debat om

hvad der foregår i bydelen.

Udgives af avisgruppen,

Redaktion af dette

nummer:

Anvar Tollan

Poul Cohrt

Avisen omdeles til alle

brevsprækker på Christianshavn,

incl.Holmen og

Christiania. Den kan også

Redaktionen består af

aktivister og har ingen fast

træffetid.

Kontakt os og vi kommer

grundlagt i 1983.

Lis Schertiger

hentes i Beboerhuset og på tilbage for aftale af møde

Indlæg og annoncer kan læg- Carsten Michaëlis Biblioteket.

o.a.

ges i avisens postkasse i Ole Ullby

Beboerhuset,

Marie Markus(ansv.)

Tlf. 3257 8890

Dronningensgade 34, Jane Lytthans

Konto 1199 0001393758

1420 Kbh. K

Åse Gørsing

CVR nr. 53 39 99 59

Christianshavneren

bydelsavis

Eller naturligvis sendes

elektronisk, se til højre herfor.

Jette Nielsen

Tryk Trykkompagniet

oplag 7.500

email:

christianshavneren

@beboerhus.dk

Jette N


Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010 3

Beboerhuset i

Gaden

Velkommen i gaden 21. august, hele Christianshavn!

Generalforsamling

i Christianshavns Beboerhus den 26. april 2010

Igen i år kunne vi glæde os over, at Niels Balling ville dirigere,

og efter de indledende manøvrer fortalte formand, Lone

Jensen, om hvad der var sket siden sidst: Som foreningsdrevet

beboerhus forhandler vi en driftskontrakt med Københavns

Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning(KF). Vi

venter p.t. på den ny kontrakt, som kommunen har ønsket,

KF siger, at de arbejder på at nytænke og forenkle den. I

nogle år har vi lavet virksomhedsplan en gang årligt, den

er nu blevet skiftet ud med ”strategiske målsætninger”.

Strategi-kortet, som det bliver kaldt, er ment som et bilag

til kontrakten. Repræsentanter for personale og bestyrelse

har arbejdet sammen om vores forslag, hvor vi har lagt stor

vægt på, at det er vigtigt, at vi fastholder vores status som

et brugerstyret beboerhus. Beboerhusforeningens vedtægter

stammer fra den stiftende generalforsamling i oktober

1972. De er blevet ændret på generalforsamlinger i 1979,

1980, 1989, 1992 og sidste gang i år 2000. Der er stadig en

del punkter, der bør ændres, f.x. tales der stadig om KUC,

vi vil se på muligheden for optagelse i foreningens bestyrelse,

og for at have een generalforsamling årligt i stedet

for to. Vi håber at kunne fremlægge resultatet af gennemgangen

på efterårsgeneralforsamlingen.

35 år i november

Kom til kæmpe gadefest

den 21. august

Christianshavns Beboerhus åbnede 14. november 1975. Lokale

borgere havde besat huset, som efter at Kofoeds Skole var flyttet ud

på Amager, var dømt til nedrivning, for opførsel af et parkeringshus.

den 14. 11. fik huset kontrakt med kommunen.

Det vil vi fejre med en kæmpefest, så den 21. august vil Dronningensgade ud

for Beboerhuset, fra Sofiegade til metroens cykelkælder, danne ramme om en

rigtig christianshavnsk gadefest.

Festen begynder kl. 14.00, og i løbet af eftermiddagen spilles der fra scenen i Dronningensgade

til sommersolen.

Nulle og Verdensorkesteret

Det er bands: Bye Doubai og The Fix der lægger ud. The F!x vandt i maj en konkurrence, udskrevet

af lokalavisen ”Sydkysten” . Bandet har øvet seriøst omkring halvandet år og høstede derfor

roser for ”at være godt sammenspillet.” Især sangerinden, christianshavnerpigen Johanne Jørler-

Plaschke’s store stemme, energi og scenefremtræden blev fremhævet som en væsentlig grund til, at de

vandt. Nu kan christianshavnerne ved selvsyn/-øre høre The F!x. Sidst på eftermiddagen spiller Nulle og

Verdensorkesteret. Vi opfordrer lokale bands til at melde sig og komme og spille med. Meld jer enten i caféen

eller på 35gadefest@gmail.com

Der vil være meget mere musik i løbet af dagen og natten. Det er ikke helt på plads men der kommer plakater og

man kan kigge ind på Beboerhusets hjemmeside: www.beboerhus.dk

Der vil være boder med øl og vand osv. Vi laver rundvisning i huset, så man kan se, hvad der foregår i de forskellige værksteder.

I caféen vil Christianshavns blomstrende unge, musikere fra Sofieklubben bidrage med musik.

I haven bagved huset er der dømt børnevenligt miljø, med masser af aktiviteter, gøgl og hygge.Beboerhusets spisehus, bedre

kendt som Carolines Køkken vil folde sig ud med dets fantastiske mad, det bliver fra 17 til 20 i haven. Derefter vil formand, Lone

Jensen, holde tale og på scenen i Dronningensgade vil der i løbet af aftenen være koncerter, der krydser de musikalske strømninger,

som har spillet en central rolle i det christianshavnske musikliv. Og der skal selvfølgelig danses med hiv og sving, tango og cirkler.

Gadefesten slutter klokken 24.00

Vi ses i Beboerhuset, venlig hilsen Beboerhusets personale og bestyrelse

Aktiviteter

For 3. år i træk blev beboerhusets sal og café pyntet smukt

op til julemarked. I boderne var der spændende gaveideer,

der var hjemmelavede vafler, gløgg, risengrød og musikalsk

underholdning. Klippe-klistrebord for børnene. Julekoncert

med Bastionskoret i caféen. Vi holdt fastelavnsfest,

hvor der blev slået katten af tønden i 2 hold, derfor var der

også 2 kattekonger og 2 kattedronninger; underholdning

med øglegøgleren og fastelavnsboller, kakao samt forskellige

præmier.

Fastelavnsrytterne fra Tømmerupvang trodsede is og sne

og besøgte Beboerhuset igen i år, her fik de varm hyldesaft

med rom, hestene fik gulerødder, og i år holdt de benene

for sig selv.

Spisehuset ”Carolines køkken” som det bliver kaldt, er en

velfortjent succes. Det kan være svært at få billetter, og der

er næsten altid udsolgt.

Vi har månedlige udstillinger af kunst i caféen og spisehuset

og vi har rigtig meget god musik i caféen, mange forskellige

genrer, vi håber, at der er noget for enhver smag.

Vores musikbookere gør et stort arbejde for at variere repertoiret.

Alle værkstederne bliver brugt maksimalt, keramik har

så mange brugere, at der i øjeblikket ikke kan være flere.

Igen i år er det syværkstedet, der laver heksen til Skt.

Hans bålet. Lokalavisen Christianshavneren laves i huset,

et utroligt flot arbejde. Der er masser af dans i huset,

polka, cirkeldans, klassiske danse samt dans fra Cuba og

Brasilien. Der er tangotimer i salen, samt tangosaloner. Og

der sker mange andre ting: møder, konferencer, støttearrangementer

og fester. Beboerhuset er velbesøgt, og vi gør

vores bedste for at få folk til at føle sig velkomne. Formanden

sluttede af med en stor takt til personale og bestyrelse.

Regnskabet blev forelagt af Poul Cohrt og godkendt og

Christianshavnerprisen fastsat til kr. 5.000,- i år.

Valg

Formand Lone Jensen genvælges med applaus. Til bestyrelsen

var 4 medlemmer på valg og 2 suppleanter. Det var

Morten Banke, Rósi Rósberg Rúnar, Mikkel Melin og Mads

Damgaard Frandsen. Peter Petersen trækker sig, men har

et år tilbage, hvorfor der skal vælges endnu et bestyrelsesmedlem.

Det bliver Morten, da det passer ham at blive

valgt for et år. Rósi, Mads og Mikkel og Carsten Michäelis

blev valgt for to år. Som suppleanter valgtes Åse Gørsing

og Bo Hasbjerg. To brugerrepræsentanter til ansættelsesudvalget:

Henrik Christensen og Sigurdur Sigurjonsson.

To revisorer: Hanne Locker og Marianne Pedersen. Det

blev vedtaget, at Christianshavnerprisen i år går til Knud

Josefsen.

Ved forsamlingens afslutning efterlyser Rósi stof til Skt.

Hans heksen og aktivister til Gadefesten den 21. august.

For begge dele kan man henvende sig i caféen.

Tak for denne gang, CBH


4 Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010

Antallet af

trafikdræbte faldet

For en gangs skyld en

positiv nyhed

Avisen har fra Københavns

Kommune modtaget information

om trafikken. I alt

kom 225 personer alvorligt

til skade i Københavns trafik

i 2009, heraf blev 5 dræbt.

Året før var tallene henholdsvis

279 skadede og 16

dræbte.

Kommunen arbejder med

at nedsætte den generelle

hastighedsgrænse til 40 km/t

og bedre forhold for cyklister.

På Christianshavn betyder

det at der i lokalgaderne er

indført en hastighedszone

på 40 km/t i 2008 og Prinsessegade

vil blive yderligere

trafiksaneret gennem forbedring

af kryds i 2011.

Så mangler vi bare færdselspoliti

til at håndhæve

reglerne.

Red.

Hospitalscentralisering

Fra Region Hovedstaden

oplyses det, at den geriatriskegenoptræningsafdeling

på Sct. Elisabeth overflyttes

til Amager Hospital

på Italiensvej. Her skal der

dog renoveres før der kan

flyttes ind og i det hel taget er

der indgået forlig som varer

til 2012. Derefter skal hele

matriklen på Hans Bogbinders

Allé udlejes.

Ghanesiske gadehjemløse på

Christianshavn

De Københavnske gader har

igennem den sidste tid huset

en gruppe ghanesiske mænd,

som på mange måder er anderledes

end andre afrikanske

grupper. Man har hørt

om flygtningene fra Sierra

Leone, hvoraf en del har en

fortid som børnesoldater og

derfor er traumatiserede og

kan ha´ svært ved at kende

forskel på rigtigt og forkert,

når de kommer til Europa.

Sådanne indre billeder af

indbrud, overfald, pushere

og alfonser kan man godt

glemme, når det gælder disse

ghanesere.

Forstår ikke misbrug

De tilrejsende ghanesere har

måttet omstille sig til danske

forhold. F.eks. kender de

ikke til misbrug og har derfor

svært ved at forstå rygning

og stofmisbrug, De har også

svært ved at forstå danskernes

forhold til hunde, og at

man har hunde i rum, hvor

der også spises. For dem ville

det være ligesom at have en

gris i stuen. Til gengæld har

ghaneserne ingen problemer

med at blive belært af

en kvinde, da de kommer

fra matriarkalske samfund

med kvindeligt overhoved i

familien. Den samme store

respekt gælder i øvrigt også

ældre mennesker.

Psykisk robusthed

Andre ”problemer ”er i en

størrelsesorden, der mest

handler om frustration

over at være tvunget til at

modtage uden at yde noget

til gengæld. Denne gruppe

er nemlig som hovedregel

psykisk robuste, men mangler

et sted at gå hen og

noget at rive i. De forsøger at

bevare deres selvværd - trods

oplevelser af racisme og ydmygelsen

ved ikke at kunne

brødføde sig selv - ved at gøre

meget ud af deres ydre fremtoning.

De er velsoignerede

og forsøger at opretholde en

værdig facade.

Søger ”hvile”

De kommer typisk fra fiskersamfund,

der pludselig

er ramt af fattigdom pga.

piratfiskeri, der støvsuger

havbunden, og fordi regeringen

sælger fiskerettigheder

fra til europæiske lande. Man

søger ”hvile” fra de økonomiske

problemer og ønsker

at arbejde og sende penge

hjem til familien. Rejsen til

Europa er først gået gennem

ørkenen – en livsfarlig rejse

der er årsagen til, at ingen

kvinder gør turen med. Fra

Libyen sejler man til Italien,

typisk ved at gøre tjeneste på

overfarten som kaptajn på en

dårlig, overfyldt båd.

Ikke-permanent situation

Som sagt overlever ikke alle

turen, men i Italien udsættes

alle for så megen racisme,

at de fleste tager videre og

rigtig mange ender i Danmark,

som har et godt ry.

Typisk ønsker man kun

at være i Danmark i 2-3 år,

men føler sig tvunget til at

blive, fordi man ikke kan få

fodfæste. Det er for svært

at tage hjem tomhændet –

også fordi man ofte har lånt

Midt om natten…

Beboerne i Voldgaden

57 og 59 vågnede ved

midnatstid natten mellem

den 25. og 26. maj.

Nogen var i gang med

at bryde asfalt op. De

holdt inde og vi troede

at det blot var nogle

der havde forsøgt en

practical joke.

Men så ved 4 tiden

om morgenen startede

larmen igen, nu var

der nogen der var i

gang med at lægge

asfalt og da vi kom

ned på gaden, asfaltsjakket

var da borte

igen, kunne vi godt se

at cirka 2 kvadratmeter

asfalt foran vores port var helt ny og klistret. Den var

ellers lige blevet lagt for et par uger siden – dog ikke midt

om natten???!!!.

Beboerne i 57 og 59

penge af familie og venner

til rejsen.

Deres ophold her er næppe

en permanent situation. De

er ihærdige efter at få arbejde

og vil flytte videre efter

det. Der er i øjeblikket 2-300

ghanesere i København.

Fedtekælderen

Vores lokale varmestue

Fedtekælderen Overgaden

oven Vandet 6a tilbyder

Af Lise Thorsen medlem af

BR (S)

Vores mål er, at det skal

være trygt at færdes i København

– også når mørket

falder på.

Vi er derfor rigtig glade for

kunne sikre en bevilling på

i alt 5 mio.kr til belysning,

der skaber mere tryghed i

København. Nu skal der

være mere og bedre lys i

byen.

For Amagers vedkommende

betyder det, at vi

udskifter belysningen på de

gamle træ - og betonmaster

i Finlandsgade. Belysningen

vil blive bragt op til nutidig

standard – så bliver det både

lettere at se, når mørket er

faldet på, og kønnere at se

på i dagtimerne.

Derudover sætter vi penge

overlevelseshjælp til alle

nødstedte mennesker og

stedet bliver derfor også søgt

af de hjemløse ghanesere. I

Fedtekælderen kan de få en

portion havregrød til morgenmad

og en portion billig

mad til frokost. Derudover

kan man hvile sig og få en

snak med en medarbejder.

Mere lys i byen

tekst og foto: jettea

af til at skabe tryg belysning

på Christianshavn. Vi

har i 2009 lavet et samarbejde

med Christianshavns

Lokaludvalg og Christianias

naboer, og vi ser meget frem

til at skabe øget tryghed i

tæt samarbejde med de mennesker,

der har deres daglige

gang i området.

Målet for alle udskiftningerne

er, at det skal være

trygt og sikkert at færdes

i København, når mørket

falder på. Og vi sikrer samtidig

vanskeligere ”arbejdsforhold”

for hærværksmænd

og andre med lyssky ærinder,

når det ikke længere er

muligt at skjule sig i mørket.

Vi glæder os til at København

bliver en endnu tryggere

by at færdes i – også

efter mørkets frembrud


ÅBENT BREV

til Christianshavns Gymnasium,

Vor Frelser Kirkes Menighedsråd og Døttreskolen

Byggeri i Kirkehaven

ved Vor Frelser Kirke

Baggrund

I lokalbladet Christianshavneren

har der den sidste lille

måneds tid været skrevet

om et forslag til byggeri i

Vor Frelsers Kirkes have.

Vor Frelser Kirke, Christianshavns

Gymnasium og

Døttreskolen har fremlagt

planer om i fællesskab at

opføre en multifunktionsbygning

på kirkens grund for

at løse de tre institutioners

pladsbehov.

Deres konkrete idé er,

at bygningen skal ligge på

kirkepladsen i skellet mellem

Gymnasiet og Vor Frelsers

Kirkes bagside og strække

sig fra Dronningensgade til

Prinsessegade i 2 etager og

med et grundareal på mindst

1000 m2 (hele bygningens

omfang bliver derved minimum

2400 m2). Det øvrige

areal mellem kirken og bygning

skal derefter stadig

fungere som både legeplads

samt en rekreativ have.

Orienteringsmøde

Den 5. maj 2010 blev der i

Beboerhuset på foranledning

af Lokalrådet afholdt et

orienteringsmøde omkring

byggeriet, hvor projektet

blev gennemgået af et panel

med repræsentanter for byggeriets

fremtidige brugere

- Vor Frelser Kirke ved

Pastor Peter Birch, Christianshavns

Gymnasium

ved Rektor Troels Vang Andersen

og Døttreskolen ved

Inspektør Birgit Lose samt

Kgl. Bygningsinspektør,Erik

Møller Arkitekter, ved

arkitekt Ole Drachmann.

Der blev på mødet fremlagt

et prospekt af projektet,

hvori der ud over en luftig

beskrivelse af projekt og

behov også vises et visuelt

kortudsnit af projektområdet

og en perspektivisk angivelse

af samme til illustration af

det konkrete areal og byggevolumen.

Misvisende

projektmateriale

Det viser sig ved nærmere

eftersyn, at den i projektet

Borgerrådgiverens Beretning

2009, som netop er

offentliggjort, viser forbedringer

i Københavns Kommune.

Borgerrådgiverens

anbefalinger er blevet fulgt,

og det højner borgernes retssikkerhed

i mødet med

kommunen.

Susan Hedlund (S), formand

for Borgerrådgiverudvalget

udtaler:

”Borgerrådgiveren er

københavnernes garant

for, at kommunen holder,

hvad den lover. Han hjælper

hver dag rigtig mange af de

borgere, som er kommet i

viste udstrækning af projektområdet,

både på planudsnit

og perspektiv, ikke svarer til

det faktiske arealbehov, men

kun viser ca. halvdelen af

arealbehovet. Med andre ord,

byggeriet bliver væsentlig

større / bredere end det, der

blev fremlagt på mødet. Man

har herudover i den lille

projektskitse i materialet

helt udeladt kirkens apsis,

hvilket selvfølgelig yderligere

forvrænger billedet.

Det rekreative område,

som skal udgøres af grunden

mellem multifunktionsbygningen

og kirken, vil på grund

af fejlene i projektmaterialet

derfor blive væsentligt

mindre end angivet og derfor

mere få karakter af en smal

tarm end af en have.

Fejlene skyldes forhåbentlig

at der er sket en

målefejl i forbindelse med

udførelse af det foreløbige

tegningsmateriale, men det

kan dog undre, at det udleverede

prospektmateriale er

så misvisende som tilfældet

er. Det er ligeledes bekymrende

at der bliver indkaldt

til orienteringsmøde på så

løst et grundlag som tilfældet

var.

På mødet blev det oplyst,

at der var positive tilkendegivelser

fra Kulturarvstyrelsen,

Kgl. Bygningsinspektør,

Stadsarkitekt og

Center for Bydesign, men at

Københavns Stift forholdt

sig tøvende til projektet.

Det kunne i den forbindelse

være interessant at vide, om

tilkendegivelserne er givet

på grundlag af de nævnte

skitser fra prospektmaterialet,

der ikke viser den

fulde udstrækning af arealbehovet?

Det blev oplyst, at man vil

udskrive en arkitektkonkurrence.

Skulle det ske, er

det alt andet lige vigtigt, at

grundlaget er lovligt og seriøst,

og at indgrebet i Kirkehaven

er fuldt belyst. En af

paneldeltagerne oplyste, at

det ikke var sikkert, at byggeriet

blev som vist, hvilket

derfor rejser spørgsmålet

BORGERRÅDGIVEREN

En sikring af Københavnernes retssikkerhed

klemme, og nu kan man også

se, at hans indsats skaber

varige forandringer til gavn

for alle”.

Forbedringerne viser sig

blandt andet ved, at forvaltningerne

selv konstaterer

færre fejl samt, at Borgerrådgiveren

har modtaget 12

% færre henvendelser.

På vej, men ikke i mål

Borgerrådgiver Johan

Busse udtaler:

”Jeg kan se klare forbedringer

af københavnernes

retssikkerhed, og jeg er

tilfreds med, at forvalt-ningerne

nu har lyttet og fundet

Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010 5

om, i hvilken anledning der

da indkaldes til orienteringsmøde?

Kirkehavens fremtid

Kirkehaven er en utrolig

fin og smuk baggrund for

kirken, som med denne baggrund

er fotograferet utallige

gange og gengivet verden

over af de turister, der daglig

besøger kirken, og som dertil

er til daglig glæde for såvel

lokale beboere som andre

- et grønt åndehul i den

omkringliggende karrébebyggelse.

De gamle træer har

gennem flere generationer

hvert forår skabt glæde, når

de står nyudsprungne med

lysegrønt løv.

Med et byggeri i den udstrækning,

som projektet

lægger op til, vil kun enkelte

af de eksisterende træer

kunne bevares - de fleste af

de træer, der står inde bag

gitteret og langs henholdsvis

Dronningensgade og Prinsessegade

må nødvendigvis

fældes, og de træer, der ikke

i første omgang står til at

skulle fældes, vil formentlig

få rødderne beskadiget i et

omfang, så at de ikke har

mulighed for at leve videre

efter byggeriet er opført.

Vi har som naboer en helt

klar interesse i, at Kirkehaven

bevares og ser den

meget gerne renoveret, forskønnet

og åbnet, så mange

flere kan få glæde af den. Det

er trist at miste et af de få

frirum i byen.

At kirke, gymnasium og

skole har øget pladsbehov

tilkommer det ikke os at

vurdere, men det er angiveligt

det, der udløser

ønsket om byggeriet. Det

fremgår af forslaget, at den

nye bygning bl.a. skal give

idrætsfaciliteter til brug

for gymnasiet, skolen samt

CIK. Vi mener, at løsningen

på problemerne omkring idrætsfaciliteter

ikke bør være

en privat opgave, men skal

løses gennem kommunen;

planer om idrætsanlæg har

da også tidligere været en

ressourcer til at prioritere

dette arbejde. Men det er

absolut for tidligt at hvile på

laurbærrene. Jeg får dagligt

henvendelser fra borgere,

som kan berette om oplevelser,

kommunen ikke kan

være tjent med. Der skal

derfor fortsat arbejdes for

borgernes vilkår.

Retssikkerhed skal være et

fast integreret princip i kommunen.

Det kræver konstant

opmærksomhed

på linje med den opmærksomhed,

som kommunens

økonomi får. Ingen medarbejdere

i kommunen skal

De vedlagte skitser er udarbejdet på grundlag af matrikelkort fra Stadskonduktøren

og viser følgende :

Bilag A : Det foreliggende forslag fra prospektmaterialet, indtegnet gengivet så nøje som

muligt efter prospekttegning

Bilag B : Det foreliggende forslag fra prospektmaterialet, indtegnet med det oplyste 1000

m2 bebyggede areal

del af kommuneplanen for

Christianshavn og Holmen.

Med hensyn til gymnasiet

kunne man måske løse nogle

af sine aktuelle pladsproblemer

med et byggeri i selve

skolegården og renoveringer

af sidebygningerne.

være i tvivl om, at det betragtes

som en dyd at inddrage

borgerne og behandle

dem I overensstemmelse

med deres grundlæggende

rettigheder og kommunens

fundamentale værdier”.

Borgerrådgiveren anbefaler

derfor, at det

igangværende arbejde fortsætter

og Borgerrådgiverudvalget

har i dag besluttet at

anmode Borgerrepræsentationen

om at pålægge kommunens

stående udvalg og

forvaltninger at fastholde

fokus på retssikkerheden.

Med venlig hilsen

Beboere i A/B Dronningensgade

75, Prinsessegade

56-60 og Bombebøssen,

Dronningensgade 69

Kontaktpersoner:

Lene Strand Hansen

Kurt A. Hansen

Gunhild Jørgensen

Cc: Erik Møller Arkitekter,

Kulturarvstyrelsen,

Kgl. Bygningsinspektør,

Stadsarkitekten; Center for

Bydesign, Københavns Stift;

statsamtmand og biskop,

Danmarks Naturfredningsforening,

Christianshavns

Lokalråd og Christianshavns

Lokaludvalg, Christianshavneren

og City Avisen

Christianshavns billigste kiosk

v/ Insan Bhuyan

Hjørnekiosken Skt. Annæ Gade/Prinsessegade 29 C

Tlf. 32543791


6 Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010

Møde i Christianshavns LokaLudvaLg

Næste ordinære lokaludvalgsmøde afholdes onsdag den

30. juni kl. 18.30-21.30 i Beboerhuset, Dronningensgade

34. Mødet er offentligt og indledes med en halv times spørgetid,

hvor du kan stille spørgsmål og komme med forslag

til lokaludvalget.

har du et bud på en kandidat

tiL havnens pris 2010?

Frem til den 15. august 2010 kan du komme med forslag

til Christianshavns Lokaludvalg om hvem der skal have

Havnens Pris. Prisen går til en person, en forening eller en

institution der har gjort en indsats til gavn for Christianshavn

og christianshavnerne.

Havnens Pris udgør 1 kr. pr. indbygger på Christianshavn

opgjort d. 1. januar og er således i 2010 på 10.515 kr.

Christianshavns Lokaludvalg uddeler prisen i forbindelse

med Christianshavnerdagen som lokaludvalget afholder

på Arsenaløen den 4. september 2010.

Send os en kort begrundelse hvor du skriver, hvorfor netop

din kandidat skal indstilles til prisen på mail: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk

eller brev: Christianshavns

Lokaludvalg, Rådhuspladsen 77 st.tv., 1550 København V.

veLkoMstbrev

Christianshavns Lokaludvalg har lavet en velkomstpakke til

alle tilflyttere på Christianshavn. Den kan fås på posthuset,

biblioteket og i Beboerhuset.

MødepLan

Lokaludvalgets mødeplan for 2010 ser således ud:

Onsdag den 30. juni 2010, ordinært lokaludvalgsmøde

Onsdag den 18. august 2010 kl. 18.30-19.30,

ekstraordinært lokaludvalgsmøde

Onsdag den 25. august 2010, ordinært lokaludvalgsmøde

Onsdag den 29. september 2010, ordinært lokaludvalgsmøde

Onsdag den 27. oktober 2010, ordinært lokaludvalgsmøde

Onsdag den 24. november 2010,ordinært lokaludvalgsmøde

Onsdag den 15. december 2010, ordinært lokaludvalgsmøde

Medmindre andet er angivet, afholdes møderne

kl. 18.30-21.30

i den store sal

i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

LokaLudvaLgets sekretariat

Har du spørgsmål om Christianshavns Lokaludvalg, er du

velkommen til at ringe til

lokaludvalgets sekretariat

tlf. 60 37 80 58 eller

maile til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.

Se også www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk

MAJ 2010 i Lokaludvalget

Vi startede måneden med

et spændende –og ganske

velbesøgt – christianshavnermøde

om ”Tværhuset”

– altså den bygning, som

Frelserkirken, Gymnasiet

og Døttreskolen påtænker

at bygge på arealet mellem

kirkehaven og Gymnasiet.

Der udspandt sig en god – og

saglig – debat, hvor en del

skepsis overfor byggeriet

kom til udtryk. Men tak til

initiativtagerne for at ville

inddrage naboerne inden

projektet tegnes. Vi kan håbe

på, at der findes en løsning,

som alle kan være tilfredse

med.

Aprils christianshavnermøde

om biblioteket har

også haft effekt: dels er der

nu indkaldt til møde om

brugerinddragelse på biblioteket

(se andetssteds i avisen),

dels har bibliotekaren –

Margit – understreget overfor

denne signatur, at hun

også er meget betænkt på at

opretholde Christianshavns

Bibliotek som en enhed. Så

– glædelgt nok – vi trækker

alle på samme hammel!

Så er der lige brosagen:

Efter fredningsnævnets

dispensationskendelse, er

projektet løbet ind i vanskeligheder.

De planlagte broer

lader sig ikke fysisk gøre,

hvis kendelsens vilkår skal

opretholdes. Der er derfor 3

muligheder:

Enten opføres nogle helt

andre (og betydeligt større

og grimmere broer) med

betydelig forsinkelse af projektet

til følge eller

Kommunen får medhold

i sin anke til Naturklagenævnet,

så vilkårene modificeres,

så det oprindelige

projekt kan gennemføres.

Afgørelsen – med påstand om

stramning af vilkårene eller

bortfald af dispensationen –

er også blevet anket fra flere

andre sider, bl.a. Lokalrådet.

Eller

Projektet droppes som

uigennemførligt og i øvrigt i

modstrid med omgivelsernes

interesse – hvad der vel kan

Broerne – hvor er vi?

Der er for første gang kommet

lidt sand i Københavns

Kommunes velsmurte maskineri

til etablering af

broer over Inderhavnen og

Christianshavns Kanal. Broerne

kan ikke opføres som

planlagt med den kendelse,

som Fredningsnævnet for

København for nylig afsagde

vedrørende fredningen for

kanalerne.

Københavns Kommune

kan ikke leve med betingelserne

Fredningsnævnet for Købehavn

har efterkommet

Københavns Kommunes

ansøgning om dispensation

fra de fredningsregler, der er

til hinder for at broerne over

kanalen kan opføres. Dispensationen

indeholder dog

betingelser som kommunen

ikke kan leve med. Det blev

forklaret på et møde i Christianshavns

Lokaludvalg

forleden af Barbara Wandall

fra Københavns Kommune

(et klip kan ses på www.

christianshavnskvarter.dk).

Derfor har kommunen appelleret

Fredningsnævnets kendelse

til Naturklagenævnet.

De betingelser Københavns

Kommune ikke er

tilfredse med er bl.a. at kommunen

ikke mener at fredningen

oprindeligt var ment

til at beskytte sejladsen, men

”miljøet” (hvorunder kommunen

åbenbart ikke mener

at sejlermiljøet hører). De

mener heller ikke at kunne

efterleve de betingelser de

selv angav i deres ansøgning

til Fredningsnævnet om at

det maksimalt må tage 90

sekunder for at få åbnet broerne.

Kommunen mener nu

at det kun er selve broåbningen,

ikke rydningen af trafik

mm, der tager 90 sekunder.

Samt at broåbningsregler

ikke skal gælde hele året,

men kun i en kortere sommersæson.

Endelig klager

kommunen over Fredningsnævnets

beslutning om at

der ikke må stå faste brodele

i kanalerne, men kun på

land. Det mener kommunen

fører til ”voldsommere indgreb

end nødvendigt” for at

dokumenteres med de ca.

3.800 indsigelser, som kom

til lokalplanforslaget.

Hertil kommer, at Lokaludvalget

har måttet påpege

– og gentage – at TMFs

påtænkte information på den

grimme stander på Torvet er

misvisende og partisk.

På Christianshavnerdagen

4. September skal

”Havnens Pris” uddeles

igen. Har man forslag til

værdige modtagere, kan

de lægges i Lokaludvalgets

postkasse i Beboerhuset eller

sendes til Lokaludvalget

– se også andetsteds i avisen..

Planlægninge af Christianshavnerdagen

skrider i

øvrigt fremad. Det bliver en

spændende dag med musik,

sport, kultur, lokale navne og

boder i skønsom blanding. Så

reserver dagen allerede nu!

Lokaludvalget har også

indgivet en høringssvar vedr.

den påtænkte nedlæggelse

af servicebusserne: vi

påpeger, at vi aldrig er blevet

taget med på råd (ej

bygge broer. Kommunens

klage ligger på kommunens

hjemmeside http://www.

kk.dk/Borger/ByOgTrafik/

Anlaegsprojekter/StiOgVejbroer/Inderhavnen/~/media

/1A908925F8C04F209E7F7

E1ECD690D1C.ashx

Mange lokale klager

Der er imidlertid også en

række andre foreninger og

organisationer der indanket

Fredningsnævnets beslutning

til Naturklagenævnet,

nemlig Lejerbo, Bådelauget

Wilders Plads, HavneForum,

Wilders Plads Ejendomme og

Christianshavns Lokalråd.

Lokalrådet klager over at

dispensationen strider mod

formålet med fredningen og

at ændringerne er væsentlige

og betydelige og ikke kan tillades

som en ”dispensation”

når der i realiteten er tale om

en ophævelse af fredningen.

Hvis broerne først er etableret,

er det nemlig en række

andre forhold, bl.a. trafik,

økonomi osv, som styrer

heller Lokalrådet) omkring

placeringen af ruterne og

det materiel, der køres med.

Hvis ikke man indretter

ruter og materiel således at

de påtænkte brugere kan

komme til busserne, er det

vores mening, at man ligeså

godt kan bruge pengene

bedre andetsteds.

Så har vi rettet henvendelse

til Metroselskabet for

at være sikre på, at vore

planer om forskønnelse

af Torvet kan lade sig

gennemføre, herunder en

afskaffelse(forbedring) af ovenlysvinduerne.

En ordentlig

placering af et offentligt

toilet er også i spil – og

må siges at være tiltrængt,

nu sommeren nærmer sig.

Næste Lokaludvalgsmøde

er 30. juni, kl. 18.30 i Beboerhuset.

For de, der ikke når

at komme der, vil vi ønske en

god sommer.

poul

mulighederne for sejladsen

uden af fredningsmyndighederne

længere har kontrol

over miljøet. Klagen kan ses

på Lokalrådets hjemmeside

www.christianshavnslokalraad.dk.

Og videre?

Kommunen regner med en

afgørelse i løbet af sommeren.

Alle de lokale foreninger

der er aktive for at bevare

kanalernes sejlskibe håber

naturligvis på at Naturklagenævnet

fastholder eller

måske ligefrem strammer

Fredningsnævnets beslutning.


Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010 7

Møde om Brugerinddragelse

på biblioteksområdet

Hvordan i fremtiden?

Brugerinddragelsen på biblioteksområdet

har hidtil

været tilrettelagt via brugerråd

på lokalbibliotekerne.

Der er p.t. brugerråd på 3

biblioteker i København..

En række af byens biblioteker

, kulturhuse og idrætsanlæg

er blevet sammenlagt

og flere sammenlægninger

ventes på vej. Den nye organisationsstruktur

har

skabt behov for at brugerinddragelsen

nytænkes.

Kultur- og fritidsforvalt-

Træskibe forlader Christianshavn

Halmø og Mira har nu forladt

Asiatisk Plads og er forhalet

foreløbig til Admiral Kaj

ved hotellet af samme navn

for evt. Senere at få faste

pladser ved den gamle DFDS

havn Kvæsthusbroen.

Skibene indgår nu i et

interessentselskab kaldet

DFS, De Forenede Sejlskibe,

for at have et akronym, der

dog smager lidt af områdets

maritime historie.

Halmø er søsat hos Rasmus

Møller i Faaborg 1900

og deltog under Besættelsen

i redningen af danske jøder

til Sverige. Skibet blev siden

selv reddet fra forfald og

ophugning og restaureret

til sin nuværende skikkelse,

hvori hun ikke slæber last

med servicerer betalende

gæster. Skibet kan tage 42

daggæster eller 10 overnattende

gæster.Det ejes af

Stevns Shipping, Halberg

Investering og Copenhagen

Admiral Hotel.

Mira blev bygget 1898,

som Mira hos Rasmus Møller

i Faaborg. Skibet kan

tage 22 daggæster eller 12

overnattere.

De to slutter sig til Lilla

Dan, som i længere tid har

ligget nedenfor Hotel Admiral.

Lilla Dan er bygget til

J. Lauritzen som skoleskib i

1951 hos Ring Andersen i Svendborg.

Skibet kan tage 22

daggæster og 12 overnattere.

Tilbudene

De Forenede Sejlskibe vil

sejle med sine fartøjer. Sejle

NEW ARRIVAL

med betalende gæster. Det

kan dreje sig om Firmaer,

der vil holde produkpræsentationer

til søs, byde på ”firmaskovture”

til søs eller

holde receptioner i maritime

omgivelser. Teambuilding

ved sejlskibsmanøvrer er

også en salgsidé.

Familiefester er også noget

man kan tilbyde at organisere

for interesserede.

Muligheder

Man kan vælge en heldagstur

til f.eks. Vén eller Flakfortet

og week end togter til Læsø,

Anholt, Hallands Väderö

og andre afsides beliggende

steder. Der er tilbud om

strandhugst i havkajakker

og mand-over-bord øvelser.

Det koster også

Man kan købe sig til en

dagsejlads fra Admiral Kaj

for mellem 17.500 og 23.000

kroner eller 3 timers sejlads

for mellem 9.100 og 9.700

kroner afhængig af fartøjsvalg.

Disse priser selvfølgelig

uden forplejning, der leveres

fra Hotel Admirals gourmetkøkken.

Fremtiden for mastebærende

skibe på Christianshavn?

Måske denne smukke skibsflytning

viser en tendens

fremskyndet af Københavns

planer om at bygge gang- og

cykelbroer over Havn og

Kanaler. DFS har tænkt

sig at bruge skibene på at

betjene betalende gæster, der

KINESERIET

Nyt design

hvor øst møder vest

Kvalitetsmode

med fantastiske detaljer

Torvegade 55 - Christianshavn - Tlf. 321 68986 - kineseriet.dk

Der indkaldes til åbent møde på Christianshavns bibliotek

Onsdag den 16. juni kl. 19-21

ikke vil lade sig spærre inde

af broer oplukkelige eller

ej. Altså flytter man gerne

skibene fra et besværligt

område med udsigt til spærretider

og forsinkelser til den

åbne havn.

Når der samtidig er en

kajejer, der ønsker at betale

ningen har foreslået en

række principper og modeller

for brugerinddragelse.

Her skal nævnes et par

eksempler:

Alle kultur- og idrætsinstitutioner

skal have brugerinddragelse.

Modellen skal klart redegøre

for brugerens kompetence

og ansvar.

Alle modeller skal indeholde

bestemmelser, der

sikrer, at brugerne eller

borgere med et engagement

for at få smukke skibe ved

sin virksomhed og indgå i

samarbejde med bådejere om

passagerer og servicering, er

sagen klar.

Man flytter de attråværdige

fartøjer derhen, hvor

havet ligger åbent og fremsynede

kajejere kan se en

og lyst, der ikke opfyldes via

bestyrelsesarbejde, også har

mulighed for inddragelse.

Brugerorganerne kan

dannes på tværs af flere

institutioner.

Christianshavns bibliotek

og Islands brygge bibliotek

indgår i dag i en fælles enhed.

Med planer om yderligere

samtænkning med Kulturhuset

Islands brygge,

er der behov for at disku-

forøgelse af deres ejendommes

herlighedsværdi ved

placering af gode skibe ved

deres ejendomme.

Hvordan det så går

med de ”besværlige” kajpladser

ved vi om nogle

å r , h v i s b r o e r n e b y g g e s .

owu

tere denne kulturstrategi

og heraf hvorledes der kan

findes en model for brugerinddragelse

der giver mening

lokalt.

Vi glæder os til at møde

interesserede brugere.

Venlig hilsen

Margit Ryberg

Biblioteksleder

Christianshavns Bibliotek

og

Islands brygge Bibliotek

Det rødmalede skib i midten er ”Lilla Dan”, som er et af medlemmerne af De Forenede Sejlskibe arkivfoto

Christianias

Kunsthåndværkerbutik

din lokale gavebutik

NYT! Månedens udstiller

Juli: Tasker, bøger, smykker mm. i

cykelslange.August: Mette udstiller

glaskunst, smykker mm.

Åbent fredag, lørdag og søndag 12-17. I sommerferien

alle dage 12-17. - Du finder os i Loppebygningen

på hjørnet af Prinsessegade og

Bådsmandsstræde.


8 Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010

På jagt efter

Christianshavns

rockhistorie!

Af Maja Nielsen

Et dansk rockmuseum planlægges

åbnet i 2013 hvorfor

her kommer en opfordring til

christianshavnerne:

Har du ting fra din teenagetid,

Sofiegården,

Christiania eller musikmiljøet

på Christianshavn,

nostalgisk ragelse,

kan det have stor værdi

for Danmarks Rockmuseum.

Ting der giver et indblik

i den danske fankultur og

genstande fra den danske

rockkultur helt tilbage fra

50erne og frem til i dag.

Det er det vi håber på, at

Christianshavns beboere

kan hjælpe os med, fortæller

museumsinspektør Martin

Rovang Jensen.

Eller har du:

gamle plakater, billeder,

scrapbøger eller gamle billetter

til en legendarisk koncert,

der kan fortælle noget

om, hvad der foregik på

Christianshavn. Måske har

nogen gemt noget, fra de selv

var en del af musikmiljøet.

Eller genstande, der kan

fortælle noget om, hvem og

hvad der har været med til

at lægge grobunden for de

lokale musikmiljøer, bands

og spillesteder. Fra Christianshavn

kunne det fx være

ting fra Sofiegården, Loppen,

Rockmaskinen, Den Grå Hal

og Christianshavns Beboerhus.

Rockmuseet håber

desuden, at Christianshavns

beboere vil bidrage med

genstande, der generelt kan

fortælle noget om at være

ung i tiden. - Det kunne være

Carmen Curlers, tidstypisk

modetøj, knallerter, rejsegrammofoner

eller spolebåndoptagere.

Men det bedste

er, hvis I selv kan bidrage

med en historie, om de ting,

20 år i Beboerhuset

Rock mus, grammofon

I kommer med, siger Rovang.

Ideen kan tages i nærmere

øjesyn på ROCK ME i Koncertsalen

i DR-byen fra den

12. Maj til den 20. Juni, lør-

og søndag kl 10.30 til 16.00.

Se mere på: www.danmarksrockmuseum.dk.

Rock Me er støttet af:

Region Sjælland, Egmont

Fonden, Roskilde Festival,

Roskilde Kommune og Kulturministeriet.

Rikke Kruse blev fejret af

personale, bestyrelse og venner

den 14. maj. Hun holdt

20 års jubilæum som drift-

sassistent i Beboerhuset. Da

hun startede her, blomstrede

det japanske kirsebærtræ

i Beboerhusets gård og det

gjorde det igen denne dag.

Den blev fejret med en flot

reception og taler og Rikke

“Pensionitternes” årlige

generalforsamling

Igen i år afvikledes Pensionitternesgeneralforsamling

på Ravelinen i højt

humør. Gruppen oprettedes

i 2009 som støtteforum for

to CA-nitter, Irma og Putte,

der pga. sygdom ikke har

kunnet beholde deres CAbolig.

Blandt løsningsforslagene

er bla.a. en plan om at

bygge pensionistboliger på

CA i samarbejde med Christianshavn.

Gruppen består,

som man ser, af nuværende

og tidligere CA-nitter. De to

”landflygtige” CA-nitter er

forrest som nr. 3 fra venstre,

Irma, og stående som nr. 2

fra højre, Putte. Som noget

særligt i år deltog også to

æresgæster, nemlig Olgas

YOGA

FOR BØRN,

FAMILIER

& TEENS

Ole Lagkagebager Kristoffersen

og hans kompagnon

Steen Skallebæk, som begge

er kåret til at være nogle af

Danmarks bedste bagere,

åbnede den 11. maj butik på

Strøget. En pige uddelte små

rugbrød og et kort. På dette

have de to bagere benyttet

det gamle christianshav-

ner slagord ”Gå ikke over

broen…”, vendt det om og

skrevet: Før skulle man

over broen for at få det gode

brød…

Nyt på Christianshavn og

Islandsk Brygge

Nu er vejen Strøget

Ret smart, synes jeg. Og de

har så åbnet en ny bagerforretning

på hjørnet af Strøget

og Mikkel Bryggers Gade,

der hvor før Rosenthal Glas

og Porcelæn lå. Her kan

travle folk få en frøsnapper

og en dejlig kop kaffe før de

haster videre. Christianshavnerens

redaktion ønsker

stort til lykke med den nye

forretning.

Læs mere på vores hjemmeside

eller ring på 26 14 12 28

fik sit helt eget japanske

kirsebærtræ af Beboerhusets

personale.

www.youngyogis.dk

Rikke m kirsebærtræ

foto: Jette Rasmussen

YOGA

FOR BØRN,

FAMILIER

& TEENS

Nyt på Christianshavn og

Islandsk Brygge

Læs mere på vores hjemmeside

eller ring på 26 14 12 28

www.youngyogis.dk

mor forrest som nr. 2 fra

venstre og stående yderst til

venstre i billedet, præst ved

Vor Frelsers Kirke, Marlene

Lindsten.

tekst: jetteA

foto: Mary Sampson

YOGA

FOR BØRN,

FAMILIER

& TEENS

Forkortet af redaktionen Til lykke Lagkagebager

Nyt på Christianshavn og

Islandsk Brygge

foto og tekst: Marie Markus

Læs mere på vores hjemmeside

eller ring på 26 14 12 28

www.youngyogis.dk

YOGA

FOR BØRN,

FAMILIER

& TEENS

Nyt på Christianshavn og

Islandsk Brygge

Læs Grov mere fiskefars på vores 35 kr. hjemmeside

pr. 1/2 kg.

Torske-loins 20 kr. pr. stk.

eller ring på 26 14 12 28

Laksebøf 25 kr. pr. stk.

Krebsehale-salat 200 g. 39 kr.

Grøntang-salat 200 g. 39 kr.

Stenbidderrognen kommer snart – se vores skilt

Åbent: man.-fre. 12.00-18.00 · lør. 10.00-14.00

www.youngyogis.dk

Thorshavnsgade 20 · 32 57 06 01 · www.fiskeborsen.dk


Håndværk på

Christianshavn

Gasbrændere, syrebade og timevis af slibearbejde – der er

en lang historie bag hver enkelt smykke i Mo Thygesens

guldsmedeværksted. Et værksted der blev skabt da en fyring

betød farvel til mange år i IT-brancen.

Tekst og foto: Alexandra Strand Holm

Gasbrænderen hvæser og

grovfilen ligger klar ved

siden af den lille runde

drejeskive. I midten er en

glødende klump guld der

langsomt har taget form.

35-årige Mo Thygesen er

ved at lægge sidste hånd på

en vielsesring, og dem er der

mange af på ordrelisten. Det

er sæson for bryllupper.

- Det var min drøm allerede

da jeg var barn at blive

guldsmed, fortæller Mo Thygesen.

– Men så kom jeg væk

fra det. Tilfældigheder tog

mig andre steder hen. Som

mange andre havnede jeg på

en hylde uden at det egentlig

var meningen.

Tvunget til eftertanke

I ti år var hylden for Mo

Thygesen internetvirksomheden

Cybercity. Et fast job

og en god løn, men ikke den

rigtige hylde. Da der skulle

skæres ned blev fyringen

uundgåelig. Men den blev

også en gave.

- Ja, en kæmpegave. Jeg

burde have sagt op mange

år tidligere. Jeg var dødtræt

af det, og sur på det hele, når

jeg kom hjem fra arbejde.

Sammen med fyresedlen

fik Mo Thygesen otte

måneder med løn – og for

første gang i flere år tid til

at tænke sig om.

- Så tænkte jeg at det var

tid til at skifte branche simpelthen.

Jeg var gået død i finansrapporter,budgetopfølgninger

og direktørgange. I

stedet tog jeg på højskole. Og

så faldt puslespillet på plads.

Jeg fandt ud af at jeg skulle

tilbage til min kreative side.

Smykketanken dukkede op

igen og så passede alting

faktisk bare sammen.

Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010 9

En barnedrøm

Hjemme hos Mo Thygesen

blev værktøjskassen fundet

frem fra bunden af et skab.

Et levn fra en passion der

startede da hun var 13 år.

Kassen indeholdt meget

mere end de værktøjer hun

havde lagt fra sig da livet i

internetbranchen tog over.

Den rummede også kimen til

et nyt levebrød.

- Jeg satte et værkstedsbord

op derhjemme, og så tog

det ellers fart. Mange i min

omgangskreds synes det var

mærkeligt at jeg pludselig

sad der og smeltede metaller

og hamrede og bankede og

savede. Men for mig var det

helt naturligt.

Kælderen i Torvegade

Det er snart tre år siden at

Mo Thygesen flyttede ind

i kælderlokalet på Christianshavn.

I dag rummer

udstillingsskabene flere

såkaldte signatursmykker

– guldsmedens egne særlige

kreationer, der allerede er

blevet klassiskere.

- Mange synes det er for

dyrt, og at de ikke har råd.

Så er det svært at holde fast

i, at man ikke vil gå på kompromis,

men lave ting i en

kvalitet og udformning som

tager tid og koster penge,

og som derfor ender med at

være et luksusprodukt.

- Selvom forretningen

blev startet i modvind er der

faste kunder og nye kommer

til. Til trods for økonomisk

afmatning og tilbagegang

for mange.

- Det at få værkstedet på

benene var noget der lå mig

til hjertet. Og jeg var klar til

at satse da jeg mistede mit

job, og tænkte at hvis jeg ikke

gør det her nu, ender jeg med

at ærgre mig over, at jeg ikke

brugte bare lidt af mit liv på

at tage den chance.

Ny frisør i Overgaden oven

Vandet

I købmand Bents gamle forretning

er der kommet en

ny frisør. Forretningen er

meget smagfuldt indrettet

og ikke til at kende igen.

Smuk udsigt og runde former

i salonen.

Frisør Gitte Jeppson

kommer fra Vesterbro hvor

hun tidligere har været

selvstændig.

Men hun elsker havnemiljøet

og har ofte kommet

på Christianshavn og Christiania.

Derfor har hun valgt

netop Christianshavn

Hun kan godt li det provinsielle

som er her og er vant

til at folk hilser på hinanden,

der hvor hun oprindelig

kommer fra. Nemlig Karlslunde.

Både hendes søster og

far er frisører og hun har en

4 årig uddannelse, som hun

tog hos dem.

Annoncer

i

Christians

havneren

Allerede den 6. april

åbnede hun salonen. Der vil

være åbningstilbud indtil

10 juni.

Det betyder meget for

hende med dyre velfærd og

økologi. Derfor fører hun

økologiske produkter.

Tekst og foto

Jette R

Christianshavnerprisen 2010

Prisoverrækkelse den 10.juni kl. 17 i Beboerhusets café

Christianshavns Beboerhus´

pris, som uddeles hvert år

til en havner som har udvist

særligt samfundssind eller

civilcourage og gjort sit

til at bydelen blev sjovere,

smukkere, rarere eller noget

andet positivt. Prismodtageren

udvælges og prisens

størrelse fastsættes hvert år

på Beboerhusforeningens

forårsgeneralforsamling.

Og i år gik den til Knud

Josefsen, som er en utrolig

flittig aktivist og en travl

mand i det hele taget. Han

er uddannet læge men har

så også lige en Ph.d. grad

i mikrobiologi og forsker i

sukkersyge.

Men han har også været

primusmotor i modstanden

mod højhuse på Krøyers

Plads og sørget for at der

blev lavet hjemmeside, flot

folder, artikler til Christianshavneren.

Ikke mindst

organiserede han en én til én

mock-up for at vise, hvor højt

byggeriet ville blive. Også i

arbejdet for at bevare kanalerne

sejlbare for masteskibe

knokler Knud derudad i ”Lad

Havnen Leve”, arrangerer

sejlende demo og sejlskib på

Rådhuspladsen.

At komme til møde hjemme

hos Knud er rigtig rart, der

Endelig er ”Den gamle Telefonkiosk”

på Torvet, også

kaldet ”Café Universet”, i

gang igen.

Mange har sukket efter en

større variation i det liv som

foregår på Torvet, nogle har

endog luftet ængstelse ved

at passere scenen, men nu er

stolene og bordene fremme i

al slags vejr, dejligt.

Det er Lagkagebageren,

Ole Kristoffersen der har

taget initiativ til at der sker

noget. Caféen vil være åben

i al slags vejr. Anton, som bestyrer

caféen fortæller, at der

vil være faste åbningstider,

så folk kan planlægge at

mødes og indtage kaffen her,

der er nu også fadøl. Lige nu

er der åbent fra kl. 10 til kl.

18, men fra den 7. juni vil der

være åbent allerede fra kl.

8.00 og til 19.00.

Der lukkes for vinteren i

løbet af september, den nø-

Knud ved en båddemo mod broerne. Foto: -ubo

er altid lige bagt en bolle eller

en æblekage, og er der en der

sidder og hænger lidt med

næbbet, er han den der ser

det og sørger for, at der bliver

gjort noget ved det.

Han er simpelthen min

yndlingsaktivist, og nu får

Kaffen er klar…

velkommen

på vores hjemmeside

www.galeriehelth.dk

jagtige dato vil blive bekendgjort

i september nummeret

af Christianshavneren.

I kiosken er man klar over

at det vil tage lidt tid før det

går op for folk at man faktisk

kan regne med at stedet er

åbent og kan få sig en kop

kaffe inden man styrter ned

i metroen og går i gang med

dagens opgaver.

Tekst og foto: Marie Markus

Guldsmed

han Christianshavnerprisen,

som altså overrækkes den 10.

juni kl. 17.00 i Beboerhusets

café. Velkommen.

Marie Markus

Konfirmation . Eksamen . Forlovelse

Håndlavede vielsesringe

Gaver med mening

mo christianshavn . torvegade 24kld . 1400 København K . mo.dk


10 Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010

Hvalen kom

i vandet

Efter nogle års afmatning

er der nu igen fuld fart på

Christianshavns Travalje

laug. Ved standerhejsningen

var der stort fremmøde,

selv om regnen stod ned i

lårtykke stråler.

Nu er der taget hul

på rosæsonen med seks

ugentlige roninger.

Flittige medlemmer af

Christianshavns Travaljelaug

har slidt i det for at gøre

travaljen Hvalen i fin stand

her i løbet af det våde forår.

Og resultatet er strålende –

travaljen har sjældent været

i så fin stand som nu.

Over 30 af medlemmerne

mødte frem til standerhejsningen

den 15. maj trods

indfriede trusler om heftig

heldagsregn. De fremmødte

medlemmer slæbte Hvalen

fra Kanonbådsskuret og fik

den sat i vandet efter en lille

tale fra laugets nye formand,

Gunnar Bloch-Petersen.

Derefter kom der gang i grillen,

så drikkevarerne kunne

få følgeskab af udsøgte pølser

med hele molevitten.

Der bliver roet fra Hvalens

plads hos Bådelauget

Halv-tolv ugens første fire

dage klokken 17, samt torsdag

klokken 11 og om søndagen

klokken 10.

Kongen – laugets store

travalje – trænger til professionel

istandsættelse, og den

kommer sandsynligvis ikke

i vandet i år. Bestyrelsen er

i gang med at ansøge fonde

om hjælp til den store regning,

som istandsættelsen vil

medføre.

Læs mere om Travaljelauget

på www.travaljelauget.dk

Den tunge travalje bæres ud i vandet foran

Kanonbådskuret

Fra sin vinterplads på Holmen

sejlede Georg Stage ud

på sit vintertogt med godt 60

elever og den faste besætning

ombord.

8. maj holdt man Store

Vinkedag og gik til havs med

en sejlplan. Tilbage på kajen

stod familie, venner og slægtninge

med et savn.

For få år siden var

sømændenes fravær som

regel meget meget længere

og mere risikobetonet og

sømandslivet et hyppigt livslangt

fravær for søfarende og

tilbageblevne.

Kølsprængte og svampede

billigt indkøbte træskibe,

som på grund af britisk

lovgivning, gennemdrevet

af bl.a. Mr. Plimsoll, ikke

kunne godkendes til sejlads

under britisk flag, blev købt

af danske redere, sat i dansk

skibsregister og sat i fart

mellem England/Skotland

og Østersøen med kul ud og

tømmer eller korn tilbage.

Mange skibe blev rapporteret

”borteblevne” eller strandede

med stort mandespild til

følge. Andre halvvrag blev

Tekst og foto: -ubo

Georg Stage er på togt

forladt af besætningen i

Nordsøen, når et andet skib

kom nær nok til at tage besætningen

i sikkerhed.

Nu har vi en sejlplan for sejladserne.Kommunikationsmidlerne

er blevet pålidelige

og øjeblikkelige, og få tænker

på, at Havet for relativt få

år siden var ”Den Grå Enkemager”.

Sejlplanen

21. maj er skibet foreløbig

færdig med Kattegat og afgår

Frederikshavn til skotsk

havn, hvor man skal opholde

sig 29. – 31. maj. Til Dublin

går rejsen herefter med planmæssig

ankomst 5. juni. 7.

juni afsejler Georg Stage til

Norheimsund i Norge, hvor

skibet 19. – 20. juni deltager

i Hardanger Båtfestival. 25.

– 27. juni skal skibet besøge

Stord ligeledes i Norge, inden

skibet, nu med et noget

øvet elevhold, deltager i Tall

Ship’s Race efter anløb af

Antwerpen 10. – 13 juli. Tall

Ship´s Race går via Aalborg

til Kristiansand Syd.

6. – 8. august skal skibet

Orlogsflåden

fylder 500 år

10. august fylder den danske

orlogsflåde 500 år.

Her på Havnen markerer

Orlogsmuseet jubilæet ved

omfattende udstillingsvirksomhed,

og rundt om i landet

markerer lokale marineforeninger

begivenheden på

forskellige måder.

Rundt om i Danmark er de

flådeege, kongen beordrede

plantet efter ”Flådens Ran” i

1807, så Orlogsflåden kunne

blive genopbygget, ved at

blive egnede til skibstømmer.

Også en jubilæumsøl kan

vi skåle for flåden i. ”Flåden

500” er udgivet af Gourmet

Bryggeriet i Roskilde.

Desuden er Orlogsflåden

Hvalen og Travaljelauget

medlemmer fik også vand

ovenfra

besøge Kalundborgs Maritime

Week End for 13. august

at returnere til København,

hvor sommerens togt

afsluttes 3. september.

For nogle er der altså andet

end fodbold denne sommer.

For eleverne en serie

enestående sejlskibsoplevelser.

For skibets faste besætning

endnu et elevhold.

For fuldriggeren Georg Stage

endnu en sejlsommer.

Episoden ved Tripolis i 1797

Billede fra Orlogsmuseet

aktiv med piratbekæmpelse

i Indiske Ocean i Task Force

150.

Joh, Danmark er moden

til at komme bort fra sin

Reavaljelaugets nestor, Per

Bruhn, sætter gøsen

Arkivfoto

Ekstranummer

2010 har et ”Ekstranummer”

for Georg Stage:

Der er udsigt til et efterår

i Søværnets tjeneste. Efter

en ”kort” pause bruger Orlogsflåden,

som 10. august

fylder 500 år, igen et sejlskib

til introduktion af kadetter

til sømandslivet. Det giver

en god sortering af de mange

kadetaspiranter.

owu

nederlagsramte småstatsmentalitet.

owu


Døttreskolens 1. klasse skriver små historier

Der var en skilpadde. Den var grøn.

Den leder efter Wilma. Skilpadden

så en hule. Den gik hen til hulen og

den gik ind i hulen. Den så Wilma. De

hyggede sig og til sidst faldt de i søvn.

Petrea

I dag skal jeg hos min farmor, men på

vejen mødte jeg en hest. Hesten havde en

farve. Farven var sort. Hesten var sort.

Jeg må få en hest. Jeg sætter mig op på

hesten. Hesten løb væk. Hvor er vi nu?

Malena

Ude i den grønne skov var der to

venner. De legede og var glade. så

kom min mor. Hun siger: Så er der

mad. Vi gik med.

Sofia

Christianshavneren nr. 5 / Juni 2010 11

En vild hund gik lystigt omkring.

Hunden så Teodora og Amanda,

men den prøvede at tænke på noget

andet. Det var svært, for den elskede

Teodora og Amanda. Pludselig kunne

hunden se Teodora og Amanda.

Amanda

Der var engang en drage, der var så

ked af det, fordi alle blev så bange

for den. Så kom der en mand. Han

blev ikke bange. Så sagde dragen:

Er du ikke bange for mig og hvad

hedder du? Halfdan. Du må godt

ride på mig. Hej, jeg græder ikke. Så

blev de gode venner. Slut

Halfdan

CHRISTIANSHAVN

En ko gik en tur i skoven og så

en hund, der var glad. Den sagde:

Hej hund og så gik den. Så kom en

dreng. Han hed Robin. Han sagde:

Ej, hvor er du sød. Jeg vil tage dig

med hjem. De gik hjem til Robins

gule hus og fik lidt lækker mad.

Robin

Historien om hunden, der

blev væk. Der var engang

en pige. Hun hed Rebecca

og hun havde en hund. En

dag skulle de ud for at fiske,

men da hun satte sig ned,

var hunden væk. Hun ledte

og ledte. Så hørte hun en

lyd. Hun følger lyden. Der

er hendes hund. Så går de

hjem.

Rebecca L

Bestil dine blomster på www.paradisblomster.dk og undgå ventetid.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få invitationer til arangementer og gode tilbud.

Åbningstider: Hverdage kl. 10-18, lørdag kl. 10-15

OVERGADEN OVEN VANDET 48, 1415 KBH. K. TLF. 32 54 35 51

Udstillinger/ gallerier

sommer 2010

Arkitektskolen, Meldahls Smedie, Holmen

Danneskiold-Samsøes allé 51,

gratis adgang. Foyer & Café.

Udstillingen, hverdage 12-20, weekend 12-18.

Galleriet, Danneskiold-Samsøes allé 53, alle hverdage

10-17.

Permanent udstilling: ”STUDIESAMLING AF

STOLE”, Kunstakademiets Arkitektskoles historiske

stolesamling. www.karch.dk

Bank- og Sparekassemuseet, Heerings Gaard

Overgaden Neden Vandet 11, gratis adgang til

permanente udstilling om C.F. Tietgen samt fontænen

i gården onsdage 13.30 - 16.30 el. evt. aftale på

33332033.

Beboerhuset

Dronningensgade 34, gratis adgang. Café. ma-o 13-23,

to-lø 13-24, sø. lukket. Se avisens midtersider

Cafë Keizer

Strandgade 22, Malerier af Henrik Schütze “de grønne

skodder”.

Dansk Arkitekturcenter, Dac

Strandgade 27 B, entré. Restaurant.

A Second Opinion, arkitekturfotografi (til6/6).

SANAA, fokus på de japanske stjernearkitekter

K a z u y o S e j i m a o g R y u e N i s h i z a w a ( 1 9 / 6 - 1 / 1 0 ) .

alle dage, ma-sø 10-17, dog onsdag også 17-21, hvor

der er gratis adgang. www.dac.dk

Edition Copenhagen

Strandgade 66, gratis adgang.

Blandede Originale Litografier af danske og

udenlandske kunstnere

ma-fr 9-17, lø. eft. aftale. www.editioncopenhagen.com

Galerie Helth

Velkommen på vor hjemmeside: www.galeriehelth.dk

Galleri Traumgarten

Strandgade 22, gratis adgang.

Permanent udstilling, bl.a. William Skotte Olsen, Tom

Krøjer m.fl. to/fr 15-19, lø/sø 13-17. www.galleritraumgarten.dk

Gallopperiet, Stadens Museum for Kunst

Christiania, gratis adgang. Café.

Masker/Portrætter. Fernisering 5./6. 15-19.

BOTTOM UP - a window of Hope En udstilling der

viser billeder, skulpturer, installationer o.a. fra

Klimabundmødet på Christiania 2009. 3./7-31./7.

Fernisering 3. /7. kl 15-19.

ti-sø14-19. www.gallopperiet.dk

Nordatlantens Brygge

Strandgade 91, entré. Restaurant NOMA, dagl. 10-17,

lø-sø 12-17

NORDLYS, de nordiske ekspeditionsmalere, Molkte,

Bertelsen, Achton Friis og Kornerup (til 4/7)

ELINBORG LÜTZEN (færøsk grafiker 1919-95), bredt

udvalg af hendes fantasifulde værker (til 5/9)

ma-fr 10-17, lø-sø 12-17. www.bryggen.dk

Orlogsmuseet

entré (dog gratis onsdage, samt for børn fra 0-17 år)

Medbragt mad kan indtages i Kanonkælderen,

drikkevarer fås i kiosken. Der forefindes handicapfaciliteter.

Særudstilling i forhallen: TORBEN BOCK, modeller i

skala 1:1000, een til tusinde.!

Permanent udstilling samt BØRNEMUSEUM. ti-sø

12-16. www.orlogsmuseet.dk

Overgaden, Institut for Samtidskunst

Overgaden Neden Vandet 17, gratis adgang

Christian Schmidt-Rasmussen, Daywalker, giv slip.

Kasper Akhøj, Welcome (TO THE TEKNIVAL). (begge

til 13/6).

Danmark 2010 - Ridser i Lykkelakken - en vejledning

til nationen for ”verdens lykkeligste folk”, kurateret af

Kathrine Bolt Rasmussen og Katarina Stenbeck (26/6

-15/8)

ti-sø 13-17, to 13-20. www.overgaden.org

RadioOXA

Danmarks ældste radiostation. Nyholm, entré

Permanent udstilling (aftale m. formanden 32559708)

Skibe på Holmen

Peder Skram.www.pederskram.dk samt Sælen og

Sehested, museumsubåd og museumsskib. www.

skibepaaholmen.dk. .

Åbner 1. juni.

Spejdermuseet

Arsenalvej 10, gratis adgang

o 17-20, to 14-17, sø 11-15. www.spejdermuseet.dk

v/anvar tollan

More magazines by this user
Similar magazines