Nyt fra 3. hovedkreds NR. 2 20. Februar 2004 31. Årgang - DSU 3 ...

fsu.skak.dk

Nyt fra 3. hovedkreds NR. 2 20. Februar 2004 31. Årgang - DSU 3 ...

Situation fra pokalsemifinalestævnet i Sydøstfyn,

hvor Læseforeningens to tilbageblevne

mandskaber var så uheldige at trække hinanden.

Turneringens to klare favoritter udskød

således endnu en gang den direkte konfrontation,

men når der kaldes finale, får vi endelig

svaret på, om Læseforeningen 1 eller Sydøstfyn

1 er øjeblikkets stærkeste fynske mandskab.

Læs mere side 19ff.

FYNSK

SKAK

Nyt fra 3. hovedkreds

NR. 2 20. Februar 2004 31. Årgang

Aktivitetskalender

Indbyd. HK-møde

Holdturneringer

Pokalturnering

Partier fra OM

Gambithjørnet

Indbydelser

Juniorskak


FYNSK SKAK udgives af Fyns Skak

Union 10 gange i 2004.

Indleveringsfrister:

Nr. Deadline Udkommer

03 03-03-2004 12-03-2004

04 07-04-2004 16-04-2004

05 09-06-2004 18-06-2004

06 11-08-2004 20-06-2004

Indlæg indskrevet på computer bedes

sendt pr. diskette eller allerhelst på e-mail

(brug tabulator i stedet for et hav af mellemrum,

tekst bedes vedhæftet i write,

WordPad, word eller direkte i mailen).

Læserbreve må max fylde 1½ side.

Redaktion:

Redaktør (ansv.):

Niels Erik Nielsen,

Roersvej 2, st., th.

5000 Odense C.

og Fax: 66 14 76 74

e-mail: redaktion@fsu-skak.dk

Juniorsider:

Arne Bech Madsen, : 64 42 32 18,

e-mail: juniorskak@fsu-skak.dk

Teoriartikler:

Michael Agermose Jensen

e-mail: correspondencechess.every1.net

Annoncepriser: pr. år 5 nr. pr. nr.

Bagside: 3000 1750 500

Tekst 1/1 1500 1000 350

Tekst 1/2 800 550 200

Tekst 1/4 600 350 100

Turneringsindbydelse 50

do. med reklamelogo 100

Betaling af annoncer sker til

FSU’s kasserer:

Poul Jacobsen - Postgiro: 7 01 07 29

Abonnement: 200,-

Betaling af abonnement og turneringsindbydelser

sker efter udsendt regning.

2

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Aktivitetskalender 3

Nyt fra klubberne 3

Indbydelse til hovedkredsmøde 4

Divisionsturneringen 6

Holdturneringen 12

Pokalturneringen 19

Partier fra OM 2003 24

Gambit-hjørnet 28

Junior-skak 34

Indbydelser 36

PARTIREGISTER:

Andersen, Alfred 24

Andersen, Jørn B. 19

Borbjerggaard, Lars 7, 19

Grauslund, Jacob 22

Holler, Johnny 21, 27

Knudsen, Jesper 24(2)

Kyndel, Christian 7

Meunier, Mathias 26

Mikkelsen, Jacob 8

Nash, Ulrik W. 26

Nielsen, Brian 27

Nielsen, Hans Christian 26

Petri, Tom 8

Rasmussen, Jens 26

Sig, Preben 24

Skaanning, Kim 20

Svendsen, Mads Bilde 21

Sørensen, Alex 20

Sørensen, Michael D. F. 22


FEBRUAR:

Fredag 20 FYNSK SKAK nr. 2

Søndag 22 FM 2. r.

Uge 09 Mandag 23 – torsdag 26

FSU holdskak 6. r.

Lørdag 28 Skoleskakstævne i Ringe (se ind.)

Søndag 29 Div. 6. r.

MARTS:

Mandag 01 Simultan i Søhus (se ind.)

Tirsdag 02 Sydøstfyn Forår 1. r. (se ind.)

Torsdag 04 Årsskiftetur. 6. r.

Søndag 07 FM 3. r.

3

Tirsdag 09 Sydøstfyn Forår 2. r.

Torsdag 11 Årsskiftetur. 7. r.

Fredag 12 FYNSK SKAK nr. 3

Søndag 14 Div. 7. r.

Uge 12 Mandag 15 – torsdag 18

FSU holdskak 7. r.

Fredag 19 Tårnet Weekend (se ind.)

Lørdag 20 Tårnet Weekend

Søndag 21 Tårnet Weekend

Søndag 21 FM 4. r.

Tirsdag 23 Sydøstfyn Forår 3. r.

Fredag 26 Hovedkredsmøde i FSU (se ind.)

Søndag 28 FM 5. r.

Tirsdag 30 Sydøstfyn Forår 4. r.

APRIL:

Søndag 04 FM 6. r.

Torsdag 08 DM i Køge: alle grupper i gang

Søndag 11 Delegeretmøde i DSU

Mandag 12 DM i Køge slutter

Tirsdag 13 Sydøstfyn Forår 5. r.

Fredag 16 FYNSK SKAK nr. 4

Søndag 18 FM 7. r.

Tirsdag 20 Sydøstfyn Forår 6. r.

Tirsdag 27 Sydøstfyn Forår 7. r.

NYT FRA KLUBBERNE:

Indslev Skakklub har den 27/1-04 valgt ny formand, som er:

Andrew Velarde, Rugårdsvej 9, 5463 Harndrup.

Tlf. 64 88 18 32 . E-mail: velarde@privat.dk

Søndersø Skakklub har på en ekstraordinær generalforsamling

den 10/2-04 valgt ny formand, nemlig:

Niels Justesen, Vibevej 38, 5450 Otterup

Tlf. 64 82 19 76 (mail-adresse vil fremkomme senere).

Odense Skakklub har fået rettet følgende på klublisten:

Formand: Ivar Dørup Egegårdsvej 16 ,5260 Odense S.

Tlf. 22 98 34 76. E.-mail: Ivar@hjallesenet.dk

Hjemmesiden rettes til www.odense-skakklub.dk


Forretningsudvalget i Fyns Skak Union (FSU) indkalder til hovedkredsmøde

fredag den 26 marts 2004 kl. 19.00 i Læseforeningens lokaler, lokale 26.

Bolbro Skole, Brugerhuset, Stadionvej 50,5200 Odense V.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Holdturneringen

5. Pokalturneringen

6. Fynsk Skak

7. Indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 12 marts 2004

FU forslag til ændring af § 11 stk.1, i holdturneringsreglement.

FU ændring af pokalturneringen. Tilpasset finalestævnet.

8. Fastsættelse af kontingent ( FU foreslår uændret)

9. Valg. På valg er:

Poul Jacobsen, kasserer ( modtager genvalg)

Martin Strandby Hansen, Junior-leder (modtager ikke genvalg)

Kristoffer Werming Pedersen, sekretær ( modtager ikke genvalg)

Hans Milter Pedersen, suppleant ( modtager genvalg)

Keld Boysen, revisor ( modtager genvalg)

Kristen Sørensen, revisor (modtager genvalg)

Lars Mortensen, revisor suppleant ( modtager genvalg)

10.Eventuelt.

Ullerslev den. 5. februar 2004.

På forretningsudvalgets vegne

Erik G. Andresen

formand

Mød op og gør din indflydelse gældende!!

Alle klubber bør være repræsenteret!

4


Bestyrelsen i Fyns Skak Unions Ungdoms Støtteforening ( FSUUSF) indkalder

til generalforsamling fredag den 26 marts 2004 i Læseforeningens lokaler,

lokale 26 på Bolbro Skole, Brugerhuset, Stadionvej 50, Odense V.

Generalforsamlingen starter ca. Kl. 21.00 ( efter FSU´s hovedkredsmøde).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Regnskab.

4. Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest den 12 marts 2004

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg. På valg er

Poul Jacobsen ( modtager genvalg)

Martin Strandby Hansen ( modtager ikke genvalg)

Kristoffer Werming Pedersen ( modtager ikke genvalg)

Hans Milter Pedersen, 1. suppleant ( modtager genvalg)

Arne Beck Madsen, 2. suppleant ( modtager genvalg)

Keld Boysen , revisor ( modtager genvalg)

Kristen Sørensen, revisor (modtager genvalg)

Lars Mortensen, revisorsuppleant ( modtager genvalg)

7. Eventuelt.

Ullerslev den 6-2- 2004

På bestyrelsens vegne

Erik G. Andresen

formand

Mød op og gør din indflydelse gældende!!

Alle klubber bør være repræsenteret!

5


5. runde:

2. division af Carsten Bank Krøldrup Friis

Skolerne 2 - Læseforeningen 1: 4½ – 3½

5. runde stod på endnu et af de væsentlige

dobbeltpoint opgør, denne gang

mod Skolerne 2, der meget overraskende

tabte stort til Jetsmark i 4. runde.

Skolerne lå 2½ point efter os inden opgøret.

Skolerne havde et par afbud -

hvilket faktisk er noget skidt, da de har

nogle vildt stærke reserver, mod os var

der bl.a. en tidligere danmarksmester

med som reserve, nemlig Bo Jacobsen!

Vi havde et enkelt afbud, da Per var

erstattet af Peter Grau. Kampen startede

meget fornuftigt, da Morten i løbet

af 1½ times tid havde fået remis mod

Poul Rewitz, der flere gange har scoret

max - i første division... ½-½. Næste

afgørelse stod Robert for, netop mod

Bo, da han lavede en fejlvurdering i en

fordelagtig stilling, det kostede desværre

en kvalitet, og da de så endte i et

slutspil, så var det håbløst. ½-1½. Jørn

spillede et fint parti, hvor han bevarede

sin hvide fordel gennem hele partiet til

større og større fordel. 1½-1½. Næste

afgørelse stod Peter for, da han holdt

remis med de sorte klodser i et parti,

hvor han holdt balancen fint. 2-2. Så

kom vi bagud igen, da Carsten tabte på

førstebrættet, en af de største syndere i

det parti var Carstens lidt for store tids-

6

forbrug, og så manglede modet på det

rette tidspunkt, der var nemlig et meget

interessant dronningeoffer - og på det

rette tidspunkt havde det nok givet fordel.

2-3. Torben var presset det meste

af partiet, hvor han havde meget svært

ved at frigøre sin stilling, men til sidst

fik han ofret damen for 2 tårne og sat

tårnene sådan, at modstanderen intet

kunne foretage sig. 2½-3½. Mads var

vildt heldig - undervejs kunne han have

tabt 2 bønder, men hans modstander så

det heldigvis ikke, og så reddede Mads

sig ind i et svagt fordelagtigt slutspil,

hvor der dog ikke rigtigt var noget alligevel.

3-4. I det sidste parti havde Michael

haft problemer, da han havde

ualmindeligt svært ved at frigøre stillingen,

men modstanderen fandt ikke

noget, der var godt nok, så trods alle

problemerne lykkedes det Michael at

holde remis 3½-4½.

Et smalt nederlag, som vi kun kan være

tilfredse med - nu venter der 2 meget

spændende kampe mod Sydøstfyn, der

næppe klarer skærene efter deres store

nederlag i 5. runde og så er der sidste

runde mod Aalborg, hvis vi ikke taber

nogle af de 2 opgør, så holder vi os nok

i 2. division - det bliver spændende!


Skolerne 2 Læseforeningen 1 4½ 3½

1 Finn Pedersen Carsten Bank Krøldrup Friis 1 0

2 Casper Dahl Rasmussen Torben Østergreen-Johansen ½ ½

3 Bo Jacobsen Robert Vollertsen 1 0

4 Poul Rewitz Morten Topholm Rud ½ ½

5 Jacob Vang Glud Mads Bilde Svendsen ½ ½

6 Martin Bækgaard Michael D. F. Sørensen ½ ½

7 Christian Böhlke Jørn Moestrup 0 1

8 Michael Tettinek Peter Christian Grau ½ ½

Sydøstfyn 1 – Nordre 1: 2 - 6

Af Niels Erik Nielsen

! "

#

$ % &

'

( ) "

* ' +, -

. "

/ 0 *

" 1

"

'

"

7

' '

'

- '

! " # $ ! # % & $ $

! ' $ ()( ! % " ' & ()( * $

+ * $ , + - # ! ( % '

. " * $ " % * $ $

, . ' $ % % * $ /

' . * $ ! ! . " . # ' 01

& ' 2 & + 01

0 3 4 5 ! 6 5 ! 6

7 6 ! ( ) 8 9 (

:

+ % & - , ' . ! " ( . " '

" 2 # ' " " . # / ! "

2


% ! " $ , " ' " ' , , & " !

, + " & , " . $ " + . $ &

" - % " . # ' ( . # ' $ 1 1

% " %

; ' - " ' <

" % * " / % * " * # $ $ ' 01

$ * ' ' % * + * $ 1 0

= 6 > 5 3

! , 0

! ! 1

; = ( 4 5 = ? = @ > 5 @ A B ( ?

' = 3 4 5 =

5 = = 7 C = ) < 8 C5 ) > 5 )

< > 5 ! @ > 5 )

! !

& ' ,* + 1 + . * ! / 2 &

- . & /1

= 7 9 5 ( ?

- 2 ! $ ( . * $ / 2 & $ . & /3

D

'

< 9 5 (

4 ! ( A < ) 9 6

4 ) 4

1

'

8

5 6 7

8 9 : 9 9

2

$ ! " ' " # ' $

# ! ' % " ! ! % & & ()(

()( + , ' - ' & ( '

$ % ! " % $ $ ' $

$ . ' ! ' % * ' ! * '

! & . $ $

E F G

< 3 <

"

+ 2 " * # " 1 0

3 6 ?H 3 I 3 ?H '

'

- * / " ( ,*

'

'


, " '

" ( ' 1 1

E '

J

K ) 8 > 3

) C5 ( C 3

) ) C5 @ 4 5 @ ) = 9 <

4 5 < ) < 4 5 < C5 =

'

" * ! ,* ! 1 0

E

'

'

?

) 8 ,5 '

'

9

" " * ! % * ! " % * ! / 2 +

" $ . ! /1 0

1

) < 4 @ '

"

" $ 2 & " ' * ' / 2 + " ! . * ! /

2 + " & . & ;

) (

F

'

Den gamle landsholdsspiller Karl Pedersen (tv.) møder forrest Martin Strandby Hansen,

der heldigt undslap med en remis, mens hans klubkammerat Jakob Mikkelsen

stående venter på Tom Petris næste træk.

E "

0 "

'

-

J

"


Sydøstfyn 1 Nordre 1 2 6

1 Lars Borbjerggaard Christian Kyndel Pedersen ½ ½

2 Jan Nordenbæk Poul Erik Nielsen ½ ½

3 Kim Skaanning Nina Høiberg 0 1

4 Jeppe Frederiksen Jan S. Christensen 0 1

5 Jakob Mikkelsen Tom Petri Petersen 0 1

6 Martin Strandby Hansen Karl Pedersen ½ ½

7 Finn Nøhr Morten Johansen 0 1

8 Frits Ørbæk Hansen Per Holst ½ ½

Øvrige resultater i 5. runde: Evans – Aalborg 3-5, Kjellerup – Jetsmark 3-5..

Stillingen efter 5. runde: 1. Nordre 25,5(9) 2. Jetsmark 24(6) 3. Aalborg 20,5(6) 4.

Læseforeningen 20(6) 5. Skolerne 2 19,5(6) 6. Sydøstfyn 18,5(5) 7. Kjellerup 18(2)

8. Evans 14(0).

5. runde:

Nyborg 1 - Ribe 1: 4 - 4

3. division af Preben Sig

I Nyborg kom Ribe på besøg og de var

på forhånd favoritter til at vinde opgøret.

Denne favoritværdighed blev kun

yderligere øget da det viste sig at Jørn

Schmidt grundet sygdom havde meldt

fra i sidste øjeblik. Det gav plads og

debut på holdet til Michael Lehd. Efter

denne udskiftning lå den forventede

score på 2-6 og ingen havde en højere

personlig forventet score end 0,38, der

var alligevel bred enighed på holdet om

at 3 point var nødvendigt og absolut

muligt. På 8. bræt fik Michael løberparret

i en materielt lige stilling og havde

længe en lille fordel, efterhånden som

der blev byttet af forsvandt den lang-

10

somt og han endte i et svært men formentlig

remis slutspil. Her lykkedes det

dog Ribe manden at få overtaget, og til

sidst vinde partiet. På Bræt 7 mødte

både Preben Sig og hans modstander

op med 3 remiser for de første 3 kampe

så det var ingen overraskelse da partiet,

som det første fandt sin afgørelse i

form af remis. Der burde nok have været

spillet videre. På 6. Bræt havde

Svend Veise de hvide brikker. Det udnyttede

han til at få en åbningsfordel,

men i et kompliceret slutspil valgte han

en forkert løsning og partiet blev remis.

Jess Madsen på 5. Bræt stod skidt fra

starten af partiet. Det kostede ham no-


get træ og holdkammeraterne troede

længe at han skulle være den første

færdige. Sådan skulle det dog ikke gå,

da Jess ved hjælp af fusk tvang modstanderen

til at bruge meget tid. Et nederlag

var dog uundgåeligt, og som den

sidste mand måtte Jess kapitulere.

Claus Pedersen kom på 4. Bræt ud i et

interessant tårnslutspil hvor han havde

en løber for 2-3 bønder. Men Claus’

tårn var kommet lidt på afveje og et par

fribønder udlignede fordelen, hvorefter

man blev enige om remis. På 3. Bræt

sad Nyborgs størst favorit Jørgen Hansen,

med en imponerende forventet

score på 0,38. Han valgte en ret speciel

åbning, og dette chokerede tydeligvis

Ribe manden, der udover et voldsomt

tidsforbrug også lavede et par tvivlsomme

træk. Det blev omsat til en

vundet stilling hvor modstanderen tabte

på tid.

11

På bræt 2 mødtes Nyborgs højest ratede,

John Frederiksen, Ribes ditto. Og

Ribe manden var på papiret storfavorit,

selvom kampen var hans første holdkamp

i sæsonen. Partiet så længe ud til

at skulle ende remis i et springer mod

løber slutspil. Her lykkedes det dog

John at få plantet sin springer solidt i

modstanderens stilling og pludselig

havde John overtaget. Officererne blev

byttet af med en bondegevinst til John

og sejren blev kørt sikkert hjem. På 1.

Bræt spillede Stig G. Jensen et solidt

parti, der vist aldrig svingede til nogle

af siderne og det blev da også remis.

Altså blev det til 4-4, et resultat over

det forventede. Pudsigt er det Ribe afslog

remis tilbud på bræt 2 og 3 tidligt i

partierne for derefter at tabe dem.

Hvordan det havde gået hvis de havde

taget imod dem er heldigvis lige meget.

Og 4-4 var da også meget fortjent, om

end noget skuffende for Ribe.

Nyborg 1 Ribe 1 4 4

1 Stig Gorm Jensen Lars Wilton Pedersen ½ ½

2 John Frederiksen Niels Josephsen 1 0

3 Jørgen Hansen Peter Martin Leimand 1 0

4 Claus Pedersen Jimmy Horn Andersen ½ ½

5 Jess K. Madsen Robert Schütz 0 1

6 Svend Veise Ole Østergaard ½ ½

7 Preben Sig Arne Nissen ½ ½

8 Michael Lehd Jan Rosenberg 0 1

Øvrige resultater: Aabenraa – Springeren, Kolding 5-3, Tønder – Haderslev 4,5-3,5.

FREM var oversidder.

Stillingen efter 5. runde: 1. Haderslev 20,5(6) 2. Aabenraa 19(6) 3. Ribe 18,5(5) 4.

Tønder 16,5(4) 5. FREM 16(4) 6. Nyborg 15,5(4) 7. Springeren 14(1) 8. Søndersø –

udgået af turneringen.


FYNSSERIEN

Odense 1 - Nr. Åby Junior 1 2½ - 5½

- Martin Lund 0 - 1

Kristoffer W. Pedersen - Sven Judas ½-½

Per Jørgensen - Carsten Sørensen 0 - 1

Lars Uffe Pedersen - Martin Jørgensen 0 - 1

Knud Åge Rasmussen - Jan Kaas Nielsen 0 - 1

Rune Jeppesen - Michael Østergaard 1 - 0

Cipriano Sande Carceres - Thomas Christensen 1 - 0

Ingrid Pedersen - Arne Bech Madsen 0 - 1

Læseforeningen 2 - Søhus 1 7½ - ½

Jørgen Lynggård - Michael Larsen 1 - 0

Jannick Benneth Skow - Pierre Dahl 1 - 0

Renè Rauer Hansen - Jørn Nymand Olsen 1 - 0

Erik Mathiesen - Anders Sørensen 1 - 0

Johnny Holler Johansen - Jacob Christensen 1 - 0

Jakob Grauslund - Flemming Petersen 1 - 0

John Erling Nielsen - Orla Espersen 1 - 0

Jens Rasmussen - Torben Dalvad ½-½

Nordvestfyn - Læseforeningen 3 6 - 2

Viggo Bové Quist - Kurt Ploug 1 - 0

Svetlana Demidova - Niels Henrik Cappelen 1 - 0

Allan Bruhn - Jens Rasmussen ½-½

Preben Sørensen - Brian E. Kristiansen 1 - 0

Brian Lorenzen - Christian Winther 1 - 0

Jørgen Mikkelsen - Lene Kuntz ½-½

Erling Hansen - Claus Børsen ½-½

Renny S. Carlsen - Jeppe Jørgensen ½-½

Årslev - Tårnet 1 3½ - 4½

Mikkel Clausen - Torben Larsen 1 - 0

Jens Lund - Benny Brinch 1 - 0

Johs. Almar - Palle Sørensen 1 - 0

Mark Johansen - Ole Jørgensen ½-½

Jan Nielsen - Erik Hansen 0 - 1

Knud Koudahl - Michael Nord 0 - 1

Niels Nielsen - Mads Lund Undén 0 - 1

Bent Hansen - Jens Erik Pedersen 0 - 1

Stillingen IP MP IP+MP

Læseforeningen 2 33 5 38

Nr. Åby Junior 1 28½ 5 33½

Odense 1 26 3 29

Nordvestfyn 20½ 3 23½

Tårnet 1 16 2 18

Årslev 15 1 16

Søhus 1 12½ 1 13½

Læseforeningen 3 8½ 0 8½

12


SERIE 1 KREDS 1

Fåborg 1 - Munkebo 5½ - 2½

Mikael Rask - Ove P. Eriksen ½-½

Bent Warncke - Karsten Bøje 1 - 0

Ove Matras - Erik Trolle ½-½

Jørgen Krog - Allan Christiansen ½-½

Bjarne Lindenskov - Hans Rye 1 - 0

Mona Sterup - Kaj Bekker 0 - 1

Hans Møller - Erik Davidsen 1 - 0

Svend Åge Hansen - Christian Poulsen 1 - 0

Rudkøbing - Kerteminde 1 6½ - 1½

Martin Schädler - Jens Nibe Hansen ½-½

Poul Eriksen - Michael Bue Hansen 1 - 0

Kim Hansen - Peter Munk Andersen ½-½

Arne Gregersen - Knud Erik Kristensen 1 - 0

Erik Glenthøj - Verner Nielsen 1 - 0

Herluf Lykkegaard - Mohammed H. Mourad 1 - 0

Ebbe Rømer - Christian Thrane ½-½

Steen Graversen - Antero Rousku 1 - 0

Midtfyn 1 - Nyborg 2 4 - 4

Karsten Frederiksen - Svend Veise ½-½

Martin Hansen - Anders E. Jensen 1 - 0

Hans P. W. Hansen - Erik Arnfast ½-½

Ole E. Pedersen - Jens Frederiksen 0 - 1

Gunnar Andersen - Erling Pedersen 0 - 1

Ejler Knudsen - Jimmy Sørensen 0 - 1

Vagn Olav Hansen - Steen G. Andresen 1 - 0

Mads Tange - Henning Carlsen 1 - 0

Odense 3 - Sydøstfyn 2 1½ - 6½

Ivar Dørup - Frits Ø. Hansen 0 - 1

Thomas Boesen - Carsten Mikkelsen 0 - 1

Erik Norman Dam - Mathias Ludvigsen 0 - 1

Morten Jannik - Alan David Pedersen ½-½

Ejvind Funch Carlsen - Henning Nielsen 0 - 1

Lars Petersen - Jan Damsgaard ½-½

Arne Pedersen - Michael Timling 0 - 1

Leif Rasmussen - Niels Højgård ½-½

Stillingen IP MP IP+MP

Sydøstfyn 2 25 4 29

Rudkøbing 24 3 27

Nyborg 2 21½ 3 24½

Midtfyn 1 20 3½ 23½

Fåborg 1 20 2½ 22½

Munkebo 18½ 2 20½

Odense 3 17 2 19

Kerteminde 1 14 0 14

13


SERIE 1 KREDS 2

Frem 2 - Søndersø 2 5 - 3

Jesper Bruun - Carsten Frederiksen 1 - 0

Jess Nykjær - Otto K. Larsson 0 - 1

Jonas Nilsson - Henning Lund 0 - 1

Hans Hansen - Erling Rasmussen 1 - 0

Alex Sørensen - Niels Justesen ½-½

Lean Lønne Petersen - Kaj Erik Hansen 1 - 0

Alfred Andersen - Michael Nielsen ½-½

Anton Kjeldsen - Peder E. Thomsen 1 - 0

Nr. Åby Junior 2 - Indslev 1 2½ - 5½

Arne Bech Madsen - Thomas Buur ½-½

René Jørgensen - Poul Jacobsen 1 - 0

Uffe Høj Lauridsen - Andrew Velarde 0 - 1

Steen Dahlberg - Dennis Jespersen ½-½

Benny Sørensen - Hans Ove Andersen 0 - 1

Bendt Christiansen - Henning Meldgaard 0 - 1

Bernhard Mogensen - Jan Ole Andreassen 0 - 1

Henrik Lund - Bo F. Sørensen ½-½

Tommerup-Vissenbjerg - Odense 2 3½ - 4½

Theis Nielsen - Keld Boysen 0 - 1

Holger Mikkelsen - Søren Asger Pedersen 0 - 1

Chr. Rasmussen - 1 - 0

Ulrik Damsted - Finn Hansen 0 - 1

Johanne Nielsen - Hans Jeppesen ½-½

Aage Larsen - Henning H. Rasmussen ½-½

Eigil Jensen - Jerry Rosenberg ½-½

Erik Søndersø - Kaj Sørensen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP Kampe

Frem 2 32 5 37 5

Assens 1 17½ 3 20½ 4

Søndersø 2 17 2 19 4

Indslev 1 14 2 16 4

Tommerup-Vissenbjerg 15 ½ 15½ 5

Odense 2 12½ 2 14½ 4

Nr. Åby Junior 2 10 ½ 10½ 4

REDAKTØREN ORIENTERER:

Kerteminde Weekend satte ny deltagerrekord med 96 deltagere, der producerede

et væld af gode partier, hvoraf en del kommenteres af Robert Vollertsen

i næste nummer, hvor man også kan læse om FM, ligesom der varmes

op til en række spændende afslutninger i såvel divisions- som holdturneringen.

14


SERIE 2 KREDS 1

SIF - Nyborg 4 4 - 4

Hans Christian Nilsson - Hans M. Pedersen 0 - 1

Jan Saxtorff - Bjarne Nymo 0 - 1

Hans Jørgen Jensen - Karen Frydendal 1 - 0

Frank Oppermann - Samuel Stougaard ½-½

Michael Schultz - Bjørn Glue Hansen 1 - 0

Lars Corneliussen - Anton Aagesen 0 - 1

Arne C. Rasmussen - Peter H. Kristiansen 1 - 0

John Shakeshaft - Anitha Sørensen ½-½

Tårnet 2 - Fåborg 2 4½ - 3½

Jens Eriksen - Dennis Vejlstrup ½-½

Erling Bech Andersen - Svend Pedersen 0 - 1

Frank Bendtsen - Knud Hvilsted 1 - 0

Lars Iversen - Aksel Krog Nielsen 0 - 1

Jacob Sireborn - Helge Pedersen 1 - 0

Alexander T. Jensen - Leif Pedersen 0 - 1

P. M. Larsen - 1 - 0

Christian Hübner - 1 - 0

Nyborg 3 - Sydøstfyn 4 7½ - ½

Bjarne Brunhøj - Kris Munk ½-½

Jørgen Christiansen - Anders Peter Holstebro 1 - 0

Thomas Bundgaard - Allan Rasmussen 1 - 0

Erik G. Andresen - Jørgen Hansen 1 - 0

Henning Pedersen - Poul Damgaard 1 - 0

Jacob Wihan - Daniel Krog 1 - 0

Heinke Bornebusch - Ejnar Rindebæk 1 - 0

Casper Collenburg - 1 - 0

Sydøstfyn 3 - Midtfyn 2 6½ - 1½

Niels Højgård - Vagn Olav Hansen 0 - 1

Erik René Nielsen - Aage Pedersen 1 - 0

Jan Nielsen - Mads Tange 1 - 0

Allan Hallgren Hansen - David Harlund 1 - 0

Ole Petersen - - Henderikus Boer 1 - 0

Jakob Dahl - Mikkel Bruun-Jensen ½-½

Kris Munk - Rasmus Lyø 1 - 0

Anders Peter Holstebro - Daniel Thomasen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Tårnet 2 28 5 33

Nyborg 3 28 3½ 31½

Sydøstfyn 3 25 3 28

Nyborg 4 19½ 3½ 23

Fåborg 2 17½ 1½ 19

Midtfyn 2 16 1 17

SIF 13 1½ 14½

Sydøstfyn 4 13 1 14

15


SERIE 2 KREDS 2

Indslev 2 - Korup-Ubberud ½ - 7½

Joakim Hansen - Sven Hother 0 - 1

Jørgen Mott - Arne Christiansen 0 - 1

Erik Rasmus Hansen - Bo Frandsen 0 - 1

Anders Ellinge - Henrik Hede Nielsen 0 - 1

Gunnar Jensen - Verner Clausen 0 - 1

Poul Jørgensen - Brian Andersen 0 - 1

Rune Nielsen - Ernst Willumsen ½-½

Pia Jørgensen - Børge Nymann 0 - 1

Vejle-Allested 1 - Frem 3 4½ - 3½

Preben Stücher - Erling Jørgensen ½-½

Alf Lambertsen - Dan Terkildsen 1 - 0

Preben Bek Lomholt - Jørgen Rasmussen ½-½

Knud Pindstofte - Peter Morling 0 - 1

Kaj Pedersen - Chris Sørensen ½-½

Ebbe Brolund - Christian Steen Larsen ½-½

Erik Kristensen - Yann Le Besq ½-½

Svend Banke Andersen - Andy Carlson 1 - 0

Fiber - Nr. Åby Junior 3 5 - 3

Allan Sørensen - Henrik Lund 1 - 0

Jim Svenssen - Lars Carstensen 1 - 0

John Klausen - Kasper Larsen 1 - 0

Jan Svenssen - Kurt Skytthe 1 - 0

Jens Nielsen - Marie Høj Lauridsen 0 - 1

Jan Hansen - Anne Hjort Christensen 0 - 1

Jim Wilse - John Dahlberg 0 - 1

Morten Wiingreen - Claus Nielsen 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP Kampe

Frem 3 26½ 4 30½ 5

Vejle-Allested 1 24 4 28 4

Gelsted 1 21½ 2½ 24 4

Korup-Ubberud 20 2½ 22½ 4

Fiber 16½ 2 18½ 5

Nr. Åby Junior 3 9½ 0 9½ 4

Indslev 2 2 0 2 4

BLIV OPDATERET PÅ DE FYNSKE SKAK-

NYHEDER PÅ UNIONENS HJEMMESIDE:

www.fsu-skak.dk

16


SERIE 3 KREDS 1

Ullerslev 1 - Frem 5 2 - 3

Knud Nielsen - Peter Kinggaard 1 - 0

Carsten Lindegaard - Casper Emil Rouchmann 0 - 1

Gudmundur Kjartansson - Marie Vang Nielsen 0 - 1

Svend Jacobsen - Simon Siggaard Jensen 0 - 1

Peter Ulrikkeholm - Anders Holst Nielsen 1 - 0

Kerteminde 2 - Ullerslev 2 5 - 0

Christian Thrane - Michael Nielsen 1 - 0

Mogens Nørsøller - Ulrik Hansen 1 - 0

Ole Erlandsen - S. Gudmundsdottir 1 - 0

Antero Rousku - Morten Gammelgaard 1 - 0

Anders Thygesen - 1 - 0

Frem 4 - Odense 4 2½ - 2½

Klaus Skadegaard - 1 - 0

Anders Storkehave - Alf Sørensen 0 - 1

Bent Carl Christensen - Kaj H. Pedersen 0 - 1

Jacob Lykke Barnew itz - Bjarne Jakobsen 1 - 0

Finn Lorenz Nielsen - Thomas Kier ½-½

Frem 6 - Vejle-Allested 2 4 - 1

Jens Jakob Sigurdarson - Erik Kristensen 0 - 1

Emil Held - Jens Jensen 1 - 0

Emil Bülow Pedersen - Karsten Christiansen 1 - 0

Andy Carlson - Johs. Madsen 1 - 0

Emil Deleuran - 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP

Frem 4 19½ 4½ 24

Kerteminde 2 17 3 20

Ullerslev 1 16½ 3 19½

Odense 4 14½ 3 17½

Frem 5 12 3 15

Vejle-Allested 2 9½ 2 11½

Frem 6 6½ 1 7½

Ullerslev 2 4½ ½ 5

Skak på nettet?

Start evt. på Dansk Skak Unions hjemmeside:

www.dsu.dk

17


SERIE 3 KREDS 2

Søndersø 3 - Assens 2 3 - 2

Dennis Larsen - Ib Cyrill Brix Juhl 0 - 1

Michael Nielsen - Bjarne R. Andersen 1 - 0

Peder E. Thomsen - Jørgen Krone Nielsen 1 - 0

Evald Pedersen - Otto Nielsen 0 - 1

Rene Larsen - Bent Lerke 1 - 0

Nr. Åby Junior 4 - Søhus 3 3 - 2

John Dahlberg - Sune Zimmermann * 1 - 0

Camilla Nielsen - Kristen Sørensen 1 - 0

Alex Nielsen - Peder Elkjær 0 - 1

Claus Nielsen - Kjeld Rasmussen 1 - 0

Niels Bommersholdt - Ove Schou 0 - 1

* Sune Zimmermann brugt en plads for langt nede. Ændret fra 0-1 til 1-0.

Søhus 2 - Gelsted 2 4½ - ½

Torben Dalvad - Per Stege ½-½

Per B. Nielsen - Leif Fischer 1 - 0

Jakob Jensen - Poul Erik Pedersen 1 - 0

Tino Henriksen - Brian B. Nielsen 1 - 0

Sune Zimmermann - Henrik Hartmann 1 - 0

Stillingen IP MP IP+MP Kampe

Søhus 2 17½ 4 21½ 5

Læseforeningen 4 17 4 21 4

Assens 2 10½ 2 12½ 4

Nr. Åby Junior 4 9 1½ 10½ 5

Gelsted 2 8½ 2 10½ 4

Søndersø 3 6½ 1½ 8 4

Søhus 3 4½ 0 4½ 4

Rosengårdcentret

18


Sydøstfyn 1 – FREM 2:

Semifinalestævnet i Sydøstfyn fik en

ret så kaotisk opstart, da Søndersø 1

meldte afbud med kort varsel. At et

hold, der er kommet så langt, har trukket

sig, er aldrig før forekommet i de

snart mange år, denne på mange måder

succesrige turnering har eksisteret, men

vi desværre inde i en periode, hvor der

skal tages stilling til problemstillinger,

ingen drømte om ville opstå, da reglementet

blev fastlagt.

Baggrunden for afbuddet var til at forstå,

da klubbens spillere prioriterede en

ekstraordinær generalforsamling med

valg af ny formand højere, men det satte

turneringslederen i en vanskelig situation,

thi et stævne med kun tre deltagende

hold kunne ikke komme på tale,

og valget stod derfor mellem på forhånd

at udtrække et hold, som gik direkte

til finalen, eller at supplere de tre

kvalificerede mandskaber med en

kvartfinaletaber. TL Niels Henrrik

Cappelen valgte sidstnævnte løsning og

tilbød følgelig FREM 2, der røg ud

mod netop Søndersø, den sidste plads,

hvilket vi naturligvis sagde ja til – ikke

så meget fordi vi troede på en finaleplads,

men mere for at redde stævnet.

Med få timer til rådighed, er det selvsagt

sin sag at samle en slagkraftig

formation, men det lykkedes til sidste

at samle et hold, der ville kunne begå

sig mod de fleste fynske pokalhold

Af Niels Erik Nielsen

19

bortset fra de tilbageværende, hvor Læseforeningen

2 naturligvis var ønskemodstanderen.

Da Sydøstfyn 1 så kom

op ad hatten, var alle klar over, at

chancen for at gå videre var yderst minimal,

og storfavoritterne levede da

også op til værdigheden. Her aftenens

første afgørelse:

8 < = > ? : "

@ =

# $ ! " # ! % &

$ % " ()( ' ! ! # ' & "

# ! + ()( % & - , . # + (

% $ % * " " 2 * " . '

' $ $ 1 1

L < = M

$ * " 0 ' $

L 6 9 5 ) H 4 5 M

' * # ! * ' * & * !

* ! + ,* , + - % " '

" ( % # & " % * & 2 * &


" " 2 " * # $ " * # $ '

" $ ,* + ,* + " ' , , & " ! , $

/ " & 2 " " + , " * # $ /

" - 2 ' / ( 2 , /

( )

+ '

' J 0

' ' "

0 ' ) 82

< * = > ? : "

A6 9 @ =

$ ! " % & $ ! $ % # $

! ' . " ()( ! ()( % $ & # # !

+ % $ 1 0

LN 3 = M

+ ' - * ' * ' ( % * ' * '

. . & " " '

% & $ 2 " $ ' 1 0 % ! 0

! , 2 & & . , + +

! 1 0

L 3 6 ? 7 C )

7 9 5 ) ) 8 4 5 ) ( O M

- ! " ( $ ' " , 01 % # !

"

20

" " ' % & " , ' !

" $ * ' 1 0 * ' " ' ,* ' . !

" ! , ' # ! " & ' . & " + * # !

% * # ! " - , ! % & ( ,* ! 1 . # '

,* ! . * # $ " , & / , &

,* & / 2 * & $ $ % ! '

, ! ' / % * ' & * ' / 2 &

+ . "

+ , " - . * " . * $ ( $ . &

$ . $ . & $ " . " 2 + $

% ' $ $ . # ' % # ! $ ' .

LN < 6 4 < M

$ ' . ' $ ! . " 1 0 . $ $ & . " /1

E

$ & % ' $ + . " . * ' / $ - 2

. / ' ( 2 % # $ /

( )

De to andre partier blev spillet næsten

tiden ud, men på intet tidspunkt var der

optræk til sensation, selv om Bent Jensen

holdt balancen hele vejen og spillede

sig frem til en klar remisstilling, så

her var ikke tale om en fredsslutning,

nu da sejren alligevel var i hus.


Sydøstfyn 1 Frem 2 3½ ½

1. Lars Borbjerggaard Jørn B Andersen 1 0

2. Jan Nordenbæk Jesper Knudsen 1 0

3. Kim Skaanning Alex Sørensen 1 0

4. Jeppe Frederiksen Bent Jensen ½ ½

LF 1 – LF 2:

af Carsten Bank Krøldrup Friis

I semifinalen trak Læseforeningen 1 og

2 hinanden, så det var helt sikkert, at vi

ville få et hold i finalen. Førsteholdet

kom godt ud af starthullerne. Første

afgørelse stod Mads for med en flot

gevinst over Johnny - nyd bl.a. at Mads

tillader at Johnny får lov til at boltre sig

på 7. række!!

8 8

B "

:

B

$ # ' " # ! $ # * $

$ * $ ! ' # $ ! ! # !

& % " * $ + . * $ % & - % ()

( ( . " % ! . ' 01 " ()(

; ) 9 6 4 5 ) A = B 5 ) C5 6

< ! 5 6

" , # + ' 1 0

. * " $ % * " % * ' ' # * '

,# " 0 ! , & & , # ,* "

+ ,# & 1 0

LN 3 > M

+ # ' - % # $

L 7 > 5 @ H C ( ?M

21

- ' " ( % * " *

,* " " , # % $ / " 2 '

" $ , # !

; ) < > ! 3 A > 5 ! 3 ) 6 > 5 ! 3 A B @

) ( C5 6 > ) ) @ > 3 > ) A ) 3 B

> 5 )

" $ 2 & " ' ,* & $ " ! ,# # &

" ! 0 " & ,* & / 2 + " + ' % * '

" - , & , + ( , & 1 , /

D

' = C

C! = = B ) C < A

( )

På dette tidspunkt stod Per klart til gevinst,

da Erik havde lavet en total fejlberegning,

der bare kostede en officer -

og mod en rutineret herre som Per, så

er det jo chanceløst. 2-0 Hermed var

førsteholdet sikker på en lynomkamp,


og kiggede man på partierne på dette

tidspunkt, så kunne det godt blive resultatet!

Michael havde alvorlige problemer

i et helt vildt parti, hvor Michael

på et tidspunkt førte med dame, tårn

og let officer for et par bønder, men

Jakob kunne tage en hel del tilbage og

en af bønderne var nået frem til 7. række.

Og da Jakob spillede resten yderst

nydeligt, så var Michael chanceløs:

: # C =

8 9 D E E = "

$ ! " % ' ! % * ! * !

$ % & ' % ()( ! $ 01 '

& $ 1 0

; '

6

& * $ + . * $ ' - . ' 1 0

LN 7 ! 6 M

( " # ' # # ! " " . !

$ # * $ $ * ' * # ' $

. ' 01 LN 6 4 3 M

! * # ! 1

LN ( 9 < 5 ! = M

22

! # * " 0 & , . ' / + 2

. * " - . # & . ' " ( # * & . * 0

" * + .

" % /1

L) 4 5 A ) ) B ) C = A ) = > 5 =

4 A M

" " ,* 1 1

L) ) B 4 5 A ) = B 5 4 A

) < B ) 4 ) A ) 6 4 ! ) 4 < A

) ( B > 5 3 ) @ > 5 =

! '

"

!

'

M

" " . * / " 2 " ,* + 1 0

LN ) = 4 M

" $ $ # . * " " ' . & 1

L) 6 9 5 ) 4 ) ( > = '

M

" ' . $ / " ! , . # + " & . * "

. # ! / " + , ,# + " - . " % * #

( . * & / 2 + )/ 2 % &

" , . ! . * & . * $ $ .

. $ / ' , . / ! 2 " ,# 0


& , . / + 2 , / - 2 $

, $ ;

( )

Så var der kun førstebrættet tilbage,

hvor Jannick kæmpede for at få det udlignende

point i en helt vild stilling

med yderst lidt tid tilbage, og da Carsten

også efterhånden fik tænkt sig i

kraftig tidnød - havde vist 5-10 sekunder

færre end Jannick - så gik det bare

over stok og sten, Carsten spillede for

fredeligt satte nærmest alting i slag,

23

men Jannick brugte øjensynlig tid på at

tage alle disse brikker, så det endte

med, at Jannick overskred i en stilling,

hvor han havde slået alle Carstens

brikker, dermed remis og Læseforeningen

1 videre til finalen! Efterfølgende,

da jeg tastede partiet ind, så var Fritz

nærmest ved at koge over i arrigskab

over alle de fejl vi lavede - ind i mellem

gik den fra +2 til -2 og tilbage

igen, så begge parter havde et hav af

muligheder!!

Læseforeningen 1 Læseforeningen 2 2½ 1½

1. Carsten Bank Krøldrup Friis Jannick B Skow ½ ½

2. Per Stentebjerg Erik Mathiesen 1 0

3. Mads B Svendsen Johnny Holler Johansen 1 0

4. Michael D F Sørensen Jakob Grauslund 0 1

Sydøstfyn 1 - FREM 2: Forrest mødes Jeppe Frederiksen (tv.) og Bent Jensen - bagerst

Kim Skaanning (tv.) og Alex Sørensen.

Finalen bliver dermed endnu et opgør mellem de for tiden 2 stærkeste klubber på

Fyn: Læseforeningen og Sydøstfyn.


Partier fra OM 2003:

< < = > ? :

8 F E = > ? :

!

! " % " % & # $ ! $

# ! ' ()( ! ! # ()( & $ !

+ % " ' - % ' 1 0

1

' '

(

- ! ( % * ! % * ! * ' * '

" * ' * ' . # !

E '

$ , . # & ' $ % &

L 6 C @ ! M

! . 2 & & # ' % ! + !

% ! - $ * $ " ( . * $ . &

" 1 0

1

" % ' " " . " 1

" " % * 01

24

" , % # " " $ , ' " ' . $ / % !

" ! . # $ % $ " & * $ . * $

" + . * $ * $ " - , % $ / (

,* / % * % * # ' " ,* & / 2 !

% # $ 2 ' G $ 2 " , + / ' 2 "

E

I @ '

! "

' , ! , ' 0

-

&

&

*

% * 0

+ ,* 2 $ - , 2 * # $ $ ( , !

2 # ' $

( )

, & ,* $ " , & '

1

"

8 F E = > ? :

7

!

' / *

E /


"

%P " ?&

$ ! " # 1 0

6 J

" ! $ ! $ % % & ' !

! . " & & ()()( ' + $ !

- % % & ( 2 . & 1 E

H . "

I - ! '

'

- ! <

' 1 0

F

" ' & 0

*

$ 1 0

#

$ * $ $ ' " % # !

! * $ % * $ & % ' + # $

% # ! - ' % &

Q Q

25

" ( $ ' " ' $ " " $

Q Q

" " " 2 " ! " $ % $ ()(

" ' $

??

) (


B

8 > 6 E

$ ' " # $ ! # ! $

% & ' % $ # ! ! ()( & ,# &

+ . ' - % * # $ ( % * # $ '

% % & " ()( ' 1 0

* ' * ' $ ' * '

' % * ' , # +

! . $ 0 ! & . ! / , &

26

+ $ 01

; 3 C <

' '

+ * ' 01

- * ' # * ' 1 " ( ,* # + / % +

" % * ' % * ' " " . * '

) (

H 9

: : E = > ? :

$ # ' " ! $ # * $

$ * $ ! ' # ! ! % # $ % &

& % ()( + # ! - . " % &

( ()()( ' % . ' " % !

, # + % * & 2 * & $ $ '

' . ' ,# ' ! ' / % * ' & * '

, # + + , . # & - 2 # $

" ( % * # $ ,* # $ " * ! * !

" " ' 1 0

L N ) ) > ( ?M

" " * ' " ,* ' '

" $ $ 1

; ) < ! =


" $ ,* # " " ' , '

" ' , " 0 " ! , 1 0 . # " / " & 2

,# & " + , 1 1 . * /

( )

B

8 8

= > ? :

$ ! " $ ! # ! $ $

% & ' ()( ! % ! & ()(

, + + ' & - . " # ' ( ! * !

. * ! / 2 + " ' 1 '

. * & * / $ ,* . * &

' * & % $ ! , % * $ /

& 2 , + + ,* & - * $

$ " ( ' * " # * * '

27

" " * ' , " " % ! , ! " $ % '

, & " ' % ! % * " " ! ,

" ! ,* ' 00 " & ,* '

L) @ > 5 ) > 5 A ) 3 B ) C 6 A ) 7 =

" # # $ ) 7 > = = 8 C <

C5 < = 5 < > 5 < A M

" & ,* / " + 2 " % & " - % * & /

2 * & ( , ' , ! 2 2 !

" 2 $ ! $ ! $ , ' 2 !

' , " ' ! , " 2 ! & , "

2 ! + , " , ' - , '

$ ( 2 2 ' $ , " 1

LN < > ) M

$ ' $ " , " $

( )

BLIV OPDATERET PÅ DE FYNSKE SKAK-

NYHEDER PÅ UNIONENS HJEMMESIDE:

www.fsu-skak.dk


A

af Michael Agermose Jensen

I 6 6 # 9 6 JC 6 D 6 J C

. ! 1

- '

" "

. ! 1

< 6 ) < ?H

"

F + '

' " '

. ! 1 %

. 1 P &

'

. 1 P + '

'

1

'

28

. 1 P P !

; R . ! % 3 ) (

3 3 3 & . S / ,

3 3 ) E $ '

" $ * $ T

2

E

< 6 # 9 6

R D 3 3 )

% &' ( )

$ ' " $ * $

! " #

$ " %

&" " " " " '

( ) * + , -. + * ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

!

L. ! /

, '

= 6 ? E < 5 6 4 5 A

M


$ # # ' ' % # * $ ! # * $ % !

& # * + * ! - % ()(

( ()( E '

' <

( . # & ' % * " / " 2

! ,* ! 0

E "

' @

* ! $ & ' 1

0 4 = '

' ! /

' !

' 2 & ! . ' 2 * ! & . $ /

2 & + % * ! / 2 & - % ' / 2 +

" ( % !

= 6 < 5 6 4 5

= =

"

) (

1 + G T * % 3 ( =

7 < & 3 7 = 1 ! U

! ! ! '

= 9 ! =

= 9 ( < C 6 ; J 1

% 7 83 7 7 8&

7 < @ < =

E 1

'

2

? 6 C 6

. . 7 = <

% &' ( )

$ ' " $ * $ # ! $

* ' . * . * $ ! % . $ & ()

()( % $ + ' 00

29

*

! #

$ + , %

&" " " " " '

( -. ) + * ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

J E

7 7 ) % I

. ! 1 P &

; '

1

7 = < ? *

2

+ ! - . * & ,# + 1

L7 4 <

" M

( . * !

D

4 5 ! 3

) (

1

' ' '

. 1 P ;

% ! &

:

" ' ?

. 1 P '

!

' ; '


. 1 P

"

1 " T !

' E

C

'

2

E K 6 #

8 E F L

, G , G 7 3 3

% &' ( )

$ '

" $

' ' . 1 P P -

T !

+,

) < ?

" * $ # ! $ *

' * % $ ! % * & . * # !

+ % $

L, 3 4 )

3 C = M

+ ! 1

1 ' ' <

- ()()( % $ ( % " & %

! " . . & , , +

! " #

$ * + , " %

&" " " + " '

( -. ) ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

$ ,* ! 0

30

I . 1 P "

1 ' '

. ! -

$ % * #

L < 4 5 ( 6 C 6 4 5 < ( C5 @

4 ! 6 @ 9 < M

' % * # . * ! ! ' 0

! . & & ! M

E

'

& . & + % * & ()()( - % * +

,*

$

+ " ( % $

" ( 2 + " $ ' " " ' '

" 2 ! " $ # $ . & / " ' 2 # $

" ! . ! " & % * ! . ' " + % & '

" - & ! ( . . * *

2 # & "

) (

+ . / * + % * + /

1 '

. 1 P ' 1 "

. / D )

; / D / D

1 . 1 P

E ! '

2 V

!

R R ?V 0 W

J E U U . !

1 P

+ ' "

$ '

2

' H


L; 9 ( '

) 9 ! = 6 = <

= 9 5 < E X !

M

" $ " * $

L ' '

F ) ( F

E 2

= 9 ! = '

T ' < = C <

* + , * ,

2 , C5 =

I =

;

< C @ 6 6

9 @ ( < " ! /

- ; *

*

2 * ' , < =

C5 ! = A 6 5 ! = 5 < ( = 1

U ! $

1

( ! 6 ?: '

/ 0 ) ! ( = 9 ! = 5 <

; + '

I

F

Y) 88= < C! < * ,

< 9 ( 6 = '

) M

# !

L+ = = 6 '

- 2

= 6

' ) = : ; !

2 = C 6 < = 6 ? E

1 < < :

2

31

= 6 ' 1

' '

2 < 6 %E &

) 9 ! = 6 = < 5 < "

6 4 5 6 M

$

.

= 5 < H < 4 6 A (

! " #

$ * " %

&" " " " " '

( ) + , -. + * ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

. !

$ *

L < 6 H 6 5 6 ?

4 5 A ( B 5 9 @ @ 9 6 B 3

3 C 6 A : < C 6

U = :

< ! ( ' T

' ) : < (

)

C 6

; !

2 6 5 < C < ( = ?

* ( C5 ! = A

@ 5 ! =

U ! $

%( 9 ( @ 5 < ?&M

' *


L$ 6 4 5 =

F Y

' !

. " R

'

M

LJ P

Q.

0 S + Q 6 ( : ; / D %.

R & 2 6 C <

I ! : Z

6 ! ( ' ' ) :

6 C 6 I R

P ' M

'

T . " R

6 (

F

: # 8 N - & $ O

D : 9 C N" ' O

F U F %< &

) 3 87 ) 88=

% &' ( )

$ '

' " "

' / 0

" $

E " '

H

" * $ # ! $ *

' * !

'

32

! " #

$ * * %

&" " " " " '

( ) + , -. + ) /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ' / 0

' "

! ( ;

" 6 ! (

P '

6 (

' "

! % $

1 7 6 =

'

[ ! ! ! ! G

7 6 <

! # !

1 ' "

9 6 1

! @ ! 6

& . " &

1 '

9 @ ( 6 L.

%

& 2

@ C @ 3 8 8 8 8 8 7 C (


1 ,

! * , M

+ % # $

L3 C = ' !

: E

' '

) 3 8 8 8M

+ ! - % ' 0

'

* !

( $ ' * ' 1 1

; " J

'

LE

' 2 8 8 8

9 5 < ) 4 5 < ' 9 6

< 6 : , '

9 5 < 9 6

' ' @ 1

6 , "

2 C ( ?H

:

C 6 ' M

# * '

' '

= L1 ' 9 5 6 ) 8 8

1

> ' @ C (

9 6 M

" ()(

LD

"

) 8 8 8 C 6 = > '

: ) C (

33

'

M

" % & % ! ()( $ , % '

E 7 6

E ! ) ! =

' 4 ( 1 '

' ! 3 (

' . $

+

!" " , #

$ + * %

& " " " " '

( ) ) -. /

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 4 )

< < 9 6

1 '

" '

1

' ' ! . % $ & % * &

2 * & + '

E " "

L 3 < 9 ( 7 6 9 6 ) 8 ! < ?H

M

+ ! - * $ * $

D

' '

'

@ 6


" ( ' - '

L) 8 ! = 4 ( M

" ( ,# + " . $ 2 +

; J

' "

3

" " # $ 1

L) ) 4 6 4 ( A ) = B 4 ! 6

" M " " . ! " % # " 1 1

Skoleskak – holdkampe

På Fyn spilles i hele 4 rækker. Via indledende

stævner findes to finalehold i

hver række, hvorefter det hele afgøres i

såkaldte knald eller fald kampe.

Gymnasie-rækken

I gymnasierækken sikrede Middelfart

sig sidste år ikke blot Fynsmesterskabet

– de gik senere hen og vandt DM. Om

de kan gentage succesen står foreløbig

hen i det uvisse, men at de får muligheden

er en kendsgerning, al den stund

ingen stillede op imod dem i kampen

om FM. Holdet må nok må se i øjnene,

at det kan blive svært i år, nu da Marie

Frank Nielsen ikke kan være med.

Uden muligheder er holdet dog ikke, så

pøj-pøj!

B8-rækken

B-rækken har været igennem tre indledende

stævner med efterfølgende afvikling

af slutspilskampe. Giersings Realskole

var undervejs totalt dominerende,

34

I L) = C M

" $ " $ ' " ' % !

" ! . & ! " & % " , +

( )

% &

Af Arne Bech Madsen

'

'

( C! < 1

hvilket i den afsluttende finale gik ud

over Stenstrup, der fik en sæk på hele

8-0. 3. pladsen sikrede Nr. Åby Kommuneskole

sig ved at slå Giersings 2.

hold med 12½-3½, og endelig tog Krarup

5. pladsen ved at slå Nr. Aaby Real

med 9½-6½. Jeg kunne godt forestille

mig Giersing lege med om medaljer

ved DM, men lad os nu se.

B4-rækken

I b-rækken spilles også for 4-mands

hold. Hele 28 hold stilede op her med

det resultat, at Nordagerskolen fra Ringe

skulle møde Giersing i finalen. Jeg

har ingen enkeltresultater fra matchen,

kun ved jeg at Nordagerskolen vandt.

Tillykke, selvom der ikke er noget DM

i denne række.

A-rækken

Referatet fra a-holdenes turnering vil

jeg overlade til Mads Svendsen: A- finaler

har de sidste par år været synonymt

med tætte kampe, men i år var

der på forhånd lagt op til en lidt mere

6


tam affære. Grundspillet blev vundet

Giersing med den imponerende score

33/40, og de var derfor favoritter. Højby

havde med et mulehår kæmpet sig

foran sidste års finalister fra Nr. Aaby

Realskole, hvilket i sig selv var noget

af en præstation. De kunne nu spille

totalt frigjorte i finalen, da ingen (og

vist ikke engang dem selv) troede på, at

de kunne stille noget op mod Giersing -

og det endda på udebane.

Finalen blev afviklet den 12. februar,

hvilket passede med at Giersings to

første brætter, Kristoffer og Nicolai,

var hjemme på vinterferie fra Tjele Efterskole.

Det er sidste år de må deltage

i a-rækken, og da resten af holdet også

består af stærke spillere, er der ingen

tvivl om, at holdet topper netop i år.

Faktisk er dette hold nok stærkere, end

det der vandt DM- guld i 2002(!). Højbys

spillere er ikke så rutinerede, men

absolut talentfulde, og forude glimter

medaljerne måske, men hos de lokale

bookmakere var de som sagt ikke spået

de store chancer. Men lad os se hvad

der egentlig skete..... Første parti, der

var afgjort, var på 4. brættet, hvor Casper

Emil kunne vælge og vrage mellem

gevinstvarianter allerede efter 10 træk.

Han valgte ikke det nemmeste, men

Mikkel Heiede måtte kæmpe videre

uden et tårn og et par bønder. På førstebrættet

var Højbys Daniel Frølund

også kommet i menneskehænder mod

en tændt Kristoffer Dyrgaard. Daniel

35

har utvivlsomt et stort talent for spillet,

men Kristoffer byttede rutineret de rigtige

brikker af, deplacerede Daniels

brikker og plukkede til sidst et tårn.

Fynsmesterskabet var nu Giersings, da

reglerne siger, at vinderen af grundspillet

kan nøjes med uafgjort i finalen. Så

derfor tog Nicolai Rindal remis i en

nok lidt bedre stilling mod pigefynsmesteren

Marie Vang Nielsen. Marie

var ellers kommet bedst ud af åbningen,

men gav derefter en officer

væk, men havde dog to bønder og en

ok stilling. Klar over at partiet ingen

reel betydning havde for kampens udfald,

gik partiet på tredjebrættet mellem

Simon S. Jensen og Christian Steen

Larsen herefter op i hat og briller. Ord

kan næsten ikke beskrive hvor lavt niveauet

pludselig var. Først førte Christian

med en officer, derefter kostede

en aftrækker dronningen. En lige så

åbenlys fælde blev nu opsat af Christian.....og

søreme om ikke Simon hoppede

lige i den. Da krudtrøgen lettede

havde Simon et fordelagtigt slutspil,

som han faktisk fik omsat til et vundet

bondeslutspil. Desværre var han nok

ikke klar over, hvor godt han stod, og

efter at have misset gevinsten, blev der

aftalt remis. Giersing vandt altså 3-1 og

skal deltage ved DM den 19.-21. marts.

Højby skal blive spændende at følge de

næste par år, for i det hold er der potentiale

til faktisk rigtig meget.

Højby Giersing 1½-2½

Daniel Frølund Kristoffer Dyrgaard 0-1

Marie Vang Nielsen Nicolai Rindal ½-½

Simon S Jensen Chr. Steen Larsen ½-½

Mikkel Heiede Casper Emil Rouchmann ½-½


Tak til Mads for kommentarerne.

Også dette Giersing-hold tror jeg på.

Som Mads så rigtigt siger det, er holdet

nok mindst lige så stærkt som guldtagerne

fra ’02. Modstanden er til gengæld

også skræmmende; ikke mindst

36

Parkskolen fra Struer, som efter sigende

har ambitioner om at vinde såvel a-

som b-rækken. Fyn har dog et par gode

bud i begge rækker i spillerne fra Giersings

Realskole. Held & lykke!

SIMULTAN SKAK

Søhus Skakklub er mandag den 1. marts 2004 kl. 20.00

- vært for en simultan turnering, med et kendt ansigt på

Fyn - nemlig Morten Mortensen, Odense Skakklub – Morten

spiller på førstebrættet i Odense Skakklubs 1. hold –

Fynsserien, han har tidligere været på besøg her i klubben,

hvor han gav en god modstand til alle.

Søhus Skakklub giver en god flaske vin til alle som vinder

over Morten.

Det er GRATIS at deltage og klubben er, som sædvanlig

vært med GRATIS kaffe.

Der kan købes øl og vand.

Max. deltagerantal : 20 personer.

Spillested: Søhusskolen Bispeengen 3 Søhus v/ hovedindgangen

- hvor der er opsat skilte.

Bindende og hurtig tilmelding til undertegnede.

Venlig hilsen Søhus Skakklub

Tilmelding til: Peder Elkjær tlf. 65 94 30 03

Mail : peder.elkjaer@privat.dk


SKOLESKAKSTÆVNE

i

Ringe

37


Sydøstfyn Forår 2004

Skakklubben Sydøstfyn indbyder til den 20. koordinerede forårsturnering.

Spillested: Gudbjerg skole, Byvej 11, 5892 Gudbjerg

Spilledato og – tid: 2/3 – 9/3 – 23/3 – 30/3 – 13/4 – 20/4 – 27/4 kl. 19.00 –24.00

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk samt ½ til + opsparet tid til resten.

Turneringsform: Der spilles i 8 mandsgrupper evt. nederste som monrad.

Indskud: 100 kr. pr. deltager.

Præmier: Nr. 1: 300 kr. Nr. 2: 200 kr. Nr. 3: 125 kr.

Forplejning: Vand, øl, kaffe og kage kan købes.

Rygning: Der må ikke ryges i spillelokalet.

Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 26/2 2004

Tilmelding til: Erik Rene Nielsen, Egemosevej 14, 5882 Vejstrup

Tlf.: 62 28 11 87

Allan H. Hansen, Bregnegaardshaven 25, 5700 Svendborg

Tlf.: 62 21 92 61

Vedr. præmier deles der ved ligestilling. I øverste gruppe afgøres mesterskabet ved

korrektion.

Eller via vores hjemmeside:

http://home6.inet.tele.dk/gudbjerg

Klik på indbydelser

Du skal have modtaget en kvittering fra os på din tilmelding via nettet, for at være

sikker på, at den er registreret. Dette fordi nogle postprogrammer ikke er sat op til at

håndtere den formular der anvendes.

Vel mødt i Sydøstfyn!!

38


TÅRNET WEEKEND - EMT XV

Skakklubben "Tårnet" i Svendborg indbyder til 5-runders

koordineret Weekend-EMT i dagene 19/3 – 21/3 - 2004.

Turneringen indgår i Grand Prix-serien 2003-2004.

Spillested: Haahrs skole, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg. NB!!

Spilletider: Fredag kl. 19.00 - 24.00, lørdag og søndag

kl. 10.00 -15.00 og 15.30 - 20.30

Betænkningstid: 1½ time til 34 træk plus 1 time til resten. NB!!

Klasser: Der spilles i 6 mandsgrupper evt. suppleret med

en monradgruppe nederst.

Indskud: 120 kr.

Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200 kr.

Lokaleforhold: Der er rygeforbud i spillelokalerne.

Andre forhold: Der er spisesteder og overnatningsmulighed (vandrehjem)

5 minutters gang fra spillestedet.

Tilmelding: Senest torsdag den 11/3 til:

Jens Erik Pedersen, Mellemvej 12, 5700 Svendborg.

Tlf. 62 21 78 87, e-mail: Jens.Erik.Pedersen3@skolekom.dk

eller :

Erling Bech Andersen, Myrehøjvej 39A, 5700 Svendborg.

Tlf. 62 21 86 81, e-mail: easn@mail.tele.dk

VEL MØDT I SVENDBORG!!!

39


FYNSKE SKAKKLUBBER

1. ASSENS mandag

Ib Cyrill Brix Juhl 64 71 57 47

2. FIBER tirsdag

Jan Svenssen 63 12 24 08

3. FREM, ODENSE mandag

Niels Erik Nielsen 66 14 76 74

4. FÅBORG mandag

Bjarne Lindenskov 62 61 81 74

5. GELSTED tirsdag

Jørgen Rasmussen 64 78 11 07

6. INDSLEV tirsdag

Andrew Velarde 64 88 18 32

7. KERTEMINDE tirsdag

Antero Rousku 65 34 21 50

8. KORUP-UBBERUD mandag

Henrik Hede Nielsen 66 18 63 68

9. LÆSEFORENINGEN torsdag

Jakob Grauslund 66 14 13 42

10. MIDDELFART mandag

Erling N. Hansen 64 41 23 55

11. MIDTFYN, RINGE mandag

Vagn Hansen 62 27 16 32

12. MUNKEBO tirsdag

Kaj Bekker 65 97 50 44

13. NR. ÅBY JUNIOR torsdag

John Dahlberg 64 42 15 04

40

14. NYBORG mandag

Erik G. Andresen 65 35 10 08

15. ODENSE SKAKKLUB mandag

Ivar Dørup 22 98 34 76

Pensionistafdeling: onsdag

Keld Boysen 66 13 22 14

16. RUDKØBING mandag

Poul Eriksen 62 50 22 42

17. S.I.F., NYBORG torsdag

Lars Corneliussen 65 37 24 84

18. STRIB mandag

Kai Pettersen 64 40 63 33

19. SYDØSTFYN tirsdag

Niels Højgaard 62 25 11 01

20. SØHUS mandag

Peder Elkjær 65 94 30 03

21. SØNDERSØ tirsdag

Niels Justesen 64 82 19 76

22. TOMMERUP-VISSENBJERG mandag

Holger Mikkelsen 64 76 16 18

23. TÅRNET, SVENDBORG mandag

Jens Erik Pedersen 62 21 78 87

24. ULLERSLEV tirsdag

Knud Nielsen 65 35 22 88

25. VEJLE-ALLESTED tirsdag

Knud Pindstofte 65 90 14 47

26. ÅRSLEV mandag

Bent Hansen 66 17 12 03

FYNS SKAK UNIONS ADRESSER:

Forretningsudvalg:

Formand: E-mail: ega.mail@webspeed.dk

Erik G. Andresen Hybenvænget 9 5540 Ullerslev 65 35 10 08

Kasserer: Fax: 63 44 00 12 E-mail: kasserer@fsu-skak.dk

Poul Jacobsen Postboks 102 5464 Brenderup 63 44 00 16

Sekretær: E-mail: kwp@orangenet.dk

Kristoffer Werming Carl Baggers Alle 60 5250 Odense SV 66 13 86 36

Turneringsleder: E-mail: turneringsleder@fsu-skak.dk

Niels Henrik Cappelen Blommegrenen 145,th 5220 Odense SØ 66 15 41 80

Juniorleder: E-mail: mstrandbyhansen@hotmail.com

Martin Strandby Hansen Nørremarken 37 A, st. 5881 Skårup 62 27 12 89

Suppleant: Hans Milter Pedersen E-mail: hans.milter.pedersen@skolecom.dk

Fyns Skole Skak:

Formand:

John Dahlberg Skolevænget 4 5580 Nr. Åby 64 42 15 04

More magazines by this user
Similar magazines