OP MED HÅRET - UDSYN

udsyn.net

OP MED HÅRET - UDSYN

”Jeg vil jo ikke holde op med at bruge hårprodukter. Men producenterne burde stoppe med at putte skadelige stoffer i.” DEM SKAL DU HOLDE ØJE MED Astrid, 9.a n ALLERGENE PARFUMESTOFFER EU’s Videnskabelige Komité har identificeret 26 parfumestoffer, der betragtes som allergene. I daglig tale omtales disse stoffer bare som ’de 26 allergene parfumestoffer’. Disse stoffer skal deklareres, hvis de forekommer i koncentrationer over 0,01% i rinse-off produkter – for eksempel sæbe og shampoo – og over 0,001% i leave-on produkter – for eksempel deodorant, make-up og hårprodukter. I svanemærket kosmetik må de 26 allergene parfumestoffer højst indgå i koncentrationer op til disse grænser. n FORMALDEHyD Formaldehyd er klassificeret som kræftfremkaldende, men EU’s Videnskabelige Komité har vurderet, at det er sikkert at bruge i kosmetik i ganske små koncentrationer. I svanemærkede produkter er kræftfremkaldende stoffer som formaldehyd ikke tilladt. n PARABENER Butyl- og isobutylparaben er eksempler på såkaldte bioakkumulerbare stoffer. Det vil sige, at de hobes op i miljøet. Da virkningen på længere sigt er ukendt, og det ikke kan afvises, at de kan give problemer, må de ikke indgå i svanemærket kosmetik. De to parabener er også mistænkt for at virke hormonforstyrrende. Det samme gælder propyl- og isopropylparaben. De er dog ikke optaget på EU’s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Sker det, vil de automatisk blive udelukket i svanemærket kosmetik. Skemaet viser, om der er deklareret indhold af én eller flere af disse fire parabener. FOTO JESPER GLyRSKOV / GRAFIK RASMUS BUHL FAKTA OM TESTEN Sammen med Miljømærkning Danmark har Tænk i maj og juni 2007 screenet markedet for hårstylingprodukter i dagligvarehandelen. Derefter har vi foretaget en kemisk analyse af 39 af de mest almindelige produkter: 15 voks, 12 mousse og 12 lak/sprayprodukter. Vi har testet produkterne for deres indhold af de 26 parfumestoffer, som EU’s videnskabelige komite for kosmetik har udpeget som allergene. Dernæst har vi tjekket, om varedeklarationen stemmer overens med det faktiske indhold af parfumestoffer. Vi har desuden testet voks og mousse for deres indhold af det kræftfremkaldende stof formaldehyd. Denne test var ikke relevant for de valgte lak- og sprayprodukter. Endelig har vi tjekket voks og mousse for deres indhold af bio-akkumulerbare konserveringsmidler – det vil sige stoffer, der betragtes som skadelige for miljøet, da de kan ophobes i fødekæden. Den test omfatter to typer parabener og kvaternære ammoniumforbindelser. Den samlede bedømmelse vægtes således For voks og mousse: Bioakkumulerbare konserveringsmidler 40%, allergene parfumestoffer 30% og formaldehyd 30%. For de testede lak/spray-produkter var det kun relevant at analysere for indholdet af allergene parfumestoffer. Derfor udgør de hele den samlede vurdering. Det betyder, at et højt indhold af parfumestoffer trækker mere ned for disse produkter end for voks og mousse. OKTOBER 2007 17

More magazines by this user
Similar magazines