Om tekster sværhedsgrad

mennta.hi.is

Om tekster sværhedsgrad

Således er det altid nødvendigt, at tænke over den enkelte teksts opbygning, formidling

og indhold.

Ud over disse faktorer, så er der hele den sproglige side. Igennem tiden er der flere, der

har spekuleret over, hvad det er der gør én tekst lettere at forstå end andre. Erfarne læsere

ved jo godt, at nogle tekster er lettere at læse og forstå end andre, selvom de måske

omhandler det samme emne. Man snakker om tekstens læsbarhed.

Læsbarhedsindeks

Det har gennem mange år været på mode at måle teksters læsbarhed ved at tælle antallet

af ord, stavelser og sætninger i en tekst, og så ved hjælp af en bestemt formel at udregne

et læsbarhedsindeks for en tekst. Ikke mindst indenfor journalistikken og

reklamebranchen Igennem tiden er der blevet udviklet flere metoder for at udregne

teksters læsbarhedsindeks. I dag er der måske dog tre metoder, der oftest bliver anvendt,

nemlig: Flesch Reading Ease Index, Fog Indeks og LIX.

Flesch Reading Ease Index

Rudolf Flesch blev oprindelig uddannet som jurist i Wien. I 1938 flyttede han til USA,

hvor han nogle år senere tog en ph.d. på Colombia University. Det var i den forbindelse,

at han udviklede Flesch Reading Ease formel, som første gang så dagens lys i værket

„Marks of Readable Writing" fra 1943. Senere reviderede han formlen en smule, og den

er siden hen blevet brugt i mange forskellige sammenhænge. I dag bruges formlen gerne i

forbindelse med forskellige tekstbehandlingsprogrammer. Således kan man både i Word

og Word Perfect under den engelske grammardel få programmerne til at udregne Flesch

Reading Ease Score.

Flesch Reading Ease Score bygger på en skala fra 0 – 100. Jo højere pointtal, jo lettere er

teksten at læse. Skal man udregne Flesch Reading Ease Score, skal man bruge følgende

formel:

R = 206.835 – (1.015 x ASL) – (84.6 x ASW)

hvor

ASL = den gennemsnitlige sætningslængde (antallet af ord i teksten divideret med

antallet af sætninger i teksten).

ASW = det gennemsnitlige antal af stavelser pr. ord (antallet af stavelser divideret med

antallet af ord).

Fog Indekset

Fog Indekset er en anden anerkendt metode til at analysere skriftligt materiale i forhold til

en teksts læsbarhedsindeks. Fog Indekset blev udtænkt af amerikanere R. Gunning i

værket The Technique of Clear Criting fra 1952. Som hos Flesch bygger hans metode på

en optælling af antal ord og lange sætninger. Hvor man med Flesch Reading Ease Score

opnår det bedste resultat ved at tælle hele teksten, så kan man sagtens brug Fog indekset

ved at tage et mindre uddrag af den tekst man vil måle. Det bedste resultat får man, hvis

man tager et uddrag på 100 – 150 ord. Det „ideelle" Fog indekstal er 7 eller 8, hvorimod

3

More magazines by this user
Similar magazines