Seniorernes Blad nr. 5 2011 - Pensionisternes Samvirke

pensionisternessamvirke.dk

Seniorernes Blad nr. 5 2011 - Pensionisternes Samvirke

SENIORERNES BLAD

Nr. 5

oktober

2011

46. årgang

At få et godt liv

Nyd livet, men pas godt på dig selv, siger Carsten Elert side 4

Spilleregler mellem frivillige og professionelle

Fagforeninger og frivillige organisationer foreslår en rammeaftale side 20

Verdensartisten i Guldbergs Have

Læs om Poul Benny Knudsen, verdensartist og berømt stepdanser side 12


www.wellvita.dk

Godnat og

sov godt

Slip af med dine søvnproblemer

Ligger du som mange danskere

nat efter nat og har svært ved

at sove? Vågner du flere gange

i løbet af natten, eller sover du

bare dårligt, er der nu hjælp at

hente med det nye 100% plantebaserede

produkt med navnet

Sedaforte.

Få din nattesøvn

Sedaforte består af en række

gammelkendte planter, som

…Fjerner …Sov rigtig trætheden godt

Prøv Sedaforte i 60 dage til halv pris kun kr. 85,-*

Herefter sørger vores automatiske leveringsservice

for, at du hver anden måned får tilsendt friske forsyninger

af Sedaforte, som dækker det daglige behov

i 2 måneder, til en pris af kun kr. 169,-*.

Du kan holde pause eller stoppe abonnementet,

præcis når du ønsker det.

nu er sammensat i en helt ny

kombination, der giver en unik

virkning.

Sedaforte er ganske enkelt en

tablet, hvor vi har samlet al positiv

viden om planter til at fremme

søvnen i én tablet, således

at du sikres den bedste effekt.

Hver tablet indeholder hele 4

planter med fuld effekt. Det betyder,

at Sedaforte både virker

afslappende, så du lettere kan

falde i søvn, og når du sover

sørger produktet for, at du får en

god og afslappende søvn, så du

ikke vågner flere gange i løbet

af natten.

Sov godt og bliv frisk

En ting er at kunne falde til ro og

kunne sove, og her er Sedaforte

en god hjælp.

Men det er også vigtigt, at man

sover godt og får en hel nats

søvn, så man kan vågne frisk og

udhvilet næste morgen.

Prøv Sedaforte i 60 dage for kun kr. 85,-

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk

Sedaforte kan bestilles på telefon 82 30 30 40

(hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00) eller på

www.wellvita.dk. Varen sendes sammen med

et girokort, så du først betaler, når du har modtaget

varen. Produktet sendes som maxibrev og bliver

derfor leveret direkte til din postkasse/brevsprække.

* Der tillægges kr. 39,00 i porto pr. forsendelse.

Få en bedre søvn

Sedaforte er et 100% plantebaseret

produkt, hvor virkningen

er helt unik, fordi hver

tablet indeholder hele 4 aktive

planter.

Planten Kamille gør, at du

bedre kan slappe af, før du

falder i søvn. Planten Melissa

giver en god og stabil nattesøvn,

og kombineret med

Humle sørger de for, at du

kan vågne frisk og udhvilet.

Bedste effekt

Sedaforte har i flere studier

dokumenteret sin gode effekt

på søvnproblemer.

Den stærke kombination af

planter har ingen sløvende

virkning, og derfor er Sedaforte

det helt rigtige valg, hvis

du gerne vil gøre noget ved

søvnproblemer.

Giver en rolig nattesøvn

Virker afslappende

Sløver ikke

Vågn frisk og udhvilet

Halv pris

60 dages forbrug

85,-


Seniorernes blad udgives

af landsorganisationen

Pensionisternes

Samvirke

Hovedkontor og redaktion:

Griffenfeldsgade 58

2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

Fax: 35 35 28 80

www.PensionisternesSamvirke.dk

e-mail: Samvirket@

PensionisternesSamvirke.dk

Eksp. åben: 9.30 – 14.00

Kontor: 10.00 – 15.00

Ansvarshavende redaktør:

Landsformand Jørgen Fischer

Næste blad udkommer 6. december 2011

Indlæg skal være redaktionen i hænde

senest den 2. november 2011

Seniorernes blad påtager sig intet

ansvar for manuskripter eller billeder,

der indsendes uopfordret.

Stof fra Seniorernes blad må kun citeres

med tydelig kildeangivelse.

For Samvirkets arrangementer tages

forbehold for trykfejl og prisændringer.

Annonceekspedition

Gl. Jernbanevej 48

2500 Valby

Tlf. 33 21 20 00

Fax: 33 21 42 42

Sats: Grafisk Trykcenter A/S, www.gte.dk

Tryk: Virage

Oplag: 42.000

ISSN: 0903-0-778

ISSN: 1903-9255 – online version

Forsidefoto:

De lattermilde kvinder på forsiden er

tilhørere til et af Carsten Elerts foredrag

om sundhed og det gode liv. Læs mere

på side 4.

Indhold

Leder

At få et godt liv ....................................... 4

Der er brug for Ældremobiliseringen ...... 6

Ældre mobiliseringens konsulenter ........... 8

Er fremtiden forbi? ................................ 10

Verdensartisten i Guldbergs Have ......... 12

Hvad får ældre til at blive på

arbejdsmarkedet? ................................. 14

Mange gør meget................................. 18

Åbent brev til statsministeren

Kære Helle Thorning-Schmidt!

Vi skriver til dig af to grunde.

For det første for at ønske tillykke til både dig og din nye regering.

Vi er sikre på, I vil gå til opgaverne med begejstring og virkelyst, også selv om de

økonomiske konjunkturer, der er grundlæggende for vores velværd, kunne have været

bedre.

For det andet vil vi minde om, at der er en række uløste problemer på ældreområdet,

som vi mener bør trækkes frem, ikke mindst fordi ældre og ældres vilkår har fyldt

forbavsende lidt i valgkampen.

Men inden da, vil vi understrege vores tilfredshed med, at regeringen generelt

synes at ville gøre op med det regeltyranni og den overudviklede trang til kontrol, der

desværre er blevet fremherskende de senere år. Vi ser frem til, at I skaber et fornuftigt

grundlag for, at den pleje, ældre kan tilbydes, når det er påkrævet, ikke længere skal

præges af stopur og stive regler.

Vi er også meget tilfredse med, at sundhedsministeren agter at genskabe i hvert

fald noget af den lighed, der så skammeligt er gået tabt i sundhedsvæsenet og at

skatteministeren understreger, at den omfattende skattereform, der forestår, skal have

social balance. Vi tager det som et tilsagn om, at hvis skatten på arbejde nedsættes og

erstattes af afgifter, bør de svagest stillede ældre kompenseres for den ekstra udgift, de

pålægges.

De økonomisk svagest stillede ældre er ikke mindst dem, hvis indkomst kun består

af folkepensionen og lidt Atp. Mange af dem er regulært fattige. Deres forbrugsmuligheder

er gennem de sidste mange år sakket voldsomt bagud i forhold til andre

samfundsgruppers. Det bør der rettes op på, og det bør ikke være i form af småjusteringer

af ældrechecken. Vi ønsker denne almisseprægede fattigdomsydelse afskaffet,

sæt dog i stedet pensionstillægget op til et anstændigt niveau.

Vi tror, man skal kalde en spade for en spade, hvis det problem skal løses. Det kan

ikke nytte noget at fedtspille med fattigdomsbegrebet, som jeres forgængere gjorde.

Barokke påstande om, at fattigdom har med alt andet end økonomi at gøre, bør

afløses af nogle fattigdomskriterier, vi kan forholde os til. Det glæder os, I i regeringsgrundlaget

signalerer forståelse for dette.

De langtidsmedicinske patienter er en anden gruppe, som i højeste grad trænger

til forbedrede vilkår. Vi er glade for at ventetidsgarantien beholdes, men vi har også

forståelse for, at der i nogle tilfælde dispenseres. Men medfører det en besparelse,

henstiller vi, at pengene bruges på, at de langtidsmedicinske patienter får bedre og

mere menneskeværdige vilkår.

Jeg vil til slut nævne et par meget væsentlige ønsker, vi har til rammerne for vores

egne arbejdsvilkår:

Størstedelen af vores arbejde for ældre finansieres af driftstilskud fra Tips og Lottopuljen.

Den ordning fungerer fortræffeligt, og vi henstiller, at driftsstøtten bevares

og hverken helt eller delvis afløses af projektstøtte. Det vil være ødelæggende for både

kontinuiteten i vores arbejde og vores samarbejde med andre ældreorganisationer.

Endelig har vi et stærkt ønske om, at I hjælper med at værne om den frie frivillighed,

som den praktiseres i Pensionisternes Samvirke og andre organisationer. I Samvirket

har vi på landsplan flere tusinde frivillige. De arbejder af lyst, og de skal ikke styres

af beslutningstageres aktuelle ønsker om at iværksætte projekter, de eventuelt måtte

finde interessante at afprøve i offentligt regi.

Med venlig hilsen

Jørgen Fischer, Landsformand Pensionisternes Samvirke

Længe leve den frie frivillighed ............. 19

Spilleregler for samarbejde ...................20

Pensionisternes Samvirkes

medlemskort 2012 ................................ 21

Formidlingen ........................................22

Tilbage til … .........................................23

Status for fusion ...................................23

En undskyldning til Erik Stubtoft ...........23

Kryds & tværs .......................................24

Bliv medlem ..........................................25

Julefest .................................................26

Julekoncert ...........................................26

Pensionist eller

efterlønsmodtager 2011 ....................... 27

Bragende Nytårskoncert ....................... 27

Rejsehjørnet ..........................................28

Seniorbolig, men hvilken? ................... 31

Ergovitser .............................................32


At få et godt liv

Sundhed er tidens hotteste emne. Der bliver skrevet og talt meget om sundhed, og ikke

altid på en særlig spændende måde. Konsulent Carsten Elert, LO Faglige Seniorer, har

ved siden af mange andre opgaver stor succes med meget inspirerende foredrag om

sundhed. Hans programerklæring er: Nyd livet, men pas godt på dig selv, og lad være

med at blive en gammel, bitter person.

En fed rockmusik kører, mens godt

tredive mennesker finder deres

pladser i lokalet. Nogle ser desorienterede

ud. De har meldt sig til et foredrag

om at få et godt liv, og de har tydeligvis

lidt svært ved at forbinde musikken

med emnet.

Lyden skrues ned, og Carsten Elert,

går i gang. Foredraget ledsages af billeder,

og ved første billede løftes sløret

for det musikalske mysterium. Musikerne,

Rolling Stones, toner frem. De

er nogenlunde på alder med tilhørerne,

men bestemt ikke så velholdte. På det

viste gruppeportræt er alle rynkerne

med. Det er slidte ansigter. Men det

er også ansigter på mennesker, som i

en alder hvor de fleste er pensionerede,

fortsat kan lave en musik, der fanger

fans fra flere generationer.

Kontrasten til næste billede, en

gammel mand der sidder helt alene og

hensunket i egne tanker, lægger op til

en diskussion om det gode liv og om,

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 4

at alder nok ikke har så meget med

dåbsattesten at gøre. Carsten Elert

lægger ikke skjul på, at for ham selv

handler det om at få noget fornuftigt

ud af tilværelsen. – Måske bliver det

et langt liv, siger han, men det bliver i

hvert fald et indholdsrigt liv. Hans råd

er: Nyd livet, men pas godt på dig selv,

og lad være med at blive en gammel,

bitter person.

Når vi taler om det gode liv, spiller

både arv og miljø nogenlunde

lige meget ind, fortsætter han, og for

at ingen skal være i tvivl om, hvad

forskellen er, anskueliggøres det med to

billeder: Først et af to mænd, der begge

har arvet nogle usandsynligt store ører.

Miljøet er repræsenteret af en kvinde,

som har fået peppet sin barm voldsomt

op med adskillige kilo silikone.

Og så til sundheden

Efter at tilhørerne har grinet af, er

alle 100% med og parate til det mere

Som det ses på bladets forside, var der ikke langt til latteren under foredraget, men der blev også lyttet koncentreret.

sundhedsfaglige stof: Rygningens

farer, kostpyramiden, spis varieret,

spis grønt, spis fisk, drik rigeligt, pas

på det animalske fedt o.s.v., o.s.v. De

ernæringsmæssige råd, der suppleres

af delikate madbilleder, følges op en

grundig dokumentation af motionens

betydning for både liv og velvære, samt

det gode råd: Gå en tur med hunden,

også selv om du ingen har. Det gør dig

både sund, glad og afslappet!

Selv om foredraget giver mange

detaljerede råd, bliver det hverken tørt

eller docerende. Deltagerne er hele

tiden med og en stor del at tiden går

med spørgsmål og svar. Her er ingen

løftede pegefingre. Man skal ikke være

fanatiker, siger Carsten Elert, hvem

gider for eksempel spise æblekage uden

flødeskum eller rundstykker uden

smør.

Det menneskelige fællesskab har

også enorm betydning for vores

sundhed, og her gælder det ikke kun


det, der på nudansk hedder at holde

sit netværk ved lige. Det gælder også

det helt nære: Kærlighed og sex har

ingen alder, og det kan ikke bruges op,

fastslår Carsten Elert.

Sådan begyndte det

Carsten Elert er cand. techn. Soc. fra

Roskilde Universitet, og har deltaget i

flere forskningsprojekter om mad. Da

Ældremobiliseringens projekt ”Mad,

motion og sociale fællesskaber” blev

søsat i 2008, var det derfor nærliggende

at bede ham om at deltage som

underviser. Kort fortalt gik projektet

ud på at tilbyde interesserede ældre

undervisning, om mad og sundhed, så

de bagefter kunne gå ud i deres eget

netværk som en slags ”ambassadører”

for en sundere levevis. - Min opgave var

sammen med en bager at demonstrere

sund mad i både teori og praksis. Bageren

var ikke særlig god til at snakke,

og jeg var ikke særlig god til at bage,

så vi supplerede hinanden godt, lidt i

retning af Conrad og Axel i fjernsynet i

gamle dage.

- Jeg skulle egentlig kun fortælle om

god mad, men den blev efterhånden

udvidet til en snak om det gode liv, og

det var naturligt, at jeg senere fortsatte

med temaet i vores egne klubber i LO

Carsten Elert om alkoholvaner: Nogle undersøgelser viser, at alkohol altid er skadelig. Andre

siger, at en til to genstande om dagen er fornuftigt. Men det betyder ikke, at fire til otte

genstande om dagen er fire gange så fornuftigt!

Faglige Seniorer. Jeg er altid blevet godt

modtaget, men jeg må da indrømme,

at alle ikke er lige nemme at overbevise.

En gruppe seniorsmede, der hele livet

har været vant til god – og fed – dansk

mad, er f.eks. ikke altid helt forstående

for glæden ved grøntsager og lange

motionsture, griner Carsten Elert.

Carsten Elert holder ikke foredrag

for at tjene penge, men fordi han finder

oplysningsarbejdet nyttigt og nødvendigt.

Han er ikke afvisende for at holde

foredrag i foreninger, hvis det da kan

tilpasses hans mange andre arbejdsopgaver.

Carsten Elert kan kontaktes

på telefon 35 24 64 11 eller E-mail:

c.elert@gmail.com.

Mox

Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til.

Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet.

Centralt i København har vi indrettet en topmoderne klinik med det

, specielt indrettet til implantat

behandlinger.

Vi har over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlings- metode. Kontakt os for en gratis forundersøgelse med henblik på

implantat behandling.

Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68, 80N,

82N kører lige til døren.

Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater.

Tirsdage kl. 19-21 på disse dage: d. 8/11 og 13/12.

Ring eller se på www.forumtand.dk

Tandlæge Peter Gade

H.C. Ørsteds Vej 50 C

1879 Frederiksberg C

Telefon 38 34 42 22


mail@forumtand.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 5


Der er brug for Ældremobiliseringen

Ældremobiliseringen har væsentlig betydning for Danmarks ældrebefolkning og

landsorganisationernes medlemmer, siger afgående formand Knud Kingo Christensen

Nu har Ældremobiliseringen

eksisteret i 19 år og har i den

periode kun haft 3 formænd, der har

tegnet landsorganisationernes holdninger

omkring ældrepolitikken og

det frivillige sociale arbejde.

Nogle holdninger, som er blevet

formet af de enkelte organisationer og

”pudset af” i Ældremobiliseringens

Formandskab. Andre er blevet til på

baggrund af vores erfaringer fra de

forskellige projekter, politiske sager

eller andet.

Vi kan ikke og skal ikke klare det

hele selv I formandskabet og sekretariatet,

derfor er der udarbejdet en

række specifikke politikområder og

holdninger, som vores Regionsudvalg

kan arbejde videre med.

Politik skal også

handle om nærhed

Det er et meget bredt spekter af ældres

problemer, som fremgår af den række

af forslag til forbedring af den svage

ældres vilkår i dagligdagen.

Vi har beskrevet en række områder,

hvor vi ønsker forbedringer, fx livslang

læring, hvor det sikres at alle ældre

har mulighed for fortsat aktiv deltagelse

i samfundets og den personlige

udvikling med de forudsætninger, den

enkelte har på et hvilket som helst

alderstrin.

Men en af forudsætningerne er

mobiliteten, altså at der er et veludbygget

og velfungerende kollektivt

trafiksystem. Derfor har den kollektive

trafik Ældremobiliseringens store

bevågenhed, og vi har formuleret en

politik, der skal tilgodese netop det,

der i dag kaldes ”Udkants Danmark”.

Og dér kommer også vor politik

”Nærhed i kommunerne” ind i

fokus. Når der finder mere og mere

digitalisering sted, betyder det, at

alle, der ikke har en computer eller

kan komme på internettet, er fortabt,

når det offentlige skal informere og

kommunikere.

En situation, som kan overgå alle,

også de mest ”nørdede” edb-brugere.

Et eksempel, jeg netop har læst om,

viser at den analoge (den personlige)

henvendelse i Borgerservice løste alle

problemer hurtigt og smidigt. Så

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 6

Et af Ældremobiliseringens og Ældreorganisationernes

stærkeste kort er det frivillige

arbejde, siger Knud Kingo Christensen.

derfor skal vi fortsat kæmpe for at den

personlige kontaktmulighed eksisterer,

og at netop de svageste kan blive

hjulpet, når de har problemer, enten

det er sociale, økonomiske eller blot at

kunne spørge til råds, når problemerne

hober sig op.

Ældremobiliseringen har også

nogle klare politikker, når vi tænker

på sundhedsområdet og ikke mindst

sygehuspolitik, rehabilitering og

genoptræning.

Alle disse væsentlige områder for

ældre sætter vi fokus på, når vi holder

årsmøder, konferencer og udvikler

kontakten til politikerne på Christiansborg,

Kommunernes Landsforening

og Danske Regioner.

Men vi kan ikke nå ud i hjørnerne

af landet, uden at vi trækker på al

den energi og erfaring, som mange af

landsorganisationernes medlemmer

besidder. Derfor hænger vore udviklingsmuligheder

meget sammen med

det engagement, som vor Regionsudvalg

besidder.

Så vi kan fastslå, at Ældremobiliseringen

rent politisk hviler på to ben,

når vi henvender os til landspolitikerne

eller lokalpolitikerne, og vi får

fortalt, hvilken vej udviklingen skal gå

inden for ældreområdet.

Frivillighed på egne vilkår!

Nu har jeg givet et overordnet billede

af, hvilke politiske opgaver Ældremobiliseringen

står overfor, og som

vi med held får kanaliseret frem til

beslutningstagerne. Men der er i høj

grad en anden, ligeså vigtig opgave for

Ældremobiliseringen og dermed de

fire landsorganisationer, nemlig hele

den frivillige indsats til gavn for alle

de svageste ældre i vort samfund.

Lige siden 1995/96 har vores kæmpestore

”Ældre hjælper Ældre- projekt”

udviklet et netværk af grupper rundt

i 86 af landets 98 kommuner. Et

netværk, som i stor grad bygger på

frivillige fra vore fire landsorganisationer,

der sammen med et antal projektkonsulenter

understøtter arbejdet og er

med til at inspirere eller deltage i en af

de 250 grupper, der findes rundt om

i landet.

Jeg må lige nævne, at netop det

frivillige sociale arbejde i disse tider

bliver berømmet meget – men måske

med en skjult dagsorden, hvor nogle

måske gerne så, at de frivillige støttede

og hjalp de professionelle på

plejehjemmene eller på lignende måde

kunne ”hjælpe” på landets økonomi,

når der nu i de kommende år sker en

forskubning af aldersgrupperne imod

den 3. og 4.alder.

Politikerne skal passe på med at

stille nogle koncepter for hvordan

og hvor meget, der skal kræves af de

frivillige.

Ældremobiliseringens opfattelse er,

at vi ønsker frivilligheden fremmet på

frivillighedens egne vilkår. Frivillige

yder en stor indsats bl.a. for at skabe

nye netværk, hvilket er med til at

forhindre ensomhed. Ensomhed kan

ofte fører til dårligt helbred og ringe

livskvalitet. Det koster samfundet

mange penge.

Vi må derfor forlange, at der også

fremover kan opnås den fornødne

økonomiske stabilitet for såvel vores

frivillighedsprojekter som for vore

landsorganisationer. Vi er derfor meget

optaget af at hindre den forringelse

og bureaukratisering, der pt. lægges op

til både vedr. puljemidlerne, men ikke

mindst på tips-og lottoområdet.

Fortsættes på side 8.


Vores lokale Vores kørende rullendevirksomhed

giver dig nogle klare fordele

service og salgsafdeling

• vi kommer til dig ved service og reparation

• om muligt sørger vi for at din el-scooter bliver lavet på

stedet så du straks er kørende igen

Hovedkontor:

• vi tilpasser el-scooteren til dine specielle behov og

Pegasus-Mobility A/S, Torballegyden 6, 5450 Otterup Tlf: 70 27 27 18

ønsker

• ved køb kommer vi til dig og viser fl ere el-scootere frem

• vi giver en særlig tryghedsgaranti ved handel

Vi leverer

også batterier

til andre mærker

RING 70 27 27 18

Se mere på www.pegasus-mobility.dk

Stæren

Rækkevidde op til 90 km

Motor 1.200 W

Batteri 2 x 100 AH 26.800,-

Lærken 3-hjulet

Rækkevidde op til 30 km

Motor 400 W

Batteri 2 x 35 AH 13.800,-

Mejsen

Rækkevidde op til 30 km

Motor 800 W

Batteri 2 x 35 AH 16.800,-

Svalen

Rækkevidde op til 50 km

Motor 800 W

Batteri 2 x 55 AH 20.800,-

Viben

Modelfoto

Rækkevidde op til 90 km

Motor 1.200 W

Batteri 2 x 100 AH 24.800,-


Fortsat fra side 6.

Vores politikker afspejler sig således

også i de projekter vi sætter i gang.

Derfor er vi også stolte over alle

Ældremobiliseringens datastuer. Over

150 spredt ud over hele landet. Til

glæde og gavn både for vore medlemmer

og alle de ældre, som gerne vil

have løftet sløret for den fagre nye

IT-verden.

Ny struktur nye muligheder

Den 1. juli 2010 fik Ældremobiliseringen

ny struktur. Regionsudvalgene,

der er Ældremobiliseringens

lokale ansigt, og som arbejder med de

ældrepolitiske spørgsmål. Vedr. Ældre

hjælper Ældre grupperne er disse

forankrede i de lokale koordinatornetværk.

En lokal forankring er bl.a. et

krav fra bevillingsgiveren. For at sikre

tilknytningen til Ældremobiliseringen

og organisationerne, således at vi i

fællesskab får glæde af de aktiviteter

og erfaringer mv. der er i grupperne,

er der tilknyttet en koordinatornetværksformand

(KNF) til hver

Ældremobiliseringens

konsulenter

I sidste nummer bragte vi fotos

af og adresser på Ældremobiliseringens

konsulenter, men af den

senest ansatte, Niels-Peter Skovsgaard,

var der ikke billede af.

Her er Niels-

Peter Skovsgaard.

Han

er konsulent

i Region Syddanmark

og

dele af region

Midtjylland

Niels-Peter Skovsgaard kan

kontaktes på 20 91 48 01 eller

nps@aeldremobiliseringen.dk.

De øvrige konsulenter er

Lise Sjelberg, Region Hovedstaden,

20 91 48 04.

lise@aeldremobiliseringen.dk

Line Frederiksen,

Region Sjælland, 20 91 48 06,

lf@aeldremobiliseringen.dk

Elin Bak, Region Nordjylland +

dele af region

Midtjylland, 20 91 48 02,

eb@aeldremobiliseringen.dk n

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 8

Den 1. september sagde Knud Kingo Christensen ved en lille sammenkomst farvel og

tak som formand for Ældremobiliseringen. Efter 8 år som formand har han valgt at

prioritere mere tid til familien..

Næstformand i Ældremobiliseringen Jørgen Andreasen, der også er formand i Sammenslutningen

af Pensionistforeninger i Danmark, takkede på vegne af formandskabet

Knud Kingo. Jørgen Andreasen understregede blandt andet, at Knud Kingo havde

forstået at tackle det job at sørge for at gøre Ældremobiliseringen synlig, samtidig med at

der var plads til organisationerne.

”Det er på en gang en sorg, at du forlader posten, men samtidig glæder vi os også over,

alt det du har udrettet for os” – sagde Jørgen Andreassen.

Også formand for Ældreforum Povl Riis takkede Knud Kingo, for den mangeårige indsats.

”At være formand for ”Mobiliseringen” – det forpligter. Det betyder, at man er parat til at

rykke ud. Det har du været – og du har altid gjort det til tiden. Det ved jeg fra møderne

i Ældreforum. Altid mødt velforberedt til tiden”. Povl Riis ses her sammen med Arne

Rolighed fra Danske Pensionister og Jørgen Fischer fra Pensionisternes Samvirke.

koordinatorgruppe, der skal hjælpe,

facilitere og inspirere og være ”mor”

for koordinatorerne. KNF er medlem

i en af organisationerne. Her er der

en fin mulighed for organisationernes

medlemmer til at lave et godt, interessant,

sjovt og betydningsfuldt frivilligt

socialt arbejde. KNFérne er med til

at forbinde projektets erfaringer med

Regionsudvalgets politiske opgaver.

Et link, som er med til at samle

de gode idéer fra det frivillige sociale

arbejde over til de lokale og regionale

politiske udfordringer.

Så derfor er der virkelig mange

gode formål med Ældremobiliseringens

virke, og det skal derfor også

være mit lønlige håb, at der vil tegne

sig et lyst og positivt billede af et ”nyt”

Ældremobiliseringen, hvor de enkelte

landsorganisationer måske vil finde

sammen i to eller tre nye organisationer,

og dermed både styrke det

organisatoriske apparat og også bevare

og udbygge Ældremobiliseringens

politiske status i dansk ældrepolitik i

årene fremover.

De bedste ønsker for fremtiden!

Knud Kingo Christensen n


CRUISE FRA

KØBENHAVN TIL NORDKAP

12 NÆTTERS CRUISE

Indvendig kahyt.......................fra 8.840,-

Kahyt med vindue ................fra 10.390,-

Kahyt m/balkon ....................fra 17.590,-

Afrejse: 9. august 2012

med Vision of the Seas

Rejserute: København - til søs - Ålesund -

Polarcirkelen (til søs) - Honningsvåg/

Nordkap - Tromsø - til søs - til søs -

Geiranger - Olden - Bergen - til søs -

København

Ålesund

Geiranger

Olden

Bergen

DANMARK

Honningsvåg

Tromsø

NORGE

København

For bestilling og information kontakt dit lokale rejsebureau eller Royal Caribbean direkte:

Telefon: 33 12 76 00 Web: royalcaribbean.dk

Fraprisen er pr. person i dbl. kahyt inkl. alle måltider, underholdning

og aktiviteter ombord, drikkepenge samt alle skatter og afgifter.

Rejsende fra Danmark er dækket af den norske rejsegarantifond.

Vi tager forbehold for trykfejl.

INKL.

ALLE

MÅLTIDER

M.M.


Er fremtiden forbi?

Højskolelærer Niels Ole Frederiksen gør sig tanker om den snart forestående

pensionisttilværelse og dens overvældende mange muligheder

Med hastige skridt nærmer jeg mig

skelsår og alder. Folkepensionen

og DSBs 65-bil letter er inden for rækkevidde.

I den for mig efterhånden noget aktuelle

digtsamling ”Fremtiden er forbi”

fra 1985 skrevet af Halfdan Rasmussen

er der flere digte, jeg kan identificere

mig med. Et af digtene i denne samling

hedder ”Misantrop”.

I digtets første strofe står der: ”Planlægger

ingenting mer./Samler ikke til

hobe./ Udvider ikke mer/ min garderobe”

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 10

I sidste strofe lyder det: ”Frem tid en er

forbi./ Nu har vi kun tilbage/ martrede

nætter/ og ensomme genfærdsdage”

Værsågod. Det lyder ikke rart. Nu

da jeg snart skal på pension. Hvad nu?

Jeg har gjort min nogle tanker i den

anledning.

Jeg kan selvfølgelig vælge at sige, nu

har jeg arbejdet et (foreløbig) langt liv,

og derfor ønsker jeg fremover at lave

ingenting. Jeg vil bare sidde og glo.

Men den går ikke i vores kulturkreds/samfund.

Her skal vi helst

MED EN TESTAMENTARISK GAVE

Foto © Gilles Saussier

KAN VI REDDE LIV

Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden

er størst. Midt i katastrofen arbejder

vores læger og sygeplejersker i døgndrift

for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe,

hvis vi har penge til medicin og udstyr.

Med en testamentarisk gave til Læger

uden Grænser er du med til at sikre et

håb og en fremtid for nødlidende børn og

voksne.

Arv udgør en vigtig del af de samlede

bidrag til Læger uden Grænser.

Når vi modtager en testamentarisk gave,

tager vi det som et udtryk for stor tillid

og moralsk støtte til vores humanitære

arbejde. Pengene går bl.a. til:

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer

og i fl ygtningelejre

■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme

som malaria, tuberkulose og hiv/

aids

■ Mad og behandling til stærkt underernærede

børn

Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere

Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos

advokatfi rmaet DANDERS & MORE (tlf. 33 12 95 12), der på denne måde støtter Læger uden Grænser.

Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på arv@msf.dk

Læger uden Grænser · Kristianiagade 8 · 2100 København Ø · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

Foto © Mikkel Dalum /MSF

manifestere os selv og identificere og

definere os selv gennem de gerninger,

vi deltager i og udfører. Altså må der

spekuleres: ”Hvad nu!”

Hvad kan man nu give sig til?

Dengang jeg var en ung leddeløs,

usikker og identitet ssøg ende teenager,

gjorde jeg mig nogle forestillinger

om, hvad det her voksenliv nu engang

skulle anvendes til. Dengang var jeg

ikke så klar i min opstilling af mål og

midler som nu.

Jeg gjorde mig i alle fald nogle

spredte tanker og havde også

nogle ideer til det kommende liv.

Uddannelse, fami lie liv, erhvervskarriere

o.s.v.

I dag, hvor min erhvervslivsfase

er ved at være slut, gør jeg

mig ligeledes nogle tanker og

ideer, som i teenager tiden om

den kommende livsfase.

Enkelte tanker har jeg allerede

gjort mig. Hvad kan man nu

give sig til? Det mest selvfølgelige

er mere opmærksomhed til

børnebørnene. Men det er der

ingen andre, der gider høre noget

om. Derfor må der nævnes andre

muligheder.

F.eks. har jeg i Brugsen og

andre lokale supermarkeder set,

at en del pensionist mænd nu bliver

”slæbt” med i butikkerne til

at skubbe indkøbsvognen, altid

to skridt bag ved konen. Akkurat

som Prins Henrik. Andre

cykler selv ned foran butikkerne

og stirrer forgæves efter gamle arbejdskammerater

i det håb at få

en snak om gamle dage. Mange

er begyndt på aftenskolen, VUC,

foredrag, stavgang, fitness, dans

og ikke mindst rejser til eksotiske

destinationer i det fjerne udland.

Eller man kan skrive sine

erindringer! Blive frivillig i en

veldædig forening. Gå til tegning

og maling og blive en anerkendt

seniorkunstner med udstillinger

i diverse sparekasselokaler!

Muligheder er mange flere end

de nævnte.

Min årgang, 1946, er den

største, der har været nogen


Jeg vil godt nok være ked af at udnævne mig

selv og min egen generation til egoister. Men

det er nok det, vi har udviklet os til, siger

højskolelærer Niels Ole Frederiksen

sinde. Vi er mange. Det er os, sammen

med de øvrige store årgange fra

de år, der holder gang i forenings-,

kultur- og åndslivet i Danmark. Prøv at

gå til et møde, i aftenskolen, i teatret,

foredrag, udstillinger, biblioteket og

lignende kulturelle steder. Her er det

vores årgange, der fylder op og deltager

aktivt i debatterne.

Hvad gør jeg? Hvad skal jeg vælge?

For valgmulighederne er mangfoldige.

Jeg er i syv sind. Vi har de senere år

oplevet at individet har sat sig selv i

centrum. Individualis men frem for

det fælles. Vi ser det tydeligst ved

fitness bølgen. Hvor det før ville være

utænkeligt, at man ikke dyrkede den

fælles holdgymnastik for piger og karle,

som så igen var tilsluttet paraplyorganisationen

DGI, går man i dag i det

individuelle fitnesscenter. Nu skal vi op

på løbebåndet, pumpe jern og springe

på kondicyklerne, og hvad alle de

maskiner nu ellers hedder. Vi vil selv

bestemme.

Vi er den generation, der som

nogle af de første skulle lære og tage

ansvar for egen læring. Vi fik en masse

valg mulig heder i forbindelse med

vort uddannelsesvalg og ikke mindst

jobvalg. Vi fik besked på at være

kritiske og forholde os til den verden, vi

er en del af.

Det er besparelsen i kroner

og ører, der tæller

Det har vi så gjort, og mærkværdigt er

det, at det har medført, at vi er blevet

individualister. Jeg vil godt nok være

ked af at udnævne mig selv og min

egen generation som egoister. Men det

er nok det, vi har udviklet os til.

Vi er egoister. Tag f.eks. vores valg

af organisationer – jeg tænker her på

fagforeninger – gul kontra rød – LO

mod den ”Frie kristne fagforening”!

Hvad skal man vælge? Hvad er lokkemidlet?

Solidaritet og sammenhold?

Nej, de ord er for længst lagt på hylden.

Nej, det er besparelsen i kroner og ører,

der tæller. Det er det, der afgør vores

valg. Be spar el sen kan vi så passende

anvende på os selv.

Selvfølgelig skal vi lade folk gøre,

hvad de selv vil. Men det vigtige i

denne sammenhæng er, at interessen

og nysgerrigheden hos den enkelte er

til stede til at foretage sig et eller andet.

Og den nysgerrighed er til stede.

Udfordringen må være, at vi i det

eksisterende foreningsliv med de traditioner

og den stolte historie og erfaring,

man nu er bærer af, må gøre plads for

os, de kommende

pensionister, give

os muligheder og

rum til at udfolde

det individualistiske

og selv

lade os vælge de

fællesskaber, vi

føler os tiltrukket

af. Det lyder som

en fysisk umulighed

at sætte

to modsatrettede

ting sammen.

Altså både

individualitet og

fællesskab.

Lær af

højskolerne

Men det kan

lade sig gøre.

Højskolerne har

gjort det i årevis.

Folk tilmelder sig

højskolekurserne

p.g.a det fagligt

individuelle og

mødes så i de faglige

rum, hvor der

skabes nogle interessantefællesskaber.

Det er der

allerede mange,

der praktiserer i

det traditionelle

foreningsliv. Jeg

er overbevist om,

at der fremover

vil blive stillet

krav om mere og

mere faglighed i

foreningslivet.

Men mit valg om at foretage mig noget

”fornuftigt” som pensionist er ikke

truffet endnu. Jeg tror egentlig nok, at

det er lige så vanskeligt, som dengang

jeg var leddeløs teenager. Men min

erfaring giver mig den fordel, at der er

noget, jeg på forhånd vælger fra.

Men indtil videre skal jeg først

vælge arbejdslivet helt fra. Det har jeg

det svært ved. Men der kommer et

tidspunkt, hvor jeg bliver tvunget ud i

valget.

Lad mig slutte med en anden strofe

fra samme digt af Halfdan Rasmussen,

som jeg begyndte med. I strofe seks

skrives: ”Frækheden ligger og fumler/

ved dumhedens nosser./ Verden regeres af

slyngler/ og landsbytosser.”

Hvis alt andet glipper, får jeg en

masse tid til at skrive læserbreve, artikler

og andet mod magtens idioter! n

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 11


Verdensartisten i Guldbergs Have

Alle gemmer på en historie. Bag det helt almindelige navn Poul Benny Knudsen gemmer

sig for eksempel en verdensartist og berømmet stepdanser, der har optrådt på adskillige

scener, herunder National Scala med Josephine Baker.

Af Jannie Schjødt Kold

På døren står der Poul Benny

Knudsen. I lejligheden hvor uret

slår sin taktfaste tik-tak, hænger

billeder af børn, børnebørn og oldebørn

som tydelige tegn på det liv, der

har fyldt mest for ham: Familielivet.

Minderne fra livet som verdensartist

og stepdanser i Harlem Dancers er

ikke lige til at få øje på, men de er der.

”Nej, der er ikke meget herinde, der

afslører min fortid. De gamle Lp’er

med Nat King Cole fik flyttemanden

for flere år siden, og plakaterne med

steptrioen hænger hos mit barnebarn,

Peter i Bagsværd,” siger Benny Knudsen,

86 år.

”Men historierne dem har jeg

endnu – og så er der den her,” siger

han og peger på en lille, gulnet

scrapbog, som hans barnebarns kone,

Katja har hjulpet ham med at sætte

sammen.

Forsidebilledet viser Bennys nu

afdøde kone, Joannas oldeforældre:

En fyldig dame og lille mand med

harmonika på maven og stortromme

på ryggen. Imellem dem står en pony

med en abe på ryggen. Joanna, også

kaldet Bobby, var i den grad født i en

artistfamilie, for hendes oldeforældre

drev Cirkus Alaska frem til 1938,

hvor to af børnene startede hver deres

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 12

Poul Benny Knudsen i sin lille lejlighed i Guldbergs Have på Nørrebro i København. Bag

ham står familieportrætterne tæt.

cirkus, nemlig Cirkus Royal og Cirkus

Bruun.

”Bobby var barn af Bruun’erne,”

fortæller Benny, og tilføjer:

”Og der var mange børn, det var

en stor cirkusfamilie, det kan jeg godt

fortælle dig.”

Artist ved en tilfældighed

Bobbys historie er historien om et

artistliv, og den historie blev også

Har du fået et gratis pensionistkort?

- eller kender du en, der gerne vil have et?

Hvordan:

Du kan bestille dit Pensionistkort

og læse mere på www.pensionistkortet.dk

eller ved at ringe på 2233 0909.

Bennys, men først skal han lige møde

Bobby, og den rejse går både over de

Vestindiske Øer og over Silkeborg.

For Poul Benny Knudsen, som er det

navn, han blev givet, da han som tre

uger gammel kom til sin plejefamilie

i Silkeborg, stammer vist nok fra de

Vestindiske Øer.

”Det er det enste jeg ved, ellers ved

jeg ikke en klap,” siger han.

Plejefamilien med to andre brødre

GRATIS ARRANGEMENT

CHARLOTTENLUND TRAVBANE

M. DANMARKS STØRSTE GALOPKRINGE

SE MERE PÅ www.pensionistkortet.dk

Pensionistkortet er et nyt fordels- og rabatkort for pensionister.

• Pensionistkortet er 100 % gratis for alle folkepensionister i Danmark.

• Pensionistkortet giver adgang / rabat til vore arrangementer.

• På hjemmesiden finder du vores danmarkskort med de virksomheder, der giver rabat.

• Du får rabatten med det samme - mens du handler.

• Pensionistkortet er personligt. Det udstedes i dit navn og kommer med posten.

• Pensionistkortet er uafhængigt og uden partipolitisk tilhørsforhold.

9/11-2011


og en søster var god nok, kun kunne

faderen ikke for godt lide drengene,

når de blev større.

”Så skulle man være stille, når han

kom hjem og ikke larme og løbe rundt

på gulvet, så fik man sådan en lille en

over nakken,” husker Benny.

Herfra formede Bennys liv sig via

tilfældigheder. Det var en tilfældighed,

at en ven fik ham med hen og

danse step for første gang, og det var

ren og skær tilfældighed – via et møde

med en vens mor i en sporvogn – at

Benny og Harry, som han dansede

med – kom til at optræde i Cirkus

Bruun.

Benny peger på billedet i skrapbogen

af en række unge fyre, en

cirkusdirektør og nogle af hans døtre.

Bobby, som senere skulle blive Bennys

kone, var en af dem og bare 16 år.

”Dengang lagde jeg ikke mærke til

hende, det var hun for ung til,” siger

han.

Det nummer, Benny optrådte

med var stepnumre og det sammen

med partneren Harry Williams og så

smukke Dolores Fleming. De tre var –

som der står i mange af de udklippede

annoncer og artikler i skrapbogen

– ’en populær negertrup’, der rejste og

optrådte mange steder i verden. Benny

har således oplevet at optræde ved

samme lejlighed som Josefine Baker

og mange andre store navne. Men om

han var god til at steppe, det ved han

nu ikke rigtigt:

”Jeg var vel ikke dårlig,” siger han

beskedent.

Gift på kongebrev

Årene gik, og da Benny og Bobby

endelig fik øjnene op for hinanden, var

vanskelighederne først lige begyndt.

”Ja, det var ikke let, det var det altså

ikke. For hendes far og fætre holdt

jo øje hele tiden, sådan var det i

cirkusmiljøet, det skulle helst blive i

familien, og på den måde var jeg jo

det sorte får,” siger Benny, der dog

stjal sig til et par blikke fra Bobby

eller en enkelt berøring i smug, når

de gik forbi hinanden. Mere blev det

ikke til. Så måtte Benny af sted med

Harlem Dancers, til Tyskland, Belgien

og Schweiz blandt andet, og undervejs

skrev han breve til sin Bobby derhjemme.

Men brevene forsvandt på mystisk

vis, og Bobby, der stadig boede hos sin

far, fik aldrig kærlighedserklæringerne

fra Benny.

”Men så en dag lige pludselig er der

brev fra hende,” fortæller Benny, der

på det tidspunkt befandt sig i Finland.

Bobby var i mellemtiden

flyttet

over til sin mor

i København,

havde opsøgt

Bennys plejemor

og der fået adressen

til Benny i de

tusind søers land.

Benny friede

kort efter

til Bobby, og de

to blev gift med

kongebrev, for

Bobby var kun

tyve år, og man

skulle være 21

for at blive gift

dengang.

Med ægteskabet

fulgte

endnu en stor

beslutning. Både

Bobby og Benny

ønskede et andet

liv for deres kommende

familie og

børn end det, der

følger med cirkuslivet,

rejseriet

og beboelsesvognene.

”Du kan ikke

være omrejsende

Der var mange

engagementer i

udlandet, men

der var også bud

efter artisterne på

de store steder i

Danmark.

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

cirkusartist og samtidig være familie,”

siger han. ”Du må vælge det ene eller

det andet, og vi har aldrig været i tvivl

om, at vi valgte rigtigt.”

Så efter fjorten års artistliv stoppede

Benny med at danse. Han husker den

sidste optræden i det, der dengang hed

National Scala som vemodig. Men

valget var nemt: Det var børnene og

familien først.

”Vi har haft et godt liv, og det har

jeg stadig,” siger han.

Verdemsartist i

mekanikerlære

Bennys exit fra showbussines blev også

omtalt i medierne. Således kunne man

i en københavnsk lokalavis i år 1955

læse artiklen: ’Dansk verdensartist i

mekanikerlære på Vesterbro’. Det er

historien om Benny og hans kone, der

Mageløse Madeira

Ingen kender Madeira bedre end Spies! Hos os får

du rejsemål og hoteller for alle – uanset om du vil

have luksus, lokalkolorit eller vil bo midt i naturen.

Du kan vælge imellem afgange fra både København

og Billund, og får du brug for det, har du altid en

Spies-guide i nærheden.

F.eks. lejlighedshotel Duas Torres (kat. 3)

Afrejse 5/3 fra København, 1 uge fra 4.749,-

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 13


har været luftakrobater, ’men nu vil

have noget sikkert og blive ved jorden.’

For Benny var uddannelsen til mekaniker

ikke det mest spændende ved

den tid, for samtidig ventede Bobby

deres første barn. Sønnen Ronny kom

til verden i 1955, og fra da af arbejdede

Benny på bilerne om dagen og

passede babyen om natten.

”Når jeg kom hjem sent om aftenen,

var jeg altid på, det var der aldrig

nogen diskussion om, hun havde jo

haft drengen – og senere også pigen

– hele dagen. Sjovt nok husker jeg

ikke de år, som om jeg var træt, det er

noget mærkeligt noget, men sådan var

det,” siger Benny med vanlig stilfærdig

konstateren.

Familien, der fra 1961 talte både

sønnen Ronny og datteren Joan, boede

i en årrække nær Kildevæld Sogn, men

flyttede senere tilbage til Nørrebro,

hvilket for både Benny og Bobby ’var

lige som at komme hjem’.

”Det er noget med menneskene, det

er ikke så snobbet her, det passede os

bedre,” forklarer Benny, der sammen

med Bobby først boede på Refnæsgade,

men for tre år siden flyttede til

Guldbergs Have i en mindre lejlighed.

Forud var gået 13 år med sygdom for

Bobby, der kom til at lide af både nyresvigt

og dårlig ryg efter det hårde liv

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 14

Børn og familie kom i første række. Derfor

sluttede rejselivet i 1955 og Poul Benny

Knudsen gik i mekanikerlære.

i trapezen. I Guldbergs Have oplevede

hun kun et enkelt år, inden hun for to

år siden gik bort. I alt passede Benny

sin syge kone i femten år. Han selv fik

problemer med hjertet for et par år siden,

men er kommet sig via medicinsk

bypass og genoptræning. Livet som

enlig i Guldbergs Have skulle han lige

vende sig til. For at komme i kontakt

med andre gik han en overgang til

gymnastik i området.

Hvad får ældre til at blive

på arbejdsmarkedet?

Vi kommer til at mangle arbejdskraft

i fremtiden, og en

af måderne at kompensere for det

på er, at få ældre til at blive længere

på arbejdsmarkedet. Men hvordan

gør man det, og hvad har betydning

for, om ældre vil – og kan – blive

på arbejdsmarkedet. Det har SFI,

det nationale forskningscenter for

velfærd, undersøgt og publiceret i en

rapport, som udkom denne sommer.

På baggrund af en omfattende

forskningsindsats kan rapporten

bl.a. resumere følgende:

Har man planlagt at gå på efterløn

lang tid i forvejen, lader man

sig ikke så let overtale til at ændre

planer. Så det er ikke langtidsplanlæggerne,

man skal have fat i, hvis

man skal overtale flere seniorer til at

blive på arbejdsmarkedet.

Udsigten til mere fritid og samvær

med familien har fået hver tredje til

at gå på efterløn. Hver fjerde siger, det

er arbejdsmarkedet og arbejdspladsen,

der har haft betydning, og hver sjette

giver et dårligt helbred som grund.

De muligheder, som efterlønsordningen

giver for at fortsætte

på arbejdsmarkedet, benyttes af

mange, omend man skønner, at

endnu flere vil gøre det, hvis de får

kendskab til mulighederne.

Har man en god indkomst, er

sandsynligheden for, at man bliver

på arbejdsmarkedet stor, men nogle

med relativ lav indkomst og kort

arbejdsuge, vælger også at blive på

arbejdspladsen. De gør det p.g.a.

attraktive arbejdsvilkår.

Ledelsens signaler og skrevne og

uskrevne regler er vigtige. Føler man

Træner tre gange om ugen

”Men det der med at sidde i en rundkreds

og kaste med en bold har aldrig

rigtig været mig,” siger han og tilføjer;

”Der skal være mere gang i den.”

Det kom der, da en god ven gjorde

Benny opmærksom på, at der var flere

muligheder i aktivitetscenteret Sankt

Joseph. Som med så mange andre

ting i sit liv, tog Benny imod den

mulighed, der bød sig til, og meldte

sig ind i aktivitetscentret . Her fandt

han hurtigt vej til træningsmaskinerne

i det store træningslokale, hvor han i

dag træner fast tre gange om ugen –

om morgenen ’for så har jeg eftermiddagen

for mig selv’, som han siger.

Det bedste ved centret er dog ikke

maskinerne, men stemningen, forklarer

Benny, der derfor i sommers sagde

’ja tak’ til at tage med på en 8-dages

rejse til Kreta med de andre fra Sankt

Joseph. Her fik stemningen, varmen

og vinen ham også til at lukke op for

snakkeposerne:

”Ja, der var nok ikke nogen,

der havde regnet med, at ham der

Benny fra træningscentret var tidligere

verdensartist,” griner Benny og blotter

den hvide række af tænder i et smil,

der til forveksling ligner det, der lyser

op fra de gulnede sider i scrapbogen.

n

sig påskønnet, er man tilbøjelig til

at blive, men er den almindelige

holdning, at man skal gå af ved en

bestemt alder, så gør man som regel

det.

Rapporten konkluderer, at en

indsats på arbejdspladsen kan

påvirke ældres overvejelser om, hvor

længe de bliver ved med at arbejde.

Hvis arbejdspladsen er tilpas

fleksibel, kan det gøre det muligt

at forene et senior-arbejdsliv med

større tid til familie og fritid eller

med en eventuel nedsat arbejdsevne.

Har man lyst til at læse alle 200

sider om ”55-70-åriges forbliven på

arbejdsmarkedet”, kan det ske på

SFI’s hjemmeside, www.sfi.dk.

n


TOURGUIDE

Hvid jul på Skeikampen

Jule- og Nytårsrejser

Ski, gåture og dejlig jule-

og nytårsstemning

5 nætter på hotel inkl. helpension

Og transport til og fra Norge

Pris fra kr. 5.525 pr. voksen

kr. 795 pr. barn u. 16 år.

Tlf.: 33 12 45 65

www.norskrejsebureau.dk

Singlerejser

MuseuMsCenter

HanstHolm

Besøg nordeuropas

største befæstningsanlæg

fra

2. Verdenskrig.

www.museumscenterhanstholm.dk

Molevej 19 · Tlf. 97 96 17 36

På ferie sammen med

andre enlige. Vær med

til fælles aftensmad

og andre aktiviteter,

som en vandretur, en

bus- eller sejltur.

Madeira, Brasilien, Fuerteventura og Alanya.

8 dage fra kr. 5495,-. Alle rejsemål inkl.

enkeltværelse og dansk rejseleder.

Fælles ferie for alle singler !

Nadana Tours

VIKINGCRUISE

Rejs i vikingernes fodspor. Oplev fantastiske Island

samt 2 stop på Færøerne. Nyd de mange muligheder

for akti vi teter og afslapning på skibet og tag

med på spæn dende udfl ugter. 1 uge i alt.

PRIS PR. PERSON FRA KR. 3.459 * ,-

*Gælder v/2 pers. i kahyt i perioden 14.04-18.05 & 15.09-05.10 2012.

Ring angående andre perioder.

75 75 75 95

www.nadana.dk

DIREKTE

FRA HIRTSHALS

TEL 96 55 85 00

WWW.SMYRILLINE.DK

BORNHOLM

Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge

Tlf. 56481010 Fax. 5648 1889

www.grethaspension.dk

Samarbejder med Samvirket

Karen Blixen Museet

præsenterer efterårets

litteraturarrangementer

på Rungstedlund:

Vi ses i Esbjerg!

tlf. 7612 2000

www.fimus.dk

Tir. d. 1. nov. kl. 19.30: sælannonce2.indd 1 13-03-2006 13:53:40

Jørn Lund:

”Sproget og Det Danske Akademi”

Tor. d. 10. nov. kl. 19.30:

Josefine Klougart og Lone Aburas i

samtale med Lilian Munk Rösing

Fre. d. 18. nov. kl. 19.30:

Fay Weldon:

”Reading Karen Blixen”

Billetter kan købes på

billetto.dk til 120 kr., studerende og

Guldaldermuseum

unge under 30 år kun 70 kr.

Rahbeks Allé 23

KAREN BLIXEN MUSEET

www.bakkehusmuseet.dk

Rungsted Strandvej 111

Tlf. 45 57 10 57 · www.blixen.dk Tirsdag - søndag kl. 11 - 16.

Frihed til oplevelser

- også i regnvejr

Danmarks største udvalg af kvalitets-scootere.

Hastighed fra 6,5 – 25 km/t. Rækkevidde fra

10-90 km. Vælg mellem mere end 20 modeller

af høj kvalitet.

Sportster A/S servicerer fra dag til dag hos

kunder over hele landet og har gjort dette i

snart 25 år.

Køb eller lej en af vore el-scooter i morgen.

Ring og bestil brochure eller gratis afprøvning.

SPORTSTER A/S

Tlf.: 97 11 68 46

www.sportster.dk - info@sportster.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 15


CP_CC_Product_Ad_420x210mm.indd 1-2

Er du mand,

og har du

svært ved

at holde på

vandet?


Så har vi en diskret løsning

Et godt alternativ til bleer.

Et system bestående af uridom og pose til

opsamling af urin.

For yderligere information:

Ring til en af vores sygeplejersker i Coloplast kundeservice på

telefon 49 11 12 13.

Eller se yderligere information på www.coloplast.dk/ConveenActive

Send en SMS til 1919 og skriv Active (almindelig SMS-takst) og

du bliver ringet op indenfor 3 dage.

www.coloplast.dk

Coloplast Danmark A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk

Coloplast logo er et registreret varemærke ejet af Coloplast A/S. © 2011-08. Alle rettigheder forbeholdes Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

17/08/11 14.47


Mange gør meget

Vinderne af Seniorernes blads fotokonkurrence er udtrukket

Konkurrenceredaktionen siger tak

for de mange billeder, læserne

har sendt ind til konkurrencen, der

skulle vise, at ældre er i gang med at

gøre noget, som har til formål også at

komme andre til gavn.

Ved gennemgangen af billederne,

kan vi se, hvor mange og hvor meget

vi ældre egentlig yder. Tænk på de

hundredvis af ældre, der står i de

forskellige genbrugsforretninger landet

over - tænk på de ældre, der er ”følge i

byen” hjælpere - tænk på de mange, der

giver en hjælpende hånd med indkøb eller

pasning af børnebørnene i en snæver

vending. Tænk på hjælpen i datastuerne

landet rundt, telefonkæderne - jo, der

er sandelig stor hjælpsomhed blandt de

ældre. Et af billederne viser endda en ellers

pensioneret bagermester, der stadig

står op ved 3-tiden for at hjælpe med

bagning af morgenbrødet. Og tænk så

lige over, at vi/de gør det gratis!!!

Redaktionen skulle vælge tre motiver,

og dem vi faldt for er følgende:

1. præmien på 1.000 kr. går til

Camilla Buus, der har taget billedet af

en moden kvinde sammen med to unge

piger, der planter krydderier og blomster

i et stort bed i en boligblok. Og det er

da til gavn og glæde for alle beboerne i

boligkomplekset. Hun ser ud til virkelig

at nyde, at gøre arbejdet, dels for sig selv

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 18

og de to unge hjælpere; men så sandelig

også for de mange medbeboere.

2. præmien på 500 kr. går til Steen

Flemming Jørgensen, der har sendt os

billedet af en af de mange bedsteforældre,

der kæmper for Asyl til især børnefamilier.

Det er en kamp, der virkelig

vil og gør noget. Stå der udenfor en lejr i

al slags vejr og kæmpe for mere humane

tilstande her i Danmark. Det er da

noget, der kræver noget af én.

2. præmie. Steen Flemming Jørgensen giver sit billede følgende ord med på vejen:

Selv om man er blevet bedstemor, kan man stadigvæk hjælpe og værre aktiv for andre!

1. præmie. Det er plantedag. Billedet er ét af en serie på 9, som Camilla Buus har taget i

Mjølnerparken i København. De fleste af Mjølnerparkens beboere har indvandrerbaggrund,

men seniorbofællesskabet Midgården har også til huse i bebyggelsen, og på bofællesskabets

foranledning har man sat krydderurter i bebyggelsens store plantekasser. Janni Milsted fra

bofællesskabet fortæller, at mange beboere, både unge og gamle deltog i plantedagen, og at

planterne nu bruges af alle i Mjølnerparken.

3. præmien på 200 kr. skal den

hyggelige morlil, der sidder ved sit

kniplebræt i gården og laver smukke

småduge og mellemlægsservietter til

børn og børnebørn have. Eller rettere

skal fotografen, Regitze Vittrup have

præmien.

Endnu engang tak for de mange

billeder, det satte gode tanker i gang hos

os, der gennemgik dem.

Redaktionen

3. præmie. Regitze Vittrup fortæller: Denne

dejlige kvinde fandt jeg i en ”baggård” på

Gozo på Malta, hvor hun sad og kniplede.

Hun fortalte mig, at hun ikke gjorde det for

pengene, men for sin egen skyld.

Hun gav mig en dejlig oplevelse, og hun er

selvfølgelig en god reklame for øen


Længe leve den frie frivillighed

- vi vil ikke være i snor af kommunen

Ældremobiliseringens konference 22. november på Hotel Fåborg Fjord

Frivilligt arbejde bygger på den

enkelte frivilliges egne interesser og

ønsker om at gøre en indsats.

Ældremobiliseringen mener, at det

frivillige arbejde udføres bedst indenfor

rammerne af de frivillige organisationer.

Ældremobiliseringen er derfor

skeptiske overfor den kommunalt/

offentlige styrede frivillighed.

Vi vil ikke bare være et ”supplement”

eller et væksthus for afprøvning

af løsningsmodeller for sociale problemer,

som beslutningstagere aktuelt

fi nder interessante at undersøge.

Med konferencen vil vi sætte fokus

på hvilke rammer vi har at agere i og

hvilke platforme vi har at arbejde på.

Vi vil gerne vise hvorfor det er vigtigt

at bevare en selvstændig frivillig sektor

med masser af nytænkning, frihed og

spræl. Vi vil vise hvorfor det på både

den korte og den lange bane ikke er

ligegyldigt hvem der står for organiseringen

af det frivillige arbejde.

Dagen vil blandt andet indeholde

et foredrag af professor Jørgen Goul Andersen,

som blandt andet tilbageviser,

at de økonomiske problemer skyldes

”det aldrende samfund”.

Lektor i sociologi Anders La Cour vil

holde oplæg om

statens frivilligheds

politik,

risiciene ved den

og hvordan man

kan imødegå

den.

Der vil

endvidere være

en Paneldebat

med blandt andre

Formand for

Danske Ældreråd

Kirsten Feld og

en formand fra

Ældremobiliseringen.

Professor Jørgen

Goul Andersen er

en af de store analytikere

og formidlere

på det nationaløkonomiske

område.

Formand for

Danske Ældreråd,

Kirsten Feld er ikke

altid enig med ældreorganisationerne

om frivilligpolitikken

i kommunerne.

Hun er en af

paneldeltagerne på

konferencen.

Afslutningsvis vil der være et festligt

og humoristisk kulturelt indslag.

Praktiske oplysninger:

Pris: 995 kr. Medlemspris kun 750 kr.

Prisen dækker foredrag, fuld forplejning

samt bustransport fra Odense

banegård til Hotel Fåborg Fjord.

Programmet er klart 7. oktober.

Det kan bestilles hos Pensionisternes

Samvirke og ses på Samvirkets hjemmeside.

n

MinMindesten

• Flotte og personlige gravsten

• Stor udstilling, eget værksted og mange års erfaring

• Altid professionel og venlig hjælp

• Priser er inklusive alt: Sten, tekst, maling, skitse,

moms og levering i Danmark (indhent altid 2 tilbud)

Gravsten/urnesten

4.995.-

Detaljeret sten

fra 2.995.-

MinMindesten

Kulsviervej 14, 3400 Hillerød • Østmarken 5, 2860 Søborg

kontakt@minmindesten.dk • Telefon: 2228 3851

medlemsrabat

10%

Stort fotogalleri www.minmindesten.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 19


Spilleregler for samarbejde

Frivillige og professionelle har nu indgået rammeaftale

Fagforeninger og frivillige organisationer

har i fællesskab udformet et forslag

til en rammeaftale for hvilke spilleregler,

der skal gælde for samarbejdet mellem

ansatte og frivillige på institutionerne.

Forslaget bringes ind i regeringens

arbejde med at udfolde civilsamfundsstrategien.

Rammeaftalen skal styrke

den samlede indsats overfor samfundets

udsatte grupper og mennesker i svære

livssituationer.

Frivillige på plejehjem, i børnehaverne

og på herbergerne og

andre velfærdsområder, er det ikke

bare for at indføre besparelser i tider

med mange nedskæringer? Sådan ser

en række fagforeninger og frivillige

organisationer det ikke. - Frivillige

kan noget, ansatte ikke kan - eller

ikke får mulighed for at gøre - siger

forbundsformand Dennis Kristensen

fra FOA. Derfor er det vigtigt at have

dette aspekt ved siden af den høje

faglighed vore medlemmer kan yde.

Men det skal ske ved klare aftaler, som

træffes lokalt på den enkelte institution.

Spillereglerne skal hjælpe denne

proces i gang, ikke ved diktat men ved

inspiration.

For den frivillige verden er det

vigtigt ikke at stå i et modsætningsforhold

til fagpersonerne på institutionerne,

der løser de opgaver, der er

beskrevet i lovene og kommunernes

kvalitetsstandarder, siger formanden

for Frivilligt Forum, Johs Bertelsen.

Frivillige har helt andre opgaver

end de professionelle, men arbejder

naturligvis sammen med disse. Vi er

glade for, at udformningen af spillereglerne

er sket i fællesskab og således

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 20

et værktøj, vi kan udvikle den fælles

indsats efter.

Ansatte og frivillige

hånd i hånd

På mange sociale institutioner er der

en tradition for, at ansatte og frivillige

arbejder side om side med løsningen

af opgaverne. Ansatte løse opgaver,

hvor der er visiteret en ydelse, eller

hvor der er et lovgrundlag, der kræver

faglighed og kompetence. Frivillige

løser opgaver i tilknytning hertil, først

og fremmest opgaver af omsorgsmæssig

karakter.

Forudsætningen for samarbejdet er,

at de frivillige er organiseret og styret

af de frivillige selv.

Fagforeninger indenfor det

sociale område og frivillige

T: 8698 0199 www.hadstenhojskole.dk

Frivillighed er mange ting. Her Ældre Hjælper Ældre Motionsvenner med frivillige instruktører

(arkivfoto)

sociale organisationer har nu opstillet

et forslag til rammeaftale for et sæt

spilleregler for dette samarbejde for

at styrke den fælles indsats. Formålet

er at give institutionerne værktøj

til at få tingene til at fungere bedst

muligt på den enkelte arbejdsplads via

konkrete lokale aftaler. Rammeaftalen

er tillige et bidrag til udmøntningen

af civilsamfundsstrategien igangsat af

socialministeriet. Her er aftalen:

Ansatte løser opgaver, der

er nedfældet i lovgivningen

(fx serviceloven), og har

ansvaret for at opgaverne

løses på en måde, der svarer

til borgernes rettigheder

Arbejdet på velfærdsinstitutionerne

bygger på en lang dansk tradition

JUL på Hadsten Højskole 22. - 26. december 2011

Hadsten Højskole byder indenfor i juledagene til julehygge samt inspirerende

foredrag, udflugter, gode fortællinger og masser af fællessang.

Vi skal høre Liva Weel-sange og eventyrfortællinger tilsat musik. I Århus

besøger vi julemarkedet i den gamle by eller Århus Kunstmuseum Aros.

Godsejer Geert de Lichtenberg viser os rundt på Bidstrup Gods. Vi skal høre

foredrag om bl.a. den danske sangskat og have en eksklusiv orgelkoncert

i Sct. Pauls Kirke, Hadsten.

Kurset byder selvfølgelig også på juletræ, masser af god julemad

og på mulighed for julegudstjeneste.

Hadsten

Højskole

siden 1876


udviklet gennem lovgivningen i mere

end et halvt århundrede. Grundelementerne

er faglighed, retssikkerhed

og respekt for det enkelte menneske.

Øjeblikkelige og fremtidige udfordringer

af velfærdssamfundet må ikke

krænke disse grundprincipper.

Frivillige kan ikke

overtage ansvar, der er

nedfældet i lovgivningen

At civilsamfundet skal mere på banen

betyder ikke, at ansvaret for institutionernes

lovbundne opgaver kan flyttes

fra professionelle til frivillige. Tværtimod

er det afgørende at fastholde alle

lovbestemte ledelsesopgaver – fra det

organisatoriske til det individuelle i

relation til den enkelte borger – hos

professionelt personale, der er ansat til

det.

Frivillige udfører opgaver,

hvor der ikke kræves

visitation eller registreringer

Opgaverne, som de frivillige påtager

sig, er opgaver, der ikke konkret er

nedfældet i lovgivningen, men som

defineres i samarbejde med det ansatte

personale. Frivillige udfører opgaver,

som altså ikke umiddelbart er ydelser

borgerne har retskrav på. Derfor er

der ikke visitation i forbindelse med

den frivillige indsats, ligesom der ikke

føres journal.

Frivillige respekterer

ansattes faglige

kompetencer

Frivillige kender deres rolle som frivillige

og respekterer, at de ansatte har

faglige kompetencer, som de ikke skal

udfordre, selvom de frivillige eventuelt

har egne faglige erfaringer på området.

Ansatte anerkender, at

frivillige får mulighed

for at yde en indsats som

ansatte ikke får mulighed

for, specielt med hensyn

til det omsorgsmæssige

Grænsen mellem den faglige indsats,

der er nedfældet i lovene og det

omsorgsmæssige, der er en naturlig

Og her: Frivilligeaktivitetsledere

i foreningen

Pensionisternes

Samvirke Korsør

planlægger sæsonen

(arkivfoto)

del af beskæftigelsen på institutionerne,

er flydende. Man kan derfor

ikke adskille det omsorgsmæssige fra

det faglige for det ansatte personale.

Derimod er den frivillige indsats kun

på det ikke faglige omsorgsmæssige

område, hvilket ansatte anerkender, og

det betyder, at den del af den omsorgsmæssige

indsats som ansatte ikke har

mulighed for at inddrage i nogen grad,

udføres af frivillige.

Frivillige kan ikke

pålægges referatpligt i

forhold til borgerne

Fortroligheden mellem borgerne og

den frivillige må ikke krænkes ved

at kræve referater eller rapporter i

forbindelse med kontakten. Formidling

af informationer om borgerne fra

de frivillige kan kun ske efter klart udtrykt

samtykke fra borgeren. Frivillige

har naturligvis pligt til underretning

i henhold til lovgivningen fx i forhold

til børn. Frivillige bør drøfte særlige

problematiske situationer omkring

svigt, misrøgt, overgreb eller lignende

med ansatte, de er i kontakt med.

På institutionerne

organiseres frivillige i en

forening eller i et netværk

i samarbejde med en

frivillig organisation

Frivillige på en institution arbejder

sammen, udveksler erfaringer om

arbejdet og medvirker i fællesskab

til at udvikle det frivillige arbejde.

Derfor organiseres de frivillige i

forening eller netværk, hvilket også

giver de frivillige tryghed i forhold

til og koordinering af indsatsen på

Pensionisternes Samvirkes medlemskort 2012

Klip ud og gem!

Her er medlemskortet for 2012.

Klip det ud, skriv dit navn og medlemsnummer – og gem

kortet.

Vi sparer igen i år på porto og CO2 udslip og trykker

medlemskortet i bladet i stedet for at sende det med

posten.

Hvis du er personligt medlem, skal du bare skrive personligt

medlem på den linje, hvor der står klub.

Har I et par-medlemskab, skal I have hvert sit medlemskort.

Den ene kortet her, og den anden får det i blad 6,

hvor vi også trykker kortet.

Med venlig hilsen

Pensionisternes Samvirke n

Medlems-nr.: Din underskrift:

Klub

2011

Pensionisternes Samvirke

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Tlf. 3537 2422

e-mail: Samvirket@PensionisternesSamvirke.dk

www.PensionisternesSamvirke.dk

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 21


institutionen. Organiseringen kan ske

efter mange modeller ved hjælp af en

eller fl ere frivillige organisationer, der

har erfaring i organisering af frivillige.

Det frivillige

netværk bidrager til

kommunikationen på

institutionen, bistår ved

rekruttering og praktisk

tilrettelæggelse af den

frivillige indsats

Organiseringen af de frivillige i

netværk eller forening har også det

praktiske formål at rekruttere frivillige,

ligesom planlægningen af den

frivillige indsats sker i samarbejde med

FORMIDLINGEN

FORMIDLINGEN er kontaktstedet

for alle medlemmer af Pensionisternes

Samvirke. Du kan få en

gratis annonce i ”Formidlingen”,

hvis du vil bytte noget - efterlyse

en ny bekendtskabskreds, eller

hvis du har en interesse, du vil

dele med andre. Formidlingen

optager ikke salgsannoncer.

Skriv en annonce og send den til

os. Du er naturligvis sikret fuld

diskretion. Husk at oplyse navn,

adresse og telefonnummer. Vil

du svare på en billetannonce, så

send dit svar i en lukket kuvert

påført billetmærket, så ekspederer

vi svaret videre. Redaktionen

forbeholder sig ret til at forkorte

i indlæg over 30 ord.

Med venlig hilsen

Formidlingen

PENSIONISTERNES SAMVIRKE

Griffenfeldsgade 58

2200 København. N

København / omegn. Dame

75/54/159, søger god og proper mand, ikke

ryger, ikke skæg, til hyggelige stunder,

køreture, m.m. Hvis du er sådan en mand,

hører jeg gerne fra dig. Bill. mrk. 3124.

Pensionisternes

Samvirke

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

Tlf. 35 37 24 22

ed

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 22

institutionens ledelse. Yderligere giver

organiseringen de frivillige et frirum

i forhold til de ansatte, som kan være

meget betydningsfuldt i forhold til

evaluering og udvikling.

Der udarbejdes aftaler for

frivillige på hver enkelt

institution, der passer til

institutionens vilkår

Klare retningslinjer er afgørende

for om den frivillige indsats får den

tilsigtede betydning. Derfor skal der –

udover en række almindelige retningslinjer

– udarbejdes konkrete regler for,

hvordan det frivillige arbejde udføres

på den konkrete institution. Reglerne

aftales mellem ledelsen, de ansatte og

Vestegnen. Samler du på Aalborg

Juleakvavit i forskellige årgange, fl ere

haves. Skriv og vi ringer sammen. Bill.

mrk. 3125.

København / omegn. Kvinde 66 år

(enke) søger veninder til byture, loppemarked,

måske rejser. Jeg er stabil med god

humor. Savner gode veninder efter jeg er

blevet alene. Skriv om dig selv. Bill. mrk.

3126.

København / omegn. Ungdommelig

dame 67 søger en god veninde til gensidig

glæde i hverdagen.

Jeg synger i kor, maler og m. a. og nyder

ture ud i det blå. . Bill. mrk. 3127.

Bornholm. Veninder søges. Jeg er

en kvindelig pensionist ” førder ” der

søger veninder til hyggeligt samvær.

Mine interesser er: klassisk musik, opera,

korsang, litteratur samt hus og have. Bill.

mrk. 3128.

Skal vi bytte? Jeg samler på gamle

postkort, julekort og danske frimærker,

også gerne nyere frimærker på klip. Jeg kan

bytte med gl. danske frimærker, julemærker,

kort, breve, samlemærker, receptkuverter

o. a. Hvad

samler du? Bill.

mrk. 3129.

den frivillige organisering på stedet,

der er understøttet af en frivillig

organisation.

Den frivillige indsats er

ulønnet, men styrkes

gennem andre former

for anerkendelse

Frivilligt arbejde er ulønnet, men

direkte omkostninger for den frivillige

kan dækkes. Den frivillige indsats

anerkendes både i det daglige og

ved særlige markeringer i form af

fx sammenkomster, udfl ugter m.v.

Anerkendelsen kan også ske i form af

deltagelse i uddannelse blandt andet i

samarbejde med tilknyttede frivillige

organisationer. n

København /omegn. Mand 71 år 180

høj, ungdommelig med et lille usynligt

handicap, søger velsoigneret og kultiveret

kvinde. Mine interesser er alsidige. Du

skal være røgfri. Bill. mrk. 3130.

København / omegn. Dame, lille,

spinkel og velholdt i den tredje alder, søger

venskab med kultiveret mand, gerne med

kristent livssyn, til fælles kulturelle oplevelser

– kirkekoncerter, udstillinger, museer, o

a. samt gode samtaler. Bill. mrk. 3131.

København / omegn. Kvinde 68-176,

søger en ædruelig og røgfri mand til fælles

oplevelser, du skal være mellem 65 og 70

år. Bill. mrk. 3132.

København / omegn. Sød kvinde

56/165/95 kraftig, røgfri, søger sød ædruelig

helst røgfri ven, måske kæreste, med

humor til fælles oplevelser, gerne hånd i

hånd. Du er 50-60 år. Bill. mrk. 3133.

København / omegn. Præsentabel

mand i den 3. alder med humoristisk sans

og mange interesser (især musik) søger

bekendtskab med en glad, positiv kvinde i

70érne med mod på livet. Bill. mrk. 3134.

n

Det er aldrig for sent

at få et lykkeligt og

indholdsrigt liv!

Kurser og foredrag i personlig

og spirituel udvikling.

Læs mere på www.vaeksthojskolen.dk

eller ring til os og få kursusprogrammet

tilsendt med posten.

Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf. 8791 8000


MEDLEMSTILBUD

Tilbage til …

Vanen tro kom der efter sommerferien

en ny bog af historiker Ove

Dahl i serien ”Tilbage til …”, som

dermed samlet er trykt i over 25.000

eksemplarer. Denne gang er det hverdagslivet

i 1940’erne, der stilles skarpt

på. Ting som fantasi og hjemmelavet

legetøj, gode kriseråd, leg og læsestof,

spejderliv og swingpjatteri, kongefamilie

og unge sabotører. Og som sædvanlig

kan bogen fås hos Pensionisternes

Samvirke til en favørpris:

Samvirkets medlemmer kan få ”Tilbage

til 1940’erne” på særlig favorable

vilkår.

Afhentningspris for medlemmer

af Pensionisternes Samvirke: 249 kr.

(Vejledende udsalgspris: 299 kr.) Ved

forsendelse tillægges et beløb på 35

kr. ”Tilbage til 40’erne” er udgivet af

Gyldendal, 208 sider.

Status for fusion

Julegaver til hele familien?

Ove Dahls tidligere bøger kan stadig

fås. Hvis du giver familiemedlemmerne

en bog, der handler om deres

egen barndom og ungdom, er du

sikker på succes.

Hvad enten du ønsker Tilbage til

40’erne, Tilbage til 50’erne, Tilbage

til 60’erne, Tilbage til 70’erne eller

Tilbage til 80’erne, er prisen pr. stk.

kun 249 kr.,

Køber du alle fem, kan du få dem

med ekstra rabat. Medlemsprisen er

kun 995 kr.

Ved forsendelse tillægges et beløb på

105 kr.

Den rabat kan du også få, hvis du

f.eks. bestiller to bøger om et årti og

springer bogen om et andet over, bare

du køber fem bøger er prisen 995 kr.

Der er nu grønt lys for en debat i medlemskredsene.

Idéen om at slutte landsorganisationerne Pensionisternes Samvirke, Sammenslutningen af Pensionistforeninger i

Danmark og Danske Pensionister sammen er kommet et lille skridt videre i de første efterårsmåneder. På Sammenslutningens

kongres i september og Danske Pensionisters generalforsamling i oktober blev det besluttet at gå

videre med debatten i organisationerne. Den samme beslutning blev allerede taget på Pensionisternes Samvirkes

kongres for et år siden. Det forventes nu, at de tre landsformænd lægger rammerne for det videre arbejde, så man

allerede i år vil kunne gå i gang med at fi nde løsningsforslag til alle de mange praktiske opgaver, der er i forbindelse

med en sammenslutning. n

En undskyldning

til Erik Stubtoft

I seneste nummer

af bladet

angives det, at

Jørgen Fischer har

skrevet artiklen

”Hvem skal

betale nat-turen

til hospitalet?”.

Det er en fejl.

Erik Stubtoft

Artiklen er skrevet

af Erik Stubtoft.

Vi har fået forfatterens tilgivelse, men

beklager naturligvis alligevel fejlen.

n

4 ’

0

ERNE

Alle de ting, du har glemt, du kan huske

Tilbage til 40’erne gør historien om en hel generation levende og

nærværende gennem dagligdagens genstande. Via hundredvis af

illustrationer kan du her opleve eller genopleve et årti i selskab

med husmødre og helte, et samfund i krise, under forandring og

mod bedre tider – og ikke mindst en hverdag under og efter be -

sættelsen. Det er en tid, hvor leg foregår udendørs, hjemmet er et

sted, hvor de voksne bestemmer, og det at hjælpe til er normen,

ligesom familieudflugter er almen fritidsbeskæftigelse.

40’erne er fantasi og hjemmelavet legetøj, gode kriseråd, samt en

tid, hvor genbrug blev moderne. Årtiet er også leg og læsestof,

spejderliv og swingpjatteri, kongefamilie og kosmorama, spartan -

ske forhold, unge sabotører, Poul Reichhardt og en spejden mod

en spændende fremtid med helt nye helte og idoler.

Ove Dahl (født 1953) er historiker og har

tid ligere udgivet bøgerne Tilbage til 50’ er -

ne, Til bage til 60’erne, Tilbage til 70’erne og

Til bage til 80’erne.

Benzo

Rådgivningen

Information og rådgivning

om afhængighed af sove-

og nervemedicin.
Afr.: 24/11, 1/12, 8/12,15/12

Telefonrådgivning

mandag - torsdag kl. 18-20

samt onsdag og fredag

kl. 9-11.

Information og rådgivning om afhængighed

af sove- og nervemedicin.

Telefonrådgivning Telefon mandag 70 26 - 25 torsdag 10 kl. 18-20 JULE-REJSEGAVEKORT

samt onsdag benzo@sind.dk og fredag kl. 9-11.


www.benzo.dk

Telefon 70 26 25 10


benzo@sind.dk www.benzo.dkBenzoRådgivningen

Sind

Tilbage til

Ove Dahl

4 ’

0 ERNE

Tilbage til

Ove Dahl

Gyldendal

Tilbage til

Alle de ting, du har glemt, du kan huske

og det er i alt en bespa- besparelse

på 500 kr. i forhold til vejledende

udsalgspris. Tilbage til – bøgerne kan

bestilles på tlf. 35 37 24 22. n

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 23


KRYDS & TVÆRS

Navn: Tlf.:

Adresse: Post Nr.: By:


Løsning

4/2011

Krydsord

Blandt de rigtige løsninger trækkes

lod om en præmie på 100 kr., en på

75 kr. og tre på 50 kr. Løsningen, der

sendes til Seniorernes Blad, Griffenfeldsgade

58, 2200 Kbh. N., skal være

os i hænde senest den 8. november

2011. Mærk konvolutten “Krydsord”.

Tillykke til de heldige vindere af

krydsen i blad 4 - 2011

100 kr. Bendt B. Jensen

Lombardisvej 19

7000 Fredericia

75 kr. Kirsten Ludvigsen

Sorrentovej 35

2300 København S

50 kr. Keld Lundgren

Rensdyrløkken 30

5210 Odense N.V.

Rosa Sørensen

Otto Benzons Vej 41

8210 Århus V.

Birgit Pedersen

Bekkasinvej 3

4930 Maribo

Ovenstående vindere bedes

!

henvende sig til Pensionisternes

Samvirke på tlf.nr. 35 37 24 22.

Klip ud og send ind

Porto betalt

BLIV MEDLEM

INDMELDELSE I PENSIONISTERNES SAMVIRKE:

Indmeldelse af enlige og par:

Navn Født den:

Navn Født den:

Adresse

Postnr. og by

Tlf. Mail:

Indmeldelse af forening/klub: Institution: Anden gruppe:

Skriv navnet her under og benyt adressefelterne ovenfor.

Navn

Mange enkeltpersoner, foreninger

og klubber melder sig ind i Pensionisternes

Samvirke for at nyde godt

af Samvirkets bistand, kurser og de

servicetilbud og rabatter, medlemmerne

får. De gør det også for at støtte

og præge det ældrepolitiske arbejde.

Foreninger

Pensionisternes Samvirke har i

sin kreds en bred vifte af klubber,

foreninger, projekter, brugerhuse og

centre. Årskontingentet for klubber og

foreninger er 12 kr. for de første 100

medlemmer og 7 kr. for hvert af de

efterfølgende medlemmer.

Enkeltmedlemmer

Desuden har vi mange enkeltmedlemmer.

Alle pensionister og efterlønsmodtagere

er velkomne i Pensionisternes

Samvirke. Som medlem får du

Seniorernes blad tilsendt 6 gange om

året. Du får forskellige rabatter, og du

kan til speciel lav medlemspris deltage

i vore kurser og andre arrangementer.

Du får også indflydelse. Før hver

kongres inviteres du til et møde, hvor

der vælges delegerede. Kontingentet

er kun 100 kr. om året og 130 kr. for

par.

Andre kan være med

Ældreråd, centre, projekter og institutioner,

der ikke har en egentlig

foreningsstruktur, er velkomne som

medlemmer i Pensionisternes Samvirke.

Årskontingentet er 1.000 kr.

Vil du være med i vores fællesskab,

så meld dig ind på nedenstående

kupon, portoen er betalt. Du kan også

melde dig ind via forsiden på vores

hjemmeside:

www.pensionisternessamvirke.dk

Indmeldelse kan også foregå via Webshoppen

på vores hjemmeside, hvor der

kan betales med det samme.

Abonner gratis på

Samvirkets Nyhedsbrev

Hver måned sender vi et Nyhedsbrev

direkte hjem i din

mailboks, hvis du tilmelder dig

via hjemmesiden.

Køb ind i Webshoppen

Lige nu kan du købe bøger,

pjecer, medlemskab mm.

Senere åbner vi for salg af rejser

og arrangementer.


Julefest

6.12 kl. 10.30-12.45

på Københavns Rådhus

Velkomst af Pensionisternes Samvirkes

formand Jørgen Fischer

Festtaler: Skuespiller Ghita Nørby

HT’s Orkester

Luciaoptog med 100 børn fra

Bernadotteskolen

Ann-Mette Elten og Niels Kirkegaard

Arne Lundemann

Guido og Frederik Paevatalu

Konferencier: Georg Poulsen

Billetter: 150 kr. gælder som lodseddel.

Medlemspris: 125 kr.

Julekoncert

19.12 kl. 15.30 i Matthæus Kirken,

København

En uforglemmelig julekoncert og en

stemningsfuld eftermiddag, hvor juletræet

og alle de levende lys er tændt i kirken,

og hvor vi sammen med drengekoret

synger julen ind.

Københavns Drengekor, dirigeret af

Ebbe Munk.

Solister: Gert Henning Jensen og Anne

Margrethe Dahl

Organist: Karsten Jensen

Pris: 140 kr. Medlemspris 110 kr.

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 26

Pensionisternes Samvirke

+ + + 11976 + + +

0893 Sjælland USF B


MEDLEMSTILBUD

Pensionist eller efterlønsmodtager 2011

- nogle vigtige oplysninger

udgave af den populære 12. håndbog ”Pensionist eller

efterlønsmodtager” kan give pensionister

og efterlønsmodtagere et redskab

til at fi nde rundt i lovgivningsjunglen.

Den har mange konkrete eksempler,

som fremmer forståelsen, og den

enkelte læser kan selv regne ud, hvad

man er berettiget til.

Overskuelig forklaring

på indviklede regler

Håndbogen gennemgår i hovedtræk

følgende:

Grundbeløb, pensionstillæg og

anden indtægts betydning for disse.

Personlige tillæg. Varmehjælp. Boligydelse.

Helbredstillæg. Supplerende

pensionsydelse (ældrechecken). Opsat

pension. Efterløn

Derudover er der også orientering

om ældreråd i kommunerne.

Håndbogen ”Pensionist eller Efterlønsmodtager”

er på 52 sider.

Bragende

Nytårskoncert

Pensionisternes Samvirke indbyder til stor festlig

nytårskoncert

8. januar på Københavns Rådhus

kl. 11.15 – 13.15

Solister: Trompetist Ole Andersen, operasangere

ved det Kgl. Teater

Susanne Elmark og Peter Lodahl

Konferencier:

Mogens Wenzel Andreasen

Det 60 mand store Københavns Sinfonia Orkester,

som blandt andet spiller musik af Johan Strauss, Emil

Reesen, H. C. Lumbye og Verdi.

Desuden medvirker ca.

700 korsangere

Dirigent:

Jesper Grove Jørgensen

Københavns Kommune vil være vært ved lidt i

pausen!

Medlemspris: 150 kr.

Redaktion: Gerda Klemensen. Forfattere:

Gerda Klemensen og Lisbet Graff

Larsen.

Pris: 40 kr.

For medlemmer af Pensionisternes

Samvirke er håndbogen gratis.

Hvordan får man

håndbogen?

Medlemmer af Pensionisternes

Samvirke:

Den kan rekvireres mod indsendelse

af frankeret svarkuvert (A5 format).

Frankering: 16 kr. Eller den kan

afhentes gratis hos Pensionisternes

Samvirke.

Samtlige klubber og foreninger i Pensionisternes

Samvirke har fået tilsendt

et eksemplar. Yderligere eksemplarer til

klubbens medlemmer kan rekvireres

gratis mod betaling af porto.

Andre:

Bestil håndbogen på tlf. 35 37 24 22.

Vi sender og vedlægger et girokort

JUL OG NYTÅR I DEN

GAMLE GÆSTGIVERGÅRD

Vi tilbyder oplevelser og udfordringer som kan bringe folk

sammen og måske videre i livet ad nye veje. Meld dig til

en eller to uger. Hver uge har sit eget tema, men begge

uger har alligevel en masse tilfælles.

UGE

51

UGE

52

UGE

25

2012

Pensionist

på 40 kr. Du kan også vælge at

vedlægge en check på 40 kr. Det er

nu også muligt at købe den i vores

webshop på hjemmesiden:

www.PensionisternesSamvirke.dk.

FOR ALLE SANSER

Der er input til alle sanserne på dette års julekursus.

Det er den gode historie, udflugt, dansen,

gåture, musik og sang, og ikke mindst forkælelse

som krydrer juleugen.

HWA NØTT ER ET TE?

eller

2011

Efterlønsmodtager

&

Pensionisternes Samvirke

12. udgave LO Faglige Seniorer

I januar måned udkommer 2012

udgaven. Nærmere herom i Seniorernes

Blad nr. 6. n

På kursets anden uge sætter vi sang, musik,

koncert, værksteder og udflugt på programmet.

I forbindelse med nytåret vil vi se tilbage på året

som er gået og vi vil se frem mod 2012, som står

lige for døren.

SENIORDANS

Ugen byder på en masse dans, sang, udflugt,

værksteder og foredrag.

Kontakt os for program

eller læs mere på

www.brenderuphojskole.dk

Brenderup Højskole

Stationsvej 54

5464 Brenderup

Tlf. 64442414

Nogle

vigtige

oplysninger

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 27


REJSEHJØRNET

Vi arrangerer rejser i ind- og

udland. Pensionisternes

Samvirke er medlem af

Rejsegarantifonden. Vi

formidler rejser til både

personlige medlemmer og

foreninger. Kom eller ring, vi

har gode tilbud i alle prislag.

Alle priser er pr. person i delt

dobbeltværelse. Rejsehjørnet

har åbent man. - fre. kl. 9.30 –

14.00. Tlf. 35 37 24 22.

Minicruise – Polen – Gdansk

14.-16. nov. eller 28.-30. nov. (julepyntet).

Med bus kl. 15.00 fra København

til Karlskrona på Sveriges østkyst

hvor vi stiger ombord på Stena Lines

nye færge, der sejler os til Gdynia i

Polen. Efter ankomst næste dag køres

der til Gdansk, hvor der bliver en

byrundtur med dansk guide. Senere er

der mulighed for på egen hånd at gå

rundt i denne 1000 år gamle by med

magiske kunstværker og arkitektur,

smalle middelaldergader, gotiske kirker

og huse i renæssancestil. Prøve de

klassiske polske restauranter og byens

bryg og snapsehuse, samt gøre mange

billige indkøb i byens forretninger.

Sidst på eftermiddagen kører vi tilbage

til færgen. Forventet hjemkomst til

København kl. 12.00. Prisen inkluderer:

bustransport, cruise på Østersøen,

2-køjs indvendig kahyt med brus og

toilet (underkøjer), 2 x aftenbuffet

med alt inkl. (øl, vin, vand) om bord,

2 x morgenmad, byrundtur i Gdansk.

Dansk rejseleder og repræsentant fra

Pensionisternes Samvirke med på hele

turen. Pris: 1.595 kr. Medlemspris:

1.425 kr. Tillæg for 1-køjs kahyt 350.

kr.

4 dage til Wroclaw

med Opera

24. nov. – 27. nov. Bus fra København

kl. ca. 5.45. Vi sejler fra Gedser kl. 9.

Fra Rostock køres igennem Tyskland

med korte pauser, vi ankommer til

Wroclaw

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 28

Kryb i ly Kro

Hotel Wieniawa i Wroclaw først på

aftenen, hvor vi spiser middag på

hotellet. Der vil være 3 Operaer inkluderet

i rejsen: Alice i Wonderland,

Nabucco og Carmen, samt ture bl.a.

til Nationalmuseet med kunstudstillinger,

og videre til Markeds Hal.

Pris 4.200 kr. Medlemspris: 3.950

kr. inkl. ½-pension og 1 frokost, 3 x

opera og udflugter inkl. entré. Tillæg

for enkeltværelse er 500 kr. for alle

nætter.

Jul på Kryb i ly kro

24.-26. dec. Oplev et eventyrligt

juleophold på den smukke kro og

slap af i omgivelser fra en tid, hvor

hygge og atmosfære var altafgørende.

Pris: 3.305 kr. Medlemspris: 3.175

kr. Inkl. i rejsens pris: Transport

med turistbus, 2 overnatninger i delt

dobbeltværelse, stort tag selv morgenbuffet.

På værelserne står dekoration

og lidt hjemmelavede julegodter, der

serveres kaffe, the, varm chokolade

og julegløgg m. kringle og æbleskiver,

julegudstjeneste i Taulov Kirke,

velkomstdrink, 3-retters julemiddag

og mandelgave, julehygge med juletræ,

hjemmebagte julesmåkager, godter

inkl. kaffe, julehøjmesse i Taulov

Kirke, julebuffet med mange hjemmelavede

specialiteter, velkomstdrink

og 2-retters menu. I øvrigt fri adgang

til hotellets indendørs swimmingpool,

sauna og mange hyggelige stuer/

lokaler.

Nytår i Nyborg

30. dec. - 1. jan. Tre dages bustur.

Vi gentager succesen fra de sidste 4

år og kører til Hotel Villa Gulle, et

hyggeligt familiehotel i Nyborg tæt

på havnen og centrum i den 700 år

gamle købstad. Villa Gulle vil sørge

for et nytårsarrangement i den rette

stemning. For ½ pension, begyndende

med eftermiddagskaffe m. kage på 1.

dagen til brunch inden vi kører hjem

3. dagen. Hyggemusik nytårsaften,

bankospil med fine præmier og bustur

på Fyn. Pris: 3.095 kr. Medlemspris

2.795 kr.

Festligt nytår i Polen

30. dec. – 2. jan. 2012. Gorzow er

hovedbyen i det vestpolske storamt,

som hedder Lubuskie. Byen har

125.000 indbyggere, og mange butikker,

hyggelige cafeer og restauranter.

Domkirken eller en af de andre flotte

kirker samt museer kunne også være

et besøg værd. Vi skal bo på Hotel

Mieszko. Alle værelser er flotte og lyse

og med bad/toilet og tv. Hotellet er

liggende tæt ved centrum, og der er

både nightclub og kasino. Pris 3.200

kr. Medlemspris: 2.995 kr. inkl.

bustransport, 3 x overnatning, 3 x

morgenbuffet, 2 x middag. Nytårsarrangement

med stor buffet med spændende

mad. Øl, vand, vin og vodka

ad libitum og selvfølgelig champagne

kl. 24. Der er dansk rejseleder med på

hele turen.

Tranedans ved

Hornborgasøen

10.-11. april kl.8.00 med afgang fra

Valby Station.

Vi kører i luksusbus, spiser frokost

undervejs for egen regning. Ser

Varnhjem Klosterkirke og er fremme

mandag eftermiddag. Om aftenen

tager vi ud, ser og hører tranernes

godnatsang inden der er middag på

Skara Stadshotel. Næste dag er der

tranedans med svensk naturvejleder.

Pris 2.400 kr. Medlemspris 2.125 kr.

Tønder/Sild

– tur i Grænselandet.

8.-10. maj. Kom med og oplev Tønder

og omegn. Vi skal bo på Rudbøl

Grænsekro med halvpension. Kroen

ligger direkte ud til Rudbøl sø. På 2.

dagen tager vi til øen Sild og ser det

mondæne strøg og ”paradiset” hvor tyske

filmstjerner og andet godtfolk ferierer,

der indtager vi dagens frokost, der

vil være lokal guide med hele dagen.

Fortsættes på side 30.

Nyborg


Oplever du symptomer på

forstoppelse, og har du lyst

til at deltage i et klinisk

videnskabeligt forsøg?

Hvis du har symptomer på forstoppelse, kan du måske deltage i et videnskabeligt forsøg, hvor vi undersøger

effekten af et forsøgslægemiddel til behandling af forstoppelse hos mænd.

Du skal bl.a. opfylde disse kriterier for at kunne deltage:

• Du er en mand over 18 år.

• Du har forstoppelse.

• Du er villig til at ophøre med den medicin du evt. tager mod forstoppelse i øjeblikket.

Forsøget strækker sig over 16 uger og indbefatter 6 besøg i vores klinik, hvor der ud over almindelig

helbredsundersøgelse bl.a. vil blive taget blodprøver og EKG (hjertekardiogram) .

Alle undersøgelser og forsøgsmedicin er gratis.

Undersøgelserne foregår hos:

Center for Clinical and Basic Research (CCBR)

Ballerup Byvej 222. 2750 Ballerup.

Forsøgsansvarlig læge Maiken Brix Schou

tlf. 4470 4470, mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 15.00

Center for Clinical and Basic Research (CCBR)

Orla Lehmannsgade 1, 3. sal. 7100 Vejle.

Forsøgsansvarlig læge Annette Høi Justesen

tlf. 7640 9599, mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 15.00

Center for Clinical and Basic Research (CCBR)

Hobrovej 42D, 2. sal. (det gamle urban bryggeri). 9000 Aalborg.

Forsøgsansvarlig læge Sonja Snel

tlf. 9633 4720, mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 15.00

Der betales ikke vederlag for deltagelse i forsøget, men du vil få dækket dine udgifter til transport til og

fra klinikken. Forsøget er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité og Lægemiddelstyrelsen.

Den Videnskabsetiske Komite X for Region Hovedstaden, jr. nr. H-X-2011-061

Lægemiddelstyrelsen, jr. nr. 2011053517


Fortsat fra side 28.

3. dagen tager vi til Møgeltønder, der

besøger vi den store antikforretning,

der ligger lige op ad Schackenborg slot,

senere på dagen besøger vi Tønder,

ser museet og Det gamle Apotek, og

selvfølgelig tager vi over grænsen på

hjemvejen. Husk Pas. Pris: 3.195 kr.

Medlemspris: 2.795 kr.

Grønland

Kom med på dit livs rejse, juni eller

august 2012 i 10 dage. I samarbejde

med Arbejderhøjskolen i Qaqortoq

(Julianehåb) skal vi igen opleve

Grønlandsk kultur, kaffemik, sang,

musik, dans og mad. Ture til indlandsisen,

de varme kilder og gamle

nordbopladser. Se det smukke Grønland

fra en helikopter. Flyrejse, bådtur,

helikoptertur, indkvartering, fuld

forplejning, foredrag og udflugter.

Turen er en højskoleferie med både natur

og kultur. Medlemsprisen vil igen

i 2012 være ca. 17.400 kr. Kontakt

Pensionisternes Samvirke. (35 37 24

22) og hør nærmere om rejsen.

Sort Sol over marsken

Bustur med 1 overnatning. 27.-28.

sept. eller 4.–5. okt. Første stop

er Geografisk Have i Kolding med

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 30

Grønland

Tlf: 70 201 208 • www.toptours.dk

TV2 tekst TV side 531

planter fra alle jordens egne. Nyd jeres

medbragte madpakke eller køb frokost

på vejen. I Ribe ser vi den gamle

bydel og domkirken, inden turen går

til hotel Ballumhus i Bredebro. Der

er næsten garanti for at se de mange

hundredetusinder af stære, men

naturen kan være lunefuld. Fredag

kører vi til Møgeltønder, Schackenborg

og til Tyskland for at handle. Vi

spiser frokost i Flensborg og ser lidt af

byen. Husk pas. Prisen med bus, guide

i Kolding, Ribe, Møgeltønder og

marsken. Pris for delt dobbeltværelse:

1.598 kr. Medlemspris: 1.475 kr.

Tillæg for eneværelse 200 kr.

langtidsrejser - fra kr. 8.498

28 nætter i luksusvilla fra kr. 8.998

Bo 28 nætter i 4**** møbleret villa med stor tagterrasse og

jacuzzi, 15 km fra Hua Hin, 4 km fra dejlig strand og samme

afstand til golfbane. Inkl. fly, ophold uden pension samt

transfer t/r.

28 nætter på phuket fra kr. 8.498

Hiv en måned ud af kalenderen og tag på ferie på pragtfulde

Phuket, Thailands populære ferieparadis. Find badetøjet

frem, nyd det krystalklare vand og de kridhvide sandstrande.

Bo 28 nætter på Tropical Garden, Kata Beach. Inkl. fly, ophold,

transfer t/r samt morgenmad.

Kombiner evt. med rundrejse med dansk rejseleder

• Fantastiske Thailand - spændende rundrejse i det centrale

og nordlige Thailand - fra kr. 10.998

• Sydthailands Hemmeligheder - oplev Khao Sok Nationalparken,

Phang Nga, Burmas sydsligste by Victoria Point, Krabi

og meget mere - fra kr. 12.498


Pensionisternes SamvirkeFredericia:

Julemarked i

Lübeck og Kiel

23.-24. nov. Onsdag efter opsamling

fra Aarhus og ned til Fredericia,

starter vi fra Fredericia om morgenen

og kører med passende pauser til Lübeck

(køretid ca…3 timer) der er på

UNESCO’s liste over verdenskulturarv.

Her bliver der god tid til at nyde

byen med de smukke bygninger. Vi

SYNSPUNKT

ser blandt andet Rådhuset, Mariakirken,

det gamle havneområde og

her vil der være mulighed for evt. at

hygge sig med en lille frokost og besøge

boderne i Lübecks julemarked.

Efter besøget i Lübeck kører vi til

hotellet hvor vi indkvarteres og spiser

en dejlig middag, hvor vi efterfølgende

kan hygge os med musik og dans.

Torsdag kører vi til centrum af Kiel,

hvor vi kan besøge indkøbscentret

Seniorbolig, men hvilken?

De fleste ældre vil helst blive

boende i deres bolig så længe,

de overhovedet kan. Vi kan lide at

være i kendte omgivelser, se de samme

naboer, og vi kan lide det aldersspænd,

der er, når vi møder dem, der er lidt

ældre - dem på vor egen alder og de

yngre. Vi hygger os med en snak

og måske en hjælpende hånd; men

inderst inde er vi danskere jo - taget

over en kam - individualister, der selv

vil bestemme over vores liv.

I de senere år er flere og flere ældre

fundet sammen i bofællesskab. Der

er forskellige typer af dem. Nogle er

andelsboliger, nogle er ejerboliger;

men der er også boliger indenfor den

almene boligsektor. Man mener, at

ca. 7% 60-74-årige gerne vil bo i et

sådant kollektiv.

Men hvor sundt og godt er det

udelukkende at bo sammen med

andre på nogenlunde samme alder? Vi

har spurgt i et par andelsforeninger for

seniorer. Svarene, vi fik, var forskellige.

Nogle sagde, at de ikke savnede

unge omkring sig, de havde jo børn og

børnebørn. Andre svarede, at de godt

ind imellem kunne savne lidt mere liv.

På det seneste har man kunnet læse,

at i Københavns Kommune, hvor man

havde nogle tomme ældreboliger, man

ikke kunne få lejet ud, har åbnet for

nogle studerende, der her kunne få en

forholdsvis billig studiebolig.

Heidi, som er en af de unge,

fortalte, at hun nød lejligheden og

ikke mindst at være sammen med de

ældre - sådan komme ned i gården

om eftermiddagen og få en kop kaffe

sammen med dem og få en lille sludder

med dem. Det er næsten som at

Erling Gothenborg tror på, at de nuværende

seniorbofællesskaber er et overgangsfænomen.

De vil blive afløst af mere aldersintegrerede

boformer.

besøge sine bedsteforældre hver dag.

Omkring bordet sad også Jens Peter

- 74 år - han syntes, det var skønt med

lidt ungdom. Så behøver vi ikke kun

at tale om alle de skavanker, vi har.

De unge kan også give en hjælpende

hånd, hvis et billede skal hænges op

eller hjælpe med computeren eller

”mobilos”, hvis den driller.

- Jamen kan de ikke være ret

støjende og larmende indimellem?

- Tja - vi hører jo ikke så godt,

mange af os, såeh...

Denne aldersintegrerede boform

har fået en god opbakning både hos

de ældre og hos de unge.

Søger man tilbage, er det interessant,

at læse, at Samvirkets

”Sophienhof” og gå en tur i den

julesmykkede by. Herefter kører

vi over Eckernförde og Slesvig til

grænsen hvor der bliver mulighed for

en indkøbspause. Medlemspris: 895

kr. + evt. portoudgifter. Tillæg for

eneværelse 150 kr.

Yderligere oplysninger og evt.

forhåndstilmelding til Benny

Lauridsen tlf. 75 926 925 eller

benny.lauridsen@mail.dk n

næstformand, Tove Lindbo Larsen

allerede i 1971 - for 40 år siden - i

et interview her i bladet udtalte, at

hun ville ønske, at man byggede

alderdomshjem, pensionistboliger og

plejehjem anderledes end man den

gang gjorde. Tove Lindbo Larsens

vision var, at man byggede huse,

store og små, rundt om et torv eller

en plads, hvor både ældre og yngre

kunne bo - hvor generationerne kom i

naturlig kontakt med hinanden. Fordi

man bliver pensionist, er det ikke

ensbetydende med, at man ingenting

kan.

For begge parter ville det være til

gavn, at de unge og de ældre kunne

hjælpe hinanden, tale med hinanden

og blot omgås hinanden.

Går man til Google-søgningen,

ser man dér, at unge mellem 40-49

år, gerne vil bo i en slags kollektiv;

men det skal være bofællesskaber

med både unge og ældre. Så nutidens

rene seniorbofællesskaber er måske et

overgangsfænomen.

Måske skulle vi tilbage til noget

der ligner det gamle bondesamfund,

hvor ”de gamle” boede i aftægtshuset;

mens de unge drev gården videre

med lidt hjælp både inde som ude.

Og børnebørnene nød selskabet med

bedsteforældrene og sugede til sig af

deres viden og beretninger.

Vil man blive boende i den bolig,

man kender, eller vil man bo i fællesskab

i en eller anden form? Hvordan

man end ønsker sin seniortilværelse,

bør under alle omstændigheder i så

vid udstrækning som muligt være op

til én selv, og det bør samfundet give

plads til. n

SENIORERNES BLAD NR. 5. 2011 SIDE 31


ERGOVITSER

KAN DU LIDE snegle?

- Nej jeg foretrækker fast food.

DEN GAMLE FAR, der boede

langt ude på landet, skrev et brev

til sin eneste søn, der sad i fængsel:

”Jeg orker ikke at grave haven i år.

Jeg ved, du ville gøre det for mig,

hvis du kunne; men du er her jo

ikke.”

Få dage efter skrev sønnen tilbage:

”Du må endelig ikke grave i haven,

far. Det er dér pengene fra røveriet

ligger.”

Dagen efter kom politiet og

gravede hele haven op, uden at

finde noget.

Et par dage senere skrev sønnen

igen til sin far: ”Sådan far. Nu er

haven gravet. Det var det bedste,

jeg kunne gøre herfra...”

GAD EGENTLIG vide, hvorfor

det hedder myldretid - når trafikken

står helt stille.

GOD MORGEN hr., har man

sovet godt? spurgte portieren en

morgen en gæst.

- Elendigt, lød svaret. Der var en

død loppe i sengen.

- Kunne en enkelt loppe betyde så

meget?

- Ja, for der kom 3000 andre til

begravelsen...

SOM UNG journalist blev jeg

sendt ud til et guldbrudepar for

et interview. Da vi sad bænket

omkring et glas portvin spurgte jeg

dem, hvordan man kunne klare at

være sammen i så mange år?

- Nemt nok, svarede guldbrudgommen,

den ene snakker - og den

anden hører ikke efter...

JEG HAR SÅ mange bekymringer

- men det er de færreste, der bliver

til noget.

DET JEG IKKE kan lide ved

fodbold er, at spillerne sparker

hinanden over benene.

- Fodbold? Du mener vel Bridge???

EN EFTERMIDDAG havde vi

Jacob på besøg, mens hans forældre

var til møde et sted. Pludselig kom

Jacob ind i stuen, hvor jeg sad og

læste avisen, han stillede sig op

foran mig og spurgte:

- Farfar, hvor kommer jeg fra?

Jeg blev noget overrasket, og var

nok klar over, at knægten nok ikke

troede på den med storken; men

hvordan skulle jeg... Jeg syntes

jo nok, det var en sag for hans

forældre at besvare, og for at trække

tiden lidt ud, spurgte jeg, hvorfor

han dog ville vide det netop nu?

- - Jo farfar, fordi vi har fået en ny

dreng i klassen, svarede Jacob, og

han kommer fra Sønderborg.

OG SÅ VAR der damen, der i

Magasin bad om lov at se på et par

bilhandsker.

- Så gerne frue, hvilket nummer?

- Det kan jeg aldrig huske; men det

er en Datsun...

HUSK LIGE, at alt det, der smelter

på tungen, er alt det, der buler ud

bagefter.

MAREN DER VAR kendt i sognet

for at være lidt af en skrap kone,

havde netop mistet sin mand og

præsten kom ud til hende efter

begravelsen for at trøste hende lidt.

Da de sad bænket omkring en kop

kaffe, sagde han medfølende:

- Det må have været et hårdt slag,

Maren...

- Nå-ehh, jeg tjattede da bare til

ham!!!

DET ER TRÆTTENDE ikke at

bestille noget - for man kan ikke

standse op og hvile sig. n

Afsender: Pensionisternes Samvirke, Griffenfeldsgade 58, 2200 København N

UMM

ID nr. 42405

More magazines by this user
Similar magazines