KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

Baneudvalget orienterer

De første vintermåneder har været

meget milde, og det har også kunnet

ses på græssets vækst. Vintergreens

blev klippet sidste gang lige

inden jul, og det er ret usædvanligt at

klippe så sent på året. Hvordan banen

i øvrigt vil klare den milde vinter er

vanskeligt at forudsige. Fugtigt vejr

fremmer normalt væksten af skimmelsvampe,

men umiddelbart tyder

alt på, at banen klarer sig godt igennem

vinteren.

I flere år har vi fået sponsoreret

træer af Olav Oldenburg, i 006 blev

det til 3 stk. De mange træer, det er

blevet til i årenes løb, sætter efterhånden

sit præg på banen. Det er især

på de første ni huller, at nyplantningen

er foretaget. Med tiden vil det være

8

med til at give en bedre oplevelse af

banen, så forni også får mere præg

af at være skovhuller. De medlemmer,

som har spillet i en del år, kan

sikkert huske, da det var muligt - fra

ottende teested - at se næsten alle

som spillede på forni. Dengang var

der ikke mange, der troede på, at det

kunne lykkes at få beplantningen til

at vokse så godt til på forni. Derfor er

det også særlig dejligt at konstatere,

at træerne udvikler sig godt, selv om

det tager lang tid.

Ud over træerne fra Olav har det

også været glædeligt, at medlemmerne

bakkede op og sponsorerede

træer til 00 m markeringerne. Banen

har plads til mange flere nye træer,

og vi håber, at der også fremover vil

More magazines by this user
Similar magazines