KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

være velvillige sponsorer, der er med

til at sikre, at vi hvert år kan plante et

passende antal nye træer.

Et ønske fra mange medlemmers

side bliver opfyldt ved den nye sæsons

begyndelse. Det drejer sig om

beholdere til knækkede tees. Vi har

designet vores egen model, som ikke

er så stor i åbningen, at den frister nogen

til at fylde den med papir, tomme

cigaretpakker o. lign. Dertil har vi vores

velfungerende affaldsbeholdere.

De nye beholdere er i rustfrit stål og

fremstillet af klubben selv med hjælp

fra både greenkeepere og medlemmer.

Det hele er sponsoreret af ” Tinglev

Begravelsesforretning ” ved Helle

og Kurt Jensen.

Både baneudvalg og greenkeeperne

har længe haft et ønske om

en afgrænsning mellem niende green

og portnerboligen, så det ikke er muligt

at gå tværs over plænen foran

portnerboligen. Nogle golfspillere har

åbenbart vanskeligt ved at følge vejen

rundt. Derfor vil der nu blive en

lav beplantning, som vi selvfølgelig

forventer vil blive respekteret. Her er

det igen et medlem, som vil afholde

udgifterne, idet Kylle Kohberg har tilbudt

at sponsorere.

Den første februar

startede

Jacob Thy Clausen

som greenkeeperelev

hos

os. Uddannelsen

varer typisk fire år

og veksler mellem

praktik og skoleophold på Sandmosen

i Nordjylland.

Jacob er 3 år og bor i Alslev sammen

med kæreste og to børn. Jacob

har en faglig baggrund som udlært

maskinarbejder og har de seneste

fem år været ansat ved SI Centret i

Nr. Hostrup.

Af maskinindkøb i 007 har vi bl.a.

bestilt et tromlesæt til greens. Sættet

er tredelt og består af valser på ca.

60 mm. i diameter og spændes på

en af vores eksisterende greenklippemaskiner.

Hele ideen med tromlesættet

er, at det giver et mindre tryk

på greens og udjævner overfladen,

hvilket klipperne ikke kan. Dermed

reduceres komprimeringen. På de

dage, hvor der tromles, kan vi undlade

at klippe. Spillerne mærker ikke

forskel, og græsset får mulighed for at

hvile (klipning stresser græsset).

Af andre indkøb kan vi nævne, at

vi har anskaffet en værkstedslift til

at løfte maskinerne op i en god arbejdshøjde,

så det nu er slut med at

ligge på gulvet for at komme under

maskinerne. Også vores Cushman

redskabsbærer, der bl.a. bærer sprøjten,

er blevet udskiftet, da den var

temmelig nedslidt. Her har vi anskaffet

en erstatning i form af en brugt

Jacobsen maskine, som dog kræver

en større gennemgang. Alligevel er

vi sikre på, at det er et godt køb som

vi har gjort. Heldigvis har vi vores

greenkeeper/mekaniker Arne, som

også klarer denne opgave som alle

de tidligere opgaver.

Hele vores maskinpark er gennemgået

og nødvendige reparationer udført

i løbet af vinteren. Medlemmerne

kan være fortrøstningsfulde forud

for den nye sæson og være yderst

tilfredse med den vedligeholdelsesstandard,

som råder i Sønderjyllands

Golfklub.

Mvh Baneudvalget

9