KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

sdj.golfklub.dk

KlubNyt - Sønderjyllands Golfklub

Dr. Ingrid Turnering

Hej Golfer! Anderledes og spændende

golfmatch.

Afvikles ligesom tidligere igennem

hele sæsonen.

Prøv noget nyt, spændende og udviklende.

Bliv endnu bedre til golf!

Turneringen afvikles som en match

mellem spillere. Vinderen går videre

i ”Vinderrunden”, og taberen går videre

i ”Taberrunden”.

Der er præmier til vinderen af begge

runder. Det er et krav, at alle skal

spille videre i matchen, til samtlige

spillere er igennem.

Matchen spilles efter hulspilsreglerne.

Se side 37 og 38 i DGU Golfreglerne

004 (vigtigt)

Der spilles om hvert hul. Hullet vindes

af den med laveste nettoscore.

Handicap: De to spillere kæmper

mod hinanden sådan, at forskellen på

antal tildelte slag er bestemmende.

Laveste handicap nulstilles. Hullernes

handicapnøgle bestemmer på hvilke

huller, der gives ekstra slag til den

med højeste handicap.

Straffen for en overtrædelse af en

regel i hulspil er tab af hul.

I hulspil er det tilladt at ”give hullet”

til sin modstander, hvis man indser, at

det ikke er muligt selv at vinde hullet.

Det er også tilladt at bruge ”den

er givet” før det sidste slag, hvis man

mener, at modspilleren uden tvivl vil

få det sidste put i hullet.

Ligeledes kan der ligge en lille test

i at sige: ”den vil jeg se” om et sidste

put på f.eks. 0- 5 cm.

Undervejs i matchen udtrykkes stillingen

med flg. vendinger: Så og så

mange ”huller op” eller ”all square”

(uafgjort), og så og så mange huller

”at spille”.

En side er ”dormie”, når den er lige

så mange huller op, som der er huller

tilbage at spille.

Vinderen af matchen er den spiller,

som er flere ”huller op” ,end der er

huller tilbage at spille, hvilket udtrykkes

som et resultat på f.eks. / , 3/ ,

4/3, 5/4 o.s.v.

I tilfælde af ”all square” på 8. hul

spilles videre med lige så mange huller,

der kræves, for at matchen kan

vindes. (sudden-death), men max.

antal tildelte slag er dog 8, uanset

antal spillede huller.

Der kan nemt være lidt sjov og drillerier

mellem spillerne. Det er medvirkende

til at gøre hulspil til en anden

golfoplevelse end den, man har i normale

turneringer.

Prøv det! Husk tilmelding ”efter

først til mølle” princippet. Se i øvrigt

matchproportionerne!

Turneringsudvalget: Berit/Stig

More magazines by this user
Similar magazines