Helsingør Stift Stiftsbladet - helsingoerstift.dk

helsingoerstift.dk

Helsingør Stift Stiftsbladet - helsingoerstift.dk

Foto: Philip Marcussen

Studietur til Zambia

Philip Marcussen skriver her om sin rejse

og opfordrer samtidig sogne til at støtte

Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling

søndag den 4. marts.

”Stands hiv/aids nu”

”Stands hiv/aids nu” er temaet for sogneindsamlingen

i 2007 0g 2008. Og det er

der sandelig brug for både i Afrika og Asien

– jeg så det selv i Zambia. Som introduktion

til turen fik vi en briefing om forholdene i

Zambia af chef for folkelige og kirkelige

netværk i FKN Birthe Juel Christensen, der

har rejst meget bl.a. i Zambia.

Zambia

Ca. 20% af den voksne befolkning er smittet

med hiv/aids. Dødeligheden er stor, hvilket

også betyder, at mange børn er forældreløse.

Fattigdommen i Afrika er, som de fleste

ved, meget stor. I Zambia lever ca. 87% af

befolkningen for mindre end to dollars om

dagen og 70% for mindre end én dollar om

dagen, dvs. under den officielle fattigdomsgrænse.

Det er en væsentligt medvirkende

årsag til problemerne. Andre årsager er

også almindeligt kendte som fx, at det er almindeligt

at have flere seksuelle partnere.

En del af de lokale kirker er samlet i Christian

Council of Zambia bl.a. den lutherske

Side 4

kirke, baptistkirken og metodistkirken. Kirkerne

står bag de lokale partnere i Zambia,

som FKN samarbejder med. De står for det

daglige arbejde. Disse partnere udvælges

med stor omhu, således at der er et solidt

grundlag for arbejdet.

Folkekirkens Nødhjælps lokale medarbejdere

i Zambia havde tilrettelagt et imponerende

program, hvor vi besøgte projekter

af vidt forskellig karakter – men altid helt

derude, hvor det sker – i landsbyer og små

bysamfund.

Rejsebeskrivelse

Vi besøgte forskellige projekter, der arbejdede

med og for hiv- og aids-ramte familier

og forældreløse børn, hvor forældrene var

døde, og børnene var overladt til familie,

jævnaldrende søskende, venner - eller sig

selv. Men først og fremmest besøgte vi steder,

hvor hjælpen fra bl.a. Danmark gjorde

en afgørende forskel.

Vi var til gudstjeneste i en kirke i Lusaka (hovedstaden)

og blev modtaget af en menighed

på ca. 600 medlemmer, hvoraf en del

var registreret som hiv-positive og mange

af dem i behandling. Ca. 20% af den voksne

befolkning i Zambia har hiv eller aids. Det er

skræmmende, og årsagerne er mange.

Næstformand i menighedsrådet i

Lundtofte og indsamlingsleder for

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

i Lundtofte, Philip Marcussen

har været på studietur i Zambia

d. 10.-19. november 2006.

Folkekirkens Nødhjælp (FKN) havde

inviteret otte indsamlingsledere for

sogneindsamlingen fra hele landet

til at deltage i studieturen.

Under gudstjenesten samledes der ind som

iDanmark, men mens der her ofte kun kommer

få kroner i indsamlingsbøsserne, blev

der den søndag lagt et beløb svarende til

900 kr. i indsamlingen.

Vi besøgte en missionsstation, der drev et

hospital med plads til 200 patienter i et

område med 80.000 indbyggere på 5.000

km 2 , et træningscenter hvor folk fra området

uddannes til at hjælpe ude i lokalområderne

og en gymnasieskole med 800 elever,

hvoraf de 700 er kostelever. Missionsstationen

drives af Frelsens Hær og havde bl.a. en

dansk sygeplejerske som leder.

Det nok mest positive, og det, der berørte

os mest, var det arbejde, som organisationen

”Local Community Competence Building”

udførte helt ude i de små landsbyer.

Opgaven er først og fremmest ved hjælp

af lokale ressourcer at oplyse om og forebygge

hiv/aids samt at hjælpe de ramte

mennesker og deres familier til en bedre

hverdag. Det var tydeligt at se og høre,

at det arbejde LCCB udførte, hjalp og gav

positive resultater, men processen er lang

og kræver ændringer af levevis, seksuelle

vaner, normer, adfærd osv.

More magazines by this user
Similar magazines