12/2012 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

12/2012 - Region Midtjylland

BORGERNES EGNE BUSSER

Kirsten Terkilsen, borgmester i Hedensted Kommune

Hvilke aktiviteter kunne du forestille dig?

Temamøder, hvor trafikforskere fremlægger bud på

fremtidens kollektive transport, erfaringer fra andre

kommuner og lande. Efterfulgt af konkrete pilotprojekter

her i vores region, så vi kan afprøve nogle af de

skæve tanker.

Hvad kunne der komme ud af det?

Måske skal vi gentænke hele ideen med rutebusser og

det regionale trafikselskab. Måske skal vi iværksætte

forsøgsprojekter, der er drevet af lokalområder med

egne chauffører. Noget, som bedre modsvarer borgernes

behov. Det væsentlige er, at vi er klar til at gå

nye veje.

Hvem vil det især være interessant at få til at samarbejde

om disse mål?

Kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik skal

indgå i et samarbejde, der har borgerne som omdrejningspunkt

- ikke de respektive interesser for økonomi

og opgaver, egne produkter og kendte snitflader. Derudover

er det oplagt at inddrage trafikforskere, som

kan være med til at tænke nyt.

LYST TIL UDDANNELSE

Jens Skov, rektor ved

Horsens Gymnasium

Hvilke aktiviteter kunne du forestille dig?

Mere intensivt samarbejde mellem gymnasiet, de

videregående uddannelser og erhvervslivet. F.eks.

gennem talentudvikling og konkurrencer og gennem

faglige samarbejder i forbindelse med de store skriftlige

opgaver på gymnasiet.

Hvad kunne der komme ud af det?

Konkret inspiration og fascination af arbejdet i virksomheder,

så eleverne motiveres til at sigte efter

videnintensive stillinger i erhvervslivet og får ekstra

lyst til videregående uddannelse.

Hvem vil især være interessant at få til at samarbejde

om disse mål?

Videntunge virksomheder – både naturvidenskabelige

og humanistiske - sammen med videregående uddannelser.

flere forskellige familier i landsbyen og spiser en ret hvert sted

for så at slutte sig til en stor fest i forsamlingshuset.

Alle disse aktiviteter har været medvirkende til, at Rødding i de

seneste ti år har øget indbyggertallet med 100 personer, så de i

MERE VIDEN OM VAND

Rolf Johnsen, geolog og leder af klimatilpasningsinitiativer

i Region Midtjylland

Hvilke aktiviteter kunne du forestille dig?

Vi kortlægger potentielt oversvømmede arealer, vi analyserer fremtidens drikkevandsbehov

i regionen, og endelig vil vi se mere på klimatilpasningsløsninger i Danmark og udlandet,

så vi ikke opfinder den dybe tallerken to gange.

Hvad kunne der komme ud af det?

Et grundlag for at diskutere løsninger på tværs af kommunegrænser og en viden om muligheder,

så man lokalt kan finde ud af, hvad der passer bedst, og om udfordringerne kan

give gevinster i nærmiljøet. Regionen kan blive en platform, hvor gode idéer bliver fremlagt

og videreudviklet som løsninger på nutidens og fremtidens udfordringer med vand.

Hvem vil det især være interessant at få til at samarbejde om disse mål?

Kommunale medarbejdere, som er involveret i planlægning, miljø, forsyning m.m. vil

være oplagte. Vi har også i regionen stærke forskningsmiljøer - bl.a. landbrugsforskningen

i Foulum, Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg, Arkitektskolen i Aarhus og de

dygtige biologer og geologer på Aarhus Universitet.

SUNDERE MAD

Gustaf Bock, chefkonsulent i Videncenter for Landbrug

Hvilke aktiviteter kunne du forestille dig?

Vi ser spændende udfordringer i folkesundhed, og vores holdning er, at vi skal løfte fra

bunden. Forskning viser, at råvarer har stor indflydelse på sundhed, så vi skal ikke ændre

vaner, men skabe sund mad – f.eks. sunde burgere, pizzaer, o.s.v.

Hvad kunne der komme ud af det?

Vi skal ud af osteklokken og ind på sporet af et sundt samfund, hvor viden, udvikling og

produkter bliver til gavn for folkesundheden og nye forretningsområder.

Hvem vil det især være interessant at få til at samarbejde om disse mål?

Human forskning på Aarhus Universitet, regionale folkesundhedsinstitutioner, kommuner

og andre myndigheder skal danne netværk og projekter med fødevareklynger (forskning,

virksomheder og landmænd).

dag er 1.580 i Rødding sogn. Og nu kan de altså glæde sig over at

være indstillet til at modtage Region Midtjyllands landsbypris,

der ledsages af 150.000 kroner.

Info: annalise.vesterby@ru.rm.dk

dialog tema: Den Regionale Udviklingsplan 15

More magazines by this user
Similar magazines