12/2012 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

12/2012 - Region Midtjylland

Når elever på teknisk skole i Skjern har det svært, behøver

de ikke gå alene og tumle med deres problemer,

hvis de ikke lige har lyst til at tale med deres forældre

eller lærerne. De kan tale med skolens mentor Niels

Kjeldtoft.

Han ser det som sin vigtigste opgave at lytte til de unge. Og

tale med dem om mulige løsninger på deres problemer. Det tilbud

benytter eleverne sig gerne af. Ligesom skolens lærere kontakter

mentoren, hvis en elev hænger med hovedet. Det samme

gør bekymrede forældre.

For halvandet år siden diskuterede ungdomsuddannelserne i

Skjern, hvorfor unge dropper ud, og konklusionen var, at mange

af de unges problemer ikke var af faglig, men af social og psykisk

karakter, og at de manglede tid med voksne.

Derfor besluttede UU Skjern og ungdomsuddannelserne at

ansætte tre mentorer til de 600 elever, for problemer gør det

svært for unge at holde fokus på undervisningen.

Hovedårsag til frafald

Psykiske og personlige problemer hos eleverne er hovedårsagen

til frafald, lyder vurderingen fra rektor for ungdomsuddannelserne

i Skjern John Lemming.

”I dag er der større krav at leve op til for de unge. Alle skal

have en uddannelse, så unge med problemer kan i modsætning

til tidligere ikke ”gemme sig” ved at tage et job som specialarbejder

eller få et job på landet”, siger John Lemming.

Mentor Niels Kjeldtoft mener, det er svært at være ung i dag,

for der er mange muligheder og store forventninger fra både

forældre og samfundet om, at de unge får en god uddannelse.

Hurtig hjælp afgørende

Psykisk sårbare unge fylder en del i hans arbejde. For eksempel

har han dette skoleår haft kontakt med en ung mand, som

havde det rigtig skidt. Efter en samtale med Niels Kjeldtoft, tilbød

mentoren at tage med den unge til lægen, og dagen efter til

Nyt liv til sundhedsinnovationen

Niels Kjeldtoft er ansat som mentor på teknisk skole og går rundt

på skolens værksteder og taler med elever. Ligesom de to andre

mentorer, som ungdomsuddannelserne i Skjern har ansat til at

hjælpe unge med at gennemføre deres uddannelse, bruger han sin

tid med de unge og ikke bag et skrivebord for at skrive rapporter.

Et internationalt netværk for sundhedsinnovation er i sin

vorden. I december gæstede folk fra Singapore, Stanford

(USA), Uppsala og Barcelona, Aarhus Universitet og Region

Midtjylland. Formålet var at styrke den internationale dialog og

få en masse viden om, hvordan man får koblet tværdisciplinær

forskning og sundhedsinnovation sammen.

psykiater. I løbet af et døgn var den unge mand i behandling for

sin psykiske lidelse og fi k det bedre.

”Det er afgørende med hurtig hjælp i sådan et tilfælde. Det samme

gælder unge, som er ude i et misbrug og gerne vil ud af det.

Dem følger jeg til misbrugscentret. Vi hjælper unge med at tage

fat i problemerne, før de udarter sig”, siger Niels Kjeldtoft.

”Og det kan være lettere at tale med en vildtfremmed end forældrene,

for over for mig har de unge ingen følelser i klemme”,

tilføjer han.

Besøg af bus

For at gøre det legalt for unge at tale om psykiske problemer og

gøre dem klogere på emnet har Region Midtjylland i samarbejde

med undervisere fra Psykiatrifonden besøgt teknisk skole og

Gymnasiet HTX i Skjern før jul. Samt uddannelsesinstitutioner i

fi re andre midtjyske byer.

Initiativet er en del af den landsdækkende kampagne ”EN AF

OS”. Ud over foredrag om psykisk sygdom blev en bus fra Psykiatrifonden

parkeret foran skolerne.

”De unge var langt mere åbne, end vi havde håbet på. Og

nogle opsøgte selv Psykiatribussen efter foredraget”, siger John

Lemming.

Hans arbejdsdag starter typisk tidligt om morgenen med opringninger

til elever, der har mere end almindelig svært ved at

komme ud af døren i tide. Nogle dage må han endda hente dem.

Senere går Niels Kjeldtoft rundt på skolen og får en sludder

med elever, mens de rumsterer med biler, strøm eller andet i

værkstederne. Han har også samtaler med elever derhjemme

sammen med deres forældre.

Effekten af mentor-indsatsen i Skjern er ifølge rektor John

Lemming foreløbig, at de elever, som forlader den ungdomsuddannelse,

de er i gang med, ikke længere går ud til ingenting

men til en anden uddannelse.

”Det vigtigste er ikke, hvor de får deres uddannelse, men at

de får en. Ellers er de dårligt stillet i deres voksenliv”, fastslår

John Lemming.

I front med erfaringer om tværdisciplinær forskning og

sundhedsinnovation er Stanford, der siden 1998 har arbejdet

med dette under titlen Bio X og Biodesign, og idéen har bredt

sig til både Europa og Asien. Tiden er nu kommet til, at Aarhus

Universitet og Region Midtjylland vil gøre kunsten efter ved

etablering af Bio X- Denmark.

Info: tenna.andreasen@ru.rm.dk

dialog tema: Den Regionale Udviklingsplan 19

More magazines by this user
Similar magazines