12/2012 - Region Midtjylland

regionmidtjylland.dk

12/2012 - Region Midtjylland

»»kort nyt

Symfoni på tværs

Regionsrådet for Region Midtjylland har bevilget 400.000 kr. til

Ungdomssymfoniorkestret REMUS. REMUS blev etableret i foråret 2011 med støtte fra

Region Midtjyllands kulturpulje, og det nye tilskud, som er fordelt over to år, skal bidrage

til en videreudvikling af det succesfulde initiativ.

Ungdomssymfoniorkesteret fungerer som et bindeled mellem det lokale arbejde og det

professionelle niveau, i og med at unge mellem 12 og 20 år med evner og talent inden for

den klassiske musik her kan mødes og dyrke sammenspil på højeste niveau nær deres

bopæl.

Info: tine.mogensen@ru.rm.dk eller www.kultur.rm.dk

Midtjyske kommuner i front med biogas

Skive Kommune, Lemvig Kommune og Samsø Kommune er partnere i et stort fælles

skandinavisk projekt, som har fået tildelt 8 mio. kroner i EU støtte fra Kattegat-

Skagerrak programmet. Projektet skal skabe arbejdspladser og nye virksomheder, som

beskæftiger sig med biogas i Sverige, Norge og Danmark. Projekt Implement er udviklet

i et samarbejde mellem de tre midtjyske kommuner og en række kommuner i både

Vestsverige og Norge. Det støttes af Region Midtjyllands Vækstforum og har et samlet

budget på 16 mio. kroner.

”I Vestsverige er der gode erfaringer med biogas i transportsektoren og udvikling af

erhvervs-klyngesamarbejde, og i Norge har de udviklet biogas af fiskeaffald. Det kan vi

lære af i Danmark”, konstaterer international projektkoordinator Steen Hintze, Skive

Kommune.

”Til gengæld har Lemvig gode erfaringer med etablering af større anlæg, Samsø med

at inddrage borgere i planlægningsprocesserne, og Skive med kommunal styring og

gennemførelse af store bæredygtige energiprojekter. Landenes forskellige erfaringer er

baggrunden for, at EU har fundet det interessant at støtte et samarbejde over grænser”.

Info: henning.laursen@ru.rm.dk

NÆSTE NUMMER

Magasinpost UMM

id-nr. 42717

af Dialog udkommer 1. maj. Det handler om infrastruktur og

om, hvordan vi gør det nemmere og hurtigere at komme

rundt i regionen for både borgere og varer.

More magazines by this user
Similar magazines