(Microsoft PowerPoint - Staldindretning og kovelf\346rd. 2008)

svkv.dk

(Microsoft PowerPoint - Staldindretning og kovelf\346rd. 2008)

Egne erfaringer og oplevelser

Af kvægfagdyrlæge Rikke Rosengaard


Præsentation af ego

Rikke Rosengaard

Uddannet dyrlæge 2001

1,5 år i praksis hos Løkken Dyrlægerne

3 år i LVK

Uddannet fagdyrlæge 2007

I august 2007 start Midtvendsyssel Dyrlægerne

Gift med Landmand. Har pt. 230 årskøer.


Slutproduktet. Men hvad med

inden?


Miljøbehandlingen

Kan være en hæmsko med hensyn til indretningen af

stalden.

Kan gøre projektet meget dyrere

Flere kommuner ikke rustet til at tage opgaven op.

Endnu flere nuanceringer af lovgivningen nu, med 98

kommuner i stedet for 16 amter

Staldtegningerne skal være færdige inden

indsendelse. Svært at få lov at lave ret meget om.


Miljøbehandlingen


Fremtidsplaner

Er det sidste gang der bygges?

Hvad er situationen om 10 år?

Kan stalden udvides?

Hvor skal goldkøer og kvier være?

Hvad med fodersiloer? Hvor? Hvormange?


Tegninger

Hvem?

Bygningskontor?

Byggefirma?

Malkemaskinefirma?

Inventarfirma?

Skal dyrlæge og fodringskonsulent tages med på råd?

PRIS !!!


Kompromier

At lave tegninger er kompromiets kunst når der ikke

er uanede mængde penge til rådighed

Lav først ”Drømmestalden”

Pris??

Hvor mange penge skal der skæres væk før

budgetterne hænger sammen.

Kræver måske helt ny tegning


Kokomfort

Dybstrøelse (sand, savsmuld eller

halm)

Ingen lysplader

Sengebåsemål

Hvor meget jern skal der i stalden


Kokomfort

Brede vandkar

Stor åbning i siden

Ventilatorer

Brede gange

Skrabere

Gummi på gang areal?

Højden af bagkant? 20 eller 30 cm?


Komfort iflg Rosengaard

Ovenstående parametre har vi opnået

Hvad vil jeg tilføje i dag eller lave om?

Foderkrybber. Altid frisk foder

Nykælverafsnit

Frasorteringsareal

Tænk på at bygge stalden efter den svage ko


Kokomfort

Tiden omkring malkning må maks. røve en time fra

koen ved hver malkning.

Holdstørrelse afpasses efter malkestaldens kapacitet’

LOGISTIK, ellers kan det ikke lade sig gøre i praksis.

”Landmandens kone vil også gerne spise tidlig

aftensmad.”

Ordentlige forhold for goldkøer og kvier


Sand

Ja det er hårdt for gyllepumpen

Omkostninger på skraberanlæg større

Tidsforbrug mindre på månedsbasis end madrasstald

Vigtigt at det er nemt at få ind i sengebåsene. Port for

hver gang. Sandshooter.

Sand kræver at man sætter sig grundigt ind i

gyllesystemet

Prisniveau: Vi bruger ca. for 70 kroner om dagen i

sand til 150 sengebåse.

Mindst sandforbrug ved at sengebåsene holdes fulde


HUSK

Der skal bygges sådan at det er nemt at holde god

hygienje

Støvlevask

Kalvekøkken

Gode omklædningsfaciliteter med vaskemaskine og

tørretumbler


Dyrlægers hæmsko

Økonomi beregninger

Budgetter

Årsregnskaber


Slut

Tak!

Spørgsmål?

More magazines by this user
Similar magazines