KIRKENYT - Vivild-Vejlby pastorat

vivild.vejlby.dk

KIRKENYT - Vivild-Vejlby pastorat

Pinse 2

Det sker 3

Hej, jeg hedder Gustav 4

Gudstjenester 8

KIRKENYT

VIVILD / VEJLBY

JUNI • JULI • AUG • 2009

Kirkenyt udgives af

Vivild og Vejlby menighedsråd


2

KIRKELIGE

ADRESSER

Sognepræst i Vivild-Vejlby

Gustav Eyermann, Præstegårdsvej 5,

Vivild, 8961 Allingåbro.

tlf. 8648 6017

Præstesekretær

Anna Nielsen, tlf. 8648 6017

Træffes bedst onsdag og torsdag

kl. 13.30-16.30 på præstekontoret,

E-mail: anni@km.dk

Organist Per Møller, tlf. 8639 4048

E-mail: prm@km.dk

Kirkesanger Henning Rasmussen,

tlf. 8648 1682

E-mail: gl.kirkevej6@mail.dk

Kirkens hjemmeside:

www.vivild-vejlby.sogn.dk

VIVILD

Menighedsrådsformand

Marie Elisabeth Rasmussen

Holmegårdsvej 23, Vivild

8961 Allingåbro, tlf. 8648 6028

E-mail: mekra@rougsoes.net

Graver Kaj Mikkelsen, Rougsøvej 87, st.th.

8950 Ørsted. Tlf. 8648 5205.

Graverkontor Præstegårdsvej 3, Vivild,

8961 Allingåbro, tlf. 8648 6804.

Graverens træffetid er kl. 12.30-13.00,

undtagen tirsdag.

Kirkeværge Per Pedersen, Lystrupvej 33,

Lystrup, 8961 Allingåbro,

tlf. 8648 6903 eller 4071 8096.

E-mail: lystrupvej_33@mail.tele.dk

Kirkebil Vivild Taxi, 8648 6099.

VEJLBY

Menighedsrådsformand

Marianna Thomassen, Nordkystvejen 14,

8961 Allingåbro, tlf. 8648 1216

E-mail: marianna@os.dk

Graver Peter Jørgensen

Graverkontor

Gl. Kirkevej 14, 8961 Allingåbro,

tlf. 8648 0360 / 5186 0369

E-mail: vejlby-kirkegaard@elrotel.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag

fra 11.00-12.00

Kirkeværge Inge Madsen, Granbakkevej 16,

8961 Allingåbro, tlf. 8949 1151 / 2174 2268

E-mail: jenserik@post3.tele.dk

Sognegården Kirkestien 7,

8961 Allingåbro, tlf. 8648 7341

Tilsynsførende Knud Erik Jakobsen,

tlf. 8648 1706, e-mail: emke@djurs.net

Kirkebil Grund Taxi, 8648 1390.

Af Gustav Eyermann

For nogle år siden forsøgte en biskop herhjemme

at få os til at spise fisk til pinse.

Vi skulle få smag for en højtid, som ellers

ikke får den store opmærksomhed hos

flertallet.

En lidt overset weekend - det er vel egentlig

de færreste, som ved, hvorfor vi fejrer pinsen.

Altså en dag som kunne trænge til en

»makeover«.

Fest og mad hører som bekendt sammen.

Når noget skal fejres, så skal der mad på

bordet. Sådan har det altid været. Ved

at sætte fisk på bordet til pinse, ligesom

flæskesteg eller and til jul, skulle vi få lidt

mere smag for en af kirkens store højtider,

som ellers er gået lidt i glemmebogen.

Tanken var, at vi, når vi sætter tænderne

i årets pinsefisk, også dermed knytter en

tradition til dagen. Og traditioner har vi

jo brug for. Så måske var det slet ikke så

fjollet det der med årets pinsefisk. Og så

kunne man jo altid tilføje, at det der med

pinse er der ingen ben i.

Og det med fisken er nok i virkeligheden

ikke så dumt. De fleste af Jesu disciple

Marie Elisabeth Rasmussen

PINSE

var som bekendt fiskere. Og fisken er det

ældste kristne symbol. Flere hundrede år

ældre end korset.

Men hvordan var det nu lige, det var med

pinsen. Pinsen kalder vi ind imellem for

kirkens fødselsdag, fordi pinsedag var dagen,

hvor Guds ånd kom over apostlene. Da

det skete, fik de styrke og livskraft. Vi kan

ind imellem sige, at vi blev inspirerede. Det

betyder egentligt, at vi får åndens styrke og

livskraft blæst ind i os. Og da apostlene fik

ånden blæst ind i sig, blev de ude af sig selv

af begejstring. Der blev pustet liv i deres tro

og glæde. Det blev også startskuddet til det,

som spredte sig som ringe i vandet, nemlig

i første omgang dannelsen af menigheder,

som med tiden blev en verdensomspændende

kirke. Begejstring handler for øvrigt

også om ånd. Ordet kommer af det tyske

Geist som betyder ånd.

Uden Guds ånd er kirken døde sten. Derfor

er pinsen kirkens fødselsdag. Det var den

dag, som Guds hellige ånde blev blæst ind

i menigheden, ligesom den dag Gud skabte

Adam og blæste sin livsånde ind i en død

klump ler, så den blev et menneske. Så der

er al anledning til at ønske kirken tillykke

med fødselsdagen. Noget som vi har al

grund til at fejre. Glædelig pinse.

Redaktion: Marianna Thomassen,

Helene Bak, Bente Jessen, Sognepræsten

og Marie Elisabeth Rasmussen (ansvh.),

Holmegårdsvej 23, Vivild, tlf. 8648 6028,

mekra@rougsoes.net

OBS!! Stof til bladet afleveres

senest den 14. juli 2009

til Marie Elisabeth Rasmussen

Gustav Eyermann


DET SKER

FRILUFTSGUDSTJENESTE

e VIVILD / VEJLBY e

ved St. Sjørup Sø, 2. pinsedag den 1. juni 2009 kl. 10.00

Det var en rigtig god oplevelse sidste år, så vi har lyst til at arbejde videre og gøre det

til en god tradition. 15 sogne og 6 præster går sammen om friluftsgudstjeneste.

Gudstjenesten er fælles for sognene i den vestre ende af Norddjurs provsti:

Ø. Alling, V. Alling, Hørning, Årslev, Holbæk, Udby, Voer, Estruplund, Gjesing, Nørager,

Ørsted, Vivild, Vejlby, Fausing og Auning.

Ved gudstjenesten medvirker præsterne fra sognene med en af præsterne som prædikant.

Til at synge for på salmesangen er sammensat et kor af lokale kirkesangere.

Medbring om muligt selv klapstole/havestole/andet at sidde på. Medbring også selv

kirkekaffe til efter gudstjenesten.

Der er parkeringsmuligheder ved søen. Ældre og gangbesværede er meget velkommen

til at benytte kirkebilen: Vivild sogn tlf. 8648 6099 – Vejlby sogn tlf. 8648 1390.

Ved regnvejr rykkes gudstjenesten til Estruplund kirke.

Velkommen til en festlig fælles friluftsgudstjeneste!

PRÆSTEINDSÆTTELSE

Søndag den 7. juni indsættes Gustav Eyermann i Vivild og Vejlby kirker.

Vivild kl. 10.30 med efterfølgende frokost i Sognehuset.

Vejlby kl. 14.00 med efterfølgende kaffe i Sognegården.

Velkommen til Gustav Eyermann og familie.

KLOKKESPILSTUR

Tirsdag den 16. juni arrangeres tur til Dronning Ingrids Klokkespil i Grenaa.

Vi kører i bus med afgang fra Vejlby kirke kl. 18.00 og fra Vivild kirke 18.15.

Aftenkaffen nydes på »Margrethehøj« hos Kurth Carlsson på hjemvejen. Pris 50 kr.

Tilmelding til Marianna Thomassen 8648 1216

Læs nærmere detaljer i dagspressen.

SOGNEUDFLUGT

for Vivild og Vejlby sogne

Der arrangeres udflugt for alle interesserede lørdag den 29. august

2009. Det foreløbige program ser således ud:

Vi starter med at køre til Vitskøl Kloster, hvor vi ser klosterruinen og

krydderhaven, tager til Løgstør havn og kanalområde, kører nordpå

via Fjerritslev til Slettestrand og får mulighed for at gå en tur ned gennem

Fosdalen, inden vi finder et sted, hvor vi får en tidlig middag.

Alle medbringer selv en madpakke. Ved kaffetid finder vi et godt sted

at drikke kaffe og får aftensmad, inden turen igen går til Djursland.

Der bliver arrangeret bustransport.

Se nærmere notits i lokalaviserne, når vi kommer til august måned.

e VIVILD / VEJLBY e

e VIVILD / VEJLBY e

e VIVILD / VEJLBY e

e VIVILD e

SOMMERKONCERT

Vivild kirke

onsdag den 1. juli kl. 19.30

Sangerinden Sanne Kollmann og organist

Rosa Bonde synger og spiller.

Sommerlet program med sange og

salmer

e VIVILD e

HAVEGUDSTJENESTE

Søndag den 26. juli kl. 14.00

Denne dag rykker vi ud i præstegårdshaven.

Efter gudstjenesten vil der

blive serveret kaffe og kage, og der vil

være mulighed for at hygge sig med

forskellige spil eller bare snakke sammen.

Har man behov for at sidde ekstra

komfortabelt, vil det være en god

ide selv at tage stol med, ellers gør

vi det så godt, som vi formår. Skulle

vejret ikke være til udeakti viteter, går

vi ind i kirken og tager kaffen i Sognehuset.

Vel mødt.

e VEJLBY e

FRILUFTS-

GUDSTJENESTE

i Vejlby

Søndag d. 12. juli kl. 14.00

Vi holder gudstjeneste på plænen på

Vejlby kirkegård. Efter gudstjenesten

er der kaffe. I tilfælde af regnvejr går

vi ind i kirken.

e VEJLBY e

SOMMERKONCERT

Vejlby kirke

onsdag den 5. aug. kl. 19.30

Medvirkende Karsten Hermansen oror- gel og sang.

3


4

SIDEN SIDST

VEJLBY

DÅB

• Jasmin Gjested Viftrup

Hjertelig tillykke!

BISATTE & BEGRAVEDE

• Petra K. Hansen

• Frode Sørensen

• Gudrun Hansen

• Johanne Høg Gundersen

• Irmgard Anna-Maria Walter

• Bodil Glerup

• Ib Johnsen

• Kurt Christian Claumarch

Æret være deres minde

VIVILD

DÅB

• Silaz Villy Kromann Olsen

• Freja Søby Pedersen

• Noah Haarbo Lindberg Nielsen

Hjertelig tillykke!

BISATTE & BEGRAVEDE

• Margrethe Legaard Jensen

• Søren M. Skov

• Rigmor Skødt

• Kay Aage Ræbild Kjemtrup

Æret være deres minde

Af Gustav Eyermann

Hej, jeg hedder Gustav, Gustav ligesom den tidligere

præst, og er ansat som præst i Vivild og

Vejlby sogne fra den 1. juni. Jeg har været

forbi flere gange og hilst på både de gamle

og nye menighedsråd.

De sidste fem år har min familie og jeg

boet i Græsmark (ja, det hedder det faktisk)

i Värmland i Sverige, et sogn med

nogenlunde lige så mange indbyggere som

Vivild. Dvs. godt tusind mennesker. Godt og

vel 300 km nord for Gøteborg. Her har jeg

været præst i 5 år. Sognet er 30 x 50 km

og altså noget større end Vivild og Vejlby.

Det meste af sognet er dækket af skov

og det er ret bjergrigt. Her kan man møde

bjørn, ulv, bæver og los, foruden elge og

rådyr, som der er en del af. På nuværende

tidspunkt har vi stadig en del sne, men de

første tegn på foråret har allerede vist sig.

Fuglene er så småt begyndt at synge, i

Sydsverige er tranen vendt tilbage, og under

sneen er de første blomster begyndt at

skyde frem.

Foråret kommer tidligt i år, noget som vi

påskønner. I april måned, hvor der ofte stadig

er koldt og vinteragtigt, kan man ellers

længes til Danmark. Men når dette kirkeblad

er kommet ud, er det jo for længst

sommer og sol i Danmark.

Selvom jeg først er ansat pr. første juni

føles det, som om jeg allerede er godt i

gang. Sammen med menighedsrådene har

jeg været med til at planlægge sommerens

gudstjenester, og vi er begyndt at planlægge

efterårets program. Jeg er i kontakt med

HEJ

folk fra sognene næsten hver uge og har

allerede haft rig lejlighed til at danne mig et

indtryk af stedet.

Nu er det sommer. Det hele findes lige uden

for døren. Prøv at lytte til regnen på taget.

Eller at gå med bare tæer på en sandstrand

eller lytte til bølgerne, som slår ind

mod kysten.

Vi glæder os alle fire til at flytte til Vivild.

Både Hanne Louise og jeg er glade for naturen

og synes, at der er utrolig dejligt på

Djursland. Jeg glæder mig meget til at lære

jer at kende og at møde jer i de sammenhænge,

hvor I nu går og færdes. Jeg håber,

at vi kommer til at »vokse« ind i sognet og

bliver en del af livet der.

En stor tak også til Kurth Carlsson som har

gjort en flot indsats i det år, hvor stillingen

som præst har været ubesat.

Jeg vil slutte med en salme som godt nok

er svensk, men som også kom med i den

sidste salmebog.

Den handler om alt det fantastiske, som

sker rundt omkring os lige nu:

Det dufter lysegrønt af græs

i grøft og mark og enge

Og vinden kysser klit og næs

og reder urtesenge.

Guds sol går ind

i krop og sind,

forkynder at nu kommer

en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd

fra morgen og til aften!

De kappes om at give lyd,

der priser skaberkraften.

Hvert kim og kryb

i jordens dyb

en livsfryd i sig mærker

så høj som himlens lærker.

Minikonfirmander

Minikonfirmander


MINIKONFIRMANDER

På grund af præstesituationen har det

været lidt vanskeligt at få gennemført undervisningen

af minikonfirmanderne, men

efter jul gik vi i gang med Anne Bækgaard

som en glad og inspireret underviser. Der

kom mange livlige og dejlige børn, nogle

gange over 20, og de lyttede spændte

til alle »historierne« som hun fortalte.

Søndag den 1. marts var der festlig afslutning

i kirken, hvor minikonfirmanderne

opførte drama over Jesu lignelser: Arbejderne

i vingården og den barmhjertige

GLADE OG LIVLIGE KONFIRMANDER

33 33 glade glade og og livlige livlige Vivild/Vejlby Vivild/Vejlby konfirmander konfirmander på på en en dejlig dejlig tur tur med med Kurth Kurth Carlsson Carlsson

Kl. 9 den 5. marts startede turen med Gretes busser til »Fregatten Jylland«. Vi blev

vist rundt på det gamle krigsskib. Det var bidende koldt, men vi fik en god oplevelse,

og det var rart at komme ind i en varm bus bagefter. Derefter gik turen til Rimsø

kirke, Carlsson fortalte spændende om kirken, vi gjorde også holdt ved Rimsø præstegård,

som er landets ældste præstegård fra år 1593, og hvor Carlsson har boet

i 30 år.

En dejlig frokostkurv havde Knud Erik sørget for, pølsehorn, pizzaer, saftevand,

sodavand og kaffe til de voksne. Det blev nydt med stort velbehag i Carlssons store

gildesal på »Margrethehøj«, et fantastisk sted, et besøg værd. Konfirmanderne så

også Carlssons flotte heste.

Det blev i det hele taget en rigtig dejlig tur. Vi var 4 voksne + Carlsson, som var meget

glade for at være på tur med en flok dejlige konfirmander, de skal nok blive til noget.

Helene Bak

NB. Vi kan desværre ikke nå at få billederne fra konfirmationerne med i dette blad,

men de kan ses på hjemmesiden og vil så være med i næste nummer af Kirkenyt

samarita ner. I kirkebønnen anvendte Anna

Bækgaard bønner, som børnene havde

formuleret. Efter gudstjenesten hyggede

familierne og minikonfirmanderne sig med

pølser og brød i Sognehuset.

Marie Elisabeth Rasmussen

BESØG FRA SYDSLESVIG

Den 17. - 18. og 19. april havde Vivild og Vejlbys konfirmander besøg af

»MBU«-menighedernes børne- og ungdomskonsulent i Sydslesvig sammen

med kirkens ungdomsgruppe (Ten Sing).

Fredag holdt de foredrag på skolen, og fredag aften holdt de en forrygende

rockkoncert i Vejlby kirke

Lørdag arbejdede de med Vivild/Vejlbys konfirmander i workshops. Det

blev en dejlig dag, hvor det summede af liv i både kirke og Sognegård, og

hvor vores konfirmander og de unge fra Sydslesvig hyggede sig sammen

i grupper. Det hele kulminerede med en fantastisk ungdomsgudstjeneste i

Vejlby kirke. Søndag medvirkede Ten Sing ved gudstjenesten i Vivild kirke,

hvor de sluttede af med fælles frokost.

Tre dejlige dage var slut, og de vendte hjem til Sydslesvig.

5


6

e VIVILD e

MENIGHEDSRÅDSARBEJDET

Menighedsrådet er nu ved at finde arbejdsformen,

og vi ser frem til 4 spændende år.

Alle menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset

kl. 19.00 og er offentlige. Vi vil

være glade, om nogen af og til ville kigge

ind og opleve, hvordan vi arbejder.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag den 24. juni

Tirsdag den 25. august

Møderne er offentlige og foregår

i Sognehuset kl. 19.00.

Kom, Helligånd, med skabermagt,

opret, hvad synd har ødelagt,

og glæde i hvert hjerte giv,

som du har født til evigt liv!

Gør os med Gud, vor Fader, kendt,

med Sønnen, som han har udsendt,

med dig, Guds Ånd, og alt dit værk,

og gør vor sjæl i troen stærk!

Vær lovet, Gud, vor Fader god,

Guds Søn, som op af døde stod,

og Trøsteren, som kom herned,

vær lovet i al evighed!

God pinse og god sommer.

Venlig hilsen

Marie Elisabeth Rasmussen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDENE

Marie Elisabeth Rasmussen Marianna Thomassen

SPILLEMANDSMESSE

e VIVILD/VEJLBY e

FARVEL, GODDAG, FARVEL IGEN

OG ENDNU ENGANG GODDAG!

I 8 måneder har Kurth Carlsson fungeret

som sognepræst i Vivild-Vejlby. Vi har været

meget glade for den stabilitet, som sognet

dermed er blevet tilført. Tak til Carlsson for

din måde at gå ind i opgaven på, du har

taget os alle og især konfirmanderne med

storm. Vi vil ønske dig et godt og interessant

otium, hvor du kan få mulighed for at

koncentrere dig om alle dine hobbies. Må

Gud velsigne dig og din kone.

Da Carlsson holdt til marts, stod Henny

Mogensen klar i kulissen og accepterede

opgaven som konstitueret sognepræst.

Vi vil ligeledes takke dig for din indsats

for sognene. Når bladet kommer ud er

du allerede ved at forlade os igen. Vi ønsker

også Guds velsignelse over dig og

din mand, når du nu skal videre til andre

græsgange.

1. juni kommer så Gustav Eyermann og

indtræder i embedet. 7. juni vil der være

indsættelse i begge kirker, og så begynder

en ny tid i menigheden. Det glæder vi os

rigtig meget til.

PRÆSTEBOLIGEN

I skrivende stund er renoveringen af

præsteboligen begyndt, stilladser er rejst,

gulve er brudt op, trappen til kontoret er

brudt ned, og allerede inden bladet kommer

ud, er det hele færdiggjort. Vi håber

meget på, at resultatet bliver godt, og kan

glæde os over, at prisen for arbejdet har

været gunstig på grund af krisetiderne.

Det var en forrygende oplevelse at høre spillemandsmessen i Vejlby

kirke, Per Møller har endnu engang leveret en fantastisk koncert.

Marianna Thomassen

og Marie Elisabeth Rasmussen

e VEJLBY e

Tak for overbærenhed i vores tid uden fast

præst, men nu vil vi se fremad og glæder

os meget til at få en hverdag igen med fast

præst og en familie i præstegården.

Vejlby menighesråd ønsker alle en god

sommer.

MINIKONFIRMANDER

Så kom minikonfirmandundervisningen i

gang, dog noget forsinket. Der er afslutning

søndag den 17. maj i Vejlby kirke med

efterfølgende traktement i Sognegården,

så billederne fra afslutningen må vente til

næste blad.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag den 10. juni kl. 19.30

Onsdag den 19. august kl. 19.00

Møderne er offentlige og foregår

i Sognegården.

Venlig hilsen

Marianna Thomassen


DE GRØNNE PIGESPEJDERE OG KFUM-SPEJDERNE

VIVILD

KFUM-SPEJDERNE I VIVILD

KFUM spejdergruppen i Vivild dækker

Gjesing, Nørager og Vivild sogne, det

samme som Langhøjskolens skoledistrikt.

Vi holder møde en gang om ugen, møderne

foregår normalt i Spejdergården, Århusvej

41, Vivild.

BÆVERE

Bh.kl. - 1. klasse, torsdage kl. 17.30-19.00.

Kontaktperson:

Betina Olesen, tlf. 50 54 56 46.

VEJLBY

DANMISSION

Mandag den 8. juni

Møde hos Sigrid Forsingdal

VEJLBY

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

Allingåbro Gruppen.

SMUTTER: Piger i 1.-3. klasse.

Møder torsdage fa kl. 17.30-19.00.

SPEJDERE: 4. klasse og opefter.

Møder torsdage fra kl. 19.00-21.00.

Møderne afholdes i Spejderhuset,

Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro. Gruppeleder

svarer på spørgsmål så ring til

Birthe Christensen, tlf. 86 48 12 98.

JUNI

Torsdag d. 4. Møde v. Per Weber,

Hinnerup

Torsdag d. 11. Kl. 14.00 Udflugt

Torsdag d. 18. Møde v. Egon Nielsen,

Mission Afrika

Torsdag d. 25. Møde hos Anna og

JULI

Ingen møder

Niels Erik Bräuner,

Ravnsmarksvej 7,

Hegedal

KFUM-SPEJDERNE I ALLINGÅBRO

BÆVERE: Drenge og piger i børnehaveklasse

og 1. klasse. Mandag kl.

16.30-18.00. Kontakt person: Henning

Nielsen, tlf. 86 48 19 93.

ROVERE: Drenge og piger fra 17 år

og opefter. Hver anden fredag

kl. 19.30-22.30. Kontaktperson:

Jakob Berthelsen, tlf. 86 48 16 47.

Møderne afholdes i Spejderhuset,

Ådalsvej 3, 8961 Allingåbro.

Loppeeffekter afhentes:

Dag Kristiansen, tlf. 86 48 94 04.

VIVILD INDRE MISSION

AUGUST

31.juli - 8. aug. Bibelcamping

i Skovgårde

9. - 15. aug. Seniorcamping

i Skovgårde

Torsdag d. 20. Møde v. Hanus

Poulsen, Randers

Emne: Der er kun

én gud.

Torsdag d. 27. Møde v. Valgmenig-

hedspræst Olafur Felix

Olafsson, Fjellerup

Møderne holdes i Vivild Missionshus

kl. 19.30, hvor andet ikke er angivet.

Alle er meget velkomne.

7


8

GUDSTJENESTER

DAG KIRKEÅRET VIVILD KIRKE VEJLBY KIRKE

JUNI

Mandag d. 1. 2. Pinsedag Fællesgudstjeneste ved St. Sjørup Sø - Se side 3

Torsdag d. 4. Gudstjeneste på Farsøhthus kl. 14.15 v. Jens Jørgen Refshauge

Søndag d. 7. Trinitatis 10.30 Præsteindsættelse - Se side 3 14.00 Præsteindsættelse - Se side 3

Søndag d. 14. 1. Søndag efter trinitatis 09.00 10.30

Søndag d. 21. 2. Søndag efter trinitatis 10.30 09.00

Søndag d. 28.

JULI

3. Søndag efter trinitatis (Se Vejlby) 10.30

Torsdag d. 2. Gudstjeneste på Farsøhthus kl. 14.15 v. Karen Marianne Kristensen

Søndag d. 5. 4. Søndag efter trinitatis 10.30 Charlotte B. Johansen (Se Vivild)

Søndag d. 12. 5. Søndag efter trinitatis 10.30 14.00 Friluftsgudstjeneste - Se side 3

Søndag d. 19. 6. Søndag efter trinitatis (Se Vejlby) 10.30

Søndag d. 26.

AUGUST

7. Søndag efter trinitatis 14.00 Friluftsgudstjeneste - Se side 3 (Se Vivild)

Søndag d. 2. 8. Søndag efter trinitatis 10.30 (Se Vivild)

Torsdag d. 6. Gudstjeneste på Farsøhthus kl. 14.15 v. Charlotte B. Johansen

Søndag d. 9. 9. Søndag efter trinitatis (Se Vejlby) 10.30 Charlotte B. Johansen

Søndag d. 16. 10. Søndag efter trinitatis 10.30 09.00

Søndag d. 23. 11. Søndag efter trinitatis 09.00 10.30

Søndag d. 30. 12. Søndag efter trinitatis 10.30 09.00

BEMÆRK: Der er altergang, medmindre andet er anført.

FASTELAVN

Det summede af liv og glæde

fastelavns søndag i Vejlby/Allingåbro

Sognegård, en vellykket dag, hvor 70

udklædte børn plus voksne var mødt

op til frokost og tøndeslagning.

219

Tryk og distribution: www.kirkebladet.nu

More magazines by this user
Similar magazines