RAVN Delegeretmøde 11_01Ref.cwk (TB) - Radikale Venstre

radikale.dk

RAVN Delegeretmøde 11_01Ref.cwk (TB) - Radikale Venstre

R A V N

1. Valg af dirigent, protokolfører, og

stemmetællere:

Dirigent: Peter Hvid Jensen

Protokolfører: Lars Schönberg-Hemme

Stemmetællere: Pia Hesselvig og Thorsteinn

Arnason

2. Vedtagelse af procedure:

Eventuelle politiske resolutioner skal foreligge skriftligt

(ca.40 kopier). De skal foreligge senest ved slutningen af

formandens beretning.. Ved personvalg bruges landsforbundets

regler.

3. Formandens beretning: (foreligger skriftligt)

Nicolaj Holm: Organisatorisk beretning

Vi har fået en markant medlemsfremgang i

Nordjylland, og de seneste meningsmålinger

peger på, at vi har gode chancer for at få valgt

to folketingmedlemmer. Det bliver altså Marianne

Jelved og én mere…

Det er første gang siden de glade 1970ere, at

Radikale Venstre har været så tæt på 2 mandater

i Nordjylland!

Se det er facit efter foreningsåret 2010/2011 i

Nordjyllands Radikale Venstre. At regnestykket

så måske mere inkluderer de seneste ugers

forhandlinger på Christiansborg og en pæn del

mere end det, er noget helt andet. Og det

vender vi tilbage til i den politiske beretning.

Indflydelse

På sidste års forårsdelegeretmøde talte vi om de

forestående vedtægtsændringer i landsvedtægterne.

Og Nordjylland sendte det mest omfattende

ændringsforslag til landsforbundet forud

for landsmødet. Vores forslag blev mødt med

Det Radikale Venstre i Nordjylland

11/01

Referat af ordinært delegeretmøde i Regionshuset 23.maj 2011

stor skepsis.

Vi inviterede den organisatoriske landsformand

herop og havde en længere debataften om vedtægter.

Om det var køreturen med Jørgen Harder

tilbage til lufthavnen, der gjorde udslaget,

ved jeg ikke, men det lykkedes os at forhandle

tingene igennem. Så vi trak vores forslag, mod

at landsforbundet alligevel tilgodeser forslagene

i selve implementeringen af de nye vedtægter.

Det er lidt organisatorisk langhåret, men lad

mig komme med et eksempel:

Vi trak vores forslag om, at folketingskandidater

fortsat skal kunne vælges, som vi gør i dag i

Nordjylland. Det forslag havde vi stillet, fordi

vedtægtsudvalget havde foreslået, at folketingskandidater

fremover skal vælges på delegeretmøderne

og ikke i kredsforeningerne.

Vi trak vores forslag. Og i stedet har vi fået lovning

på, at vi kan vælge, som vi plejer, fordi det

bliver op til den enkelte storkreds selv at bestemme.

På tilsvarende vis har vi fået alle vores

forslag ind ad bagdøren.

Det sjove er så, at dagen efter at jeg afsluttede

vedtægtsforhandlingerne med Klaus Fransen,

havde vi hovedbestyrelsesmøde. Og her blev

alle vores forslag stemt ned.

Så hvis vi ikke havde forhandlet, men i stedet

opretholdt vores forslag, så havde vi ikke fået

noget. Nu fik vi det hele. Hurra for forhandlingerne.

Folketingskandidater

I kender alle vores hold af folketingskandidater.

Det er absolut det bedste hold, vi har stillet.


Fagligheden, erfaringerne og mangfoldigheden

er i højsædet her.

Mit stille gæt er, at vi får det bedste valg i flere

årtier i Nordjylland - fordi holdet er så alsidigt

og stærkt.

På trods af holdets styrke har de ni kandidater

- i enstemmighed - besluttet at valget handler

om én altoverskyggende ting: at sikre Marianne

Jelveds genvalg.

Kandidaterne har selv besluttet, at Marianne

skal være spidskandidat og de andre holdspillere,

der skal arbejde.

Kandidaterne har åbnet op for frit samarbejde

på tværs af kredse og frie interne regler i forhold

til plakatophængning. Alle må hænge op

alle steder.

Der er selvfølgelig en række gentlemansaftaler.

Men aldrig har så stærkt et radikalt hold arbejdet

så meget sammen. Og det har storkredsen

belønnet. Vi har smidt et større beløb ind i folketingsvalgkampagnen.

Og det bliver en god valgkamp, hvor jeg håber,

I alle vil hjælpe med. Der er foldere, der skal

deles ud. Der er plakater, der skal hænges op.

Og der er gågadearrangementer, der skal støttes

op om. Jo flere der deltager i valgkampen, jo

bedre kommer det til at gå.

Medlemsfremgang

Vi har fået en flot medlemsfremgang. Den flotteste

medlemsfremgang i flere år. Det betyder,

at vi er blevet flere radikale i Nordjylland. Og

flere til at dele foldere ud, hænge plakater op

og så videre. Men det er samtidig en indikation

for, at vi har medvind. Og så går alting meget

lettere.

De gamle organisatoriske sektorudvalg er blevet

nedlagt, og hovedbestyrelsen har i stedet

nedsat en række udvalg, som Gustav har været

eminent til at sikre nordjysk repræsentation i.

Nordjylland er den storkreds, som er bedst

repræsenteret i de nye udvalg!

Nordjylland er også den storkreds, der er bedst

repræsenteret i partiets forretningsudvalg, hvor

Leon har siddet alene indtil nu, men hvor jeg

blev valgt ind i efteråret.

Nordjylland har ligeledes fået forhandlet sig til

en ekstra plads i organisationsnetværket.

Og så har Ninni sat en fantastisk præg på regionsrådets

arbejde, ligesom vores byrådspolitikere

har gjort deres for at få gennemført radikal

politik lokalt.

Men det har hovedsageligt været et år med én

altoverskyggende agenda: folketingsvalget! Og

nu venter vi så på, at det bliver afholdt.

Der er ingen tvivl om, at vi har meget vi kan

gøre bedre. Vi skal være bedre til at integrere

nye medlemmer. Vi skal være bedre til at lave

spændende arrangementer og meget andet.

Men først skal vi bruge vores kræfter på folketingsvalget!

Politisk beretning

Det var den økonomiske ansvarlighed og det

kritisk-humanistiske menneskesyn, som Marianne

står som garant for, der fik mig til at melde

mig ind i Det Radikale Venstre. Det er faktisk

11 år siden, at jeg som 19-årig gymnasieelev

meldte mig ind.

Dengang blev jeg - på mit absolut første møde

- mødt af lokalforeningens nestor, Axel E. Mortensen,

der stillede mig spørgsmålet: „Nicolaj,

nu er du vel helt klar over, at 95% af vælgerne

ikke kan lide radikale, ikke?”

Det var et stort spørgsmål til en ung gymnasieelev,

der helst gerne ville være populær hos alle.

Men alligevel kom jeg til næste møde. For

der var nu alligevel noget ved de der radikale.

Og det er vel egentlig ligemeget, hvor mange

der kan lide én. Det handler vel om, at de rigtige

kan det. Og kan lide én for det rigtige. Her

skal man selvfølgelig huske, at politik generelt

- og radikal politik i særdeleshed - i virkeligheden

handler om at følge sin overbevisning.

Det var i hvert fald det Axel forklarede mig den

septemberdag for 11 år siden.

Nu er Axel her desværre ikke mere; men hvis

han havde været i blandt os i dag, havde han -

om nogen - glædet sig over, at der i dag er

mere end 5% af vælgerne som vil stemme radikalt.

Og glædet sig over, at det skyldes, at vi

har fulgt vores politiske overbevisning.

Fundamentet for demokratiet

Politik er - måske med rette - blevet kåret

som den mest upålidelige profession. Det er et

problem! Det politiske arbejde er blevet reduceret

til en legeplads for strategisk tænkende

spindoktorer, der gynger frem og tilbage fra fokusgruppe

til fokusgruppe, mens de har sendt

de politiske holdninger ned ad rutsjebanen.

Men spin, fokusgrupper og gyngestativpolitik,

hvor Løkke pludselig interesserer sig for økonomi,

eller Fogh fra den ene dag til den anden bliver

mr. Klima himself, gør det umuligt for vælgerne

at vide, hvad de egentlig stemmer på!

Fundamentet for demokratiet er netop, at væl-

RAVN delegeretmøde 11/01 side 2


gerne ved, hvad det enkelte parti mener. Folkelig

oplysning og indsigt. Og hvis vælgerne ikke

ved det, smuldrer fundamentet for vores demokrati.

Så derfor: Når I går derud og fører valgkamp, så

lov mig, at I gør det med det in mente!

Det betyder, at hvis et dansk midterparti igennem

en længere årrække har været det eneste

parti, der har argumenteret for afskaffelse af efterlønnen,

så er det parti selvfølgelig også at

finde i et forlig om det.

Og hvis en række partier skulle foreslå en afskaffelse

af 24-årsreglen eller at lette forholdene

for psykiatriske patienter, så er vi selvfølgelig

klar til at forhandle.

Sådan skal det være!

Magentafarvet arbejdsværelse

Skader det så oppositionens muligheder? Nej,

der skal være plads til uenigheder i politik. Vi

er jo heller ikke enige om alting internt. Og

hvor mange på en arbejdsplads er altid helt

enige? Og hvor mange ægtefæller er helt enige

om alting? Nej vel! Afmålt uenighed er med til

at udvikle os alle - og den direkte årsag til at

der søges nye veje og nye løsninger. Og nye

veje og nye løsninger er netop det, som Danmark

har brug for.

Verden er ikke kun sort og hvid. Og politik er

ikke kun rød og blå. Politik er rød, blå og magentafarvet

(c radikal partifarve, en blandingsfarve

af rød og blå).

Det siger egentlig meget om dagens politikeres

magelighed, når kommentatorerne taler om rød

og blå stue. Ja, stue! Stedet hvor vi placerer vores

sofagruppe og slår fødderne op for at se Xfaktor.

For os radikale virker det ikke særlig flatterende

at blive sat i bås. Vi er ikke en del af rød

stue. Vi er ikke en del af blå stue. Nej, vi har

vist, at vi hører hjemme i det magentafarvede

arbejdsværelse.

Og hvor partierne i rød blok er enige om at

være enige om alting, og hvor partierne i blå

blok synes enige om én ting - nemlig at være

uenige i alt det væsentlige, så er det befriende

at være radikal. Her spørger vi ikke først om

lov til at mene noget.

Og det er faktisk ganske befriende, at man selv

kan bestemme, hvad man mener!

Radikal politik

Når man stemmer på Det Radikale Venstre, ved

man lige præcis, hvad det mener. Det skjuler

ingenting. Og måske rynker 91,9% af vælgerne

på næsen i øjeblikket, fordi et dansk parti mener

det det mener. Men hvad skal man ellers

mene?

Vi står ikke til næste valg og skal forklare,

hvorfor vi har gjort, som vi gjorde. Ingen er

længere i tvivl om, at Det Radikale Venstre vil

have dansk økonomi tilbage på det spor, som

Marianne Jelved lagde i 90'erne.

Ingen er længere i tvivl om, at radikale vil skabe

en retfærdig og fair udlængingepolitik. Ikke

noget med helt åbne grænser, men integration

med et åbent sind.

Ingen er længere i tvivl om, at radikale lytter til

og respekterer de enkelte fagfolks ekspertise.

Økonomer ved bedst om økonomi. Undervisere

ved bedst om undervisning. Og så videre.

De fleste af jer har prøvet at få lavet nyt badeværelse.

Her er eksperten vvs-manden, der skal

installere toilettet, bruseren og trække de nødvendige

rør. Mureren der skal støbe gulvet og

sætte fliserne op. Tømreren der skal ordne loftet,

og elektrikeren der skal sørge for alt el-arbejdet.

Og selv om man har en idé om, hvordan

badeværelset skal være, så er man - for at sige

det direkte - godt dum, hvis man ikke lytter

til de gode råd fra de håndværkere, der er til

stede. Et vil-selv-uden-fag-ekspertise-projekt

bliver både dyrt og dårligt.

Og politikere er ikke eksperter. Og skal ikke

være det. Men politikere skal lytte til eksperter.

Og politikere, der ikke lytter til eksperter,

ender med et vil-selv-uden-faglig-ekspertiseprojekt.

Og hvad der ikke går godt, når man

skal lave et badeværelse, går slet ikke, når man

skal lede et land.

Nej vi lytter til økonomerne. Vi lytter til lærerne.

Vi lytter til sygeplejerskerne.

Og beskeden til vælgerne er klar: Vi vil gøre alt

for at rette op på 10 år med Dansk Folkeparti

som ideologisk fanebærer for en regering, der

først blev økonomisk ansvarlig for 5 måneder

siden og først blev klimabevidst, da fokusgruppemålingerne

gav grønt lys.

Der er et alternativ. Og det alternativ står vi

bag!

Det radikale alternativ

Alternativet bliver ikke en socialistisk regering,

der afskaffer vismændene og andre eksperter,

fordi de ikke har meninger, der passer til rød

stue. Og alternativet er ikke en socialistisk regering,

der hæver skatterne på arbejde.

RAVN delegeretmøde 11/01 side 3


Det alternativ Radikale Venstre skal lægge

stemmer til en Thorning-ledet regering med

ansvarlig politik, der tager hensyn til de udfordringer

som landet står i - og kommer til at

stå i fremover. Det handler om at prioritere den

offentlige sektors udgiftsposter; for ellers overforbruger

vi velfærdsstaten ihjel. Det handler

om at skabe en skatte- og erhvervspolitik, der

tiltrækker virksomheder og ikke sender dem

ud af landet. Det handler om en undervisningssektor,

et socialsystem og et integrationsområde

der skal bygge på humanistiske værdier.

Det er den regering vi vil lægge stemmer til. Og

det gør ikke noget, hvis vi får en radikal finansminister,

en radikal udenrigsminister, en radikal

skatteminister, en radikal integrationsminister.

Og hvem vil være bedre som undervisningsminister

end Marianne Jelved?

Men det handler ikke om ministerposterne.

Det handler om politikken. Ikke om magten.

Ikke om strategien. Men om politikken!

I følge målingerne er der en god chance for to

mandater til Det Radikale Venstre i Nordjylland.

To mandater som skal arbejde for at gennemføre

radikal politik.

Gustav Sieg Sørensen: Jeg kan supplere beretningerne

med at vi har opnået at få 12 medlemmer

af de landsdækkende udvalg. Desuden

er vores medlemstal i Nordjylland øget med ca.

50 netto det sidste år.

4. Radikal Ungdoms beretning:

Emil Sloth Andersen: Morten er faldet på sin

cykel. Derfor står jeg alene her som repræsentant

for RU.

Det har været en turbulent periode. Formanden

er trådt tilbage, også kassereren. Morten og

jeg tegner firmaet. Arbejdsplanen er ambitiøs.

Vi skal have trukket vores exmedlemmer ind i

arbejdet igen. Vi sender mails til ungdomsuddannelsernes

netværk for at få nye medlemmer.

Vi laver sociale arrangementer - det skal ikke

kun handle om politik. Der holdes møde hver

anden uge. Vi har taget kontakt til Ålborgs Radikale

Venstre, til andre lokalafdelinger, og til

andre ungdomsorganisationer. Det er planen at

oprette en facebookside og en orienteringsportal.

Vi har styr på økonomien: Saldoen står på

÷150kr. Den ubetalte husleje andrager 2200kr.

Så vi vil lægge et beskedent budget.

Ris og ros ønskes. Men vi har da fået en klapsal-

ve på hovedbestyrelsesmødet, fordi de ikke

havde set os længe.

(Debat om beretningerne følger under pct.13).

5. Regnskab: (foreligger skriftligt og vedlægges protokol-

len)

Regnskabet for 2010 forelægges af kasserer

Thorsteinn Arnason:

Indtægter 64131 (budget 65400)

Udgifter 33226 (budget 31500)

Resultat 30906 (budget 33900)

Når resultatet lægges sammen med primobeholdning,

indestående i pengeinstitut, gæld, og

aktiebeholdning andrager de samlede aktiver

74783kr.

Regnskabet er uden bemærkninger blevet godkendt

af revisorerne Lars Rishøj og Dorthe

Kræmmergaard. Regnskabet godkendes.

6. Budget 2011:

Thorsteinn Arnason: Bestyrelsen har besluttet

at bruge op til 50.000kr. som støtte til valgkampen

i år (folketingsvalg). Fordi kontingentindtægterne

er nogenlunde de samme som tidligere, og

fordi vi ikke længere udsender medlemsblad, vil

vi have råd også til kommune- og regionsvalget

i 2013.

Orienteringen om budgettet modtages uden

indsigelser.

7. Kontingent 2012 (og hensigt for 2013):

Thomas Mark og Gunhild Bach Nielsen: Vi bør

måske diskutere om vi skal satse mere eller

mindre på de forskellige typer valg. Det skal

diskuteres i 2012.

70 kr. vedtages for 2012 og som hensigt for

2013.

8. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

9. Valg af formand (for ét år):

Nicolaj Sejersbøl Holm genvælges.

10. Valg af næstformand (for ét år):

Gustav Sieg Sørensen genvælges.

10b. Valg af 2 repræsentanter til Det Radikale

Venstres organisationsnetværk:

Nicolaj Holm og Gustav Sieg.

RAVN delegeretmøde 11/01 side 4


11. Valg af revisor og revisorsuppleant

for 2 år:

Dorthe Kræmmergaard og Esther Hjørne.

12. Valg hovedbestyrelsesmedlemmer og

suppleanter:

1. Nicolaj Holm (født medlem), 2. Ninni Lodahl

Gjessing, 3. Kjeld Lundager Jørgensen, 4. Daniel

Nyboe Andersen, 5. Gustav Sieg Sørensen, og 6.

Peter Hvid Jensen.

Suppleanter: 1. Thomas Mark, 2. Steen Asgeir

Petersen, 3. Bent Jørgensen, 4. Vagn Kvist, og 5.

Jørgen Harder.

13. Politisk forhandling:

Et resolutionsforslag, »Mere Fokus på Psykiatrien«,

bliver efter en kort debat trukket og vil efter

en bearbejdning i et ad hocudvalg blive udsendt

RAVNs vegne. Udvalget består af Nicolaj

Holm og Gunhild Bach Nielsen.

Marianne Jelved: Vi har hyggelige gruppemøder:

VKO har ikke 90 mandater. Økonomiens dårligdom

er blevet meget synlig for mange. Selv

regeringen har kunnet se den. Lars Løkke Rasmussen

har brudt kontraktpolitikken, ligesom

Anders Fog Rasmussen tidligere har brudt mange

aftaler; men S+SF holder fast i den (under

navnet løftepolitik). Alle har sagt at vi ville gå fra

forhandlingerne, når vi havde fået en god anledning.

Men vi har kunnet mere end hvad alle

andre har troet.

Under forhandlingerne har Margrethe Vestager

og Pia Kjærsgaard diskuteret de store beløb

uden at de to Larser har sagt noget. Margrethe

har gået efter et beløb på mere end 10 mia

(men ikke helt fået det).

Vi har fulgt vores egen politik. Efterlønnen er

nu treårig. S+SF har opdaget at det er nødvendigt

at Det Radikale Venstre får indflydelse. I

en ny regering vil de hellere have os indenfor

end udenfor. Det er meget vigtigt over for befolkningen

at vi holder fast i at vi vil have en

anden regering. Vi vil rive den nuværende regerings

bureaukrati ned. Den tredelte magtdeling

mellem Folketing, regioner, og kommuner vil vi

genskabe. Folketinget kan ikke lede mere end

6000 folkeskoler.

S+SF vil ikke længere sige at der ikke ændres

et komma. Man kan godt rejse et tabuemne og

vinde på det: boligskatten. 7 mia mistes om året

- i alt godt 100 mia kr.). Nu betaler vi

0,6%. Vi iværksætter efter vores forslag først

en stigning fra 2016.

Der er også torne: grænsebommene. Ritt Bjerregård

har hånet os for dem. Men de såvel som

skrappere udvisningsregler og længere straffe

bakkes op af Socialdemokraterne.

Virkeligheden dukker op af mulden med sit

grimme fjæs.

Leon Seppelin: Folketingsgruppen fortjener stor

ros, selv om andre buher. Jeg bakker op om

linjen.

Daniel Nyboe: Jeg bakker op om det med boligskatten

(8,1 mia årligt).

Emil og Morten er det stærkeste RU-hold de

sidste 6-7 år. Jeg har bistået dem lidt.

Gustav Sieg: Lidt utilfreds med forliget er jeg,

men tilfreds med den kunstneriske udførelse.

Lars Løkke laver kludetæppeforlig. Vi skal være

demokratiets salt, og vi skal holde fast i retsstaten,

f.ex. bekæmpe udvisning uden lov og dom.

Peter Hvid: Skønner du at de offentlige udgifter

nu er klaret? Jeg tror at vi langt fra er kommet

til vejs ende - bl.a. antallet af de offentligt ansatte.

Statslig tvang dræber de kommunale demokrati.

Bo Fink: Hvorfor 2016?

Marianne Jelved: I 2015 skal der være valg igen.

Det vil altså give et varsel i meget god tid.

Det er svært af forklare hvad retsstaten er.

Nej, de offentlige udgifter er ikke klaret.

Folketingsgruppen arbejder på en helt ny innovationspolitik/vækstpakke,

en meget omfattende

2020-plan.

Der arbejdes meget med robotteknologi på ældreområdet.

Telemedicin har også fremtiden for

sig - selv om den kan skabe ensomhed.

Kontrolopgaver er blevet lagt som en byrde på

universiteterne.

Mange opgaver kan ikke løses med étårige aftaler

- f.ex. militæret.

Sanktioner bliver vi nødt til at have over for

kommuner der ikke overholder aftaler.

Bent Jensen: I må forklare jer om boligskatten.

Ellers tror folk de må gå fra hus og hjem - og

Morten Østergård må tale lidt langsommere.

Keld Kollerup Kvist: Aktivering, kontanthjælp,

m.m. kan gøres bedre i kommunerne (c end af

staten). Natur- og vandplaner hører man alt for

lidt om, også her op til en valgkamp. Borgerløn

er stadig en god idé.

Ras.Valbjørn Nielsen: Boligboblen har skabt

mange problemer for boligejerne. Kan Dansk

Folkeparti gå ind i en ny regering i stedet for de

RAVN delegeretmøde 11/01 side 5


adikale?

Marianne Jelved: Vi er ikke en del af den røde

blok. Vi har ikke talt negativt om Liberal Alliance

eller forsøgt at holde den ude.

Jeg undlader at kommentere på borgerløn.

S+SF vil samarbejde med DF, hvis vi er besværlige.

Men hvor længe ville SFs bagland kunne

acceptere det? Helle Thorning ved godt at hun

må samarbejde med os.

Jeg skal nok huske at sige til Morten Østergård

at han skal tale langsommere.

Kjeld Lundager: I forliget kalkuleres med en étårig

nedsættelse af EU-bidraget, desuden fradragsret

for boligforbedring. Man nedsætter vel

en skattekommission?

Bent Jørgensen: Forudsætningen for at regnskabet

går op afhænger af at mandatfordelingen

falder på en ganske bestemt måde. Det bliver

måske ikke let for os at fastholde vores politik.

Det er lige så vigtigt at kontraktpolitikken forsvinder

som blokpolitikken. Svensk styringslov

for kommunerne - skal den indføres her?

Leon Seppelin: Det er helt vildt med med reglerne

inden for aktivering: én kontrollør for

hver 13 aktiverede.

Gustav Sieg: Borgerløn og miljø er radikal politik

for fremtiden.

Gunhild Bach: Dansk Folkeparti har været en

daglig pine.

Teknologi til de ældre: Mange gamle føler sig

overfødige og ensomme.

Flere og flere procent drenge falder bagud i

skolen. Vi må indføre en skole uden lektier.

Marianne Jelved: Regeringens boligjobplan har

vi ikke været inddraget i. Det er en tilståelsessag

at give skatterabat. Vores skattesystem er

skruet forkert sammen. En skattekommission

er en god idé. Boligbeskatning er mere socialt

ordentlig end andre skatter.

Det er den svenske og den hollandske kommunelov

der har inspireret regeringen.

Troels Lund Poulsen siger så meget og egentlig

gruelig lidt. Hans folkeskolereform falder nok

bort.

Er vi gode nok til at variere undervisningen på

universiteterne? Der har været lavet forsøg

med ny pædagogik.

Behovet for specialundervisning er med EDPsystemet

faldet med 18%. Læreren bliver

dygtig til at analysere sin egen undervisning.

14. Eventuelt:

Nicolaj Holm: Vi trænger til en anden regering.

Der findes ikke et bedre hold end de radikale

kandidater vi har i Nordjylland.

Egone Baunsgaard passer et slot. Hvad gør man,

når man bliver ældre?

Lars Schönberg-Hemme træder tilbage efter 33

år som sekretær for NARV og RAVN.

I den anledning overrækker jeg ham en boggave

om en egn i Nordjylland, ikke Vendsyssel

som han selv bor i, men Himmerland. (Henrik

Bugge Mortensen: På Strejftog i Himmerland).

RAVN delegeretmøde 11/01 side 6

Peter Hvid Jensen Lars Schönberg-Hemme

Dirigent Referent

More magazines by this user
Similar magazines