GOLF l EBELTOFT - Ebeltoft Golf Club

ebeltoft.golfclub.dk

GOLF l EBELTOFT - Ebeltoft Golf Club

GOLF l EBELTOFT J. årg. jan.l983 nr.iJ MEDLEMSBLAD FOR EBELTOFT GOLF CLUB


EBELTOFT GOLF CLUB BESTYRELSEN: S.A. Brøchner Petersen - formand Kaj Thorhauge - sekretær Poul Andersen - kasserer Poul Byriel Palle Rasmussen Brita Thorhauge MATCHKOMITE: Børge Venge - formand Tlf. 06-34 35 03 Kirsten Byriel Walther Christensen Adam Hannestad Gitte Jensen John Jensen Ragnh ild Brøchner Petersen Chr. Nygaard Rasmussen Harry Schultz Andersen Bo Seebach Mario Sforzini Oda Venge HANDICAPKOMITE: Ragnhild Brøchner Petersen Bente Albech JUNIORKOMITE: Mario Sforzini - formand Adam Hannestad Chr. Nygaard Rasmussen Harry Schultz Andersen BANEINSPEKTØR : H.H. Hansen KLUBBLAD: Palle Rasmussen - redaktør Mogens Nielsen - Annon./tekst H. Schultz Andersen Presse/tekst Børge Venge - Fotos/tekst FORSIDE: Borgmester Jens Age Rasmussen besøger gelf-elubbens stand i Ebeltoft-hallen ved »Foreningernes Dag " . kvadrat Kvadrat Boligtextiler AS 8400 Ebeltoft Danmark Telefon 06 3418 66 Showroom: B 4-204 Bella Center København BOGTRYK OFFSET PAPIR QUICK TRYK HASNÆS TRYK ApS E. MENVEDSVEJ 20 8400 EBELTOFT TLF. 06 · » 25 00 KOPIERING


etiketteregler Opførsel Hensyn til andre spillere. l alles interesse skal på banen spillet foregå uden ophold. Ingen må spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde. Spillere, der søger efter en bold, skal, så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes, give tegn til spillere bagved , at de kan passere. Spillere må ikke søge i fem minutter, indeh der vinkes igennem. Spillere må ikke fortsætte spillet, før de passerende spillere er uden for rækkevidde. Når spillet af et hul er afsluttet, skal spillerne omgående forlade greenen. Udsendt af Dansk Golf Union


l {) Vindersiden


Gruppe 1 2 3 4 5 l l Vedr. NYT HANDICAPSYSTEM Spille handicap op til 5 6 til 12 13 til 20 21 til 36 37 til På Dansk Golf Unions årsmøde i Ebeltoft d. 20. og 21. november 1982 blev det vedtaget at indføre et nyt handicapsystem, gældende fra 1. april 1983. Ideen bag ændringen er, at en spillers handicap skal afspejle spillerens aktuelle form og ikke vedkommendes »årsrekord


De glade vindere fra Andematchen Vindersiden Amerikan er-match


l byens eneste supermarked finder De alt indenfor: l Kolonial, konserves, brød, dybfrost, mejerivarer Ost, frugt og grønt Alt i een butik OK- benzin Døgntank-Selvbeti. Nyt 150 m 2 havemarked Kød og viktualier Tobak, vin og spirituosa l Manufaktur Isenkram og andre varige forbrugsgoder Auto-skader BRUG S ENs supermarked Østeralle 16 - Ebeltoft - Tlf. 34 10 42 - 34 30 42 Der er gode parkeringsforhold ved BRUGSENs SUPERMARKED Firma Vagner Jensen Auto-skader Brendstrupvej 44 8200 Aarhus N. Tlf. 06- 16 77 96

More magazines by this user
Similar magazines