Referat af møde i Støtteforeningen 23. april 2012 - Maribo Gymnasium

maribo.gym.dk

Referat af møde i Støtteforeningen 23. april 2012 - Maribo Gymnasium

MG

Maribo Gymnasium

STØTTEFORENINGEN FOR MARIBO GYMNASIUM

Dagsorden

1. Konstituering

Referat af Bestyrelsesmøde

Mandag den 23.4.2012 kl. 15-17

Som formand valgtes Annelise Jørgensen, som fortsætter 1 år, hvorefter Brian Pejter stiller

op som formand. Efter april 2013 er det planen, at Brian indtræder som formand og

Annelise som næstformand.

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling 2012

Referatet godkendt

3. Jubilæum/gammel elev fest

- Der afholdes reception den 31.8. Skolen beder om, at gæsterne donerer gaver til

støtteforeningen eller kunst til skolen.

- Der afholdes skolefest 7.9., hvor også gamle elever inviteres. Tilmeldingen er i gang pr.

1.maj.

- Vi har fået forskellige tilbud på smykker og arbejder videre med det. Arleths tilbud (400

kr. til halskæde) vurderes som for dyr for vores målgruppe.

4. Årets tildeling af støtte

Der er foreløbig blevet tildelt 14.900 i støtte og 1.200 i lån. Modtagerne indkaldes i maj

måned til en samtale, hvor det afklares, om de ansøger om resten af tilskuddet som støtte

eller lån. Hvis alle elever ønsker direkte støtte, bliver tildelingen 42.100 kr., hvilket svarer

nogenlunde til den maximale ramme ifølge vedtægterne.

5. Medlemstal

Vi er nu oppe på 16 betalende medlemmer. Vi drøftede forskellige muligheder for at

reklamere for foreningen ved receptionen og skolefesten. Der udsendes brev til nuværende

Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo. Telefon 54 79 04 79. Telefax 54 79 04 78.

E-mail: maribo.gymnasium@Maribo-gym.dk Hjemmeside: www.maribo-gym.dk. CVR-nummer: 29554250. EAN 5798000557673.


og kommende elever om støtteforeningen og vi sætter en annonce for støtteforeningen i

jubilæumsavisen. Tages op på næste møde.

6. Eventuelt

Lars

Brian beder os om at anvende BMPEJTER@gmail.com

LJ sørger for at MC får et par gode flasker vin som tak for den store indsats hun har

gjort for foreningen og for at have introduceret rektor for arbejdet.

NÆSTE MØDE – MELD VENLIGST TIL LJ HVORNÅR VI KAN MØDES (jeg har

overset, at jeg har et bestyrelsesmøde den 29.5., hvor vi havde aftalt møde)

Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo. Telefon 54 79 04 79. Telefax 54 79 04 78.

E-mail: maribo.gymnasium@Maribo-gym.dk Hjemmeside: www.maribo-gym.dk. CVR-nummer: 29554250. EAN 5798000557673.

More magazines by this user
Similar magazines