Danmarksmestre - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

Danmarksmestre - Amager Ro- og Kajakklub

K L U B B L A D F O R A M A G E R R O - O G K A J A K K L U B oktober 2007

Danmarksmestre

Første gang i klubbens

inriggerhistorie


Første

gang

i klubbens

inriggerhistorie

i

n

Da n M a r k s M e s t r e

hvis man vil danne sig et indtryk af den fantastiske

stemning i målområdet og høre arks fans, er der flere

videoklip af både start, opløb og medaljeoverrækkelse på

Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=c328vo1u0ci

http://www.youtube.com/watch?v=XXVuM7M6kJo

http://www.youtube.com/watch?v=ehnio1drz-k

resultater: DM M4+ inr. 2000 m

1. amager ro- og kajakklub 8:00:48

2. Danske studenters roklub 8:06:32

3. roforeningen kVik 8:11:04

4. københavns roklub 8:11:98

5. københavns roklub 8:13:73

6. Danske studenters roklub 8:35:42

i

g

g

e

r

Der blev skrevet historie på bagsværd rostadion i lørdags. For første gang

i klubbens efterhånden 76 år lange historie, lykkedes det nemlig at vinde et

Danmarksmesterskab i roning, da Thomas hansen, Jesper Mikkelsen, Michael

stig hansen og min ringhed sammen med cox Marianne hald larsen vandt

guld på den klassiske 2000 m-distance til DM på bagsværd sø den 6. oktober

2007 i Fire-åres inrigger. Pokalen og de fem DiF-medaljer i dette traditionsrige

mesterskab, som blev indstiftet i 1911, blev vundet mod fem hold fra de

andre københavnerklubber kr, kVik og Dsr.

Fundamentet til den overvældende triumf blev lagt gennem en dræbende

startspurt, initieret af Thomas’ overlegne stroke, der allerede på de første 500

meter satte hovedparten af feltet ud af spil. kun Dsrs forsvarende mestre

formåede at hænge på og med deres knivskarpe tempoforceringer truede de os

flere gange på vores hårdt tilkæmpede føring. tilskuerne blev nu, oppisket

af stadionspeakerens dramatiske beretninger, vidner til en tvekamp af episke

dimensioner. Vi formåede dog at afvise alle angreb og båret - eller snarere

brølet? - i mål af arks fanatiske fanskare (det karakteristiske ”koM sÅ

aaark!” runger stadigvæk i mit højre øre!) reddede vi forspringet helt ned

til den befriende mållinie. hostende, men lykkelige anløb vi medaljebroen og

besteg alle fem sejrskamlen for at modtage pokalen og de gyldne mesterskabsmedaljer.

til alle jer der kom ud for at heppe på os: tusind tak for den fantastiske opbakning!

sidst, men ikke mindst, skal der herfra lyde et kæmpestort tak til kalundborg

roklub, der beredvilligt lånte os deres stolte flagskib og flerdobbelte medaljevinder

”olympia”. tak for lån

af Jan ruDolPh

et stort tillYkke herFra reDaktionen – goDt gÅet

2


succes

i sponsorudvalget

som det fremgår af overskriften, så

har sponsorudvalget formået at skaffe

de første penge til klubben, nærmere

betegnet til ungdomsroerne. Det er

oticon Fonden, der har valgt at støtte

den kommende træningslejr i påsken

2008 med 10.000 kroner. Mange tak

skal de have, da det er et velkomment

tilskud til egenbetalingen. Pengene

bliver overført til klubben, hvorefter

ungdomsafdelingen/kondiudvalget vil

disponere over pengene næste år. undertegnede

har sendt to ansøgninger

samtidig til to forskellige fonde, så

statistisk set er det en bragende succes.

Der vil snarest muligt blive sendt


Oticon

Fonden, der

har valgt at

støtte den

kommende

træningslejr…

flere ansøgninger afsted, og ikke kun

fra min hånd, også resten af sponsorudvalget

arbejder på forskellige tiltag

(vores fokusområder er forskellige,

derfor beretter jeg kun fra mit eget

arbejde lige nu).

Jeg vil stadig opfordre til at kontakte

sponsorudvalget i tilfælde af at du/

din virksomhed/hvad-det-nu-kunnetænkes-at-være

har lyst til at støtte

klubben, særligt børne/ungdomsafdelingen.

ideer kunne være: nye

kapkajakker til børnene (dvs. i smallstørrelse),

rotøj (svedtrøjer, bukser,

joggingtøj/styrketræningstøj) eller

økonomisk støtte til stævnedeltagelse

og træningslejre af kortere og længere

varighed. Der er mange muligheder,

og vi er åbne for forslag.

Vi kan kontaktes via følgende mail:

niizva@gmail.com eller i klubben.

af: nicole, PÅ Vegne aF

sPonsoruDValget

(annie, Jens, tine, nicole)

Amager ro- & kajakklub oktober 2007


Varmepolitik

siDste År (2006) haVDe Vi et

Forbrug til VarMe/lYs PÅ

94.926 kr saMt 26.650 kr til VanD.

Dette svare til ca. 30% af vores kontingentindtægter.

udgifterne for 2007 ser

ud til at blive tilsvarende. af de 94.926 til

varme/lys går langt det meste til gas. Vi

bruger gas til varmt vand i bruserne og til

opvarmning af lokaler. Vores vandvarmer

fungerer sådan, at den først varmer vand

til vores varmt-vands-beholder og derefter

til radiatorer. Dette betyder at der

kan blive koldt i lokalerne hvis der bruges

meget vand til bruserne. alle radiatorerne

har termostater, sådan at når radiatoren for

eksemple står på 2, vil den forsøge at holde

en vis temperatur i lokalet. hvis der alligevel

er rigtig koldt i lokalet, hjælper det

ikke at skrue op. Der er formentlig koldt

fordi gasvarmeren laver badevand. hvis der

så skrues op på radiatoren betyder det, at der

bliver rigtig varmt i lokalet om natten, hvor

der ikke mere skal bruges gas til badevand.

Vi har desuden en ekstra vandvarmer i

vægtræningslokalet, der varmer vand til

køkkenet. Denne er dog ofte gået ud, så

der ikke er varmt vand der.

i bestyrelsen har vi besluttet at forsøge

at spare på gas- og vandudgiften.

Dette gøres i første omgang ved at opstille

en række regler:

1) Vandvarmeren bliver indstillet til at

slukke mellem kl 22.00 og 06.00.

2) termostaterne på radiatorene må ikke

stå på mere end 2. undtaget er dog, hvis

der skal holdes møder i diverse udvalg.

Men husk at skrue ned igen.

3) Det er ikke tilladt at benytte

el-radiatorer og lignende.

4) Vi opfordrer til at tage korte bade.

…varme/lys

på 94.926 kr

samt 26.650 kr til

vand…

Jeg vil gerne opfordre alle til at hjælpe med

at spare på vores energiudgifter, blandt andet

ved at holde døre lukket, og kontrollere

at termostater ikke står på mere end 2.

hvis nogen opdager uhensigtsmæssigheder

med vores energiforbrug: for koldt, for

varmt, løbende toiletter, for varmt vand,

osv. Da må man meget gerne kontakte mig.

undgå venligst selv at stille på fyret.

i bestyrelsen arbejder vi også på at skaffe

en ny saunaovn. Vores nuværende kører

kun på halvt blus, således at der ikke kan

blive rigtig varmt i saunaen. inden vi får en

ny ovn er det nok en god ide at isolere gulvet

i saunaen, da dette er utæt. hvis nogen

har forstand på, hvordan dette gøres eller

bare gerne vil hjælpe, må de meget gerne

kontakte mig.

hilsen søren anDersen

(husforvalter)

Amager ro- & kajakklub oktober 2007


inriggere

Vinterklargøring aF inriggere

Igen i år skal vores både klargøres til næste

sæsons mange kilometre. Traditionen tro,

kan man næsten sige, vil dette for inriggerbådene

blive gjort i fællesskab af dem, der

har brugt dem i den forgangne sæson.

Derfor har undertegnende inddelt inriggerroerne

i 5 hold. På hvert hold har jeg

udråbt en ansvarlig for reparationen/ved-

ligeholdelsen og en ansvarlig for indkaldelse

af holdet. Det er den ansvarlige

for reparationen, som har ansvaret i sam-

... Alle på

et vinterklargøringshold

er

forpligtede til

at møde op!!

arbejde med materialeforvalteren for

at båden ordnes korrekt og ansvarligt

– samt den udråbte indkaldelses ansvarlige

at få kontaktet alle på holdet i god tid og

aftalt mødetidspunkter.

alle på et vinterklargøringshold er forpligtede

til at møde op!! hvis det ikke kan lade

sig gøre, må selv forsøge at bytte med en

anden person på et andet hold.

Vær opmærksomme på ved tidsplanlægningen

at værkstedet er reserveret til

kajakreparation d. 26.-27. januar + 2.-3.

februar samt 29.-30. marts + 5.-6. april.

Planen er FølgenDe:

noVember:

Pallas Athene: båden skal slibes og lakeres

indvendigt samt udvendigt. husk at

kradse alle luftlommer op under slibningen

og undgå at slibe på kobber-

nitterne.

Ansvarlig for reparationen:

Pierre le Dous og Jens ipsen

Amager ro- & kajakklub oktober 2007


Ansvarlig for indkaldelse: charlotte krogh

Yderigere indkaldes: ejler ottesen, tine Petersen,

hanne Poulsen, charlotte stenby, tanja horvath-

Markovic, sofie k. led, rasmus nissen, christian

lendal, sidsel sørensen, Zabrine Janum, louise

Johansen, christian Weber

i DeceMber og Januar:

Angelique

båden skal have fjernet al lakken samt udskifte div.

nitter, hvis det nås. Dette er første del i en større

restaurering af båden.

Ansvarlig for reparationen:

Per ottesen, henning Föh

Ansvarlig for indkaldelse: claus aagaard

Yderigere indkaldes: annette rasmussen,

Mette seiding, louise riel, lars Petersen,

lars hall, Per Jørgensen, Finn nyhus

i Februar:

Dr. Ingrid & Poseidon

Dr. Ingrid skal have fjernet en masse lak-lommer

og gamle lak-rester samt have skiftet hjul-skinner på

rullesæderne.

Poseidon skal have repareret flængerne i de to nedereste

bord samt have lakeret de steder hvor der er

hård slitage af lakken ind til træet.

Ansvarlig for reparationen: asbjørn adersen

Ansvarlig for indkaldelse: lina Jørgensen

Yderigere indkaldes: kim kenneth Moes, Jens

kastberg, Maya Meltofte, ole tranberg, charlotte

straby, laurids bune, David Poupinel, søren andersen,

Pia brøgger, rikke nordmann, Mette neel

Jellum

i Marts:

Rudolf

båden skal slibes og lakeres indvendigt samt udvendigt.

husk at kradse alle luftlommer op under

slibningen og undgå at slibe på kobbernitterne.

Ansvarlig for reparationen: henrik olsen

Ansvarlig for indkaldelse: ken øxby

Yderigere indkaldes: hans Thomas, Per Michaelsen,

Jørn olsen, bjarke la cour, Mikael burman, Jon

hansen, Jesper breitenstein, Mikkel grage nielsen,

Jesper strandgaard

i aPril:

Zeus

båden skal slibes og lakeres indvendigt samt udvendigt.

Vær ekstra opmærksom på at få kradset

gammel lak samt luftbobler op inden lakeringen og

undgå at slibe på kobber nitterne.

Ansvarlig for reparationen:

Michael stig hansen

Ansvarlig for indkaldelse: annie gerstrøm

Yderigere indkaldes: stine nissen, nina Munk, Mia

andersen, gitte nielsen, Thomas hansen, gunhild

Witt, kristina Johansen, simon ekkelund hansen,

Marianne larsen, Jannik kappel, troels sørensen

kajak

Datoer reserveret til reparation kajakker

vinter 2007/08

igen i denne vinter skal der være reparation af

kajakker. Disse vil være to weekender i træk to

gange og ligger d. 26.-27. januar + 2.-3. februar

samt 29.-30. marts + 5.-6. april. så hvis man er

træt af kajakker, der er i stykker og man ikke

lige ved hvordan de skal ordnes, er det yderst

oplagt allerede at afsætte disse weekender til

at ordne nogle af disse sammen med andre der

ved lidt mere. Mere information om reparationen

vil følge senere.

Materialeforvalter henning Föh

Amager ro- & kajakklub oktober 2007


K a l e n d e r e n

husk

Fælles:

Indendørsfodbold

Hver mandag fra kl. 19 til 21 i Islands Brygges Skoles idrætshal.

Kontaktpersoner: Jan Rudolph og Michael Stig Hansen.

Svømning

Hver torsdag fra kl. 19.30 i Sundby Svømmehal, Sundbyvestervej

50, 2300 København S

Der er også svømning i efterårsferien i uge 42,

men lukket i uge 43.

inrigger og sculler

Fællesroning:

- ingen fællesroning efter standerstrygning d. 13. oktober,

vinterroning sker efter egen aftale på forum

stærkroning, Vinter:

- tirsdag og torsdag kl. 7-9 (landtræning)

- lørdag kl. 10 (vandtræning)

Vinter otter grand Prix 2007/2008:

1. Runde senest den 5. november 2007 2 x (8 x 500m) stafet

2. Runde senest den 3. december 2007 25 km stafet

(hver roer skal mindst ro 1000m)

kajak:

11. november Havnerace

9. december Havnerace

børneroning:

Børneroning lørdag kl. 10.00

Næste DEADLINE til indsendelse af indlæg og datoer til

ARKEN er 5. november

nyttige e-mail-adresser

Formanden: formand@arok.dk

Næstformand: naestformand@arok.dk

Kasserere kasserer@arok.dk

Kajakchef: kajakchef@arok.dk

Rochef: rochef@arok.dk

Husforvalter: husforvalter@arok.dk

Materialeforvalter materialeforvalter@arok.dk

ARKEN redaktion@arok.dk

TOP 20

1. søren andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2646

2. kirce ahtarovski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2363

3. nicole izette Valentin . . . . . . . . . . . . . . 2273

4. søren hyttel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2229

5. oliver Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167

6. charlotte krogh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150

7. annie gerstrøm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030

8. Jan rudolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1989

9. alex lindros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965

10. Pernille bertram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1956

11. Per hørl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924

12. Jesper Mikkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892

13. Michael cederqvist . . . . . . . . . . . . . . . . 1861

14. Michael stig hansen . . . . . . . . . . . . . . . 1814

15. claus aagaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1747

16. asbjørn adsersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734

17. svend Frydenlund . . . . . . . . . . . . . . . . . 1605

18. kenneth Pedersen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570

19. lars Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1561

20. casper licht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1506

More magazines by this user
Similar magazines