Balancesum for forsikringsselskaber.pdf - Forsikring & Pension

forsikringogpension.dk

Balancesum for forsikringsselskaber.pdf - Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Balancesum for forsikringskoncerner 2012 Der findes yderligere data på de øvrige ark Selskab Balancesum (mio. kr.) 1 Tryg Forsikring A/S 54.805 2 Topdanmark 24.824 3 Codan 22.010 4 Danica 19.467 5 Alm. Brand Forsikring A/S 11.005 6 Gjensidige 6.360 7 LB Forsikring A/S 5.999 8 Sygeforsikringen "danmark", gs. 4.621 9 ALKA, Forsikrings-Aktieselskabet 4.517 10 GF-FORSIKRING A/S 3.398 11 Alpha Insurance A/S 2.443 12 Købstædernes Forsikring 2.306 13 Nærsikring A/S, Forsikringsselskabet 1.465 14 Himmerland 1.044 15 Maersk Insurance A/S 891 16 Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni A/S, Det 710 17 DONG Insurance A/S 666 18 Europæiske Rejseforsikring A/S 649 19 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, gensidigt Forbund 613 20 Popermo Forsikring g/s 557 21 Vestjylland Forsikring gs 519 22 D.S. Forsikring A/S 511 23 Sønderjysk Forsikring G/S 505 24 Borealis Insurance A/S 487 25 Thisted Forsikring, g/s 476 26 Lokal Forsikring G/S 381 27 Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab 304 28 Gartnernes Forsikring GS, Dansk Jordbrug 292 29 Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Fiskeri, gensidigt forbund 286 30 Vejle Brand af 1841 g/s, Forsikringsselskabet 284 31 Mølholm Forsikring A/S 273 32 Danish Crown Insurance A/S 269 33 Trafik gensidigt, Forsikringsselskabet 263 34 Nem Forsikring A/S 255 35 PenSam Forsikringsaktieselskab 255 36 PKA+Personforsikring A/S 255 37 Bornholms Brandforsikring A/S 231 38 Qudos Insurance A/S 219 39 MTH Insurance a/s 181 40 ETU Forsikring A/S 178 41 Dansk Boligforsikring A/S 162 42 Vendsyssel A/S, Forsikringsselskabet 161 43 HF-FORSIKRING G/S 143 44 AP Skadesforsikring Aktieselskab 131 45 M.E.L.E.S. Insurance A/S 128


46 NÆR-BRAND Forsikring G/S 126 47 Storstrøms Forsikring G/S 119 48 DSV Insurance A/S 117 49 Arriva Insurance A/S 100 50 TDC Reinsurance A/S 91 51 Brandkassen G/S, Forsikringsselskabet 76 52 Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S 67 53 Danske Privatbaners Forsikringsforening G/S 66 54 Dansk Glasforsikring A/S 66 55 Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn, gensidig forening 64 56 Krifa Forsikring A/S 61 57 Sydlige Farvandes gensidige Forsikring for Fiskefartøjer, De 61 58 Dansk Plantageforsikring, Det gensidige forsikringsselskab 51 59 Lundbeck Insurance A/S 47 60 Dansk Fartøjsforsikring A/S 46 61 Carlsberg Insurance A/S 45 62 Dansk Jagtforsikring A/S 42 63 Hvide Sande gensidige Skibsforsikringsforening 38 64 Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring 33 65 United Insurance af 01.08.2011 A/S 32 66 Herning Forsikring G/S 31 67 Nørrejyllands gensidige Søforsikringsforening 28 68 FF Forsikring A/S 27 69 Ulfborg-Hind Herreds Brandassuranceselskab for løsøre, gensidig 25 70 Hids Herreds samt Grønbæk, Hinge og Vinderslev Sognes Brandforsikring 20 71 El-apparatforsikring A/S Captivegenforsikringsselskab 18 72 Søassuranceforeningen "Ærø" (gensidig) 17 73 Læsø gensidige Brandforsikringsforening 14 74 Dansk Musiker Forbund Forsikring G/S 8 75 Fiskefartøjsforsikringen "Læsø", gensidigt selskab 7 76 Sydjydske Købmænds Gensidige Tyveriforsikringsselskab 6 77 Civiløkonomernes Tillægssikring, Gensidigt Forsikringsselskab 6 78 Skagens Skibsforsikring G/F 5 79 Urmagernes gensidige Indbrudstyveriforsikring 0 I alt 177.060 Kilde: Finanstilsynet Kontaktperson: Andreas Østergaard Nielsen, konsulent aon@forsikringogpension.dk

More magazines by this user
Similar magazines