Glazing - Velfac

velfac.dk

Glazing - Velfac

Teknisk information

Titel Side

Rudeterminologi og glasvægtsberegning VELFAC Glazing 114

Klare energiruder VELFAC ENERGY 115

Solafskærmende ruder VELFAC SUN 115

Sikringsglas VELFAC SECURE 116

Ruder med reduceret gennemsyn VELFAC DÉCOR 116

Personsikkerhed VELFAC SAFETY 117

Glas i facaden VELFAC FACADE 118

Brandbeskyttende ruder VELFAC FIRE 118

Støjdæmpende ruder VELFAC SOUND 119

Støjdæmpende elementer Rw-, Rw+C- og Rw+Ctr-værdier 120

Termiske egenskaber Energibalance 122

Noter, false og påforinger VELFAC 200i 124

Noter, false og påforinger VELFAC 200 Helo 124

Noter, false og påforinger VELFAC 400i 125

Noter VELFAC Ribo 125

Noter og påforinger VELFAC 100 126

Noter og påforinger VELFAC 600 127

Hjørnesamlinger VELFAC 200i 128

Hjørnesamlinger VELFAC 200 Helo 129

Hjørnesamlinger VELFAC 400i 130

Hjørnesamlinger VELFAC Ribo 131

Sammenstillinger VELFAC 200i 132

Sammenstillinger VELFAC 200 Helo 133

Sammenstillinger VELFAC 400i 134

Sammenstillinger VELFAC Ribo 135

Vinduesfakta 136

Certifikater 137

VELFAC 200i vinduer og terrassedøre lukker med sine smalle rammer et maximum af dagslys ind. Snittegninger kan downloades som DWG, DXF og PDF fra tegningsafsnittet på www.VELFAC.dk.

112 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 113


VELFAC Glazing

VELFAC Glazing. VELFAC vinduer leveres med lavenergi-ruder som standard. Alle ruder i VELFAC Glazing konceptet er

produceret i henhold til EN 1279.

Vi har delt ruderne ind efter to primære egenskaber: Energi og solafskærmning. Disse kan kombineres med sekundære

egenskaber, fx støjdæmpning, sikkerhed og reduceret gennemsyn, så den færdige rude opfylder ethvert behov. Du kan

derfor sagtens få en rude, der både skærmer af for solen, reducerer trafikstøjen og er indbrudshæmmende. Tag udgangspunkt

i dit primære behov og tilføj supplerende egenskaber.

Terminologi

Beregning af glasvægt. Alt vinduesglas inklusiv lamineringsmateriale vejer 2,5 kg pr. kvadratmeter pr.mm glastykkelse.

Afstandprofilets vægt har ikke betydning og regnes derfor ikke med.

Eksempel:

Ude Inde

Isolerende gasart

LT-værdi

g-værdi

Ug-værdi

Rw-værdi

Funktionsbelægning

Afstandsprofil

LT-værdi er et udtryk for sollysgennemgang. Jo højere LT-værdi, jo større

procentdel af sollyset passerer gennem ruden og ind i huset. (EN410)

g-værdi er et udtryk for tilskud af gratis solvarme. Jo højere g-værdi, jo mere

solvarme passerer gennem ruden og ind i huset. (EN410)

Ug-værdi er et udtryk for varmetabet gennem rudens midte. Jo lavere Ugværdi,

jo mindre varmetab. VELFAC vinduer leveres med lavenergi-ruder

(Ug-værdi 1,1) som standard.

Rw-værdi er et udtryk for rudens støjdæmpende effekt. Jo højere Rw-værdi,

jo bedre støjdæmpning. Det menneskelige øre oplever en halvering af støjen

ved en dæmpning på 8-10 dB, men allerede ved en dæmpning på 3 dB

halveres den skadelige fysiske belastning.

4-16-4 rude = (4+4) x 2,5 kg = 20 kg/m 2 = GW 20

6-14-4 rude = (6+4) x 2,5 kg = 25 kg/m 2 = GW 25

3/0,38/3-14-4 rude = (6,38+4) x 2,5 kg = 26 kg/m 2 = GW 26

6-12-6 rude = (6+6) x 2,5 kg = 30 kg/m 2 = GW 30

8-12-4 rude = (8+4) x 2,5 kg = 30 kg/m 2 = GW 30

4/0,76/4-10-6 rude = (8,76+6) x 2,5 kg = 37 kg/m 2 = GW 37

8-8-4/0,38/4 rude =(8+8) x 2,5 kg = 40 kg/m 2 = GW 40

VELFAC ENERGY - Klare energiruder

VELFAC ENERGY ruder giver et behageligt, lyst indemiljø og en så neutral gengivelse af farverne i den omgivende natur,

som det er teknisk muligt.

Fordelene ved at vælge VELFAC ENERGY ruder er et lavere forbrug til opvarmning og et forbedret indeklima pga. reduktion

af kuldenedfald. VELFAC ENERGY ruden har et afstandsprofil med varm kant. Mellemrummet mellem glassene er fyldt

med luftarten argon, som isolerer bedre end almindelig luft.

Opbygning Rudetype

114 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 115

Ug-værdi*

DS/EN673

LT-værdi*

DS/EN410

g-værdi*

DS/EN410

Støjdæmpning**

FOR RUDEN / VINDUET

4-16-4*** m. argon VELFAC CLEAR / ENERGY 1,11 0,80 0,62 Rw = 32 / 32 dB

6-14-4 m. argon VELFAC CLEAR / ENERGY 1,14 0,79 0,59 Rw = 35 / 35 dB

6-12-6 m. argon VELFAC CLEAR / ENERGY 1,26 0,78 0,59 Rw = 34 / 32 dB

8-12-4 m. argon VELFAC CLEAR / ENERGY 1,26 0,79 0,58 Rw = 35 / 35 dB

VELFAC SUN - Solafskærmende ruder

VELFAC SUN er en effektiv måde til at holde indendørstemperaturen nede i rum med store vinduespartier. Ruderne reflekterer

op imod 2/3 af solens varme, samtidig med at generende sollys holdes ude, og masser af naturligt lys kommer ind.

Der kan vælges mellem to typer af solafskærmende ruder, begge bestående af belagte glas:

• VELFAC SUN25 har en neutral farvegengivelse, som ligger meget tæt op ad ordinært glas og giver en uændret oplevelse

af farverne uden for vinduet

• VELFAC SUN35 har en lidt mørkere farve end SUN25, og derved en kraftigere lys- og varmeafskærmning. Ruden har

stor gennemsigtighed, dog vil ruden give farver uden for vinduet en lidt mørkere nuance

En anden måde at begrænse sollysets indtrængen på er at benytte ruder med 2 x energibelægning.

Opbygning Rudetype

Ug-værdi*

DS/EN673

LT-værdi*

DS/EN410

g-værdi*

DS/EN410

Støjdæmpning**

FOR RUDEN / VINDUET

6-14-4 m. argon VELFAC SUN25 / CLEAR 1,15 0,68 0,41 Rw = 35 / 35 dB

6-12-6 m. argon VELFAC SUN25 / CLEAR 1,28 0,67 0,41 Rw = 34 / 32 dB

6-14-4 m. argon VELFAC SUN35 / CLEAR 1,15 0,50 0,27 Rw = 35 / 35 dB

6-12-6 m. argon VELFAC SUN35 / CLEAR 1,28 0,50 0,27 Rw = 34 / 32 dB

* U-, LT, og g-værdien gælder kun selve ruden. Værdierne for hele vinduet skal beregnes individuelt. Brug VELFAC Energiberegner, som du finder på

www.VELFAC.dk, eller få tallene oplyst på databladet, der følger med VELFAC tilbud og ordrebekræftelser.

** Tabellen viser støjdæmpning for udvalgte rudetyper samt for hele vinduet, hvor ruden er monteret i et VELFAC 200i vindue, B x H =1230 x 1480mm,

uden sprosser. Kontakt os for at se testrapporter på flere udvalgte konstruktioner.

*** Denne rude er standard i alle VELFAC 200i, VELFAC 200 Helo og VELFAC 400i vinduer og terrassedøre.


VELFAC SECURE - Sikringsglas

Sikringsglas mindsker risikoen for indbrud o.l., da det kan modstå kraftige fysiske påvirkninger.

Sikringsglas klassificeres i tre sikringsklasser :

• Klasse P1A-P5A mod hærværk (har afløst klasse A1-A3)

• Klasse P6B-P8B mod indbrud (har afløst klasse B1-B3)

• Klasse BR1-BR7 og SG1-SG2 mod skud (har afløst klasse C1-C5)

VELFAC SECURE er testet og godkendt efter nationale og europæiske standarder, hvor de nuværende standarder for sikringsglas

CEN standard EN 356 og EN 1063 har afløst de tidligere DS/INSTA 150-152.

Opbygning Rudetype

Ug-værdi*

DS/EN673

LT-værdi*

DS/EN410

g-værdi*

DS/EN410

Støjdæmpning**

FOR RUDEN / VINDUET

9-11-4 m. argon VELFAC SECURE P2A / ENERGY 1,46 0,79 0,58 Rw=35 dB / -

10-10-4 m. argon VELFAC SECURE P4A / ENERGY 1,46 0,78 0,56 Rw=35 dB / 36 dB

17-12-6 m. argon VELFAC SECURE BR2 / ENERGY 1,26 **** **** Rw=39 dB / -

VELFAC DÉCOR - Ruder med reduceret gennemsyn

Dédor-ruder hindrer det frie ind- og udsyn. der kan vælges mellem Satin, Pacific, Cotswold, Carré og Mat Lam. Sidstnævnte

er lamineret med en mat folie, der giver et sandblæst udseende og yder personsikkerhed i tilfælde af brud.

I kombination med VELFAC ENERGY udgør Décor-glasset det yderste lag af ruden, mens det i kombination med VELFAC

SUN er placeret inderst.

Satin Pacific Cotswold Carré

Opbygning Rudetype

Ug-værdi*

DS/EN673

LT-værdi***

DS/EN410

g-værdi***

DS/EN410

Støjdæmpning**

FOR RUDEN / VINDUET

4-16-4 m. argon VELFAC DÉCOR Satin / ENERGY 1,11 ca. 0,64 ca. 0,55 Rw = 32 / 32 dB

4-16-4 m. argon VELFAC DÉCOR Pacific / ENERGY 1,11 ca. 0,74 ca. 0,60 Rw = 32 / 32 dB

4-16-4 m. argon VELFAC DÉCOR Cotswold / ENERGY 1,11 ca. 0,79 ca. 0,62 Rw = 32 / 32 dB

4-16-4 m. argon VELFAC DÉCOR Carré / ENERGY 1,11 ca. 0,79 ca. 0,62 Rw = 32 / 32 dB

3/0,38/3-14-4 m. argon VELFAC DÉCOR Mat Lam / ENERGY 1,14 ca. 0,54 ca. 0,44 Rw = 35 / 36 dB

Mat Lam

VELFAC SAFETY - Personsikkerhed

Sikkerhedsglas forhindrer eller minimerer risikoen for personskade, hvor personer kan komme i ufrivillig kontakt med glasflader.

Glasset kan være lamineret eller hærdet. Lamineret glas har en folie mellem glasskiverne, der får glasset til at blive

hængende i rammen, hvis det skulle blive slået i stykker. Hærdet glas er opbygget, så det er vanskeligt at slå i stykker. Hvis

det alligevel skulle ske, brydes glasset på en sådan måde, at man normalt ikke kan skære sig på eventuelle brudflader.

VELFAC SAFETY ruder er testet og godkendt efter en række nationale og europæiske standarder.

I bygningsreglementet DS/INSTA 119 er det specificeret retningslinjer for, hvor der skal anvendes sikkerhedsglas, og

hvilke klassifikationer det som minimum skal overholde.

Opbygning Rudetype

116 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 117

800

Ug-værdi*

DS/EN673

LT-værdi*

DS/EN410

g-værdi*

DS/EN410

Støjdæmpning**

FOR RUDEN / VINDUET

4-14-3/0,38/3 m. argon VELFAC CLEAR SAFETY / ENERGY SAFETY 1,14 0,79 0,62 Rw = 35 / 36 dB

6-12-3/0,38/3 m. argon VELFAC CLEAR SAFETY / ENERGY SAFETY 1,26 0,78 0,59 Rw = 32 / 35 dB

3/0,38/3-14-4 m. argon VELFAC SUN25 SAFETY / CLEAR SAFETY 1,15 0,68 0,39 Rw = 35 / 36 dB

3/0,38/3-12-6 m. argon VELFAC SUN25 SAFETY / CLEAR SAFETY 1,28 0,67 0,39 Rw = 32 / 35 dB

Retningslinjer for områder for sikkerhedsglas

300 300

* U-, LT, og g-værdien gælder kun selve ruden. Værdierne for hele vinduet skal beregnes individuelt. Brug VELFAC Energiberegner, som du finder på

www.VELFAC.dk, eller få tallene oplyst på databladet, der følger med VELFAC tilbud og ordrebekræftelser.

** Tabellen viser støjdæmpning for udvalgte rudetyper samt for hele vinduet, hvor ruden er monteret i et VELFAC 200i vindue, B x H =1230 x 1480mm,

uden sprosser. Kontakt os for at se testrapporter på flere udvalgte konstruktioner.

*** LT- og g-værdier er anslåede værdier, da de ikke kan beregnes for ruder med reduceret gennemsyn.

****Leverandøren kan ikke oplyse værdierne.

1800


VELFAC FACADE - Glas i facaden

Facadeglas er glas med en ugennemsigtig emaljebelægning. Det er velegnet i brystningspartier, til at skjule etageadskillelser

og andre uregelmæssigheder bag facaden. Glasset er hærdet og ”Heat-soak”-testet som standard.

Emaljeglas fås i 6 standardfarver til en attraktiv pris og leveringstid. Øvrige farver kan leveres.

De mest populære VELFAC FACADE elementer er udstyret med:

• 6mm emaljeglas eller

• Look-alike-glas, der normalt anvendes sammen med solafskærmende ruder og leveres i samme farvenuance som disse

Opbygning Rudetype Standard farver****

6mm VELFAC FACADE EMALJE RAL 7011 • RAL 7016 • RAL 7035 • RAL 9005 • RAL 9016 • RAL 9018

6mm VELFAC SUN25 / FACADE Look-Alike**** •

VELFAC FIRE - Brandbeskyttende ruder

Brandbeskyttende ruder giver en veldefineret beskyttelse mod flammer. Ruderne vil i en række tilfælde være et myndighedskrav

- eller hensigtsmæssige for at sikre flugtveje, personer og ting.

VELFAC FIRE ruder er testet og godkendt efter en række nationale og europæiske standarder.

VELFAC FIRE ruder er naturligvis også testet og godkendt i VELFAC vindueskonstruktioner. De er testet i henhold til ENnormerne

1363-1/2, 1364-1 og 1634-1 og godkendt i følge det svenske Boverkets Allmänna råd 1993;2, utgava 2, ”Riktlinjer

för typgodkännande brandskydd”.

VELFAC FIRE ruderne kan ikke kombineres med ruder optiemret efter lavenergi, lydreduktion eller reduceret gennemsyn.

Opbygning Rudetype

Ug-værdi*

DS/EN673

LT-værdi*

DS/EN410

g-værdi*

DS/EN410

Støjdæmpning**

FOR RUDEN / VINDUET

6-14-4 VELFAC FIRE / ENERGY 1,49 0,77 0,56 Rw = 34 / 35 dB

6-12-6 VELFAC FIRE / ENERGY 1,64 0,76 0,56 Rw = 34 / 32 dB

VELFAC SOUND - Støjdæmpende ruder

Udefrakommende støj kan være meget generende. I sådanne tilfælde kan vinduer, der reducerer støj, forbedre indemiljøet

væsentligt.

Et VELFAC vindue med standardrude har en lyddæmpende effekt (Rw) på 32 dB. Ved at bruge forskellige glastyper og

øge dybden af afstandsprofilet kan den lyddæmpende effekt (Rw) forøges til 41 dB i et VELFAC 200i vindue og til 37 dB

i et VELFAC 400i vindue. Vha. en forsatsramme indvendig i et VELFAC 200i vindue kan opnås en lydreduktion på hele 48

dB.

Nedenstående tabel viser dels energiværdier for udvalgte støjdæmpende ruder, dels støjdæmpning for hele vinduet, hvor

ruden er monteret i et VELFAC 200i eller VELFAC 400i vindue (B×H=1230×1480) i overensstemmelse med teststørrelsen

angivet i EN ISO 717-1.

Opbygning Rudetype

Energiværdier for RUDEN* Støjdæmpning for VINDUET**

118 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 119

Ug-værdi*

DS/EN673

LT-værdi*

DS/EN410

g-værdi*

DS/EN410

4-16-4*** m. argon VELFAC CLEAR / ENERGY 1,11 0,80 0,62

6-14-4 m. argon VELFAC CLEAR / ENERGY 1,14 0,79 0,59

8-10-6 m. argon VELFAC CLEAR / ENERGY 1,43 0,78 0,58

3/0,38/3-14-4 m. argon VELFAC SAFETY / ENERGY 1,14 0,79 0,57

4/0,76/4-12-4 m. argon VELFAC SOUND / ENERGY 1,26 0,78 0,55

4/0,76/4-10-6 m. argon VELFAC SOUND / ENERGY 1,42 0,77 0,55

4/0,76/4-24-4 m. argon VELFAC SOUND / ENERGY 1,15 0,78 0,55

4/0,76/4-16-10 m. argon VELFAC SOUND / ENERGY 1,10 0,75 0,54

Rw Rw + C Rw + Ctr

32 dB /

31 dB

35 dB /

34 dB

- /

34 dB

36 dB /

-

38 dB /

36 dB

39 dB /

37 dB

39 dB /

-

41 dB /

-

VELFAC 200i vindue /

VELFAC 400i vindue

31 dB /

30 dB

34 dB /

33 dB

- /

33 dB

34 dB /

-

36 dB /

35 dB

37 dB /

36 dB

38 dB /

-

39 dB /

-

* U-, LT, og g-værdien gælder kun selve ruden. Værdierne for hele vinduet skal beregnes individuelt. Brug VELFAC Energiberegner, som du finder på

www.VELFAC.dk, eller få tallene oplyst på databladet, der følger med VELFAC tilbud og ordrebekræftelser.

27 dB /

27 dB

31 dB /

30 dB

- /

32 dB

31 dB /

-

33 dB /

32 dB

34 dB /

33 dB

34 dB /

-

37 dB /

-

** Tabellen viser støjdæmpning for udvalgte rudetyper samt for hele vinduet, hvor ruden er monteret i et VELFAC 200 vindue, B x H =1230 x 1480mm,

uden sprosser. Kontakt os for at se testrapporter på flere udvalgte konstruktioner.

*** Denne rude er standard i alle VELFAC 200i, VELFAC 200 Helo og VELFAC 400i vinduer og terrassedøre.

**** Farveprøver bør rekvireres. RAL-skalaens farver er kun vejledende, da farver på glas vil afvige fra tilsvarende farver på papir og aluminium.


Støjdæmpende elementer, Rw-, Rw+C- og Rw+Ctr-værdier

VELFAC 200i lydvinduer og -terrassedøre

Rude: 4-16-4

Rw = 32 dB

Rw + C = 31 dB

Rw + Ctr = 27 dB

Rude: 4/0.76/4-10-6

Rw = 39 dB

Rw + C = 37 dB

Rw + Ctr = 34 dB

Rude: 4-16-4 + 6

Rw = 44 dB

Rw + C = 42 dB

Rw + Ctr = 40 dB

VELFAC 200i lydfyldinger

24mm ventileret fylding

aluplade

Rw = 49 dB

Rw + C = 48 dB

Rw + Ctr = 44 dB

Rude: 6-14-4

Rw = 35 dB

Rw + C = 34 dB

Rw + Ctr = 31 dB

Rude: 4-26-6

Rw = 37 dB

Rw + C = 35 dB

Rw + Ctr = 31 dB

Rude: 3/0,38/3-14-4 + 6

Rw = 47 dB

Rw + C = 46 dB

Rw + Ctr = 43 dB

24mm ventileret fylding

emaljeglas

Rw = 50 dB

Rw + C = 49 dB

Rw + Ctr = 47 dB

Rude: 3/0.38/3-14-4

Rw = 36 dB

Rw + C = 34 dB

Rw + Ctr = 31 dB

Rude: 4/0.76/4-24-4

Rw = 39 dB

Rw + C = 38 dB

Rw + Ctr = 34 dB

Rude: 4/1/4-10-4 + 6

Rw = 48 dB

Rw + C = 47 dB

Rw + Ctr = 44 dB

24mm ikke-ventileret fylding

cedertræ

Rw = 50 dB

Rw + C = 49 dB

Rw + Ctr = 44 dB

Rude: 4/0.76/4-12-4

Rw = 38 dB

Rw + C = 36 dB

Rw + Ctr = 33 dB

Rude: 4/0.76/4-16-10

Rw = 41 dB

Rw + C = 39 dB

Rw + Ctr = 37 dB

Mål: 1:5

24mm ikke-ventileret fylding

stenuldsfacadeplade

Rw = 50 dB

Rw + C = 48 dB

Rw + Ctr = 44 dB

VELFAC 400i lydvinduer og -terrassedøre

Rude: 4-16-4

Rw = 31 dB

Rw + C = 30 dB

Rw + Ctr = 27 dB

Rude: 4/0,76/4-12-4

Rw = 36 dB

Rw + C = 35 dB

Rw + Ctr = 32 dB

VELFAC 100 lydaltandør

Rude: 4-24-4

Rw = 33 dB

Rw + C = 31 dB

Rw + Ctr = 28 dB

Rude: 6-14-4

Rw = 34 dB

Rw + C = 33 dB

Rw + Ctr = 30 dB

Rude: 4/0,76/4-10-6

Rw = 37 dB

Rw + C = 36 dB

Rw + Ctr = 33 dB

Rude: 6-22-4

Rw = 36 dB

Rw + C = 34 dB

Rw + Ctr = 31 dB

Rude: 8-10-6

Rw = 34 dB

Rw + C = 33 dB

Rw + Ctr = 32 dB

Udgår af sortimentet

Rude: 4-22-3/0.38/3

Rw = 36 dB

Rw + C = 35 dB

Rw + Ctr = 31 dB

Rude: 4/0.76/4-18-6

Rw = 38 dB

Rw + C = 37 dB

Rw + Ctr = 34 dB

Begreber i lydmåling. R w -værdien benyttes generelt som et udtryk for lydisolation. Værdien har imidlertid nogle svagheder. For at tage særligt hensyn

til den faktiske støj, primært trafikstøj, har man de senere år anvendt to korrektionsfaktorer benævnt C og C tr . Disse korrektionsfaktorer lægges til R w -

værdien afhængigt af støjsammensætningen.

R w angiver det laboratoriemålte, vægtede lydreduktionstal for konstruktionen.

R w +C angiver det laboratoriemålte, vægtede lydreduktionstal for konstruktionens evne til at reducere støj i de højere frekvenslag fx motorveje, tog i medium

eller høj fart, jetfly på kort afstand, legende børn, virksomheder med højfrekvens støj, indendørs støj.

R w +C tr angiver det laboratoriemålte, vægtede lydreduktionstal for konstruktionens evne til at reducere støj i de lavere frekvenslag fx bytrafik, tog med lav

hastighed, jetfly på lang afstand, virksomheder med lav- eller middelfrekvens støj, diskoteksmusik.

R’ w er det feltmålte, vægtede lydreduktionstal for konstruktionen, hvor der er taget hensyn til de normale transmissioner via tilstødende bygningsdele.

Den lydreduktion et vindue yder i et byggeri er oftest lidt dårligere end den laboratoriemålte. R’ w bruges også sammen med R’ w +C og R’ w +C tr .

120 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 121

Mål: 1:5


Termiske egenskaber - Energibalance

VELFAC 200i

Opbygning Rudetype

VELFAC 200 Helo

Opbygning Rudetype

Ug

DS/EN673

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

Uw

EN10077-1

4-16-4 argon Energy / Energy North 1.02 52% 77% 1.24 -26

4-16-4 argon Energy / Energy 1.06 55% 79% 1.28 -25

4-16-4 argon Clear / Energy 1.11 62% 80% 1.32 -17

4-16-4 argon Clear Low iron / Energy 1.11 64% 81% 1.32 -14

4-16-4 argon Clear Low iron / Energy South 1.19 73% 82% 1.39 -4

4-18-4-18-4 argon Energy North / Clear / Energy North 0.48 36% 68% 0.79 -12

4-18-4-18-4 argon Energy / Clear / Energy North 0.50 42% 63% 0.81 -4

4-18-4-18-4 argon Energy / Clear / Energy 0.53 50% 72% 0.84 +7

4-18-4-18-4 argon Clear Low iron / Energy / Energy 0.53 55% 73% 0.84 +15

4-18-4-18-4 argon Clear Low iron / Energy South / Energy South 0.55 60% 74% 0.85 +22

Alle rudeværdier er generelle. Alle vinduesværdier gælder for VELFAC 200 Helo ® vindue med 24mm 2-lags eller 48mm

3-lags termorude i målet 1230×1480mm (det europæiske referencevindue).

* kWh/m 2 = Energibalancen for vinduet ihht. DS418.

LTg

DS/EN410

Uw

EN10077-1

4-16-4 argon Clear / Energy 1.11 62% 80% 1.40 -24

4-16-4 argon Clear / Energy South 1.16 72% 82% 1.45 -12

4-12-4-12-4 argon Energy / Clear / Energy 0.72 50% 72% 1.11 -18

4-12-4-12-4 krypton Clear Low iron / Energy / Energy 0.49 50% 72% 0.92 +0

4-12-4-12-4 krypton Energy / Clear / Energy + 6mm forsatsramme 0.41 46% 61% 0.67 +16

Alle rudeværdier er generelle. Alle vinduesværdier gælder for VELFAC 200i vindue med 24mm 2-lags eller 36mm 3-lags

termorude i målet 1230×1480mm (det europæiske referencevindue).

* kWh/m 2 = Energibalancen for vinduet ihht. DS418.

Ew

Ew

VELFAC 400i

Opbygning Rudetype

122 © VELFAC A/S 01.13 03.12 © VELFAC A/S 01.13 03.12 123

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

Uw

EN10077-1

4-16-4 argon Clear / Energy 1.11 62% 80% 1.41 -28

4-16-4 argon Ultra Clear / Energy 1.11 64% 79% 1.41 -25

Alle rudeværdier er generelle. Alle vinduesværdier gælder for VELFAC 400i vindue med 24mm 2-lags termorude i målet

1230×1480mm (det europæiske referencevindue).

* kWh/m 2 = Energibalancen for vinduet ihht. DS418.

VELFAC Ribo alu

Opbygning Rudetype

Udgår af sortimentet

Ug

DS/EN673

gg

DS/EN410

LTg

DS/EN410

Uw

EN10077-1

4-20-4 argon Clear / Energy 1.15 63% 80% 1.29 -25

4-20-4 argon Clear Low iron / Energy South 1.19 72% 82% 1.32 -15

4-18-4-18-4 argon Energy North / Clear / Energy North 0.48 36% 68% 0.77 -17

4-18-4-18-4 argon Energy / Clear / Energy North 0.50 42% 63% 0.78 -9

4-18-4-18-4 argon Energy / Clear / Energy 0.53 50% 72% 0.80 +0

4-18-4-18-4 argon Clear Low iron / Energy / Energy 0.53 55% 73% 0.80 +8

4-18-4-18-4 argon Clear Low iron / Energy South / Energy South 0.55 60% 74% 0.82 +13

Alle rudeværdier er generelle. Alle vinduesværdier gælder for et VELFAC Ribo alu vindue med 28mm 2-lags eller 48mm

3-lags termorude i målet 1230×1480mm (det europæiske referencevindue).

* kWh/m 2 = Energibalancen for vinduet ihht. DS418.

Ew

Ew


A

90mm

115mm

140mm

40

VELFAC 200i og VELFAC 200 Helo

- Noter, false og påforinger

10

Noter og false er her vist i 90mm karme men kan også udføres i 115mm og 140mm karme.

Påforinger er her vist med 90mm karme men kan også anvendes til 115mm og 140mm karme.

Mål: 1:5

30

10

12

10

10

8

Groove type 1

Not type 1

8

Groove type 2

Groove type for bottom type 5

Not type 2

9 10

8

4

Groove type 3

Groove for bottom type 6

Not type 3

10

10

Groove type 4

Groove for bottom type 26

Not type 4

8

10

Groove type 40

Not type 40

8

14

8 10 8

14

8

Groove type 1

14

Groove type 2

90mm

10

10

Groove type 3

10

14

Groove type 4

8

9

24 10

4

6

Groove type for bottom type 5 Groove for bottom type 6

115mm

Groove for bottom type 26 Groove type 40

Groove type for bottom type 5 Groove for bottom type 6 Groove for bottom type 26 Groove type 40

90mm

115mm

30

24 10

8

30

24 10

1:1

140mm

Fals Rebate type 11 11 Rebate Fals type 12 12 Rebate Fals type 13 13

Drawing No. Overview V200 Helo - GROOVES 1:2

Edition No. 01

140mm

© 2008 VELFAC A/S All intellectual property rights and all rights in know-how in relation to this drawing may not be reproduced, stored, or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical, 1:1

photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of VELFAC A/S. It is to be used only for the purposes specified by VELFAC A/S and for no other purpose

10

6

16

12

10

8 8

Groove type 1 Groove type 2 Groove type 3 Groove type 4

140mm

12

6

9

4

Bundpladenot type 5 Bundpladenot type 6

90mm

115mm

90mm

115mm

140mm

Packer type 01

A = 40mm /

A = 60mm

20

14 10 14

30 30 30

A

90mm

115mm

40

Packer type 01

A = 40mm /

A = 60mm

8 B

A

Packer type 50

A = 14, B = 25mm /

A = 20, B = 35mm

10

A

40

15

10

6

16

10

10

Bundpladenot type 26

10

10

10

6

10

16 24

10

8

8

8

10

24 10

Drawing No. Overview V200 Helo - GROOVES 1:2

Edition No. 01

© 2008 VELFAC A/S All intellectual property rights and all rights in know-how in relation to this drawing may not be reproduced, stored, or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of VELFAC A/S. It is to be used only for the purposes specified by VELFAC A/S and for no other purpose

Drawing No. Overview V200 Helo - GROOVES 1:2

Edition No. 01

© 2008 VELFAC A/S All intellectual property rights and all rights in know-how in relation to this drawing may not be reproduced, stored, or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of VELFAC A/S. It is to be used only for the purposes specified by VELFAC A/S and for no other purpose

A

15

8 B 80

Påforing type 01 Påforing type 50

Type

1 A = 40

2 A = 60

815 B

80

A

18

15 15

80 60

18

18

18

15

15 80

Drawing No. Overview V200 Helo - REBATES 1:2

Edition No. 01

© 2008 VELFAC A/S All intellectual property rights and all rights in know-how in relation to this drawing may not be reproduced, stored, or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of VELFAC A/S. It is to be used only for the purposes specified by VELFAC A/S and for no other purpose

15

60

18

18

Packer type 100-885 Packer type 100-886

Packer type 50

A = 14, B = 25mm /

Packer type 100-885 Packer type 100-886

A = 20, B = 35mm

1:1

Type

50-800 A = 14 B = 25

50-801 A = 20 B = 35

Påforing type 100-885 Påforing type 100-886

60

18

Packer Packer type type 50 100-885

A = 14, B = 25mm /

A = 20, B = 35mm

140mm

Packer Packer type type 100-885 100-886

Packer type 100-886

Kan også anvendes til skydedøre

Drawing No. Overview V200 Helo - PACKERS 1:2

1:1

1:1

Edition No. 01

Drawing No. Overview V200 Helo - PACKERS 1:2

© 2008 VELFAC A/S All intellectual property rights and all rights in know-how in relation to this drawing may not be reproduced, stored, or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of VELFAC A/S. It is to be used only for Edition the purposes No. specified 01 by VELFAC A/S and for no other purpose

© 2008 VELFAC A/S All intellectual property rights and all rights in know-how in relation to this drawing may not be reproduced, stored, or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical,

photocopying, recording or otherwise) without the prior written consent of VELFAC A/S. It is to be used only for the purposes specified by VELFAC A/S and for no other purpose

15

60

18

8

8

8

24 10

1:1

VELFAC 400i Basic og Classic karm

- Noter, false og påforinger

Noter og false

VELFAC 400i Basic

VELFAC 400i Classic

124 © VELFAC A/S 01.13 03.12 © VELFAC A/S 01.13 03.12 125

10 12

8

10 6

8

10 24

Not type 2 Not type 3 Not type 4

15

10

24

10

Bundpladenot type 5 Bundpladenot type 6

Bundpladenot type 10

20

30

Fals type 11 Fals type 12 Fals type 13

15

30

6

10

10

6

10

10

30

8

15

10

12

Påforing

VELFAC Ribo træ og VELFAC Ribo alu - Noter

Noter er her vist i faste vinduer. Tilsvarende noter kan udføres i elementer med gående rammer.

Not type 1 Not type 2

Not type 3

Not type 4

Bundpladenot type 5

Mål: 1:5

Udgår af sortimentet

Forklaring

79

Påforing type 400i

18


VELFAC 100 - Noter og påforinger

Noter

Påforinger

10 6 8 8

8

Not type 3 Not type 24

34

149

Type P100-25

B

Type P100-100-01

Type

100-840 B = 95

100-841 B = 70

8

B

14

16

34

149

Type P100-42

48

124

Type P100-100-02

8

25

18

42

8

8

14

10

16

Bundpladenot type 26

25

B

124 / 149

Type: P100-300

Type

300-880 B = 90

300-881 B = 115

Mål: 1:5 Mål: 1:5

18

VELFAC 600 - Noter og påforinger

Noter er her vist i rammedøre. Tilsvarende noter kan udføres i pladedøre.

Påforinger er her vist i rammedøre. Tilsvarende påforinger kan tilføjes pladedøre.

Vær opmærksom på, at bundkarmen fortsat er 115mm dyb, selvom sidekarmen er 149mm.

126 © VELFAC A/S 01.13 03.12 © VELFAC A/S 01.13 03.12 127

8

8

8 8 6 10

8

16

149

30

8

VELFAC 600, indadgående

Not type 24

VELFAC 600, udadgående

Not type 24

VELFAC 600, indadgående

Påforing til sidekarm, type 149

6

8

8

149

10

VELFAC 600, indadgående

Not type 3

VELFAC 600, udadgående

Not type 3

54

16

VELFAC 600, udadgående

Påforing til sidekarm, type 149

149

25

8

42

VELFAC 600, udadgående

Påforing til sidekarm, type 150


VELFAC 200i - Hjørnesamlinger

Udvendige hjørnesamlinger

104 12

104 12

90° hjørnestolpe, type A2002

90° alu-afdækning, type A1002

12

31

135° hjørnestolpe, type A2202

135° alu-afdækning, type A1202

Indvendige hjørnesamlinger

69

31

14

69

12

145 12

145 12

90° hjørnestolpe, type A2016

90° alu-afdækning, type A1004

12

57

135° hjørnestolpe, type A2201

135° alu-afdækning, type A1201

57

156

144

12

156

144

7 7

135° hjørnestolpe, type A2211 90° hjørnestolpe uden bagplade,

type A2008

12

47

12

47

45° hjørnestolpe, type A2214

45° alu-afdækning, type A1205

156

144

156

144

90° hjørnestolpe med bagplade,

type A2014

Mål: 1:5 Mål: 1:5

VELFAC 200 Helo - Hjørnesamlinger

Udvendige hjørnesamlinger

90° hjørnestolpe og alu-afdækning

Løsning med fugeprofil

135° hjørnestolpe og alu-afdækning

Indvendige hjørnesamlinger

90° hjørnestolpe

Løsning med fugeprofil

90° hjørnestolpe og alu-afdækning

135° hjørnestolpe og alu-afdækning

90° hjørnestolpe

De viste hjørnesamlinger

er til elementer med 48mm

3-lagsruder.

Til elementer med 24mm

2-lagsruder benyttes

samme hjørnesamlinger

som til VELFAC 200i.

128 © VELFAC A/S 01.13 03.12 © VELFAC A/S 01.13 03.12 129


VELFAC 400i - Hjørnesamlinger

Hjørnesamlingerne er vist med VELFAC 400i Basic karm. De fås også som VELFAC 400i Classic med kvartstaf-profilering.

Udvendige hjørnesamlinger

12

79

79 12

90° hjørnestolpe, type A2001

90° alu-afdækning, type A1001

12

31

58

135°

14

31 12

135° hjørnestolpe, type A2202

135° alu-afdækning, type A1202

Indvendige hjørnesamlinger

135° hjørnestolpe, type A2210

58

12

120

12

7

120 12

90° hjørnestolpe, type A2000

90° alu-afdækning, type A1000

47

135°

14

131

118

47 12

135° hjørnestolpe, type A2200

135° alu-afdækning, type A1200

Udgår af sortimentet

119

131

90° hjørnestolpe med bagplade,

type A2015

7

12

131

119

47

47 12

45° hjørnestolpe, type A2214

45° alu-afdækning, type A1205

119

131

90° hjørnestolpe uden bagplade,

type A2009

Mål: 1:5 Mål: 1:5

VELFAC Ribo - Hjørnesamlinger

Hjørnesamlingerne er her vist i faste elementer med 2-lagsrude. De kan også fås til 3-lagsruder og elementer med gående

rammer.

Udvendige hjørnesamlinger

90° hjørnestolpe, type 1033.0169

90° alu-afdækning, type 52.0048

150° hjørnestolpe, type 1033.0166

150° alu-afdækning, type 52.0002

135° hjørnestolpe, type 1033.0167

135° alu-afdækning, type 52.0003

120° hjørnestolpe, type 1033.0168

120° alu-afdækning, type 52.0004

130 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 131


VELFAC 200i - Sammenstillinger

VELFAC 200i - VELFAC 200i

Vandret sammenstilling

VELFAC 200i - VELFAC 600

indadgående dør

VELFAC 600 indadgående dør

- VELFAC 200i overparti

Mål: 1:5

VELFAC 200i - VELFAC 200i

Lodret sammenstilling

VELFAC 200i - VELFAC 600

udadgående dør

VELFAC 600 udadgående dør

- VELFAC 200i overparti

VELFAC 200i - VELFAC 200i

Lodret sammenstilling med vandnæse.

Vandnæse kræves for min.

hver 3 m i højden.

VELFAC 200i - VELFAC 100

Vandret sammenstilling

VELFAC 200i - VELFAC 100

Lodret sammenstilling

VELFAC 200 Helo ® - Sammenstillinger

VELFAC 200 Helo - VELFAC 200 Helo

Vandret sammenstilling

VELFAC 200 Helo

- VELFAC 600 udadgående dør

Den udvendige fuge kan enten tætnes med fugemasse eller

ekspanderende fugebånd, fx ISO-BLOCO 600. Der henvises

til leverandørens monteringsvejledning. Montagen skal desuden

udføres efter god håndværksmæssig skik.

132 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 03.12 01.13 133

Mål: 1:5

Fugeløsninger

VELFAC 200 Helo - VELFAC 200 Helo

Vandret sammenstilling med brug af

fugeprofil

VELFAC 200 Helo

- VELFAC 600 indadgående dør

VELFAC 600 indadgående dør

- VELFAC 200 Helo overparti

a.

b.

c.

d.

e.

VELFAC 200 Helo - VELFAC 200 Helo

Lodret sammenstilling

VELFAC 200 Helo - VELFAC 100

Vandret sammenstilling

a.

b.

c.

d.

b.

a.

a. Fugemasse

b. Polyethylen rundprofil

c. Isolering

d. Luft

e. Ekspanderende fugebånd

(fx ISO-BLOCO 600)


VELFAC 400i - Sammenstillinger

Sammenstillingerne er vist med VELFAC 400i Basic karm. VELFAC 400i Classic med kvartstaf-profilering sammenstilles

tilsvarende.

VELFAC 400i - VELFAC 400i

Vandret sammenstilling

VELFAC 400i

- VELFAC 600 indadgående dør

Mål: 1:5

VELFAC 200i - VELFAC 400i

Fx som skydedørsløsning til

VELFAC 400i ved brug af

VELFAC 237i skydedør med

not-profil

Udgår af sortimentet

VELFAC 400i

- VELFAC 600 udadgående dør

VELFAC 400i - VELFAC 400i

Lodret sammenstilling

VELFAC 600 indadgående dør

- VELFAC 400i overparti

VELFAC Ribo - Sammenstillinger

Sammenstillinger er her vist i VELFAC Ribo alu. Samme princip gør sig gældende for VELFAC Ribo træ, da karmdimensionerne er ens.

Sammenstillinger foregår på samme måde, uanset om der er tale om 2-lags eller 3-lags ruder.

VELFAC Ribo alu - VELFAC Ribo alu

Vandret sammenstilling

Den udvendige fuge kan enten tætnes med fugemasse eller

ekspanderende fugebånd, fx ISO-BLOCO 600. Der henvises

til leverandørens monteringsvejledning. Montagen skal desuden

udføres efter god håndværksmæssig skik.

VELFAC Ribo alu - VELFAC Ribo alu

Lodret sammenstilling

134 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 135

Mål: 1:5

Fugeløsninger

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

b.

a.

a. Fugemasse

b. Polyethylen rundprofil

c. Isolering

d. Luft

e. Ekspanderende fugebånd

(fx ISO-BLOCO 600)


Vinduesfakta

Karme og poste: Flow-coat eller VACUMAT-behandlet FSC-certificeret fyrretræ fra nordeuropæiske skove. Overfladebehandlet

med vandbaseret akrylmaling indeholdende skimmel- og svampedræbende fungicider, der ikke afgiver giftige

stoffer til rummet bagefter. Karme og poste fremstår som nymalet med dækkende RAL-farve eller som lakeret. Lagtykkelse

tør: 60-80 µ(my).

Alu-rammer: Alu-profil, legering EN AW-6060 eller EN AW-6063, overfladebehandlet med polyester pulverlakering, lagtykkelse

60-120 µ (my) - eller anodiseret, lagtykkelse 20 µ (my). En særdeles slidstærk overflade, der aldrig skal males men

blot vaskes sammen med vinduet et par gange om året eller efter behov. Der kan vælges mellem:

• en slidstærk pulverlakering i RAL-farve, glans 30 eller 77

• en anodiseret overflade i bronze- eller sølvfarve

• en ”Granit” overflade

Rammer af HELO kompositmateriale: 82% glas og 18% polyuretan. Profilerne formes og hærdes gennem en avanceret

pultruderingsproces og overfladebehandles i særlige VELFAC Helo farver og strukturer. Overfladebehandlingen består af

to lag 2-komponent polyuretanlak. Overfladebehandlingen er testet mht. slidstyrke, vedhæftning, farveægthed og glans

med lige så godt eller bedre resultat end polyesterpulverlakeringen på aluminiumsprofilerne. Der kan vælges mellem:

• en RAL-farve, glans 30

• en ”Quartz” overflade

Glaslister: fås i hvid (RAL 9010), grå (RAL 7035) eller sort (RAL 9005).

Proportionering. VELFAC elementer kan underopdeles ved hjælp af lod-

eller tværposte for at skabe det æstetiske udtryk, som ønskes. Rammer med

forskellige åbnefunktioner kan monteres i den samme karm. Til højre ses et

eksempel på et element opdelt med lod- og tværposte, men mulighederne

er næsten uendelige.

Dimensionering. Hvert element kan fremstilles op til en max. højde eller

bredde på 3700mm eller 230kg. Dog kan et element af transporthensyn

kun være større end 2400mm på den ene led.

Facon. VELFAC 200i og VELFAC 400i faconelementer fås i mange forskellige

former. Det giver dig frihed til at designe de vinduer, du ønsker til

forskellige facadeudtryk. Følgende simple regler skal overholdes, når man

designer faconelementer:

Minimum 20˚ vinkel mellem

to rammesider

Minimum 20˚ vinkel mellem

karm og lod- eller tværpost

h

H1

H2

H3

Minimum højde (h) på den lodrette

karmdel der støder på en vinkel:

VELFAC 200i: 110mm

VELFAC 400i: 125mm

B1 B2 B3

1 4 7

2 5 8

3 6 9

Regler for målsætning af karmopstalter samt nummergivning

af glasfelter - der målsættes altid fra

øverste venstre hjørne set udefra og nedad.

Minimum radius (r):

VELFAC 200i: 300mm

VELFAC 400i: 325mm

r

Certifikater

Vi opretholder et meget omfattende testprogram for at sikre, at vores vinduer og døre lever op til de europæiske EN-standarder

samt danske godkendelsesordninger på vinduesområdet. Her har vi samlet de certifikater, som VELFAC benytter.

VinduesIndustrien er en brancheforening, der har hovedparten af danske vinduesproducenter som medlem.

VELFAC vinduer og døre lever som minimum op til kravene i VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser. I en

del tilfælde vælger vi dog at stille større krav til vores vinduer, end VinduesIndustrien gør.

Dansk Vindues Verifikation (DVV - tidlgiere DVC) kontrollerer, at medlemmerne af VinduesIndustrien overholder

VinduesIndustriens ”Tekniske Bestemmelser for DVV”. Kontrollen udføres af en uvildig kontrolinstans.

Hver ny vindueskonstruktion skal godkendes, før den sættes i produktion. Det er en vigtig del af den løbende

kvalitetskontrol, at produktionen ikke afviger fra de specifikationer og konstruktionstegninger, der ligger til

grund for godkendelsen.

Dansk Indeklima Mærkning. VELFAC vinduer opfylder alle krav til et sundt indeklima. Vi er medlem af Dansk

Indeklima Mærkning, en frivillig mærkningsordning, som har til formål at forbedre indeklimaet i bygninger ved:

• at give producenterne et redskab til at udvikle produkter, der tager mere hensyn til indeklimaet

• at give forbrugerne et redskab til at udvælge de produkter, der tager hensyn til indeklimaet

• at give alle et redskab til bedre at forstå, hvordan produkter påvirker indeklimaet

Secured by Design er det britiske politis certifikat, der tildeles produkter, hvor design og indbrudssikring

forenes på bedste måde. Ønsket er at nedbringe antal indbrud gennem effektiv forebyggelse og brug af sikkerhedsstandarder

bl.a. for en række byggekomponenter. Hos VELFAC har vi ladet vores mest anvendte vinduestyper

teste og har opnået “Secured by Design”-certificering.

Miljødeklaration/Livscyklusanalyse. VELFAC er den eneste danske vinduesproducent, der har fået udarbejdet

en miljødeklaration/Livscyklusanalyse, der dokumenterer vugge-til-grav miljøbelastningen ved at fremstille

vinduer, bruge dem og skaffe sig af med dem igen. Teknologisk Institut har forestået analysen for VELFAC 200

og Dansk Teknologisk Universitet for VELFAC 200 Helo. Præmisser og konklusioner fremgår af deklarationerne,

som kan downloades på www.VELFAC.dk.

CE-mærkning af vinduer er en betingelse for, at disse må markedsføres i et EU-land. CE-mærkningen for vinduer

og døre er beskrevet i produktstandarden 14351-1 og er en fælles EU-standard. Som minimum sikres:

• sporbarhed af vinduerne

• deklarering af U-værdi for standardvindue (1230mm x 1480mm)

• tilstrækkelig bæreevne for sikkerhedsbeslag

DS/EN ISO 9001: 2000. VELFAC fik i maj 2002 certificeret sit kvalitetsstyringssystem i.h.t. kravene i DS/EN

ISO 9001: 2000.

Garanti. VELFAC yder garanti på fabrikations- og materialefejl i 10 år på VELFAC 200i, VELFAC 200 Helo og

VELFAC 400i. 5 år på VELFAC Ribo og VELFAC 100 vinduer og terrassedøre samt VELFAC 500 og VELFAC

600 facadedøre og persienneruder. På el-tilbehør ydes 2 års garanti.

VELFAC er en del af VKR Gruppen, så vi trækker på mere end 60 års erfaring i at udvikle og producere

vinduessystemer. I starten af 1980’erne begyndte vi at fremstille vinduer i træ/aluminium, så som de eneste i

facadevinduesbranchen kan vi i dag se tilbage på over 25 års erfaring med holdbarheden af denne materialekombination.

Garantien sikrer mod fabrikations- og materialefejl fra leveringstidspunktet. Det er en forudsætning for vores

garantiforpligtelse, at vinduet er blevet monteret og brugt korrekt, og at det ikke har været udsat for fx hærværk

eller anden form for skade. Garantierklæringen kan downloades på www.VELFAC.dk.

136 © VELFAC A/S 01.13 © VELFAC A/S 01.13 137

Reg.nr. 5001

Kvalitetsstyringssystem

certificeret i henhold

til

DS/EN ISO 9001:2000

af

Det Norske Veritas,

Danmark A/S

Certificeringsafdelingen

10 ÅR

10 ÅRS GARANTI

P Å V E L FA C V I N D U E R

More magazines by this user
Similar magazines