KØRESPORTEN - Karetmager.dk

karetmager.dk

KØRESPORTEN - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

5 • 2008

November


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer

medio februar, april, juni, september, november.

Sidste frist for bidrag

15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober.

Redaktion

Ansvarshavende redaktør og annoncering

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf. 9814 7880, fax 9814 7820, ole@karetmager.dk

Redaktionelt stof

Torsten Lund Andersen, Elmevej 6, Langholt, 9310

Vodskov, tlf. 9825 7282, tla-teknik@aalborg.dk

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034,

lhartmann@pc.dk

Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3,

9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Hjemmeside: www.koereforbund.dk

Pris 43,- kr. inkl. moms – Oplag 1.500 stk.

ISSN 1600-261X

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

DKF’s ledelse

Præsident:

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Formand:

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341,

jens@bettegaarden.dk

Sekretær og kasserer:

Anette Holst Irming, Nørrelyst 13,

7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2165 2405,

holst.irming@mail.dk

Brugskørselsudvalg

Stein Andersen, Radbyvej 22, 5792 Årslev,

tlf. 2144 0882, mgk@automobil.dk

Juniorudvalg

Poul Bloch, V. Marupvej 8, 6900 Skjern

tlf. 9735 2883, mobil 2255 5775

Kulturhistorisk udvalg

Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf. 8655 8744, fax 8655 9744,

art@ib-moeller.dk

Køreudvalg

Henrik Nakskov, Bakkesvinget 14, 3550 Slangerup,

tlf. 4733 5911, skovlykke@os.dk

Pløjeudvalg

Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro

tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk

Uddannelsesudvalg

Pia Skar, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup,

tlf. 5682 2052, pia@bettegaarden.dk

Forside:

Verner Bruun, MKS ved DM i brugskørsel 2008.

Foto Ole Jespersen.

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder

sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes

uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Tak for i år

Selv om kalenderen kun siger november, er dette

årets sidste nummer af Køresporten. Derfor vil

redaktionen gerne benytte lejligheden til at ønske

alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Tak til de mange, der i årets løb har bidraget til

bladet med artikler, billeder og ikke mindst annoncer,

der er med til at gøre det muligt at udgive

Køresporten.

Med årets afslutning følger også det årlige hovedbestyrelsesmøde

i Dansk Køre Forbund, der desværre

ligger så tæt på udgivelsen af Køresporten,

at det ikke er muligt at referere fra mødet i dette

blad. Men referat fra mødet vil hurtigst muligt

blive lagt på køreforbundets hjemmeside www.

koereforbund.dk og naturligvis også bragt i næste

nummer af Køresporten.

Indhold

Nordisk mesterskab i kørsel...................... 4

Guld og sølv til Danmark

ved NM i pløjning ..................................... 5

VM for firspand i Holland 2008 ............... 6

Finale på Christiansborg Ridebane ........... 8

Vognhistorisk rejse til Sverige 2008 ......... 12

Transportkursus ........................................ 19

Iron and Earth ........................................... 20

Fra formanden ........................................... 22

Fra Brugskørselsudvalget ......................... 23

Fra Pløjeudvalget ...................................... 27

Fra Uddannelsesudvalget .......................... 28

Køreselskaberne........................................ 29

Kyus og Matine kørt af Kurt Klindt ved DM 2008. Foto: Kristina Klindt

Køresporten 5·2008

3


Af Jens Svenningsen

De nordiske mesterskaber i kørsel, eller som det

mere korrekt hedder: Nordic-Baltic Championship,

blev afholdt i Åstorp i Sverige fra 18.-21.

september.

Danmark var flot repræsenteret med i alt 20

spand heste, og som for tre år siden på Dorthealyst

tog vi godt for os af medaljerne; faktisk endte over

halvdelen af mesterskaberne på danske hænder.

1-spand ponyklassen blev vundet af Peter Koux,

og holdmesterskabet gik også til Danmark ved

Peter Koux, Amanda Justesen og Udo Buchwald.

2-spand pony blev vundet af Lars Dau, mens

holdet med Lars Dau, Katja Lamborg og Henrik

Sloth måtte nøjes med sølv efter Sverige.

I 1-spand hest gik det knapt så godt, idet holdet

endte på sidstepladsen. Henrik Høper blev dog nr.

4.

Derimod gik det igen meget bedre i 2-spand

hest. Lige indtil keglekørslen førte Finn Quist

overlegent, men nervepresset blev lige stort nok,

og så måtte han se Anders Hansen løbe med

mesterskabet. Anders var ikke på holdet, men det

blev alligevel til suveræne guldmedaljer ved Finn,

Kurt Klindt og Hans Henrik Nielsen hele 65 strafpoints

bedre end Sverige.

4

Køresporten 5·2008

Nordisk mesterskab i kørsel

Der var rigtig mange glade danske tilskuere til

stede, og alle nød det godt arrangerede stævne og

det gode vejr. Åstorp er jo et mægtigt godt sted

med masser af plads, afvekslende natur, flotte forhindringer

og masser af rutine i afholdelse af store

stævner. For tilskuerne er det helt unikt, at samtlige

otte forhindringer kan ses fra tilskuerbakken

midt på området.

Derimod var det deprimerende at se, hvordan

Sverige er gået tilbage på kuskesiden. Der er utrolig

mange svenske kuske, der ikke mere kører

konkurrence. Der er selvfølgelig mange årsager

til dette, men den dårlige ledelse, der har været

i køresporten hinsidan de sidste år har givet en

meget stor del af skylden.

Som det fremgår af billederne vandt Danmark

også underholdningslandskampen ved kuskefesten.

Til tonerne af ”Leave Your hat On” chippendalede

de mandlige danske kuske til de stod iført

de flotteste underbukser, der, når de vendte den

nederste del af ryggen mod publikum, dannede

ordene ”Danish Dynamite!!” Ikke et øje var tørt.

Nordiske Mesterskaber afholdes næste gang i

Finland, formentlig allerede næste år.


Lørdag den 20. september blev nordisk mesterskab

i pløjning afholdt i Norge. Den norske pløjer

Arild Thon lagde gård og jord til mesterskabet.

Ubeskedent tog danskerne to af medaljerne.

Lis Laumann fra Midtjysk Køre Selskab pløjede

sig flot til guldmedaljen, mens Carl Ejner ”Calle”

Jonasen tog sølvmedaljen. Stort tillykke med

medaljerne.

Desværre havde arrangørerne problemer med

edb-systemet, så det lykkedes ikke deltagerne at

få resultatlister med hjem. Lis Laumann kan dog

fortælle, at bronzemedaljen gik til svenske Göran

Olson. Lis fortsætter med at fortælle om turen:

Turen til Norge

Guld og sølv til Danmark ved NM i pløjning

Fredag den 19. september 2008 var der afgang til

Norge. Hestene blev læsset i trailer, og så var der

afgang til Hirtshals, hvor vi havde aftalt at mødes.

Holdet bestod af Erling, Bodil, Martin, Erik, Calle,

Niels og Lis. Vi sejlede med Color Line til Larvik,

og derefter kørte vi til Arild Thons gård, hvor

mesterskabet skulle være lørdag.

Lørdag kom med det mest vidunderlige vejr.

Hestene var i fin form efter rejsen. Jorden var

også fin. Linda og Line gik meget godt, som de

plejer. Så det blev igen til et nordisk mesterskab i

pløjning til MKS.

Vi havde en vidunderlig tur med godt sammenhold

mellem de danske deltagere. Erling var i strålende

humør efter syv retter til morgenmad. Alle

er godt hjemme igen og en stor oplevelse rigere.

Lis Laumann

Nordisk mester Lis Laumann i svær jord og solskin.

Hvad er et pløjestævne uden en god hjælper?

Calle fra Thy betragter sin fure med udsigt til værten Arild Thons gård. Fotos: Erling Larsen

Køresporten 5·2008

5


Gunnar Larsson fra Sverige var chefsteward

ved verdensmesterskabet, og vi var så heldige

at komme med som stewardassistenter sammen

med hans hustru Lisa og ni hollændere.

Af Henrik og Marianne Nakskov

Verdensmesterskabet for 4-spand blev afholdt på

Mariënwaerdt ved byen Beedst midt i Holland den

3.-7. september 2008. Det var 59 ekvipager fra 20

nationer og knap 300 heste. Vi ankom uden problemer

til Beedst søndag middag i bagende varmt

vejr, området var enormt, og vi kunne ikke lige

se, hvor vi skulle være. Netop som jeg var på vej

ud af bilen for at spørge, kom en hjælpsom mand

hen til bilen. Det viste sig at være Peter, som også

skulle være steward under stævnet, og han forklarede

hurtigt, at vi bare skulle følge vejen videre

frem og så til venstre ud mod staldene, så ville vi

få øje på det svenske flag. Det var ved Gunnars

autocamper, og der var vores base. Eftermiddagen

blev brugt til at se os lidt omkring.

Der var lagt køreplader i jern ud fra vejen og

ind til campingplads, kuskelejr og staldområdet.

Alt var hegnet ind, og om tirsdagen blev landevejen

nærmest lukket, så ingen kunne køre til og fra

pladsen. Godt, at vi havde cykler med, for der var

godt nok lange afstande. Vi fik også udleveret fint

tøj (jakkesæt, skjorter, bluser, slips og tørklæde

og senere regnjakker og paraplyer). Der var dog

et lille problem med længden af bukserne, men to

timer før vi skulle bruge dem, blev de lagt op af

steward Pouls kone, som i øvrigt var en af speakerne

under stævnet. Selve stævneområdet var

delt i to områder med den lille vej imellem. På

den ene side af vejen lå fire meget plane træningsbaner,

der var sandbaner til longering, og uden om

var et lige så stort område til fri afbenyttelse. Så lå

staldene og kuskelejren og længst ude camping for

hjælpere med flere. På den anden side af vejen lå

den femte træningsbane med fint hegn omkring,

og så kom den store arena med tilskuerbalkon på

begge langsider, den ene var selvfølgelig til VIP

og meget flot, og de havde også deres egne meget

rene toiletter. At jeg nævner VIP områdets toiletter

hænger sammen med, at organisationen helt havde

6 Køresporten 5·2008

VM for firspand i Holland 2008

fejlvurderet behovet for toiletter og bademuligheder,

men efter meget kritik fik vi da flere toiletter

og badevogne. Alle forhindringerne lå i gåafstand

inden for stævnepladsen, og da vi om søndagen

kiggede rundt, var der stadig kraner og gravmaskiner

i gang på nogle af dem.

Søndag aften blev det regnvejr, men mandag

morgen var det heldigvis holdt op, og kl. 9 ankom

de første kuske. Vi var 12 Stewards og fire dyrlæger,

så det gik let og problemfrit hele dagen, og

da klokken var 21.00 manglede vi kun fire teams,

som ville komme om tirsdagen. Tirsdag og onsdag

formiddag gik med opsyn og styring af træningsbaner,

samt besøg i stalde og kuskelejr. Onsdag

havde vi inspektion kl. 13, og det kørte fint med

to baner, vi havde endda tid til at få stråhatte, som

man havde fundet ud af, at vi skulle have på. Dejligt

med så meget publikum allerede om onsdagen.

Det skal lige nævnes, at alle stande og boder

var åbne, og jeg kan ikke sige hvor mange der var,

men man kunne nok bruge det meste af en dag

på at se det hele. Senere var der officiel åbning.

Den så vi ikke så meget af, men blandt andet blev

kuskene kørt rundt i gamle vogne.

Torsdag og fredag regnede det stort set hele

tiden, men alle tog det i stiv arm og vores motto

blev ”just smile”. Vores arbejde de dage var at

måle vogne, skrive hvilke heste, der gik dressur

og hvor de gik (højre/venstre som forløbere eller

stangheste). Vi fik på den måde set alle kuske

køre på træningsbane 5, og det er sjovt at se, hvor

meget forskel der er på kuske, trænere og hjælpere.

Nogle teams er meget nervøse, de kører enten

rundt i hæsblæsende tempo, øver rykning og program

eller de skal rette på bid, liner og en enkelt

byttede endda seler på en forløber og stanghest

10 minutter før start. Hvorimod George Bowman

skridtede stille rundt de første fem minutter for

så at trave lidt med et par versader, og så af med

overflødigt regntøj og så var han klar. Chester

Weber, USA fik guld i dressur, Ysbrand Chardon,

Holland fik sølv og George Bowman, England fik

bronze. Det er imponerende, når man tænker på,

at han er 74 år.

Lørdag var der maraton, og vejret var blevet lidt

bedre, men der var stadig meget mudret. Henrik


var på hvilet og jeg var i stalden til kl.15, så vi fik

kun set et par enkelte kuske, men forhindringerne

var blevet rigtig flotte. Der var bare så meget publikum,

og vi hørte, at der var solgt 60.000 billetter

på forhånd. Thomas Eriksson, Sverige vandt

maratonen - flot gået, og vi jublede med Lisa og

Gunnar. József Dobrovitz, Ungarn blev nr. 2 og

Ysbrand Chardon nr. 3.

Søndag regnede det igen hele dagen, og vores

stråhatte havde det hårdt. Igen stod vi for måling

af vogne og tjek på hestene, og Henrik blev også

”ledvogter” den dag. Det var sådan, at det havde

knebet med hjælpere til at åbne låger ved passagen

fra fjerde til femte træningsbane, så det blev

så også en stewardopgave. Keglekørslen var spændende,

da flere kuske lå tæt, men Ysbrand Chardon

slog fast, at han er den bedste ved at køre en

fejlfri runde.

Resultatet blev guldmedalje til Ysbrand Chardon,

Holland (131,19 strafpoint), sølvmedalje til

Chester Weber, USA (139,71) og bronzemedalje

til Boyd Exell, Australien (140,47).

I holdkonkurrencen fik Holland guld, Tyskland

fik sølv og Ungarn fik bronze.

Alt i alt et flot og meget stort stævne, og på

trods af nogle problemer og mangler klarede Hollænderne

opgaven flot. Regn og mudder er som

bekendt ikke lige nemt at hamle op med, og sjældent

har vi vadet rundt i så meget. Hollands næststørste

bryggeri Palm sponserede i øvrigt gratis øl

søndag aften og det meste af natten med, for Chardon

blev fejret til den helt store guldmedalje.

Det var en spændende uge, og vi kan glæde os

over, at der ingen uheld var og at kuske og hjælpere

behandlede deres heste godt. Vi har også fået

erfaring med hjem til senere brug i vores arbejde

som stewards. Vi har eksempelvis set, at dopingkontrollen

forløber nemt og hurtigt, når den foretages

i hestens egen boks frem for i en særskilt

boks.

Ysbrand Chardon fra Holland vandt dette års VM for 4-spand. Her ses han ved VM i 2006. Foto: Kit Houghton, FEI

Køresporten 5·2008

7


8

Finale og øst-vest møde på Christiansborg ridebane

Strid vind om hjørnerne og lune pletter i efterårssolen,

hvor man kunne nyde frokosten og en

hyggesnak. Skridsporene og fygende sand på

banen var ikke kuskenes livret, men flot så det

ud den sidste søndag i september, hvor Christiansborg

Ridebane for tredie år var ramme om

den sjællandske TopCup finale.

Af Gyda Andersen

Med afspærring i forbindelse med opbygning af

Den kgl. Stald er pladsen trang ved Christiansborg

Ridebane, men det går med selvdisciplin og højt

humør. Ikke mindst, når turister entrer keglebanen

for at få de bedste snapshots. Hvad kan man dog

ikke opleve i København?

50 kuske havde kvalificeret sig til finalen. 37

stillede op. Desuden havde syv jyske ekvipager

taget den lange tur til København for at dyste med

sjællænderne. Det var dejligt, og vi håber, at I havde

en god dag. Også selvom de tre vandrepokaler

blev på Djævleøen.

Finale og øst-vest konkurrence

For at udnytte dagen bedst muligt blev øst-vest

konkurrencen kørt samtidig med TopCup finalen.

Sommerens udregninger var ikke ens i øst og vest,

så dagens resultat blev gældende for den endelige

placering i dysten. De jyske 2-spand kørte i BC2

klassen.

Generelt er B- og C kuskene blevet dygtige til

at spotte tidsdisplayet, idet DKS tidstageranlæg

har fulgt os til samtlige keglekørsler i år. Det viser

sig i færre strafpoint på tiden. Disse klasser kører

efter idealtid, hvilket er en god læring, selv om de

fleste kuske helst vil køre hurtigt!

Banepersonalet havde gang i riverne, for at jævne

spor. Trods god taktik kan det være vanskeligt

at passere portene, uden at vognen skrider, måske

nærmest kommer sidelæns igennem! Tiden går og

der ryger nogle bolde. De små ponyer, tohjulede

vogne og ekvipager med gummihjul havde det

nok bedst under disse forhold.

Den nye TopCup udregning har været en stor

hjælp og har fungeret godt. Småfejl blev løbende

Køresporten 5·2008

rettet og forbedringer er klar næste år. Ekvipagernes

to bedste resultater i cup’en lå allerede

på resultatlisten, dagens to gennemkørsler i de

respektive klasser blev overført automatisk, så

resultat og placering var klar til præmieoverrækkelsen

før spandene var oprangeret.

TopCup 2008 sluttede omkring statuen af Kong

Christian den IX. Der blev budt på champagne og

lidt mundgodt, før alle med et tak for kampen og

kom godt hjem lagde en god dag og København

bag sig.

Med årets ca. 160 startnumre i øst og vest har

TopCup'en bevist kuskenes store interesse for

konkurrencen. Det er god træning og stævner kan

afvikles på en dag. Det er også positivt, at en ekvipage

må starte to gange på ét stævne, hvor kusk

og groom bytter plads, starter måske i hver sin

klasse eller kører mod hinanden i samme klasse.

I de seks indledende runder på Sjælland har gennemsnittet

været 40 starter.

Klaus Petersen vandt finalen i klasse A.

Foto: Jørgen Petersen


Hanne W. Petersen ved TopCup på Store Hestedag i Roskilde.

Foto: Jørgen Petersen

Efter lokal evaluering mødes repræsentanter fra

TopCup VEST og TopCup ØST i efteråret for at

udveksle erfaringer, drøfte propositioner og den

fælles fremtid. En dyst ved DRF's landsfinaler på

Vilhlemsborg kunne være et godt bud.

Sponsorer

I finalen var der præmier og rosetter til de tre

bedst placerede ekvipager i hver klasse og staldplaketter

til alle deltagere. TopCup øst modtog et

kontant beløb, som vi besluttede at bruge til vandrepokaler

i øst-vest konkurrencen.

En varm tak til vore sponsorer, som har sat

prikken over i'et ved TopCup 2008: HM-Rustfri

Design, Hjørnely Trading, Møldrup Rideudstyr,

Klindt Rideudstyr, A/S Net-Op, Horze, Cavalor

foder, Stub's Dyrefoder, Erik Palm Greisen med

bøger af Ole Jespersen og Engstrupgårds Blomster.

Smag for kørestævner - så er det TopCup

Sara og Shetlænderen Mikkel var den eneste ekvipage

i dagens TopCup, der ramte tiden i sin første

gennemkørsel uden at tage bolde og fik dermed 0

strafpoints. Det blev til lidt straf i anden gennemkørsel.

Dermed sluttede Sara på en flot 1. plads i

C-klassen.

16-årige Sara fortæller, at hun har kørt i tre

måneder. Med en opvækst i en aktiv hestefamilie,

har hun redet, siden hun kunne gå og er aktiv kon-

kurrencerytter i Islænderverdenen. Et voldsomt

køreuheld bevirkede, at familien i en længere

periode kun avlede og red.

Men en dag så hun en annonce med flere små

køreponyer på nettet. Familien måtte prøve dem.

Det skulle kun være til skov- og hyggeture. ”Men

man bliver grebet af at køre heste/ponyer – og

med så gode ponyer må man også lige prøve et

stævne”, fortæller Saras mor Hanne, som kører

2-spandet. Endnu en pony, Mikkel, var til salg.

Ham måtte de eje. Sara prøvede at køre ham en

enkelt gang, meldte sig til TopCup og har kørt

siden!

Marco, Patrick og Mikkel har dermed fået

comeback på keglebanen. Så hvis navnene og de

tre små sorte virker bekendt, er det ikke underligt:

de er nemlig en del af Thomas og Pias VM

4-spand, som nu har fået nye dygtige kuske.

Sara og Hanne W. Petersen bor i Fredensborg

og er medlemmer af Slangerup og Omegns Køreforening.

Sara W. Petersen vandt finalen i sin klasse.

Foto: Jørgen Petersen

Køresporten 5·2008

9


TOPCUP 1. BeDSTe KøRSeL 2. BeDSTe KøRSeL 1 OG 2 SaMLeT

NAVN Point 1 Tid 1 Point 2 Tid 2 Samlet point Samlet tid

Klasse A

Klaus Petersen 0,00 3:40 3,00 3:46 3,00 07:26

Liselotte Watson 3,00 3:37 5,00 4:04 8,00 07:41

Peter Koux 0,00 3:15 0,00 3:32 0,00 06:47

Kurt Klindt 3,00 4:02 6,00 4:04 9,00 08:06

Amanda Justesen 6,00 3:29 12,00 3:31 18,00 07:00

Klasse B

Bøje Andersen 1,00 4:24 2,00 4:18 3,00 08:42

Niels Arp-Hansen 6,50 4:29 5,50 4:17 12,00 08:46

Benny Petersen 2,50 4:25 4,00 4:16 6,50 08:41

Kurt Haupt 3,50 4:29 8,00 4:26 11,50 08:55

Hanne Jensen 1,50 4:25 5,00 4:32 6,50 08:57

Birgitta Peil Ohlson 14,00 4:26 13,50 4:37 27,50 09:03

Per Dani Larsen 4,50 4:21 19,00 4:36 23,50 08:57

Jørgen Jensen 16,50 4:43 8,00 4:12 24,50 08:55

Pernille Prip 14,00 4:32 19,00 4:20 33,00 08:52

Tina Bratajka 21,50 4:29 32,00 5:08 53,50 09:37

Carl B. Pedersen VEST

Ausra Petersen VEST

Klasse BC2

Hanne W. Pedersen 13,00 4:38 10,50 4:33 23,50 09:11

Lena Vabø 10,00 4:20 10,50 4:37 20,50 08:57

Søren Jørgensen 29,00 4:38 9,50 4:47 38,50 09:25

Per Poulsen 15,50 4:35 26,50 4:51 42,00 09:26

Henrik Køier Andersen 16,00 4:42 16,00 4:48 32,00 09:30

Monika Køier Andersen 18,50 4:41 34,50 4:35 53,00 09:16

Gitte Petersen 33,50 4:35 38,50 5:27 72,00 10:02

Niels Møldrup VEST

Karina Laursen VEST

Klasse C

Sara W. Pedersen 4,00 4:32 6,50 4:35 10,50 09:07

Majken Olsen 5,50 4:33 7,50 4:29 13,00 09:02

Lis Petersen 12,00 4:40 4,50 4:35 16,50 09:15

Ole Reinholt 11,50 4:29 7,50 4:37 19,00 09:06

Anne Faurschou 16,50 4:19 10,00 4:26 26,50 08:45

Peter Giersing 15,50 4:35 9,00 4:28 24,50 09:03

Charlotte Slebo 19,50 4:49 15,00 4:46 34,50 09:35

Mie Reinholt 9,50 4:27 8,00 4:44 17,50 09:11

Jesper Larsen 19,50 4:49 13,00 4:42 32,50 09:31

Lone Wunsch 12,50 4:25 15,00 4:46 27,50 09:11

Lars Nielsen 12,50 4:47 10,50 4:43 23,00 09:30

Julia Conradi 28,00 4:36 22,00 4:48 50,00 09:24

Jens Peder Pedersen 24,00 4:28 24,00 4:40 48,00 09:08

Per Wulff Hansen 21,00 4:42 24,50 4:47 45,50 09:29

Christina Nielsen 55,00 5:12 58,50 4:47 113,50 09:59

Dorthe Heilskov VEST

Hans Boysen VEST

Kersti Jessen VEST

10 Køresporten 5·2008


CHRISTIaNSBORG FINaLe POINT/TID

Point 1 Tid 1 Point 2 Tid 2 Samtlet point Samlet tid plac. Total point Total tid plac.

16,00 02:08 1,50 02:03 17,50 04:11 2 20,50 11:37 1

11,00 02:10 2,00 02:04 13,00 04:14 1 21,00 11:55 2

14,00 02:16 8,00 02:04 22,00 04:20 3 22,00 11:07 3

15,00 02:11 9,50 02:06 24,50 04:17 4 33,50 12:23

18,50 02:13 7,00 02:08 25,50 04:21 5 43,50 11:21

3,50 02:18 1,00 02:09 4,50 04:27 1 7,50 13:09 1

3,00 02:17 5,00 02:15 8,00 04:32 2 20,00 13:18 2

6,50 02:18 8,50 02:16 15,00 04:34 4 21,50 13:15 3

4,00 02:13 7,00 02:09 11,00 04:22 3 22,50 13:17

18,50 02:30 11,50 02:22 30,00 04:52 7 36,50 13:49

11,50 02:22 10,00 02:19 21,50 04:41 5 49,00 13:44

23,00 02:33 11,00 02:33 34,00 05:06 8 57,50 14:03

19,00 02:43 18,00 02:23 37,00 05:06 9 61,50 14:01

22,00 02:37 17,00 02:27 39,00 05:04 10 72,00 13:56

19,50 02:38 5,00 02:21 24,50 04:59 6 78,00 14:36

2,00 02:15 6,50 02:12 8,50 04:27

10,50 02:32 3,50 02:10 14,00 04:42

13,00 02:37 3,00 02:23 16,00 05:00 1 39,50 14:11 1

25,00 02:37 21,50 02:36 46,50 05:13 4 67,00 14:10 2

21,50 02:48 7,00 02:25 28,50 05:13 2 67,00 14:38 3

23,50 02:40 19,00 02:43 42,50 05:23 3 84,50 14:49

39,50 03:00 29,00 02:39 68,50 05:39 5 100,50 15:09

35,50 02:28 33,50 02:36 69,00 05:04 6 122,00 14:20

36,50 03:06 34,50 02:56 71,00 06:02 7 143,00 16:04

29,50 02:34 10,50 02:26 40,00 05:00

19,50 02:50 21,50 03:00 41,00 05:50

0,00 02:17 1,50 02:14 1,50 04:31 1 12,00 13:38 1

3,50 02:24 5,00 02:21 8,50 04:45 3 21,50 13:47 2

10,50 02:20 5,00 02:21 15,50 04:41 8 32,00 13:56 3

5,00 02:13 10,50 02:14 15,50 04:27 7 34,50 13:33

9,50 02:18 4,00 02:19 13,50 04:37 4 40,00 13:22

13,00 02:19 4,00 02:19 17,00 04:38 9 41,50 13:41

1,50 02:20 5,50 02:12 7,00 04:32 2 41,50 14:07

11,50 02:22 13,50 02:20 25,00 04:42 11 42,50 13:53

8,00 02:21 7,00 02:15 15,00 04:36 6 47,50 14:07

12,00 02:35 11,00 02:21 23,00 04:56 10 50,50 14:07

15,00 02:29 15,00 02:17 30,00 04:46 13 53,00 14:16

9,00 02:23 5,00 02:21 14,00 04:44 5 64,00 14:08

15,00 02:29 10,50 02:08 25,50 04:37 12 73,50 13:45

29,50 03:04 16,00 02:37 45,50 05:41 14 91,00 15:10

19,00 02:43 27,50 02:36 46,50 05:19 15 160,00 15:18

18,00 02:41 2,00 02:21 20,00 05:02

9,50 02:24 11,50 02:22 21,00 04:46

20,50 02:46 12,50 02:42 33,00 05:28

Øst/vest cup - Øst vandt alle 3 klasser

Køresporten 5·2008

11


Tidligere har Dansk Køre Forbunds kulturhistoriske

udvalg arrangeret vognhistoriske

studieture til Norge i 2002, Tyskland i 2005 og

Holland i 2006. Dette års studietur gik til Sverige

i perioden 26.-30. august, og det blev en

oplevelsesrig tur for de 19 deltagere.

Af Ole Jespersen

I slutningen af august var 19 deltagere med på

Kulturhistorisk Udvalgs studietur til private og

offentlige vognsamlinger i Sverige. Tirsdag den

26. august mødtes de fleste rejsedeltagere hos Ib

Møller i Assedrup, der var busrejsens udgangspunkt.

Efter et par yderligere opsamlinger sejlede

vi med Stena Line til Göteborg. Herfra gik turen

videre til rejsens første besøgsmål, Gränna Museums

vognmagasin. Ved museet stødte yderligere

fire deltagere fra Sjælland og Bornholm til, og så

var gruppen fuldtallig.

Gränna Museums vognmagasin

Gränna Museum er egentlig et polarcenter, men

museet har tillige samlet genstande af lokalhistorisk

interesse. Blandt andet har man samlet vogne

og interesseret sig for den lokale Granlunds Vagnfabrik.

Vognmagasinet ligger ganske tæt på museet i

en tidligere præstegårdslade, men desværre er klimaet

i denne lade ikke velegnet til hestekøretøjer.

Flere vogne er ganske velbevarede, men overordnet

er de fleste medtagne, og borebiller trives i det

fugtige klima.

I samlingen findes flere virkeligt gode køretøjer,

blandt andet en engelskbygget gig med kaleche og

telegraph-fjedre og en smuk coupéslæde, der desværre

har set bedre tider.

Fra Gränna Museum gik turen videre Yxtahokm

Slott nær Flen, hvor vi skulle overnatte. Slottet

er opført i sin nuværende form i 1753, men man

hører om stedet første gang i et testamente fra

1329. Stedet er i dag indrettet til hotel, restaurant

og konferencecenter, og på stedet ligger desuden

”Prinsens Araber”, et ridecenter med araberheste.

12 Køresporten 5·2008

Vognhistorisk rejse til Sverige 2008

Örbyhus

Onsdag morgen pakkede vi igen bussen og kørte

videre til Örbyhus, hvor vi skulle se slottet fra

1400-tallet, hestestalden, selekammeret, vognporten

samt Erik XIV’s fængselshus.

Stald og vognport ligger i en separat bygning

ikke langt fra slottet. Stalden står smukt med sit

originale interiør, og selekammeret og vognporten

rummer også stedets oprindelige seletøj og hestekøretøjer.

Vognsamlingen tæller mange smukke køretøjer,

men især var der interesse for en tidlig omnibus

med bemalet imitation af fransk rørflet, en yderst

velbevaret demi mail phaeton og flere vogne fra

den stockholmske vognfabrikant Nylund.

Österbybruk

Fra Örbyhus gik turen videre til Österbybruks

Herregård, hvor vi begyndte med en spændende

frokost med tærter i Karins Staldcafé.

Efter frokosten var der planlagt rundvisning i

den gamle smedje og i vognmuseet.

Österbybruk blev grundlagt som våbensmedje

allerede i 1500-tallet, og i Gustav Wasas regeringstid

blev der produceret store mængder krigsmateriel

med hjælp fra tyske eksperter. Jernmalmen

fra minerne i Dannemora er af høj kvalitet, så

i området blev der etableret flere store jernværker.

I 1643 købte Louis de Geer både Österbybruk,

Lövstabruk og Gimo, og han regnes som svensk

industris fader.

På Österbybruk findes et fint vogn- og brandmuseum,

hvor Nils Granat viste samlingen frem.

Nils Granat har lagt mange kræfter i at opbygge

vognmuseet, og i 2004 blev han tildelt Vagnhistoriska

Sällskapets stipendium for sit arbejde.

Samlingen rummer flere virkeligt gode køretøjer,

blandt andet en danskbygget tohjulet dogcart

fra H. Glöy med byggenummer 1786.

Men blikket faldt især på en helt fantastisk

rokokovogn ”Snäcken”, som er bygget i Paris

omkring 1750. I 1760 blev den købt af Österbybruk

og i 1877 skænket til Nordiska Museet. Vognen

er helt utroligt dekoreret, og det fortælles, at


I Gränna Museums vognmagasin så vi blandt andet en coupé

slæde.

Rejsedeltagerne foran hovedbygningen på Örbyhus.

Vognport og hestestald på Örbyhus. Den gamle hestestald på Örbyhus.

Tidlig omnibus på Örbyhus med bemalet imitation af fransk

rørflet.

Den vanddrevne maskinhammer på Österbybruk.

Nils Granat viser rundt i vognsamlingen på Österbybruk. Rokokovognen på Österbybruk.

Køresporten 5·2008

13


vognen kun måtte køre til Stockholm, når kongefamilien

ikke var hjemme, for end ikke kongehuset

havde så smuk en vogn.

Lövstabruk

Dagens stramme program fortsatte på Lövstabruk,

der lige som Österbybruk var jernværk. Lövstabruk

var engang Sveriges største jernværk, men

produktionen blev nedlagt i 1926. Bygningernes

nuværende udseende stammer fra en ombygning i

1756. Stedet er endnu ældre, men blev hærget af

brand i 1719.

På Lövstabruk blev der bygget kirke, skole,

sygehus, købmandshandel, arbejderboliger med

mere, så de mange ansatte kunne bo og leve på

området. I glansperioden boede omkring 1.000

mennesker på stedet. I dag er noget indrettet som

museum, og desuden findes der hotel og restaurant.

På Lövstabruk er familien de Geers 1700-tals

vogne bevaret, og det var en stor oplevelse at se

samlingen. 1700-tallets rokokovogne var ofte store

og rigt dekorerede, og det så man tydeligt på den

kæmpestore jagtwurst fra midten af 1700-tallet.

Man mener, at flere af vognene måske er fremstillet

på Lövstabruk. Smede havde man rigeligt

af, og måske har udenlandske karetmagere været

kaldt til stedet for at fremstille de yderst smukke

vogne.

Deltagerne brugte lang tid på at studere de gamle

detaljer og diskutere om forskellige indretninger

var originale eller kommet til senere.

Sidste punkt på dagens program var middag

og overnatning, og det foregik på Lövstabruks

Wärdshus – den lokale kro med restaurant og

værelsesfløje. Desværre lå den ene værelses-

afdeling et stykke fra kroen, så det gav lidt ekstra

motion for nogle af deltagerne.

Hovstallet

Torsdagen var planlagt til flere besøg i Stockholm

og omegn. Efter en lang køretur og flere omveje

på grund af vejarbejder ankom vi til Hovstallet

– den kongelige stald i Stockholm. Med militærisk

præcision blev døren åbnet til det aftalte tidspunkt.

Vi blev vist rundt i det smukke anlæg, der

14 Køresporten 5·2008

ligger midt i Stockholm by. Inden for murene er

der etableret staldanlæg, vognmagasiner, hvoraf

det ene er i to etager, seletøjskammer, ridehus,

skridtmaskine, bilgarager mv.

Det var interessant at se, hvordan Hovstallet

håndterer og bevarer deres hestekøretøjer. Man har

ikke solgt ud på auktioner, så samlingen er stor og

historisk interessant. De ældste køretøjer udstilles

i Livrustkammaren i Stockholm, hvor man udstiller

flere af disse 1600- og 1700-tals karosser. I

Hovstallet huser man de køretøjer, der i princippet

alle kan anvendes.

Når de ældste vogne og bedste kareter ikke

anvendes, klodser man dem op, så de ikke hviler

på hjulene, og lygterne beskyttes af stofposer, der

trækkes over. Det er tydeligt, at der her er fokus på

bevaring af køretøjerne.

armémuseet

Som nabo til Hovstallet ligger Armémuseet, hvor

vi havde aftale om at spise frokost, men inden da

fik vi en lille privat omvisning i de afdelinger,

som havde gruppens interesse. Blandt andet så

vi et tableau med et sekspand heste forspændt en

feltkanon.

Privat samling hos Håkan Forss

Nu var det tid at forlade Stockholm by og køre

mod Drottningholm, hvor vi skulle besøge Håkan

Forss. Trafikken i Stockholm er problematisk,

så lettere forsinket ankom vi til stedet, der hører

under Drottningholm Slott, men udlejet til Håkan

Forss.

Lettere handicappet efter en alvorlig rideulykke

tog han imod og bød på drinks, mens vi hørte om

stedet og samlingen. Alle køretøjerne er af meget

høj kvalitet og professionelt restaureret hos Nick

Wood i England. Samlingen tæller både traditionelle

typer som landauer og coupé, men også mere

specielle som Hansom cab og cooking cart.

Endnu en vogn fra danske H. Gløy dukkede op.

Denne gang en firhjulet dogcart med byggenummer

1927.

Håkan Forss er en aktiv mand med mange jern i

ilden. Ud over passionen for hestekøretøjer, tæller

interesserne også storvildtjagt.


Hovedbygningen på Lövstabruk. Den store rokoko jagtwurst på Lövstabruk.

Gondolvognen på Lövstabruk. Legevogn fra 1754 på Lövstabruk.

Selekammeret i Hovstallet. Hovstallet er en arbejdsplads med moderne staldfaciliteter.

Ridehuset ved Hovstallet. I Hovstallet bevares vognene godt. De klodses op, lamperne

dækkes til og gallabukkene dækkes over.

Køresporten 5·2008

15


I 2000 var Håkan Forss med til at planlægge og

gennemføre et stort projekt med gentagelsen af

kong Charles XII’s ridetur fra Pitesti i Rumænien

til Stralsund i Tyskland. Det var en tur, hvor kongen

red om dagen og blev kørt i rejsevogn om natten.

elghammer Slott

Fra Håkan Forss gik turen hurtigt videre til Elghammer

Slott, hvor hertuginde Christina d’Otrante

tog imod. Her så vi stedets oprindelige private

vognsamling, og helt ud over programmet viste

hertuginden også den smukke privatbolig på slottet

frem.

Vognsamlingen rummer blandt andet enestående

russiskbygget gallakaret, en smuk kurvevogn bygget

omkring 1890 af J.F. Norman i Stockholm og

en pragtfuld jagtbreak fra Kellner, Paris.

Nu gik turen tilbage til Yxtaholm Slott, hvor vi

skulle tilbringe de to sidste nætter.

Sparreholm Slott

Fredag morgen gik turen videre til Sparreholms

Slott, som ejes af 78-årige Helge Karinen. Karinen

har skabt sin formue ved virksomhedsdrift,

blandt andet i form af metalvirksomheder og elevatorproduktion.

Siden 1960’erne har Helge Karinen samlet på

biler, og efterfølgende er hestekøretøjer kommet

til. I 1998 købte han Siv von Rosens store hestevognssamling,

og på Sparreholms Slott har familien

Karinen nu etableret et stort museum med

forskellige afdelinger, der viser hestekøretøjer,

automobiler, jukebokse og legetøj.

Datteren Ann Karinen tog imod de danske

vognentusiaster og viste rundt i samlingerne. I

vognsamlingen så vi blandt andet en vogn bygget

af danske F.C. Schulz, men blikket faldt også på

andre enestående vogne. En barouche fra omkring

1800, der havde tilhørt Siv von Rosen vakte interesse,

men også en landauer med en helt enestående

polstring blev beundret. Vognsamlingen tæller

ca. 40 vogne og kaner.

Til slut viste Ann Karinen bilmuseet frem, og

her kom mange drengedrømme til syne. Selv buschaufføren

kom ud af bussen for at se biler. Auto-

16 Køresporten 5·2008

mobilmuseet viser ca. 60 køretøjer, men Helge

Karinen har yderligere 60 på lager, der stille og

roligt skal istandsættes. Blandt de kuriøse biler så

vi en Clement-Panhardt fra 1899 med 3,5 HK og

Osama bin Ladens Porsche, som han kørte i, da

han for år tilbage studerede i Stockholm.

Ann Karinen bor på stedet og deler faderens

interesse for samlingen af hestekøretøjer og biler,

men brænder mest for at bevare den nuværende

samling og ikke så meget for hele tiden at købe og

udvide samlingen.

eks Vognmuseum

På Åkesta gård mellem Västerås og Skultuna ligger

Sven Eks vognmuseum, som var rejsens sidste

besøgsmål og en af Sveriges bedste private samlinger.

Det specielle ved samlingen er, at den stammer

fra tre generationers vognmandsfirma og rummer

de vogne og kaner, som har været anvendt i virksomheden.

Eks Hyrverk for personbefordran blev grundlagt

1923 i Västerås af Svens farfar Knut Ek. I begyndelsen

beskæftigede firmaet sig med personbefordring,

men senere kom også arbejdsvogne til.

Svend Eks far Alvar tog så småt over i 1940’erne,

hvor også Svend kom med i virksomheden.

Da Svend Ek overtog familiefirmaet i 1952 var

der 11 heste og en lastvogn. Han øgede hesteantallet

til 14, men byen voksede og der blev længere

at køre, så det blev nødvendigt at satse mere

på motorkøretøjer. Men der var fortsat heste i

vognmandstalden, og langt ind i 1980’erne kunne

Svend Ek stadig stille med et firspand. Hestevognskørsel

til bryllupper blev udført på lige fod

med transport af stykgods til og fra jernbanen eller

snekørsel. Kunderne blandede sig ikke i, om godset

blev transporteret med hest eller bil, bare det

kom rettidigt frem, fortæller Svend Ek.

Ideen til et vognmuseum blev født i 1974, hvor

Svend Ek lavede en udstilling sammen med kommunen,

og da familien omkring 1986 flyttede til

det nuværende domicil, blev museet etableret.

Svend Ek har en enestående samling af personvogne,

herskabsvogne, ligvogne, vogne til stykgods,

tipvogne og mange andre. Også en enkelt

russisk bygget vogn fra T. Vajnov i Skt. Petersborg


Anden etage af vognmagasinet i Hovstallet. Velkomst med drinks hos Håkan Forss.

Hansom cab hos Håkan Forss. Cooking cart hos Håkan Forss.

Håkan Forss er inkarneret storvildjæger. Russisk bygget gallakaret på Elghammar Slott.

Jagtbreak fra Kellner, Paris på Elghammer Slott. Den danske gruppe.

Køresporten 5·2008

17


indgår i samlingen. Alle hestevognene fra vognmandsfirmaet

er gemt og er nu et værdifuldt kulturminde.

Automobilerne var uinteressante og er

solgt.

I dag tænker Svend Ek meget på, hvordan museet

kan bevares som den helhed, det fortjener. Samme

tanker er der også mange danske vognsamlere,

der tænker.

18 Køresporten 5·2008

Vidunderlig polstring i landauer på Sparreholms Slott.

Samlingen på Sparreholms Slott beundres. Vognhuset på Sparreholms Slott.

Anden sal i Eks Vognmuseum. Epidemivogn i Eks Vognmuseum.

Hjemmekonstrueret tipvogn i Eks Vognmuseum. Svend Ek modtager boggaver fra det danske hold.


Af Carsten Brix og Frede Svendsen, DKS

Vi er to kuske, der er omfattet af reglerne for kommerciel

kørsel, idet vi blandt andet kører bryllupsture

med vores heste.

Vi har begge gennemgået transportkursus på

AMU-centeret i Slagelse. Den ene af os på femdages

kursus og den anden på et todages.

Vi er begge af den opfattelse, at det er godt med

regler omkring transport af dyr, men de kurser vi

har deltaget i, vil desværre ikke forhindre, at der

er mennesker eller virksomheder, der udfører forfærdelig

transporter, som vi af og til ser i tv.

Som reglerne er nu, kan en ung pige eller mand,

der lige er fyldt 18 år og har erhvervet kørekort

til bil og trailer, læsse to heste og køre Danmark

rundt uden kursus, mens andre, der har kørt med

heste i årtier, ikke må transportere dem, såfremt

de er omfattet af reglerne for kommerciel kørsel.

Det må derfor være vigtigt, at alle får et kursus i

transport af heste, men så skal indholdet i et sådan

kursus også være relevant. Det mener vi bestemt

ikke, det nuværende kursus er.

Der bliver udleveret en bog på kurset som

blandt andet uddyber RÅDETS FORORDNING

Transportkursus

(EF) NR. 1/2005 af 22. Dec. 2004 om beskyttelse

af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter.

Vi er helt klar over, at på et sådan kursus

må man henvise til lovgivning på området, men

det er også det eneste, der efter vores opfattelse

var relevant i denne bog. Bogen indeholder ca. 25

billeder af dyr, hvoraf kun to er vedrørende heste.

Bogen er efter vores opfattelse ikke relevant for

hestefolk. Der blev på kurset undervist i transporttid,

transportegnethed, drægtighedslængde og

læssetæthed, men intet om heste. Der blev vist en

længere film fra England om dyr i en lastvogn.

Den film viste, hvor svært det er for dyr at holde

balancen under kørsel. Dyrene i denne transport

var kalve, grise, får og køer, men ingen heste.

Der var efter vores opfattelse intet i undervisningen,

der var relevant for os hestefolk, der kører

med heste inden for Danmarks grænser.

Såfremt nogle skal have autorisation og dermed

gennemgå transportkursus, burde alle have et

sådan kursus, men kursets indhold skal være relevant.

Vi kunne godt tænke os en debat omkring dette

emne.

Køresporten 5·2008

19


18. oktober havde Landboungdom i samarbejde

med blandt andre MKS og VKS inviteret til showpløjning

i Tulstrup nord for Sunds ved Herning.

Ved arrangementet var der både pløjning med

moderne traktor, veterantraktor og heste.

Ved hestepløjningen deltog 21 pløjere fra hele

Jylland og Fyn. Det er fantastisk, hvad sådan et

arrangement kan samle af folk i forhold til lokale

pløjestævner. MKS og VKS takker for fremmødet

og tager det til efterretning. Vi må se, om vi igen

20 Køresporten 5·2008

Iron and earth

kan stable et eller andet interessant på benene,

som trækker mange deltagere.

Vi takker vores sponsor A/S NETOP for de fine

gevinster.

De tre vindere, som udelukkende blev valgt af

publikum, var:

1. Lis Laumann, Idom

2. Birgit Hansen, Søndersø

3. Carl Ejner Jonasen, Thisted.

Henning Schmidt, Videbæk Kurt Pedersen, Tvis

Søren Bull, Vildbjerg Joachim Andersen, Ørum

Max, Vestergård, Bording Helge Olesen, Skørping


Ove Thrysøe, Suldrup

Ove Thrysøe, Suldrup Lis Laumann, Idom

Lis Laumann Farmall vereran traktor

Ford traktor med pighjul Verner Brun, Lemvig

Peter Sandahl og i baggrunden Karl Keldmans jyder

Køresporten 5·2008

21


Dansk Køre Forbund

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore,

4140 Borup, tlf. 5682 2052, fax 5616 8341,

e-mail jens@bettegaarden.dk

Det kommer som sædvanligt overraskende, at det

allerede er nu her midt i oktober, der skal skrives

et afsnit til det sidste nummer af Køresporten for

i år. Det er som om, sæsonen stadigvæk er i fuld

gang. Men kendsgerningerne er ikke til at komme

uden om, selv om det i hvert fald i dag stadigvæk

har været så lyst, at vi har kunnet køre en

tur efter at være kommet hjem fra arbejde. Men

de sidste kørestævner er afviklede, og pløjesæsonen

er i fuld gang.

Det har været en rigtig god sæson med mange

aktiviteter af alle slags, og flere end nogensinde

før har været ude at arbejde med deres heste.

Højdepunkterne har været det meget flotte DM

i brugskørsel på Vilhelmsborg, det imponerende

DM i kørsel med hest og vogn på Holtegaard,

den overvældende danske dominans ved NM

i kørsel i Sverige, de flotte resultater i maraton

ved VM for 1-spand i Polen og de flotte resultater

med guld og sølv ved NM i pløjning i Norge.

Et stort tillykke til alle mestrene, en tak til alle

arrangørerne og et bedre held næste gang til alle

dem, der ikke lige vandt denne gang.

Når dette blad udkommer, har vi haft årets

hovedbestyrelsesmøde, men i skrivende stund er

det under forberedelse. Og det har i år været en

sand fornøjelse at skrive formandsberetningen,

fordi så mange af vores mål er på vej mod opfyldelse:

• Et forbund med mange meninger, men ingen

blivende tvistigheder. Der har i løbet af året

været meningsudvekslinger af den slags, man

godt kan kalde skænderier indenfor brugskørslen

og indenfor pløjning. Men begge steder ser

problemerne ud til at være løst. Desværre hos

brugskørerne med det resultat, at det siddende

brugskørselsudvalg har valgt at trække sig.

• Vi skal have en sund økonomi. Vores dygtige

kasserer har meddelt, at årets resultat efter nedskrivning

bliver et overskud på knapt 30.000 kr.

22 Køresporten 5·2008

Fra formanden

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming,

Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577,

holst.irming@mail.dk

• Vi skal have en stadig medlemsfremgang.

Vores lige så dygtige sekretær har meddelt, at vi

i 2007 har 66 medlemmer mere end året før. Tallene

for 2008 opgøres først i februar, men afventes

med spænding.

Desuden er der så småt ved at komme gang i

strukturdebatten. Der kommer jævnligt indlæg

både i Køresporten og på vores hjemmeside.

Dette til stor glæde for de tre medlemmer, der har

påtaget sig at lave et oplæg til vores kommende

struktur, og for formanden og den øvrige ledelse.

Det, der måske kan give anledning til bekymring,

er, at udvalgene og dommerne indenfor alle

grene af vores sport rapporterer om en stigende

tendens hos nogle kuske og pløjere til at stramme

skumkæde og næsebånd alt for voldsomt, så det,

der skulle være hjælpemidler, i stedet kommer til

at virke som tvangsmidler. Det kan vi ikke være

bekendt over for vore heste, og rent faktisk er

det forbudt og retsligt strafbart i henhold til lov

om hold af heste. Der er ingen diskussion om, at

såvel dommere som fagudvalg i det kommende

år vil fokusere yderligere på hestevelfærd.

Et andet punkt dommerne vil fokusere på, er

sikkerhed. Tænk, at det kunne komme som en

overraskelse for nogen til et DM i kørsel, at der

skal stå en groom hos hesten(e), når en ekvipage

venter lige ved siden af konkurrencebanen på at

komme ind til præmieoverrækkelse.

Med disse afsluttende formanende ord ønskes

alle medlemmer af Dansk Køre Forbund og deres

familier en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende

nytår.

Med venlig hilsen

Jens Svenningsen


Resultat for CUP 2008 i brugskørsel

Vinderne i cuppen blev i ponyklassen for 3. gang

i træk Stein Andersen, VK og i hesteklassen for 2.

gang i træk Kirsten Donslund, ØKS.

Vi ønsker tillykke til dem begge.

Referat af brugskørselsmøde 7. september

2008 hos VK på Holtegaard

Navn

Køre-

selskab

Fra Brugskørselsudvalget

Ordstyrer: Flemming Nielsen - FN

Referent: Mette Nørgaard

PLaCeRING I BRUGSKøRSeLS CUP 2008

Klasse MKS 26-

04-2008

HKR 18-

05-2008

Dagsorden:

Velkomst/beretning ved Stein Andersen

DM – hvor tit?

Brug af skyklapper

Forslag til valg til BKU

Evt./andre ting

FN gennemgik dagsordenen.

Placeringspoint

SKS 22-

06-2008

TKS 24-

08-2008

VK 07-09-

Placerings-

point i alt

fra de 3

bedste åbne

stævner

Køresporten 5·2008

Placering i

CUP 2008

Stein Andersen VK 1P 16 12 16 44 1

John Sørensen MKS 1P 12 9 16 U 37 2

Kis Grønkjær MKS 1P 6 16 9 9 34 3

Kurt Hansen HKR 1P 3 12 6 6 24 4

Verner Bruun MKS 1P 9 6 7 7 23 5

Bendt Rosenberg HKR 1P 5 5 12 22 6

Anker Kristensen HKR 1P 7 7 5 19 7

Anja Sørensen MKS 1P 0 4 5 9 8

Jens Peder Sørensen MKS 1P 4 4 9

Gorm Østergård ØKS 1P 2 2 10

Kurt Pedersen MKS 1P 1 1 11

Kirsten Donslund HKR 1H 16 16 16 16 48 1

LiS Laumann MKS 1H 12 12 12 36 2

Else Laursen ØKS 1H 6 9 7 U 22 3

Torben Lützhøt THKS 1H 9 9 4

Inger Lise Thaysen ØKS 1H U 9 9 4

Brian Larsen FKS 1H 7 7 6

Gitte Sørensen SKS 1H U

Jens Rasmussen FKS 1H U

2008

23


Ad. 1 Velkomst/beretning ved Stein Andersen – SA.

SA kom med en kort gennemgang af året indenfor

brugskørsel:

- Nordisk konference med væsentlige ændringer,

bl.a. at forspændings- og banedommer skal

vægtes væsentlig mere nu end før. Øvrige ændringer

der blev nævnt: rykninger, læsserampe, hjælp

fra medhjælper, skyklapper blev forbudt.

- Træningsstævner, cup-stævner

- DM gik godt, men blev desværre præget af

problematikken omkring skyklapperne.

- Ros til Else for et realistisk syn på egen hests

formåen og niveau.

- NM flot stævne. Ros til John og Ingerlise.

Lidt malurt i bægeret omkring selve arrangementet:

intet edb, hvilket gav lange ventetider

på resultater, ingen dommersedler udleveret til

kuskene, banetiderne var ikke beregnet godt nok,

”snæver plads” ændret i løbet af stævnet.

- Skyklap-sagen har fyldt meget i året.

- BKU: der skal findes tre nye medlemmer

til BKU, da Judith stopper pga. manglende tid,

SA er på valg og modtager ikke genvalg, Bjørn

Poulsen – BP vælger at udtræde to år før tid. SA

og BP primært pga. mistillid til deres arbejde i

udvalget.

FN spørger de fremmødte om emner til afløsere

i BKU.

Keld Kryger – KK pointerer det uheldige i at

der går tre på samme tid.

Kirsten Donslund – KD medgiver KK, men har

forståelse for valget.

Lige pt. ingen forslag til nye emner til BKU. FN

opfordrer de fremmødte til at lægge hovederne i

blød mht. forslag.

Ad. 2 DM – hvor tit?

Nu er det hvert år, men måske det skal være hvert

2. år fremover?

SA foreslår hvert 2. eller 3. år

NM afholdes hvert år på skift i de tre nordiske

lande, Norge, Sverige og Danmark.

Bred enighed om, at hvert 3. år er for sjældent.

Fremover er en mulighed, at der afholdes fem

cup-stævner og et af dem kombineres med et DM,

således der afholdes DM hvert år.

Stævnerne kan evt. afholdes med to sværhedsgrader,

dette for at få evt. nye kuske med.

24 Køresporten 5·2008

For nuværende er sværhedsgraden for stor til

nye kuske, hvilket kan give dem en mindre god

oplevelse ved stævnerne.

Måden kan også være at lave flere træningsstævner,

men dette kræver igen en stor arbejdsindsats

hver gang.

Det skal dog også have en sværhedsgrad, så

interessen og udfordringer bibeholdes, både for

toppen, de øvede og nye kuske.

Else mener dog, at det for nye kuske kan være

godt, at måle sig med de øvede.

Ruten kan laves således, at den kan være fælles

det meste af tiden, og så gradueres på nogle steder

mht. sværhedsgrad.

Østjysk Køreselskab fremhæves for at lave

svære baner. BKU godkender banen om den er

lovlig eller ikke lovlig – dette dog kun i forbindelse

med cup stævner og DM samt at man

foreslår godkendte dommere til forspænding

og banen. Ikke til almindelige træningsstævner.

Der kan også findes en danmarksmester ved, at

finde den samlede vinder ved cup stævnerne.

Dette ved at tre stævner tæller til DM.

Det år, hvor der er NM i Danmark, er der ikke

et DM på basis af cup-stævnerne.

NM kan også kombineres med et cup-stævne,

men danmarksmesteren findes først når de fem

cup stævner er afviklet.

Konklusion:

Der vælges at tre af fem cup-stævner tæller til

DM således, at det er en samlet cup-vinder, der

bliver danmarksmester.

Og hvert 3. år indlemmes det i et NM.

Ni stemte for og én i mod. Vides ikke hvor mange,

der ikke stemte.

Ad. 3 Brug af skyklapper

Keld Kryger – KK: der må ikke udelukkes folk fra

at køre brugskørsel på baggrund af brug af skyklapper

mm.

KD: hvordan bedømmes så lydighed ved brug

af skyklapper?

SA: nordmænd og svenskere vil på ingen måde

bruge eller tillade brug af skyklapper, da de også

bruger deres heste i forbindelse med skovbrug, og

de mener, at der ved brug af skyklapper opstår et

sikkerhedsproblem.


Det vil være vanskeligt at stille op til NM med

skyklapper, da der i Norge og Sverige vil blive

udstedt forbud mod at køre på banen, hvis man

gør brug af skyklapper.

Der kan indstilles til BKU, at det vil være

muligt at bruge skyklapper i Danmark.

Heste uden skyklapper kan have fordele ved at

have synskontakt med kusken.

Der er både fordele og ulemper ved brug af

skyklapper.

BKU har opfordret til at dele stævnerne til

brugskørsel både med og uden skyklapper.

Opfattelsen blandt kuskene har været at der fra

BKU’s side har været udstedt forbud mod brugen

af skyklapper.

I flg. SA har det været muligt at deltage med

skyklapper, men kun i træningsstævneregi.

FN efterlyser forslag til at komme videre med

problematikken.

Bendt foreslår, at det skal være muligt at deltage

med bl.a. skyklapper i Danmark, og i udlandet må

man følge de regler, der i det pågældende land.

KD påpeger problemet i, at man så måske skal

langt ned i kvalifikationsrækken for at finde

kuske, der kan deltage i nordisk sammenhæng, da

det jo skal være uden skyklapper.

Skal man kvalificeres til at køre i nordisk regi,

skal det være uden skyklapper.

Kuske, der starter med skyklapper, kan med

tiden – og øvelsen – måske tage dem af, og på

den måde komme videre.

Forbuddet mod brug af skyklapper har betydet

at en del kuske har fravalgt at deltage i stævner

i år.

Konklusion:

Kørsel i Danmark kan ske både med og uden

brug af skyklapper, og en danmarksmester kan

også være en, der bruger skyklapper.

Dog kan en kvalificering til kørsel i nordisk

regi kun ske uden brug af skyklapper.

BP opfordrer til at komme med forslag til en

model hvor vi kan få flere med til de åbne stævner

hvor sværhedsgraden gradueres efter kuske

og heste formåen.

Hvordan straffes brugen af næsebånd mm?

Opfordring til at regler fastsættes – præciseres,

således, at strafpoint er fastlagt, så det ikke er op

til den enkelte dommer at afgøre om det giver 1

eller 10 strafpoint.

Dette opfordres BKU til at arbejde videre med

– at regler og strafpoint præciseres mere.

Brug af skumkæde og udveksling på bidet.

Banedommerne bør være mere opmærksomme

på kuskenes brug af hjælpere mht. strafpoint ved

kørsel med for hård hånd.

Skumkæde og udveksling er ikke forbudt, men

giver strafpoint.

Iflg. Richard Hansen – RH er skumkæde nødvendig

ved brug af stangbid. Dette for at give den

korrekte retning i biddet.

KK vil gerne, at det rent sikkerhedsmæssige er

i orden, med f.eks. brug af næserem. Desuden at

det også straffes, hvis en hest konstant går med

åben mund. Dette straffes ikke altid.

Kuske skal have lov at køre med de bid, de

synes, de kører bedst med og så må straffen på en

eller anden måde standardiseres, så reglerne bliver

ens for alle.

Banedommerne bør gøre mere ud af, at påpege

at kørsel med åben mund ikke er i orden. Dette er

der dog ikke belæg for i flg. reglementet.

Ved forspænding bedømmes og straffes hvor

hårdt hesten er spændt op. Ligeledes skal det

bedømmes og straffes fra banedommerens side

hvilken grund der er til hesten går med åben

mund. Er det stress, nervøsitet eller er det kusken,

der kører med for hård hånd?

Ad. 4 Forslag til valg til BKU

Alle opfordres til at komme med forslag til emner

til BKU.

KK nævner Bente Søndergaard, der dog ikke

for nuværende er bekendt med, at alle i BKU går

af. RH opfordrer til at medlemmerne sidder tiden

ud, men BP vælger trods dette at gå to år før tid.

Dette begrundes med, at der jævnligt udspredes

personlige beskyldninger og rygter. Desværre er

de aldrig direkte. Dette ”personfnidder” er en stor

belastning. Bjørn ønsker derfor ikke at stå i vejen

for udviklingen af brugskørsel i Danmark.

FN kommer med en indtrængende opfordring

til, at brugskørselskuskene lægger arbejde i at

komme videre med arbejdet i BKU: Finde folk

mm. Beder alle tage et ansvar for at finde folk til

Køresporten 5·2008

25


det videre arbejde omkring brugskørsel. Der er en

fare for at det ellers glider i den forkerte retning.

Der har været gjort et stort stykke arbejde for at

komme dertil hvor vi er i dag.

Ad. 5 Evt./andre ting.

SA mener, der på næste nordiske konference kommer

et emne op om samme hest med flere kuske

eller samme kusk med flere starter.

Der diskuteres i de andre lande, om det er i

orden eller det skal ændres. Problematikken kan

bl.a. opstå ved lydighed, at en hest har set banen

tidligere i stævnet, hvis der er flere kuske om en

hest.

Det kan også være en fordel, at en kusk, som

har været hjælper inden vedkommende selv skal

køre, har set banen fra kuskesædet.

Der kommer måske også forslag om at konkurrence

området skal være lukket for andre end

kuskene og forhindringsdommerne når konkurrencen

er startet. I Norge og Sverige er det ikke

tilladt for tilskuere at færdes i konkurrence området,

som det er her i landet.

FN fortæller om www.visitnordjylland.dk hvor

man kan sende meddelelser ind om f.eks. stævner,

så der bliver mere opmærksomhed om disciplinen.

Dette findes måske andre steder i landet, og kuskene

opfordres til at være opmærksomme på dette.

Måske kan stævner afvikles sammen med andre

foreninger. FN nævner samarbejdet med Hjallerup

Marked om Top Cup vest som eksempel.

SA fortæller om en spæd opstart i samarbejde

med Dansk Ride Forbund, hvor brugskørsel og

brugsridning afvikles sammen, måske i forbindelse

med et almindelig ridestævne.

FN takker til slut for god ro og orden på mødet.

Det i skrivende stund afgående brugskørselsudvalg

BKU siger tak for den mulighed, vi fik for at

medvirke til at opbygge og udvikle brugskørslen i

Danmark.

Det nordiske samarbejde var præget af en

meget konstruktiv indstilling til at finde løsninger,

hvor de enkelte landes traditioner i størst muligt

omfang kunne rummes i det samme reglement,

samt at ændre beskrivelserne af de enkelte øvelser,

så bagatelgrænser og uklarheder blev fjernet

for at gøre det mere overskueligt at være forhindringsdommer.

26 Køresporten 5·2008

Vi kan være stolte af udviklingen og det niveau

både på kuskesiden, stævneafviklingen og det rent

organisatoriske, vi har opnået på så relativ kort

tid.

Niveauet kan bestemt måle sig med niveauet i

både Norge og Sverige.

Der har gennem den senere tid været en del

uenighed og forskel i holdninger især om skyklapper.

Hvis disse holdninger blev fremsendt af de fastlagte

kanaler, kunne man få en åben og saglig dialog.

En sådan åben drøftelse er et rigtigt godt grundlag

for at skabe udvikling og afklaring. Denne

form for uenighed er ikke belastende men kun

berigende.

Desværre har vi konstateret, at der gentagne

gange bliver udspredt rygter med personlige

angreb.

For at nævne et eksempel: ”Stein og Bjørn fik

i Norge ændret reglementet, så skyklapper blev

forbudt. På den måde blev konkurrencen ikke så

hård”.

Denne påstand har intet at gøre med det faktiske

forløb, hvor vi tværtimod forsvarede muligheden

for at anvende skyklapper.

Disse personlige angreb, som aldrig kom direkte,

blev en så stor belastning for udvalget, at vi

ikke så os i stand til at fortsætte arbejdet.

Det afgående BKU ønsker det nye udvalg velkommen

og held og lykke med det fremtidige

arbejde.

Vi håber, at udvalget må blive forskånet for

rygtedannelse og personlige angreb, så den fornødne

arbejdsro kan etableres for at sikre den

fortsatte udvikling af brugskørsel i Danmark. Det

fortjener sportsgrenen.

Med venlig hilsen

Brugskørselsudvalget


Pløjeudvalget inviterer pløjere, dommere og andre

interesserede til pløjemøde 17. januar 2009 på

Kærsgård på Fyn, kl. 10.00.

LARS MICHEELSEN

Gerdingvej 30 - 9520 Skørping

Tlf. +45 98396097

Fax. +45 98396044

www.lmvogne.dk

Nyt fra Pløjeudvalget

Dagsorden og tilmeldingsfrist vil komme på

køreforbundets hjemmeside til jul.

• Restaurering og nybygning af vogne

• alle typer træhjul restaureres

• 15-70 mm vogngummi monteres

• Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m.

• Vognlygter og beslag i messing / nikkel

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg

Køresporten 5·2008

27


Karaktergivning i dressur

28 Køresporten 5·2008

Nyt fra Uddannelsesudvalget

For dommernes vedkommende har vi i starten af

året i forbindelse med vores årlige dommerkonference

talt meget om betydningen af de enkelte

karakterer, der gives i dressur. Det samlede resultat

og sammenligningen af de enkelte dommeres

placering af kuskene er et evigt diskussionsemne

– og i forhold til tilskuerens eller kuskens egen

vurdering, hvordan de synes det overordnede

resultat burde være, er der nogle gange stor uoverensstemmelse.

Med hensyn til karakterernes betydning, er det

vigtigt at bemærke ordlyden for de enkelte karakterer

i stedet for at tænke i tal alene. Specielt i de

nyere programmer, hvor karaktererne skal gives

for kortere momenter og meget hurtigt efter hinanden,

er det vigtigt at tænke på, hvad der er

”godt” 8 – hvad der er ”tilfredsstillende” 6, ”tilstrækkeligt”

5, osv. – jf. reglementets beskrivelser

af karakterernes betydning.

Vi kan opfordre både kuske og dommere (og

kloge tilskuere) til at kigge lidt i definitionerne i

reglementet på de enkelte karakterer, der gives, i

håb om større forståelse for, at der ind i mellem

kan være forskelle på de samlede points dommerne

imellem, når der for hver kusk er 25 individuelle

karakterer, der skal gives på meget kort tid

- og fra forskellige synsvinkler.

Fra Uddannelsesudvalget side arbejdes der

videre på at følge den internationale udvikling i

bedømmelserne, både for så vidt angår selve dressuren,

men ligeledes også det ansvar, der påhviler

officials – ofte dommerne – omkring hestevelfærd

og sikkerhed, ved såvel åbne stævner som mindre

lokale stævner.

Dommerkandidater i gang

I år er det med stor glæde konstateret, at mange af

de nye dommerkandidater har været ude at prøve

kræfter med den virkelige verden med rigtig god

respons, og vi ser frem til at kunne få stor glæde

af alle fremover, så vi på sigt kan blive flere frivillige

til at løfte byrde og efterspørgsel på veluddannede

dommere.

Nyt kørereglement 2009

FEI har barslet med et nyt reglement, gældende fra

1. januar 2009, og den kommende dommerkonference

i 2009 vil i stor grad komme til at omhandle

kendskab til dette reglement, som burde blive

mere overskueligt, end det vi har i dag. Nærmere

om det nye reglement vil følge, når vi er sikre på,

hvilke nye tiltag, der vedtages.

Dommerkonference 2009

Dommerkonferencen 2009 vil traditionen tro blive

afholdt sidste weekend i marts 2009 på Kærsgaard,

enten lørdag eller søndag. Nærmere herom

følger.

På Uddannelsesudvalgets vegne

Pia Skar


Tur til Sverige 9. august

Bornholms Køre Selskab

Formand: Axel Hansen, Sosevejen 2,

3720 Åkirkeby, tlf. 5697 2646,

birteaxel@mail.tele.dk

I alt 12 personer i tre personbiler kørte til Flyinge

i Sverige for at opleve Svensk Mesterskab i kørsel.

Det var en spændende og hyggelig tur, hvor

der blev kigget på maratonkørsel af høj klasse for

såvel ponyer som heste.

Melstedgårdtur 7. september

Fem kuske havde sat kursen mod Melstedgård.

Man havde fulgt opfordringen om så vidt muligt

at komme med historiske vogne, og flere havde

iført sig beklædning, som matchede vognene.

Bornholmsmesterskab i pløjning med heste

4. oktober

Vi hyldede årets Bornholmsmester i pløjning ved

det traditionelle ærtegilde. Bornholmsmesteren

hedder også i år Johnny Jensen.

Kørsel i hal

”Indendørssæsonen” er startet. Så nu køres der i

ridehallen i Vestermarie om mandagen kl. 19-21.

Indtil jul koncentrerer vi os om de unge heste.

Siden sidst

Sekretær: Vips Christensen

Segenvej 26, 3700 Rønne

Tlf. 5699 0422, munkhoej@mail.dk

Den samlede stilling efter de to delpløjninger så

således ud:

1. Johnny Jensen, 377,75 points

2. Steen Åge Olsen, 361,16 points

3. Bent Nielsen, 356,85 points

4. Ida Marker, 322,00 points

5. Axel Hansen, 315,28 points

6. Arne Kofoed, 153,69 points – deltog kun i 1.

delpløjning

7. Bent Hansen, 162,50 points – deltog kun i 2.

delpløjning

Eneste begynder, Thomas Høringsen, endte op

med i alt 281,03 points.

Kørsel i hal

Hvad nu

Den 13. oktober startede ”indendørssæsonen”

med kørsel i ridehallen i Vestermarie. På den første

aften var der rigtig god tilslutning. Vi fik også

denne aften hele 3 nye aktive medlemmer.

Generalforsamling 26. november

Kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i

Nyvest Centret, Nylars.

DKF’s reglementer

kan downloades på www.koereforbund.dk

Køresporten 5·2008

29


Løvfaldsturen ved Slagelse

30 Køresporten 5·2008

Dansk Køre Selskab

Formand: Niels Giversen

Kyringevej 102, Kyringe, 4296 Nyrup

tlf. 5780 3929, 2093 6929, hestemand@mail.dk

For første gang i mange år var vejrguderne ikke

med deltagerne i løvfaldsturen, men trods regn og

megen storm, gennemførte alle 11 tilmeldte turen

gennem skovene. Det var en kold tur, så det var

dejligt at mødes over en platte og en hyggelig snak

i forsamlingshuset efter den kolde tur, hvor ca. 50

personer deltog.

Det var igen Christian Eisensøe, der havde tilrettelagt

turen, og der blev lovet, at der også bliver

en tur til næste år, da bliver det den 8. oktober og i

forhåbentlig bedre vejr.

SLESVIGSKE VOGNSAMLING

-hverdagsliv med hest og vogn

Siden sidst

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk

www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere

Schaumanns Klædefabrik i Haderslev.

Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer,

der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer.

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Sjællandsmesterskabet i pløjning

Ni pløjere deltog i Sjællandsmesterskabet. Det var

ikke så mange som sidste år, men vi håber stadig

på, at flere får lyst til at deltage i den gamle kultur

at pløje med heste. Vejret var rimeligt om formiddagen

med kun lidt støvregn, men om eftermiddagen

fik vi en del mere regn, så alle var glade for

at komme i tørvejr i klublokalet og spise de gule

ærter, hvor præmieoverrækkelsen også fandt sted.

Resultatet blev:

1. Jan Hansen

2. Jørgen Andersen

3. Kurt Hansen.

MUSEUM

SØNDER

JYLLAND

Åben:

Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16

Lørdag-Søndag 13-16

September, Oktober, Marts-Maj:

Tirsdag-Søndag 13-16

Mandage lukket

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707


Generalforsamlingen 21. november

Den årlige generalforsamling foregår igen i klubhuset

på Dorthealyst, og igen i år vil der være

mulighed for at købe stegt flæsk ”ad libitum” med

persillesovs og kartofler. Vil du/I deltage i spisningen

inden generalforsamlingen, skal du/I tilmelde

jer senest 17. november til Gertrud Sørensen, tlf.

4011 9434, fax. 5962 2359 eller mail gertrud.

dks@mail.dk. Tilmeldingen er bindende. Vi spiser

kl. 18.00, og kuvertprisen er til rimelig pris. Er

du ikke interesseret i at spise med, kan der under

generalforsamlingen købes kaffe med kage samt

øl og sodavand. Generalforsamlingen begynder kl.

19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Hvad nu

Bestyrelse:

Anne Jensen. Modtager genvalg

Henrik Nakskov. Modtager genvalg

Bent Rindum. Modtager ikke genvalg

Gorm Müller. Modtager ikke genvalg

Birger Hansen. Modtager ikke genvalg

Valg af suppleanter:

7. Valg af revisor og suppleant

8. Evt.

Efter generalforsamlingen vil der under kaffen

blive vist video fra året der er gået.

Indendørs kørestævne på Kastaniegården

17. januar

Faxe Køre- og Rideforening afholder sæsonens

2. indendørsstævne. Der kan tilmeldes i følgende

klasser: 1- og 2-spand hest og pony samt debutantklasse.

Klasser oprettes ved mindst fem ekvipager.

Max 25 spand. Propositioner og yderligere oplysninger

kan ses fra uge 48 på www.f-kr.dk eller

fås ved henvendelse til Gyda Andersen, tlf. 5671

0188, 3013 1826 eller e-mail gyda_andersen@

mail.tele.dk.

Køresporten 5·2008

31


Løvfaldstur på egeskov

32 Køresporten 5·2008

Fyens Køre-Selskab

Formand: Jørgen Dam Johansen,

Koesmosevej 69, Kauslunde, 5500 Middelfart,

tlf. 6440 3367, polsemanden@mail.dk

Man kan ikke sige andet end, at vi var heldige

med vejret. Solen skinnede hele turen rundt, og

det satte selvfølgelig sit præg. Og fremmødet kan

man heller ikke andet end at sige var flot. 15 ekvipager

deltog, deriblandt en enkelt rytter.

Turen var veltilrettelagt og godt gennemtænkt

af Leif, og vi var da nogle, som kom med steder

hen, vi ikke havde været før. Det er en fornøjelse,

når der er frivillige kræfter, som vil bruge

deres fritid på den slags.

Det eneste, som man kunne være lidt skuffet

over var, at en kommunikationsfejl, som gjorde,

at der ikke var styr på kaffe og kage som lovet.

Men jeg har fra pålidelig kilde, at det vil der blive

strammet op på, så arrangøren af turen ikke

lover mere, end han kan holde. Men den lille

tekniske fejl kan ikke ændre på, at alle havde en

super god dag. Så vi kan ikke andet end at takke

for den fine tur, og det gode vejr, bestilt til lejligheden.

Juleønske

Mette Neerholt

Fyens Køre-Selskab ønsker alle en glædelig jul og

et godt nytår samt tak for alle de fornøjelige timer,

vi alle har tilbragt sammen.

Bestyrelsen

Hvad nu

Sekretær: Jørgen Neerholt

Drudvangen 2, Andebølle, 5492 Vissenbjerg

tlf. 6447 2406, 3064 4640, familien@neerholt.dk

Fynsmesterskab i pløjning 28. september

Stævnet blev afholdt på Vittingegård ved Broby.

Der var syv pløjere, hvoraf de fem dystede om

titlen. To pløjere fra DKS var dukket op for at

give lidt konkurrence, og det er jo altid hyggeligt

med gæster udefra – og jo flere pløjere jo bedre.

Der blev pløjet stubjord om formiddagen, og om

eftermiddagen blev der pløjet ”grønjord,” som var

en harvet stubjord, der var tromlet over igen. Vejret

var på vores side, og det blev en hyggelig dag.

Dagens bedste pløjer og også Fynsmester blev

Søren Rasmussen, Urup. Andenpladsen indtog

Birgit Hansen, Søndersø. På 3. Pladsen kom Birger

Hansen, DKS

Fyns køreselskab er glad for at have disse gode

omgivelser til dette årlige hyggelige stævne, og

håber igen til næste år på deltagelse fra de andre

køreselskaber.

Bjerne

Fynsmester i pløjning blev Søren Rasmussen fra Urup.

Foto: Bjerne Frederiksen


Løvfaldstur

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Anders Overgaard Andersen,

Glerupvej 7, 9560 Hadsund, tlf. 9857 4533,

mobil 2614 4533, aoa@c.dk

Traditionen tro blev der afholdt løvfaldstur ved

Lissy og Børge Simonsen, Trinnerupvej 6, Terndrup.

Der deltog ni ekvipager. Turen gik til Bælum

Sønderskov, hvor vi spiste vores medbragte mad.

Turen sluttede hjemme ved Lissy, hvor der altid

er et veldækket kaffebord. Børge havde sørget for

fløden til kaffen. Vi er meget taknemlige for jeres

gæstfrihed.

Juletur i Rold Skov 30. november

Ditte og Anders

Fra Arden Sportsrideklub, nærmere oplysning ved

Randi Stub Petersen, tlf. 9839 2905 eller 4110

8812. Tilmelding senest 24. november.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Helge Olesen

Haverslevvej 58, 9520 Skørping

tlf. 9837 5169

Junior- og seniordag

Der var ikke mødt juniorer op. Da vi havde fået

vores kaffe, gik seniorerne i gang med at bygge

en forhindringsbane. Der deltog fem ekvipager i

forhindringskørsel, og så var der middag, hvor vi

spiste vores medbragte mad. Forinden havde vi

drøftet, om vi skulle køre en tur i skoven, og det

gjorde vi. Det var en rigtig dejlig tur, vi var nogle

stykker, der aldrig havde været der før. Og så var

det kaffe og kagetid. Kagen er i hvert fald ikke for

gammel, sagde Thorkild, for Fru Jensen bagte den

kl. halv otte i aftes.

Køresporten 5·2008

Anders

Familien Lindegaard stiger til vogns og forlader afslutningsparaden ved Wiffertsholmstævnet. Foto: Tove F. Hansen

33


Midtjysk Køre Selskab

Formand: Ole Kristiansen

Vestermøllevej 3 7323 Give

tlf. 6161 0039, ok@rbhg.eu

Pløjestævne i Ulbjerg 5. oktober

Der var otte pløjere tilmeldt, og det var vist første

gang, at der var lige mange af hvert køn. Det var

en rigtig god dag. Regnvejret stoppede, da vi startede

med at pløje. Jeg er sikker på, at det var fordi,

vi tre tøser havde sagt ja til at prøve at pløje med

Erlings heste (Mette, Nanna og mig), og vi fik da

også vores sag for. Jeg lagde ud om formiddagen,

og det er godt nok svært at lave en lige fure, men

det gik da. Da vi havde nået de tre første furer,

og Tina stod og ventede, kom Torkild os til undsætning,

og han fik rettet op på det, vi havde fået

lavet, så godt han nu kunne. Så gik det egentlig ok

da vi ”bare” skulle køre frem og tilbage uden at

stille på noget. Da vi så nåede afslutningen, var

Torkild så venlig at komme tilbage og hjælpe os,

for det er godt nok svært, når det er 3. gang, man

har ved sådan en plov. Nanna tog så over om eftermiddagen,

hvor det gik noget bedre. Der kunne

man godt se, at hun havde prøvet det nogle flere

gange.

Alt i alt var det en rigtig sjov dag, og jeg har

meget at lære endnu. Jeg kan bare sige, at hvis

man har lyst at prøve noget præcision, så skal man

prøve at pløje.

Generalforsamlingen 5. november

34 Køresporten 5·2008

Maja Nielsen

På Birken kl. 19.00. MKS er vært ved kaffe og

kage. Øl og vand kan købes. Vel mødt

Julefrokost 29. november

Bliver aflyst, vi prøver evt. igen næste år.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Maja Nielsen

Allestrupvej 3, 9500 Hobro

tlf: 9854 8297, maja-albrecht@hotmail.com

Begynderstævne på Birken 12. oktober

Der var bare super god tilslutning. Jeg havde en

drøm om, at vi måske kunne få en masse nye til at

køre sådan et stævne, og det lykkedes. Mange af

hestene havde prøvet det før, men der var så kommet

en ny på bukken. Nogen havde byttet plads

med den normale kusk, andre var helt nye kuske,

som vi forhåbentlig kommer til at se mere til. Der

var 15 ekvipager til start, alle kørte dressur og forhindringskørsel,

nogen få havde valgt maratonen

fra. Der var frit valg af dressurprogram. I forhindringskørslen

have vi lagt 30 cm til, og maraton

var 3 forhindringer, ingen længere rute, kun det

der var imellem forhindringerne.

Samlet vindere blev:

Juniorklasse:

1. Emma Christensen

2. Richard Pedersen

3. Camilla Hermann

Klasse 2 (øvede)

1. Søren Høgh

Klasse 3 (begyndere)

2. Sidsel Egelund

3. Bolette Skov

4. Pia Rosenhøj

5. Nicki Trapp

Det var en kæmpesucces, så vi gentager det helt

sikkert til foråret.

Indendørs brugskørselsstævner

Kis og Jørn Grønkær fra MKS indbyder på følgende

datoer til træningsstævner 18. januar, pris

50 kr., 31. januar, pris 50 kr. og med dommer 15.

februar, pris 150 kr. Hver gang serveres der kaffe

kl. 9.30. Tilmelding syv dage før hvert stævne til

Kis og Jørn, tlf. 9746 4571.


Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Træningsstævne i Nr. Hostrup 14. september

Bente og Ib Hansen afholdt, traditionen tro, træningsstævne.

11 deltagere deltog fordelt på tre

klasser. Resultaterne blev

Klasse 1 heste 2-spand

1. Peter Chr. Jespersen

2. Solveig Andersen

3. Ib Hansen

4. Svend Erik Raun

5. Ann Rysgaard.

Klasse 2 2-spand pony 1 og pony 2

1. Annette Sørensen

2. Kristina Driessen

3. Lars Dau.

Klasse 3 1-spand pony 1

1. Louise Kaiholm

2. Bjarne Pedersen

3. Bent Todsen.

Igen et godt stævne i nogle gode omgivelser, og vi

siger mange tak til Bente og Ib for husly og god

forplejning mv. Også en stor tak til dommer Herluf

Bækgaard og vore mange hjælpere.

Pløjetræning 20. september

Otte pløjere trænede på livet løs i Bedsted, og alle

havde en god dag.

Generalforsamling 14. november

Sidste aktivitet i år vil være vores generalforsamling

som afholdes på SI-Centret i Nr. Hostrup,

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf. 7454 7060, post@hedegaarden.dk

SM-pløjning 4. oktober

10 pløjere dystede ved det Sønderjyske Pløjemesterskab,

som også samtidig var åbent pløjestævne.

Resultaterne blev:

Lis Laumann, MKS

Arne Hansen, SKS

Henry Nissen, SKS

H. P. Hein, SKS

Ejner Hansen, FKS

Børge Woss, SKS

Birgit Hansen, FKS

Tage Petersen, SKS

Kaj Nielsen, SKS

Erik Petersen, SKS.

Henry Nissen blev igen Sønderjysk Mester, idet

han var den bedst placerede af pløjerne fra SKS.

Tak til dommerne og de mange hjælpere for en

god indsats.

Løvfaldstur 5. oktober i Gråsten

Otte spand var tilmeldt, men desværre måtte turen

aflyses på grund af et ualmindeligt dårligt vejr.

Tak for et stort forarbejde. Vi håber, arrangørerne

vil lave en lignende tur til næste år.

Nordiske Mesterskaber i kørsel

Er nyligt afholdt i Åstorp i Sverige. Lars Dau fra

vores selskab vandt sin klasse og blev hermed

Nordisk Mester i 2-spand pony 1. Vi ønsker hjertelig

tillykke til Lars med det flotte resultat.

kl. 19.30. Som sædvanligt serveres et par stykker

mad til rimelig pris. Indkaldelse til generalforsamlingen

sker ved brev til hvert medlem.

Køresporten 5·2008

35


36 Køresporten 5·2008

KLINDT

seletøj

Andet tilbehør til kørsel:

Nummer til seletøj i læder 99,-

Nummer til vogne i læder 250,-

Stopur til maraton 599,-

Sikkerhedsvest 799,-

Supergrip handsker i kunststof fra 99,-

Kørehandsker i læder fra 259,-

Køreforklæde i uld fra 199,-

Køreforklæde i kunstlæder fra 299,-

Bogart hat i blå, brun eller sort 349,-

Australsk hat i læder 499,-

Tophat, grå 1.399,-

Hatte taske, beskytter den fine hat 199,-

Jodphurs støvler fra 299,-

Kørepiske fra 119,-

Kørekegler: 1 sæt (2 kegler + 2 bolde) 599,-

5 sæt 2.500,-

Beskyttere til ryg og bringe fra 199,-

Liner i kunststof eller læder fra 299,-

Seletøjstaske 360,-

”Start” sele i læder

(en billig men god sele at komme i

gang med)

God, blød læderkvalitet

Nylonforstærket

Messingbeslag med stål-dorne

Komplet inkl. hovedlag, liner,

skagler, skaglebærere og

hintertøj

Mini-shetland, shetland, pony,

cob og full.

Én-spænder fra 1.900,-

To-spand fra 3.800,-

KLINDT RIDEUDSTYR

Stevns Landevej 85

4660 St. Heddinge

56 50 41 08

www.klindt.net

Hverdage 12-18

Lørdag 10-13


Minikørestævne 17. august

Thy Køre Selskab

Formand: Bjarne Kær

Gl. Feggesundvej 39, 7742 Vesløs

tlf. 9799 3305, 4037 2156

Stævnet blev afviklet på og ved Skinnerupbanen.

Der blev kørt minimaraton om formiddagen, og

forhindringskørsel om eftermiddagen. Der var

tilmeldt 11 ekvipager, men en måtte melde fra på

grund af høst.

Samlet nr.

1. Mitzi

2. Birger

3. Eigil.

Tak for den gode tilslutning og vi hyggede os alle.

Også tak til hjælperne, for uden deres hjælp ville

det ikke kunne lade sig gøre. Det er en fornøjelse

at ringe rundt og spørge om hjælp. Medlemmerne

er altid klar til at hjælpe, selv om det mange

gange er de samme, der må holde for. Næste gang

vi afholder et sådan stævne, skal det arrangeres

lidt mere professionelt – siger Mitzi, men et godt

stævne, det var det.

Bjarne

Pløjetræning 7. september

Træningen blev afholdt hos Arne Studsgaard. Der

deltog seks pløjere, og der var en del tilskuere. En

rigtig fin dag, og hermed tak til Arne for rundstykker

og pløjearealer.

Calle

Åbent pløjestævne 20. september

Et fællesarrangement mellem Thy Køre Selskab

ThKS, veterantraktorklubben MTKJ, Landboungdom,

4H og Irup Hovedgaard blev afholdt på Irup

Hovedgaard.

Der var syv tilmeldte hestepløjere, tre fra MKS

og fire fra ThKS. Der blev først pløjet stubjord, og

efter middag grønjord. Der blev pløjet i godt vejr.

Siden sidst

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen,

Sundbyvej 50, 7950 Erslev,

tlf. 9774 6310, noblaest@mvb.net

Samlet resultat af hestepløjning:

1. Lis Laumann, MKS

2. Calle Jonasen, ThKS

3. Arne Studsgaard, ThKS

4. Torben Lützhøft, ThKS

5. Martin Jonasen, ThKS

6. Verner Bruun, MKS

En pløjer, Erling Larsen MKS måtte trække sig

pga. syg hest – good horsemanship.

Der skal lyde en stor tak til deltagere, hjælpere

og dommerne Herluf Holst, Erik Helleberg og

Poul Andersen. En rigtig god dag med mange aktiviteter:

Udslæbning af træ ved Mogens Friberg,

pløjning med tre heste ved Aage Langvang og

hestevognskørsel med kuskene Ejner Immersen,

Jørgen Jacobsen og Peter Larsen, også tak til alle

jer, og tak til Landboungdom, Veteranerne, 4H og

Irup Hovedgaard for godt samarbejde.

Sluttelig tillykke til Lis med det nordiske

mesterskab, som hun vandt i Norge.

Løvfaldstur 21. september

Pløjeudvalget v/Calle

Løvfaldsturen blev som sædvanlig kørt fra P-pladsen

ved Hjardalvej. Der var otte spand, 12 islænderryttere

og ca. 45 personer i alt. Turen foregik i

godt vejr med Poul i spidsen som den, der kendte

ruten bedst. Tak for det Poul. Rytterne blev ført an

af Frede, da Calle var i Norge og pløje om det nordiske

mesterskab. Han fik i øvrigt en flot 2. plads

– tillykke med det, Calle.

Frokosten blev indtaget på en dejlig åben mark

i skoven, hvor der var godt med græs til hestene.

Der blev hygget og snakket meget i de halvanden

time, der var pause. Det sociale tæller meget i vor

forening, rigtig god tur.

Bjarne

Køresporten 5·2008

37


Tur hos Rita og Per i Løgstør 24. august

Rita og Per var vært ved en dejlig tur i deres

område. Vi var fire spand og ca. 20 personer, og

vi startede med kaffe og rundstykker kl. 10, spiste

vores medbragte mad på en skøn plet, og var tilbage

igen ved 3-tiden til et veldækket kaffebord.

Tak for den gode beværtning, Rita. En dejlig tur i

en skøn natur

Sy/klubaftener

38 Køresporten 5·2008

Bjarne

Magna og Poul har igen lovet at holde vores syaftener

hos dem, tak for det. De vil som sædvanlig

blive holdt mandage med 14 dages mellemrum.

Vi starter efter jul, og det bliver flg. datoer:

Januar 5. og 19.,

februar 2. og 16. og

marts 2., 16. og 30.

Hvad nu

Bjarne

Skinnerupbanen

Tak for sommeren, der er gået. Det har været en

fornøjelse at se den interesse for at komme til vore

køreaftener. Til næste sommer skal vi nok prøve at

køre flere aftener, og arrangere det lidt bedre, men

det har været dejlige aftener med mange mennesker.

Tak til Magna, fordi du altid kommer med

kaffe og kage. Vel mødt til næste sommer.

Forårsdag i marken 4. april

Hos Torben Lützhøft.

Tilkørsel af heste

Bjarne

Hvis der er interesse, så arrangerer vi 3-4 gange i

april.

Nyt medlem

Vi byder velkommen til Martin Jonasen, Thisted.


Brugskørsel 24. august

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295,

jmn@carlf.dk

Arrangementet måtte aflyses på grund af for få tilmeldte.

Træningsstævne 28. september

Der var lagt op til et rigtigt godt stævne i TKS.

Efterårsvejret viste sig fra sin absolut pæne side,

og med fin tilmelding kunne det kun blive en god

dag.

Det blev det da også. Der blev kørt dressur,

hvorefter ekvipagerne kørte direkte til toppebanen,

som alle fik lov at køre to gange, så man fik

lidt rutine i den. Derefter blev den medbragte mad

spist i kuskestuen, hvorefter der blev spændt for til

maratonen.

Maratonbanen blev en prøvelse for de urutinerede

kørere, da det lykkedes samtlige ekvipager

enten at udgå eller at blive diskvalificeret, men

der blev øvet og forsøgt noget, så det er jo også

meningen med et træningsstævne. Der var mange

nye heste med, som ikke havde prøvet den slags

strabadser før, så set i det lys, klarede de det rigtig

pænt. De mere rutinerede havde også deres at slås

med, da vandforhindringen under broen bestemt

ikke var så nem, som den så ud. Der var flere af

de rutinerede kuske, der måtte tage en alvorlig

samtale med deres heste, men til slut lykkedes det

jo alligevel. Desværre var ”min fotograf ” taget

hjem til maratonkørslen, så jeg har ikke nogle billeder

derfra.

Siden sidst

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245

stald-bormose@privat.dk

Til slut samledes alle kørere i kuskestuen til en

kop kaffe og præmieoverrækkelsen. Jeg har indtryk

af, at alle kunne se tilbage på en god og hyggelig

dag, hvor det handlede om at kuske og heste

skulle lære, samtidig med noget socialt fællesskab

Resultater:

Klassen for uøvede, hvor der var seks deltagere,

havde ingen samlet placeringer, idet alle blev

disket i maratonen.

Klassen for øvede:

1. Ernst Gamst, TKS med 112,57

2. Mia Jakobsen, ØKS med 121,69

3. Kent Mortensen, TKS med 127, 97.

Pløjestævne 11. oktober

Hanne Hedegaard

Vi havde en god dag, dog ikke så mange tilmeldte.

Syv pløjere dystede tappert på Lene og Niels´

stubmarker.

1. Arne Hansen, 194,9

2. Lis Lauman, 189,6

3. Hans Peder Hejn, 178,2.

Generalforsamling 23. oktober

I kuskestuen, Husmandsvej 2, Gesten. Er afholdt

efter deadline.

DKF’s reglementer

kan downloades på www.koereforbund.dk

Køresporten 5·2008

39


Julehygge 14. december

Afholdes på Husmandsvej hos Lene og Niels kl.

13.30. Der er mulighed for at fælde årets juletræ.

Pakker medbringes til julebanko, max 25 kr. Børn,

børne- og oldebørn er meget velkomne, men husk

det ved tilmelding, da der vil være slikposer. Sidste

tilmelding til Niels senest 7. december.

Igangsætningsskursus 18. januar, 1. februar

og 15. februar

Hjælp til forspænding, tilpasning af seletøj, vogn

og almen køreteknik i samarbejde med Vejleegnens

Norske Hesteavlsforening. Dette er ikke et

40 Køresporten 5·2008

Hvad nu

tilkøringskursus. Vi er så heldige, at vi har fået

lov til at bruge ridehuset hos Vivian Hovmøller,

Engelsholm Ridecenter, Engelsholmvej 3, 7182

Bredsten. Vi starter kl. 10 og slutter kl. 14. Tilmelding

til Kent Mortensen, tlf. 2423 4701 senest 11.

januar. Husk at opgive ønsket dato og tidspunkt.

Vi ønsker alle vore medlemmer en god jul

samt et godt nytår

Hjemmeside

Husk at tjekke TKS´ hjemmeside for nyheder

www.trekantenskoereselskab.dk.


Vendsyssel Køreforening

Formand: Flemming Nielsen,

Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev,

tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Hyggedag 14. september

Vi havde en dejlig dag, hvor der kom 12 ekvipager

til en rigtig hyggedag, med både snak og kørsel.

Der blev kørt forhindringer, toppebane og øvet

dressur. Mange nye heste blev kørt med og trænet

i blandt andet vandgraven og på broen. Der blev

også kørt en smule brugskørsel. En meget lærerig

dag for både kuske og heste.

Pløjedag 27. september

Til pløjedagen var der samlet – næsten – alle former

for traktorer, plove af forskellig størrelse og

udformning og heste i flere størrelser og farver.

Anledningen var, at Vendsyssel LandboUngdom,

Vendsyssel 4H, Vendsyssel Køreforening og

Traktor- og motorklubben Jylland havde sat hinanden

stævne på Brian Sørensens jorde ved Thorup.

Her var der lagt op til akkuratesse, når furer-

Siden sidst

Sekretær: Mette Nørgaard

Aalborgvej 237, 9362 Gandrup

tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

ne skulle vendes, hvad enten det var med traktor

eller heste for.

Traktorerne var repræsenteret lige fra den lille

meget charmerende røde til de store nye traktorer.

Det er efterhånden nogle imponerende maskiner,

der bruges i landbruget i dag, og er man lidt

nostalgisk, virker de næsten for imponerende

ved siden af de gamle veterantraktorer. Nutidens

traktorer var repræsenteret med seks deltagere og

veterantraktorerne med hele 11 deltagere. Men

ligegyldigt om det var de små eller de store, blev

der jævnligt målt højde og bredde på plovfurerne.

Passede de ikke helt, blev der justeret lidt her,

rettet lidt til der og vist også taget lidt på øjemålet.

Tommestokkene og målebåndene blev flittigt

brugt. Og flot ser det jo ud, når furerne ligger

jævnt over jorden. Dog var der en enkelt græstot

hist og her. Og det var jo sikkert ikke efter planen.

Det er en skam, at lydene og lugtene ikke kan

viderebringes i bladet, for minderne kom i en lind

Der var mange deltagere og tilskuere ved pløjedagen. Foto: Mette Nørgaard

Køresporten 5·2008

41


strøm ved lyden og synet af de små gamle traktorer,

der sled i det for at trække ploven gennem

stubmarken. Og det var velholdte traktorer, nymalede,

velpolerede og fantastisk flotte at se på.

På den anden side af læhegnet var der fem spand

heste klar til at trække plove, der var fra tiden

før de små traktorer. Der var endda et trespand

spændt for en tofuret Fraugde plov. De andre plove

til hestene var enfurede. De dansk producerede

Fraugde plove har været produceret helt tilbage til

1878, og i dag kan der stadig købes Fraugde plove,

nu som vendeplove til det moderne landbrug.

De erfarne pløjere fortalte, hvor ømme benene

kunne blive, hvis der var for mange græstotter ved

pløjning med heste. For at dække dem, gik man

med det ene ben og skubbede totterne ned i furen,

så de kunne dækkes i næste omgang. Uden tvivl

med værkende ben til følge om aftenen. Efter en

dag bag plov og heste, er der vist ingen brug for

fitnesscentre eller lignende.

Der var stor interesse for pløjningen. En del

besøgende ville gerne se hestene i arbejde, og flere

fik her muligheden for at prøve, hvordan det er at

gå bag en plov spændt for heste. En utrolig spændende

oplevelse, i hvert fald for undertegnede, der

for første gang fik fornøjelsen af at prøve det.

Når et lignende arrangement løber af stablen

næste år, kan det meget anbefales at kigge forbi og

få både nostalgi og nutidig teknologi at se.

42 Køresporten 5·2008

Juniordag

Køresporten lever rigtig godt i Nordjylland, og

interessen for at køre med hest og vogn er stor.

Det kunne man se på de over 100 interesserede

personer, som var mødt op til ”Juniordag” på

Holtegaard. De mange fremmødte fik alle mulighed

for at få tømmerne i hånden og for at styre et

spand heste. Vendsyssel Køreforening havde stillet

12 spand heste til rådighed, deriblandt et firspand.

Hesteracerne spændte lige fra store jyder

og oldenburgere, over dansk varmblod til de små

seje shetlandsponyer.

Hele dagen igennem var der en lind strøm af

publikummer, så alle de 12 spand heste var fuldt

optaget fra kl. 10-16. Når der blev kørt, var prøvekuskens

familie næsten altid med på vognen, så

samtalen gik på: Hvordan skifter man gear? Hvor

sidder koblingen? Hvor får man sin hest kørt til?

Hvor får man hjælp til at komme i gang? Er der

kurser? Skal man have kørekort? Hvor gammel

skal man mindst være? - og som en mand sagde

til sin kone: ”Det skal nok gå, når bare jeg har dig

med til at fortælle mig, hvordan jeg skal gøre!”

Det var en rigtig god og sjov dag.

Herfra skal lyde en stor tak til de, der lavede

kaffe, kager og frokost ”uden mad og drikke –

duer helten ikke”, samt til alle de, der mødte frem

med heste.

Hans H. Bak pløjer med trespand. Foto: Mette Nørgaard


en endnu bedre forening

Tiden nærmer sig, hvor aktivitetskalenderen for

2009 skal i støbeskeen. For at gøre vores forening

endnu bedre end i dag, har vi en opfordring til alle

vores medlemmer.

Har du en god ide til et arrangement eller et nyt

tiltag, der kan være med til at gøre VK til en endnu

bedre og udviklende forening, så kom endelig med

den. Det kan være lige præcis din ide, der kan medvirke

til, vi får endnu flere til at komme på vores

kørecenter og deltage i vores dejlige hobby.

Vores forening er det, vi selv laver den til.

Så ring din gode ide til Mette, tlf. 9825 0057

eller 2094 0057 eller send en mail mettenorgaard@hotmail.com.

Årets Foto

Som noget nyt skal vi have kåret Årets Foto, og

mon ikke der skulle være lidt at vælge imellem.

Om det er et billede fra en tur i skoven, kørsel i

forhindring, af en forspænding, fra DM eller noget

helt andet bestemmer du. Så vælger bestyrelsen

mellem de indsendte emner, og kåringen vil blive

offentliggjort til julefrokosten 6. december. Send

dit billede senest 25. november på mail mettenorgaard@hotmail.com

eller pr. post til Mette Nørgaard,

Aalborgvej 237, 9362 Gandrup eller ring

til hende tlf. 9825 0057 eller 2094 0057. Husk, at

fotografens navn skal påføres de indsendte billeder.

Seletøjssyning

Yderligere oplysninger hos Harry Pedersen, telefon

9825 7720 og Hans Mathiasen 9897 1539.

Julefrokost 6. december

Igen i år skal der være julefrokost i VK. Kom og

vær med til en aften med hygge, spil og god mad.

Lattermusklerne plejer også at blive rørt grundigt

den aften. Som vanligt er der tilmelding til Aase

senest 22. november på tlf. 9828 3922.

Hvad nu

Træning i hal hos Morten Kallehauge

Den første søndag i hver måned er det muligt at

træne indendørs hos Morten Kallehauge. Der er

ikke planlagt bestemte aktiviteter. Alle er velkommen

– både begyndere og øvede. Vi aftaler dagens

forløb, når vi mødes. Er du nybegynder så kom og

prøv at sidde med tømmen i hånden og mærk glæden

ved at køre med heste. Forplejning tager vi

selv med. Det er gratis at benytte sig af tilbuddet.

Evt. spørgsmål kan rettes til Flemming, tlf. 9893

1094.

Temaaften 15. januar

Søren Slettebo er uden tvivl kendt af mange

hestefolk i vores forening, og denne aften kommer

han og holder et foredrag om blandt andet

nyreslag og fodring i forhold til nyreslag. Der er

kommet meget ny viden netop om dette område.

Udover dette emne, vil der være mulighed, for de

der kommer, at ønske et eller flere emner. Så har

du et emne, du gerne vil have mere viden om, er

muligheden der nu. Det eneste der skal til er, at

Mette får emnet tilsendt senest 15. december. Så

har Søren mulighed for at være så godt forberedt

som muligt til denne spændende aften. Emner ringes

til Mette på tlf. 2094 0057 eller sendes til mettenorgaard@hotmail.com.

Filmaften 12. februar

Hvad denne aften bringer, står endnu en smule

hen i det uvisse, men vil blive annonceret senere

på vores hjemmeside.

Sanne og Jan Bak med deres små ponyer.

Foto: Peter C. Andersen

Køresporten 5·2008

43


Høstfest 29. august

44 Køresporten 5·2008

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2,

Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295,

jmn@carlf.dk

Der blev endelig igen holdt høstfest i VKS efter

to års pause. Festen blev i år holdt hos Birthe og

Niels Jørn Munkholm, Lillebyvej 9 i Videbæk,

som havde været så velvillige, med kort varsel, at

lægge hus til, da Nina og Orla var blevet forhindret

i at afvikle festen.

Der var mødt 25 deltagere op i håb om at få en

hyggelig aften, og det blev til fulde indfriet. Vi

fik en dejlig treretters menu, og snakken gik godt

fra starten. En høstfest kan jo afvikles på mange

måder. Her hyggede deltagerne sig og snakkede

rigtigt godt med hinanden. Mange ting blev vendt

i en god ånd, så dansen må vente til en anden god

gang, og der var vist ikke nogen, der risikerede

at have ondt i hovedet bagefter. Tak til Birthe og

Niels Jørn.

Pløjedag 13. september

Vanen tro blev der også i år holdt pløjedag hos

Susanne og Charles Madsen, Bormosevej 8 i Timring

anden lørdag i september. Det var en såkaldt

blandet dag, hvor man gerne ville vise flere ting

på en gang, så ordet hestedag var måske mere på

sin plads.

Erling Larsen, MKS samt en gæstepløjer med fjordhestene i

marken til pløjedag. Foto: Pernille Lauritsen.

Siden sidst

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8,

7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245

stald-bormose@privat.dk

Dagen startede kl. 9.00 med gratis kaffe og

rundstykker, og der var ca. 40 morgengæster. Derudover

kom der i løbet af dagen flere ”nysgerrige”

forbipasserende. Efter kaffen gik aktiviteterne i

gang, og der blev både pløjet, redet og kørt med

hestene. Der deltog i alt seks pløjere, fire ryttere

og to hestevogne, og man hyggede sig, og rytterne

på de fire belgiske heste prøvede mange udfordringer

af. Dagen fortsatte til kl.15.00 kun afbrudt

af en times middagspause, og man sluttede af med

kaffe og hjemmebagt kage.

Løvfaldstur 21. september

I år var vi kommet rigtigt langt hjemmefra på

vores løvfaldstur, idet vi havde spurgt Connie og

Gerhardt Wiechert fra Vrøgum, om de ville lave

en tur for os.

Vi mødtes hos Connie og Gerhardt på Hedelundvej

20 i Vrøgum kl. 10.00, hvor der ventede

os et dejligt morgenbord med kaffe og rundstykker,

inden vi drog ud på en 17 km. tur i det skønne

naturområde ved Oksbøl. I alt deltog ni hestevogne,

fire ryttere og ca. 50 personer, og vi havde en

rigtig god dag, som også her sluttede med kaffe og

hjemmebagt kage. Tak til Connie og Gerhardt.

Et par søde piger på hesteryg til pløjedag.

Foto: Pernille Lauritsen.


Pia og Niels Jørgen Jensen, VKS på hesteryg til løvfaldsturen. Foto: Skjern Fotoklub.

Forreste kuske på løvfaldsturen er Åge Jensen og Charles Madsen, VKS . Foto: Skjern Fotoklub.

Årets julegave

En fascinerende historie er nu tilgængelig i

Heste i Danmark, skrevet af 48 førende hestekendere,

som hver beretter om deres „kæphest“. Redaktører:

Christian Heilskov Rasmussen og Ib Møller

Format: 24 x 34 cm. Sider: 432

ISBN: 978-87-9901984-7

Pris kun 398,-

fås i alle boghandlere eller på www.forlagetsaxo.dk

Køresporten 5·2008

45


Generalforsamling 13. november

Der afholdes generalforsamling på Højgårdsskolen,

Ingridsvej 2, Lind, 7400 Herning kl. 19.00.

Dagsorden vil blive udsendt i henhold til vedtægterne.

46 Køresporten 5·2008

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

H Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

BEVARINGSCENTER

NORDJYLLAND

Bevaring & Restaurering www.bcnord.dk

Karetmageri

Møbler & Træ

Maleri

Papir & Bøger

Foto

Tekstil

Glas & Porcelæn

Metal

Læder & Skind

Hvad nu

Julebanko 4. december

Årets sidste arrangement er det traditionelle julebanko

med mange flotte gevinster. Bankospillet

foregår ligeledes på Højgårdsskolen, Ingridsvej 2,

Lind, 7400 Herning, kl. 19.00. Endelig indbydelse

udsendes senere.

Arkæologiske fund Storemosevej 8 · 9310 Vodskov · tlf. 9829 2455


østjysk Køre Selskab

Formand: Ivan Bak, Ryvej 72,

8752 Østbirk. Tlf. 7578 2462,

ivan-bak@post3.tele.dk

Klubmesterskab i topcup på ørskovgaard

17. august

Vi afholdt vores klubmesterskab i forhindringskørsel.

Planen var, at resultat skulle have været

lagt sammen med resultatet fra vores TopCup

afdeling på Dyrskuepladsen, men da vi ikke kørte

efter samme regler, måtte vi opgive det. Vi kørte i

stedet fire gennemkørsler, som alle var tællende.

Asta havde lavet en bane, som nok var et DM

værdig. Vi havde alle store problemer med at køre

fejlfrit, hvis man ikke havde fejl på boldene, fik

man det på tiden. Så man kan kun sige, at vi fik de

rigtige klubmestre. I junior blev det Kersti, Niels

Møldrup i pony klassen og Ausra i heste klassen.

efterårstur hos Hanne ved Gudenåen

Siden sidst

Carl Bjarne

Hyppigst, når vi mødes med hestene, er det for

at konkurrere, og så er der ikke så meget tid til at

snakke indbyrdes eller se på hestene. Men når vi

skal ud i det blå, så er der tid til fælles frokost med

"en lille en", og så er der altid god stemning. Igen i

år var det en særdeles spændende tur rundt i egnen

omkring Gudenåen. Der var mødt ni spand heste

og flere hesteinteresserede uden heste. Men der

var plads på vognene til mange flere, så mød bare

op næste år og nyd glæden ved en hestevognstur.

Og selvom det måske regner lidt så kommer solen

nok frem, som den gjorde i år. Tak for en veltilrettelagt

tur.

TopCup vest

Ingerlise Thaysen

Så er det sidste TopCup vest løb kørt og 21 kuske

fra ØKS har været til start. Det syntes jeg er flot.

Sekretær: Jens Carl Grouleff

Sundbyvej 11, 8560 Kolind

tlf. 8639 2047, carlj@forum.dk

Der var selvfølgelig flest til start i vores eget stævne

på dyrskuepladsen, men der var ØKS kuske

til start i alle afdelinger. Det bedste/sjoveste må

nok være det på Hjallerup marked, der kørte vi

midt inde på markedspladsen med telte og boder

omkring os. Så der var hele tiden tilskuere rundt

om banen. Præmieoverrækkelsen foregik klassevis

med det samme, så publikum kunne følge med

i, hvem der vandt. Men der er langt hjem fra Hjallerup.

I finalen som var på Rørbæk Hovedgaard

var det igen ØKS kuske, som tog godt for sig af

præmierne. Samlet i klasse A. Mogens Knudsen

nr. 2. Samlet i klasse B. Carl Bjarne nr. 1. Ausra

Pedersen nr. 2. Lasse Mathiesen nr. 3. Bjarne

Johansen nr. 5. Samlet i klasse C. Finn Sandkvist

nr. 4. Anne Grethe Andersen nr. 5. Samlet i junior

Kersti Jessen nr. 2. Kristian Knudsen nr. 3. Så

jeg syntes godt, vi kan være lidt stolte af os selv

i ØKS.

TopCup har også vist, at der kan køres med alt

muligt, lige fra det flotteste spand heste med en

flot dressurvogn til en shetlænder med en kinesersulky.

Det hele drejer sig jo om at komme ud og

have det sjovt og møde nye mennesker, som har

samme dejlige hobby, som vi selv har. Så til næste

år er der ingen undskyldninger for ikke at komme

med til topcup - vi ses.

TopCup øst/Vest

14 dage efter TopCup vest finalen, var vi fire ØKS

kuske, som tog til TopCup øst-vest finalen på

Sjælland, som køres på Christiansborg Ridebane.

I klasse B var det Ausra og Carl Bjarne. I klasse

BC2, som er en ren 2-spand klasse, deltog Niels

Møldrup, og Kersti deltog i klasse C, da de ikke

kører nogen junior klasse på Sjælland.

Sandet på Christiansborg ridebane var meget

speciel at køre på, det var meget glat for vognen

så hvis man ikke passede meget på, stod vognen

Køresporten 5·2008

47


helt på tværs hver gang, man havde drejet, men

de fleste lærte det ret hurtigt. Dem, der havde

størst problemer var 2-spand kuskene. Da vi ikke

deltog direkte i dagens konkurrence af en eller

anden grund, talte vores resultat ”kun” til TopCup

øst/vest. Slå de Sjællandske kuske kunne vi ikke,

men Niels Møldrup blev nr. 2 i BC2. I B blev Carl

Bjarne nr. 3. og Ausra nr. 5 efter en fantastisk flot

anden gennemkørsel. I C. blev Kersti nr. 16. Musse

syntes, at sandet var lidt for tungt. Men C klas-

Ride- og køreudstyr

TIL EN GOD PRIS

Kvalitetsseler til 1- og 2-spand fra kr. 1.299,-

Reception den 20. september, kl. 10-15.

STARH RZ

STARH RZ

Kåstrupvej 1, Nors, 7700 Thisted * Tlf.: +45 2147 8726 * www.123hjemmeside.dk/Stald-Lundsminde

48 Køresporten 5·2008

Starhorz

Kåstrupvej 1, Nors, 7700 Thisted

Tlf. 2147 8726 - stald-lundsminde@mail.com

www.123hjemmeside.dk/stald-lundsminde

sen blev vundet af en Shetlænder, som også kørte

med en sulky, med Sara W. Pedersen som kusk,

flot kørt.

Set i bakspejlet var det en fin oplevelse at prøve

at køre på Christiansborg, men om man tager

turen igen, hvis man får chancen, ved jeg ikke,

men man skal jo aldrig sige aldrig.

Karl Bjarne Pedersen


Julegaveide til alle med interesse for heste

1982 blev der afholdt DM i kørsel i Horsens og

1984 i Roskilde. Begge steder blev der optaget en

smalfilm om stævnerne. Disse film har familien

Wulf Madsen gemt og i samarbejde med ØKS fået

overspillet på en dvd. En absolut seværdig dvd.

Det er fin underlægningsmusik og gode kommentarer

fra IB Møller. Man får et vældig godt indtryk

af udviklingen indenfor køresporten i den tid, der

Til salg

Ny flot Char-a-banc. 8 pers.

Til 1-, 2- og 4 spand.

2 forædlede oldenborghopper. Helsøskende,

født 06 og 07. Brune, begge

med bevægelse langt over middel og

med et ualmindeligt godt temperament.

F. Elton Son. Den ene tilkørt og

trafiksikker.

Hvad nu

er gået siden. Fjedervognen var den mest benyttede

vogntype til maraton, og ikke alle holdt til en

gennemkørsel. Et hyggeligt gensyn med mange

kuske og dvd’en er absolut seværdig selv uden

kendskab til de kuske, man ser.

Her er en god julegaveide. Introduktionstilbud

100,- kr. samt 10,- kr. til forsendelse. Kan bestilles

ved Ingerlise Thaysen, Reballevej 4, 8700, tlf.

7565 9660, mail ith@horsens.dk.

Connemarahoppe f. 2004, 145 st. mrk. skimmel, godt kørevant 2 sp. trafiksikker.

Ring for nærmere oplysninger tlf. 7544 1333, 3011 0844 eller mail rezornig@mail.dk.

Køresporten 5·2008

49


Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr. 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail lhartmann@pc.dk

Guldbryllupskareten

148,-

50 Køresporten 5·2008

Annoncepriser

1/1 side kr. 990,-

1/2 side kr. 550,-

1/3 side kr. 440,-

1/4 side kr. 385,-

1/8 side kr. 220,-

Tilbud gives på opsætning

af annoncer.

Juletilbud

Optryk af

katalog

N. Larsens

Vognfabrikker

89,-

Alle

priser

er ekskl.

moms

DKF’s pløjereglement

kan downloades på www.koereforbund.dk

Hestekraft

89,-

Jumben og den islandske

hest

168,-

Bestilles hos Ole Jespersen • telefon 2099 7880 • mail ole@karetmager.dk


Salg af hestevogne.

Alt i restaurering af vogne.

Se vores store udvalg på internettet

www.1hk.dk

Svend Aage Lauridsen

Stensbjergvej 25 Lind

7400 Herning

Tlf. 97128532 /mobil 20128532

Post@1hk.dk


KOIeR

Skandinaviens største udvalg af

hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter

og andet udstyr til kørsel

Jylland Sjælland

Tonni Christensen Henrik Køier Andersen

Haderslevvej 109 Slimmingevej 28-30

6760 Ribe 4100 Ringsted

Tlf. 7541 0203 Tlf. 4076 5650

mail@koier.com

www.koier.com

More magazines by this user
Similar magazines