FSC® AWARD

forskovogmennesker.dk

FSC® AWARD

FSC ®

2011

AWARD

1


1

WOOD YOU?

Gør en forskel for verdens skove, dyr og mennesker og kombinér det med din passion

for design! FSC Design Award er en årlig konkurrence, hvor du udfordres til at forene

bæredygtighed med kvalitetsdesign.

FSC Design Award er en anderledes designkonkurrence for design- og arkitektstuderende

i Danmark. Konkurrencen sætter fokus på den forskel ens materialevalg kan gøre, når man

udformer sine ideer i. Opgaven er at designe et flot og funktionelt produkt i FSC-mærket træ.

FSC-mærket sikrer, at træet stammer fra bæredygtige skove, hvor natur, dyr og mennesker

har ordentlige forhold. Læs mere om FSC på side 7 og på www.fsc.dk.

FSC Design Award 2011 udskrives af FSC Danmark, WWF Verdensnaturfonden og Verdens

Skove i samarbejde med en række danske virksomheder. Konkurrencen afgøres på

kunstmuseet Trapholt den 23. november 2011, hvor en vinder samt ni ”runner-ups” vil blive

udpeget af dommerpanelet. Der vil desuden blive uddelt en forbrugerpris som afgøres via

Facebook.

Vinderen af FSC Design Award 2011 belønnes med en

rejse til Tanzania samt muligheden for at få sat sit

design i produktion. Derudover udstilles de ti

bedste designs på Trapholt i en periode efter

konkurrencen.

Du har indflydelse

Arkitekter og designere har stor indflydelse som trendsættere,

og vi har derfor brug for din hjælp til at sætte bæredygtighed på

dagsordenen i dine designs.

Dit valg af materiale er en væsentlig del af den historie, du kan fortælle med

dine designs, så hvorfor ikke sørge for, at det bliver en positiv historie

om bæredygtighed?

Vinderdesign, FSC Design Award 2010


Konkurrenceoplæg

Hvad skal du designe?

Du har frie rammer til at designe netop det, du

har lyst til. Designet skal dog kunne laves i FSCcertificeret

træ. Derudover stilles der i år krav til, at

du skal kombinere æstetik og funktionalitet med

bæredygtighed. Det betyder, at dit design ud over at

være æstetisk og funktionelt skal indeholde et andet

bæredygtighedselement.

Bæredygtigt design

Dit design kan blive bæredygtigt på mange måder,

men det skal tage udgangspunkt i mindst ét af FSC’s

principper om bæredygtighed. Det kan du for eksempel

gøre ved at indtænke følgende bæredygtige principper i

dit design:

• Hvordan kan de sociale og økonomiske forhold

forbedres for de mennesker, der producerer

designet?

• Hvordan kan designet effektivt udnytte skovens

mange forskellige ydelser?

• Hvordan påvirker designet mindst muligt miljøet?

Eksempler på hvordan disse principper kan overføres

til konkrete handlinger er:

• at involvere kvinderne i lokalsamfundet i

produktionen af designet.

• at designet kan produceres i det land, hvor træet

fældes, så der skabes flere arbejdspladser og en

større andel af værditilvæksten bliver i det land,

hvor træet er fældet.

• at designet er kommercielt og kan sælges i

store volumener, så efterspørgslen på træet og

arbejdskraften øges og sikres.

• at anvende mindre kendte træsorter og derved

udnytte flere af skovenes ydelser, maksimere

producenternes indtægt og minimere presset på

truede kendte træsorter.

• at transporten og CO2-udledningen minimeres

på grund af kort transportafstand, valg af

skibstransport fremfor fly, eller fordi designet kan

flatpackes.

• at reducere spild og maksimere udnyttelse af hver

enkelt stykke træ og træstub.

Æstetisk og funktionelt design

I konkurrencen vægter det bæredygtige element 20

%, mens æstetik og funktionalitet vægter 80 %. Det er

derfor vigtigt, at du stadig prioriterer dine overvejelser

om, hvordan dit design gøres flot og funktionelt.

Funktionalitet og kommercielt potentiale i dit design

vil desuden øge dine chancer for at få sat designet i

produktion, da konkurrencen bliver fulgt af den danske

møbel- og interiørbranche.

Du kan få yderligere inspiration til, hvordan dit

design kan opfylde kravet om at kombinere æstetik

og funktionalitet med bæredygtighed i vores

inspirationsfolder, som du finder på www.fsc.dk/design.

2


3

Vind en rejse til Tanzania og få lavet en prototype af dit design

Konkurrencens præmie er en rejse til Tanzania, hvor du i

fællesskab med en fotograf og en journalist besøger en

FSC-certificeret skov. Desuden får du muligheden for at

lave prototype af dit vinderdesign i samarbejde med et

lokalt værksted.

Hele konkurrencen og vinderen følges af danske

medier, der er med lige fra bedømmelsen af forslag og

udvælgelsen af finalister til rejsen til Tanzania.

På disse sider kan du læse mere om Tanzania,

landsbysamfundet i Kilwa, som vinderen vil besøge, og

savværket Sandali Woods Industries, der er Tanzanias

eneste FSC-certificerede savværk, og som har stillet træ

til FSC Design Award til rådighed.

Læs mere om træsorterne på

side 5 og 6.

»Skoven har forandret sig meget. Før blev selv de

små træer fældet. Der var derfor efterhånden ikke

meget skov at snakke om. Selv dyrene løb væk. I

dag er det meget bedre, nu ser vi elefanter og selv

zebraer i skoven.«

Salima Salumu,

skovvagt i landsbyen

Nyamwage

Foto: Karoline Rahbek

Afrikas FSC-certificerede landsbyskove har

vokseværk

96% af alt træ, der bliver fældet i Tanzania, er illegalt.

Det viser en undersøgelse, som WWF var med til at lave

i 2007. Den omfattende ulovlige skovhugst lægger et

massivt pres på landets skove og betyder samtidig, at

staten går glip af millioner af dollars hvert år i form af

skatter, som aldrig bliver betalt. I 2005 løb tabet op på

58 millioner dollars, eller hvad der svarer til 10.000 nye

folkeskoler.

For at vende udviklingen har WWF’s danske afdeling

siden 2008 sammen med WWF i Tanzania og den

lokale organisation Mpingo Conservation Development

Initiative (MCDI) arbejdet på at få de særligt

udsatte kystskove i Kilwa FSC-certificeret.

I 2009 lykkedes det, og kontinentets første

FSC-certificerede landsbyskov blev en

realitet.


700% mere FSC-skov

I dag er seks landsbyer med i projektet, der alle

har fået undervisning i bæredygtigt skovbrug,

sikkerhedsprocedurer og udstyr. Landsbyerne har også

fået viden om træets reelle markedsværdi, som de før

solgte til alt for lave priser på det lokale marked eller

til mellemmænd. Ved den første FSC-høst fik de flere

hundrede gange mere for det certificerede træ. Den

enorme stigning skyldes især, at landsbyerne har opnået

rettighed over deres skov under skovlovgivningen

og FSC. Mens de før kun kunne tjene små honorarer

ved at hjælpe loggere med at fjerne træer fra deres

skovområde, kan de i dag beholde alle indtægter

fra skoven. Samtidig giver FSC dem adgang til det

internationale marked, hvilket også betyder øget

indtægt.

Landsbyerne har planer om at bruge pengene til nye

brønde, en bolig til den lokale jordemoder, ligesom en ny

skole er på tegnebrættet.

Læs mere om Tanzanias træsorter og hvorfor WWF

arbejder på at udbrede dem i inspirationsfolderen, som

du kan hente på www.fsc.dk/design.

»FSC betyder, at vi har fået sikkerhedsudstyr. Nu bruger

vi både handsker, gummistøvler, hjelme og masker. Det

er rigtig godt, fordi det beskytter os mod ulykker, hvis der

skulle falde træ ned over os.«

Abdallah Seleman, skovhugger fra landsbyen Kisangi

Savværket Sandali Woods Industries

I den nordlige havneby Tanga ligger Tanzanias eneste

FSC-certificerede savværk, Sandali Woods Industries,

ejet af Azim Fazal. Han har vundet ad-skillige CSR-priser

for sit arbejde med at minimere spild af træ i produktionen

og gøre det muligt for kvinder at arbejde på savværket.

Den familieejede virksomhed blev certificeret i 2007,

men har haft fokus på både miljø og social ansvarlighed,

siden Azim Fazal overtog savværket i 1991.

Læs mere på www.sandaliwood.com

Foto: Karoline Rahbek

4


5

træsorter

FSC stiller i samarbejde med Sandali Woods Industries

en begrænset mængde træ til rådighed. Træsorterne

er Mninga, Msenjele, Panga Panga og Mpingo. Alle

kommer fra Tanzania, og du kan læse mere om dem her.

Læs mere om, hvordan du bestiller træ på side 9.

Panga Panga - Millettia stuhlmannii

Kernetræet er sort-brunt og skarpt afgrænset fra den

blege gule 2,5-7,5 cm tykke splintved. Kornet er lige

og teksturen fin til medium. Panga Panga har store

porer, der kan være en udfordring, hvis man ønsker en

glat overflade. Panga Panga er meget slidstærkt og

modstandsdygtigt over for f.eks. termitangreb. Træet er

hårdt og kan være svært at save og bearbejde. En 15°

skærevinkel anbefales til at høvle. Træet kan poleres til

en fin overflade, men dette skal gøres forsigtigt for at

undgå splinter.

Anvendelse:

Træet bliver ofte brugt til lette og tunge gulve samt

møbler. Det bruges også til snedkerarbejde, paneler,

skabe, døre, trapper, vindueskarme, udskæring, drejning

og musikinstrumenter. Panga Pangas mørke farve gør, at

det også bliver brugt som erstatning for Ibenholt.

Du kan frit vælge mellem alle træsorter, når du udformer

dit design - du må også gerne bruge dit eget træ og

træsorter. Vi forventer at du tager stilling til hvilke sorter,

du forestiller dig dit endelige design skal være udformet

i, men din model behøver ikke være udført i denne

endelige sort.

Mninga – Pterocarpus angolensis

Kernetræet varierer meget i farven afhængigt af, hvor

træet har vokset. Nuancerne går fra lys over ensartet

brun til brun med rødlige og violette toner. Træet

varierer fra plettet til stribet, og teksturen er medium

til grov. Åremønstret er som regel lige, men kan være

sammenvævet. Grå-hvid splint cirka 25-50 mm.

Anvendelse:

Mninga er ikke uden grund den primære tømmersort

i Østafrika. Træet er let at arbejde i, og selvom det er

hårdt og fast, er det let for maskinerne af forarbejde.

Træet er også særligt modstandsdygtigt over for

termitter, insekter, svamp og vejrets påvirkning. Mninga

er derfor ideel til store produkter som møbler, paneler,

gulvbelægning og både.


Msenjele – Acacia Nigrescens

Kerneveddet i Msenjele er mørkebrunt med lyse og

mørkere striber, tydeligt afgrænset fra dens smalle og

mere hvidgule splint. Træet har ofte en uregelmæssig

til moderat grov struktur og har gode udskærings- og

drejningsegenskaber. Der er tale om en særlig tung

træsort med en massefylde på 1000-1200 kg m3 ved

12 procents fugtindhold. Træet har en god naturlig

holdbarhed og er modstandsdygtigt over for svamp,

borer og termitter. God finish kan opnås med voks og

olie.

Anvendelse:

På grund af sin hårdhed egner træet sig bedst til

mindre produkter så som parketgulve, hegnspæle

og jernbanesveller. Men Msenjele kan også bruges til

møbler (selv om det normalt anses for tungt til dette),

ligesom det anvendes til så forskellige produkter som

både og musikinstrumenter.

I august 2011 blev træet til dette års FSC Design Award fældet.

Træet stammer fra kystskovene i Kilwa, som du kan læse mere om på

side 3 og 4.

Mpingo - Dalbergia melanoxylon

Kerneveddet er dyb mørkebrun til lilla- sort, undertiden

med sorte striber, og skarpt afgrænset fra det gulligt

hvide cirka en cm tykke splint. Kornet er lige, teksturen

meget fin og jævn. Træet har en fedtet overflade.

Mpingo er desuden meget tungt. Træet er særdeles

hårdt, men skørt og fissilt, og viser sig ofte at være

defekt, når man skærer i træet. Mpingo er vanskeligt

at save på grund af sin hårdhed og savtakkerne

sløves hurtigt. Det er temmelig svært at høvle i, men til

gengæld opnår man en smuk, skinnende overflade som

man kender det fra f.eks. musikinstrumenter. Pre-boring

er nødvendig før søm og skruer.

Anvendelse:

Træet bliver ofte brugt til træudskæringer, indlægninger

og redskaber og er den foretrukne træsort til mange

musikinstrumenter, især blæseinstrumenter som

klarinetter, oboer, fløjter og sækkepiber, på grund af sin

mørke farve, stabilitet og klarhed i tonen.

6


7

Hvad er FSC?

FSC står for Forest Stewardship Council og er en

global non-profit mærkningsordning til træ og papir.

Kort beskrevet sidder FSC-mærket på produkter fra

bæredygtige skove, hvor dyr og planteliv beskyttes, og

de mennesker, der arbejder i skoven, sikres uddannelse,

sikkerhedsudstyr og en ordentlig løn.

Alle typer skov kan FSC-certificeres - lige fra nordiske

nåleskove til tropiske regnskove.

FSC Danmark

FSC Danmark er det danske oplysningsorgan for FSC,

og varetager FSC’s interesser i Danmark samt arbejder

for at udbrede kendskabet til og brugen af FSC-mærket

i Danmark.

FSC Danmark er en medlemsbaseret organisation,

der arbejder non-profit og uafhængigt af selve

certificeringen af produkter og virksomheder.

Beskytter natur og klima

FSC-mærket sikrer, at skove drives bæredygtigt, og

at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå

at reproducere naturligt. Samtidig bliver truede dyr,

vandløb og planteliv beskyttet.

Socialt ansvar

FSC beskytter indfødte og lokalbefolkninger i skove

verden over og sikrer dem retten til at bruge skovene.

Samtidig må der kun ansættes lokale arbejdere i FSCcertificerede

skove.

God forretning

FSC sikrer, at skove får en større værdi. Derved fristes

skovejerne ikke til at fælde og brænde dem for at tjene

hurtige penge, men driver skovene med omtanke for

også i fremtiden at kunne tjene penge på dem.


Udvid dit netværk og få sat dit design i produktion

FSC Design Award får du dit design bedømt af et

professionelt dommerpanel, samt mulighed for at

udvide dit netværk. Vi har nemlig forud for konkurrencen

kontaktet en række danske virksomheder og bedt dem

om at være mulige aftagere på de designs, der deltager

i konkurrencen.

Ud over virksomheder og repræsentanter fra FSC

Danmark, WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove

vil også resten af den danske træbranche være inviteret

til afgørelsen af konkurrencen. Du vil derfor få mulighed

for at møde et bredt udsnit af branchen og fremvise dit

design.

Mulighed for at få dit design i produktion

Næsten alle tidligere vindere har fået sat deres design

i produktion efterfølgende. Der er selvfølgelig ingen

garanti, men vi hjælper dig i kontakten til interessante

aftagere.

Selv hvis dit design ikke vinder, er der mulighed for, at

en af de medvirkende virksomheder køber dit design,

det sker også ofte.

»Det har været en utrolig oplevelse at vinde FSC Design

Award med alt, hvad det har medført ind til nu – både

dét at blive anerkendt for sit arbejde og at få en vild og

oplevelsesrig rejse til Amazonas.«

Mette Schelde vandt FSC Design Award 2010 og en rejse

til Brasilien, hvor hun fik lavet en prototype af sit design

SideTable.

»At vinde FSC Design Award 2008 har haft enorm

betydning for mig som designer. Udover en fantastisk

eksponering har arbejdet i Nicaragua præget min tilgang

til møbeldesign og den måde, hvorpå design kan gøre

en forskel. Jeg samarbejder stadig med værkstedet i

Nicaragua omkring nye projekter til både det europæiske

og mellemamerikanske marked.«

Jonas Pedersen vandt FSC Design Award 2008.

Præmien var en rejse til Nicaragua, hvor han fik lavet en

prototype af sit design Extrude.

Læs mere om de to vinderes designs, rejse og udbytte af konkurrencen i inspirationsfolderen, du kan hente på www.fsc.dk/design

8


9

regler, deadlines og afgørelsen

Deadlines

Du skal være opmærksom på fire forskellige deadlines.

1. Tilmeld dig konkurrencen

For at deltage i konkurrencen skal du senest d. 7.

oktober tilmelde dig via www.fsc.dk/design.

2. Bestil træ

Bestilling af træ kan gøres fra d. 3. oktober kl. 12 til

d. 7. oktober kl. 18 på www.fsc.dk/design. Husk, at

det er ”først til mølle” på træ og dimensioner.

3. Aflever billede og dimensioner

Når du er tilmeldt konkurrencen, skal du senest d.

11. november opgive følgende:

• Dimensioner på dit design (h, b, l)

• Cirkavægt (produkt + indpakning)

• Billede eller 3D-rendering af dit design

. Oplysningerne sendes til eva@fsc.dk og vil blive

brugt til dommernes forberedelse. Du bliver samtidig

indskrevet i årets Forbrugerpris, som foregår via

Facebook.

4. Aflever 1:1 model

Aflevering sker på din uddannelsesinstitution senest

d. 20. november inden døgnets udgang. Din fagunderviser

vil udpege afleveringsstedet. Din fagunderviser

finder du på denne side. Husk at pakke produktet

godt ind og at mærke pakken med designets

navn samt dit navn og uddannelsesinstitution.

Afleveringsform

Du skal aflevere en 1:1 model af dit design.

Fagundervisere

På hver uddannelsesinstitution er der udpeget en

fagunderviser, som ved mere om konkurrencen, og som

udpeger afleveringsstedet. Disse er:

• Designskolen Kolding: Mathilde Aggebo,

ma@dskd.dk

• Arkitektskolen Aarhus: Kätte Bønlykke,

katte.boenloekke@aarch.dk

• Kunstakademiets Designskole: Thomas Alken,

tal@dkds.dk

• Kunstakademiets Arkitektskole: Nicolai de Gier,

Nicolai.deGier@karch.dk

• Krabbesholm Højskole: Nanna Vestergaard,

nv@krabbesholm.dk

Gruppeforslag

Det er tilladt at arbejde flere sammen omkring et design.

Dog kan maksimalt to personer deltage i rejsen til

Tanzania.

Vi stiller en begrænset mængde træ til rådighed

FSC stiller en begrænset mængde træ til rådighed,

hvorfor træet fordeles efter ”først til mølle-princippet”.

Hvis du ønsker at benytte dig af denne mulighed, skal

træet bestilles på www.fsc.dk/design fra d. 3. oktober kl.

12 til d. 7. oktober kl. 18.

Bestiller du træ, er det en bindende tilmelding til

konkurrencen. Hvis du fortryder din deltagelse, skal du

afbestille træet senest en uge efter din bestilling, ellers

vil du modtage et gebyr på 500 kr. Du afbestiller ved at

skrive til eva@fsc.dk.

Læs mere om træsorterne på side 5 og 6.


Afgørelsen af konkurrencen

Konkurrencen afgøres den 23. november på

kunstmuseet Trapholt i Kolding. De indkomne designs

vurderes af et professionelt dommerpanel, som du skal

præsentere dit design overfor.

Dommerpanel

Peter Rantzau

Medstifter af RPI (Rainforest Protection

Initiative), der arbejder for beskyttelse

og optimal udnyttelse af verdens truede

tropiske skove. Peter er også medstifter

af designvirksomheden Munio, som

udelukkende bruger FSC-certificeret træ.

Christian Grosen Rasmussen

Head of Design ved Fritz Hansen

A/S. Har arbejdet freelance for flere

virksomheder i både Danmark og i

udlandet. Uddannet fra Arkitektskolen i

Aarhus og Rietveld Academy i Amsterdam

med en Master i Arkitektur og Industriel

Design.

Dorte Hjorth Harder

Dorte Harder har i de seneste 4 år

arbejdet som Commerciel PR ansvarlig

i IKEA og sat fokus på de gode historier

bag om produkterne. Dorte har en solid

marketingbaggrund fra flere store, danske

virksomheder - så som IDÉmøbler, IRMA,

VELUX, og VESTAS.

Forbrugerpris

Som noget nyt vil der i år også blive uddelt en Forbrugerpris.

Prisen gives til det design, der opnår

flest stemmer på FSC Danmarks Facebookside. Du

deltager automatisk i konkurrencen, når du d. 11.

november har sendt et billede eller 3D-rendering af

dit design (se “Deadlines” på side 9).

Jonas Pedersen

Uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus

i 2010 og en af Danmarks nye,

hårdtarbejdende designere. Arbejder

sammen med nogle af Danmark største

møbelproducenter, heriblandt Trip Trap og

Bolia. Vandt FSC Design Award 2008.

Rikke Frost

Industriel designer og ejer af

designvirksomheden Rikke Frost. Rikke

Frost har netop afsluttet et sprit nyt shop

in shop-koncept for en større dansk

miljøbevidst virksomhed og arbejder

samtidig med udvikling og design af

forskellige møbler til både ude og inde.

Træ er det foretrukne materiale, men

genbrugs-materialer og bæredygtige ideer

er også ofte en vigtig faktor i designet.

10


11

Vil du vide mere?

Kontakt Eva Knudsen

Tlf.: 2887 7808

Mail: eva@fsc.dk

www.fsc.dk/design

Bag konkurrencen står organisationen FSC Danmark samt miljøorganisationerne

WWF Verdensnaturfonden og Verdens Skove. Alle tre organisationer har til hensigt at sikre,

at flere skove bliver brugt bæredygtigt.

Konkurrencen sponsoreres af:

Se mere på: www.fsc.dk, www.verdensskove.org, www.wwf.dk

FSC-SECR-0104 ® FSC A.C. All Rights Reserved

More magazines by this user
Similar magazines