PATiENTSAFE COVERAGE - Mentor Worldwide LLC

mentorwwllc.com

PATiENTSAFE COVERAGE - Mentor Worldwide LLC

Læs

om vores

PatientSafe Coverage

Begrænset garanti

For fred i sindet.

TIL SILIKONE GEL-FYLDTE

BRYSTIMPLANTATER

Vær smuk. Vær sikker.

Du kan være sikker på, at de brystimplantater,

der bliver en del af din krop, er fremstillet af en

virksomhed, der leverer den højeste kvalitet og

har den største erfaring i verden.

Vælg omhyggeligt. Vælg

klogt. Vælg Mentor.


Coverage

TIL SILIKONE GEL-FYLDTE

BRYSTIMPLANTATER


En personlig forpligtelse overfor

dit velbefindende.

Tak, fordi du valgte Mentor silikone gel-fyldte

brystimplantater. Vores forhold til dig slutter ikke

ved din operation. Vi forpligter os på lang sigt

overfor patienter, der vælger Mentor implantater,

og vi står bag produkternes integritet. Alle Mentor

silikone gel-fyldte brystimplantater leveres med

en livslang produkterstatningspolice¹ uden ekstra

omkostninger. Desuden vil du, så snart du har modtaget

Mentor silikone gel-fyldte brystimplantater,

automatisk blive optaget i Mentor PatientSafe

Coverage.

Livslang produkterstatningspolice

• Gælder automatisk for alle, der modtager

Mentor brystimplantater.

• Den indebærer, at du er berettiget til

at få et gratis erstatningsprodukt af

en hvilken som helst størrelse og af en

tilsvarende type, hvis der skulle opstå

bekræftet ruptur, uanset hvor gammelt

implantatet er.

Ekstra fordele med PatientSafe

Coverage

Mentor PatientSafe Coverage er gratis for

alle patienter, der har fået Mentor silikone gelfyldte

brystimplantater.

• Automatisk optagelse

• Livslang produkterstatningspolice¹

• 10 år, € 1000 økonomisk støtte til operations-

stue, bedøvelse og operationshonorar, der

ikke er dækket af forsikringen²

1 Livslang produkterstatningspolice: Mentor leverer gratis,

i hele patientens levetid, et erstatningsprodukt af en

hvilken som helst størrelse og af den samme eller en

lignende type som den, der oprindeligt blev implanteret.

Kirurgen kan efter eget skøn vælge en anden implantattype

(kan være underlagt en omkostning for forskellen

mellem produktlistepriserne).

2 Operationsstue- og bedøvelseshonorar skal have betalingsprioritet.

For at være kvalificeret til økonomisk støtte

skal du underskrive en fritagelsesformular. Økonomisk

støtte er ikke et lån til patienten.

Produkter under garantien

Mentor PatientSafe Coverage gælder kun for

Mentor silikone gel-fyldte brystimplantater, der

implanteres i Australien, Benelux, Danmark,

Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige og

UK efter 1. oktober 2005, forudsat at implantaterne

er blevet:

• Implanteret i overensstemmelse med Mentor

indlægsseddel, den gyldige implantationsperiode

og andre kommentarer eller instruktioner,

der er angivet af Mentor

• Anvendt af tilpas kvalificerede og licenserede

kirurger i overensstemmelse med godkendte

operationsprocedurer

Dækkede hændelser

Mentor PatientSafe Coverage gælder for

følgende:

• Tilfælde af tab af det omgivende materiales

integritet resulterende i implantatruptur, som

kræver kirurgisk indgreb

Mentor forbeholder sig ret til at afgøre

om andre specifikke hændelser skal

dækkes.

Hændelser der ikke dækkes

Mentor PatientSafe Coverage gælder ikke for

følgende:

• Fjernelse af intakte implantater på grund af

kapselkontraktur, foldning eller krusning

• Tab af det omgivende materiales integritet som

følge af gentagne indgreb, åben capsulotomi

eller lukkede afklemnings-capsulotomiprocedurer

• Fjernelse af intakte implantater med henblik på

størrelsesændring

• Operation på det modsatte bryst for at erstatte

et intakt implantat


Registrering for at få økonomisk

støtte

For at få registreret et Mentor PatientSafe

Coverage-krav om produkterstatning og/eller økonomisk

støtte skal kirurgen kontakte den lokale

Mentor-repræsentant forud for erstatningsindgrebet.

I forbindelse med krav om økonomisk støtte skal

der udarbejdes en patientspecifik fritagelsesformular,

som patienten skal underskrive og returnere.

For at opnå enten erstatning eller økonomisk støtte

skal kirurgen inden for tre måneder efter eksplantationsdatoen

sende det eller de eksplanterede,

dekontaminerede Mentor brystimplantater til den

lokale Mentor-repræsentant, der vil sende dem

videre til den relevante Mentor produktevalueringsafdeling.

Efter modtagelse og godkendelse af hele kravet,

herunder modtagelse af det eksplanterede produkt

og den patientudfyldte fulde fritagelsesformular, vil

den økonomiske støtte blive sendt.

Dette er en oversigt over Mentors PatientSafe

Coverage. Det er kun en oversigt og ikke en komplet

beskrivelse af programmet. Du kan få en kopi

af den komplette Mentor PatientSafe Coverage ved

at skrive eller ringe til det lokale Mentor-kontor (se

kontaktoplysningerne på bagsiden af brochuren).

Du kan også få en kopi af hele Mentor PatientSafe

Coverage begrænset garanti af din læge eller ved

at gå ind på adressen www.mentorcorp.com.

Mentor forbeholder sig ret til at annullere,

ændre eller modificere betingelserne for Mentor

PatientSafe Coverage. Ingen sådan annullering,

ændring eller modifikation vil påvirke de aktuelle

betingelser for Mentor PatientSafe Coverage for

personer, der allerede er optaget.

Denne brochure giver en oversigt over Mentor

PatientSafe Coverage begrænset garanti for

silikone gel-fyldte brystimplantater. Den har dog

ikke til hensigt at erstatte nogen samtale mellem

dig og din kirurg.

www.mentorcorp.com

DETTE ER KUN EN BEGRÆNSET GARANTI, OG DEN ER

UNDERLAGT DE BETINGELSER OG FORHOLD, DER ER

ANGIVET I DETTE DOKUMENT OG FORKLARET YDERLIGERE

I DETALJER I DEN GÆLDENDE BEGRÆNSEDE GARANTI

FRA MENTOR. ALLE ANDRE GARANTIER, HVADENTEN

DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, EFTER

GÆLDENDE LOV ELLER ANDET, HERUNDER MEN IKKE

BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR

SALGBARHED OG EGNETHED, ER UNDTAGET.

DETTE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE TILGÆNGELIGE

RETSMIDDEL. MENTOR ER IKKE ANSVARLIG FOR TILFÆLDIGE,

INDIREKTE, FØLGEMÆSSIGE ELLER SPECIELLE TAB, SKADER

ELLER UDGIFTER, DER DIREKTE ELLER INDIREKTE MEDFØRES

VED BRUGEN AF DISSE PRODUKTER. MENTOR PÅTAGER

SIG IKKE OG BEMYNDIGER IKKE NOGEN ANDEN PERSON

TIL AT PÅTAGE SIG NOGET ANDET ELLER EKSTRA ANSVAR

I FORBINDELSE MED DISSE PRODUKTER.

DE BETINGELSER, DER ER GÆLDENDE PÅ TIDSPUNKTET FOR

DEN OPRINDELIGE IMPLANTATION, ER OGSÅ GÆLDENDE

PÅ KRAVSTIDSPUNKTET.


PatientSafe Coverage er underlagt de betingelser og forhold, som er

skitseret i den komplette Mentor PatientSafe Coverage begrænset

garanti

Efter operationen bør du få ovenstående information af din kirurg og gemme dette dokument.

Lotnummer _______________________ Serienummer __________________________________

Tak, fordi du valgte vores implantater. Dette dokument forsikrer, at Mentor

Corporation i hele din levetid, gratis vil erstatte ethvert Mentor silikone-gelfyldt

brystimplantat, der fjernes på grund af tab af det omgivende materiales

integritet resulterende i implantatruptur. Desuden – med en varighed på 10 år

fra implantationsdatoen – garanterer vi økonomisk støtte på op til € 1000

til operationsstue, bedøvelse og operationshonorar, der ikke er dækket af

forsikringen.

Den anvendte Mentor implantattype og -størrelse __________________________________________

Operationsdato __________________________________________________________________

Kirurgens underskrift ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Kirurgens navn og adresse _____________________________________________________ _____

Certifikat for Mentor silikone gel-fyldte brystimplantater.

PatientSafe Coverage


PatientSafe Coverage. Sikkerhed for dig.

✔ Automatisk optagelse

✔ Gratis

✔ Livslang produkterstatning


10 års økonomisk støtte fra implantationsdatoen på op til € 1000

Se de vigtige detaljer indeni brochuren.

Virksomhedens Hovedkontor

Santa Barbara, CA 93111 USA

Tel: +1 805 879 6000

www.mentorcorp.com

Internationale afdelinger

Mentor Medical Systems, Australia, Pty. Ltd.

Tel: +61 2 9251 8111

Gratis tlf: +1 800 338 160

Fax: +61 2 9251 8333

Mentor Benelux B.V.

Belgium:

Tel: +32 15 45 91 56

Fax: +32 15 45 91 57

The Netherlands:

Tel: +31 71 524 99 00

Fax: +31 71 524 99 48

© August 2005 Mentor 0508012.94

Mentor Deutschland GmbH

Tel: +49 811 600 50 0

Fax: +49 811 600 50 11

Mentor Medical Systems France, S.A.

Tel: +33 1 46 01 30 54

Fax: +33 1 46 01 30 55

Mentor Medical Systems Iberica, S.L.

Tel: +34 91 562 2700

Fax: +34 91 563 3951

Mentor Medical Italia, S.r.l.

Tel: +39 0 2 880 7761

Fax: +39 0 2 7209 3710

Mentor Medical Systems Ltd., U.K.

Tel: +44 1235 768758

Fax: +44 1235 768780

Ikke til distribution i USA

More magazines by this user
Similar magazines