We help ideas meet the real world | delta.dk - DMTS

dmts.dk

We help ideas meet the real world | delta.dk - DMTS

We help ideas meet the real world | madebydelta.com

We help ideas meet the real world | delta.dk


Elektronisk Plaster

fra ide til anvendelse

Jens Branebjerg, VP ePatches,

DELTA

Dansk Medicoteknisk selskab landsmøde, september 2010

We help ideas meet the real world | delta.dk


Præsentation

• DELTA intro

• ePlaster ide

• ePlaster innovationskonsortium

• Igangværende projekter

• Sundhedssektorens udfordringer og ePlasters egenskaber

• Indkassere fordelene

• OOpsummering

We help ideas meet the real world | delta.dk


Overview of DELTA’s operation

Well established technology organisation

with nearly 70 years of history.

• Independent organisation.

• 250 employees out of which 50% are

engineers.

• 2,500 customer assignments annually.

• Headquarters in Hørsholm Hørsholm, Denmark Denmark.

• Facilities in Denmark, Sweden and the UK.

• Three divisions:

– Microelectronics

– Electronic Testing & Consulting

– Light & optics

We help ideas meet the real world | delta.dk


Teknologisk udvikling – også i sundhedssystemet

We help ideas meet the real world | delta.dk


Body Sensors + Hudklæber = elektronisk plaster

Fysiologisk

signal

Hudklæber teknologi

Sensor

(chip)

Batteri/power

Microelectronics

Trådløs

kommunikaiton

Elektrisk

signal

We help ideas meet the real world | delta.dk


Elektronisk plaster /

ePatch P h platform l f

We help ideas meet the real world | delta.dk


Dansk innovationskonsortie:

We help ideas meet the real world | delta.dk


Ud i virkeligheden

• Måling på hjerte patienter

– Sygehus Vendsyssel

– Hjemmeplejen i Frederikshavn.

• RRøgdykkere d kk

– Århus Brandvæsen

• En Platform for fremtidige

produkter og services!

We help ideas meet the real world | delta.dk


We help ideas meet the real world | delta.dk


DEMO case i 2008

Monitorering af hjertepatienter i deres hjem

We help ideas meet the real world | delta.dk


Microelectronics in disposable medical devices

Microelectronics:

from 0,04 $/chip

We help ideas meet the real world | delta.dk


Igangværende projekter i 2010

• Reflektivt Pulsoxymetri, DTU & partnere

• Diagnostisering af stenose i kranspulsåren, Acarix & partnere

• Detektion af epilepsi epilepsi, Icatalcare & partnere

• ECG monitorering, DELTA & partnere

We help ideas meet the real world | delta.dk


Pulse Oximetry for the Electronic Patch

Erik V. Thomsen

We help ideas meet the real world | delta.dk


Puls Oximetry patient monitoring today

We help ideas meet the real world | delta.dk


Transmission Pulse Oximetry

T diastole

Signal

LED

Detector

Infrared (940 nm)

Red (660 nm)

“Photoplethysmograms”

Blood vessel

LED

Detector

Diastole Systole y

T systole

Time

We help ideas meet the real world | delta.dk


Reflective Pulse Oximetry

T diastole

LED

Blood vessel

Detector

LED Detector

T systole

We help ideas meet the real world | delta.dk


Siignal

(au) )

Atten Infor nuation rmation (a

au)

Photo detector design g - LED’s distance

High light level

Low info

Light & Info

Low light level

High info

0.035 1.0

0.030

00.8 00.8 8

0.025

0.020 0.6

0.015 0.4

00.010 010

0.005 0.2

0.000 0.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Di Distance Distance Distance t ( (au)

(au)

(au) )

We help ideas meet the real world | delta.dk


Clinical evaluation

4 Electronic Patches

SpO2 SpO2 (commercial)

In/Ex-hale gasses

SaO SaO2

ECG

We help ideas meet the real world | delta.dk


Clinical evaluation

Masimo DST

T. Jensen, S. Duun, J. Larsen, R. G. Haahr, M. H. Toft, B. Belhage, and E. V. Thomsen, ”Independent component analysis

applied to pulse oximetry in the estimation of the arterial oxygen saturation (SpO2) - a comparative study”, Proc. Annual

International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society EMBC 2009, pp. 4039-4044, 2009

DTU:

Mean Field ICA

We help ideas meet the real world | delta.dk


Conclusions

• Demonstrated pulse oximetry in an electronic patch

• Designed, micro fabricated and characterized a ring-shaped

photodiode

• Developed electronics and system packaging

• Performed initial small scale clinical tests

• New patent idea developed, pending for filing

We help ideas meet the real world | delta.dk


22

ATV-møde d 2. september 2010

Diagnose af koronar

hjertes hjertesygdom gdom

Peter Samuelsen, CEO, Acarix A/S

27 October 2010

We help ideas meet the real world | delta.dk


23

Hjertesygdommen stenose i kranspulsåren

• > 20% af alle dødsfald

• Forekommer hos 49% mænd og 32% kvinder

• 90% skyldes livsstil: ”KRAM”-faktorer

• CAD/ koronar hjertesygdom stiger i antal

We help ideas meet the real world | delta.dk


CAD diagnose Coronary artery Disease

24

Koronar AngioGrafi (KAG)

- Er ”State of the Art”

- Invasiv kateterbaseret

hjerteundersøgelse

hjerteundersøgelse.

In Situ γ-bestråling med

kontrastmedie.

Identificerer forsnævringer

(stenose), ( ), ofte fulgt g af ballonudvidelse

og indlægning af stent

ved > 70% stenose.

Proceduren koster > 15.000 kr

I DK laves årligt 25.000

27 October 2010

We help ideas meet the real world | delta.dk


25

Idegrundlag

Den

Akustiske

”CAD Patch”

Stenosie i

koronar-arterien

Patient med stenose

Samme patient efter

ballon -udvidelse

Udfordringer:

• Arterielyd er 100-1000

x lavere

end andre hjertelyde

•Lyden Lyden dæmpes af

brystkassen

(især ved høje

frekvenser)

We help ideas meet the real world | delta.dk


26

Den koronare udfordring

Hjertelyds segmenteringsalgoritme.

We help ideas meet the real world | delta.dk


27

”CAD Patch” Systemet

CAD Sensor enhed + en ”Patch”

77.0

We help ideas meet the real world | delta.dk


Ictalcare A/S

Kim Gommesen,

Ictalcare Ictalcare, Business Manager

Overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det

elektroniske plaster

We help ideas meet the real world | delta.dk


Fakta om Epilepsi p p ( (Kilde: bl.a. Epilepsi.dk) p p )

• Der er omkring 40 typer af epilepsi hvoraf ca. 1/3

involverer muskel kramper. Disse er vores

målgruppe.

• Ca. 2/3 af disse opnår anfaldsfrihed med

antiepileptisk medicin

• Den sidste 1/3 må leve med 1- 300 årlige anfald

• Estimat: 600,000 mennesker i EU og USA lever med

Generaliseret Tonisk Klonisk anfald (GTK), der ikke

kan holdes anfaldsfrie medicinsk

We help ideas meet the real world | delta.dk


Funktionsprincip p pfor emg gepilepsi p p ePatch

• Et epileptisk krampeanfald udløser … kramper et eller flere steder i

kkroppen, ttypisk i k arme og bben. DDet t er kkendt. dt

• Kraftige kramper kan opfanges af en sengealarm der måler

rystelser. Det er kendt.

• En undersøgelse af flere af disse alarmer viser en ringe sensitivitet

(17%) og mange falske alarmer (0.75 pr. 24 timer).

• Man kan måle og kvantificere musklers aktivitet ved overflade EMG.

Det er kendt.

• Kan man skelne disse kramper fra normal daglig aktivitet med

acceptabel p følsomhed og g falske alarmer? Det er ikke belyst y i klinisk

litteratur.

We help ideas meet the real world | delta.dk


We help ideas meet the real world | delta.dk


We help ideas meet the real world | delta.dk


We help ideas meet the real world | delta.dk


EKG ePatch

• Optagelse af EKG signaler i 3

døgn, mens patienten er i eget

hjem. j

• Samarbejdsprojekt mellem

Svendborg hospital ved OUH,

IBM/ACURE og DELTA

We help ideas meet the real world | delta.dk


ABT fond-projekt: ”Stuegang af hjertepatienter i eget hjem”

Patienter udredes for hjertearytmi

mens de er hjemme:

• På hjerteafdelingen får

patienten et EKG-epatch på og er

iindlagt dl t i 3 ddøgn i eget t hj hjem.

• De optagne EKG signaler

afleveres trådløst fra ePatchet til

en gateway i hjemmet hjemmet, som

sender arytmi og ECG data

videre til hospitalet.

• På hospitalet præsenteres og

analyseres patientens data

ligesom data fra de indlagte

patienter og vurderet på ”de de

daglige stuegange”

We help ideas meet the real world | delta.dk


SSundhedssektorens dh d kt udfordringer df d i

og

ePlasters egenskaber

We help ideas meet the real world | delta.dk


Sundhed: et samfundsanliggende

• Vi bliver flere og flere ældre

• Der bliver flere og flere syge

• Flere og flere indlægges på

hospitalet

We help ideas meet the real world | delta.dk


Sundhed: et personligt anliggende

• Vi tager mere og mere ansvar for eget

helbred

• Vi ønsker bedre oplysning – og bedre

behandlinger

• Vi ønsker, og har behov for, mobilitet og

bevaret erhvervsevne

We help ideas meet the real world | delta.dk


Fra person til indlagte patient

Patients gets inactive

About 10% gets a infection during

admission

We help ideas meet the real world | delta.dk


Afkobling af sammenhæng mellem tid og sted

Før:

Læge og patient mødes

samme tid og sted

Fremtid:

Patient monitoreres hvor-som-helst,

hvor som helst,

Læge foretager klinisk beslutning

når-som-helst

We help ideas meet the real world | delta.dk


Sammenhæng: Teknologi, klinisk behov og organisation

•Kontinuerlig måling

•Ingen ledninger

•Minimal rengøring

•”ease ” of f use” ”

•”wear and forget”

•Pålidelig

ePlasterteknologien

OOrganisatorisk i t i k &

økonomisk fordel

Klinisk

behov

•Screening S i /di /diagnosticering ti i

•Akut medicin

•Patientmonitorering på

hospitalet p

•Indlagt i eget hjem

•Genoptræning

•Behandling af kronikere

•Overvåge Overvåge personer med

høj risiko

Intet fysisk møde - Hospitalet er ikke hotel - Patient bliver selvhjulpne

We help ideas meet the real world | delta.dk


There are so many challenges ……

… and we need to find new platforms for inclusion of the patients – ePatch is the

platform of the future

We help ideas meet the real world | delta.dk


Indkassering af fordelene ved ePlastre

• Validere kliniske egenskaber

• Afslutte produktudviklingen

• Gennemføre Medicinsk teknologi vurdering (MTV)

• Integreret ePlastre i IT IT-sundhedssystemerne

sundhedssystemerne

• Omlægge til nye arbejdsgange i sundhedsvæsnet

We help ideas meet the real world | delta.dk


ePlastres vigtigste egenskaber

KKontinuerly ti l opsamling li af f

fysiologiske signaler og kroppen

tilstand

Pålidelig funktion

Brugsvenlig (ease of use)

Wear Wear and forget forget”

We help ideas meet the real world | delta.dk


Opsummering

• ePlastre kombinerer State-of-the-art

teknologier og skaber nye kliniske

muligheder

• De første 4 kliniske ePlaster

anvendelser er under afklaring i kliniske

studier

• Potentiale til er forny patient

monitorering ved at aflaste

sundhedspersonalet og gøre patienten

til ekspert i eget helbred

• Store muligheder for

samarbejdsprojekter om medikoteknisk

forskning og produktudvikling.

We help ideas meet the real world | delta.dk


End of presentation

Jens Branebjerg

VP ePatches

DELTA

jab@delta.dk

+45 72194000

+ 45 3060 3780

We help ideas meet the real world | delta.dk


Extra slides

We help ideas meet the real world | delta.dk


Hvorfor helbredsmonitorering

Klinisk beslutning

entydig information om klinisk event

optagelse af data om klinisk event

kontinuerlig monitorering af helbredsdata

Fra milliarder af bytes helbredsdata

til de få betydende bytes med klinisk indhold

We help ideas meet the real world | delta.dk


The DELTA emg/ecg-ePatch technology platform

Monitoring sensor

Record sensor

Electrode

We help ideas meet the real world | delta.dk


The ePatch electrode

Attachment ring

Adhesive layer

IInterface t f gell

We help ideas meet the real world | delta.dk


The ePatch record system

Re-chargeable record sensor on electrode

Docking station

We help ideas meet the real world | delta.dk


Emg and ecg ePatch tecnology platform

We help ideas meet the real world | delta.dk


First demo of emg-ePatch

We help ideas meet the real world | delta.dk


Seizures alarm and monitoring system for people with epilepsy

Develop of alarm systems

based on EMG and

ePatches. These systems y

will be based on research

in EMG and seizure

detection and and

validated in multiple

clinical studies.

We help ideas meet the real world | delta.dk


Ward round at home using remote monitoring

Develop monitoring systems that

can enable monitoring of patients

at home using ePatches

Show reliable functionality and

large reductions in costs and time

of health professional labor

First application field:

cardiac arrhythmia

We help ideas meet the real world | delta.dk


ePatch monitoring

of the citizen

We help ideas meet the real world | delta.dk


Thank you

Jens Branebjerg

(j (jab@delta.dk)

b@d l dk)

&

Claus Duedal Pedersen

(claus.duedal.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk)

We help ideas meet the real world | delta.dk


Hospital of the future for most people

We help ideas meet the real world | delta.dk

More magazines by this user
Similar magazines