2008 Kirkeblad nr. 2, Marts - Gudme-Brudager kirker

brudagerkirke.dk

2008 Kirkeblad nr. 2, Marts - Gudme-Brudager kirker

KIRKEBLADET

Gudme · Brudager

60. årg. marts - april. 2008 2


Livets overgange

- Begravelsen

Mens en del mennesker går på rådhuset,

når de skal giftes, er det endnu relativt

sjældent, at en begravelse ikke forgår fra

en kirke eller under kirkelig medvirken.

Men det er ikke umuligt at blive begravet,

uden at kirken blander sig i det. Hvis

afdøde ikke var medlem af Folkekirken,

vil begravelsen normalt ikke kunne finde

sted herfra, og normalt vil der ikke være

en præst til stede.

Ateistisk Selskab har foreslået, at det

offentlige burde kunne tilbyde en borgerlig

begravelse, ligesom man nu tilbyder

borgerlig vielse og begravelsespladser,

der ikke er indviede. Der er dog endnu

2

ikke kommet foreslag til, hvordan en

begravelsesceremoni evt. kunne udformes-

eller hvem, der skal udføre den, og

man kan have sin tvivl om, hvor udbredt

det vil blive, hvis man selv skal skabe en

ramme-så at sige opfinde det hele selv,

forfra.

Men lad os se på, hvad ritualets funktion

egentlig er:

Den faste form i et traditionelt overgangsritual

er: udskillelse-isolation-genoptagelse.

Især den midterste fase er interessant, for

i den tænkes selve overgangen at finde

sted. Personen er nulstillet, uden status

og identitet, befinder sig i en slags tomrum

mellem sin gamle og sin nye status.

I denne tilstand er man sårbar, men også

modtagelig for ritualets virkning.

Begravelsesritualet

Der er næppe nogle af dette indlægs

læsere, der ikke mange gange har deltaget

i en begravelse/bisættelse. Derfor er der

ingen grund til at gå i detaljer med, hvad

der sker. Der er ingen helt faste regler for,

hvordan det skal foregå, men kort skal

nævnes, at der normalt synges 2-3 salmer,

der læser nogle tekststykker, præsten

holder en tale, der er jordpåkastelse, velsignelse,

Fadervor, og så slutter man med

en kort salme.

Og hvordan skulle så dette ret korte forløb

kunne hjælpe os videre?, kunne man

spørge sig selv.

Netop ved et dødsfald er det mere end

tydeligt, at der er tale om en overgang fra

et stadium til et andet. Det gælder naturligvis

for den afdøde, men i høj grad også

for de efterladte, der nu skal til at leve en

anden slags liv uden den afdøde. Derfor

tager ritualet lige så meget sigte på de

levende som på den døde. Så hvad er det,

der er brug for?


Ja, først og fremmest er der vel brug for

hjælp til at kunne håndtere sorgen og savnet.

Der er brug for at få at vide, at den vi

har mistet, er i Guds hænder, og at vi har

lov til at håbe på et gensyn.

Til den afdøde rettes ordene:

Af jord er du kommet.

Til jord skal du blive.

Af jorden skal du igen opstå.

De første to sætninger hentyder til 1.

Mosebog 3,19. Ordene rettes til Adam, da

Gud jager Adam og Eva ud af Paradiset.

»Af jord er du kommet« hentyder også til

Skabelsesberetningen, hvor vi får at vide,

at Gud formede mennesket af jord og blæste

livsånde i dets næsebor. Hermed er

også sagt, at vi er bundet til jorden, og at

vi engang skal dø.

Den sidste sætning, knytter an til det

håb, de fleste mennesker vist har, om at

livet ikke er tilfældigt og meningsløst.

Ligesom Gud lod Jesus opstå fra de døde,

vil han også lade os opstå.

Så ritualet peger to veje: på livet hos

Gud og på det liv, som de efterlevende

skal leve videre med hinanden.

Og så lyder de samme ord, som

lød ved vores dåb:

»Lovet være Gud, vor Herre

Jesu Kristi Fader, som i sin

store barmhjertighed har

genfødt os til et levende håb

ved Jesu Kristi opstandelse

fra de døde.«

Hanne Aune

3


Der var engang...

Sådan begynder de fleste eventyr – og, det

er næsten som et eventyr. Nu står det her

endeligt – det Menighedshus, som menighedsrådene

i Gudme og Brudager allerede

midt i halvfemserne talte om. Meget skulle

falde på plads med kommune, fredningsmyndigheder

og Stiftet, før man kunne

vælge arkitekt. Allerede i 2004 lå tegningerne

fra Havsteen Mikkelsens tegnestue

der, færdige til godkendelse, men forskellige

officielle papirer og blåstemplinger

lod stadig vente på sig.

Endelig – januar 2007 kom de sidste papirer.

Arkitekt Steffen Pedersen og Ingeniør

Ernst Andreasen kunne udarbejde tilbudsmaterialet

og først i August kunne menighedsrådene

så åbne tilbudene. Det blev

en lokal håndværker, Murermester Finn

Clausen, som kom til at stå som hovedentreprenør

af byggeriet.

Først i september var den gamle bygning

fjernet, sandpuden etableret. Sandpuden

4

er nødvendig, da bygningen står på mosebund

– førhen piloterede man.

Sokkel og Murene til det nye hus blev

hurtigt rejst, elever og lærere fra Murerafdelingen,

Teknisk Skole i Svend borg

stod, sammen med Finn, for denne del

af bygningen. Nu rykkede tømrer, elektriker

og VVS mand ind, ja – de var der

jo fra start, da det hele jo skal følges ad.

Entreprenøren var den første som gik i

gang, da han stod for nedrivning og gravearbejdet.

Der har været holdt byggemøder,

løbende hele vejen igennem, med

deltagelse af de forskellige håndværkere,

arkitekt, ingeniør, repræsentanter fra de 2

råd og præsten, fejl og mangler er klaret

hen ad vejen, ting er justeret, budgettet

kontrolleret, og byggeriet skrider hurtigt

frem, vi måtte vente på taget, det sinkede

lidt, men tidsplanen ser ud til at holde.

Maleren var den sidste som rykkede ind.

Men nu står det her så, med en dejlig

konfirmandstue, tekøkken, handicaptoilet,


toilet, teknikrum og en dejlig stor indgang.

Samt garage og redskabsrum for præstefamilien.

Der er naturligvis handicapvenlig

adgang til huset. Undervejs har præstens

gårdsplads virkelig lignet en byggeplads.

Store maskiner, skurvogne, materialer,

søle og larm fra tidlig morgenstund, men

alt er taget med tålmodighed og godt

humør.

Jeg vil gerne her takke alle involverede for

det gode samarbejde undervejs.

Nu glæder vi os så til indvielsen som bliver

d. 6. april. Vi starter kl. 14.00 i Gudme

Kirke med festgudstjeneste ved Biskop

Drejergaard – efterfølgende er der sammenkomst

i Menighedshuset, hvor der vil

være en forfriskning samt underholdning

ved Fyraftenskoret fra Svendborg.

Vi håber rigtig mange vil kigge ind og

se det færdige resultat. Husk – det er jo

Jeres, det nye smukke hus.

På vegne af Brudager og Gudme

menighedsråd Marie Madsen.

INDVIELSE

Det har været en lang proces med meget

arbejde for de involverede parter, men nu

står et smukt hus klart til at modtage sognebørn

fra Brudager og Gudme.

Vi i de to menighedsråd har glædet os til

at vise huset frem, og nu sker det endelig

Søndag d. 6. april kl. 14.00

Vi starter med en gudstjeneste ved biskop

Kresten Drejergaard, og går så over i

menighedshuset, hvor menighedsrådene

er vært ved en lille forfriskning.

Fyraftenskoret vil gøre dagen endnu festligere

med lidt musikalsk underholdning.

Alle er velkomne.

Gudme og Brudager menighedsråd

5


6

Den årlige kirkekoncert


Sæt kryds i kalenderen

den 7. september kl.19.30.

til kirkekoncert i Brudager kirke

»Maria Carmen Koppel«

Se annonceringen i næste nummer af

kirkebladet og på:

www.brudagerkirke.dk

Langfredagsmesse

Langfredag den 21. marts kl. 16.00 opføres

»Roskilde Passsionen« i Gudme kirke, et

syngespil over Johannes – passionen for

solister, kor og menighed.

Siden oldkirkens tid har man i ugen op

til påske opført Kristi lidelseshistorie som

syngespil, en blanding af soloer og korsang.

I Roskilde Domkirke har man således

brugt Johannes - passionen fra 1673. Den

er senere blevet bearbejdet af Mogens

Wøldike og synges nu på dansk, hvor det

før var på latin.

Ved opførelsen i Gudme kirke vil de

medvirkende i syngestykket være personer

fra kirkebetjeningen, menighedsrådet

og lokalsamfundet.

Hele sceneriet vil blive introduceret og

afsluttet med middelaldermusik spillet

på kopier af originale middelalderinstrumenter

af Gertrud Weensgaard og Poul

Skårup, Årslev, kendt fra middelaldergruppen

»Legerne«.

Margrethe Hune


Børnekirkekor

Brudager menighedsråd påtænker at etablere

et børnekirkekor, hvor børn i alderen

7/8 år til ca. 14 år kan mødes måske en

gang ugentlig for at lære og øve i korsang.

Ud over øvedagene tænkes det også at

korsangerne kan deltage visse gudstjenester

og i forskellige arrangementer i

kirken.

Det forventes, hvis der er interesse for

det, at der kan startes op efter sommerferien.

Hvis du eller dit barn er interesseret i

korsang må der gerne allerede nu rettes

henvendelse til kirkens organist og korleder

Vivi Lersey Pedersen, tlf. 62252229.

Brudager menighedsråd

Ny graver i Brudager

Pr. 1. februar 2008 blev Charlotte Greve

ansat som graver ved Brudager kirke.

Charlotte er 33 år er gift med Thomas,

har 2 børn og er bosat i Ellerup.

Charlotte er uddannet gartner og starter

i en for kirkegården stille periode.

Charlotte er en sød, rar og omgængelig

person som menighedsrådet er glad for

og som vi også håber at kirkens og kirkegårdens

brugere og besøgende vil sætte

stor pris på.

Charlotte kan træffes på kirkegårdsgraverens

sædvanlige telefon nr. 2447 2088.

Velkommen til Charlotte.

Brudager menighedsråd

Døbte

Gudme Kirke

Magnus Oppelstrup Mortensen,

Teglværksvej 67, 5884 Gudme.

Døbt 2. december.

Magnus Sørensen Bindzus,

Teglværksvej 12, 5892 Gudbjerg.

Døbt 2. december.

Benjamin Østervang Jørgensen,

Søndergade 12, 5884 Gudme.

Døbt 20. januar.

Arne Bjerregaard Uggerby.

Teglværksvej 72, 5884 Gudme.

Døbt 27. januar.

Malte Wichmann Rasmussen,

Udsigten 11, Vormark, 5874 Hesselager.

Døbt 27. januar.

Victoria Søby Pedersen,

Strædet 10, 5883 Oure. Døbt 3. februar.

Brudager Kirke

Tobias Bastian Uglebjerg Ljungholm,

Stubshovedvej 30, 5884 Gudme.

Døbt 10. februar.

Bisatte og begravede

Gudrun Mørup,

Postvænget 30, 5884 Gudme. Begravet på

Skals Kirkegård 28. december.

Asta Alfrida Nielsen,

Højgårdsvej 10, 9640 Farsø. Begravet på

Gudme Kirkegård 4. januar.

Margrethe Jørgensen,

Kløvermarksvej 20, 5874 Hesselager.

Begravet på Gudme Kirkegård 11. januar.

Hans Marius Kongegaard,

Humlebjergvej 29, 5884 Gudme.

Bisat fra Gudme Kirke 1. februar.

Bent Sigurd Jensen,

Postvænget 18, 5884 Gudme.

Bisat fra Gudme Kirke 5. februar.

Vagn Ivan Jensen,

Humlebjergvej 8, 5884 Gudme. Begravet

Gudme Kirkegård 14. februar.

7


Gudstjenester

Marts Gudme Brudager

Torsdag 20. Skærtorsdag 9.30 11.00

Fredag 21. Langfredag 16.00✦ 9.30 (liturgisk)

Søndag 23. Påskedag 10.00 8.30

Mandag 24. 2. påskedag 8.30 10.00

Søndag 30. 1. s. e. påske 11.30 (L.C. Nielsen) ingen

April

Søndag 6. 2.s.e.påske 14.00 (Drejergaard)✦✦ ingen

Søndag 13. 3.s.e.påske 10.00 8.30

Fredag 18. St. bededag 10.00 (Konfirmation) ingen

Søndag 20. 4.s.e.påske 11.30 (L.C. Nielsen) 9.00 (L.C. Nielsen)

Søndag 27. 5.s.e.påske 11.30 (L.C. Nielsen) ingen

Maj

Torsdag 1. Kr. H.fartsdag 8.30 10.00

Søndag 4. 6.s.e. påske 10.00 8.30

Søndag 11. pinsedag 10.00 8.30

Mandag 12. 2. pinsedag 8.30 10.00

Søndag 18. Trinitatis 8.30 10.00

Søndag 25. 1.s.e. trin. Oplyses senere

Juni

Søndag 1. 2.s.e.trin 19.00 8.30

Søndag 8. 3.s.e.trin. 11.30 (Thomassen) ingen

Søndag 15. 4.s.e.trin 10.00 8.30

✦ Se omtalen side 6.

✦✦ Se omtalen side 5.

Taxa

Der bevilges taxa til alle gudstjenester

i Gudme og til arrangementer i Gudme

Præstegård. Ønsker man at benytte kirketaxaen,

bedes man ringe til »Helges

Taxi«, på tlf. 23 81 75 52 senest kl. 12.00

dagen før gudstjenesten eller arrangementet.

Ferie og fridage m.v.

Redaktion

Kirkebladet redigeres af et udvalg af

menighedsrådsmedlemmer be stående

af Marianne Jørgensen, Liselotte

Kirkegaard og Hanne Aune. Hanne

Aune er ansvarlig for dette nummer.

Indlæg til kirkebladet samt forslag til

emner modtages gerne.

Præsten holder fri den 7.- 8. april og 19.- 30. april. Embedet passes af kst. sognepræst

Lene Crone Nielsen, Gudbjerg, tlf. 62 25 12 38. Jeg holder fri i dagene 23.-27.

maj. Det vil senere blive oplyst, hvem der passer embedet. Endvidere holder jeg fri

fra den 2.-8. juni, hvor embedet passes af Annie Løvig Thomassen, Gudbjerg, tlf. 62

25 12 78.

Gudme Kirke

Præst:

Liselotte Kirkegaard,

Kirkegade 19, 5884 Gudme

Tlf. 6225 1278, træffes bedst

man-tors-fredag kl. 9-10

samt tirsdag kl. 12.30-13.30

Graver:

Nina Kaae Larsen,

Boelsmosevej 17, 5883 Oure

Tlf. 2396 1540

Træffes mandag 10-12 og

fredag 14-16. Tirsdag fri.

Kirkeværge:

Paul Andersen, Tangå

Møllevej 15, 5884 Gudme

Tlf. 6225 3145

Menighedsrådsformand:

Marie Madsen, Husmandsalléen

16, 5884 Gudme

Tlf. 6228 1514

Brudager Kirke

Præst:

Fælles med Gudme

Graver:

Charlotte Greve

Tlf. 24472088

Fri, torsdag.

Kirkeværge:

Marianne Jørgensen

Brudager Bygade 7,

Tlf. 6228 1136

Menighedsrådsformand:

Knud Luther,

Vejstrupvej 1, Brudager,

Tlf. 6228 1616

www.brudagerkirke.dk

ISAGER 6221 3160

More magazines by this user
Similar magazines